Сутрешна молитва

СУТРЕШНА МОЛИТВА – ПАМПОРОВО
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 17.08.2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=7dz8d5SxWhY

1 Коринтяни 14 глава, нека да го прочета този стих и с него ще започнем. Когато не знаем как да започнем е добре да започнем на езици, защото поне духът ни знае как да се започне. Защото ако се моля на език духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Когато умът ми не знае какво да прави духът ми знае, затова почваме на език.
15 Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.
Даже за пеене говори. Дали ще можем да се разпеем рано сутринта не знам. Хайде да започнем сега всичките заедно.
Отче, ние почваме да Те хвалим и да се молим на езици в името на Исус.
Целта е да влезнем в Духа. Духът ми се моли. Който не може да се моли на езици да не се притеснява. Който не може да се моли на езици да почва да се моли на езици, в името на Исус.
Матей 8:23 И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха след Него.
24 И, ето, голяма буря се подигна на езерото, така че вълните покриваха ладията; а Той спеше.
Може би имаме голяма буря в живота си или в семейството си, може да има голяма буря, може да има голяма буря изобщо и в ситуацията в страната, но ето, вижте:
И, ето, голяма буря се подигна на езерото, така че вълните покриваха ладията /тоест лодката/; а Той спеше.
Изглежда, че Бог спи и не се интересува и те Го събудиха и казаха:
25 …Господи, спаси ни, загиваме
Не Те ли е грижа, че загиваме? – казва другото евангелие, почват обвинения срещу Бога. Обаче, вижте, това е молитва, те все едно се молят – „Господи, не Те ли е грижа?“ Ние понякога се молим: „Не Те ли е грижа, че съм зле? Не Те ли е грижа, че имам буря в живота си?“ Виждате каква молитва.
26 А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци?
Къде ви е вярата? Той каза: „Каква е тая молитва дето отправяте, молитва на обвинение към Господа? Защо сте страхливи? Толкова ви е страх от бурята, че чак обвинявате Господа? Къде ви е вярата?“ И те се чудят къде им е вярата, а тя вярата при тях, защото Господ е тяхната вяра. И какво се получава тогава? След като Господ е в лодката, всичко е наред нали така? Господ в нашата лодка ли е?
Нека кажем: Господи, благодарим Ти, че си в моята лодка! Господи, благодаря Ти, че си в моя дом. Аз не съм сам. Господи, благодаря Ти, че живееш в моето тяло. Аз не съм сам. Емануил! Бог е с нас! Благодаря Ти, че живееш в нас чрез Духа Си! Благодаря Ти, Господи, че Ти си в нашата лодка и когато има буря, и когато има вълни, и когато има насрещен вятър Ти си с нас. Отдавам Ти слава! Отдавам То хвала в името на Исус!
По-велик е Този, Който е в нас от оня, който е в света.
Вятърът на Святия Дух е по-силен от вятърът на антихриста и ние сме ги победили, защото Ти си по-велик. Благодаря Ти, Господи, за победата, в името на Исус.
Тогава Исус стана
Исус стана. Вижте, Той спеше. Така че какво можем да направим? Когато има бури можем да спим. Слава на Бога.
Обърни се към съседа и кажи: Когато има буря можеш да спиш, да си почиваш. Почивай си в бурята. Не се безпокой, почивай си в бурята. Даже може да го кажем така: Боже, научи ме да имам мир и спокойствие дори, когато има бури, защото Ти си в моята лодка. Амин.
Това е съвършения мир и почивка, ей това е съботата дето Исус демонстрира тук. Исус по време на бурята живее в съботната почивка, слава на Бога. Обаче Исус:
смъмра ветровете и вълните /или морето/, и настана голяма тишина.
Господ показа какво трябва да правим. Той е нашият пример.
Нека кажем: Боже, научи ме как да смъмрям ветровете, бурите, вълните в моя живот. Научи ме как да побеждавам противния вятър. Научи ме как да побеждавам бурите на живота, както Ти побеждаваш. Господи Исусе, не искам да съм страхлив, освободи ме от страха, освободи ме от маловерието. Освободи ме от съмненията, освободи ме от колебанията и ме изпълни с съвършена Божествена вяра.
Сега, в името на Исус, преди да смъмрим ветровете, които са отвън ще смъмрим ветровете, които са отвътре. Ти, дух на страх, излез от моето сърце! Аз не съм приел дух на страх, а дух на сила, дух на любов и здрав разум, себевладение. Така че, дух на страх, вън от живота ми! Боже, аз Ти благодаря за Святия Дух, Който е Дух на вяра, Дух на сила, любов, здрав разум и себевладение.
