Молитва за изцеление (27.10.2016)

Молитва за Изцеление
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 27.10.2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=D6hSO-qZC7M&t=2094s

Сега искам да направим една молитва за тези, които по една или друга причина са отпаднали от вярата. Може да сте отпаднали поради грях, съблазни, изкушения, огорчения, проблеми, каквато и да е причината Господ Исус ви вика обратно при Него, така че, върнете се при Него.
Върнете се при Мене и Аз ще се върна при вас.
Така че, нека сега да се помолим, всеки един, който се е отдалечил от Бога и е оставил Бога, Господ те вика:
Ето, Аз стоя на врата и хлопам, ако чуе някой гласа Ми и отвори ще вляза при Него и ще вечерям с него.
Кажи: Боже, прости ми, че Те оставих. Прости ми отстъплението, прости ми отдалечаването. Аз се покайвам, съжалявам и взимам решение да се върна при Теб завинаги. Измий греха ми със святата кръв на Исус Христос, прости ми всичките грехове. Аз прощавам на всеки, който ме е огорчил и Ти прости на мен. Ако съм се огорчил срещу пастир или срещу църква, или срещу християни, или срещу роднини, аз им прощавам. Прости ми, Боже! Възстанови ме, Боже! Искам да имам жива връзка с теб чрез Исуса Христа. Спаси душата ми, Господи, дай ми вечния живот, искам да бъда с Теб завинаги. И сега се предавам и се посвещавам на Теб, Господи Исусе завинаги. Благодаря Ти! Амин. Алелуя.
Слава на Бога! Благодарим Ти, Господи!
Добре, виждам, че преди да продължа с молитвата има една малка нужда тук, да обясня. На службите раздаваме молитвени кърпички върху, които сме се молили, има помазанието на Святия Дух, всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. Когато се занесат по болните трябва да се занесат с вяра и с молитва. Преди да използвате молитвената кърпичка молете Бога и кажете: „Боже, Ти действай чрез тази молитвена кърпичка, нека Твоето помазание да се освободи“. Така че трябва да се прилага с вяра.
Сега тук брат пита за вода, като са били на богослужението са сложили вода, шише и т.н. Ние се молим върху всичко, може да е часовник, може да е книга, може да е кърпичка, може да е нещо друго, всяко нещо може да носи помазанието на Святия Дух. Сега в случая с брата вода, казва – какво да я правя? Същото нещо, приемете с вяра, с благодарение и с молитва, това е, което трябва да направите. Значи благодарите на Бога – Боже, благодаря Ти за Твоето действие, за тази вода, благодаря Ти за тази кърпичка. Моля Те, Ти да действаш чрез нея, аз Ти благодаря и вярвам в името на Исуса Христа. И приемаш. Каквото и да е приемаш с вяра, с молитва и с благодарение и Бог ще действа. Това не е просто самият предмет действа, то е като точка на контакт между небето и земята, така че вие по този начин се докосвате до силата на Бога и Божията сила действа във вас. Много хора получават изцеление и освобождение чрез това. Сложете го на болното място, ако имате тумор или нещо такова, сложете кърпичката на това място, ако трябва зашийте я.
Ето сега брат Васко ми даде свидетелство, даже една сестра също ми го даде свидетелството как си сложила в обувките молитвени кърпички и краката спрели да я болят. Тя си сложила върху нея и диабетът напуснал. Така че просто с вяра всичко става. По болните разнасяха кърпи и престилки от тялото на Павел и те се изцеляваха, така че приемайте го с вяра. Това е начин да се докоснем до хора, които са в болници, на други места, не могат да дойдат на служба, това е начин да можем да им послужим на тия хора по косвен път. Използвайте тези методи, които Бог е дал, за да може наистина хората да получат изцеление и не се толкова съсредоточавайте върху начина, по който става, просто приемете го с вяра.
Имаше един брат, който не се затваряла раната, не се затваряла, слага молитвената кърпичка върху раната и раната зараства. Как става, защо става не ни интересува толкова, важното е, че Бог действа.
Благодарим Ти, Боже. Алелуя. Нека да започнем сега с молитвата.
В името на Исус Христос от Назарет, ние Ти благодарим, Боже за Твоето действие.
