Молитва за активиране

МОЛИТВА ЗА АКТИВИРАНЕ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 24.11.2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=mwCMzTZ5Eco&t=2138s

Слава на Теб, Господи Исусе! Ето, ние се молим и отдаваме цялата слава на Теб, небесни Отче. Небесни Татко наш, идваме към Теб и молим скъпоценния Святи Дух да ни помага в молитвата като наш учител, водач и помощник, защото не знаем да се молим както трябва и нека Духът да ходатайства с неизговорими стенания. Молим Те за Твоето действие, в името на Исус Христос.
Така. От тия всичките неща, които стават можем да кажем едно нещо – най-големия проблем е когато врага е отвътре. Винаги има врагове отвън, когато врагът е отвътре тогава идва поражението. Затова, скъпи приятели, трябва да се молим както и за Израел, врагът да не е вътре, докато врага е вътре не само това и други неща ще стават. За България също, докато врага е вътре ще стават нещата, трябва врагът да бъде изгонен. Както и в духовно отношение ние какво, гонене на демони какво означава? Да изгоним врага да не е вътре в нас. Той, че няма, не може да му попречим да е извън нас, но да не бъде вътре в нас, защото докато е вътре в нас не можем да го победим. Затова и ние искаме Духът на Бога да бъде вътре в нас, а нечистите духова да са извън нас. Някои разбира се не държат Духа на Бога да е в тях, нито пък държат да се освободят от враговете.
Но сега в името на Исус ние връзваме всеки враг, който е в нас, всеки враг, който е в домовете ни, всеки враг, който е в служението, в бизнесите, в църквата, в държавата, в Израел. Ние се молим всеки враг, който е вътре да бъде изгонен, да напусне, в името на Исус, вън! Заповядвам на всеки враг, който е в мен, в семейството ми, в децата ми, в дома ми, в служението, в бизнеса, всеки враг, който е вътре, в името на Исус, където и да се крие, заповядвам, вън, в името на Исус! В мощното име на Исуса Христа ние заповядваме на всеки дух, който е дошъл да разрушава, да убива, да краде, ние го връзваме и заповядваме да напусне нас, домовете ни, децата ни, църквите ни, служенията ни в мощното име на Исус!
Господи, помогни на Израел, заповядай на ангелите Си. Ето, архангел Михаил е архангелът, който воюва за народа на Израел. Изпрати архангел Михаил, който да воюва за народа на Израел според Данаил 12 глава.
Сега в името на Исус, Господи, ние благославяме и България и Те молим, всеки дух на разрушение в България да напусне.
Заповядай на ангелите Си за нас
Това също в Словото, днес не го говорих – Псалм 91:10-13. Заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят, да воюват, да слугуват, да ни пазят във всичките ни пътища на всяко време и на всяко място да пазят нас и децата ни. Заповядай на Твоите ангели и освободи Твоите ангели, Господи, да воюват за душите ни, дух, душа и тяло, да воюват за семействата ни. Ето, виждате как семейства се развалят. В името на Исус, ние искаме, Господи, Ти да изпратиш Твоите ангели, да ни пазиш семействата, да ни пазиш децата, служенията. Искаме легиони както при Елисей, както около Елисей е имало огнени коне и колесници, моля Те, Господи, около мен. Нека се молим така: Както около Елисей е имало огнена армия, аз Те моля, така и около мен да има огнена армия. Скъпи Боже, освободи тази огнена армия. В името на Исус, изпращай изцеляващи ангели, освобождаващи ангели, войнстващи ангели, служебни ангели изпращай, Господи, в мощното име на Исуса Христа от Назарет.
Вярваме в кръвта на Исуса, прилагаме кръвта на Исуса върху себе си, върху духа, душата и тялото. Прилагаме я върху децата си, родителите си, семействата си, кръвта на Исуса Христа за защита и за победа. Всяка клопка на сатана, всяка примка на сатана в името на Исус да бъде разкъсана, да бъде разрушена! Всяка клопка, всяка примка на сатана, всеки план, стратегия, тактика на врага да бъде разрушена в името на Исус. Ти си казал:
Никакво оръжие скроено против мен
Нека да кажем, нека да изповядваме заедно: Никакво оръжие скроено против мен няма да успее.
