Активиране на ангелите

АКТИВИРАНЕ НА АНГЕЛИТЕ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 24.11.2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=mwCMzTZ5Eco

Нека да започнем. Имам нещо, ще ви разкажа за какво съм разсъждавал на връщане от Кипър, докато пътувахме. Ще отворим на Битие 28:12, става въпрос за Яков.
И сънува, и ето стълба изправена на земята, а върха и стигаше до небето; и ето, Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.
Значи Яков сънува сън, в който вижда една стълба, която е стъпила върху земята. Тази стълба отива нагоре, нагоре, нагоре чак до небето, така че е видял стълба между земята и небето. Аз вярвам, че тая стълба, която той е видял е Христовият кръст. Христовия кръст е стълбата между земята и небето, това вярвам, че е видял Яков. Забележете той е видял тази стълба, която свързва небето и земята, като мост между земята и небето и се казва, че Божиите ангели се качваха по стълбата нагоре и слизаха по стълбата надолу. И по-нататък в 16 стих Яков казва:
Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел.
17 И се уплаши и каза: Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божий дом, това е врата небесна.
Божия дом църквата би трябвало да бъде стълба към небето. Както имаше такива песни едно време стълба към небето, стълба, която свързва небето. Стълбата, която свързва земята с небето е Исус Христос и Неговия кръст и казва това е Божий дом, това е врата небесна, значи не само стълба, но казва и врата небесна. Това е много хубаво да знаем, че небесното царство има врата и тази врата искаме да бъде отворена, да не бъде затворена, а вратата да бъде отворена. Нали това ние искаме? Защо? Когато е отворена небесната врата небесните ангели се качват по стълбата нагоре и слизат по стълбата надолу. Небесните ангели се качват и слизат, ако не се качват и не слизат не става нещо кой знае какво. Искам да ви кажа, че ние днес имаме нужда ангелите на Господа да се качват нагоре носейки нашите молитви към Бога и да се връщат обратно носейки Божието Слово и заповед от Бога за благословенията и чудесата, които Той извършва в нашия живот. Сега, както говорим по този случай да отскочим веднага в Новия завет евангелието според Йоан 1 глава последния стих:
51 Исус рече на Натанаил: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено
Виждате ли, говорихме за врата, има небесна врата и Исус му казва:
ще видите небето отворено
Небесната врата отворена, а не затворена.
Нека кажем – Боже, молим Те, за отворена небесна врата. Боже, ние Те молим за Твоята небесна стълба Христовия кръст, Христовата кръв, така че по тая стълба да се качват ангелите и да слизат ангелите.
И тук казва:
Ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и да слизат над Човешкия Син.
Човешкия Син каза, не каза Божия Син, защото Неговото тяло се явява стълбата към небето, Неговата кръв, Неговият кръст се явява стълбата към небето. И казва:
И Божиите ангели да се качват и да слизат над Човешкия Син.
Ето я стълбата, Човешкия Син е стълбата. Не е ли прекрасно това? Свързваме Битие 28:12 и 16 с Йоан 1:51. Така че ние видяхме, че има такова нещо като ангели, приятели и ние трябва да разберем какво представляват ангелите. Днес има страх по отношение на ангелите, защото първо в Библията се казва, че ние не трябва да се молим на ангели и второ, че ние не трябва да се покланяме на ангели. Нали? Ангела, на който Йоан се опита в Откровение да се поклони каза: „Не, на Господа трябва да се поклониш, аз съм ваш слуга, на теб и на тези, които носят посланието на евангелието“. Защо не трябва да се молим на ангели? Защото ангелите не са Господ, ангелите са слуги. Защо не трябва да им се покланяме? Защото те не са Господ, те са слуги и те са войници. Никой не се кланя на войника и никой не се кланя на слугата, слугата върши работа, войникът воюва, но това че не им се кланяме не значи, че нямаме нужда от тях, защото ние имаме нужда от тези войници и от тези Божии слуги. И ако отидем сега в Евреи 1:14, можете така да минете по тия стихове, ни казва за ангелите. Цялата глава говори за разликата между Божия Син и ангелите, само че ние сега нямаме време да четем цялата глава, вие можете да си я прочетете в къщи. Каква е разликата между Божия Син и ангелите? – огромна. И накрая казва:
14 Не са ли всички те /значи всички ангели без изключение/ служебни духове /или слуги/
Сега, ние сме слуги, но сме хора слуги, а те са духове слуги, те нямат човешко тяло. Виждате, че ангелите са духове, те са духове слуги. Даже някой беше казал, че ангелите са духове, те нямат душа, тоест те нямат емоции да вземат да се разплачат или да се смеят, да се радват или нещо такова, те са духове и те просто се покоряват и се подчиняват на заповедите на небесния ни Баща.
