Молитва – Докосни ме, Господи

Молитва

п-р Пламен Петров
„Боже, в името на Исус, аз вземам решение да не гледам на себе си, нито на раните си. Да не гледам на дявола, а да гледам на Христос и Неговият кръст. Алелуя. Благодаря Ти, Боже, Татко мой, че чрез кръвта на завета аз съм купен от властта на сатана и той няма власт над мен. Благодаря Ти, че чрез кръвта на Исус съм простен, всичките ми грехове са простени. Защото Христос стана грях за мен. Благодаря Ти, че чрез кръвта съм оправдан и счетен за невинен, като че ли никога не съм съгрешавал. Защото Христос стана грях за мен, за да мога аз да стана Божията правда в Христа. Благодаря Ти, че Христос понесе моето смъртно наказание, за да може аз да имам вечен живот. Благодаря Ти, че в кръвта имам благословение и Христос на кръста понесе моето проклятие, за да може благословението на Авраам да дойде върху мен. Благодаря Ти, че Той понесе моите немощи, болести и болки на кръста, за да мога аз да бъда изцелен и здрав. Благодаря Ти, че Той понесе враждата на кръста, за да мога да имам мир с Тебе и с останалите хора. Благодаря Ти, че в кръвта на Исуса е твоята милост, благодаря Ти, че в кръвта на Исуса е Твоята милост, и чрез кръвта съм освободен от Твоя гняв. О, слава на Господа. Благодаря Ти, че чрез кръвта съм поставен близо до Теб, а не далеч. И ако се чувствам далеч, това е лъжа. Кръвта ме поставя близо. Благодаря Ти, че чрез кръвта на Исуса съм осветен, отделен от тъмнината, чрез кръвта съм в светлината. И съм отделен от всяко намерение и дело на тъмнината. Тъмнината няма власт над мен, а Христос е моят Господар. Благодаря Ти, че кръвта на Исус очиства съвестта ми от всякакви грехове. Благодаря Ти, Татко, че имам чиста съвест, за да мога да Ти служа. Благодаря Ти, че чрез кръвта на Исуса мога смело да вляза в Твоето светилище. Благодаря Ти за святата кръв. И аз благославям святата кръв сега в името на Исус.
И сега се отричам от всяка дума, мисъл и дело на неверие. Вярвам в Христос, в Неговия кръст, в Неговата кръв. Благославям святата кръв и благославям името на Исус. И заповядвам на сатана:
„Махни се от мен и от живота ми в името на Исус. В името на Исус заповядвам всеки дух на лъжа, измама да ме напусне. Дух на вина и осъждение да се махне от мен. Духът на смърт, немощ и болест да се махне от мене. Всеки дух, който носи проклятие, да се махне от мене в името на Исус. Враждата, гневът да се отмахнат в името на Исус. Всеки дух на нечистота, духовна, плътска, блудство, прелюбодейство, да се отмахнат в името на Исус. Гузна съвест да се отмахне. И всякакъв горчив корен да се отмахне. Отхвърляне да се отмахне. Защото чрез кръвта на Исус аз съм приет за Божие дете.”
Това е, което Господ ми го казва в този момент.
Чрез кръвта на Исус, ние сме новородени и приети за Божии деца. Това е най-важното – ние сме приети и новородени. Божии деца ставаме чрез пролятата при завета кръв.
Така, че: Господи, моля Те да изпратиш върху хората Си дух на осиновление, на приемане. Защото Христос беше отхвърлен и изоставен на кръста. Твоя Собствен Сит изоставен на кръста, за да можем ние да бъдем приети като Божии деца.
О, Алелуя. Нещо за молитвата да ви кажа важно: Молитвата на Христос беше отхвърлена на кръста, за да може твоята молитва да бъде приета. Той каза:
Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
И не получи отговор на тази молитва, за да можеш ти да получиш отговори на твоите молитви. Ето ти Божествената размяна. Христос понесе на кръста твоята неотговорена молитва.
„И ние отдаваме слава и хвала на Тебе, Отче в името на Исус. Благодаря Ти за силата в кръвта на Исус. Има сила и живот в кръвта. И ние вярваме и благославяме Твоята свята кръв Исусе, и нека Твоят Дух да се движи върху хората в името на Исус. Нека Твоят огън да слезе върху тях. Нека кръвта да бъде поръсена, прилагаме кръвта на Исуса, както евреите са прилагали кръвта върху горният праг и върху двата странични прага на домовете им, така сега прилагам кръвта на Исус върху вас и вашите прагове – дух, душа и тяло. Прилагам кръвта на Исус върху вас в името на Исус. Благодаря Ти. Благодаря Ти за Твоето докосване върху всеки един в името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Алелуя.”
Нека сега да се покланяме на Господа, защото силата на Святия Дух слиза. Проповядваме кръвта и Духът е доволен за това, че говорим за кръвта на Исуса. Слава на Бога.
„Докосни ме Господи.”