Молитва за спасение

МОЛИТВА ЗА СПАСЕНИЕ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 27.10.2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=D6hSO-qZC7M

Всеки един, който иска спасение, иска новорождение нека да се моли сега.
Кажи: Святи Боже, прости на мен грешника! Аз идвам при Теб в името на Божият Син Исус Христос и Те моля да ми простиш всичките грехове и неверието и бунта. Аз прощавам на всеки един човек, който ме е наранил.
Тук може да кажеш името на човека, който те е наранил, който ти е най-неприятно да споменеш, обаче кажи името на човека, който прощаваш конкретно.
Прощавам му, Господи, прости и Ти на мен! Днес приемам Исус Христос за мой личен Спасител и Господ. Господи Исусе, спаси душата ми, дай ми вечен живот. Аз вярвам, че Ти умря за греховете ми, измий ме с Твоята кръв и Ти възкръсна от смъртта за да ми дадеш вечен живот. Напиши името ми в книгата на живота и ми дай вечен живот! Направи ме нов човек. Аз предавам себе си и се посвещавам на Теб завинаги и Ти благодаря за спасението. Амин.
И сега, ако молитвата е с вяра и с покаяно сърце с теб се е случило най-голямото чудо, по-голямо от всяко друго чудо, това е чудото на новорождението, при което ти получаваш вечния живот, ставаш нов човек. Ново бебе се е родило в Божието царство. И скъпи приятели, отново тези три важни неща:
№1 Всеки ден размишлявайте върху Библията.
№2 Всеки ден се молете на Бога в името на Господ Исус Христос.
№3 Молете се на Бога да ви покаже и да посещавате църква, в която се проповядва пълното евангелие на Исус Христос.
Значи първо Словото, второ молитвата и трето църквата.
Господ да ви благослови в името на Исус. Амин.