всички те са служебни духове
Виждате тук пише, че ангелите са слуги. Това е много важно да се види, че те са слуги, обаче са духове, те не са хора, те нямат тяло човешко, въпреки че в Словото има случаи, в които ангели се явяват на хора и хората дори ги мислят за човек. Исус един път ходи по водата и Неговите ученици се уплашиха и помислиха, че е призрак, тоест те помислиха, че е дух, Исус каза: „Не бойте се, Аз съм, защото духовете нямат кости, нямат тяло, Аз имам“. Нали?
Така че ние трябва да знаем със сигурност, че поклонение на ангели не трябва да има и молитва към ангели не трябва да има, защото ти не се молиш на слуга, нито се покланяш на слуга. Исус каза:
На Господа твоя Бог да се поклониш, само на Него да послужиш.
Сатана, който е един ангел или архангел поиска от Исус в пустинята поклонение и Му каза: „Ако ми се поклониш ще ти дам всичко, всичката слава“, Исус каза:
На Господа Твоя Бог да се поклониш и само на Него да послужиш.
Ние няма да говорим сега за сатана и за неговите паднали ангели, нито ще говорим за демоните, ние ще говорим за ангелите на Господа. Значи доколкото разбираме има няколко подразделения на ангелите, има един архангел Михаил, който отговаря за войната, той е министър на войната, той винаги воюва. Той е войн и неговата армия се състои от ангели войници, които воюват. Имаме също архангел Гавраил. Архангел означава главен ангел. Архангел главен ангел Гавраил отговаря за информацията и откровенията. Когато Исус трябваше да се роди кой дойде да съобщи? – архангел Гавраил. Там се казва ангел в случая Гавраил, мисля, че и при Йоан Кръстител също той се яви. Така че при различните ситуации виждате архангел Гавраил се явява във връзка с новините, небесните новини или във връзка с благовестието. Освен това има едно друго подразделение, което е подразделението на хвалението, което е било завеждано от Луцифер или Сатанаил, който обаче се възгордява, пада заедно с подчинените му ангели, така че той и неговите паднали ангели ги чака огнено езеро, което гори с огън и жупел вечно, то е приготвено за сатана и за неговите ангели. Тези две подразделения, военното на архангел Михаил и това на архангел Гавраил продължават да са си с Бога, слава на Бога да бъде.
Добре. Отиваме по-нататък. Искам да видим първо, забележете в този пасаж Евреи 1:14 се казва, че:
всичките ангели са служебни духове изпращани да слугуват /те са слуги на Бога, обаче те са изпращани да слугуват/ на онези, които ще наследят спасение.
С други думи са изпратени да слугуват на новородените християни, на Божиите деца. Бог изпраща слугите Си да слугуват на Неговите деца. Значи ангелите на Бога не са изпратени за тези, които не са спасени, както виждате според този пасаж. Казва се, че те се изпращат да слугуват на онези, които ще наследят спасението, наследниците. Наследството е за децата, нали? Те са наследници на спасението. Така че можем да заключим и скъпи приятели, искам да ви окуража, колкото и зле да се чувствате можем да кажем едно благодаря на Бога, защото всеки един от вас, всеки един от нас си има ангел пазител или ангел хранител. Наричат го хранител в смисъл охрана, в такъв смисъл хранител, не че ни храни, а че ни охранява. Ангел охранител е по-правилната дума, всеки един има.
Нека кажем: Благодаря Ти, Боже, че имам ангел охранител.
Ангелът охранител те пази, пази духът, душата и тялото, той не те пази като бодигардовете само една част, те пазят тялото ти, но не могат да опазят духа ти и душата. Ангелът охранител или пазител пази цялостната ти личност и всеки един новороден християнин има такъв ангел. Сега, на кой как функционира ангела му? Повечето хора, които са християни не знаят как да активират ангелите, просто не знаят какво да правят и затова говорим, за да се научим как да активираме ангелските сили, за да ни защитят. Нали?
