Осем начина, по които Бог изцелява

ОСЕМ НАЧИНА, ПО КОИТО БОГ ИЗЦЕЛЯВА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 29.09.2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=Eq1-pwejiaw

Сега нека да започнем с едно кратко слово по въпроса за начините, по които Господ Исус изцелява. Смятам това да бъде едно кратко слово като насоки, но вярвам, че ще ви бъде от полза, така че слушайте внимателно и може също да си записвате. Записвайте си стиховете.
Боже, ние Те молим за Твоето Слово Ти да освободиш и да ни дадеш откровение и мъдрост, да разбираме Твоето Слово и да изгражда нашата вяра. В мощното име на Исуса се молим и Ти отдаваме слава и хвала. Амин.
Сега, вие знаете в Псалм 107:20 се казва, че:
Господ изпраща словото Си, изцелява и освобождава от гробовете, в които лежат.
Тук в този превод казва „от ямите“, обаче в немския примерно е „гробовете“, в английският е „от разрушение“, но в общи линии Господ изпраща Словото Си изцелява и освобождава от гробовете, освобождава от смъртта, освобождава от робството. Но как го прави Господ? Прави го чрез Словото. В предишният 19 стих се казва, че в своята неволя те се помолиха на Бога и Той ги изцели. Но как ги изцели? Като изпрати Словото Си. Затова, скъпи приятели, когато идвате на богослужение е много важно да слушате проповядването на Словото, защото проповядването на Словото е онова, което ще ви донесе изцелението.
Псалм 107:20 Изпраща словото Си и ги изцелява и ги освобождава от ямите и от гробовете, в които лежат.
Така че, когато идвате на служение не идвате само, за да се помоли някой за вас. Аз искам да ви го покажа този стих, защото Той е много важен за да се разбере начина, по който Бог действа. Божиите пътища са различни от нашите пътища, Божиите начини са различни от нашите начини. Господ не изцелява толкова с молитвата. Основната цел на молитвата не е изцеление, основната цел на молитвата е общение с Бога. Изцелението става главно чрез Словото на Бога. Ето вижте Псалм 107:19
Тогава извикаха към Господа в бедствието си /това е молитва/ и Той ги избавя от утесненията им.
Но как ги избави? Вижте начина, ние гледаме, че Той ги избави, но как ги избави?
Изпрати словото Си – ето как ги избави.
Изпрати словото Си и ги изцели и ги отърва от ямите, в които лежаха. Така че Словото е посредникът, Словото е инструментът, Словото е скалпелът, Словото, Исус Христос Божието Слово единственият посредник между Бога и човека. Но аз искам да ви покажа един стих, който тук го гледах в магазина, докато Мими пазаруваше, това е в Галатяни 3:5. Аз не обичам да пазарувам, тя пазарува пък аз си чета. И вижте Галатяни 3:5 какво казва, Павел изобличава галатяните, които са тръгнали да изпълняват закона, а са оставили евангелието и благодатта, и казва:
Този, Който ви дава Духа
Кой дава Духът? Бог дава Святия Дух.
Този, Който ви дава Духа и върши велики дела между вас
Или на английски казва „върши чудеса между вас“. Тя тази дума чудеса е динамис, която е и за сила и за чудеса и върши сила, върши чудеса сред вас.
чрез дела по закон ли ги върши или чрез вяра в посланието?
Сега забележете нещо – ние много обичаме да вършим дела по закон и мислим, че чрез делата по закон ще се препоръчаме пред Бога, обаче вижте какво казва тук, Галатянския проблем – вършене на дела по закон, Обаче вижте какво казва тук – Духът на Бога не идва чрез дела по закон не идва чрез човешки заслуги, Духът на Бога идва чрез слушане на вяра. Духът на Бога идва в живота ти и работи в живота ти чрез слушане, което произвежда вяра. А слушането, което произвежда вяра идва от слушане на проповядване на евангелието на Господа Исуса Христа или идва от слушане на Божието Слово. Ето как идва вярата. Вярата идва от слушане, слушането от проповядването на Божието Слово. Така че тук ни показва, че Бог дава Духа Си, Бог движи Духа Си, Бог действа чрез Духа Си, не чрез дела по закон, а чрез слушане или чрез вяра в посланието, чрез вяра в евангелското Слово, чрез вяра в Божието Слово. Духът идва в живота ни и чудесата идват в живота ни.
