Жената с кръвотечението и Яир

ЖЕНАТА С КРЪВОТЕЧЕНИЕТО И ЯИР
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Християнски Център Бургас – 2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=ncfba-HpzPM

Марк 5:21 Когато Исус пак премина с ладията на отвъдната страна, събра се при Него голямо множество; и Той беше край езерото.
22 И дойде един от началниците на синагогата, на име Яир, и като Го видя, падна пред нозете Му,
23 и много Му се моли, казвайки: Малката ми дъщеря бере душа; моля Ти се да дойдеш и положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее.
Значи този човек началник на синагогата дъщеря му болна и умира, казва: „Моля ти се да дойдеш да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее“. И днес сигурно има хора, които имат някой, който се нуждае от изцеление, даже в къщи, може някой да е умиращ по болниците или пък някой, който да е тук и вижте, трябва днес да очакваме, защото Исус Христос е тук сред нас. Той каза, че ако сме събрани в Неговото име Той е сред нас. Така ли е? В чие име сме събрани ние? Не е въпроса колко човека сме, а в чие име сме събрани – в името на Исус. Той е обещал, че е сред нас, така че като е сред нас Исус трябва да очакваме от Него. Всяко едно докосване, когато служителят те докосне, ти гледаш служителя, обаче Господ те докосва. Разбираш ли? Не служител, а Господа. Значи всяко едно докосване е докосване от небето, контакт с небето и приемаш своето изцеление. Амин.
24 И Той отиде с него; и едно голямо множество вървеше след Него, и хората Го притискаха.
Хората притискаха Исус. Защо Го притискаха? Защото сила излизаше от Него, сила за изцеление излизаше от Исус и днес от Него излиза сила. Ако само можеш да се докоснеш до Него днес, сила ще излезе за изцеление, сила ще излезе от Него за твоя живот, за твоето чудо, Той има достатъчно сила. Искам да ви кажа, че Исус, Господ Исус е толкова силен, толкова мощен, толкова жив, Той е самото възкресение и самият живот и няма нито една болест, която той да не може да изцели, няма нито един демон, който да не може да изгони само ако обърнем и насочим вниманието си към Господа Исуса. Ако служителят и ти насочим вниманието си към Господа всичко е възможно. Казва се:
Всичко е възможно за Бога. Всичко е възможно с Бога. Всичко е възможно за този, който вярва в Бога.
Колко човека вярват в Исус? Слава на Бога. Така че всичко е възможно да стане тая вечер, защото Той е тук и защото ние вярваме. Не само, че е тук, но ние вярваме. Нали вярваме? Вярваме. Слава на Бога.
25 И една жена, която беше имала кръвотечение дванадесет години,
26 и беше много пострадала от мнозина лекари
Бог да благослови лекарите, обаче лекарите имат таван, те са хора. Има болести, които лекарите могат да лекуват чрез лекарства, но имат таван, но нашият Лекар, Лекарят на лекарите Исус Христос няма болест, която да не може да лекува. Когато лекарите са казали край, няма надежда, Господ казва „има надежда“. За Него няма невъзможни неща. И вижте, тази жена е имала кръвотечение дванадесет години и беше пострадала от много лекари и беше пропиляла целия си имот. Плащала по лекари, по екстрасенси, по врачки, гледачки, баячки, не знам какви други, плащала, плащала, плащала и накрая останала на улицата.
