Изгонване на демони

ИЗГОНВАНЕ НА ДЕМОНИ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров- 27.10.2016г
https://www.youtube.com/watch?v=D6hSO-qZC7M&t=6s

Нека да се помолим с няколко думи и след това продължаваме със словото.
Ние Те молим, святи Боже, сега за Твоята благодат, милост и мир, молим Те, за това Ти да изпратиш Словото Си и да ни дадеш дух на откровение и на мъдрост, в името на Твоят Син Исус Христос от Назарет. Благодарим Ти, Господи!
Сега, скъпи душички, започваме богослужението. Аз мислех днес да говоря по един въпрос, но понеже се появи една нужда, една сестра ми писа, много така искрена и личи си, че съвестна сестра ми пише. Но това, което ми написа като разсъждение и като мисли ме накараха да изясня един въпрос, защото има много добри и съвестни християни, които просто имат определени предразсъдъци и са били обучавани по един начин, но интересно е, че когато започнат да изтъкват причини за тяхното мислене не могат да ми изтъкнат толкова Словото, колкото изтъкват някакви традиционни причини, а вие знаете много добре, че за всяко нещо критерия е Божието Слово. Божието Слово е основата на християнския живот. Ние не бива да се водим по човешките традиции. Вие знаете какво каза Исус, че „вие обезсилвате Словото“, казва на английски, а на български, че:
Вие осуетявате Божието Слово чрез вашите обичаи и традиции
И казва: Тези хора напразно Ми се кланят като поучават човешки учения изучени папагалски.
Значи трябва да бъдем внимателни. Затова ви уча, братя и сестри, че трябва да размишляваме върху Словото, а не папагалски да ги правим нещата. Ама еди-кой си служител… Може да има служители много големи, но хващайте се за Словото, не за служителите и това, което ви говоря, ако не е библейско, не го приемайте, но ако е библейско приемайте го. Сега ще обърна на Лука 8 глава.
Моля Те, Господи за откровение и мъдрост за всеки един от нас в името на Исуса Христа. Амин.
Искам да ви кажа, приятели, че дявола има за цел да събаря авторитета и да разрушава служения, които рушат неговото царство. Той не е обезпокоен от служения, които не го закачат, той иска да разрушава и да събаря авторитета, да компрометира служения, които му пречат. Ние трябва да го знаем това нещо и знам, че мнозина го знаят.
Лука 8:26 И пристигнаха в герасинската /или гадаринската/ страна, която е срещу Галилея.
27 И като излезе на сушата, срещна Го /Исус/ от града някой си човек, който имаше бесове, и от дълго време не беше обличал дреха, и в къща не живееше, а в гробищата.
Забележете, Исус излиза на сушата от лодката и Го среща човек, който е имал бесове, който е бил обладан или имал бесове и от дълго време не е обличал дреха. Това е един от признаците на обладаване, когато хората не могат да търпят дрехи върху себе си.
и в къща не живееше, а в гробищата.
28 Той, като видя Исус, извика, падна пред Него, и рече със силен глас: Какво имаш Ти с мене, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Моля Ти се недей ме мъчи.
Хубаво е да отваряте Библиите си, защото аз мога да си измислям нещо. Нали? Трябва да вярвате на Словото, не на човека, четете Словото и на Словото вярвайте, не на хората.
Какво имаш Ти с мене, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Моля Ти се недей ме мъчи.
Сега обърнете внимание, че по онова време фарисеите, садукеите, книжниците не разпознаваха, че Исус е Синът на Бога, обаче демоните разпознаха, че Исус е Синът на Бога. Интересно нали? Имат повече духовно познание, отколкото начетените. Затова искам да ви кажа, приятели, че не винаги интелигентен и начетен човек значи духовен човек, едно нещо е духовен, друго нещо е интелигентен. Човек може да е интелигентен и духовен, може да е прост и духовен, може да е интелигентен и да не е духовен, може да е прост и да не е духовен, значи те са две различни неща, едното е интелектуално, другото е духовно. Така.
Какво имаш Ти с мене, Исусе, Сине на Всевишния Бог?
Какво общо имаш Ти с мен, Исусе? Виждате, че Исус няма нищо общо с демоните, тъмнината няма нищо общо със светлината, нали?
Моля Ти се /те му се молят/, недей да ме мъчиш
А в другият превод казва:
Нима си дошъл преди време да ни мъчиш?