Изпълвай ме сега с Духа Си отново днес, помажи ме днес с прясно миро. Господи, помажи главата ми. Помазал си главата ми с миро и чашата ми прелива. Помазал си главата ми с миро и чашата ми прелива. Дори и да минавам през долината на мрачната сянка, аз няма да се плаша, защото Ти си с мен! Ти си по-силен от мрака, Ти си по-силен от тъмнината. Така че в името на Исус, сега дори да съм в средата на долината, аз излизам от долината на мрачната сянка, защото Ти си с мен. Нека бъде светлина на пътя ми, в името на Исус!
Дух на страх, вън от сърцето ми! Маловерие, вън от сърцето ми! Съмнение, вън от сърцето ми! Клебание, вън от сърцето ми! Моето сърце е сърце на вяра. Аз Ти благодаря за вярата! Нека Божието Слово здраво да се вкорени в моето сърце. Господи Исусе, сей Словото Си в моето сърце богато. Изпълвай ме с вярата днес и всеки ден за Твоя слава. Амин. Нека пляскаме на Господа! Слава на Исуса!
Тогава Той стана и смъмра ветровете
Значи, ние смъмрихме ветровете отвътре. Ама ние ги смъмрим хубаво ветровете отвътре за нас, ами нека ние да ги смъмрим ветровете и в нашите семейства. Защото имаме хора, на които в сърцата им също има страхове, притеснения, има неверие, така че нека да атакуваме това нещо в името на Исус.
Всяка буря в моето семейство, аз я смъмрям в името на Исус. Всеки вятър, който не е от Бога го смъмрям в името на Исус, вън от семейството ми! Вън от семейството ми! Всички вълни, които ни заливат, искат да ни удавят ние ги смъмряме в името на Исус и заповядваме да бъде тишина! Да бъде тишина! Да бъде тишина в дома ни! Всяко разцепление в дома ми да се отмахне! Всеки гняв, огорчение, непростителност, омраза да се отмахне от моя дом! Отхвърляне а излезне от дома ми! Нараняване, болки да бъдат изцелени в името на Исус.
Господи Исусе, Ти си добрият самарянин, ние сме в позицията на разбойника, молим Те, ела! Разливай вино и масло и изцелявай сърцата ни на нас и на нашите домове, на децата ни, на съпрузите, на роднините. Изцелявай сърцата ни, Господи, от всички тия наранявания. Нека кръвта на Исус да очиства всяка рана като спирт. Нека маслото на Святия Дух да помазва като мехлем и да изцелява нашите рани, дълбоки рани, гноясали рани, нека да бъдат изцелени. Всяка една гноясала рана в дома, Ти си съвършения лекар, изцели я! Непоправимите рани, Ти изцели, Господи, моля Те, в нашите сърца.
Това също важи и за младите. Ако имат рани в сърцата си ще ги пренесат в семействата си, затова нека се молим за младите хора.
Господи, ние Те молим за младите да ги изцелиш още преди да са се оженили даже, за да не се нараняват, за да не се развалят семейства. Ние искаме здрави семейства, в името на Исус. Здрави изцелени семейства със здраво набожно потомство в името на Исус. Ние заповядваме на бурите още от сега. Всеки ураган, който се задава срещу домовете ни, ние още от далече го смъмряме и му заповядваме и му казваме, ти ураган, си объркал адреса, моят дом не е твой адрес. Всяка торнадо, което се насочва към нас ние му заповядваме да бъде разрушено. Тишина да бъде! Мир да бъде, в името на Исус! Ние говорим в нашите семейства, в името на Исус, да бъде мир, да бъде тишина! Слава на Теб, Господи, алелуя! Благодарим Ти за Твоето действие. Благодарим Ти за нашите домове!
Сега в името на Исус ние започваме да благославяме всеки член на нашето семейство, дори и тези, които не са толкова приближени и които са срещу вас. Може да имате свекърви, които са против или снахи, с които воювате, или съпруг, който ходи наляво надясно, нека се молим точно за тия съпрузи сега, може да е съпругата, може да е съпруга.
Всяка небогоугодна душевна връзка в семейството ми да бъде разрушена! Ако има контрол, манипулация, чародейство с друга жена върху съпруга ти, ние в името на Исус казваме, нека всяка такава чародейна манипулативна връзка да бъде разрушена. Също всяка връзка на манипулация и контрол било то връзка свекърва и син, която разрушава семейство, нека небогоугодна душевна връзка да бъде разрушена! Само небогоугодните душевни връзки разрушаваме, не богоугодните. В името на Исус, всяка връзка на контрол и манипулация, която иска да разруши семейството нека да бъде разрушена в името на Исуса Христа.