и беше пропиляла целия си имот без да види никаква полза, а напротив беше й станало по-зле
Сега искам да ви кажа по тоя случай нещо. Скъпи приятели, има болести, които имат естествен характер – стоял си навън на студа по фанелка, изпотен, пил си ледена вода, ял си сладолед и си настинал. И казваш „дяволе, вън от мен“, не това не е дявол, това е простуда. Порязал си си пръста – „дяволе, вън от пръста ми“, не, това не е дявол, това просто ножът те е порязал. Ние трябва да бъдем балансирани. Но има болести, които са причинени от дявола. Когато са причинени от дявола болестите лекарите не могат да ви помогнат, когато болестите са причинени от дявола не знаеш причината за болестта, не знаеш лекарството на болестта, болестта е хронична, безнадеждна – знаеш, че това е дявол. Ако болестта ти е в резултат на проклятие или присъствие на нечисти духове, колкото повече се опитва някой да те лекува, толкова по-зле ставаш. Защо? Защото причината не е физическа, а причината е духовна. Затова трябва физическите проблеми да се конфронтират физически, а пък духовните духовно, не трябва да смесваме нещата. Когато проблема е духовен не можеш да го решиш физически. Ето, има хора с тумори, ракове и други такива „отрязаха ми тук, отрязаха ми там, отрязаха ми там…“ ами до кога ще те режат? Не можеш ли да разбереш, че ти дух не можеш да отрежеш с нож?
Божието Слово е живо и деятелно, то е по-остро от всеки нож, от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне – Божието Слово е нож, скалпел, който Исус използва.
който пронизва до разделяне духът и душата, ставите и мозъка – това е тялото, Божието Слово пронизва тялото сега дори в момента докато говоря.
и издирва помислите и намеренията на сърцето.
С други думи Божието Слово прониква в цялостната личност на човека и Исус използва Словото Си, за да изцелява, за да освобождава, за да съживява – според Псалм 107:20. Амин.
26 и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше пропиляла целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле,
27 като чу отзивите за Исус
За кого? – за Исус. Вярата идва от слушане и затова проповядваме сега за Него тук. За съжаление в момента понеже много хора има, аз бих желал някой да изкарам да каже някое свидетелство за това как Господ го е изцелил, но просто човекът може да е по-отзад и докато мине отпред ще стане революция, затова предлагам да не го правим. Какво? Ти искаш да хвалиш Бога, добре след малко ще го хвалиш запомни си. И ти искаш и ти искаш. Много хора искате да хвалите Господа.
Връщаме се обратно на темата.
Като чу отзивите за Исус
Какво Исус е правил, как Господ е изцелявал, как е възкресявал, какво е вършил Господ, тази жена е чула отзивите за Исус. Обаче тази жена е имала кръвотечение и според закона жена с кръвотечение няма право да отиде на обществено място, защото ако отиде може да зарази някой и дефакто все едно е под карантина, няма право да отиде и ако я намерят на обществено място трябва да я убият с камъни. Сега, тази жена можеше да каже: „Абе ако Господ иска да ме изцели ще ме изцели и в къщи“. Някои хора така казват: „Ако Господ иска да ме изцели може да ме изцели и в къщи, но тя достатъчно време е стояла в къщи и не е получила изцеление. Разбирате ли? Много пъти хората пасивно чакат, но активната вяра е тази, която получава чудесата. Ако видите в евангелието, който е получил чудо е направил нещо. 11 глава на Евреите казва – с вяра този направи това, другият направи друго, третият направи трето, четвъртият четвърто. С вяра всеки направи нещо, а не с вяра стоя и чака, няма такова нещо. Всички, които получиха чудо от Господа нещо направиха с вяра, това е действие на вяра. И тази жена направи действие на вяра. Вижте, тя знае, че като излезе от дома си и отиде сред тълпата, ако я разберат, че има кръвотечение ще я убият. Нека да продължа нататък да видите какво става.
Като чу отзивите за Исус дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му.
Няма друг случай такъв, в който човек тайничко, инкогнито да се докосне до Господа и да получи чудото, единственият случай. Всички викаха: „Исусе Сине Давидов, смили се за мен“, защото няма проблем, но тя има проблем. Ако каже: „Исусе Сине Давидов, смили се за мен имам кръвотечение“, докато я изцели Исус може да си е отишла, да я замерат с камъни. Затова тя решава да отиде и тайничко да си вземе изцелението. И вижте какво става тук:
тя дойде между народа изотзад
Бута се в народа, защото народа, вижте, Го притиска, обаче тя се бута отзад между хората, докосва се до края на дрехата Му.