Искам да ви покажа нещо в Псалм 103:20. Много ми е приятно да говорим върху това. Не знам дали за това точно сте дошли днес, обаче слушайте го, защото може да ви се промени живота. Псалм 103:20, даже от 19 стих, казва Божието Слово:
19 Господ е поставил престола Си на небето;
Вижте, престола на Бога не е на земята, на небето, а земята е подножие на Неговите нозе, тоест под властта Му е. Нали така? Но престола е горе, царството е горе, а земята е под властта. И тук какво казва?
И Неговото царство владее над всичко.
Царството си има армия и царството си има слуги и вижте за какво става въпрос. Много е важно да говорим за царството, защото царството съдържа в себе си Царя на първо място, съдържа гражданите на държавата, всеки един от нас, съдържа армията, слугите и царството в себе си съдържа всичко, което ни интересува.
Първо търсете царството – казва.
Така че Исус, когато говореше притчи Той говореше за царството на Бога главно, Неговата насока е била царството на Бога, а не е била просто да говори нещо и дори просто за църква не е говорил. Исус много повече за царството говори, отколкото за самата църква. Разбирате ли? Църквата е част от царството.
20 Благославяйте Господа, вие ангели Негови, Мощни със сила
Можете да кажете: Мощни със сила. Виждате, че ангелите не са слаби. Ангелите са много по-силни от нас, те са мощни със сила.
които изпълнявате думите Му, Като слушате гласа на словото Му.
Ангелите са мощни със сила, те изпълняват Неговите заповеди, Божието Слово, като слушат Божия глас. Как да активираме Божиите ангели? Ето сега един въпрос. Какво ние правим като хора обикновено? Имам проблем и почваме да роптаем. От роптанието решение няма, разрешение на проблемите от роптание няма. Никой не е: „Роптах много, роптах, най-сетне се оправи ситуацията“. Няма такова нещо. „Критикувах, критикувах, критикувах и накрая всичко се оправи“ – няма такова нещо. Обаче виждате кое задейства ангелите, ангелите се задействат от Словото на Бога, Словото на Бога изговорено от самия Бог или Словото на Бога изговорено от Неговите деца. Словото на Бога изговорено от моите уста и от твоите уста може да задвижи ангелите на Бога.
Затова, приятели, ви съветвам да изповядвате Словото, да се молите върху Словото, да размишлявате Словото, да говорите Словото, защото ето, когато проповядваме Словото и сега някои хора чакат молитвата, обаче докато проповядваме Словото някои от вас могат да получат своите чудеса, защото докато проповядваме Словото ангелите на Господа се движат, не само Святият Дух се движи, но и ангелите. Виждате ли, те се задвижват като слушат гласа и Словото на Бога. Това означава, че трябва Словото да се говори, да се проповядва, да се изповядва под помазанието на Святия Дух, тоест аз и Бог изговаряме Словото, ти и Бог изговаряте Словото. Това задвижва ангелите на Господа. Запомнете го това нещо. Защото примерно – ах, България, фу нищо не става от нея, ах българи, българи, фу нищо не става от българите. Разбирате ли? И добре какво очакваме да стане от това? – нищо. Кое може да промени ситуацията? – Словото на Бога.
В началото бе Словото
В началото на всяко нещо, на всяка промяна стои Божието Слово. Затова ние трябва да започнем да изповядваме Словото, да се молим върху Словото, да размишляваме Словото, да говорим Словото и да вършим Словото. Виждате това задейства ангелите на Господа. Затова, когато се проповядва Словото виждате чудеса, знамения, велики дела да се случват. Нали го виждате това нещо? Ангелите се задействат и воюват.
Така. Това е първото нещо, което е много важно, защото хората, които се оплакват казва Словото:
Тия, които роптаят умряха, бяха нападнати от изтребителите
Изтребители значи не изтребител самолет, а тези, които изтребват хората, тоест разрушителите. Кои са? – демоните. Оплакванията, роптанията активират демонични сили. Колкото повече човек роптае, колкото повече се оплаква, колкото повече се гневи, колкото повече мрази т.н. активират се демонични сили чрез устата на човека. Но когато ние хвалим Бога, когато изповядваме Словото, молим се върху Словото, размишляваме върху Словото, говорим Словото, проповядваме Словото, пророкуваме Словото, какво става? Това, което става е, че се задействат ангелските сили. Така че това е един начин за задействане на ангелските сили. Вие трябва да го знаете.