Сега ще се помолим за болните. Ние Те молим, Боже за Твоето действие в името на Исус Христос от Назарет.
В името на Исус, всеки един, който не е простил на някого да прости, Исус казва:
Който прощава ще му бъде простено.
Господ прощава всичките ни беззакония и изцелява всичките ни болести.
Само че, ако са простени беззаконията ни, тогава се изцеляват болестите ни, забележете. Ако са простени беззаконията ни, тогава се изцеляват болестите ни. Затова нека да простим сега. Нека да кажем: В името на Исус Христос от Назарет, аз прощавам на всеки човек, който ми е сторил зло, кажете му името на човека, на всеки човек, който ти е сторил зло, кажи името на този, който прощаваш. Прости ми на мен, Боже, аз се покайвам за греховете си. Кажи на Бога от какви грехове се покайваш, ако е от одумване кажи, че е одумване, клюкарство, омраза, огорчение, ако съгрешаваш на Господа в някакъв грях кажи: Отричам се от този грях в името на Исус. Признай на Господа греха, кажи: Отричам се от този грях, в името на Исус, прости ми, Господи. Покайвам се от този грях, дай ми сила да живея християнски живот.
Сега в името на Господа Исуса, аз се отричам от всяко проклятие в семейството ми по майчина и по бащина линия, много поколения назад чак до корена. Понеже Исус ме изкупи от проклятието на закона, аз разрушавам всяко наследствено проклятие върху мен и върху потомството ми. Също така в името на Исус, разрушавам всяко чародейство, клетви, магии върху мен, семейството ми и потомството ми. В името на Исус се отричам от всеки ритуал и церемония, които не са от Бога. Отричам се и разрушавам всеки ритуал и всяка церемония, която не е от Бога. Отричам се и заповядвам на всеки дух свързан с тия ритуали и церемонии да напусне. Всеки наследствен дух заповядвам да напусне мен и потомството ми в името на Исус Христос от Назарет!
Също така в името на Исуса Христа аз се отричам от всеки завет сключен в рода ми по майчина и бащина линия, всеки небогоугоден завет сключен в рода ми и също така всеки небогоугоден завет, който аз съм сключил, включително всяко блудство и прелюбодейство, защото блудството и прелюбодейството са всъщност сключване на завет с човек и ние се отричаме и разрушаваме всяка душевна връзка и всеки завет, който се е сключил чрез интимни отношения. Всяко блудство, всяко прелюбодейство, ние се покайваме от него и се отричаме от него в името на Исус. Всяка душевна връзка, която не е от Бога да бъде разрушена върху нас и върху нашето потомство в името на Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти, Господи! И всеки дух, който е влязъл чрез завети и чрез душевни връзки ние го връзваме и заповядваме да напусне в името на Исус. Аз съм сключил завет с Всемогъщия Бог чрез кръвта на Божият Син Исус Христос. Благодаря Ти, Боже.
Сега в името на Исус се отричам от всеки обрек и всяко заклеване. Обрека е това, което се обричаме, заклеването е ако нарушим обрека какво ще ни се случи. Някои казват: Ако направя еди-какво си това да ми се случи. Значи разрушавам всеки обрек, който съм направил. Едно време си спомням, майче, „заклевам се в най-милото ми“ нали ти така говореше. Значи отричаш се от това нещо, няма такива заклевам се в най-милото ми. В името на Исуса Христа, отричаме се от всеки обрек, който сме направили не по Божията воля и от всяко заклеване /където си казал ако еди-какво си еди-що си/. Отричаме и разрушаваме всеки обрек и всяко заклеване и заповядваме на всеки такъв дух, който се е хванал за обреците и заклеването, в името на Исус, вън от нас и вън от нашето потомство!
Сега в името на Исус, се отричаме от всеки окултен грях в нашата фамилия по майчина и бащина линия, както и в моя живот. Всеки окултен грях, който съм извършил, /ако се сещате изповядайте окултен грях/. В името на Исус се отричам от всеки окултен грях и разрушавам всяка окултна окова и всяко окултно проклятие чрез кръвта на Исуса. В името на Исус, всеки окултен дух, вън от мен и вън от потомството ми мощното име на Исуса Христа. Отричам се от идолопоклонство в моя живот и в моята фамилия, всяко идолопоклонство, отричам се от него, независимо дали е поклонение на хора, поклонения на комунистически строй и идеология и т.н. Отричам се в името на Исус и разрушавам всяко идолопоклонство в мен.