И така, идва на богослужение и искаш чудо от Бога. Как идва чудото? – слушане на Божието Слово, слушане на Христовото евангелие с отворено сърце, с отворен дух, за да може Бог да произведе вяра в това сърце и тази вяра като я задействаш през устата си и с ръцете си, с действията си, тази вяра като я задействаш довежда до чудесата. Така че, скъпи хора, искам да ви подготвя с това, че вярата идва от слушане на проповядването на евангелието, а вярата води до чудесата, не дела по закон. Виждате, че където се говори закон, закон, закон чудотворната сила на Бога я няма, действието на Святия Дух го няма. Ние искаме Святият Дух да действа и Той да върши Своите велики дела.
Когато дойдете на богослужението недейте да идвате с критичен поглед, не с критично око, елате на богослужението с отворен дух да приемате не това, което хората говорят, не да гледате слабостите и проблемите, а да видите на това богослужение дали Господ ще извърши нещо и какво Господ върши. Не какво човек върши, какво Господ върши, какви думи Господ говори и така идват чудесата в живота ви.
Така че, ето един от начините или първия начин, по който Бог действа това е чрез Словото, Словото Божие.
Словото стана плът и пребиваваше между нас.
Как Господ ни изцели? Чрез Словото, което стана плът Исус Христос, а днес Словото, което проповядваме от Библията върши тази работа в името на Исус Христос. Така че не очаквайте само молитвата, защото докато слушате Словото с вяра можете да получите своето чудо. Нека да кажем на това нещо: Амин.
Следващото нещо, което искам да ви кажа, това е един начин за получаване на вашето чудо, някои са ви научили, че вие трябва да вземете Божието Слово, обещанията и да започнете да ги изповядвате, вие го знаете това, например:
Той взе на Себе Си нашите немощи, понесе нашите болести, с Неговите рани ни се изцелихме.
Има хора, които това слово са го повтаряли много пъти. Това е изповядване на Божието Слово. Аз преди години получих едно изцеление, това беше някъде 1988 или 1989 година, получих изцеление точно чрез това слово:
С Неговите рани ние се изцелихме.
И аз започнах това слово да го изповядвам и да го вярвам и да благодаря на Бога, че това слово е истина и че аз съм изцелен. Тоест това е изцеление чрез изповед на Божието Слово или изцеление чрез изповядване на Божиите обещания. Кое е по-добро? Бог не е ограничен Бог да действа по един начин, Той може да действа чрез проповядване на Словото както ви казах преди малко, Той може да действа и чрез изповед на Божиите обещания в Словото. Но виждате пак Словото е в основата. Дали ще слушаш Словото чрез вяра и ще задвижиш тази вяра и ще получиш изцеление или ще вземеш стих от Библията и ще го изповядваш ежедневно докато получиш изцелението фактически, това са различни канали, различни начини, по които Бог действа.
Някои хора казват: „Аз вярвам, че като изповядвам Божието Слово аз съм изцелен вече в Неговите рани, няма смисъл да отивам на богослужение да се молят за мен, защото аз съм изцелен в Неговите рани, изповядвам го две години и аз съм изцелен в Неговите рани“. Значи докато изцелението не е материализирано в твоето тяло ти можеш да използваш различни методи. Ето изповедта е един метод, по който Бог действа, но това не ти пречи да дойдеш на богослужение, където да се проповядва Словото с вяра и където можеш да получиш полагане на ръце и молитва, може Господ да подейства пък по тоя начин. Бог не е ограничен. Вижте, Бог е суверенен, ти можеш да очакваш да те изцели по един начин, Той да вземе да го направи по друг начин. Затова ние трябва да бъдем отворени, а не легалисти и не фанатици.
Нееман в 5 глава на 4 Царе отива при пророка Елисей и решава, че пророкът трябва да излезе, да помаха върху него, да го помаже или да му положи ръка или не знам какво, за да бъде изцелен, а Елисей нищо от това не прави, само казва: „Иди се потопи седем пъти в река Йордан“. Нееман е бил много ядосан на Елисей, защото казва: „Аз идвам чак от Сирия, началник съм на армията, а пък той така ще се държи с мен, да не излезе да ми каже дори едно добър ден“, а виждате, че Господ го изцели като се топна седем пъти в реката. Защо? Защото начина, по който Бог действа понякога е различен от начина, по който ние мислим, че Той ще действа. Това, което ние мислим за Бога понякога се различава от самия Бог. Нашата представа за Бога и за действието на Бога и за начините, по които Бог действа се различава от начина, по който Той наистина действа. Затова ние трябва да сме отворени за различни методи и начини на изцеление. Виждате в основата е Божието Слово. Първо казахме проповядване на Словото.