Сега, това е по-модерен превод, аз е хубаво да отворя и по-старите преводи, за да съм сигурен за това, което става, да не вземем нещо по-различно. Особено ортодоксалния превод е наистина доста добър в това отношение. Трябва да отдадем заслуженото. Има доста неща, които сме наследили, слава на Бога, че сме християнска нация, богатство в това отношение, духовно богатство.
Така. По-нататък казва:
Моля Ти се, не ме мъчи
В другия превод казва, мисля, че в Матей, защото този пасаж го има и в Матей и в Лука, даже може би и в Марк го има. Но какво казва тук? Казва:
Нима си дошъл преди време да ни мъчиш?
Те знаят, че в един момент ще бъдат мъчени, те го знаят това нещо. Тук, обаче казва:
Нима си дошъл преди време
Тоест те си знаят, че времето ще дойде, но казва това е преди време да ни мъчиш. Това, което днес е в тази ситуация и което трябва да разберем, че служението на Исус е измъчвало демоните, то е разрушавало техните действия. Нали разбирате? Сега, има служения днес, които не измъчват демоните. Служението трябва да ги тормози, трябва да ги гони.
Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесове Божието царство е дошло върху вас – Матей 12:28.
29. Защото Иисус бе заповядал на нечистия дух да излезе от тоя човек; понеже от дълго време го мъчеше, тъй че го вързваха с вериги и окови и го пазеха; но той разкъсваше оковите, и гонен биваше от бесовете по пущинаците.
Искам да ви обърна внимание на едно нещо тук. Понеже ми се зададе въпроса: „Добре, като излязат демоните къде отиват?“ подтекста на това е, защото аз после го разбрах, че като излязат от един човек влизат в другия. Искам да ви кажа, че много хора са плашени с този начин на мислене, който не е библейски. Чуйте какво казвам, не е библейски. Ако можете да ми намерите стихове да ми ги покажете, аз ще ви бъда благодарен и съм готов да си променям доктрината, но не на база на това кой какво казал и кой какво мисли, а на това какво казва Словото. Никъде в Божието Слово не съм срещнал случай, в който демон да излезе от един човек и да влезе в друг човек. Чувате ли ме внимателно? Никъде в Божието Слово, в евангелието, в Деяния на апостолите не съм видял демон да излезе от един човек и да влезе в друг човек. Виждам демони да излизат от един човек, виждам демони да излязат от повече хора, но никъде не влизат в други хора. Искам да обърнете внимание на това, защото много хора ги е страх. Исус ни казва:
Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо по никакъв начин няма да ви повреди – Лука 10:19.
„Ама, брат, аз забелязах, когато на едно служение един демон излезе от една сестра, скочи и отиде в другата“ – как го видя? – „Ами, защото тази викаше и после другата взе да вика.“ Нека да ви обясня защо едната вика и защо другата започва да вика, защото, когато демонът в едната започва да вика започва да излиза, демонът, който е в другата се плаши, че и той трябва да започне да излиза и той започва да вика от страх. Не че минава от едната в другата, а и от двете излизат. Искам да бъдете сигурни, че най-безопасното място на тази земя е църквата и богослужението. Демоните влизат в хората, когато седят пред интернет и гледат глупости, било то окултизъм, било то нечисти неща, когато гледат по телевизията разни неща, когато вършат грехове различни, скришни или явни грехове, това е времето, в което демоните влизат в хората, а не като отидете на богослужение. На богослужението те треперят от страх, те се мъчат как да се скрият и да се избавят. Не е възможно да излезе от един и да влезе в друг.
Тогава идва отговорът: „Ами, брате, какво ще кажеш за това, което пише в Матей 12:43-45 стих?“ Разбира се, ако го знаят това нещо, но аз ви го казвам, евентуално ако някой ви го каже.
43 Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места, търсейки покой, и не намира.
Какви са тези безводни места няма да коментираме в момента. Търси покой демонът това е важното, но не може да намери покой. Значи демонът намира спокойствие, покой, когато се намира в човека. Той тормози човека, но се чувства спокоен в човека, защото се чувства в къща. Човекът е неспокоен, а демонът е спокоен. Нали виждате какво става? Обаче, когато той излезе от човека той се чувства, той се чувства, както човек, който живее на улицата, не е спокоен, че си няма къща, така се чувства той, не се чувства спокоен. През безводни места търси покой, но не намира.
44 Тогава си казва: Ще се върна в къщата, от където излязох.
Искам да обърнете точно внимание на думите на демона, за да не си измисляме, за да не правим фалшиви, лъжливи доктрини. Вижте, той не казва: „Ще ида в някой друг“, такова нещо не казва, нали? След като е излязъл от човека той не казва: „Аз ще ида в някой друг“. Какво казва той?