Аз ще ви го кажа и по друг начин. Ако си спомняте случая, само че няма да го прочетем целия Матей 8 глава Исус и стотника. Стотникът идва при Исус и казва: „Господи, слугата ми зле се мъчи от бяс“, Исус казва: „Ще дойда и ще го изцеля“, стотникът казва: „Не, не е нужно изобщо да идваш, аз живея далече, не е нужно да идваш, от Теб искам само дума да кажеш и слугата ми ще бъде изцелен“ и военният обяснява разсъждението си. Исус казва, че такава вяра не е видял в Израел, на два пъти Исус казва, че такава голяма вяра не е видял. Единия път беше тази жена, която имаше дъщеря, която беше бясна, Исус каза: „Голяма е твоята вяра“ и този е вторият случай, в който Исус говори за голяма вяра. Той не каза на учениците Си, че имат голяма вяра, но на този стотник и на тази жена каза.
Ето, вижте какво каза човекът: „Няма нужда да идваш“. Сега, ако сме ние ще кажем: „Господи, ела, положи ръце, на детето, на слугата ми…“ ще искаме до последно да го помаже, да направи всичко, всичко, всичко. Той казва: „Не. Нямам нужда от това, защото аз съм войник, имам власт над себе си, генерали, които ме управляват, аз имам сто войника под мен, аз имам войници под моята власт. Като кажа на войника „иди“, войникът отива, като кажа на войника „ела“ войникът идва. Имам си и слуга, като кажа на слугата „направи това“ слугата прави каквото му казвам да прави, защото те са под моята власт, както и тези, които са над мен като ми кажат нещо да направя аз го правя“. И той Му казва: „Ти си Господ“ той го нарича Господ, не Го нарича учител, „Ти си Цар на царете, Ти си Господ на господарите, всички са Ти подчинени. Ти като кажеш: „Бъди изцелен“ Твоите слуги, тоест ангелите ще отидат там при моя слуга и слугата ми ще бъде изцелен, няма нужда Ти да ходиш, слугите Ти ще отидат, Ти няма нужда да ходиш. Ангелите, въпреки че не ги виждаме те са Твои слуги, те ще отидат, те са войници, те ще воюват и ще превземат тялото, духа и душата на моя човек, на слугата ми и той ще изцелее“. Исус погледна и каза:
Истина ви казвам в Израел такава вяра Аз не съм видял.
Тоест този човек вярваше във властта на Исус и вярваше в невидимата армия. Има невидима армия. Затова, когато вие виждате на службите какво става, проповядваме Словото, понякога още по време на проповядването хората получават освобождение, изцеление, понякога по време на хвалението, понякога на общата молитва без да полагаме ръце на хората хората излизат и казват свидетелства за това как Господ ги е изцелил. Как така става ти говориш тук, то там става? Ти говориш Словото, ангелите го взимат и го превеждат в действие, защото това не е човешко слово, това е Божие Слово под помазанието на Святия Дух и помещението е пълно с ангели. Това не си го измислям аз, Словото говори за тези неща, вие виждате.
Следващото нещо, на което да обърнем внимание – казахме, че всеки християнин си има ангел пазител. Аз ще ви покажа още един пасаж, който го показва това нещо и това е в Матей 18:10
Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.
В другото евангелие ясно става, че става въпрос за вярващи тук, обаче можем да допуснем, че става въпрос и за малки деца. Така че аз искам да насърча родителите в това, че е възможно малките деца да имат ангели, които да ги пазят, а според този стих, който виждаме тук напълно е възможно това нещо да е така. Аз в момента не мога със сигурност да го твърдя, просто го допускам, защото Словото говори, но не го изяснява достатъчно, искаме пълното потвърждение на това нещо. Но какво искам да покажа, със сигурност става въпрос за Божии деца, казва:
Внимавайте да не презирате
Значи да не презираме Божии деца на първо място. Нали?
защото ви казва, че техните
Вижте думата техните, значи всеки си има ангел.
техните ангели /на тия Божии деца/ на небесата
Виждате, че ангелите се намират на небесата и гледат лицето на Отец. Защо гледат Отец в лицето? Защото стоят и чакат заповед. Ангелите стоят и чакат заповед, затова гледат в лицето. Като Господ каже: „Иди и помогни на Моето дете долу“ те веднага слизат по небесната стълба и идват да помагат.
винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.