Изпраща Словото Си, изцелява и освобождава от гробовете.
И проповядването според Галатяни 3:5, което докарва вяра и вярата довежда в действие Святия Дух чудотворната сила на Бога в действие.
Обаче има и един друг начин, по който Бог действа и вие знаете много пъти, особено в евангелието Исус Христос в евангелието не го виждаме да се моли за хората да бъдат изцелени. Аз когато за първи път го видях това нещо бях много учуден, защото ние сме свикнали, нали обикновено за изцелението смятаме, че трябва да бъде резултат на молитва. Но Исус дефакто се молеше на Бога сутрин рано и вечер късно, но Той не се молеше за да изцелява болните, Той се молеше да общува с Бога, да се приближава при Бога, тоест молитвата за Исус беше средство за общение с Бога, средство за зареждане, но когато Той отиваше при болните и при вързаните Той вече не се молеше за тях. Тоест по време на молитвата ти предаваш на Бога своите думи, но ти в същото време приемаш Неговата благодат и Неговата сила в себе си, но когато отива при болния Той вече не се моли на Бога, а направо заповядва. Забележете думата заповядва с власт. Това са думи на заповед с власт. Вие помните какво каза Исус в Марк 11:32
Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.
Исус какво правеше? Човекът с изсъхналата ръка Той не се моли за него, каза: „Простри ръката си“ и той като простря ръката си, ръката му беше изцелена. Човекът, който беше на носилка, Исус му казва:
Стани, вдигни постелката си и ходи.
Той не се моли за него Той видя неговата вяра, Той видя тяхната вяра и казва, Той на база на вяра го направи и каза: „Стани, вдигни постелката си ходи“. Павел като видя човекът в Листра, който беше куц от рождението си, видя вяра в очите му и какво каза: „Стани на нозете си“ и той скочи и почна да тича.
Деяния на апостолите Петър и Йоан 3 глава, видяха куция от рождение, казаха: „Злато и сребро нямам да ти дам, но това което имам ти давам, в името на Исуса Христа от Назарет, стани и ходи!“ и човекът стана и тръгна да тича и да скача и да хвали Господа. Човекът, който беше сляп, Исус намаза с кал очите му и каза: „Иди и се измий в къпалнята“ и той отиде и се изми, а някои казват, че къпалнята е била на два километра разстояние, той отиде да се измие и прогледа.
Виждате начина, по който Бог действа, много странен. Има случаи, в които, както в този случай Исус плю на земята, направи кал и му намаза очите, аз не мога да си представя ние служителите ако тръгнем да правим това какви ли неща ще започнат да се говорят за нас. А самият наш Господ Исус Христос плю на земята, направи кал и му помаза очите, на един човек плю ушите му, в устата му и сложи език вътре и човекът прочу и проговори. Не знам, не знам, но виждате начините, по които Господ действа, обаче работи. Сега някой може да почне да плюе и нищо да не стане, нали? Не е въпроса в това какво правиш, а въпроса е да има водителство на Святия Дух. Така че, виждате, тези неща са библейски, различни начини, по които Господ изцелява, но много важно е това, че Исус им заповядваше, Той заповядваше на демоните: „Душе глухи и неми, заповядвам ти, излез от него!“ и духът излизаше. Така че Исус заповядваше на нечисти духове, Той заповядваше и на хората да се раздвижат и като заповядва да се раздвижат те се раздвижат.
Дори на богослужението искам да ви кажа, имайте го в предвид това нещо, защото, когато се молим примерно, молим се за хора, които имат проблеми във врата, молим се за хората, които имат проблеми в колената, отдолу в глезените, в таза, имат различни болки и проблеми и се молим: „Господи, изцели ги тия хора, заповядваме на тая болка да напусне, на тоя дух да напусне, тая болест да напусне, ние заповядваме в името на Исус“ и след това аз ви казвам: „Стани и приеми изцелението си! Раздвижи болната част. Това, което те болеше, раздвижи го“, някои хора стоят така. Недейте! Значи ако в този момент, в който ти кажа да се раздвижиш, в този момент, когато е принесена молитвата и ти кажа да се раздвижиш и ти го направиш повечето хора получават изцелението си. Така че използвайте, задействайте вярата си и приемете своето изцеление в името на Исуса Христа. И като получиш изцелението може веднага болката да напусне – „А, болката напусна. Слава на Бога“, може да намалее просто болката, малкото облаче, като намалее, не да кажеш: „Ама тя още е тук“, няма значение, важното е, че е започнало изцелението. Така че дали идваш с вяра. Трябва като получите изцелението да го задържите с вяра, а не: „Ама то спря да ме боли, а сега пак почна да ме боли“. Абе отхвърляш го. Дявола като бъде изгонен той иска да се върне обратно казва Исус. Нечистият дух Матей 12:43-45 като излезе от човека вика други духове, искат отново да влязат, искат отново да атакуват човека.