Някой получава изцеление на стомаха в момента. Приеми твоето изцеление. Сложи ръка на стомаха, смъмряме тая болест и болка да напусне! Бъди изцелен в момента в името на Исус!
Отричам се от идолопоклонство и разрушавам всяка окова на идолопоклонство, която носи естествено проклятие до трето и четвърто коляно. Отричам се в името на Исуса Христа от Назарет. Благодаря Ти, Господи!
Отричам се от всяко фалшиво учение, като например комунизъм, отричаме се от учението на комунизма в името на Исуса Христа. Тази вяра и това учение, тая религия на комунизма ние се отричаме в името на Исус за нас и също така в нашия род по майчина и бащина линия, колкото и поколения назад да е, ние се отричаме и разрушаваме всяка окова на комунизъм.
Също така ние се отричаме и разрушаваме всяка окова и верига на ислям, защото ние сме били под робство толкова години, наследствено, по майчина, по бащина линия, колкото поколения е нужно назад да се изкорени това проклятие в името на Исус, да се разруши в името на Исус. Ние вярваме в истинското евангелие на Господа Исуса Христа от Назарет и разрушаваме в нас всякаква верига и всеки дух на заблуда, всеки религиозен заблудителен дух. Ние заповядваме на всеки дух фалшива религия и фалшиво учение, вън от нас в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет.
Също така, ние се отричаме от всяка ерес, в която сме били въвлечени ние или нашите предци, независимо каква ерес. Има свидетели на Иехова, отричаме се ако сте били в такова нещо, има дановизъм и други такива неща. Всякаква ерес, в която сте били въвлечени ние се отричаме и разрушаваме оковите, дори и по наследствена линия, по майчина, бащина линия, ако има такива хора, ние се отричаме от това и разрушаваме в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти, Господи. Отричаме се от всякаква ерес.
В името на Исуса Христа, Господи, ние се молим Ти да ни освободиш напълно от всяко учение и доктрина, която не е от Бога. Неверие, отричаме се от неверие, съмнение, колебание, страхове, в името на Исуса Христа им заповядваме на тия духове да ни напуснат! Изпълни ни, Господи с дух на вяра.
Сега в името на Исус, ние заповядваме на дух на депресия, излез от мен! Излез в мощното име на Исус, дух на депресия, излез! Страх, вън в името на Исус! Контрол да напусне! Нека всеки контрол и чародейство да ни напусне в името на Исус. Всяка крепост в ума ми да бъде разрушена. Всяка демонична крепост в ума ми да бъде разрушена в името на Исус Христос и всеки дух на контрол, манипулация, чародейство да напусне в името на Господ Исус Христос! Заповядвам на духа на Езавел и Ахав, вън в мощното име на Исус Христос! Езавел и Ахав, вън в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Контрол, умствен контрол, /нека да се молим/ заповядваме ти, излез в името на Исус Христос! Манипулация, чародейство, Езавел, вън в името на Господа Исуса Христа.
Също така ние заповядваме на дух на огорчение, отхвърляне, гняв, непростителност, омраза вън в името на Исус. Огорчение, вън в името на Господа Исуса. Отхвърляне, вън! Гняв и ярост напусни! Непростителност, вън в името на Исус! Омраза и ненавист, напусни в името на Исус! Дух на самоубийство и убийство да напусне в името на Исус Христос от Назарет. Дух на смърт, заповядваме да напусне! Дух на разрушение, да напусне в мощното име на Исус Христос от Назарет! Заповядваме ти, дух на разрушение, излез, излез, излез! Отново. Отхвърляне, изоставяне, огорчение, гняв, ярост, непростителност, омраза, самоубийство, убийство, смърт, разрушение, излезте в мощното име на Исус!
Ние извикваме, Господи, дух на живот в името на Исуса Христа, живот и свобода. Безпокойства, притеснения, нерви, всички тия духове ние заповядваме да напуснат в името на Исуса Христа. Безпокойства, притеснения, нерви в името на Исуса излезте от нас заповядваме ви в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Алелуя! Благодарим Ти, Господи!