Значи виждате, че явно е, че всеки един има свой ангел. И ще ви дам още едно потвърждение в 12 глава на Деяния на апостолите помните Петър, когато беше в затвора църквата принасяше усърдна молитва за него, ето ви резултата. Първо казахме, че Божието Слово активира ангелите, сега виждаме, че молитвата, усърдната молитва активира ангелите. Не роптание, не клюкарстване, на одумване, а усърдната молитва активира ангелите и то не молитва манипулативна, не молитва плътска, а молитва, която е по волята на Бога. Така. Църквата принася усърдна молитва за Петър. Петър се намира между два войника, има желязна врата, вериги на ръцете, вериги на краката, пред врата има пазач, има друга врата – пазач, има огромна порта, пак има пазач и чак тогава е улицата, значи затвора е сериозно пазен. Обаче в един момент в резултат на молитвата, която принася църквата за Петър, в домашна група принасят молитва, ангел Господен влиза в килията, където се намира Петър, светлина осиява цялата килия. Виждате, той носи светлина със себе си. Светлина осиява килията, пазачите спят, те са приспани, ангелът сръгва Петър, който също спи, Петър по туй това време спи в полунощ между двамата пазачи. Петър се събужда, ангелът казва: „Ставай, обличай се, обувай се и тръгвай“. В момента, в който Петър става веригите падат от ръцете и от краката му, това е ангелско действие. Петър тръгва да следва ангела, първата врата отваря – минава, пазачът спи, втората врата – минават, пазачът спи, стигат до външната порта, пазачът спи. Не само това, ами портата външната сама им се отваря, значи има ангели, които не се и виждат и Петър и ангелът излизат. Ангелът го води през една улица, една пряка и като вижда, че всичко е наред изчезва и остава Петър да се оправя сам.
Значи ангелите не са постоянно с нас. Святият Дух е постоянно с нас, ангелите не са постоянно с нас, те не са постоянно присъстващи. Те са изпращани в изключителни моменти като този Петър да бъде изведен от затвора. Когато отива в дома, където се молят и хлопа на вратата слугинята казва: „Петър е“, обаче апостолите казват: „Не може да е Петър, той е в затвора, това е неговият ангел“. Значи те знаят, че всеки има ангел, включително Петър, явно това е бил ангелът на Петър, който се е активирал в резултат на молитвите е извършил това чудо. Виждате, ангела, не че нямаме ангели, въпроса е какво правим ние. Молитвата активира ангелите, Словото активира ангелите. Ако погледнете, ето още един стих ще сложим и аз си ги записвам, защото трябва да си допълня записките после. Още един случай има в Марк 1, нека да го погледнем. Виждате докато говорим Господ ни дава още неща, вижте какво казва:
12 …скоро Духът Го закара в пустинята.
13 И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана /номер едно/, и беше със зверовете /номер две, зверовете не Го изядоха/; а ангелите Му служеха.
Ангелите Му слугуваха, забележете това нещо. Какво означава, че ангелите Му слугуваха? Това означава, че докато Исус постеше ангелите слугуваха. Поста и молитвата активират ангелите и вашия персонален ангел. Благодарим Ти, Господи! – да Му кажем на Господа.
Добре. Слава да бъде на Господа! Сега ще ви покажа обаче, че може не само един ангел, а може повече ангели да бъдат активирани в живота ни. Нека да отидем първо в Псалм 34:7, прекрасен псалм.
Ангел Господен застава около онези, които се боят от Него /с голяма буква т.е. от Бога/, И ги избавя.
Значи ангел Господен застава или прави стан, друг превод казва прави стан.
Ангел Господен застава /или прави стан, военен стан/ около онези, които се боят от Бога, И ги избавя.
Забележете думата „и ги избавя“. Избава ги от злото, избавя ги от дявола. Аз в началото се чудех как един ангел ще направи стан около човека, ами той трябва да се върти така, докато разбрах, че този ангел Господен е командир и тоя командир има под своето ръководство армия. Тази армия с този командир е направила стан около човек, който се бои от Бога, вярва в Бога. Виждате ли, страхът от Бога или вярата в Бога, упованието в Бога активира ангелите. И в този случай вече не един ангел имаме, а имаме повече от един ангел, защото един ангел не може да те обиколи от всички страни. Значи тук имаме повече ангели, които са направили стан около теб, за да те пазят, да те защитават и да те избавят. Говорим вече не за един ангел, говорим за армия. Слава да бъде на Бога! Може да има и армия около нас.