Трябва да си стабилен, да стоиш с вяра и не само да получиш чрез вяра изцелението, но да го запазиш чрез вяра. Получаването е чрез вяра, запазването е чрез вяра. Недейте да очаквате, че просто дяволът ще стои и ще каже: „ Окей, изцелен си, супер е“, той може да атакува, това е неговият начин, като си завладял територията той иска да си я върне, но няма да му позволяваме. Трябва да вярваме.
Така че заповядваме с вяра и Господ действа. Обаче трябва като ви кажа: „В името на Исус, раздвижи се, стани“ – „Ама, брате, аз не мога“, ставай недей да мислиш мога, не мога, задействай се, движи се, започни да правиш нещо. И сега, като видиш, че нещо става с теб, като видиш, че нещо се случва вдигни ръка и кажи: „Слава на Бога, получих изцеление, нека да дам свидетелство. Веднага давай свидетелство, защото ти дефакто като дадеш свидетелството побеждаваш дявола казва Откровение 12:11. Някои хора си мълчат. Стани и веднага прослави Господа, не само ще затвърдиш твоето изцеление, ами на всичкото отгоре и други хора ще повярват, ще отдадеш слава на Бога, ще послужиш на братята и на сестрите по този начин и ще отдадеш славата на Господа.
Така че, виждате:
1. Проповядване на Словото;
2. Изповед на Словото;
3. Заповед
„Ама, брате, аз изповядвам, аз нямам нужда от молитва, защото аз съм изцелен в раните на Исус“ . Изцелен си, обаче си изцелен потенциално, изцелен си според Божието Слово, изцелен си в небесни места, но тук на земята болестта продължава да те атакува, за това какво ти пречи да получиш молитва? Какво ти пречи да задействаш вярата си и по друг начин, не само с изповед на вяра или с изповед на Словото.
Нека тогава да ви кажа и друг начин за изцеление, вие знаете Марк 16:17 и 18 стих, особено 18 стих:
На болни ще полагат ръце /това е знамение/ и те ще оздравяват.
На болни ще полагаме ръце и те ще оздравяват. Тоест в нас има сила, Божият Дух живее в нас, силата на Бога живее в нас и това е точка на контакт полагането на ръце. Така че като дойдете на богослужението, на което и богослужение да е, аз особено накрая смятам да положа ръце по възможност на всички, но просто, братя и сестри, беше ми неудобно миналия път, направихме службата от 6 часа, до 12,30 – шест часа и половина, едва едва с бързане. Значи като ви се положи ръка точката на контакт, приемаш изцелението и продължаваш, приемаш и продължаваш, защото това са много хора, не можем да правим по седем часа служби и т. н. Просто не бива, защото аз ходя по църкви служа и пастирите не мога да ги карам да ме чакат по шест седем часа богослужение да правим. Затова полага се ръка и минаваш, силата на Бога влиза в теб, ти получаваш изцелението си. Ние ще се молим и с обща молитва и т.н. така че няма да мине без молитва, и обща, и персонална, но просто, скъпи приятели, трябва да се съобразяваме и с това просто точка на контакт, силата на Бога минава и продължаваш. Виждате какво казва Божието Слово:
На болни ще полагат ръце
И в момента, в който се докосваме все едно си се включил в контакта на небесата, в момента, в който служителят ти полага ръка, защото това не е просто човек, който ти е положил ръка. Човекът да, човекът ти полага ръка, обаче човека е все едно кабел, небесен кабел, хванал си някой небесен кабел, има едни такива дебели кабели по големи стълбове, все едно си се хванал за такъв кабел, голяма сила те разтриса, идва от небето. Така че ти просто се докосваш до небесата, ти гледаш човека, обаче Библията казва:
Който вярва в Мене от утробата му ще потекат реки от жива вода.