Ще се върна /къде?/ в къщата /тоест в човека/, от където излязох.
Той си мисли, че има право върху човека. След като един път е живял в него той си мисли, че вече този човек е негова собственост, тази къща е негова собственост. Това е като някои наематели, които са влезли вътре и не си плащат наема, изгонват ги, обаче те казват: От къде накъде ще ме гонят? Аз къде ще ида през зимата? Ще се върна обратно, аз имам нужда, семейството ми има нужда, ще се върнем обратно, а пък да ме гонят да ги видим“. Нали разбирате, такъв им е характера на демоните. Значи той казват: „ще се върна“, отново искам да подчертая това нещо:
Ще се върна в къщата, от където излязох.
Става въпрос за един и същи човек. Сега, братя и сестри, искам да ви кажа нещо: Не се бойте демонът да излезе от друг човек, да влезе във вас, бойте се, след като демонът е излязъл от вас да не се върне обратно във вас, поради това, че живеете в грях, поради това, че пренебрегвате Божието Слово, поради това, че пренебрегвате молитвата, поради това, че пренебрегвате духовния живот – простителност, покаяние. Това са нещата, които могат да отворят врата, за да се върне нечистият дух обратно на същия адрес. Ето, отново ще го прочета:
Ще се върна в къщата, от където излязох. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена.
От къде идват тези учения, които са толкова разпространени, че нечистите духове, видите ли, скачали от един на друг? От къде идват? „Затваряйте очите, братя и сестри да не би да влезе демонът през очите ви.“ Скъпи приятели, демоните се страхуват от вашите очи, защото Исус гледа през вашите очи. Вие можете да видите на нашите богослужения, че когато някой получава освобождение си затваря очите и аз го карам да отвори очите си и демонът не иска да се отворят очите, защото го е страх да ме погледне в очите, не заради мен, а заради Оня, Който живее в тази къща. В тази къща живее Святия Дух и когато погледна той вижда погледа на Святия Дух през очите ми и той вижда погледа на Святия Дух през очите ти. И от това го е страх и затова си затваря очите и не иска да гледа, все така главата настрани държат.
Защо ви е страх, бе хора? Защо се страхуват хората от дявола? Ето, ще ви кажа още един стих, в Яков се казва:
Покорявайте се на Бога /номер едно, покорявайте се на Словото/ противете се на дявола /и резултата ще бъде/ той ще бяга от вас.
Преводът на гръцки е: Той ще бяга от вас в ужас. Нека да ви покажа нещо, някои казват: „Не закачай дявола, за да не би той да те нападне.“ Библията не казва – противете се на дявола и той ще ни напада, Библията казва:
Противете се на дявола и той ще бяга от вас.
Ако си мислите, че ще оставите дявола на страна и той ще ви остави – това няма да стане. Наковалня или чук. Затова Библията казва:
В Моето име бесове ще изгонват.
Те трябва да бъдат гонени, защото ако те не бъдат гонени, те ще ви гонят вас. Или вие гоните или те ви гонят, няма средно положение. Затова по-добре е ние да ги гоним, използвайки силата на Святия Дух и името на Исус Христос, а не те да ни гонят нас. Аз ви ги говоря тия неща, защото виждам, че има много сериозна съпротива срещу служението на пълното евангелие, което включва проповядване на евангелието за спасение на души, поучение на Божието Слово, молитва за изцеление на болните, изгонване на демони. Това служение на пълното евангелие Исус го даде и ние трябва да го имаме в предвид, трябва да го вярваме и трябва да го вършим.
Нека да продължа нататък. Искам да ви кажа – никого не упреквам в нищо, но просто искам да изясня тези неща, защото виждам искрени хора, които ми пишат, които са даже възмутени от това, което аз правя. Аз им казвам на хората – хора, на кого трябва да се покоряваме, на човеците ли, на човешките доктрини, на човешките обичаи или на Бога и на Неговото Слово? Ние трябва да сме наясно по тоя въпрос. Ама, че на някой не му било приятно, някой не го вярвал това, мен какво ме интересува кой какво вярва, нали трябва да слушаме Божието Слово какво казва. Не го ли виждаме ясно? Ето, вижте какво казва:
Когато си дойде намира къщата празна, пометена и наредена.