Нека да кажем: Никакво оръжие скроено против мен, против дома ми, против децата, против родителите, против служението, никакво оръжие скроено против мен няма да успее и аз побеждавам всеки език, който се е надигнал на съд срещу мен. Това е наследството ми като Господен слуга и правдата ми е от Господа.
Слава на Бога! Нека да изповядаме още нещо.
По-велик е Този, Който е в Мен /т.е Святия Дух/
По-велик е Святият Дух, Който е в мен от онзи, който е в света /дявола/
По-велик, по-силен, по-мощен е Святият Дух, Който е в мен от дявола, който е в света. Слава на Бога!
Затова се яви Божият Син да съсипе делата на дявола в мен, в дома ми, в служението ми, в бизнеса ми, в работата, в църквата. Затова се яви Божият Син да съсипе, да разруши делата на дявола в мен, в дома ми, в децата, в родителите, в телата, в душите, в духа. Затова се яви Божият Син да съсипе делата на дявола в бизнеса, в служението. Затова се яви Божият Син да съсипе делата на дявола, миналите дела, настоящите дела и бъдещите дела на дявола са съсипани чрез Христовия кръст. Затова се яви Божият Син да разруши и да съсипе делата на дявола в моя живот в миналото, в настоящето и в бъдещето. Затова се яви Божият Син!
Аз побеждавам дявола клеветника, аз побеждавам дявола обвинителя. Изповядайте с мен.
Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Божието Агне и чрез словото на моето свидетелство.
Побеждавам дявола чрез кръвта на Божието Агне, затова прилагам кръвта на Божието Агне Исус върху себе си, върху дух, душа и тяло, върху ума си, емоциите, волята, върху тялото си, върху духа си, върху децата, върху родителите. Върху всичко, което съм и всичко що имам прилагам кръвта на Исуса Христа, защото побеждавам дявола чрез кръвта на Агнето и словото на моето свидетелство.
Исус каза: Давам ви власт /ексосия/ да настъпвате на змии и на скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди.
Сега аз изповядвам с вяра, че ми е дадена власт да настъпвам. Нека да кажем: Исус ми даде власт да настъпвам на змии и на скорпиони, власт над цялата сила на врага ми даде Исус. Исус ми даде власт над цялата сила на врага и нищо по никакъв начин не може и няма да ме повреди! Още един път изповядваме това. Благодаря Ти Господи Исусе, че Ти ми даде власт да настъпвам на змии, на скорпиони, над цялата сила на врага, над цялата динамис и нищо по никакъв начин няма да ме повреди. Нищо по никакъв начин няма да повреди дома ми, семейството ми, служението ми, нищо, по никакъв начин няма да ме повреди. Аз Ти благодаря!
Никакво зло няма да ме сполети, нито ще се приближи язва до жилището ми, до дома ми, до семейството ми. Никакво зло няма да ме сполети.
Нито ще се приближи язва, болест до жилището ми, защото Бог е заповядал на ангелите Си за мен да ме пазят във всичките ми пътища на ръце да ме вдигат, на ръце да ме носят мен и дома ми, мен и служението, мен и работата, мен и църквата. На ръце да ни носят, на ръце да ни вдигат и носят да не би да ударим о камък ногата си.
Настъпвам лъв и аспид, стъпквам млад лъв и змия в името на Исуса Христа. Благодаря Ти, Господи! Алелуя!
Исая 54:15, благодаря Ти за този стих, Господи!
Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче, не чрез Мене; Всички ония, които се събират против тебе, ще паднат пред тебе.
Нека сега да се молим за това. Всички, които се събират против мен, всички, които се събират против дома ми, семейството ми, служението ми. Кажи го това нещо. Всички нечестиви сили, които се събират против мен, всички нечестиви сили, които се събират против служението ми, дома ми, в името на Исус Христос от Назарет да паднат! Да паднат! Да паднат! Да паднат в мощното име на Исуса Христа! Благодарим Ти, Исусе!
Отново: Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче не чрез Мене.
Не чрез Теб. Господи, всички, които се събират против мен, всички, които се събират против служението, всички, които се събират против семейството ми, всички, които се събират против работата ми, всички, които се събират против църквата, всички, които се събират против мен не се събират чрез Теб, Ти не си между тах, благодаря Ти! Всички, които се събират против мен да паднат и падат пред мен, в името на Исус! Всички, които се събират против мен да паднат и падат в името на Господ, в името на Исус, в името на Божия Син, в името на Царя, в името на Господа да паднат! Всички, които се събират против мен да паднат в мощното име на Исуса! Алелуя!