Така че това, което се получава – от утробата ни потичат тия реки на жива вода, тия реки на сила, на помазание. Когато положим ръката тая сила излиза от нас и влиза в телата ви, за да получите вашето изцеление.
Моля, също така, има хора, които минават по няколко пъти за молитва на службите, по два, три, четири пъти за молитва, значи един път, получаваш молитва, но получаваш с вяра, няма смисъл да се връщаш. Това вече започва да прилича на невярва, вярваш, че си получил от първия път и продължаваш нататък.
Така. Това е този начин, по който Господ действа чрез полагане на ръка.
Сега ще разгледам случая с молитвени кърпички, помазване с масло, както казах може да се използва вода също, изобщо много начини, по които Бог може да действа и по които Бог е действал. Така че ние трябва да бъдем креативни в това да се молим за хората, това е начин да се молим косвено за хората, хора, които не присъстват, молим се върху молитвените кърпички. Аз също предполагам, че ще имам утре молитвени кърпички, които ще бъдат в мен, ще се молим, ще служим, те ще бъдат помазани с помазание и със сила да можете да ги носите по болните. Вие си носете също неща, върху, които да се молим и помазанието и силата на Бога се втрива в тях. Вие виждате в Деяния на апостолите 19:11;12 Бог какви извънредно големи чудеса е вършил чрез ръцете на Павел, така щото кърпи и престилки от неговото тяло като са ги носели по болните болестите са си отивали. Слагат кърпата болестта си отива, нечистите духове са излизали с крясък. Разбирате ли? Може и без крясък да излязат, но освобождение и изцеление се получава.
Затова като вземете молитвена кърпичка вие можете да я сложите във възглавницата, може да я сложите под чаршафа, можете да я сложите под дюшека, можете на някоя дреха да я прикачите, можете да я сложите на болното място. Даже моя син, беше много интересно, Йосиф много интересно нещо беше се случило с него, той беше получил някакъв цирей под мишницата и аз като го видях, викам: „Леле, Йосифе, какъв е тоя цирей?“, Той вика: „Ами, тате, не знам“. То даже не се знаеше цирей ли е, някаква топка голяма, синя ли, каква беше и аз просто имах в себе си едно шишенце с вода върху, която се бях молил. Когато се моля използвам да се моля и върху някои предмети, шишенце с вода и му казвам: „Вземи го това и го пръсни“ и той вика: „Добре“ и го взе. Обаче, както някои доста християни има, които няма да го повярват това нещо, че може да стане, той го прибра дето се вика, за да не ме обиди човекът, но понеже го заболяло това нещо и той взел, че го пръснал в името на Исус. Въпреки всичко ме послуша. Пръснал го, но без някаква вяра. И в един момент излиза навън и каза: „Абе тук, усещам всичко е мокро, поглеждам“, той бил с някаква хубава тениска и казва: „Цялата тениска в кръв“. Значи излязло гной. След като пръснал направо всичката гной излязла и тениската направо я хвърлил, не може, тя не става повече, защото, тая кръв и тая гной. Обаче с едно пръскване вода, обаче върху, която беше приложена молитва. Много хора може да не го вярват това нещо и той не го вярваше, обаче слава на Бога резултата е налице и той вика: „Тате, да знаеш работи. Слава на Исуса, аз не го вярвах да ти кажа честно“. Обаче Господ въпреки това проработи и Господ го изцели. Аз като го гледах това аз не знаех, че е цирей, защото нямаше връх, аз не видях връх. Както и да е.
Значи видяхме с молитвените кърпички. Имахме случаи с хора, които имат рана, която не се затваря продължително време, слага молитвената кърпичка и раната се затваря на другия ден още и вече след няколко дена отминава. Слава на Бога.
Така че виждате, че Господ използва такива предмети върху, които е принасяна молитва, за да може да има благословение и помазание. Вижте, Той даже ни го е дал това нещо, даже ето тук сестра Росица вижте какво пише:
Марк 6:56 И където и да влизаше и в села и градове, и в колиби слагаха болните по пазарите и молеха Му се да се докоснат поне до полата на дрехата Му и колкото души се допираха до полата на дрехата Му се изцеляваха.
Така че това е другия начин чрез използване на такива предмети. Примерно някои сестри идват със снимки на децата си, казва: „Моли се върху тази снимка“. И такова нещо използват хората като точка на контакт, важното е да освободиш вярата си, разбирате ли?
