Молитва с власт

МОЛИТВА С ВЛАСТ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 26.08.2016г.
Тренировъчен лагер Пампорово
https://www.youtube.com/watch?v=IoEUG2soDZQ

Нека се изправим като войни, да кажем: Боже, в името на Исус, научи ме да се моля! Научи ме чрез Духа Ти да се моля! Дай ми дух на моление. Дай ми дух на благодат в името на Исус! Отдавам Ти слава! Отдавам Ти хвала! Алелуя! Нека пляскаме на Господа. Алелуя!
Господи, изпълвай ме със Святия Дух и с огън. Искам Святия Ти Дух да ме изпълва до препълване. Святият Дух и огън в името на Исус върху мен, върху моя дом и върху моята църква. Нова Петдесятница! Нова Петдесятница! Огън! Огън! Огън върху нас в името на Исус. Нека кажем слава на Исуса. Алелуя! Слава на Исуса!
Отделни молитви. Отче, в името на Исус моя дом предавам в Твоята ръка, Ти бъди Цар в дома ми, Ти бъди Цар над дома ми! Ти бъди Господ на дома ми! В името на Исус, всяка друга власт, която не е от Бога я детронираме. В името на Исус, всеки контрол, който не е от Бога да бъде строшен! Всяка манипулация да бъде разрушена! Всеки грях да бъде разрушен! В името на Исус, веригите на тъмнината да бъдат разкъсани в моя дом! Всяка тъмнина в моето сърце да напусне! Всяка тъмнина в ума ми да напусне! Всяка тъмнина в тялото ми да напусне в името на Исуса!
Благодаря Ти, Боже, отдавам Ти слава! Алелуя! Слава, слава, слава!
1 Коринтяни 10 глава говори за крепости. Нека да се молим за крепостите. Боже, всяка крепост в моя ум, която не е от Теб да бъде разрушена. Всяка крепост от мисли и от представи, която се издига високо срещу познаването на Бога, да се срути в името на Исуса! Слава на Бога, алелуя! Благодарим Ти, Боже!
Всеки дух на разрушение, който е влязъл в дома ми и иска да разрушава и да убива, аз му се противопоставям в името на Исус и го връзвам! Всеки нечист дух вързан, да не може да функционира в дома ми. Всеки нечист дух, който изкушава децата ми, който ги подтиква към бунт и неверие ги връзвам в името на Исус! Моите деца ще бъдат научени от Господа и мирът им ще бъде голям. Всеки дух, който атакува децата ми, в името на Исус, аз му заповядвам: Излез от живота им и не се връщай повече, вън! Вън! Вън! Всяко началство и власт, които контролират и манипулират дома ми да бъдат вързани. Взимам меча на Духа Божието Слово и разкъсвам всякакви връзки на демони на местно ниво с началства и власти в небесни места. Вземам меча на Духа и с него разкъсвам всякакви небогоугодни душевни връзки. Всяка набогоугодна душевна връзка в моя живот да бъде разкъсана! Всяка небогоугодна душевна връзка в семейството ми да бъде разкъсана! Всички небогоугодни душевни връзки на децата ми със света да бъдат разкъсани в името на Исуса.
Боже, да се свети името Ти, както на небето, така и в дома ми. Боже, да дойде царството Ти, както на небето така и в дома ми. И да бъде волята Ти, както на небето така и в дома ми, в името на Господ Исус Божият Син. Слава на Исуса да бъде! Алелуя!
Сега тия болести дето идват да ни тормозят и да мъчат. Я сложи ръка на болното място, кажи: Ти, дявол на болест, ти болестотворен дух, ти дух на немощ, който си дошъл да мъчиш мен и дома ми и да ни правиш неефективни, аз заставам срещу теб в мощното име на Исус, връзвам те и ти заповядвам, махай се от тялото ми, махай се от дома ми и не се връщай повече! Не се връщай никога повече! Не се връщай никога повече, в името на Исус!
Исус взе на Себе Си нашите болести.
Кажи го: Исус взе на Себе Си нашите болести, понесе нашите немощи. С Неговите рани ние се изцелихме.
Ето, това е основанието за нашето изцеление – делото на кръста. Имаме победа в кръвта. Слава на Бога. Нека да призовем кръвта на Исуса.
Боже, кръвта Ти, Исусе, кръвта Ти върху мен дух, душа, тяло. Кръвта Ти върху дома ми, кръвта Ти върху семейството ми, кръвта Ти върху бизнеса ми, кръвта Ти върху служението ми, кръвта Ти върху църквата ми. Кръвта на Исуса, има сила чудотворна мощ в кръвта на Христа. Нека тази свята кръв да ни покрие. Покрити с кръвта на Исуса. О. Алелуя, слава на Бога!
И сега искаме огъня на Святия Дух.
Планините се топят като восък пред присъствието на огъня на Святия Дух.
