Молитва за връщане към Бога

МОЛИТВА ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ БОГА – ПАМПОРОВО
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.08.2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=vk1ecSROtSI

Нека кажем: Най-голямото чудо е новорождението – спасението на човешката душа. Амин.
Извинявайте, само още едно нещо има. Пасторе, само още едно нещо, защото Духът сега ме подсеща. Тук има хора, които са се отдалечили от Бога, оставили сте Бога поради грях, изкушение, разочарование. Може от хора да сте разочаровани, от църкви да сте разочаровани, от съпрузи може да сте разочаровани, от живота в България, от каквото и да е. Ако има някой тук, който се е отдалечил от Бога или е оставил Бога, или се намира в пустиня, сега ще направим молитва за такива хора. Вдигни ръка да видя има ли такива. Смело! Смело! Смело!
Който крие греха си няма да успее – казва Библията – който го изповяда и остави ще намери милост.
Всички тези, станете. Станете тези, които сте се отдалечили от Бога. искате да се върнете, то това е важното. Заповядайте отпред! Ще се молим за тези, които са се отдалечили от Бога за приемането. Исус казва:
Ето, Аз стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа Ми ще отворя врата и ще вечерям с него и той с Мене.
Заповядайте отпред. Още, още, има място. Вижте колко място има. Вървете, вървете, вървете натам. Има място, приятели, идвайте.
Брат казва: „В София, когато дойдохте не ви повярвах на самото служение, направих грях и искам прошка от вас.“
Не повярва на служението ни в София? – „Да, точно така, при Константин Величков, когато бяхте.“ Слава на Бога, брата иска прошка. Слава на Бога! Да му простим ли на брата? Слава на Бога, благодаря на Бога за такива братчета. Алелуя.
Вижте каква дързост да признае пред всички хора, защото има хора говорят, има хора пишат, има хора прявт клипове, всякакви има. Интернет е пълен с лъжи, вярвайте Божието Слово, приятели, не лъжите. Аз искам да ви кажа, ако някой има нещо против пастири, сега е момента да си очистите сърцата. Няма полза от това. Нека, иди признай пред пастора, кажи: „Паторе, помоли се за мен, тежи ми това нещо, моля те. Нека да го оправим това нещо, прошка“. Дори нещо да не си доволен кажи го директно, кажи му го, това и това е положението, но нека да бъдем изчистени. Амин.
Много се радвам, благодаря на Бога за това нещо. Ето такива неща са прекрасни.
Сега, ние като служители, трябва да разберете, че също не сме съвършени. Аз не съм Христос, нито пастора е Христос. Ние не сме съвършени хора. Може да сме дали накакъв повод и ако има поводи ние трябва също да се покайваме и също да си искаме прошка и аз даже ще кажа на брата: Прости ми, брате, каквото съм направил аз. После мога да те питам за какво става въпрос. Нещо може да съм го наранил човека, може да сме се молили пък да съм го отминал, да не съм се помолил за него или за някой друг. Знаете ли какво може да е станало, но трябва да се изчистваме. Така че, ако имате нещо против някой сега, сега е момента. Вижте Господ как ни говори чрез брата. Сега е моментът да простим, да очистим сърцето си от огорчение. Има много жени, които са наранени от мъжете си, защото са ги оставили или мъже наранени от жените, които са ги оставили. Трябва да можеш да превъзмогнеш това, да простиш, защото Бог много повече на теб трябва да ти прости. Има някои са межди свекърва и снаха конфликти, между братя и сестри в църквата конфликти, трябва да можем да ги прощаваме тия неща. Сега осъзнай това нещо. Ако има някакъв непростителен дух трябва да се махне от нас. Амин.
Нека вдигнем ръка към Бога и да кажем: Боже, в името на Сина Ти Исус, Те моля за прошка! Прости ми греховете! Може да ги изповядаш даже. Това, което ти тежи, това, което Духът ти напомня изповядай греха си и Той е верен и праведен да ти прости греха и да те очисти от всяка неправда. Прости ми отдалечаването! Прости ми, че Те оставих и Те моля да ме приемеш! Аз отхвърлям всяко огорчение и вземам решение, не ми е лесно, но заради Теб взимам решение да простя. Кажи името на човека. Можеш ли да кажеш името на човека този, който не искаш да го спонеш, не искаш да си спомниш за него. Прощавам му днес всичко на този човек и на тези хора. Прости и Ти на мен, Господи. Аз благославям този човек и Те моля за покаяние и спасение.
