Молитва за изцеление – част 2

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ – 2
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 13.10.2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=uXRvHb2rhgs

Значи може по време на молитва първо да слагате пред себе си една Библия отворена, освен това е хубаво да имате тетрадка или листи върху, които да пишете или да планирате молитвата си и същевременно, ако евентуално Господ ви говори нещо да можете да си запишете, защото Бог е в състояние да говори. Вярвате ли, че Бог може да говори на човек? Възможно е да говори на човек и Той като Баща говори на първо място на Своите деца, защото бащата говори на децата си. Алелуя.
Заставаме в молитва. Значи първо, нека да се помолим за приоритетите. Имаме нужда в това трудно време, в което живеем да имаме правилните приоритети. Спомнете си Мария и Марта – Марта работи, работи, работи Исус накрая каза, че Мария избрала по-добрата част. Коя беше? – да слуша гласа на Господа. Не че тя няма да работи, но нейното работене ще бъде повлияно и водено от гласа на Господа, докато на Марта работенето не беше повлияно от Божия глас, напротив тя работеше докато Господ говореше.
Боже, в името на Исус, ние Те молим, заставаме пред Теб и заставаме в молитва и Те молим Ти да подредиш нашите приоритети. Всяка една дейност в живота ни, която е от дявола, Те моля, да ме освободиш от нея. Всяка една дейност в моя живот, която не е от Бога, а е от дявола ме освободи от нея. Всяка една работа, която не е от Бога, а е от дявола ме освободи от нея. Дори всяко едно служение, което не е от Бога, а е от плътта ме освободи от това служение. Моля Те, Господи, за Божии приоритети в живота ми и служението ми. Моля Те, Господи, за Божии приоритети! Моля Те, Господи, да върша Божията работа, да върша Божието служение! Искам всеки дявол да бъде вързан, плътта да бъде разпъната и Те моля, Господи, нека животът ми да бъде воден и управляван от Святия Дух. Нека да се молим: Животът ми да бъде воден, управляван от Святия Дух. Святи Дух, учи ме, моля! Святи Дух, води ме, моля! Алелуя.
Всяка дейност, която ме връзва, в името на Исус тази връзка да се разкъса. Всяка дейност, която е крадец смъмрям! Всяка връзка, която е крадец, в името на Исус, смъмрям! Смъмрям крадеца, който краде времето ми, смъмрям крадеца, който краде силите ми. Смъмрям крадеца, който краде вниманието ми, на мен и на дома ми, в името на Господа Исуса Христа!
Господи, моля Те, помогни ми да внимавам в Твоето Слово. Господи, помогни ми Словото Ти да пазя дълбоко в сърцето си. Господи, помогни ми да не се разсейвам! Всичко, което правя да бъде водено от Божият Дух, всичко, което правя да го правя от любов към Теб, Боже! Всяка една работа и всяка една дейност да бъде продиктувана от любов към Теб, Боже. Всяка една малка работа, както и всяка една голяма работа да бъде водена от Духа и продиктувана, вдъхновявана от любов към Всемогъщия Бог, в името на Исуса Христа. Благодарим Ти, Боже!
Научи ни, Господи, да ходим и живеем в Твоето скришно място, в Твоето присъствие. Скрий ни в скривалището на Твоето присъствие. Освободи ме, Господи, от гняв! Освободи ме, Господи, от несмислено говорене. Освободи ме, Господи, от нерви. Нека да се молим всички. Освободи ме, Господи, от безпокойства, притеснения, страх, в името на Господа Исуса Христа от Назарет, освободи ме Святи Душе. Алелуя!
Продължаваме да се молим, Господ чува молитвите ни. Благодарим Ти, Господи!
Сега, Господи, заставаме пред Теб и поставяме греха си пред Теб. Всеки грях, който сме извършили с очите си, всеки грях, който сме извършили с мислите си, с ръцете, краката, всеки грях, който сме извършили, молим Те, нека кръвта на Господа Исуса Христа да ни измие и очисти напълно. Прости ни прегрешенията, в името на Исус!
Всеки грях, който съм извършил с езика си – несмислено говорене, одумване, гняв, всеки грях с езика, Господи, прости. Всеки грях с делата, който съм извършил, прости ми, Господи на мен и Те моля, Господи и за домашните ми. Молим те за родителите, молим Те за децата ни, за потомството ни, молим Те, Господи, имай милост и прости ни, защото не знаем какво правим! Прости ни, защото не знаем какво мислим, не знаем какво говорим, не знаем какво вършим. Боже, научи ни да знаем какво мислим, да знаем какво говорим и да знаем какво вършим, в името на Исус. Алелуя.