Сега да започнем да се молим за изцеление. Сложете ръка на болното си място и заповядваме на духовете на болест, вън от телата! Всеки болестотворен дух, вън от тялото! Всеки дух, който носи физическа немощ, вън! Умствена немощ, вън! Емоционална немощ, вън в името на Исуса Христа! Всеки дух на немощ да напусне в мощното име на Исуса.
Болест и болестотворни духове. Болестотворни духове, вън! Проклинаме всяка киста да изсъхне от корен. Всяка миома да изсъхне от корен, всеки тумор да изсъхне от корен и заповядваме духът на смърт и разрушение, който е зад тях, излез в мощното име на Исус Христос от Назарет!
Хемороиди, да се стопят от корен в мощното име на Исус Христос! Всяка болест и немощ на червата в името на Исуса Христа! Проклинаме всяка болест и немощ на щитовидната жлеза, излез! Нека огънят на Святия Дух да мине върху всеки един. Болест и немощ на щитовидната жлеза, излез!
Алергия. Смъмряме алергия, излез дух на алергия. Всяка белодробна болест, дишайте дълбоко, всяка немощ и болест на белите дробове, бронхопневмония, вън! Туберкулоза, вън! Бронхит, вън! Астма, вън в името на Исус! Наследствени болести на немощ, вън в името на Исус! Астма, бронхит, бронхопневмония, възпаления на дробовете, инфекция в дробовете, алергия, вън в името на Исус! Алергична кашлица, напускай в името на Исус! Наследствени белодробни болести, излезте в мощното име на Исуса Христа! Огънят на Святия Дух! Огънят на Святия Дух! Огънят на Святия Дух!
Всяка вирусна инфекция ние проклинаме в името на Исус от корен и заповядваме дух на вирусна инфекция, вън! Възпаление и инфекция, излез в името на Исус! Възпаление, инфекция в органите, в тялото, излез в мощното име на Исус!
Синузит вън! Алергия вън! Ушите да се отворят, заповядваме ушите да прочуят, да се отворят. Отвори се! Отвори се! Сложи ръце на ушите. Отвори се! Отвори се! Прочуй в името на Исус! Дух на глухота, излез в името на Исус, шум в ушите, излез в името на Исус! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти славата и хвалата! Благодарим Ти, Господи!
Грип смъмряме. Проклинаме и смъмряме грип в името на Господ Исус Христос от Назарет! В името на Господа Исуса Христа, всяка болест и немощ на щитовидната жлеза смъмряме и заповядваме да напусне. Заповядваме на щитовидната жлеза да бъде изцелена, щитовидната жлеза да бъде възстановена и да функционира нормално в мощното име на Исус Христос от Назарет! Хашимото и каквато и да е болест на щитовидната жлеза смъмряме в името на Исус!
Множествена склероза в името на Исуса Христа! Болести и немощи в ставите. Всяка болест и немощ в ставите, ние заповядваме да напусне! Артрити и всякакви болести и немощи, ревматизъм, артрит и всяка болест и немощ в костите и в ставите в името на Исус.
Божието Слово пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка.
В името на Исус, смъмряме всяка болест и немощ в ставите и в мозъка. Искаме възстановяване на хрущяли, възстановяване на стави в името на Исус!
Всяка болест и немощ на гръбначния стълб, прешлените и дисковете да бъдат възстановени, да бъдат изцелени. Изпънете краката. Заповядваме на по-късия крак да порасне, заповядваме на гръбначния стълб да възтановен и наместен, прешлените и дисковете да бъдат наместени и изцелени и по-късия крак започва да расте в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет.
Както вчера тази сестра свидетелства, че гледала как по време на молитвата и расте единият крак. Слава да бъде на Господа. Така че в името на Господ Исус Христос ние проклинаме също всеки един шип! Шиповете да се стопят! Шиповете да се стопят! Шиповете от корен, корена на шиповете да бъде изкоренен и да се стопи в името на Исуса! Отхвърляме, изкореняваме шиповете. Наследствено проклятие на шипове да бъде разрушено в името на Исус!