В името на Исус, всяка бариера на грях между мен и Теб, Боже, да бъде разрушена! Всеки грях да бъде измит с кръвта на Исуса. Всяка верига да бъде изгорена от огъня на Святия Дух. Искам да виждам лицето Ти, искам да ходя с Теб, искам да съм близо до Теб. Изпълни сърцето ми с любов! Изпълни сърцето ми с Духа Си! Святи Дух, върни се, моля Те! Прости ми, че съм Те наскърбил! Господи, покрий ме със святата кръв сега и разруши всяко робство в живота ми. Аз се предавам днес и се посвещавам отново на Господ Исус и на Неговата църква. Започвам нов живот от днес нататък. Помогни ми, Боже, дай ми сила, в името на Исус.
Дяволе, аз те отхвърлям и твоите изкушения и грехове. Махай се от мен! Махай се от дома ми! Разрушавам всякакви договори и завети с теб. Разрушавам всяко твое дело в името на Исус. Господ Исус е моят Господ. Господ Исус е моят Цар от днес и завинаги. Благодаря Ти, Боже!
Вдигни ръцете към Господа и кажи: Изпълни ме със Святия Дух. Изпълни ме със Святия Дух и с огън сега.
В името на Исус, ние ги изискаваме тия хора за Божието царство. Амин. Слава на Бога! Поздравете се един друг в името на Исуса. Поздравете, насърчете хората. Слава на Бога! Радвам се за вас, скъпи приятели.
С това приключвам богослужението и предавам микрофона на пастор Вениамин. Благодаря ти, пасторе.
Вениамин Несторов: Слава на Бога! Имахме днеска чудесно време, братя и сестри. Словото е живот. Докато сядат тези наши братя и сестри, които излезнаха, което им прави чест, защото знаете ли, аз съм сигурен в едно, че има много хора, които не искат да признаят своето състояние, не искат да признаят греховете си и те губят, основно, но трябва да ви кажа, че за това нещо човек ще носи отговорност. Много сериозно е ако ти и аз не сме си оправили отношенията с Бога и в същото време ние сме част от местна локална църква. Обърнете внимание на това, което ви казвам. Ако ти не си си оправил отношенията с Бога, а си част от местна локална църква и си мислиш, че това е само твой проблем се заблуждаваш, защото ние сме свързани помежду си. Апостол Павел говори за това в 1 Коринтяни 12 глава и той говори за това, че ние сме части на едно голямо тяло и казва ако една част страда, всички части страдат заедно с нея. И вижте, братя и сестри, става зараза. Твоят грях може да се превърне в грях на много хора. Много малко хора мислят по тоя начин, всеки си казва: „Това си е моят проблем, какво искаш от мен?“ Обаче ако ти си част от местна локална църква и ме наричаш брат и аз те наричам брат или сестра, ти трябва да знаеш, че ти и аз сме свързани и се свързваме духовно и ако ти не си в ред или ако аз не съм в ред аз мога да ти повлияя зле. Защо, когато някой човек се зарази от болест примерно, веднага минава под карантина? Защо? – за да не заразява други хора. Разбирате ли? Всяка една майка, която има малко дете и ако разбере, че и друга майка с малко дете е там някъде, обаче детето и е болно гледа да си дръпне детето. Защо? Защото знае, че е въпрос на кратко време да прихване от вируса примерно. И ето защо ви казвам, братя и сестри, това е много важно.
Спасението на човека е най-ценното и най-важното нещо, но и тоя вид покаяние е уникално, аз ви казвам това нещо, което Бог много зачита. Аз вярвам, че днес получихте голямо благословения. Днес всички ние получихме получихме голямо благословение. Аз съм приел благословение от Бога. Аз съм благодарен на Бога и ще ви кажа още нещо – аз вярвам във вашата искреност. Аз го вярвам това нещо, така че, нека да бъдем наистина максимално искрени. Ще ви кажа, когато се полага основа, защото тези, които са от години в църква, както съм бил и аз и както съм от години, когато някой започне да проповядва, както пастор Пламен за основните неща – „Оффф, това го знам“. Разбирате ли? А какво искаш? – „Кажи ми нещо за демоните, кажи ми като почнат да говорят какво казват“. Разбирате ли, братя и сестри, ние имаме нужда от покаяние. Демоните какво казват нас много не трябва да ни интересува, даже изобщо не трябва да ни интересува, нас ни интересува какво Исус казва. И това са основни неща. И ще ви кажа, аз знам, че има надграждане, така че имаме очаквания.
Аз съм благодарен на Бог, още от първия ден на тоя лагер знам, че Бог има прекрасни неща за нас. Така че всичко, което се е казало до тук е прекрасно и е чудесно, нека да го съхраняваме в сърцата си да бъдем внимателни за това, което Бог прави, защото аз съм сигурен, че Той не само ни дава информация, Бог работи в нашите сърца. Вярата идва чрез слушане на Божието Слово. Вярвам, че накрая на тоя семинар ние ще излезем наистина променени. Аз го вярвам това нещо.