Молитва за служението на пастор Пламен

МОЛИТВА ЗА СЛУЖЕНИЕТО НА П-Р ПЛАМЕН
ОТ БОГОСЛУЖЕНИЕ 27.10.2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=D6hSO-qZC7M&t=2094s

Нека да се помолим сега заедно. Всяка сатанинска съпротива срещу нас и срещу служението ни да бъде разрушена в името на Исус окончателно. Всяка сатанинска съпротива срещу мен, срещу служението, срещу семейството ми да бъде разрушена в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Всяка сатанинска съпротива, всяка дума изговорена от сатана, всяка дума написана да бъде разрушена в името на Исус! Всяка дума от сатана, която е изговорена или е написана срещу мен и срещу служението да бъде разрушена. Ефектът от клюкарство, ефектът от лъжесвидетелства да бъде разрушен върху живота ми и върху служението ми в мощното име на Исус Христос от Назарет! Благодарим Ти, Боже! В името на Исус ефектът от лъжесвидетелства, от клюкарство, от одумване, ефектът от лъжи да бъде разрушен в мощното име на Господа Исуса Христа. Искаме пробив! Искаме победа, искаме пробив в мощното име на Исус! Нека Твоят огън, Господи, да слезе върху нас, Твоето благословение и благодат в името на Исуса Христа. В името на Исус! Благодарим Ти, Исусе!
Пробив в служението! Пробив на служението в Европа, в България, пробив на служението в Америка в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет. Пробив на служението по света в името на Исус! Благодарим Ти, Господи! Искаме, Господи, свръхестествена сила за изцеляване на всяка болести и слепите да проглеждат, и глухите да прочуват и парализирани да ходят в името на Исус и всеки един демон да напуска в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Молим Те мъртвите да възкръсват, творчески чудеса да стават в името на Исуса. Благодарим Ти, Боже, отдаваме Ти славата и хвалата!
Слава на Бога да кажем. Слава, слава, слава, алелуя! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти почит и слава!
Господи, откривай ни плановете на сатана срещу нас. Господи, разрушавай плановете на сатана срещу нас. Господи, откривай ни чрез кои хора работи сатана и ни пази. Господи, давай ни разпознаване на духовете. Господи, давай ни слово на знание, слово на мъдрост, пророкуване. Господи, давай ни дух на вяра, дарба на вяра, изцелителни дарби вършене на чудеса в името на Господа Исуса Христа. Алелуя. Благодарим Ти и Ти отдаваме славата и хвалата! Благодарим на Бога!