Помогни ни, Исусе! Нека да произнесем името Му – Исус! Исусе, Божий Сине, Исусе Сине Давидов, Исусе Христе, Исусе Велики Първосвещениче, Исусе Господи, към Теб се обръщаме, защото Ти си в състояние да ни помогнеш. Благодарим Ти в името на Исус! Алелуя!
Аз съм просто очарован от това, преди малко гледах над 250 компютъра да стоят по време на молитва. Това за мен е чудо, благодаря на Бога за това нещо. Не просто хваление, не просто слово, а молитва, това е наистина чудо. Нека да продължа нататък.
Господи, махни всичките ни грехове. Ако има върху нас клетви, нека тези клетви да се разрушат. Ако има върху нас проклятия, нека тия проклятия да се разрушат. Ако има чародейства, нека тия чародейства в името на Исуса да се разрушат.
Молим Те, Господи, за Твоите обещания. Искаме Твоите обещания, искаме обещаната земя. Моля Те, да насочиш очите ни към Твоите обещания, Исусе! Нека сега да се молим за това. Молим Те, Господи, за Твоите обещания, отвори очите ни да виждаме Твоите обещания. Ти си казал, че си ни благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Отвори очите ни за тия духовни благословения да ги научим и да влезнем в тях.
Ефесяни 1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа
Искаме да бъдем в Христа, Господи, научи ни да бъдем, помогни ни да бъдем!
ни е благословил – вече, в минало време. Христа ни е благословил. Кога? – на кръста.
с всяко духовно благословение в небесни места.
Тоест на третото небе, небето на небесата, на трон от дясно на Отца в Христа Исуса.
Който в Христа Исуса ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места.
Благодарим на Бога за всяко духовно благословение в небесни места. Така че, ние се отричаме от проклятията, разрушаваме ги, обаче всяко духовно благословение в небесни места. И това е в съгласие с Галатяни 3:13 и 14, че
Христос ни изкупи от проклятието на закона, за да може благословението на Авраам да дойде на нас.
Значи, виждате, слава да бъде на Господа за тези благословения!
Отвори очите ни да виждаме обещаните благословения. Нека да се молим. Отвори очите ни, Господи, за да видим в Словото Ти обещаните благословения. Дай ни, Господи, да съсредоточим вниманието си върху Твоите обещания, а не върху трудностите на живота. Нека се молим така: Дай ни, Боже, да съсредоточим вниманието си в Твоите обещания, а не в трудностите на живота. Благодарим Ти, в името на Исуса Христа! Алелуя! Отдаваме Ти слава!
Едното от тези благословения е изцеление, другото е освобождение, третото е благословение в живота и в семейството, друго е прощение. Има много благословения. Ние Ти благодарим за всичките Ти благословения, Христе! Благодарим Ти за всичките благословения! Нека да Му отдадем славата и хвалата за благословенията в името на Исуса.
Прекрасно, благодаря Ти, Господи! 260 компютъра, това е чудо! Благодаря Ти, Боже! Алелуя!
Ти взе на Себе Си нашите немощи, понесе нашите болести и болки и с Твоите рани от камшика, с Твоите рани от кръста ние сме изцелени и Ти благодарим за това в името на Исус. Така че въз основа на Твоите обещания ние смъмряме всяка болест, всяка немощ в телата ни, в душите ни, смъмряме всяка болест и немощ в домовете ни и заповядваме, напусни и не се връщай вече в името на Господа Исуса! Всеки дух, който носи разрушение, в името на Исуса Христа заповядваме, вън от живота ми! Вън от семейството ми! Вън от служението! Вън от работата! Всеки дух на разрушение, всеки дух, който носи смърт или проклятие, ние заповядваме, вън от живота ни в мощното име на Исуса Христа! Всеки дух, който краде живот, който краде благословения, всеки такъв дух, ние го смъмряме и заповядваме в мощното име на Исус Христос Божия Син. Алелуя! Отдаваме Ти слава и хвала.
Полагаме ръка на болното място в името на Исус сега. Имайте в предвид, че през ръката ви текат реки от живот, казва:
Реки ще потекат от живот от утробата ви.
И тия реки протичат през устата, протичат през ръцете като полагате ръце на болното място сила излиза от вашите ръце, защото помазанието, възкресенската сила на Святия Дух минава през вашите ръце, така че положете ръка на болното си място. Искам да ви прочета само да видите какво става. Алелуя!
Ефесяни 1:19 Колко превъзходно велика е силата Му към нас /силата Му към нас и силата Му чрез нас/ към нас вярващите /и чрез нас вярващите/ – сила, която е според действието на могъщата Негова мощ.
Нека сега в името на Исус силата на Господа Исуса и Неговата могъща Негова мощ нека се движи през вашите ръце да умъртви всяка болест, всяка немощ и да изгони всеки демон. Нека огънят на Святия Дух да слезне върху вас мощно в името на Исус.