Някой ще каже: „Брат, обаче нямаш доказателство за това нещо“. Тогава ще го докажем, нека да го докажем, за да можем да успокоим духовете. Ще отидем в 4 Царе 6:16, това е случаят с Елисей. Сега, случаят е такъв, че сирийският цар воюва с царя на Израел и планира каква клопка да му сложи и т.н. обаче това, което прави Елисей е, че предупреждава царя и казва: „На това място ще се разположат сирийците, пази се от там“ и царят на Израел изпраща и вижда и се предпазва на няколко пъти. Царят на Сирия обаче решава, че има шпионин сред неговите хора и казва: „Кой тук е от моите е за царя на Израел? Признавайте си, защото ще има наказание“, те казват: „Не, господарю мой, но пророкът, който е в Израел казва на царя дори онова, което говориш в спалнята си, няма тайни за него“. Царят като разбира казва – ето къде е ключът към победата, няма тайни за него, значи армията на Израел е Елисей, следователно атака, конници, колесници, огромна армия изпраща срещу Елисей, пита: „Къде е той?“, казват: „В Дотан“. Той изпраща тази огромна армия и през нощта обикаля града. Вижте, врагът работи през нощта. Те обикалят града и сутринта се събуждат Елисей и слугата. Слугата като поглежда и казва: „Алеле, господарю, какво ще правим сега? Каква армия има около нас?“ Елисей му казва: „Спокойно, моето момче, защото онези, които са откъм нас са повече и са по-силни от онези, които са против нас“. Той за кого говори? – за ангелите. Онези, които са откъм нас са повече, те са по-силни – мн. число. Той говори за Господната армия, те са повече и са по-силни от ония, които са откъм тях. Не говори за физическата армия, той говори за духовната армия, която е зад физическата – демони.
Виждате, че Илия и Елисей са само двама. От другата страна има да речем сто хиляди човека срещу двама. Много добро съотношение. Колкото и да скачат, каквото и да правят никой не може сто хиляди човека да ги убие или да ги победи. Обаче Елисей казва: „Спокойно! Спокойно!“ Елисей си спи спокоен. Тези, които са откъм нас са повече, са по-силни от ония, които са откъм тях. Той ги вижда в духа. И след това, нека да го прочета направо този пасаж.
4 Царе 6:16 А той отговори: Не бой се, защото ония, които са с нас са повече от ония, които са с тях.
17 И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи,
Елисей се помоли. Вижте по какъв начин Елисей действа. Как? – с молитва. Молитвата ни вкарва в духовното царство.
Господи, отвори му очите за да види.
Защото слугата вижда в естественото, той вижда видимата армия, но не вижда невидимата армия. Това е проблемът, трябва с очите на вярата да видим невидимата армия.
И Господ отвори очите на слугата и той видя, и, ето, хълмът /на английски е планината/ бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея.
Те са огнени колесници, защото армията на Господа е огнен пламък, слугите на Господа са огнен пламък, самия Бог е огън пояждащ, всичко около Него е огън. Така че планината беше пълна, не просто, че е имало, пълна планина.
Между другото за първи път 264 компютъра, слава на Бога. Много се радвам.
Планината беше пълна с огнена армия, огнени коне и колесници
Обаче вражеската армия беше около града, нали така? А тази армия беше около Елисей, армията, огромна армия огнена беше около един човек. Ето ви не един ангел, огромна армия от ангели около един човек.
18 И когато се спуснаха към него, Елисей се помоли на Господа казвайки: Моля Ти се, порази тези люде със слепота.
Аз трябва да ви предупредя да не се молите хората да се поразяват със слепота, това е в Старият завет, ние днес обаче можем да се молим Господ да порази със слепота силите на тъмнината – демони, демонични власти началства, които ни атакуват това да, обаче не хората. Ние нямаме право да проклинаме хора, нямаме право да работим, ние трябва да ги спасяваме. Исус каза: „Не знаете на какъв дух сте“.
И Бог ги порази ги със слепота, според както каза Елисей.
Забележете, това е невероятна служба, сто хиляди човека да ослепеят в един момент – дело на служебните духове ангелите в резултат на молитвата на Елисей. Елисей се моли, ангелът отива и занася молитвата пред Бога, Бог изпраща ангела със заповедта отгоре по стълбата, нали говорихме за небесната стълба. После обаче Елисей се помоли за тях да им се отворят очите и очите им се отвориха.
21 А когато ги видя, Израилевият цар рече на Елисея: Да ги поразя ли, татко? да ги поразя ли?