Пометена – добре, наредена – добре, но празна не е добре. Защо? Защото трябва да е пълна. С кого? – със Святия Дух и с Божието Слово. Ако сте пълни със Святия Дух, с Божието Слово няма опасност да се върне, няма да е празна. Ако Исус е вътре и почука демонът обратно, той се връща с още седем казва, с още седем, стават осем. Връщат се с взлом да влязат обратно, звънят на врата, Исус отваря врата и казва: „Какво искате вие, бе момчета, къде сте се запътили?“ Хвърчат като финикийци, нали? Обаче трябва някой да има вътре. Като е празна къщата те ще влязат с взлом и положението на човека става по-тежко. Вижте какво казва:
45 Тогава отива довежда други седем духа, по-зли себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Така ще бъде с този зъл род.
Хора, които са зли, които вършат зли дела, дори и да получат освобождение, след това може да им стане още по-зле, защото има хора, които са християни и вършат злини. Вършат злини на християни, вършат злини на Божии служители, вършат злини на Божието дело и вижте какво казва, по-зле става с такива хора, така че не трябва да бъдем такива.
Надявам се, че научаваме нещо. Искам да ви е кристално ясно това поучение, макар че мнозина го знаят това, но трябва да ни е кристално ясно, не само на нас да ни е ясно, но трябва да можем да го обясним на тези хора, които не ги разбират тия неща и подчертавам – не ги разбират тия неща. Ние трябва да сме скромни, но когато знаем истината трябва ясно да кажем истината, която разбираме, защото истината, която разбираме прави нас свободни, прави и другите свободни, те трябва да знаят, че ние я разбираме и че ние знаем, че я разбираме тая истина. Ние знаем, че я разбираме тая истина, настояваме, че я разбираме и стоим твърдо на тази истина. Както казва Павел:
Дойдоха някои, които да съглеждат свободата, която имаме в Христос, на които ние нито за час не отстъпихме, за да пребъдне във вас истината на благовестието.
Аз мога да кажа – добре, съгласявам се, братя и сестри. Мир да има, спокойствие, обаче трябва да пребъде с вас истината на благовестието. И аз с цената на това да ми кажат, че съм се възгордял или, че съм прекалено много убеден в неща, които не разбирам, с цената да ме обвинят в това аз трябва да застана и да ви кажа ясно, че съм напълно уверен в това, коетo ви поучавам, че това е истината по тоя въпрос. Просто приемете я тази истина въз основа на Божието Слово, а не въз основа на моята увереност. Това е, към което съм бил призован, това е, което върша, това е, което ще върша до края. Така че никой не може да ме спре в името на Исус Христос да върша Божията воля. Никой не може да ме спре да върша Божието Слово, защото това е Божието Слово по тоя въпрос.
Отиваме нататък:
29 Защото Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе от тоя човек.
Искам и едно друго нещо да ви кажа. Каза ми се: „Ами какво ще стане ако в събранието има невярващи хора и вземе да изкочи един демон и да влезе в невярващия?“ Спокойно, приятели, те демоните вече са в тях, те са си отдавна в тях, си живеят в тях, тормозят си ги, връзват си ги и вие изобщо не знаете за това, но те като дойдат на църквата има възможност да се освободят, не да се натоварят. Няма да изкочи от единия да влезе в него. Напротив, аз съм забелязал невярващите хора, казвам невярващите хора като видят демонстрацията на превъзходството на Божията сила пред тия демони, те повярват в Господа преди даже да сме им говорили за Христос, те разбират, че Христос е жив. Те виждат, че има демони, те виждат, че има действие на Божия Дух и те разбират, че духовния свят е реален и те разбират, че трябва да вземат решение и много хора приемат Господа.
Аз искам да ви кажа, погледнете на службите, че на всяка служба хора приемат Исус Христос, те са привлечени от Божието действие, те са привлечени от Божията сила и когато дойдат те са подготвени и ние им казваме, че най-голямото чудо не е освобождението, не е изцелението, а новорождението на човека, когато човешката душа се спаси. Тези хора приемат най-голямото чудо, защото те вече са видели на видео, те са видели чудесата, които Господ върши, те са разбрали, че духовния свят е реален. Има такива клипове, в които се виждат тия неща. Така че тия хора напротив, не само не се натоварват, но се освобождават. Хора, които гледат клипове по интернет дават свидетелствата си и можете да видите как получават своето освобождение, даже по интернет.