Слепота. Ние смъмряме слепота и заповядваме, слепота, вън в името на Исуса Христа! Слепота, вън! Заповядваме да бъде светлина в очите! Да бъде светлина! Всяка болест и немощ на очите да напусне. Да бъде светлина в името на Исус. В името на Господ Исус мускулите на очите да се възстановят! Заповядваме на мускулите, на нервите да се възстановят, кръвоснабдяването на очите да се възстанови в името на Исус!
Молим се за мозъка. Слагаш ръка на мозъка. Заповядваме на мозъчните центрове да бъдат възкресени и възстановени. Заповядваме в името на Исус кръвоснабдяването на мозъка да бъде възстановено, артериите и вените, всички кръвоносни съдове на мозъка да бъдат възстановени и кръвта да циркулира нормално. Всяка болест и немощ на кръвоносната система в мозъка ние смъмряме в името на Исус.
Кръвоносната система да бъде изцелена, прочистена, освободена от вреден холестерол, от запушвания. Ние заповядваме запушването на кръвоносната система да се освободи, вреден холестерол да се махне в името на Исус. Полезния холестерол да се повиши в името на Исус, вредния да се махне. Кръвоносната система да бъде възстановена, прочистена, мозъка да се оросява добре с кръвта. В името на Исус, всяко калциране на кръвоносните съдове, ние заповядваме на калция да се раздвижи, да се освободят кръвоносните съдове.
Заповядваме на зъбобол, зъбни проблеми, болки, болести на зъбите да бъдат изцелени, кариес да бъде изцелен. Господи, извикваме пломби в съществувание, Боже, пломби в съществувание извикваме. В името на Исус да се пломбират, Ти си най-добрият зъболекар, пломбирай зъбите на хората. В името на Исус, липсващи зъби да пораснат, извадени липсващи зъби да пораснат. Гангрена смъмряме. Гангрена на зъбите смъмряме. Възпаление и инфекция в зъбите смъмряме и във венците в мощното име на Исуса Христа от Назарет!
Възстановяване и всеки орган, който липсва и който е опериран и изваден, ние го извикваме в съществувание в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти, святи Боже. Заповядваме на духа на смърт да напусне органите. Дух на смърт, напусни бъбреците! Напусни жлъчката, напусни черния дроб! Дух на смърт, напусни кръвоносната система и сърцето в името на Исус! Напусни мозъка в името на Исус! Смъмряме духа на смърт да напусне! Благодарим Ти, Господи!
Множествена склероза смъмряме и заповядваме да напусне в името на Господа Исуса. Благодарим Ти, Исусе!
Сега заповядваме на ставите да бъдат изцелени! Ставите и костите да бъдат изцелени! И в името на Исус раздвижваме ставите, които ни болят. Шиповете да се премахнат в името на Исуса. Раздвижете се. Гръбнакът да бъде изцелен. Прешлените, дисковете, кръвоносните съдове да бъдат освободени, нервите да протичат свободно в мощното име на Исус Христос!
Шум в ушите смъмряме да напусне. Благодарим Ти, Господи! Шум в ушите смъмряме да напусне в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти!
Слава да бъде на Исуса! Благодарим Ти, Господи.
Сега сложете ръка на кисти, тумори, миоми, ние ги проклинаме в името на Исус, нека да изсъхнат от корен и да не дадат плод до века. Всяко кръвотечение ние смъмряме в мощното име на Господ Исус Христос от Назарет.
Заповядваме в името на Исус отровите, всяка отрова в организма да бъде изхвърлена! Всяка отрова в организма да бъде изхвърлена! Предупреждавам ви, че може да ви се повръща, вземете някакъв съд да повръщате в него, вземете някакви кърпи да можете да се бършете. В името на Исус дишайте дълбоко, вдишвайте, издишвайте. Вдишвайте издишвайте с отворена уста, ако ви се кашля, кашляйте и изхвърляйте каквото трябва да се изхвърли. В името на Исус, заповядвам, вън от вас! Всяка болест, вън! Всеки нечист дух, вън! Всеки дух, който ви тормози, вън в мощното име на Исуса Христа! Точно така, нека кръвта на Исуса Христа да ни покрие напълно дух, душа и тяло нас и потомството ни. В името на Исус всяка отрова да напусне организма ви. Кажи: Всяка отрова да напусне организма ми. Всяка отрова да напусне тялото ми. Всяка отрова да напусне кръвта ми. Всяка отрова да напусне организма ми. Всяка отрова да напусне душата ми. В името на Исус, всяка отрова от сатана да ме напусне в мощното име на Исуса Христа!