20 сила, с която подейства в Христа
Това е възкресенска сила. През ръцете ви нека да мине възкресенската сила на Святия Дух и да възкреси всеки мъртъв орган, да възкреси мъртви клетки, да възкреси мъртви центрове, да възкреси мъртви органи. Извикваме в съществивание онова, което не съществува според Римляни 4:17. Извикваме в съществувание органи, които не съществуват, извикваме в съществувание клетки, които не съществуват и центрове, които не съществуват, извикваме в съществувание здраве, което не съществува в тялото ни, но го извикваме в съществувание в мощното име на Исус Христос. Нека възкресенската сила на Святия Дух да протече през телата ви сега в името на Исуса Христа от Назарет. Ние Ти благодарим!
Колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите
Господи, благодаря Ти за превъзходно великата сила към нас вярващите! Благодаря Ти за превъзходно великата сила, която действа чрез вас вярващите!
Сила, която е според действието на могъщата Моя мощ
Могъщата Твоя мощ! Нека да действа могъщата Твоя мощ.
която подейства в Христа като Го възкреси от мъртвите и Го положи да седне от дясната Си страна в небесата.
И Го положи т.е. Го възвиси, възвиси Го по-високо от всяко друго име на третото небе, на най-високото място, над всяко друго име, над всяка власт, над всяко име, над всяко началство в името на Исуса Христа да може да се подчини и да се поклони всяко коляно и всеки език да изповяда, че Исус Христо е Господ за слава на Бога Отца. Благодарим Ти, Господи, в името на Исуса!
Огънят на Свтяия Дух да се движи чрез нас и в нас, в телата ни, в името на Исуса. Сложили сте ръце, огънят на Святия Дух минава. Смъмряме болести, смъмряме немощи и заповядваме в името на Исус, всяка клетка ракова да умре. Всяка клетка на тумор, на киста, на миома да умре в името на Исус. Всеки хемороид да изсъхне и да се стопи в името на Исус! Всяка болест да напусне и нека животворното помазание, помазанието на живота да протече през вас в името на Исуса Христа от Назарет! Тази сила, която възкреси Христос от мъртвите, нека да потече през нас да ни възкресява, да ни възкресяваш, Господи!
21 Далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всеки чин и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
22 И всичко покори под нозете Му, и постави Го глава над всичко за църквата,
23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.
Аз искам да ви прочета и 6 стих:
Ефесяни 2:6 и, като ни съвъзкреси в Христос, сложи ни да седнем с Него в небесни места, в Христа Исуса;
Ние сме възкресени заедно с Христос. нека да благодарим, че сме възкресени заедно с Христос и сме възнесени и сме поставени да седнем от дясната страна на Отца в небесни места в Христа Исуса на трона заедно с Него в позиция на власт.
7 за да показва през идващите векове /т.е. сега да показва/ несравнимото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.
Показвай, Господи, чрез нас и в нас несравнимото богатство на Твоята благодат и на Твоята добрина в Христа Исуса. Показвай несравнимото богатство на Твоята благодат. В мощното име на Исуса, ние Ти благодарим и Ти отдаваме славата и хвалата! Алелуя!
Бог да ви благослови, братя и сестри, за тези молитви, които отправяме, направо чудото е още по-голямо. Вече 262 компютъра се молят. Това е най-много, което знам, че сме имали до сега, дори когато бях при ТБ Джошуа бяха 259, сега повече и аз вярвам, че това е един духовен пробив за България. Пробив духовен за живота ви! Отдаваме Ти почит и слава!
Нека да се молим сега за възкресенската сила на Святия Дух. Господи, Ти си заповядал болни да изцеляваме, бесове да изгонваме, прокажени да очистваме и мъртви да възкресяваме. И сега Те моля, тази възкесенска сила да слезне върху нас. Нека да приемем възкресенската сила на Святия Дух в името на Исус.
Нека да призовем името на Исус, името на Исус, което е над всяко друго име. Искаме Твоята възкресенска сила в живота си, искаме Твоята възкресенска сила в телата си. Възкреси и изцели! Възкреси, освободи! Всяко робство да напусне, всяка верига да бъде стопена! Всяка планина вън в името на Исус! Господи, всяко нещо, което носи смърт в нас, ние го смъмряме в името на Исус!
Дори холестерол вреден смъмряме в името на Господа Исуса Христа! Дори болести и немощи на щитовидната жлеза смъмряме в името на Исуса Христа! Алергии, болести на белите дробове, болести на кръвоносната система и на сърцето ги смъмряме в името на Исуса Христа! Всякакви израстъци, които не са от Бога, всяко нещо, което убива, краде и разрушава, ние заповядваме да напусне и искаме Твоят огън. Огънят на Святия Дух да дойде върху нас със сила!