Нека всяка планина да се стопи в името на Исус. Нека всяка демонична планина да се стопи в името на Исус! Всяка крепост, всяка барикада, всяка пречка, всяка клопка, всяко изкушение, огънят на Святия Дух върху тях. Всеки корен на зло в живота ни, огънят на Святия Дух върху него. Всеки корен на зло в живота ни, бъди изкоренен! Вски корен на зло в семейството ни, да бъде изкоренен, в името на Исус! Всяко семе насадено от сатана в сърцата ни, умовете ни, семействата ни, църквите ни да изсъхне в името на Исус. Всяко змийско яйце /сега вдигни си крака/, всяко змийско яйце го настъпваме в името на Исус. Всяко змийско яйце го настъпвам в името на Исус. Алелуя!
Господи, освободи ни от духа на питон. Взимам меча на духа Божието Слово и отрязвам главата на питона. В името на Исус, всеки дух насочен срещу църквата, всеки дух насочен срещу Святия Дух, ние заставаме срещу него в единство – Матей 18:18;19. Връзваме го и заповядваме, вън от църквата, вън от пътя на Святия Дух!
Ела, Святи Душе! Аз се предавам целия – дух, душа, тяло. Да бъде Твоята воля, а не моята воля! Да бъде Твоето царство, а не моето царство! Да се свети Твоето име, а не моето име! В името на Исус, предавам себе си, предавам дома си в Твоите ръце, прави каквото искаш, както искаш, когато искаш, Ти си Господ. Слава на Исуса! Алелуя!
Това е молитва на предаване, слава на Бога. Предаваме се в ръцете на Господа.
Езавел, кучетата да те изядат! Копитата на Ииуй върху теб, в името на Исус! Хвърляме я от горе долу, в името на Исус! Връзваме духа на Езавел. В името на Исус, връзваме духа на Езавел. Боже, изпрати духа на Илия! Боже, изпрати духа на Ииуй да победи Езавел!
Нека сега да кажем: Дух на Езавел вън от семейството, вън от църквата в името на Исус! Исус Христос е Господ, не Езавел. Исус Христос е Господ на моята църква! Исус Христос е Господ на моя дом, в името на Исуса Христа! Слава на Бога да бъде!
Сега, има много силно действие на духът Ваал и на антихрист. Илия застана и каза: „На кого ще служите, на Ваал или на антихрист?“ Българският народ и Европа трябва да реши на кого, на Ваал и антихрист или на Бога ще служи, на Исуса Христа. И ние трябва да застанем твърдо зад Исус Христос и да отхвърлим Ваал и антихрист, който е вместо Христос и е срещу Христос. Амин.
Нека застанем и да кажем: В името на Исус, аз се отричам от духа на Ваал и на антихриста, Христос е Господ. Ела, Господи Исусе! Ела, Господи Исусе! Ела, Господи Исусе и царувай на земята, в името на Исус.
Дух на антихрист, вън от пътя ни, вън от църквата и вън от България! Дух на Ваал, вън! В името на Исус, всички олтари на Ваал да бъдат разрушени! Всеки нечестив олтар да бъде разрушен! Всички нечестиви жертвоприношения да бъдат разрушени! Всеки завет, който не е от Бога в моя дом, да бъде разрушен! Всеки завет, който не е от Бога в моята фамилия да бъде разрушен! Отричам се от всички жертвоприношения в моята рода по бащина и майчина линия, кръвни жертви, отричам се от тях. Има само една жертва – на Божието Агне Исус и чрез тази жертва имам завет с Всемогъщия Бог. Слава да бъде на Господа! Нека пляскаме на Господа, алелуя!
Всички ритуали и церемонии в моята фамилия, които не са от Бога ги разрушвам и се отричам от тях. Всеки ритуал и церемония, които не са от Бога, отричам се от тях в името на Исус Христос. Слава на Исуса, алелуя!
Всички обреци, които аз или моята фамилия е направила гласно или негласно, писмено или устно, отричам се от тях. Всеки обрек и всяко заклеване, отричам се от тях. В името на Исус, да бъдат разрушени!
Наследствени проклятия по майчина линия чак до корена, наследствени проклятия по бащина линия чак до корена, да бъдат изкоренени и корените да изсъхнат, в името на Исус!
Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет за нас, като стана проклятие за нас, защото е писано: „Проклет, който виси на дърво“.
А Христос увисна на дървен кръст. благодаря Ти, че отмахваш проклятието и ми даваш благословението на Авраам. Искам благословението на Авраам! Искам благословението на Авраам! Искам благословението на Авраам в името на Исус!
Нека вдигнем ръце и да отдадем слава. Слава! Слава! Слава!
Ето, сега още едно нещо: В името на Исус, всички заклинания, клетви, магии, чародейства направени от моята фамилия или направени срещу моята фамилия, аз се отричам от тях, взимам меча на Духа и ги разрушвам! Меча на Духа Божието Слово пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка. Слава на Бога! Алелуя!
Сега, нека вдигнем ръце към Господа и да Му благодарим. Боже, ние Ти благодарим за победата. Имаме победа!