Добре, хайде това да речем аз го казвам като опит, но нека да видим какво казва Божието Слово. Има ли случай, в който Исус да се моли за освобождение и да ходи да се крие някъде, за да не би евентуално да скочи демонът от единия в другия? Няма такъв случай. Когато хората имат нужда от освобождение Исус ги освобождава, там в синагогата всичките хора са наоколо, Той ги освобождава там на улицата, на полето, където и да се намират, сред тълпата ги освобождава, не се притеснява, че има хора наоколо. Ако Исус не се притеснява от това, че има хора наоколо, защо, кои сме ние пък да се притесняваме? Ако Исус е заповядал в Матей 10 глава и казва:
Болни изцелявайте, бесове изгонвайте и т.н.
Ако Той го заповядва, в 8 стих това нещо на Матей 10 глава, тогава кои сме ние да казваме: „Ами ако скочи от единия в другия?“ Абе ти на Господа ли ще се подчиняваш или почваш да разсъждаваш по човешки, че къде щели да отидат в това тясно помещение демоните? Нека да погледнем сега този човек, който е легион, този случай, който в момента ние изучаваме. Това е един човек, в който има минимум две хиляди демона или шест хиляди, някои казват десет хиляди демона, но минимума е две хиляди, защото свинете са били две хиляди. По един демон в свиня прави две хиляди демона, нали? Това е минимума, по-малко не може да бъдат, защото една свиня ще остане без демон, има си демон за всяка свиня. Къде се намират тези демони в този човек? Две хиляди, шест хиляди демона как може да се съберат в едно тяло. Ами, хора, става въпрос за духове, те не са така да се каже пространствено заемащи, те не заемат някакво пространство по начина, по който ние физически заемаме пространство. Те могат добре да си живеят в едно човешко тяло. А какво толкова има в една зала, къде могат да отидат?
Нека да ви покажа и нещо друго, защото ние трябва да обърнем внимание, ще отида направо на 31 стих да го видите. Къде отиват демоните след като бъдат изгонени? Ние нямаме много информация в Божието Слово по този въпрос, но ето тук има един стих, който ни намеква и аз не искам да убеждавам никого, че това е така, защото не изграждаме доктрина върху един стих и то нещо, което не е толкова ясно казано, но ни дава идея върху, която можем да мислим.
31 И молеха Го да не им заповяда да отидат /къде?/ в бездната.
Демоните молеха Исус Той да не им заповядва да идат в бездната. И сега аз си мисля, ако те молят Исус да не им заповядва да идат там, какво говори това? Много е вероятно да трябва да отидат точно там. Защото, ако ти трябва да отидеш някъде, примерно някой човек извършва престъпление, отива в съда, съдят го, защото изгонването на демони е съд, съдят го и той знае, че трябва да влезе в затвора. Какво ще каже? – много ви моля, не ме пращайте в затвора! Нали така ще каже? Напълно логично е. Каква причина има те да кажат не ни пращай в бездната, ако Той няма изобщо да ги праща в бездната?
Сега, още един въпрос тук можем да разгледаме в тоя случай.
32 А там по хълмовете пасеше голямо стадо свине; и бесовете Го молеха да им позволи да влязат в тях. И позволи им.
Аз искам да насърча хората в молитвения им живот, ако Исус отговори на молитвата на бесовете, колко повече на вашата молитва ще отговори? Това е просто едно междувременно насърчение.
Още едно разсъждение върху тоя въпрос. Някои казват от един човек ще влезе в друг човек. Добре. Бесовете бяха в този човек, те са вътре в този човек. Те имат възможност да отидат в свинете, те имат възможност да отидат и в свинарите. Не забравяйте, че има свинари, свинари множествено число. Ако, както това са две хиляди свине, ако на сто свине отговаря един свинар това прави двадесет свинара. Не знам, но все пак сто свине са ти достатъчно да ги пасеш според мен, но примерно казваме, да речем, че са двадесет свинара. Защо бесовете, когато излязоха от човека не влязоха в свинарите? – въпрос. Нали влизали в хора, защо не влязоха в свинарите и те да се хвърлят в морето? Въпрос номер две – защо бесовете не попитаха Исус – „Можем ли да отидем в свинарите?“ Защо? Защото знаят отговора, който ще получат. Отговора е – не, нямате причина, нямате никаква законна причина да влезете в свинарите. Можете да влезнете и в свинари и в говедари и в овчари и във всеки друг можете да влезете ако този човек даде законно право чрез определен грях, окултен или някакъв друг грях да влезнете вътре, тогава можете да влезете и без да питате, защото имате законното право. Но докато нямате законното право вие нямате право да влезнете в тоя човек. Разбирате ли го това нещо?