Приемете, приятели! Деца Божии, приемете изцеление в името на Исус. Вдигни ръце и кажи: Аз Ти благодаря, Боже и приемам изцелението си сега! Приемам изцелението си сега! Приемам изцелението си! Отдавам Ти слава и хвала и приемам своето изцеление. Приемам изцелението си в името на Господа Исуса Христа от Назарет.
Ето, бъбреци. Смъмряме инфекции и възпаления и заповядваме да напуснат! Всяко възпаление и инфекции, вън! Нека да се молим така: Всеки паразит, духовен паразит и физически паразит в нашите семейства, ние го смъмряме в името на Исус! Всеки паразит да изсъхне! Всеки паразит да умре в името на Исус! Всеки паразит в тялото, било то вируси, бактерии или други паразити, нека да умрат в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Всеки духовен паразит, ние заповядваме, вън от нас! Всяка духовна пиявица ние смъмряме в името на Исус и поставяме сол върху нея, солта на Господа върху тая пиявица. Всяка пиявица, която е върху нас и пие силата ни, пие кръвта ни, пие живота ни, независимо дали тая пиявица е рак или тумор, или някаква друга духовна пиявица, в името на Исус, ние им заповядваме на тия пиявици да изсъхнат в името на Исус и да не дадат плод до века!
Всяко семе, което сатана е посял в нас в телата ни, в душите ни, в семействата ни, в децата ни, нека да умре и да изсъхне в името на Исус! Всеки корен на сатана, ние го изкореняваме и нека да изсъхне в името на Исус! Всяко сатанинско растение, ние го изкореняваме в мощното име на Исуса и Господи, молим Те, насади Твоето Слово в живота ни, насади Твоето Слово в семействата ни! Насади Твоето Слово дълбоко, дълбоко, дълбоко в сърцата ни, Божието Слово дълбоко в сърцата ни. Ние изговаряме пробив! Пробив!
Нека да се молим. Всяко едно нещо, с което дяволът ни връзва, включително административни бъркотии. Нека да кажем – административни бъркотии. Живеем във време, в което трябва човек много добре да се справя с администрация. Всяка административна бъркотия ние разрушаваме в името на Исус. Всеки дух, който внася бъркотия, административни бъркотии, ние го връзваме и заповядваме, вън в името на Исус! Всяка административна бъркотия да бъде разрушена! Искаме пробив в областта на администрацията! Пробив в областта на взаимоотношенията! И всяка бариера в областта на администрация и взаимоотношения да бъде разрушена в мощното име на Исус! Искаме пробив! Искаме пробив! Всеки дух, който пречи, ние заповядваме в името на Исус, вън!
Сега, нека да се молим и нещо друго. Всеки закон, който е от дявола, в името на Исус да се разруши! Всеки закон, който дяволът е поставил, за да спре нас, домовете ни, семействата ни, служенията ни, всеки такъв закон в името на Исус да бъде разрушен! Ние искаме нов закон! Искаме нов закон! Искаме нов закон! Пробив в името на Исус! Пробив в администрацията! Пробив в личния живот! Пробив в служението! Пробив в работата! Всеки несправедлив закон да бъде разрушен в името на Исус. Всеки закон, който сатана е поставил с цел да ни блокира, ние заповядваме да бъде разрушен! Всяка такава верига да бъде разрушена. Извикваме пробив, извикваме закон от Бога в името на Господа Исуса Христа.
Всяка клопка поставена от врага в живота ни, семействата ни, всяка клопка поставена от врага на децата ни, на родителите ни, всяка клопка поставена от врага, ние разрушаваме в името на Исус! Разрушаваме в името на Исус! Изговаряме победа! Победа чрез кръвта на Исус!
В името на Исус, искаме, Боже, да дойде Твоето царство, както на небето така и в моето сърце и в моето тяло, и в семейството, и в бизнес, и в работа, и в служение. Да дойде Твоята воля, както на небето така да бъде и в живота ни и в дома ни, и в децата, и в служението, в личния живот. Да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на небесата. Искаме Божията воля, молим се за Божията воля, всяка друга воля, всяка сатанинска воля в живота ни, в семействата ни да бъде разрушена в мощното име на Исус! Всяка сатанинска клопка да бъде разрушена в името на Исус!
Всеки дух, който се крие, където и да се крие, ние му заповядваме, вън в мощното име на Исус! Всеки дух, който се крие в телата ни или в душите ни или в домовете ни, или в администрацията ни, или във взаимоотношенията ни, или в характерите ни, или в семействата ни, всеки такъв нечист дух ние му заповядваме, вън, вън, вън, вън, вън! Извикваме пробив в името на Исус. Отдаваме Ти почит и слава, Господи! Пробив искаме, пробив!