Така. Казахме за полагане на ръце, казахме за това, че се използват кърпички и други предмети за да може Господ да действа. Сега искам да ви кажа също за молитвата – ходатайствена молитва за изцеление. Даже може да отворя да ви покажа нещо в Матей 8 глава във връзка с ходатайствената молитва за изцеление.
5 А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки:
6 Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи.
Сега, тук Исус можете да Го разглеждате по два начина. Първи начин – можете да Го разглеждате като Бог, втори начин – може да Го разглеждате като служител, защото Той е хем Божият Син, хем в същото време е наш пример как ние трябва да служим. Сега, представете си в случая, че идва някой при теб или идва някой при служителя и казва: „Учителю, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи, ела да се помолиш за него“.
7 Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля.
8 Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее.
Виждате стотникът какво казва: „Господи, аз нямам нужда Ти като личност, като присъствие да дойдеш в мое дом, под моя покрив, защото аз не съм достоен“. Това е смирение. Значи колко хора днес биха го направили това? Но той казва: „На мен ми стига думата Ти“. Ето, вижте отново това, което ви говоря, че Господ изцелява чрез словото Си. Ние искаме да Го доведем, искаме да доведем и служителите, искаме да доведем и Бога в дома си, ние искаме да Го доведем, за да изцели, обаче Господ какво? Изпраща словото Си, изцелява със Словото Си. Затова е толкова важно, че проповядваме Словото. Слугата казва:
Кажи само дума и слугата ми ще оздравее.
Ето това е начин – кажи само дума и слугата ми ще оздравее.
9 Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.
С други думи той казва: „Аз съм военен и съм под власт и имам хора под моя власт и каквото им кажа те правят и каквото от горе ми кажат на мен това аз правя. Ти си Господ и Ти имаш цялата власт на небето и на земята, каквото кажеш това ще стане, няма нужда да идваш“. Ти Му кажи, те ангелите ще идат и ще направят, ти Му кажи и демоните ще избягат. Разбирате ли какво имам в предвид?
10 Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра.
Той каза, че това е вяра. Защо? Защото този човек се хвана за Словото, не искаше физически да докара Господа там, той каза: „само думата е достатъчна, Ти си Господ, Ти имаш власт“.
И тук ще прескоча пасажа, в които Той говори много важни неща, но сега по тоя въпрос.
13 Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.
Забележете нещо – както вие повярвате като дойдете на службата така ще ви бъде, както вие вярвате така ви става.
Имаш човек в къщи, който е болен, отиваш и казваш на служителя: „Моля те, брат, помоли се за тоя човек, който е болен в къщи“. Какво трябва да се направи? Виждате Исус тук не се помоли, Той каза дума – „Както си повярвал така нека да ти бъде, да ти бъде според вярата“ или на друго място казва: „Иди си, слугата ти е изцелен“. Какво казва? „Иди си, слугата ти е изцелен“, даже не се моли за него. Но трябва да хванеш думата с вяра. Аз даже вярвам, че когато дойдат хора за молитва, самият човек, както този стотник се помоли самият човек трябва да се помоли и да каже: „Господи, изцели брат ми, който е болен в къщи“ и заедно със служителя да кажем амин на това нещо и ще ти бъде според вярата. Виждате ли, това е така наречената ходатайствена молитва, вие ходатайствате за някой друг, който е болен, но отново искам да забележите, че ходатайството е свързано с това да се молите на Бога, но в същото време да приемете словото от Бога и като приемете това слово от Бога да го вярвате, че това е така. Амин.
Виждате колко видове молитва.
1. Проповядване на Словото;
2. Изповед;
3. Заповед на вяра.
Като казах заповед заповед има предвид заповед и действие на вяра.
4. Полагане на ръце;
5. Помазани предмети, масло, кърпички и т.н.
6. Ходатайство.
Сега ще отидем вече и до молитвата на вяра. Нека да отидем в Яков. Дойде време да се занимаем и с молитвата. Виждате, че единият от начините, по които Бог изцелява е молитва. Това не е единственият начин, а единият от начините. Сега ще отидем в Яков 5 глава, ще започна от 13 стих:
13 Зле ли страда някой от вас? нека се моли.
В английския превод като го наблюдавах не изглежда да се има в предвид точно болест, а се има предвид проблеми, които имаш в живота си, проблем в дома си, проблем в работата, изпитания, гонения и т.н. Повече изглежда така, като че става въпрос тук за болест, но в английския превод Кинг Джеймс изглежда като за проблем, който имаш в живота си – нека се моли.