Същото нещо важи и за църквата. Господи, всяка една връзка, която разрушава църквите ни да бъде разрушена! Всяка една верига, която пречи на църквите ни, да бъде разрушена! Ние смъмряме тоя дух на Езавел, манипулация и контрол, който идва да разрушава, който идва да контролира в името на Исус! Да бъде светлина в нашите църкви! Да бъде светлина и в семействата!
Господи, изяви ни корена на всяко зло. Хвърли светлина върху корена на всяко зло в нашите домове и в нашите църкви. Господи, хвърли светлина върху всяко зло в моето сърце. Изяви ни корените на злото и Те моля, помогни ни да бъдат изкоренени, в името на Исус.
Господи, аз Те моля, всяка планина в сърцето ми, която не е от Бога да ми помогнеш да бъде преместена. И така, в името на Исус, ние заставаме и се молим срещу всяка планина, която се намира в нашето сърце. Що си ти, планино велика, пред Зоровавел си равно поле. В името на Исус, заповядваме на планината. Планина на нечестие, планина на грях, планина на порок, вън от сърцето ми! Вън от сърцето ми, в мощното име на Исус Христос! Всяка планина, която не е от Бога да излезе от моето сърце. Всяка планина в моето семейство, която сатана е положил, хвърли се в морето, в името на Исус аз ти заповядвам!
Вие знаете какви са ви планините, така че им заповядайте конкретно на вашите планини в името на Исуса Христа. Така ще воюваме. Няма смисъл да воюваме с хора, воюваме срещу духове, а не срещу хора.
Вчера говорихме за кръвта. В името на Исус, ние прилагаме святата кръв върху нашите домове, върху праговете на домовете си и днес. Всяко зло, което е било изговорено върху дома ми, върху нас и върху църквите и служенията, ние се отричаме от него и казваме: Боже, Ти си обещал никакво оръжие скроено против нас няма да успее и ние сега побеждаваме всеки един език, всяка една дума, която се е изправила на съд срещу нас, защото Господи, правдата ни идва от Теб и ние сме Твои слуги и победата е наше наследство. Благодарим Ти, Господи за победата на кръста, в името на Исуса Христа. Амин.
Сега, Исус казва:
Имайте вяра в Бога!
Нека кажем: Имам вяра в Бога, но Боже, дай ми Божията вяра, не човешка вяра. Искам Божията вяра в моето сърце. Изпълни ме с духа на вяра, който идва от небесата, който идва от Теб! Искам вярата, която идва от Бога да изпълва моето сърце, не вярата на света, а вярата на Бога. Изпълвай сърцето ми с Твоята вяра!
Който рече на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще стане.
Сега, нека кажем: Боже, освободи ме от всяко съмнение в сърцето и изпълни ме само с вярата, така че да мога да местя планини и всяка планина, която е застанала на пътя ни да се отмахне, да се отмести, в името на Исус!
Планината може да бъде липса на работа, планината може да бъде липса на средства, може да бъде дългове, може да бъде болест смъртоносна, може да бъде разцепления и раздори, развод в семейството. Много планини може да бъдат, обаче сега затвори очи виж я тая планина и нека да кажем: Ти планино, аз ти заповядвам в мощното име на Исус Христос, вдигни се и се хвърли в морето и аз не се съмнявам в сърцето си, но вярвам, че това което казвам се сбъдва сега. В името на Исуса Христа от Назарет, благодарим Ти, Господи! Отдаваме Ти слава и хвала! Алелуя! Алелуя!
И като говорехме за корените, всеки корен, който е насаден от врага в нашия дом, в нашите семейства, в нашите сърца, нека кажем: Всеки корен, който врагът е насадил в нашите семейства, взаимоотношения, всеки лош корен, Боже, нека да бъде изкоренен в името на Исус! Всяко зло семе посято в дома ни, нека да изсъхне и да не даде плод до века! Само Божието семе в нашия дом! Само Божието семе в нашите сърца, в името на Исуса Христа! Слава на Бога! Алелуя!
Искам да ви кажа, приятели, в продължение на хилядолетия са се говорили всякакви клетви и чародейства, магии са се правили, какви ли не неща, така че няма нищо лошо човек да се моли и да атакува не само един път. Атакуваме до победа. Нали така? Така че крепостите, които са изградени с векове, нека да бъдат съборени в мощното име на Исус!
Ние искаме Слънцето на правдата с изцеление в лъчите си в нашите домове.
Нека кажем: Слънцето на правдата с изцеление в лъчите си в сърцата ни и в домовете ни, в името на Исуса Христа. Отдаваме Ти слава и хвала!
Всяко растение, което врагът е насадил да изсъхне от корен, както смокинята изсъхна в името на Исуса. Отдаваме Ти слава, Святи Боже! Алелуя!