Господи, поръси ни със святата кръв, покрий ни със святата кръв на Божието Агне. Нека да се молим: Покрий ни отново със святата кръв! Покрий ни дух и душа и тяло, покрий ни нас и децата ни и родителите ни и всичко, което сме, всичко, което имаме. Покрий служението ни, покрий работата ни, покрий с кръвта Си. Защити ни!
Искаме огъня на Святия Дух. Огъня на Святия Дух върху нас! Помажи ни с прясно миро. И сега Те молим, Господи, за Твоите ангелски войски. Изпрати ангелите Си да ни помагат, че имаме много нужда от помощ, Господи. Изпрати ангелски легиони да ни помагат. Господи, изпрати ангелите Си да ни помагат. Изпрати ангелите Си да ни помагат, Исусе. Алелуя. Заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят, да слугуват, да воюват. Заповядай на ангелите Си също да носят откровение от небето, както архангел Гавраил носеше откровение. Да ни пазят, да воюват, да слугуват, да разкриват, в мощното име на Исуса Христа, молим Те за ангели.
Нека да се помолим заедно, искаме ангели, не искаме демони. Ние не искаме демони, искаме ангели. Господи, нека ангелите Ти, служението на ангелите да навлезе в църквата. Господи, служението на ангелите да навлезе в личния ни живот и в личното ни служение. Нека служението на ангелите да навлезе, Господи. Ние Те молим за ангелско служение, служението на ангелите искаме. Благодарим Ти и Ти отдаваме славата и хвалата за служението на ангелите.
Сега Те молим за служението на Святия Дух преди всичко. Служението на Святия Дух в личния ми живот, общението на Святия Дух в личния ми живот, общението на Святия Дух в дома ми, в семейството ми. Искам наситено присъствие на Святия Дух. Нека да се молим за това. Наситено присъствие на Святия Дух, искаме помазанието на Святия Дух. Искаме сгъстено помазание, помазание на живот и сила, помазание на откровение и мъдрост, помазание на любов. Искаме, Господи, помазанието! Искаме присъствието на Святия Дух, служението на Святия Дух, помощта на Святия Дух, откровението на Святия Дух, силата на Святия Дух. Ела, Святи Душе! Ела, Святи Душе! Нека кажем всички: Ела! „Слез Святи Душе, аз моля, слез като най светъл ден! Сила на моята немощ, Господи, влей Ти в мен“ /песен/. Святи Душе, слез! Нека да Го поканим. Слез с огъня Си, защото имаме нужда, има нужда и България. Слез и на служенията ни с Твоят огън! Отдаваме Ти почит и слава, скъпи Исус! Исус Господ на господарите и Цар на царете, отдаваме Ти славата и хвалата. Превъзходни, Господи, велики, прекрасни, Господи! Велик си, Господи, лицето ти блести! Погледнеш ли с любов към мен, аз чувствам се блажен. Алелуя!
Молим Те, Господи, отвори очите ни да виждаме лицето Ти. Отвори очите ни да Те опознаем. Отвори очите ни да Те следваме и да се приближаваме към Теб. Отвори очите ни, за да общуваме с Теб. Слава на Теб, Господи!
Тук една сестра пише: „Дойде ми мисъл, че компютрите, които гледат ще бъдат хиляда един ден“. Слава на Бога, алелуя.
А тук сестра Димана казва: „Пасторе, не спрах да повръщам, вярвам, че съм освободена от Исус“. Слава на Бога. Значи голямо повръщане при теб, голямо освобождение. Някои се чудят какво става, ами това е едно от проявленията, които се получават по време на освобождение.
Нека вдигнем ръце. Ела, Святи Душе, изпълни ме с Твоя огън. Изпълни ме! Изпълни ме! Алелуя! Алелуя! Алелуя! Свят, свят, свят! Свят, свят, свят! Свят, свят, свят Господ Бог Всемогъщи! Свят, свят, свят Господ Бог Всемогъщи! Нека да го кажем това: Свят, свят, свят Господ Бог Всемогъщи! Виждате ли, Свят Отец, свят Сина, свят Духа. Свят, свят, свят Господ Бог Всемогъщи! Алелуя!
Слез, Святи Душе, аз моля, слез като огън върху мен! Слез като живи води, Господи, влей Ти в мен.
Моля Те, Господи, не само да ходим в Твоето присъствие, но аз Те моля и присъствието Ти да ходи в нас. Моля Те присъствието Ти да ходи и чрез нас така, че всички болести да си отиват. Всички болести се молим да си отиват. Всички болести! Всички болести! Всички болести! Всички болести отхвърляме. В името на Исус цената е платена. Чрез кръвта на Исус цената е платена. Всички болести да си отидат! Всички болести да си отидат! Всички болести да си отидат! И всички нечисти духове да си отидат. Всички да си отидат! Всички да си отидат! Всички да си отидат! Всичките, вън! Всички, вън! Вън! Вън! Вън, всички нечисти духове! Всички болести да си отидат! Всяка болест и всяка немощ да си отидат!
