Свидетелство за реституция на ограбеното

Здравейте пастор Пламен. Днес отново искам да отдам цялата Слава на нашия Господ Исус. Миналата седмица Бог върна откраднатите повече от месец документи на синът ми. Молих се отново със вашата молитва за реституция на ограбеното. Слава на Бога миналата седмица полицаите се обадиха да кажат че протмонето е намерено и всички документи са вътре в него. Слава, Слава на Всемогъщия Бог. Мили хора вярвайте защото Бог върши чудеса. Бог да благослови служението, домът ви. Всичко което вършите да благоуспява. Благодаря на Светия Дух, който ви води и така насърчавате и нас и ни учите как да се молим и да воюваме. Бог да излива все повече и повече от Духът Си върху вас. Митка