Ето, така воюваме. Нека да отидем на Псалм 35. Воюване срещу демоничните сили. Виждате това нещо активира ангелските легиони, когато ние воюваме по тоя начин.
Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене.
Нека да се молим. Бори се Господи, с онези, които се борят с мен, воювай против онези, които воюват против мен. Още един път. Господи, Ти се бориш с онези, които се борят с мен и Ти воюваш против онези, които воюват против мен. Благодаря Ти! Господи, благодаря Ти, че Ти се бориш с онези, които се борят с мен и воюваш против онези, които воюват против мен. Благодаря Ти! Алелуя!
5 Нека бъдат като плява пред вятъра
Духни, Господи, с Твоя вятър
Нека да бъдат като плява пред вятъра, И ангел Господен да ги гони.
Нека в името на Исус, всяка демонична сила, която атакува нас, домовете ни, служенията ни, в името на Исус ангел Господен да ги гони! Нека да се помолим това ангел Господен да ги гони. Тези сили на тъмнината ангел Господен да ги гони. Всяка сила на тъмнината, всеки дух на болест и немощ, ангел Господен да го гони. Всеки дух на робство, ангел Господен да го гони. Всеки дух на разрушение и смърт, ангел Господен да го гони.
Исус каза: Господ да те смъмри, сатана.
Нека да кажем: Господ да те смъмри, сатана! Господ Исус да те смъмри сатана! Господ Исус да те смъмри, сатана! Господ слага под нозете ни. В името на Исус Господ слага сатана под нозете ни. Благодарим Ти, Господи, за властта, която ни даваш. Господ Исус слага сатана под нозете ни и аз Ти благодаря за това, скъпи Исусе! Господ Исус слага сатана под нозете ни! Това е Римляни 16:20
А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви.
Господи, смажи сатана под нозете ни. Ето, молитва – Римляни 16:20. Господи Исусе, смажи, смачкай сатана под нозете ни!
А Бог на Мира
Бог на мира Шалом, Йехова Шалом Бог на мира скоро да смаже сатана под нозете ни. Господи, смажи сатана под нозете ни. Господи, ние Ти благодарим, че Ти смазваш сатана под нозете ни. Ние вярваме и благодарим, че Ти смазваш сатана под нозете ни. В името на Исус Христос Ти отдаваме славата и хвалата!
Ефесяни 1:21 /Името на Исус/ далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
Сега, в името на Исус, връзваме всяко началство, всяка власт, всяка сила, всяко господство, всеки чин, всяко име, което е застанало срещу нас и Господи, нека ангел Господен да ги гони! В името на Исус, ние връзваме всяко началство, власт, сила, господство, чин, име, които са се противопоставили на Твоето дело, които са се противопоставили на нас, на домовете ни и на служението ни! В името на Исус връзваме всяко началство, власт, сила, Господство, чин! Защото името на Исус е далеч по-горе от всяко началство, власт, сила, господство и чин.
Ефесяни 2:6 Ти си ни съвъзкресил с Христос и си ни сложил да седим в небесни места в Христа Исуса.
Благодарим Ти, Господи, за позицията на власт в небесни места в Христа Исуса. Поставени в позиция на власт в Христа Исуса. Нека кажем: Аз имам власт чрез Христос! Аз съм възкресен с Христос! Аз съм възнесен в небесни места на третото небе, небето на небесата с Христос! Аз съм поставен отдясно на Отца да седна на трона в Христос! Началства и власти са под нозете на Христос! Началства и власти чрез Христос са под нозете ми! Началства, власти, сили, господства, чинове, имена са под нозете ми чрез Исуса Христа нашия Господ, защото в 1 глава на Ефесяни се казва, че:
22 И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата,
23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.
Така че в името на Исус Христос всичко покорено под нозете на Исус. И в името на Исус, всичко покорено и под нашите нозе чрез Исус и в името на Исус!
Дадена ни е власт да настъпваме на змии и на скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо по никакъв начин няма да ни повреди.
Лука 10:17 … Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.
Господи, благодарим Ти, че в Твоето име бесовете ни се покоряват! Нека сега да се молим. Господи, благодарим Ти, че в Твоето име, Исусе, бесовете ни се покоряват! Исусе, благодарим Ти, че в Твоето име всичките бесове ни се покоряват!