Нека да минем сега на Матей 16 глава, Исус казва на Петър:
17 Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.
Нека първо да се помолим за това. Боже, аз искам Божествени откровение, не плът и кръв, а Отец ми да ми открива, Отец, Който е на небесата да ми открива. Моля Те, за Божествено откровение, в името на Исус. Божествено откровение върху Исуса, Божествено откровение за това кой е Исус ми дай. Господи, дай ми откровение за Исус, да Го познавам. Отвори очите на сърцето ми да Го виждам, отвори ушите на сърцето ми да чувам гласа Му. Моля Те, Господи, за Исуса откривай ми Го, в името на Исус.
И след това казва:
18 Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър /тоест камък/ и на тая канара ще съградя Моята църква и портите на ада няма да и надделеят.
Нека така да се молим. Господи, направи ме да бъда камък в Божия дом! Направи домът ми да бъде камък в Твоя дом! Господи, направи домът ми да бъде камък, който да е положен върху канарата Христос. Моля Те, в църквата Христос да е канарата. Канарата на църквата да е Христос, на тази канара съгради църквата в България и портите на ада да не надделеят. Нека портите на ада да не надделеят над моя дом. Нека портите на ада да не надделеят над портата над сърцето ми. Нека портите на ада да не надделеят над църквата в България, в името на Исус! Ти обеща на Авраам, че ще завладее портите на врага и в името на Исус, ние в единство заявяваме в Духа, че ще завладеем портите на врага сатана в България. Амин, да бъде това нещо.
19 Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
Забележете в 18 глава казва „ще връзваш и развързваш“, а тук казва „ще заключваш и отключваш“ то е едно и също. Едно време явно са заключвали с вериги. Значи ключ – ключа е власт. Кой има ключа на смъртта и ада? – Исус – Откровение 1:18.
Нека кажем: Господи Исусе, аз Ти благодаря, че Ти имаш ключовете на смъртта и на ада, Ти имаш ключът към моето сърце, Ти имаш ключът към моя дом и към моята църква, Ти имаш ключа към града ни и към държавата ни. Каквото отключиш ще бъде отключено, каквото заключиш ще бъде заключено. Моля Те, Господи, отключи всяка врата, която дяволът е заключил, в името на Исус! Развържи всяко нещо, което дяволът е вързал. Всяко вързано тяло да бъде развързано! Всяка вързана душа да бъде развързана! Домът ми да бъде развързан от всяка сатанинска верига! Сърцето ми да бъде развързано от всички негативни емоции! Умът ми да бъде развързан да служи на Бога! Волята ми да бъде развързана, за да мога да взимам решения! Децата ми да бъдат развързани дух, душа и тяло от всякаква верига на врага! Децата ми да бъдат развързани от неверие. Съпрузите да бъдат развързани от неверие, блудство, прелюбодейство, пожелание, да се махнат от домовете ни в името на Исус! Алелуя!
Сега взимам тоя ключ, който Бог ни е дал да отключваме и заключваме и заключваме всяка врата в нашия дом, която е била отворена за сатана. В името на Исус, всяка врата, която съм оставил отворена за сатана чрез грях, аз я заключвам! Затварям всяка врата, за да не може да влезне. Ти си казал:
Не давай място на дявола.
Не давам място на дявола! В името на Исус, заключвам вратата. Заключвам врата на моя дом, така че никой нечист дух да не може да влезне. Ти нямаш право! Моят дом да бъде запечатан с печата на Святия Дух! Моят дом да бъде запечатан с кръвта на Исуса! Моят дом да бъде скрит в името на Исуса!
Нека сега същото за църквата. Нашата църква, Божията църква в България да бъде скрита в името на Исус, запечатана с кръвта на Исуса и със Святия Дух. Тази църква е Божия, тя не е на света, не е на дявола, само Божият Дух да се движи в нея! Всеки дух, който не е от Бога, заповядваме, напусни църквата! Всеки дух, който не е от Бога, да напусне домовете ни! В името на Господа Исуса Христа, благодарим Ти, Боже! Алелуя.
Сега, обаче Господ ми напомни един пасаж – Второзаконие 28 първия стих, вижте какво казва:
1 Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог /а оригиналът казва „ако слушайки слушаш“/
Нека кажем: Боже, отвори сърцето ми да слушам Твоя глас. Приложи кръвта на Исус към моите уши да не слушам гласа на сатана, не искам да слушам гласа на сатана. В името на Исус, сложи страж на ушите ми да не слушам гласа на света, да не слушам гласа на сатана и на плътта, да слушам само гласа на Святия Дух. Помажи сърцето ми да бъде отворено и чувствително, за да слушам Твоя глас, да вдигна моята антена и да включа на станцията на Святия Дух, да слушам само гласа на Святия Дух, в името на Исус.
Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да изпълняваш всичките Негови заповеди
Господи, помогни ми да внимавам, да внимавам в Твоето Слово и в Твоя глас и да изпълнявам всички Твои заповеди, в името на Исус.
които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света.
Нека се молим: Боже, въздигни България! Боже въздигни България! Освободи България от духа на робство, от това проклятие на робство и разрушение, което е започнало с византийското робство, турското робство, комунизма. Молим Те, Боже, освободи България! Исус Христос да бъде Цар на България! Исус Христос да бъде Цар на България! Днес обявяваме в единство, че Исус Христос е цар на България, Исус Христос Цар в църквата, Господар на църквата, в името на Исус. Нека църквата в България да бъде въздигната над всичко друго! Нека Исус Христос да бъде издигнат в България чрез църквата за слава на Бога. Нека Исус Христос да господарува и царува в домовете ни и да бъде издигнат над всичко. Аз обявявам Исус за Цар и Господ на моя дом сега, в името на Исус и завинаги! Слава да бъде на Теб, Господи!
2 И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.
В името на Исус, Боже, Ти си обещал благословения, моля Те, благослови ме! Благослови дома ми, благослови църквата, моля Те, в името на Исус. Благослови ни, Господи, заради кръвта на Исус, заради дървения кръст, отмахни проклятията, нека дойдат благословенията. Господи, наистина да ни благословиш, действителни благословения. Господи, много време сме говорили, искаме реалност. Искаме реалност от небето, искаме небесна същественост в живота ни, искаме небесна реалност в живота ни. Нека Твоето царство да слезне в живота ни. Нека Твоята воля да дойде в живота ни. Наистина ни благослови, разшири пределите ни, разшири границите ни, разшири лимитите ни.
Всичко, което дяволът е сложил да ни ограничава да бъде разрушено, в името на Исус! Всяка бариера в живота ни от сатана, всяка бариера в църквата, всяка бариера в домовете, която сатана е сложил, ние обявяваме за разрушена в името на Исус. Разшири пределите ни, разшири лимитите ни, разшири територията ни. Разшири територията на църквата в България. О, Боже, разшири територията на църквата в България. Наистина ни благослови, разшири пределите ни. Избави ни от зло, ръката Ти да бъде върху нас. Господи, без Твоята ръка никъде не отиваме. Аз Те моля, още сега Твоята ръка да дойде върху мен и върху моя дом! Още сега Твоята власт Твоята сила, Твоят Дух да слезне върху нас, върху домовете ни, върху църквите, върху градовете ни. Твоята ръка да бъде върху нас постоянно! Добре дошъл, Святи Дух! Избави ни от всяко зло /нали знаете Яир означава скърбен/. Избави ни от всяко зло, избави ни от всяка скръб. Можем да се молим като Яир. Нека кажем: Боже, освободи сърцето ми от скръб така. Освободи дома ми, Господи, от скръб така, в името на Исус. Освободи дома ми от всяко зло, много ми дойде. Господи, освободи дома ми от скръб, тъга и зло в името на Исус. Всяко зло нещо в дома ми да знае, че не е добре дошло. Аз не те искам. Аз не искам зло, искам само моя Господ. Моя Господ е добър Господ.
Бог Го помаза със Святия Дух и със сила да обикаля
Обикаляй сред нас, върши благодеяния, изцелявай всички угнетявани от дявола. Господи, бъди с нас! Господи, помогни ни да бъдем с Теб. Ето, помогни ми, Боже, да бъда с Теб и Ти с мен. Господи, помогни ми да се приближавам при Теб и Ти да се приближаваш при мен. Моля Те, Господи, научи ме на пътя, по който да се приближавам при Теб. Открий ми пътя как да се приближавам всеки ден все по-близо до Теб и Ти все по-близо до мен, да пребъдвам в Теб и Ти да пребъдваш в мен през всичките дни на живота ми. Научи ме как да пребъдвам в Словото и Словото да пребъдва в мен. Научи ме как да израствам духовно, как да израствам в сила, как да израствам във вяра и любов. Помогни ми Святи Боже!
О Святи Дух, Ти си моят помощник. Аз Те признавам, Ти си моят параклетост. Помагай ми в моите немощи! Помагай ми в моите нужди, Святи Дух! Помагай ми! Учи ме, Святи Душе! Учи ме на Твоето Слово, учи ме на Твоята воля, помагай ми, води ме, изобличавай ме, поправяй ме, в името на Исус. Ти си добре дошъл. Аз искам общение да имам с Теб. Всяко нещо, което е между нас и което ни пречи, моля Те да го премахнеш, искам да имам връзка и контакт с Теб. Ти си изпратен от Отца, Ти си изпратен чрез Сина и аз се нуждая от Теб в моя дом. Нека ходя с Теб, общувам с Теб и действам чрез Теб, в името на Исуса Христа. Отдавам слава на Господа Исуса Христа. Алелуя. Благодаря Ти, Боже!
