Исус е Животът

Исус е Животът

Господин Пламен Петров, благодаря ви много за молитвите, които направи за дъщеря ми. Дъщеря ми беше в кома близо 2 месеца и благодарение на вашите молитви, чути от Бога, моето момиче вече една година близо не знае какво е болница. Благодаря на Бог. Благодаря на Исус Христос, че чу вашите молитви и дъщеря ми се изцери. Слава на Бога. Радка