Posted in август 2016

Молитва за помазанието на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА ПОМАЗАНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 28.08.2016г. Тренировъчен лагер Пампорово https://www.youtube.com/watch?v=NyDBTxyTmdo Нека се помолим заедно. Кажи: Боже, благодаря Ти за Духа! Аз Те моля, обещанието на Отец, дарът на Отец да бъде винаги в мен. Моля Те, открий ми Святия Дух като личност, да Го позная, да позная, … Има още

Молитва с власт

МОЛИТВА С ВЛАСТ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 26.08.2016г. Тренировъчен лагер Пампорово https://www.youtube.com/watch?v=IoEUG2soDZQ Нека се изправим като войни, да кажем: Боже, в името на Исус, научи ме да се моля! Научи ме чрез Духа Ти да се моля! Дай ми дух на моление. Дай ми дух на благодат в името на Исус! Отдавам … Има още

Молитва за връщане към Бога

МОЛИТВА ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ БОГА – ПАМПОРОВО Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.08.2016г. https://www.youtube.com/watch?v=vk1ecSROtSI Нека кажем: Най-голямото чудо е новорождението – спасението на човешката душа. Амин. Извинявайте, само още едно нещо има. Пасторе, само още едно нещо, защото Духът сега ме подсеща. Тук има хора, които са се отдалечили от Бога, оставили сте … Има още

Молитва за приемане на Спасителя

МОЛИТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПАСИТЕЛЯ – ПАМПОРОВО Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.08.2016г. https://www.youtube.com/watch?v=TrLm1QTrnY0 Сега ще продължим с молитва. Искам първо всички да си затворите очите. Това е много важен момент, това е момент, който може да промени живота ти не само на тази земя, но и вечния живот. Ако ти си вярващ … Има още

Сутрешна молитва

СУТРЕШНА МОЛИТВА – ПАМПОРОВО Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 17.08.2016г. https://www.youtube.com/watch?v=7dz8d5SxWhY 1 Коринтяни 14 глава, нека да го прочета този стих и с него ще започнем. Когато не знаем как да започнем е добре да започнем на езици, защото поне духът ни знае как да се започне. Защото ако се моля на език … Има още