В името на Исус, разкъсвам всяка връзка между мен и сатана, всеки контакт и всяка връзка между мен и стана да бъде разкъсана. Ако има хора, чрез които сатана работи, нека тази връзка да бъде разкъсана в името на Исус! Всеки човек, който е пратен до мен, всеки човек или организация, които са пратени до мен от сатана, в името на Исус тази душевна връзка да бъде разрушена! Всеки човек или организация, които сатана праща до мен, нека такава душевна връзка да бъде разрушена в името на Исус! Господи, моля Те, за Богоугодни душевни връзки. Искаме връзки от Бога, корнилиеви връзки. Връзки от Бога в името на Исус!
Точно така – „Прозявам се и се оригвам от началото на молитвата“. Бъди свободна в името на Исус.
Тук казва: „Благодаря на моя Бог, получих изцеление на стомаха по време на молитвата. Алелуя.“ Точно така, Бог ми даде слово за някой, който получава изцеление на стомаха. Благодарим на Бога. Бъди изцелена!
Заповядваме на органите – бъдете изцелени! Сложете ръце на болните органи и кажи: Бъди изцелен! Бъди изцелен! Бъди изцелен! Бъди здрав! Бъди изцелен в името на Исус.
Виждате, Господ изцелява от разстояние. Няма разстояние за Божието царство. Всички токсини и отрови да напуснат телата ни и душите ни в името на Господ Исус Христос от Назарет. Благодаря Ти, Господи!
Възстановяване на нерви, нервни окончания, обвивки на нервите в името на Исус. Това е във връзка с множествената склероза. Възстановяване на мозъка, костния мозък, гръбначния мозък в името на Исус.
Нашата сестра, която е в Козлодуй, нека се помолим за нея. В името на Господа Исуса Христа, Боже, изцели я, да стане! Да стане! Да стане и да ходи в името на Исуса Христа.
Тумор в главата смъмряме в името на Исус. Който има тумори, тумор в малкия мозък смъмряме, заповядваме да напусне! Всяка змийска отрова ние отхвърляме в името на Исус Христос, нека бъде неутрализирана чрез Божията противоотрова, чрез кръвта на Исуса Христа. Всяка змийска отрова в тялото ни, всяка отрова в душата ни ние отхвърляме и нека да бъде неутрализирана в името на Исус! В мощното име на Господа Исуса, нека Твоят огън, Господи, да се движи в нас. Алелуя!
Значи, Господ е открил на Мими за сестрата, която е в Ирландия да направи действие на вяра и че ще бъде изцелена. Бъди изцелена в името на Господ Исус Христос от Назарет! Благодарим Ти, Господи, алелуя! Отдаваме Ти славата и хвалата!
Раздвижете се и приемете своето изцеление в името на Исус Христос. отдаваме Ти слава и хвала, Боже! Отдаваме Ти славата и хвалата!
Глезените. Всяко възпаление в глезените, ние смъмряме! Артроза смъмряме и извикваме в съществувание нов хрущял. Артроза смъмряме и заповядваме на артрозата да напусне в името на Исус!
Нека да извикаме Божия огън. Огън! Огън! Огън! Святия Дух и огън! Святия Дух и огън в името на Исус! Нека извикаме Святия Дух и огън. Кръвта на Исус! Святия Дух и огън! В името на Господа Исуса ние Ти благодарим. Алелуя!
Всяка верига, всяка клетва, заклинание, магия, чародейство, което е извършено срещу нас, нека бъде разрушена върху нас, върху семейството, върху служението, върху работата, върху всичко. Всяко нещо изговорено, всяко чародейство извършено срещу нас в миналото, в настоящето и в бъдещето да бъде разрушено чрез кръвта на Исуса. Боже, заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят и да ни освобождават.