Нека да отидем сега на Йоан 14 глава. Има друг вид молитва. Аз ви казах за молитва на общение с Бога, но тя е трудна за постигане сред хора, защото тя е по-интимна молитва. Там споделяш повече вътрешни неща и тук сега имаме корпоративна обща молитва и е по-бойна. Различни видове молитва могат да се правят.
12 Истина, истина /амин, амин/ ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши, защото Аз отивам при Отца.
Нека сега да се молим на Бога. Господи, дай ни този тип вяра да изпълним това обещание в името на Исус да вършим Твоите дела. Помогни ми да върша Твоите дела, да имам Твоя характер. Нека Христос да се изобрази в мен, нека Христос да се изобразява чрез мен и нека Христос да действа чрез мен в Твое име да върша Твоите дела, Твоите дела, не по-малки. Помогни ми, Господи, Ти си обещал, но дай ми тази вяра да върша Твоите дела. Благодаря Ти, Боже!
13 И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.
В името на Исус, Боже, ние искаме да прославим името Ти, искаме да прославим Твоето име. Помогни ми да живея живот, който прославя святото Ти име, не да съм за срам а да съм за Божия слава. Използвай ме, за да се прослави Твоето име, Господи! Благодаря Ти, Господи! Алелуя! Благодаря Ти!
Нека да отидем на Псалм 1, приятели.
1 Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;
Нека от тук да започнем. Блажен значи благословен, значи помазан. Искаме помазание, искаме благословение – ето го как е. Боже, аз се отричам от всеки нечестив съвет и от общуване с нечестиви хора. Господи, лоши другари покваряват добрите нрави, помогни ми да се отделя от всеки лош другар.
Сега ми идва на ум в момента, явно някой има такъв проблем – общуваш с хора, които пият. Има ли такова нещо? Ти ли си? Слава на Бога. Вдигни ръце и кажи – слава на Бога!
по съвета на нечестивите
Господи, освободи ме от съвета на нечестивите, освободи ме от компанията на нечестивите. Нека връзки с нечестиви хора да бъдат разкъсани в името на Исуса. Амин. Слава на Бога!
в пътя на грешните не стои
Господи, помогни ми да изляза от пътя на грешните и да ходя в пътя на праведните. Раздели ме с грешните, събери ме с праведните. Раздели ме с грешните, събери ме с праведните, в името на Исуса! Амин.
Ето, това е събрание на праведност. Слава на Бога.
Господи, освободи ме от събранието на присмивателите /присмивателите са горделивите/, от събранието на горделивите, от събранието на критикарите, освободи ме, Господи! Искам да бъда в събранието на смирените и в събранието на вярващите. Така че всяка връзка в живота ми и в семейството ми, която не е от Бога, нека да се разруши. Изгради, Боже, божествени връзки в моя дом.
Нека се помолим и за децата, там е много критично.
Боже, предварително се молим, избави децата ни и опази децата ни от съвета на нечестивите. Всеки нечестив съвет в интернет, ние го смъмряме. Всеки нечестив контакт чрез фейсбук и други такива, нека бъде разрушен в името на Исус. Всяко грешно общение да бъде разрушено в името на Исус! Всяко общение с неправилни хора да бъде разрушено в името на Исус! Ние се молим, Господи, пращай праведни, благочестиви, смирени, вярващи хора в живота на децата ни, в името на Исуса. Алелуя. Ние искаме благочестиви семейства, вярващи семейства, благословени семейства в името на Исуса Христа.
Боже, дай ни това благословение! Дай ни това помазание. Никой да не изпуква помазанието, никой да не ограби благословенията на нашите домове. И това, което се молим и за домовете, ние се молим и за църквата. Пробив в църквата! В църквата праведност, вяра, любов, единство. Алелуя. Отдавме Ти слава и хвала! Благодарим Ти, Господи!
Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;
Присмивателите, пак казвам са горделивите, който се присмива е горд. Бог се противи на присмивателите, на горделивите, дава благодат на смирените.
2 Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
Ето, това е ключът, виждате ли! Господ казва отричаме едното, потвърждавме другото.
Лоши другари покваряват добрите нрави.