28 Защото си казваше
Много хора е имало около Исус. Искам да го видите това, около Исус е имало много хора, те са се блъскали в Него, но не пише някой да е получил чудото си. Ще кажеш, как нали Исус е там? Исус е там, обаче зависи дали се докосваш д Него. Исус е тук и зависи дали ще се докоснеш до Него и как ще се докоснеш, не само какво правиш, а какво мислиш или с други думи какво вярваш. Вижте тя какво си мисли:
Тя си казваше: Само да се докосна до дрехата Му, ще оздравея.
Тоест това беше нейната точка на контакт. Вижте, Господ е тук сред нас, никакво съмнение няма, въпроса е дали ще можеш да се докоснеш до Него. Трябва да имаш точка на контакт. Някой казва – да ама на тях им беше лесно, защото можеха да Го пипнат. Ами всички Го пипаха никой нищо не получи, обаче тази жена Го пипна по друг начин, тя Го пипна с вяра, тя си каза: „Само да се докосна до крайчеца на дрехата поне, аз ще бъда изцелена“ това беше точката на контакт.
И сега днес виждате, че това докосване не е докосване по плът, това е докосване по дух. Ако ние днес можем да се докоснем до крайчеца на дрехата на Исус ще получим изцеление. За един това е проповедта, която слушате в момента. Някои хора получават изцеление докато слушат. Тук на последната служба се молихме за хора за изцеление и по едно време дойде един човек и каза: „За мен никой не се моли пък ето Господ ме изцели по време на службата“. Значи човекът никой не се моли за Него ама той с вяра си прие изцелението и получи изцелението, даже няма нужда да му се полагат ръце, значи той успя да се докосне без човешка намеса. Нали виждате? Някои хора като чуят Словото.
Ето, например на последната служба по интернет имахме към десетина свидетелства за хора, които получиха изцеление докато гледаха и участваха в молитвата на предаването, там вече до никого не можеш да се докоснеш, но тези хора се молеха заедно с мен, те вярваха, те се докоснаха до Господ, Който е Духът. Господ е тук, Господ е там, Господ е и там, където са твоите болни хора, нуждаещи се хора, Той е на всяко едно място и ако ти можеш да активираш твоята вяра изцелението може да отиде на хиляди километри. Може да е в Германия близкият ти човек, в Холандия, в Англия, в Америка и може да получи изцеление, само да повярваме.
29 И на часа /което означава веднага/ пресекна кръвотечението й, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта.
Вижте колко реално е това нещо. Значи тя усеща, че влиза сила в нейното тяло и усеща, че тая сила спира кръвотечението, тя усеща това кръвотечение реално, че спира. Аз искам да ви кажа като ви изцели Господ не се притеснявайте да идете на лекар да ви прегледа, лекарят ще се смая, разбирате ли? Защото когато Господ изцелява Той изцелява реално, видимите неща стават от невидимото Слово, видимите неща стават от невидимия Господ. Така че не се притеснявайте да отидете да го направите това. Тя усети, че това нещо стана в нея.
30 И веднага Исус като усети в Себе Си, че излязла от Него сила, обърна се всред народа и каза
Исус също усети силата, че излезе, казва: „А, от Мен излезе сила. Хората се блъскаха, нищо не стана, но сега излезе от Мен сила“ и се обърна и каза:
Кой се допря до дрехите Ми?
31 Учениците Му казаха: Господи, Ти виждаш, че народът Те притиска, и казваш ли: Кой се допря до Мене?
Представяте ли си, учениците са смаяни, Господи за какво говориш, не виждаш ли, че всички се допират до Теб? И Господ днеска пита: „Кой ще се допре до Мене днес? Кой ще се докосне до Мен?“ Ние чакаме Господ да ни докосне, Господ казва: „Ти се докосни до Мен“. А да видим дали ще може да се докоснем до Него, а? Виждаш ли?
32 Но Той се озърташе за да види тази, която беше сторила това.
33 А жената уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея,
Тя е уплашена и разтреперана, защото тя и за живота я е страх, нали? Вика сега тъкмо изцелена сега пък да вземат да ме убият, Господ ме изцелява, хората ме убиха.
Като знаеше станалото с нея дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина.