Още един въпрос можем да повдигнем. Добре, да оставим, видяхме, че те не могат да влязат в свинарите, дори не си помислиха да попитат Исус да влязат в свинарите, нали? Тогава защо не влязоха в свинете просто ей така, а трябваше да питат за разрешение? Братя и сестри, слушайте ме внимателно. Ако демоните имат нужда от специално разрешение на Исус, за да влязат в свине, колко повече те имат нужда от разрешение, за да влезнат във вас, които сте много по-скъпи от свинете? Недейте да вярвате на лъжливи и фалшиви доктрини и учения. Тези демони питаха Исус: „Мога ли да вляза в свиня“ , не в човек? Исус им каза: „Идете“. Можете ли да си представите Исус да каже „идете“, за да влезе в човек? Напротив, никъде в Библията няма такъв случай. Във всеки един случай Исус гонеше демоните от хората и никога не е вкарал демони в хора и тези учения са лъжливи учения.
Ако Божият Син ви освободи наистина ще бъдете свободни – Йоан 8:36.
Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни – Йоан 8:32.
Аз вярвам, че с това нещо просто, защото ние трябва да говорим истината, само истината и цялата истина, разбиваме такива и в името на Исус да бъдат вързани всякакви лъжливи духове, всякакви блокиращи духове. Всякакви блокажи в ума, всякакви блокажи в мисленето, всякакви религиозни доктрини, заблуди в името на Исус да паднат, да се разрушат! Крепости в умовете на хората да се разрушат за да може да виждаме истината, да виждаме само истината и да виждаме цялата истина в мощното име на Исус Христос от Назарет!
Мими сега в момента каза къде пише изобщо, че тия винари са били вярващи? По принцип не само, че отхвърлиха Исус, те даже се уплашиха от Него и Го помолиха да си ходи и пак бесовете не влязоха в тях. Искам да обърнете внимание на тоя момент. И освен това те пасяха свине, а в Стария завет свинята е забранено да се яде, нали така? Те за какво ги пасат свинете? За да ги използват за коне или да орат с тях ли, какво? Не, те ги използваха за храна, тоест те нарушаваха закона. И въпреки всичко, забележете, Исус не прати демоните в тях, нито демоните си помислиха изобщо да влязат в свинарите.
33 И като излязоха бесовете от човека и влязоха в свините, втурна се стадото през стръмнината към езерото и се издави.
Тук се разкрива същината на демоните. Вижте, две хиляди демона не бяха успели да убият един човек. Колко е издръжлив човека. Той се е посичал с камъни, живеел е в гробищата, той е като днешните вампири. Предстви си, отиваш в гробищата и се подига един гроб и си излиза някой от вътре от гроба, такова нещо е било. С вериги не могат да го вържат и т.н. Но тези демони не успяха да убият този човек, обаче успяха да убият две хиляди свине. Вижте колко по-издръжлив е човекът. Има много хора, които са вързани, които са обладани от демонични духове и се изтезават и се мъчат и имат нужда да бъдат освободени. Но тук се вижда природата на бесовете, на демоните, това е разрушение и смърт. Този човек разрушаваше живота си, разрушаваше живота на другите и демоните като влязоха вътре в свинете ги убиха, тост предизвикаха самоубийство. Много ясно се вижда тук духът на самоубийство, че е от дявола. Няма самоубийство, което да не е от дявола. Ето, пак трябва категорично да го кажа, приятели, братя и сестри, повярвайте, няма, не съществува самоубийство, в което да не е замесен сатана и няма самоубийство, което да не е инициирано от сатана. Затова, когато има някой, който иска да се самоубива, мисли да се самоубива или самоубийство в рода или други такива неща, това е действие на сатана сто процента, проклятие или нещо друго, но сатана е в корена на нещата. Вижте свинете се самоубиха. И пак отидоха в бездната между другото, защото те трябва да излязат от тялото на свинята след като е умряла и къде ще отидат? Където Исус ги праща.
Защо Исус им позволи да влязат в свинете? Ето един въпрос. Ще ви кажа едно размишление. Закона забраняваше да се ядат свине и Исус ги очисти от един път от свинете като позволи на демоните да влязат вътре, защото Той знае какво ще стане, и ги очисти. Обаче свинарите и градът се уплашиха, че Исус им разрушава селското стопанство, животновъдството и икономиката. Тоест икономиката се оказа по-важна от Исус, затова те трябваше да Го изгонят.