Нека да кажем: Лоши другари покваряват добрите нрави. В името на Исус, помогни ми, Боже, да взема решение да се разгранича от всички лоши другари. Господи, помогни ми, за да не ми ограбят благословенията и да не ми ограбят помазанието, да се разгранича от всеки лош другар. Искам само добри другари, пратени от Бога, в името на Исуса, да бъда светлина, както Ти си светлина.
Ако ходим в светлината, както Бог е в светлината имаме общение един с друг.
Искаме общението на Святия Дух. Искаме общението на Божието Слово и общението на Святия Дух в нашите домове, в нашите църкви и в нашия живот, в името на Исус. Боже, помогни ми да се наслаждавам на закона в вярата, съвършения закон на свободата, закона на животворящия Дух. Помогни ми, научи ме да се наслаждавам в Твоето скъпоценно Слово и в Твоето Слово да се поучавам денем и нощем, не да се поучавам от лоши другари, не да се поучавам от телевизора, а да се поучавам от Божието Слово. Божието Слово е Божие. Божието Слово е свято и чисто. Божието Слово носи вяра. Божието Слово носи благословение. Благодаря Ти за Твоето Слово! Помогни ми, Боже, очите ми да са насочени към Твоето Слово, сърцето ми да е в Словото и Словото да е в сърцето ми и нека Божието Слово да бъде моя наслада и да бъде мое поучение.
3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води
Господи, благодаря Ти за това обещание. Аз искам да изпълня условията и да бъда като дърво насадено при потоци води,
което дава плода си на времето си
Изобилен плод, така се прославяш, Боже, като принасям изобилен плод. Искам да Те прославя като принасям изобилен плод. В името на Исус да давам плода си на времето си, не да абортирам. В името на Исус, всеки дух на аборт да се отмахне. Физически аборт, духовен аборт, ние смъмряме в името на Исус. Някои хора имат духовен аборт, абортират нещата преди да са станали, стигаш до някъде, тъкмо да стане и аборт се получава.
В името на Исус, всеки дух на аборт нека да го смъмрим. Духовен аборт, физически аборт, ние го отхвърляме. Това е смърт и разрушение. Ние го отхвърляме и заповядваме да се махне, ние искаме живот. Нашия Господ е изобилен живот, нашия Господ е вечен живот, нашия Господ е възкресение. Той дава живот в нашата утроба. Сложи ръка на утробата си и кажи: Живот в името на Исус! Живот чрез Духа на Бога! Господи благодаря Ти за извора на живота, който си положил в утробата ми. Ти си обещал от утробата ми да потекат реки от жива вода. В името на Исус, всеки извор, който е запушен, аз заповядвам да се отпуши, да се отприщи! Всеки кладенец, който враговете са запушили, в името на Исус да бъде отшушен! Враговете запушват кладенците, но ние ги отпушваме в името на Исуса Христа! Всеки кладенец на живот в моята утроба реките от жива вода да потекат, не една река, а много реки, в името на Исус всичките реки да текат. Живот! Живот! Живот! Живот и възкресение!
Всяко нещо, което сатана е убил в живота ми изговаряме възкресение в името на Исус. Възкресяване на взаимоотношения, възкресяване на семейства, възкресяване на помазанието, възкресяване на силата, възкресяване на вярата, възкресяване на надеждата, възкресяване на любовта, възкресяване на единството в семействата, в името на Исус. Господи, възкреси и църквите. Дух на възкресение, живот и възкресение в църквата в името на Исус. Да възкръснат!
Сега Бог ми напомня нещо. Всеки един вярващ, който е отпаднал от 1991 година насам от вярата, нека да изговорим възкресение и живот. Има хиляди хора, които са се обърнали през това време към Господа и в момента са в света. Нека да ги призовем.
В името на Исуса, Боже, тези, които дяволът ги е ограбил от вярата, Господи, изпрати им дух на вяра. Всяко неверие и огорчение и лъжи да се махнат от тях. Ние им говорим: Стани, ти който спиш! Възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос! В името на Исус, възкресяване на мъртви! Възкресяване на мъртви! Възкресяване на мъртви в мощното име на Исуса Христа. Алелуя. Благодарим Ти, Господи!
И чийто лист не повяхва;
Листа е образ на здравето. Обещание има. Ако се отделим от злото, ако настояваме на доброто и на Словото благословение, благодат, помазание и изцеление.
Търсете царството и всичко ще ви се прибави.
Господи, аз Те моля за мен и за дома ми листът ни да не повяхва. Помогни ни да бъдем посадени при живите потоци. „Живи потоци Бог обеща“ – нали знаете? Значи да бъдем посадени къде? При живите потоци. Нека кажем: Живите потоци и животе води. В името на Исус, искам реката на живота! Искам реката на живота да тече през моята утроба. Боже, реката на живота да тече през моята утроба, през нашата утроба. В името на Исус, листът ми да не повяхва! Изцеление и здраве в дома! Молим се за изцеление и здраве в дома чрез живите води. Всичко що е болно да оздравее! Всичко що е мъртво да възкръсне в мощното име на Исуса Христа! Ние Ти отдаваме слава и хвала, благодарим Ти, Господи! Алелуя!