Да напуснат всякакви дефекти в стъкловидните тела на очите в името на Исус! Стъкловидните тела на очите да бъдат възстановени в името на Исус. Възстановяване на ретината. Регенерация на макулата в името на Исус! Възстановяване на зрителни нерви, регенерация на роговицата да бъде възстановена роговицата. Възстановяване на лещите в името на Исуса Христа от Назарет.
Аз, брате, те моля да ми пишеш на мен всичките тия неща, как да се молим за очите, защото и аз имам нужда да се моля за моите очи. Трябва да знаем как да се молим за очите за възстановяването им в името на Исуса Христа, защото и аз искам тия очила да ги махна. Така че, нека да се молим, всичко е възможно за Бога. Бог може да направи така, че да ги махнем очилата, трябва да знаем как да се молим за очите конкретно.
В името на Господа Исуса Христа от Назарет, благодарим Ти, Святи Боже! Нека да вдигнем ръце и да благодарим на Бога в името на Исус Христос от Назарет.
Нека да се помолим сега заедно. Всяка сатанинска съпротива срещу нас и срещу служението ни да бъде разрушена в името на Исус окончателно. Всяка сатанинска съпротива срещу мен, срещу служението, срещу семейството ми да бъде разрушена в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Всяка сатанинска съпротива, всяка дума изговорена от сатана, всяка дума написана да бъде разрушена в името на Исус! Всяка дума от сатана, която е изговорена или е написана срещу мен и срещу служението да бъде разрушена. Ефектът от клюкарство, ефектът от лъжесвидетелства да бъде разрушен върху живота ми и върху служението ми в мощното име на Исус Христос от Назарет! Благодарим Ти, Боже! В името на Исус ефектът от лъжесвидетелства, от клюкарство, от одумване, ефектът от лъжи да бъде разрушен в мощното име на Господа Исуса Христа. Искаме пробив! Искаме победа, искаме пробив в мощното име на Исус! Нека Твоят огън, Господи, да слезе върху нас, Твоето благословение и благодат в името на Исуса Христа. В името на Исус! Благодарим Ти, Исусе!
Пробив в служението! Пробив на служението в Европа, в България, пробив на служението в Америка в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет. Пробив на служението по света в името на Исус! Благодарим Ти, Господи! Искаме, Господи, свръхестествена сила за изцеляване на всяка болести и слепите да проглеждат, и глухите да прочуват и парализирани да ходят в името на Исус и всеки един демон да напуска в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Молим Те мъртвите да възкръсват, творчески чудеса да стават в името на Исуса. Благодарим Ти, Боже, отдаваме Ти славата и хвалата!
Слава на Бога да кажем. Слава, слава, слава, алелуя! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти почит и слава!
Господи, откривай ни плановете на сатана срещу нас. Господи, разрушавай плановете на сатана срещу нас. Господи, откривай ни чрез кои хора работи сатана и ни пази. Господи, давай ни разпознаване на духовете. Господи, давай ни слово на знание, слово на мъдрост, пророкуване. Господи, давай ни дух на вяра, дарба на вяра, изцелителни дарби вършене на чудеса в името на Господа Исуса Христа. Алелуя. Благодарим Ти и Ти отдаваме славата и хвалата! Благодарим на Бога!
Всяка кашлица смъмряме в името на Исус от Назарет! Благодарим Ти, Господи! Алелуя!
Нека да изповядаме победата.
Повече от победители чрез Исус Христос.
Бог ни води винаги в победоносно шествие в Христа Исуса.
По-велик е Този, който е в нас от оня, който е в света.
Никакво оръжие скроено против нас няма да успее и ние ще победим всеки език, който се надига на съд срещу нас.
Благодарим Ти, Господи, за победата в името на Твоят Син Исус Христос от Назарет! Отдаваме Ти слава и хвала.
Нека да Му отдадем славата и хвалата в името на Исус. Алелуя!
Нека сега да изговоря благословения върху вас и върху домовете ви. Подгответе се и бъдете готови за благословения. Амин. Готови ли сте? Вдигнете ръце към Господа.
Господ да те благослови и да те опази, Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост, Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир в името на Исус!
И накрая: Благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца и общението на Святия Дух да бъде с всички вас в името на Исус Христос от Назарет!
Бъдете благословени, скъпи душици!