18 А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица.
Видях сатана паднал от небето като светкавица! Сатана е паднал в името на Исус! Сатана е паднал! Сатана е паднал! Сатана е паднал от небето, слава на Бога!
19 Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо по никакъв начин няма да ви повреди.
Отдаваме Ти слава и хвала, святи Господи Исусе!
Исая 27:1 В онзи ден Господ ще накаже с лютия, и великия, и якия Си меч Ще накаже левиатана, бързия змей, Да! левиатана, извиващия се змей, И ще убие змията, която е в морето.
В името на Господ Исус, Господи, накажи с лютия си меч Божието Слово, с великия Си Меч Божието Слово, с якия Си меч Божието Слово левиатан. Левиатан да бъде наказан, бързия змей, левиатан извиващия се змей и убий змията, която е в морето. Убий змията, която е в морето, в мощното име на Исуса!
Господ наказва с лютия Си, великия Си, якия Си меч левиатан бързия змей, левиатан извиващия се змей и ще убие змията, която е в морето в мощното име на Исуса. Благодаря Ти, Господи!
Не чрез сила, нито чрез армия, но чрез Духът Ми – казва Господ на небесните армии.
Не чрез сила, нито чрез земна армия, но чрез Духът ми – казва Господ на небесните армии. В името на Исус, не чрез сила, нито чрез човешка армия, но чрез Духът на Бога, Който е капитанът на небесните армии. Нека да кажем: В името на Исус, Боже, освободи ангели, в името на Исус, изпрати ангели! В името на Исус изпрати ангелски легиони, в името на Исус изпрати огнени армии! В името на Исус, изпрати, Господи!
Ето, вижте, отново да се молим: „Много спешна молитва за Израел, половин Израел гори, в Хайфа са евакуирани 50 000 човека“ – пише тук.
Господи, смили се за Израел, дай им мъдрост, Боже, да се отърват от тези, в името на Исус. Избави ги, Господи, от сатаната. Да се обърнат към Христа, да се спасят в името на Исус. Да се обърнат към Христа и да се спасят в името на Господ Исус Христос от Назарет!
Наистина ли са 50 000 човека или са 5 000 човека? Това 50 000 човека евакуация е огромно нещо. Има и пострадали хора пише.
Мир за Израел, мир за Ерусалим!
Отвори очите ни, за да виждаме, Господи.
Както Елисей виждаше плановете на врага, отвори ни очите да виждаме, Господи! Отвори ни ушите да чуваме, Господи!
Тук пише: „И Харманли гори, има ранени полицаи“. За да не горят нещата трябва да се спрат. Няма кой да спре.
Боже, да има някой да спре, да има някой да вземе решение. Дай мъдрост на ръководители, на водачи да взимат радикални решения за спасението на България. Дай на ръководители, на водачи да взимат радикални решения за спасение на България, за спасение на Израел, за спасение на Европа, в името на Исус Христа от Назарет. Има нужда от лидери. Господи, дай лидери, радикални лидери, които наистина да взимат радикални решения за спасението на България, на Европа, на Израел в името на Исуса Христа.
Нека се молим малко на езици. Слава да бъде на Господа!
Приятели, аз предлагам отново да наблегнем на поста и на молитвата, защото виждате атаките, сатана вижда, че краят му е дошъл и тези постоянни атаки, които ги има, нека да се молим и да постим. Пост и молитва! 24 ноември е днес, остават, приятели, по-малко от 40 дни до Нова година и обявявам верижен пост. Всеки да си вземе ден от седмицата, по един ден да си вземете. Във фейсбук може да се организира това нещо, сестра Роси обикновено се занимава с това да организира поста. Верижен пост и молитва до новата година, защото виждате колко нужди има, не искаме да даваме място на дявола. Библията казва:
Не давай място на дявола.
Не искаме да му даваме място, искаме да постим и да се молим, за да се активират ангелските войски, да се активират Божиите войски в името на Исус. И се молете много на езици, молете с молитва на езици. Верижен пост, запомнете от сега, днес е 24.11. Започваме днес верижен пост, всеки да вземе ден от седмицата до Нова година верижен пост в името на Исус Христос от Назарет и молитва. Освен това, искам да ви кажа верижен пост и използвайте молитвите, които ги имаме в интернет, имаме молитви, с които можете да се молите, както и тази молитва днес. 60 000 човека в Израел евакуирани, има нужда от молитви, затова ние трябва да влезем в пост и в молитва, приятели, защото трябва да воюваме срещу невидимите сили, които атакуват не само църквата, но и Израел. Защото църквата е духовният Израел, а Израел семето на Авраам като морския пясък, а църквата семето на Авраам като небесните звезди.