34 А свинарите, като видяха станалото, избягаха
Сега, свинарите видяха това, което стана, вместо да се покаят, това беше правилното решение да се покаят и да паднат при нозете на Исус и да кажат: „Ти си Господ, Ти си Божият Син, кажи какво да правим?“ Ето, това, което те трябваше да направят. Но те какво направиха? – избягаха и какво направиха? Те Го натопиха, клюкарстват.
разказаха в града и в околността какво направи Исус.
35 И като излязоха да видят станалото
Значи градът излезе да види какво става тук.
и дойдоха при Исуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете
Човекът вече беше променен. Същия човек е различен когато е с бесове и когато е без бесове, сега вече е без бесове.
Седнал /преди той тичаше/ при Исусовите нозе /смирен, да слуша Господа/, облечен /не съблечен да не може да търпи дрехи/ и със здрав ум, /а преди с болен ум/;
Ето, това не мога да го разбера, братя и сестри, не мога да го разбера:
и изплашиха се.
Абе не се ли плашехте, когато тоя човек беше бесен, когато живееше в гробищата като вампир, когато се изпосичаше, когато късаше веригите и тичаше и ревеше като звяр и беше гол и ако минеш от там може да те убие, тогава те ли беше страх та се уплаши, когато човекът стана нормален. И днес така се получава. Когато хората получат освобождение и станат нормални хората почват да се плашат, че човекът станал нормален. Зарадвайте се, отдайте слава на Бога, че човекът станал нормален. Изплашиха се казва, като го видяха седнал при нозете Му, облечен и със здрав ум. Значи със здрав ум и се уплашиха, че той вече здрав.
36 А ония, които бяха видели разказаха им как спаси и освободи бесния.
И целият народ от гадаринската околност Го молеше да остане с тях, така ли? Не. Целият народ Го молеше, представете си, защото те се уплашиха от Исуса и народът Го моли какво? Да се махне от тях, да си иде от тях. Аз искам да ви кажа, ние можем да Го молим и в църквите си да се махне от нас, ние може да Го молим и в градовете си, Исус да се махне от нас днес. Когато видим действието на Бога, когато видим как освобождава хората, как върши Неговите чудеса и ние като се уплашим от това, което става, ние със сърцата си може да Го молим да се махне от нас. Ако има служения, които носят освободителната сила на Бога и ние не ги приемаме, ние молим Исус да се махне от нас, защото нас ни е страх от свръхестественото Му действие, нас ни е страх, когато демоните се проявяват, нас ни е страх, когато свинете се давят, нас ни е страх, когато икономиката се разрушава и когато грехът се маха. Нали?
37 Целият народ от гадаринската околност Го молеше да си отиде от тях, понеже бяха обзети от голям страх;
Той обаче какво? Естествено, че няма да се натрапва, Исус няма да се натрапва.
и Той влезе в кораба и се завърна.
38 А човекът, от когото излязоха бесовете Го молеше Му да бъде с Него;
Сега, вижте нещата се обръщат. Нормалните хора стават ненормални. Това е абсолютно ненормално поведение и аз в днешно време виждам нормални хора с ненормално поведение. А ненормалния човек, лудия, който живееше в гробищата, посичаше се, беше ненормален абсолютно, той стана нормален и той постъпи съвсем нормално, Той моли Исус да бъде с Него. И аз бих молил Исус да бъда с Него.
но Исус го отпрати и му рече:
39 Върни се в къщата си и разказвай, какви неща ти стори Бог.
Върни се в дома си при роднините си и им разкажи какво Бог ти стори и как се смили за теб. Това е Божията милост, това са Божиите дела, вярваме, не вярваме. Но Исус не се притесняваше за свине, Исус не се притесни за свинарите, че ще бъдат обладани, Исус не се притесни за града, че ще бъде обладан, демоните си вървят по техния си път. Вие не се притеснявайте на освободителна служба къде ще отидат демоните, имайте доверие в Господа, Той знае къде трябва да ги прати. Не казва: „Когато гоните демоните внимавайте да няма около вас някой невярващ да не би да скочи демонът в него.“ Няма такова нещо, Той не казва: „Когато гоните демони внимавайте да не отскочат“, отскок от един на друг, няма, Той казва:
Бесове изгонвайте
И не мислете къде ще идат тия бесове. Те си знаят, Исус знае, Святият Дух знае, ангелите знаят къде трябва да отидат, нашата работа е да се подчиняваме на Божието Слово.
Върни се в къщата си и разказвай какво ти стори Бог.
И той отиде и разказваше, по целия град какво му стори Бог и как се смили за него.
Декаполис се казва града, което означава десетоградие, значи той е един град десет града. Десет града разказва какво му стори Бог и как се смили за него.