22 А той отговори: Не ги поразявай. Поразил ли би ти ония, които би пленил с меча си и с лъка си? Сложи им хляб и вода, за да ядат и пият; и нека отидат при господаря си.
Забележете Елисей какво каза – тия хора са пленени с меча и с лъка. Тия хора са пленени с молитвата, тия хора са пленени с Божието Слово, те са пленени с Божията сила. Ето, това е духовно воюване. Елисей ни показва в Стария завет под закона невероятно духовно воюване, за което ние можем за сега да мечтаем, но е хубаво да се мечтае, защото като мечтаем някой ден можем да влезем в тези неща и тогава сатана наистина ще пострада. Нека се помолим.
Господи, дай ни да влезем в това, в името на Исус. Дай ни да влезем в този тип духовно воюване, както Елисей е воювал, молим Те в името на Исус.
Добре, някой може да каже – да ама това нещо е в Стария завет, а пък ние не виждаме при Исус такива неща, Той не ни е оставил такъв пример, ти, брате, проповядваш от Стария завет. Ами къде има такива неща в Новия завет? Ето ще ви покажем – Матей 26:53. Забележете, че Исус в Гетсиманската градина се моли, Неговите ученици заспаха, Исус каза:
Матей 26:40 …Не можахте ли един час да бдите с Мене?
41 Бдете и молете се да не паднете в изкушение. Духът е бодър, тялото немощно.
Той отива и се моли и се казваше, че потта Му ставаше като капки кръв, затова се казва в Словото:
Не сте се съпротивили до кръв на греха.
Той се съпротиви до кръв на греха там. Но след това се казва, че ангел Господен Му се яви и Го укрепяваше. Виждате ли ангел Господен пратен от Бога идва за да ни укрепи. Т.е. да ни даде сила да устоим.
Идват войниците заедно с Юда Искариотски да пленят Исус и като идват вече хващат Исус и Петър вади меча си или ножа си и замахва да отесече главата на единия, обаче му отсича ухото по погрешка, Исус каза: „Петре, върни си ножа в ножницата. Аз да не пия ли чашата, която Отец ми е дал да пия?“ Вижте какво казва тук в 53 стих:
Или мислиш, че не мога да се помоля на Отец Ми, и Той би Ми изпратил още сега
Значи обърнете внимание на думата помоля и изпратил.
повече от дванадесет легиона ангели?
Повече от дванадесет легиона ангели. Значи според историята един римски легион е бил шест до десет хиляди войника. Слава на Бога.
Ето сега 283 компютъра, това означава, че скоро можем да ударим 300, това ще бъде пробив, в името на Исус. Слава на Бога!
Значи това, което се казва според историята е, че легиона е от шест до десет хиляди човека, но аз обичам библейските числа. Имаме само едно място, където е описано колко един легион би могъл да бъде и това е мястото със свинете. Когато демоните излязоха от този, който имаше легион влязоха в две хиляди свине, което за мен означава, че един легион е най-малкото две хиляди човека, защото две хиляди демона по един демон в свиня прави точно две хиляди и те влязоха и се издавиха. Така че да предположим, че са поне две хиляди, дванадесет легиона по две хиляди прави повече от 24 000 ангела. Казва, че повече от 24 000 ангела може да изпрати още сега в резултат на молитвата на Исус, обаче Той казва:
54 Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва така да бъде?
Ако дойдат ангелите край, няма да се сбъднат писанията. Защо? Защото Исус няма да умре. Те като дойдат ще воюват за Него и там ще хвърчат и войници и всичко ще хвърчи. Не знаем какво ще стане, дали ще ослепеят, дали ще умрат. Как мислите примерно, че Ананий и Сапфира умират? Нещо става нали? Как примерно магьосникът в Кипър, в Пафос ослепява? От какво ослепява? Значи това са неща, които това е присъствието на Бога, това е ангелско действие, виждате ли? Така че тук това е много силен стих. Виждате, че е в Новия завет, виждате, че е с Исус нашия пример. Исус каза:
Аз ако се помоля за това /но Той не се помоли за това/ Отец би Ми изпратил повече от дванадесет легиона ангели още сега.