Някой получава изцеление на стомаха. Всички болести да си отидат! Изцеление в стомаха. Всички болести да си отидат в мощното име на Исус! Всички демони, смъртта да си отиде, разрушението да си отиде! Даже мъртвите да възкръсват! Мъртвите да възкръсват! Мъртвите да възкръсват! Творчески чудеса!
Тези, които имат възможност да легнат на легло, ако имате легло до себе си, тези, които нямате възможност на стола си опънете краката. Тези, които имат възможност да легнат на леглото, ако имате гръбначни проблеми легнете на леглото или опънете на стол краката си. И сега се молим в мощното име на Исус Христос за гръбначния ви стълб, особено ако си легнете на леглото или ако има някой да наблюдава краката ви как ще порасне късия крак.
В мощното име на Божия Син и Господ Исус Христос от Назарет, заповядвам всяка болест и немощ в гръбначния ти стълб да напусне, вън! Вън! Вън и да не се връща вече! В името на Господа Исуса Христа заповядвам прешлените да бъдат възстановени и изцелени и наместени, дисковете да бъдат възстановени, изцелени и наместени, гръбнакът да бъде наместен в мощното име на Исус. И ако има по-къс крак аз заповядвам на късия крак да порасне и да се изравни с другия сега в името на Исус.
Ставите да бъдат изцеление. Всяка става, коленни стави, хълбоци, долу глезените, ставите на раменете, на ръцете, гръбначния стълб, врата. Шиповете да бъдат изсушени, да изсъхнат и да се стопят в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Раздвижете и врата си.
В мощното име на Исуса приеми твоето изцеление.
В името на Исус Христос от Назарет сега тези, които са на легло легнали гръбначният ви стълб да бъде изцелен. Парализа смъмряме в името на Исус. Дископатия и дискова херния смъмряме в името на Исус. Сега в мощното име на Исуса, стани, раздвижи се и виж какво е положението с краката, с ръцете, с гръбначния стълб, изцелението там ли е, провери го с вяра и благодари на Господа за твоето изцеление.
Сега този, който има туморно образувание, сложи ръка на туморното образувание, където и да се намира, ако е в гърдата на гърдата, ако е в утробата там, ако е на главата сложи на главата. Проклинаме в мощното име на Исус, коренът на тумора да изсъхне, да се стопи, да не даде плод до века и да умре този корен на туморно образувание в мощното име на Исуса Христа! Ние изговаряме живот в телата, изцеление в телата, освобождене в телата, в мощното име на Исуса. Приемайте изцелението си, скъпи.
Виждам, че има много болни хора, няма нужда да чакате точно вашата болест да се спомене, помазанието на Святия Дух е мощно и тече в момента. Приеми това изцелително помазание, приеми Словото на Бога, приеми молитвата в името на Исуса Христа и бъди изцелен.
Станете, тези, които имате проблеми с краката, с гръбнака, станете, раздвижете се, пробвайте да видите дали има промяна и вземете се разходете из коридора малко, върнете се обратно, разходете се в стаята, пробвайте колената добре ли са, хълбоците добре ли са, гръбнака добре ли е, ръцете, раздвижете врата. Тези, които имат главоболие и мигрена смъмряме в името на Исус Христос. Но сега като се молихме за шипове и за врата ви, раздвижете врата си, кръвоснабдяването в главата ви се подобрява, нервите се освобождават в името на Исус и болките в главата напускат в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти Боже и Ти отдаваме славата и хвалата.
Туморите се стопяват от корен в името на Господа Исуса Христа. Приеми изцелението си. Приеми изцелението си, отдай слава на Господа. Алелуя! Алелуя! Алелуя!
Някой има нещо на гърлото, което Господ го изцелява. Нека това нещо, което го има на гърлото да се стопи и да изсъхне в името на Исус. Всеки израстък на гърлото да се стопи и да изсъхне в името на Исуса. Гърлото да бъде заздравено и изцелено.
Тези, които имат инфекции и болести на ушите сложи пръсти в ушите си в името на Исус и заповядваме, глухота излез! Възпаление и инфекция, излез в името на Исус! Тези, които имат проблеми с жлъчка, черен дроб, бъбреци, възпаление и инфекция смъмряме и заповядваме на камъните да бъдат изхвърлени. Възпаление и инфекция, вън от черен дроб, вън от жлъчка, вън от бъбреците в мощното име на Исуса Христа!
Господ възкресява изсъхнал бъбрек. Виждам изсъхнал бъбрек, получава възкресение и изцеление. Заповядвам на тоя бъбрек да функционира нормално! Извиквам живот в мощното име на Исус в твоя изсъхнал бъбрек! Приеми го в името на Исуса. Изпий чаша вода и виж какво ще стане. Благодарим Ти, Господ Исусе Христе от Назарет!