Да, сестра, виждам, че не сте спирали да постите и да се молите и аз знам, че има такива хора, които не спират да постят и да се молят, но това го казвам, защото има други и то много други, които не са във верижния пост. Затова обявявам верижния пост за тези, които не са в него. Има други, както и ние с Мими се стараем да бъдем постоянни във верижния пост. Понякога с пътуванията не успяваме, но като цяло имаме ден в седмицата, знаете понеделника ни е ден за пост и за молитва. Така че, скъпи хора, нека да влезем да вземем сериозно това. Това е воюване поста и молитвата. И вижте какво правим – изповядваме Словото, изповед на Словото, молитва. Това е, както ние:
Никакво оръжие скроено против мен няма да успее. Израел ще победи всеки език и всяко оръжие, което се е насочило на съд срещу него, това е наследството ни и т.н.
Също така – никакво оръжие няма да успее срещу нас, срещу домовете ни, срещу църквата в България. Никакво оръжие няма да успее срещу брат Пламен и служението му и семейството му в името на Исуса. Той ще победи всеки език, който се е надигнал на съд срещу него. Това му е наследство като Господен слуга и правдата му е от Господа.
Така че воюваме, взимате стихове и цитираме в името на Исуса Христа от Назарет.
Бог винаги ни води в победоносно шествие в Христа Исуса.
Бог винаги ни води в победоносно шествие в Христа Исуса. Бог и сега ни води в победоносно шествие в Христа Исуса.
Ние сме повече от победители чрез Исуса Христа, Който ни е възлюбил в името на Исус и продължаваме.
Бъдете сериозни в поста и молитвата, молете се много на езици. Молете се с Божието Слово, изповядвайте Божието Слово, молете се с нашите молитви. Слава на Исуса Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти почит и слава в името на Исус.
Всяка болест и немощ да напусне вас и децата ви в името на Исус. Всяка немощ и болест да напусне вас и роднините ви в името на Исус. Всяка немощ и болест да ви напусне. Всяка нечестива сила да напусне България и да напусне Израел в името на Исуса Христа. Ние се молим, Господи, Ти с Твоите могъщи сили да ги изгониш. Молим се, Господи, за облак от ангели над България, облак от ангели върху Израел в името на Исуса.
Всяка болест и немощ, вън! Рак, от корен изсъхни и умри в името на Исус. Тумор, от корен изсъхни и умри в името на Исус!
Слепота, вън в името на Исус! Слепота, вън! Глухота, вън! Всяка болест на ръцете, краката, гръбнака да бъде изцелена. Ръце, бъдете изцелени! Крака, бъдете изцелени! Стави, бъдете изцелени в името на Исус! Гръбначен стълб, бъди изцелен! Прешлени и дискове, бъдете изцелени! Шипове, да се стопят, да изсъхнат, да не дадат плод до века в името на Исус! Раздвижете се.
Болести и немощи на белите дробове смъмряме. Бронхит, астма, бронхопневмония, вън!
Болести на кръвоносната система, висок холестерол, вреден холестерол ние смъмряме, вън в името на Исус!
Болести на панкреаса, диабет, смъмряме, вън в името на Исус Христос от Назарет!
Всяко възпаление, инфекция в тялото, вън! Възпаление и инфекция в бъбреците, в черния дроб в жлъчката, в червата, смъмряме в името на Исус!
Хемороиди смъмряме в името на Исус! Всеки израстък, който не е от Бога да изсъхне.
Някой с проблем лявото кутре. Раздвижи го, приеми изцеление на лявото кутре в името на Исуса от Назарет. Отдаваме Ти почит и слава!
Кашлица смъмряме! Кашлица, възпаление на белите дробове смъмряме.
Всяка болест и немощ на ставите, заповядваме на коляното да бъде изцелено в името на Исус. Заповядваме на минискуса да бъде изцелен. Изкълчване да бъде наместено и изцелено. Навяхване да бъде наместено и изцелено. Счупване да бъде наместено и изцелено!