Още сега, забележете това нещо. Слава да бъде на Бога! Така че виждате, че Господ може да изпраща огромни армии в резултат на нашите молитви. Сега аз вече ще попривърша с един малко по-различен пасаж, ще го видите колко е интересен, защото той ще ни наведе на други размисли. Вие видяхте, че ставаше въпрос в Битие за стълба, която казахме, че Исус и Неговия кръст е стълбата, която казахме, че свързва земя и небе, значи връзка между земя и небе. Видяхте, че там се говореше за врата, небесна врата. Има небесна врата, има отворено небе, разбира се има и затворено небе, нали? Сега, нека да видим нещо относно небесното царство, връзката с небесното царство, между небесно и земно царство, вратата, небето. Матей 16 глава имаме изповедта на Петър за Христос, когато Исус пита: „Кой съм Аз, какво казват хората? Кой казвате вие, че съм Аз?“ Петър каза:
16 …Ти си Христос, Син на живия Бог.
17 Исус в отговор му каза: Блажен /значи благословен/ си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.
С други думи, много блажено е да получаваш откровение директно от Бога и това откровение носи власт. Вижте сега какво става:
Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър /т.е. камък/ и на тая канара /т.е. Христос и откровението върху Христос/ ще съградя Моята църква /еклесия/;
На канарата Христос, и ти си част от тая църква, ти си основен камък, но канарата е Христос, основата. И казва:
и портите на ада няма да й надделеят.
Виждате ли, че тук ставаше въпрос за небесна врата или небесна порта, тук се говори вече за портите на ада. Има и порти на ада, не само порти на небето. Ние трябва да се молим портите на ада да бъдат затворени, а портите на небето да бъдат отворени.
портите на ада няма да и надделеят /или няма да победят/
Портите на ада като са отворени какво бълва от тях? – демони. Портите на ада няма да надделеят над църквата. И после в 19 стих говори:
Ще ти дам ключовете на небесното царство.
Да се спрем на думата ключове. За какво се използва ключа? За отключване и заключване. Обаче ключ сам по себе си не работи, трябва да има врата или порта. Тази небесна врата, за която говорихме, Господ каза на Петър: „Аз ти давам ключовете на небесното царство, давам ти ключовете на оная порта там на небесното царство“, ключовете са образ на власт. Значи какво правиш ти? Отключваш и заключваш.
и каквото вържеш /или заключване/ на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
Виждате отново тия ключове, тази порта небесна имат общо, те свързват небето и земята, да се отвори небето или да се затвори небето. Илия се казва, че с молитвата си заключи небето та не валя, после се помоли и се отключи небето та заваля. Има заключване, има отключване. И тази власт я даде на Петър тук.
каквото вържеш на земята
Къде връзваме, заключваме? – тук.
ще бъде вързано на небесата, каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата.
Много, много интересно нещо, това е предмет за размисъл. И след това отиваме в Матей 18:18 Исус казва този път на учениците Си, не само на Петър:
Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.
Този път в множествено число го казва. Отново виждаме тези ключове. Тук не се споменава думата ключ, обаче връзването и развързването, отключването и заключването свързано с небесната врата, виждате, че се дава тая власт на хора, човешки синове, Божии синове помазани с помазанието на Святия Дух, дадена ни е власт, с която ние да отключваме и да заключваме. Като отключиш небесните порти какво става? Ангелите идват тук, ангелите се качват, ангелите слизат. Слава да бъде на Бога.
С други думи, Господ на нас ни дава власт да активираме със Слово, с молитва, с пост ни дава власт да активираме ангелските легиони. Ако кажем: „Вижте в Деяния на апостолите какво е, а пък ние?“ Дадена ни е власт, нека да действаме. Църква Господна, нека да действаме! Има достатъчно неща да връзваме и да развързваме в България. Трябва да вържем всеки дух на заблуда, всеки духа на измама, всеки дух, който е против Христос и Неговия кръст, всеки дух на антихризъм, всеки дух на контрол и манипулация по църквите и по институции да бъде вързан и да се освободят ангелски легиони из България. Божието действие, Божията сила в нашата родина, това нещо можем да го активираме с Божието Слово и с молитва.
Аз го вярвам, приятели, че влизаме в нов сезон на молитва, нов сезон на военна молитва, която ще хвърчат ангели и демоните ще бъдат вързани и ще има разбиване делата на дявола и ще има действието на Бога, в името на Исуса. Благодарим Ти, Исусе!
Нека да благодарим на Господа. Аз смятам, че минах целия материал, който бях планирал. Бог да ви благослови в мощното име на Исуса и нека да кажем: Амин! Алелуя!