Весел ли е някой? нека пее хваления.
Аз си спомням преди години като бяхме с майка ми в Лондон и една сутрин тя каза: „Много съм радостна, Плами, не знам какво да направя много съм радостна“ и аз викам: „Виж Словото казва: „Весел ли е някой, нека пее хваления“ – „Аз никога не съм могла да пея, щях навремето да ставам детска учителка, бях много добра, но понеже не можех да пея и те не ме приеха, та се наложи да стана професор“. Тогава аз казах: „Словото не казва ако можеш да пееш, казва да пееш след като си весела“ и тя само като отвори устата и като започна да пее „алелуя“ и само казва: „Аз мога да пея!“ Из един път Бог и даде да може да пее. Защо? Защото в Словото го пише, че трябва да го направим, като е радостна да пее хваление и Бог и даде способност да пее хваление в този момент. Слава на Бога.
14 Болен ли е някой от вас?
Виждате ли, първо: „зле ли страда някой от вас“, после „болен ли е някой от вас“.
нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.
Виждате има помазване с масло като средство за изцеление и да се помолят, църковните презвитери, старейшините да се помолят за болния човек.
15 И молитвата /забележете/, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.
Значи виждате, че сега тук не се уточнява чия молитва, дали е молитвата на презвитерите или молитвата на болния, но дали презвитерите или болния, който и да е като се моли трябва да се моли с вяра. Молитвата, която е с вяра, не казва молитвата с отчаяние, не казва молитвата с безнадеждност. Молитвата трябва да бъде с вяра. Това означава, че молитвата, която е с вяра тя е приема, тя получава, тя вярва, вярва, че получава сега, вярва, че приема сега.
Молитвата, която е с вяра ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне
Тук е човек, който не може да се привдигне, не може да стане от леглото. Затова викат църковните презвитери, макар че те могат и на носилка да го закарат обаче въпроса е, че това не е човек, който може да ходи. Нали?
И ако е извършил грехове /защото знаете, че греховете са корен на болестите/, ако е извършил грехове ще му се простят.
Молитвата с вяра е тази, която носи и прощение и изцеление, но забележете:
16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете.
Виждате тук, когато се говори за изцеление, че има включена изповед, на грехове. Значи за изцеление има нужда да се изповядат греховете, да изповядаш греховете си един на друг. С други думи това какво е? Това е да признаеш пред другия какво си направил, че си му направил нещо мръсно, че си му направил нещо лошо, да признаеш пред него. Изповед на греховете един на друг и да се молим тогава един за друг, за да оздравеем. Виждате го това нещо. Така че, ако има грехове, те трябва да бъдат изповядани, ако има непростителност трябва да бъде премахната, ако искаме трайно изцеление. За трайно изцеление има нужда от прощение на греховете и от прошка един на друг. Тоест корените да се премахнат на злото. И после казва:
Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.
Голяма сила има. И така, тук говори за Илия, който се помолил пък не валял дъжд три години и половина и пак се помолил и после завалял дъжда и т.н. Така че тук говорим за молитва на вяра. Казахме не молитва на съмнение, не молитва на безнадеждност, а молитва на вяра като един от начините, по които Господ изцелява.
И сега, може би последния начин, който ще засегна тук, аз не казвам, че това са всичките, това са начините, които предишния ден Господ ми ги даде, тук са осем начина. Значи този начин е чрез дарбите на Святия Дух. Какво имам предвид? Дарба вяра. Какво е дарбата вяра? Да речеш на планината: „Вдигни се и се хвърли в морето“, да вярваш в сърцето си, че това се е случило и то ще ти се сбъдне. Ето ти дарба вяра в действие, дарба вяра.
Изцелителни дарби. Изцелителните дарби, вие знаете има си различни служения, има също така и различни дарби. Например в 1 Коринтяни 12 са описани девет дарби, между които ще засегна само първите, само три от тях – вяра, изцелителни дарби, дарба вършене на велики дела и на чудеса, защото това са дарбите на сила, даже тази дарба вършене на чудеса, вършене на динамис се казва. Но в 28 стих се говори за служения, интересно, не само дарби, духовни дарби, а това са дарби на служение. Вижте какво казва:
28 И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители
Номерира ги – 1, 2, 3, апостоли, пророци, учители. После, тук пише
велики дела /динамис/ или вършители на велики дела или вършители на чудеса
Следващото значи е чудесата. Апостоли, пророци, учители, чудеса и след това казва:
изцелителни дарби.