Сега, една жена като каже цялата истина е дълга истина, обикновено. Ние мъжете примерно с две думи, аз с две думи ги казвам нещата като говоря. Аз като проповядвам е едно, но след като спра да проповядвам почти не можеш да ме чуеш да говоря, викам, че е време другите да говорят, стига съм говорил толкова. И тя докато разказва всичкото това, казва се:
34 А Той й рече: Дъще, твоята вяра те изцели;
Забележете какво казва Господ. И това е, което казва днес: „Днес твоята вяра ще те изцели“. Казахме, че Господ е тук, но като се докоснеш до Него с вяра твоята вяра ще те изцели, защото Той иска да ни изцели. Имаше един човек прокажен идва при Господа: „Господи, ако искаш можеш да ме очистиш и да ме изцелиш“. Какво каза Исус? – „Ако е Божията воля ще те изцели“. Така ли каза? – не. Или: „Господ ти даде тая болест, скъпи, за да те научи на нещо“. Това ли каза Исус? Каза:
Искам, бъди изцелен!
И го докосна и той беше изцелен. И ако Той го казва на него Той го казва и на нас. Искам – казва. Ето, сега ти питаш Господа: „Господи, ако искаш можеш да ме изцелиш“. Какво ти казва Господ? – „Искам, бъди изцелен!“
Дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.
35 Докато Той още говореше, идват от къщата на началника на синагогата /помните, че дъщеря му беше много болна, нали?/ и казват: Дъщеря ти умря; защо още затрудняваш Учителя?
С други думи идват и казват: „Тя докато говори жената, обяснява свидетелството си и момичето умря.“ Затова хора, трябва да се съобразяваме с другите. Като се молим за болните – молим се получаваш молитвата и заминаваш. Защо? Защото докато такова може някой да взема да умре през това време, дето се вика. Нали ме разбирате? Има хора, които са болни, имат нужда, трябва да мислим не само за себе си, а и за тях. Това имам предвид.
Значи тази дъщеря на Яир през туй време почина и казват: „Дъщеря ти умря, защо да тревожиш вече Учителя, остави Го“. Обаче вижте, може докторът да ви е казал: „Край рак, последен стадий, умираш, заминаваш“, може да ти е казал, че имаш нелечима болест, страх те е вече, че си заминаваш, може да става въпрос за някои хора от семейството ти, обаче вижте какво казва тук Исус и Той като го казва на Яир го казва и на нас.
36 А Исус, като дочу думите, които говореха, каза на началника на синагогата: Не бой се, само вярвай!
Господ винаги като ни срещне първото нещо, което казва е „Не бой се!“ Значи казаха: „Дъщеря ти е умряла“, Исус обаче не казва „еми ще я погребем“, казва: „Не бой се!“ Нали така? Обърни се към съседа си и кажи: Не бой се! Сега има сила в тия думи, които казвате. Сега се обърни към себе си, сложи си така ръката на гърдите и кажи: Само вярвай!
Какво да правим? Само да се боим ли?
Само вярвай – това казва Исус.
В другото евангелие казва „…и ще се избави“.
37 И на никого не позволи да Го придружи, освен на Петър, Яков и Якововия брат Йоан.
38 И като дойдоха до къщата на началника на синагогата, Той видя вълнение и мнозина, които плачат и пищят много.
Защото нали знаете, както при нас едно време си спомням на село като погребваха винаги имаше една жена дето да оплаква: „Ооо, защо ни остави ти…“ Разбирате ли? Просто имаше едно оплакване. Аз не знам дали сте го виждали, по-младите може би знаят, обаче аз го знам – „как ни остави ти, защо ни остави?“ И те това са правели, разбирате ли? Не, то не е смешно, защото те хората страдат, тези плачат и пищят тук. Вижте Исус като влезе в дома на погребение какво казва.
39 И като влезе, каза им: Защо вдигате толкова шум и плачете? Детето не е умряло, а спи.
Ако имаме нещо в живота си, което е умряло – умряла надежада, умрял орган в тялото ти, умряла вяра, нещо умряло в живота, даже и умряло семейство, какво казва?