До тук, до 39 стих. Аз благодаря на Бога, че ми даде изказ да мога да ги изкажа тези неща. Но всъщност аз прескочих един пасаж и не е лошо да се върна да си го продължа, там където два три стиха пропуснах.
29 Защото Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе от тоя човек.
Исус е нашият пример. Какво направи Исус? Той заповяда на нечистия дух да излезе от човека. Когато човек има нечист дух какво трябва да се направи? – да се заповяда нечистият дух да излезе от човека, a не да се пита: „Дали е тясна сградата тук, къде ще отидат демоните?“ Тук едно кошче специално за демони да сложим. Разбирате ли? Кошче за демони, надписваме го, всеки демон като излезе да влезе в кошчето. Такова нещо няма, разбирате ли? Ние ставаме смешни понякога с тия работи.
Понеже от дълго време го мъчеше; и връзваха го с вериги и окови и го пазеха; но той разкъсваше оковите, и гонен беше от бесовете по пущинаците.
30 Исус го попита и рече: Как ти е името? А той рече: Легион; защото много бесове бяха влезли в него.
31 И молеха Му се
Сега, вижте много интересно тук, трябва да обърнете внимание на това. В единия случай се казва, че той беше гонен от беса – единствено число, а в другия случай се казва: „те молеха Исус да не им заповядва да идат в бездната“. Виждате, че в единия случай се говори в единствено число, в другия в множествено. Защо се говори в единия случай в единствено, в другия случай в множествено число? Когато има работа с демони обикновено това се получава – единствено и множествено число. Защо? Защото те имат стройна йерархия. Както в една армия има командир, в Библията това се нарича силния човек, Исус го нарича в Матей 12 глава силният човек, когато силният човек владее къщата си и т.н. всичко е наред, но за да влезнеш вътре трябва да го вържеш. Значи този силния човек е командира или това е главният така да кажем, главатарят главния демон. Както една банда, тя си има главатар, глутницата си има главатар. Нали? Те са като кучета и вълци, винаги има един, който да е главатаря, той е примерно най-старият, в смисъл най-отдавна е влязъл вътре в човека или в рода и е пуснал най-дълбоки корени и другите са му подчинени.
Така че, когато става въпрос за взимане на решение и Исус като попита как ти е името, той казва: „Името ми е Легион“. Тоест той казва за себе си, че е легион. Защо? Имената на демоните са свързани с техните функции, глух дух отговаря за глух човек. Забележете, че глухия дух не е глух, човека е глух, но духът чува. Когато имате работа с глух дух вие заповядвате на глухия дух да излезе и той ви чува и излиза. Немият дух също. Немият дух говори, но човекът не може да говори. Тоест духовете си действат, но пречат на човека да действа и техните имена отговарят на техните функции примерно, когато се молиш за рак, ако рака е демонично предизвикан какъв дух трябва да гониш? Очевидно, че рак, тумор. Има непростителност, огорчение и други такива духове, така че те си отговарят на функциите. Този се нарича Легион, защо? Защото името му отговаря на множеството, което живее в човека и този легион, тази личност е отговаряла за поне две хиляди демона. Когато Исус заповядва да излезе Той заповядва на главатаря да излезе, обаче да излезе с цялата глутница след него, с целия легион и всъщност те всичките излизат.
Нека да засегнем още един въпрос понеже става въпрос тук за това. Забележете в Матей, предлагам и тая религиозна крава да ударим, защото и с нея се занимаваме от доста време. Матей 8:16, нека да отидем там и с това може би ще приключим темата. Надявам се да ви е от полза това нещо, което говорим в момента. И аз отново подчертавам, тия неща съм уверен като ги говоря, не ви говоря теория, не ви говоря философия човешки учения изучени папагалски, а ви говоря неща, които съм уверен, съм размишлявал, съм ги търсил от Бога.
16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с [една] дума, и изцели всичките болни. – православен превод
Няма да обърна внимание на това, че излекува всичките болни в момента, а ще обърна внимание казва се: „Той с една дума изгони духовете“, само че думата една е написана в курсив. Вие знаете, предполагам, че знаете, че когато в Библията една дума не присъства в оригинала, а е прибавена от преводачите, тя е във курсив, специално православната Библия е прецизна. Значи като махнете курсивната дума става:
Той с дума изгони духовете
Сега, когато отида да чета този пасаж на английски в Кинг Джеймс или на испански в Рейна Валера или в оригинала на гръцки, понеже има вече такива конкурданси се вижда следното нещо, тук с