Щитовидната жлеза да бъде изцелена и възстановена в името на Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти, Господи!
Страх. Всякакъв вид страх смъмряме в името на Исус.
Възпаление и инфекции на дихателните пътища, синозит смъмряме, алергии смъмряме в името на Исус. Всяко възпаление и инфекция в ушите смъмряме в името на Исус. Глух и ням дух, вън в името на Господа Исуса Христа от Назарет!
Болести на зъбите, проклинаме всяко възпаление, инфекция, гангрена в името на Исус. Нервите да бъдат изцелени, зъбите да бъдат изцелени в името на Исуса Христа от Назарет. Венците да бъдат изцелени и възстановени. В името на Исус, Господи, направи пломби, сложи пломби, пломбирай зъбите. Исусе, пломбирай зъбите. Исусе, убий инфекцията, гангрената. Господи, в името на Исус дай нови зъби, там, където няма зъби нека да израснат нови зъби. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе! Алелуя!
Херния. Смъмряме херния, пъпна херния, херния в корема смъмряме в името на Исус Христос. Дискова херния и дископатия смъмряме. Да бъдат изцелени в мощното име на Исуса Христа от Назарет.
Болести и немощи в лактите да бъдат изцелени. Раздвижете ги в името на Исуса, проверете. Изцеление, болест, изцеление, болест проверете.
Всяка зла птица в домовете ни да напусне в името на Исус! Ние прилагаме кръвта на Исус върху домовете ни, върху стените, върху портите, върху прозорците, върху двора, върху оградите. Прилагаме кръвта на Исуса върху улицата, върху съседите. Всеки план на сатана да бъде разрушен в името на Исус. Всеки план на сатана около домовете ни да бъде разрушен, прилагаме кръвта на Исус, огъня на Святия Дух. Около домовете ни да има огнени коне и колесници, ангелски легиони да има около нас в името на Исус.
Помазанието! Помазанието! Помазанието! Огънят на Святия Дух. Огън! Огън! Огън! Огън! Огъня на Святия Дух изпрати, Господи! Огънят на Святия Дух искаме. Огън! Огън! Огън!
Слава на Исуса! Нека да благодарим сега на Господа и да почнем да Му отдаваме славата и хвалата за отговорените молитви. Благодарим Ти, Исус! Благодарим Ти, Исус! Благодарим Ти, Исус, отдаваме Ти славата и хвалата. Святи, Господи, благодарим Ти и Ти отдаваме славата и хвалата!
В името на Исус, пробив, пробив, пробив! Пробив в името на Господа Исуса!
Сега насочете ръце и се молете за мен и за дома ми и за служението. В името на Исус Божията благодат да бъде върху нас. Божията благодат искаме върху нас, кръвта на Исуса върху нас в името на Исус. Божията благодат върху нас, огъня на Святия Дух върху нас, Божиите ангели върху нас. В името на Исус кръвта на Исус върху нас дух, душа и тяло, домът ни. Пробив искаме в служението. Чудеса, знамения, велики дела, възкресения, творчески чудеса, освобождения от демони, изцеления на всяка болест, изцеления на всяка немощ в мощното име на Исуса Христа. Да влезем напълно в призванието на Бога, да изпълним Божията воля за нас и за служението и за дома ни. Молете се за нас. Една минута поне молитва. Благославяйте ни, кажи: Благословен бъди в името на Исус.
Отричаме се от всяка клетва. Отричаме се и разрушаваме всяка клетва, всяко чародейство, всяко проклятие. Всяко чародейство срещу теб и дома ти, брат Пламене, да бъдат разрушени в името на Исуса. Прилагаме кръвта на Исуса върху теб. Благодаря Ти Господи, благодаря Ти!
Благословение. Изговорете благословение, живот, пробив, живот, сила, благословение в името на Исуса Христа. Победа в името на Исус! Алелуя! Амин.
Благодарим ви, братя и сестри! Слава на Бога! Включете ни във вашия пост, включете ни във вашата молитва, за нас, за мен, за Мими, за семейството ни. Включете ни и нас, децата ни, семейството ни, включете ни в молитвата. Включете в молитвата и в поста служението ни.
Предстои нова година, искаме нов пробив, нови победи за слава на Бога. Алелуя!
Благодарим! Слава, слава, слава! Приемаме благословения.