И другите няма да ги закачам, само тези пет за сега ще ги закача. Значи имаме апостоли, пророци, учители, чудеса и изцелителни дарби. Забележете, че чудесата и изцелителните дарби са в различна категория. Интересно, не само като дарби са различни, но и като служения са различни. Оказва се, че едно е да служиш с изцеление, друго е да вършиш чудеса, чудесата имат творчески характер. Вие ако видите например в Марк 16 глава:
Тия знамения ще придружават повярвалите, в Мое име бесове ще изгонват, на болни ще полагат ръце, те ще оздравяват.
Но не казва ще възкресяват мъртвите, нито творчески чудеса са посочени там. А като гледаме живота на Исус и апостолите след това ние виждаме не само изцеления, но чудесата в служението на Исус, като рибите, като морето, като човека, който му намаза очите с кал. За какво е тази кал? Човека е създаден от кал, значи тоя човек нямаше очи, Той му създаде очи. Като видите апостолите как възкресяват мъртви в Деяния на апостолите, значи виждате тук вече говорим за тая дарба вършене на чудеса.
Нека да се върнем на това, значи виждате чрез дарбите на Святия Дух. Дарбите на Святия Дух са за всички, но въпреки всичко има някои, които буквално имат служението, което е дарбата. Например изцелителни дарби със служение на изцеление. Всеки е призован да полага ръце на болни и да ги изцелява, примерно в къщи детето е болно, тъщата е болна, съседите някой е болен, или отидеш в болницата някой приятел те е извикал, всеки е призован да се моли, не да чака само на служителя. Но има пък служители, които няма да се молят на по един човек, а ще се молят на един път по на сто, двеста, хиляда или повече човека, така че ще видят много изцеления на един път. Един рибар ходи с въдица и лови по една рибка, друг ходи с мрежи и лови по много риби наведнъж. Ето, виждате разлика в мащабите. Така че тези, които са с такива дарби на служения, те имат голям мащаб на действие, същото нещо, но в голям мащаб, с по-голяма сила, било то чудесата, било то изцеленията, с по-голям мащаб и с по-голяма сила.
Затова като каже някой: „За какво трябва да се отиде на изцелителна служба?“, ей за това трябва да се отиде. Защото примерно мен хората ме викат по къщите и в болниците, някой болен от рак в болницата, обаче тя атмосферата в стаята атмосфера на смърт, всички очакват човекът да умре и казват: „Ела да се помолиш“, колкото да опитаме последното нещо, ама то няма вяра. И ти трябва да се бориш с това неверие, с тая тъмнина, която е там, хората вече уговарят как ще бъде погребението и ти отиваш да се молиш в същата атмосфера. Разбирате ли? Няма хваления, няма слово, няма вяра, няма молитва и това е едно и аз затова ги карам хората да дойдат на служба, защото на службата няма да говорим по тоя начин, там ще освободим слово на вяра, там ще има хора ще вярват, там ще се молим с вяра, там ще има хваление и там Божията сила ще се освободи много повече на тия богослужения. Затова аз казвам – елате на богослужение.
Хората искат лична среща. Ама знаете ли какво се получава на личната среща – на личната среща ти се срещаш с човека, а не със служителя, ти говориш с човека. Ние ще седнем на масата, ще пийнем, ще хапнем и ще говорим с човека и ще прекараме прекрасно, но няма да прекараме с Бога. Докато, ако ние сме на служба ти няма да чуеш много лични думи от служители, да се обърне към теб и да те попита как си, какво правиш, какво правят децата, обаче в същото време ще чуеш Бог да говори и Бог да действа и затова ще видиш резултат. Защото вече там няма да е човекът, а ще е служителят на Бога, който ще действа. Няма да видиш човекът, а ще видиш служителя. Това е разликата.
Затова тези дарби и тези служения са като едно наметало, като кожуха на Илия, те са нещо, което човекът облича. Като отиде на едно такова служение човекът облича нещо, той става различен. И съпругата ми знае много добре, аз като отида на служба вече аз не съм Пламен там, Пламен съм в къщи, там на службата вече съм служителят и тя знае, че е различно, тя си води записки като говоря, а ние като сме тук в къщи тя не си води записки, докато аз говоря. Като кажа: „Сложи малко оцет на салатата, тя няма сега да си води записки да сложи малко оцет на салатата, но там на службата си води записки, защото аз там не говоря за оцет, там говоря за други неща.
И така, казахме тия дарби на сила