Заповядвам, нечист дух, излез! Сега като казвам заповядвам нечист дух да излезе, ще излезе нещо от гърлото, ще изплюе нещо от гърлото си, изхвъРли го в мощното име на Исус Христос. Нечист дух, излез от тоя човек! Нечист дух, излез от тоя човек в мощното име на Исус Христос. Благодарим Ти, Господи!
Сега възпаления и болести на очите, ние смъмряме. Всяка болест и немощ в очите, ние заповядваме наследствено проклятие да се разруши в очите. Късогледство вън! Далекогледство вън! Астегматизъм вън! Далтонизъм вън! Глаукома вън! Пердето да се стопи в името на Исуса! Искаме възстановяване и изцеление на нервите, възстановяване и изцеление на мускулите на очите, възстановяване и изцеление на ретината, на зеницата в мощното име на Исус Христос и възстановяване на нервите и на мозъчните центрове. Центровете на зрението да бъдат възстановени и изцелени в името на Господ Исус Христос от Назарет! Приемаме с благодарност от Господа. Благодарим Ти, Боже!
Артрит смъмряме в името на Исус, всяка болка в ставите, артрит, остеропороза, всичките порози, всичките артрити и ревматизми. Раздвижете ръцете и приемете изцелението.
Навехнат изкълчен крак, както и пукнат и счупен крак, в името на Исус бъди изцелен, бъди възстановен! Раздвижете краката. Минискус в името на Исус да бъде изцелен! Минискус да бъде възстановен и изцелен в мощното име на Исус. Скъсани сухожилия да бъдат изцелени и възстановени. Също така мускули да бъдат изцелени и възстановени в мощното име на Господа Исуса Христа!
Нарушена обмяна на веществата. Ние смъмряме всеки дух на нарушена обмяна на веществата в името на Исус. Нарушен метаболизъм. Всеки дух, който атакува метаболизма, в името на Исус, вън! Всеки дух, който води към затлъстяване, ние го смъмряме в името на Исус и заповядваме на излишните тлъстини да се стопят в името на Исус! Излишните тлъстини да се стопят в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Благодарим Ти Святи Боже, благодарим Ти и Ти отдаваме слава и хвала. Алелуя! Благодарим Ти, Господи!
Сега, в името на Исус ние смъмряме всяко дело на дявола по отношение на нашите дела, служебни дела, лични дела, служение, работа, всеки блокаж на сатана в служението да бъде разрушен! Всеки блокаж на сатана в личния живот, в семействата, в децата да бъде разрушен! Всеки умствен блокаж ние го разрушаваме и заповядваме, дух на умствен блокаж, вън в името на Исус. Умствен блокаж, вън в името на Исуса Христа! Административен блокаж, вън в името на Исус Христос от Назарет! Заповядваме на всеки блокаж да напусне в мощното име на Исус Христос!
Всяко дело на сатана да бъде разрушено! Всяко дело, което пречи на нашите семейни, лични, служебни, бизнес дела да бъде разрушено в името на Исус! Ние изговаряме благословение върху нашите дела! Благословение в името на Исуса Христа! Нека огънят на Святия Дух да дойде. Благодарим Ти, Боже!
Някой получава изцеление на лявата ръка. Получава изцеление лявата ти ръка, раздвижи я. Лявата ръка получава изцеление, раздвижи си ръката и приеми своето изцеление в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Много неща стават днес, благодарим Ти, Боже! Много неща стават днес. Лявата ръка, да не забравите, че получава изцеление в момента. Отдаваме ти почит и слава. Господ ми напомня, защото някой още не е осъзнал, че Господ му изцелява лявата ръка.
Приоритетите от Господа. Господи, всяко нещо, което отнема силата ни, помазанието ни, в името на Исус, всяко нещо, което отнема взаимоотношенията ни с Теб, ние Те молим, Господи, да се махне от нас в мощното име на Исус. Всеки дух, който ни разконцентрира, всеки дух, който ни разсейва, всеки дух, който ни отклонява от Господа и Неговия път, всеки дух, който ни отклонява от Божието Слово, всеки дух, който ни отклонява от Исуса Христа, вън от живота ни в мощното име на Исус!
Дай ни дарбите на Святия Дух. Господи, дай ни дарбите на Святия Дух да работят в нас и чрез нас. Искам да ходя в Духа, Господи, искам, води ме и искам да ходя в Духа. Искам да ходя в Святия Дух, в името на Исус. Исусе, научи ме да ходя в Святия Дух! Алелуя! Исусе, сине Давидов, смили се за нас!