И тук вече може би ще завършим с Псалм 91.
1 Който живее под покрива на Всевишния
Боже, помогни ми да живея. Помогни ми да живея в Твоето присъствие под Твоето покривало. Искам Ти да бъдеш моето покривало. Покрий ме с облака, покрий ме с огъня. Покрий дома ми с облака, покрий дома ми с огъня. Покрий църквата с облака, покрий църквата с огъня. Искаме да бъдем покрити от Теб, Всевишни – Елион Всевишния Бог. Покрий ни, Господи!
Нека да живеем в скришното Ти място, да се молим в скришната стаичка, да живеем в скришното Ти място на високо. На високо! Да се издигаме на високо като орли, да се издигаме на високо в Твоето присъствие. Научи ни на пътя. Научи ни да летим като орлите. Научи ни да се издигаме като орлите в молитвата, Господи, в хвалението, да влизаме в Твоето присъствие и да останем в Твоето присъствие, да пребъдвам в Твоето присъствие и да пребъдвам в Твоето Слово.
Който живее под покрива на Всевишния той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия
Който значи всеки. Нека кажем: Аз! Аз! Аз искам да живея в Твоето присъствие, за да пребъдвам под сянката на Всемогъщия, на Шадай. Да пребъдвам под сянката, да пребъдвам под защитата. Боже, аз и моят дом, аз и моята църква да пребъдваме под защитата на Всемогъщия, щита на Всемогъщия. Моля те, Боже, за Твоята сянка! Моля Те, Боже, за Твоята защита. Сега Те молим, огнена ограда около нас, около домовете, около църквите огнени коне и колесници, както бяха около Илия, Елисей, молим Те, Боже! Ако Ти можеш за Елисей да изпратиш огнени коне и колесници под закона, Ти можеш днес да изпратиш огнени коне и колесници за нас под благодатта. В името на Исус, огнена ограда около нас. В името на Исус, ограда от кръвта на Исус около нас. Защита свръхестествена от всяка клопка, всяка примка, всяка яма, всяка стратегия, всяка тактика, всеки замисъл, всеки кроеж, всички скроени оръжия, всички дела на дявола, всичко това да бъде разрушено, в името на Исуса Христа!
Да дойде царството на Бога, да бъде волята на Бога, както на небето така и в сърцето ми, както на небето така и в дома ми, както на небето така и в църквите ни, както на небето така и в градовете ни! В името на Исус, Господи, изпрати Твоите ангели в нашите градове да воюват. Ти имаш много ангели, войнстващи ангели, освобождаващи ангели, изцеляващи ангели, спасяващи ангели, слугуващи ангели, ангели, които носят откровение, изпращай ангелските Си легиони, Господи! Изпращай ангелските Си легиони, Господи! Изпращай Словото Си. Изпращай пророческо слово, изпращай слово като чук, изпращай словото като огън, изпраща словото да разбива скали, канари, изпращай словото Си и огъня Си да премества планини. Изпращай Словото Си и огъня Си да разтопява планините на нечестие. Изпращай свобода. Да бъде свобода и стана свобода. Да бъде светлина и стана светлина. Да бъде мир и стана мир. Да бъде победа стана победа. В мощното име на Исус, ние обявяваме победа! Ние обявяваме победа за царството!
Аз и моят дом сме за Божието царство. Аз и моят дом няма да работим против Божието царство. Аз и моят дом няма да говорим срещу братя. Аз и моят дом няма да говорим срещу църкви. Аз и моят дом няма да говорим срещу пастири. Аз и моят дом няма да се противопоставя на Духа на Бога. Аз и моят дом няма да се противопоставяме на Божието Слово. Аз и моят дом ще служим на Господа през всичките дни на живота си в името на Исус и за слава на Бога Отца!
Нека пляскаме на Господа. Алелуя! Алелуя! Слава на Бога!
Вениамин Несторов: Слава на Исус! Аз вярвам, че за тези три дена, през които напоследък се молим по тоя начин схващаме принципа, защото тая сутрин размишлявах малко преди да дойдем тук на молитва върху 1 Йоан, в 5 глава, знаете, 14 стих Той казва:
увереността, която имаме е това, че ако искаме нещо по Неговата воля Той ни слуша.
И всъщност още един стих, който ми каза:
Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре.
И това е същият принцип. Аз си размишлявах по това, че м

Реклами