Детето не е умряло, а спи.
А всички знаят, че детето е умряло. Защо Исус говори по тоя начин? Той ни показва пример как да говорим. Не онова, което очите ни виждат, не онова, което хората казват, а да говорим онова, което Словото казва и чрез вяра да извикваме в съществувание онова, което не съществува, даже извикване в съществувание на органи, които ги няма – бъбреци отрязани, както оня случай с белия дроб. Имаше един човек в Хасково, който от едната страна нямаше бял дроб, значи само от едната страна, от другата беше малко, почти нищо нямаше и започна да расте белият дроб, след молитвата беше станал 10 на 8 см. А той беше дошъл да се молим за майка му, обаче както дойде да се молим за майка му и като се обърнах и го праснах в гърдите без да знам защо и той падна и аз не знаех изобщо, после получих свидетелство, че той вече може да диша лятно време. Той преди не е можел да диша лятно време и е прекарвал в болницата. Понякога не знаем кое защо правим. Така че ако някой го ударя днеска, колко човека искат да получат удар?
Чакайте да ви кажа едно свидетелство. Смит Уигълзуърт един път така проповядва. Те там имат едни високи подиуми и той проповядва на ръба и маха с ръце и по едно време, както проповядва като литва надолу, ама то към два метра високо и като пада, отпред имало един човек инвалид, пада и без да иска бие един шут на инвалида. Всеки вика: „Ай ще го убие тоя човек“, а инвалидът скача и казва: „Аз съм изцелен! Аз съм изцелен! Слава на Бога!“ Уж случайно го ритнал, ама Господ използвал тоя шут, за да го изцели, да го засили инвалида. Така че не се бойте, не знаете Господ как ще ви изцели. Исус използва най-различни методи, ако четете евангелието ще видите какви методи използва Исус, невероятни – маже с кал, плюе на земята, бърка в ушите, бърка в езика, най-различни. Какво ще кажеш за това?
Добре. Не бой се, само вярвай! И тук какво казва по-нататък:
40 А те Му се присмиваха /на Господа/.
И днес много хора се присмиват на Господа.
но Той като изкара навън всичките, взе бащата и майката на детето, и онези, които бяха с Него, и влезе там, където беше детето.
Сега искам да ви кажа, че Исус като се моли за възкресение и апостолите като се молят за възкресение винаги изкарват хората, които не вярват. Ако ние искаме да виждаме възкресения в служенията си трябва там, където има мъртъв човек само хора, които вярват във възкресенската сила на Господа да са вътре, защото невярващите събарят вярата. И като казвам невярващи нямам предвид само невярващи, а невярващи вярващи имам също в предвид, защото има вярващи, които са невярващи, вярват ограничено, а Господ иска да имаме пълна вяра, за да местим планините. Амин.
41 И като хвана детето за ръка, каза му: Талита куми; което значи – Момиче, на тебе казвам: Стани.
Може ли да стане момичето? Ами то е умряло, Исус обаче заповядва и мъртвите възкръсват и казва, че:
Който вярва в Мене делата, които Аз върша и той ще ги върши и по-големи.
Така че това, което Той върши ние можем да го вършим.
Талита куми – момиче, казва ти: Стани.
42 И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на дванадесет години. И те се смаяха твърде много.
Аз смятам, че наистина ще се смаят твърде много. Искам да ви кажа, хора, че има нужда Господ да възкреси някои хора от смъртта, има нужда да станат поне няколко големи изцеления и чудеса да станат, да ви кажа духовният климат много ще се промени. Защо? И няма да има нужда да търсим телевизии и други такива неща, телевизиите ще ни намерят. Телевизиите ще започнат да идват в Християнските църкви, защото ще кажат: „Там наистина има Господ“, защото ще има проявлението на Неговото присъствие. Амин.
43 И много им заръча, никой да не узнае това; и заповяда да й дадат да яде.
Значи Той им заръча да не кажат на никого и мислите ли, че не са казали? Аз мисля, че са казали на всякъде за това нещо, което е станало.