Ето сега Димитър Димитров: „От години имах силноизразени разширени вени на десния крак, сега почти не се виждат след молитвата“. Слава на Бога! Благодаря Ти, Господи! Много добре! Смъмряме всяка болест на разширени вени в името на Исус Христос и заповядваме да напусне хората и вените да бъдат нормализирани. Тромбофлебит смъмряме в мощното име на Исус също! Вреден холестерол смъмряме в името на Исуса Христа!
Ето още едно свидетелство: „Четиригодишното ми дете спря да кашля след молитва. Като почна службата се давеше, а след молитвата спря да кашля“. Слава да бъде на Исуса! Благодарим Ти, Господи! Мими Петкова, Бог да те благослови. „То се помоли самичко и сега спи и слуша молитвата на брат Пламен.“ Ние всички заедно се молим. Амин. Слава на Бога! Алелуя!
Искаме дарбите на Святия Дух, Господи! Аз Те моля да ми дадеш дарба вяра, моля Те за изцелителни дарби, моля Те за дарбата вършене на чудеса. Искам тази дарба вършене на чудеса и това служение да ни дадеш, Господи, в името на Исус! Отвори очите ни, за да виждаме в Духа, дай ни пророческо слово, Господи!
Бъдете гладни и жадни за Господа! Слава на Бога! Бъдете гладни и жадни за помазанието на Святия Дух! Копнейте за духовните дарби. Копнейте за присъствието на Господа. Мислете повече за горното, а не за земното и демоничното. Мислете повече за небесното царство, отколкото за земното и демоничното царство. Гледайте към Слънцето на правдата, както слънчогледът гледа слънцето! Гледайте към Слънцето на правдата, което ще ви донесе изцеление с лъчите Си! Всеки, който гледа Слънцето на правдата ще получи изцеление чрез лъчите Му.
Господи, дарбата тълкуване на езици искаме.
Ето, Антоанета казва: „От снощи бях с главоболие, днес не можах да отида на работа. Сега ми мина и също кашлях. Аз съм от Лондон“. Бог да те благослови, сестра, в Лондон, ето Господ изцелява и в Лондон от главоболие и от кашлица.
„Дясната ми китка след молитвата не ме боли. Слава на Господ Исус Христос!“ Това е Костадин.
Значи виждате колко свидетелства имаме от тази молитва, че Господ действа. Който е получил, слава на Бога и продължавайте с вяра да приемате и да устоявате изцеленията. Този, който не е усетил, ще усетиш по-късно. Този, който не е получил сега, ще получиш, само вярвай! Само вярвай! Дали сега или после, но ще получиш. Не се съмнявайте в това, а благодарете на Господа с вяра. Отдаваме Ти почит и слава, скъпи Исусе!
Аз не знам какво да кажа, все още 254 компютъра, а часът вече, приятели е 11 часа българско време. Слава на Бога. Какво става не знам, молитвата продължава.
Кирил: „Главоболието, което ме мъчи от три дни го няма вече, слава на Исуса!“ Благодарим Ти, Господи!
Още един път: Вие, болести, вие болестотворни духове, които тормозите Божия народ, заповядваме ви в мощното име на Исуса Христа въз основа на Божието Слово, вън от Божия народ и не се връщайте вече в него! Вън!
Станка казва: „Доста сълзички ми изтекоха“ Слава на Бога!
Димитър казва: „Днес Господ върши чудеса!“ Господ върши чудеса!
Повярвай и ще видиш славата на Бога.
Ето, тук Йорданка казва: „Пасторе, няма болки в гърба и главата, нямам световъртеж. Приемам изцелението си. Слава на Исуса!“ Благодаря на Бога. Алелуя!
Тук една сестра казва: „Аз пък заспивам“. Ами то е време за заспиване. Аз ви държа до късно, защото днес, виждате нещо прави Господ.
Нека да кажем: Огън! Огън от небето искаме. Огън от небето! Пробив!
Нека да ви кажа нещо – в името на Исус Христос от Назарет, някои хора между вас в рамките на три дена ще получат чудо. Някои хора измежду нас, как го казах измежду нас, аз имах предвид измежду вас, значи и аз ще получа чудо, в рамките на три дена ще получим чудо.
„Бях със зъбобол – мина ми“. Слава на Бога!
Една сестра Дарина казва: „Много се прозявах“.
Левия крак на някой, левия крак долу, приеми изцелението си в името на Исус. Алелуя!
Албена казва: „От три седмици ме болеше кръста и сега от молитвата болката изчезна. Благодаря на Исус! Аз съм от Италия“. Бог да те благослови, сестра, в Италия. Благодарим на Бога за тия чудеса. Виждате колко неща Господ върши по въздуха, защото Той е тук, Той е там. Няма разстояние при Него. Слава на Исуса да отдадем за всичко, което прави.
Приемете изцелението си. Изповядайте своето изцеление.
Пр