Духовно воюване за България

ДУХОВНО ВОЮВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!!!
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Никозия, 2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=g5MV1l9jWxc&t=373s

Боже, въз основа на Матей 18 ние се молим с молитва на единство за България, за президента, той вече е избран. Молим Те за правителство и управление на България, за благословение на народа. Разруши проклятието над България, в името на Исус! Разруши робството в България, в името на Исус! Исус да бъде Господ! Исус да бъде Цар на България! Единственият Господ и единственият Цар на България да бъде Исус Синът на Бога. Слава да бъде!
Днес ние прогласяваме Исус Христос, ние Го прогласяваме в единство за Цар на България и за Господ на България. Всяка сила, която е застанала срещу Христовия кръст да бъде разрушена! Всяко дело, което е застанало в опозиция срещу Христовото име да бъде разрушено!
Да дойде царството Ти! Да дойде Царя Ти и да бъде Воля Ти в управлението на България! Президента, парламента, банките, министерствата да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство.
И в името на Исус ние заповядваме, всеки дух на антихрист, излез от страната ни! Излез от страната ни! В името на Исус, духът на антихрист вън от България! Духът на разрушение вън от България! Духът на корупция вън от България! Веригите на корупция да бъдат разрушени в името на Исус! Кражбите да бъдат разрушени в името на Исус! Връзваме крадеца, връзваме крадците в името на Исус.
Господи Исусе, милост за сираците, милост за вдовиците, милост за болните, милост за бедните в България. Хляб! Хляб! Хляб! Хляб за България в името на Исус! Искаме хляб, искаме небесен хляб, искаме физически хляб! Хляб на всяка трапеза в името на Исус! Изцеление на болните, освобождение на вързаните, милост чрез кръвта на Исуса.
Сега покриваме България със святата кръв. Покриваме България с кръвта на Исуса. Покриваме управлението с кръвта на Исуса. Нека кажем: Кръвта! Кръвта! Кръвта! Кръвта върху България!
Сега изпрати легионите Си в България, Господи! Изпрати легионите Си, ангелски войнства, легиони от ангелски войнства, огнени коне, огнени колесници, огнени легиони в мощното име на Исуса Христа.
Нека Твоят Дух да се движи в България. Господи, възстанови България. Искаме възкресение. Живот и възкресение! Изобилен живот, вечен живот, възкресение на България! Мъртвите кости, сухите кости да оживеят! Да оживеят! Емигрантите да се върнат! В България да има хляб, да има бизнес, да има работа, да има учение, да има просперитет, да има напредък, да има благословение в нашата родина.
Аз се отричам от всяка клетва, с която съм клел българи и България. Отричам се от всяка клетва, с която съм клел моята родина. В името на Исус да бъдат разрушени клетвите и чародействата срещу България. Всеки сатанински контрол упражняван върху страната ни да бъде разрушен! Всеки сатанински контрол върху управлението да бъде разрушен! Всеки демоничен контрол върху бизнеса, икономиката и селското стопанство и туризма да бъде разрушен!
В името на Исус, говорим на туризма да възкръсне. Туризма в България да възкръсне! Туризма в България да възкръсне! В името на Исус, земеделието в България, животновъдството в България да възкръсне! Земеделие, животновъдство да възкръсне! В името на Исус, говорим на селата, говорим на градовете, възкръснете, да има живот във вас! Живот в селото! Живот на нивите! Живот в оборите! Живот в градовете! Фабриките и заводите да възкръснат в името на Исус! Производството в България да възкръсне! Лека промишленост в България, тежка промишленост да възкръсне в името на Исус! Възкресение на страната ни! Възкресение на страната ни в името на Исуса!
Благодарим Ти, Боже, отдаваме Ти слава! Алелуя!
Ако така се молим България ще се промени. Алелуя! Трябва някой да се моли.
Ако хората, които се назовават с Моето име смирят себе си, призоват името ми и се върнат от злите си дела, Аз ще се върна и ще изцеля земята им – казва Господ.
Не искаме изцеление на земята ни. И това наследствено проклятие на робство в България да се разруши. Пет века турско робство, два века византийско робство, петдесет години комунистическо робство, всичко това да се разруши в името на Исус. Свободна България! Свободна България под свободен Бог. Свободен Бог – нашия Бог Исус. Исус Цар на България! Амин. Слава на Бога! Нека да пляскаме на Господа.