Започни да се молиш за мъдрост и за откровение

Започни да се молиш за мъдрост и за откровение.
п-р Пламен Петров
В името на Исус Христос, Господи, ние Те молим, да ни дадеш мъдрост, ти си обещал мъдрост; да ни дадеш откровение, ти си обещал дух на откровение. Мъдрост за управляване на живота ни, как да управляваме телата си, как да управляваме душите си, как да управляваме служенията си, как да управляваме семействата си, как да управляваме бизнеса са, дай ни мъдрост за управление, Господи. Дай ни мъдрост и ни научи как да застанем под авторитета на Господа Исуса Христа и да ходим в тази мярка на управление, която Той ни и е дал в името на Исус Христос. Благодаря Ти и Ти отдавам слава и хвала, в името на Исус за всеки един от нас.
Аз Те моля, Ти да откриеш призванието на всеки един брат и сестра, призванието на всеки един и никой да не стои празен. Моля те Господи. Молете се Господ да ви покаже призванието и да ви сложи делото в ръката. В името на Исус, призванието открий, Господи и помогни им да си сложат ръцете на ралото.
Който сложи ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство
Аз те моля, Господи, да ни помогнеш, всеки един да си сложи ръката на ралото и всеки един да се труди на Твоята нива – който с ходатайство, който с пост, който с нещо друго, нека Господи, всеки един да постоянства. Защото основата на всичко е в молитвата. Аз ти благодаря и ти отдавам славата и хвалата в името на Исус.
Това, което Господ ми показа това слово:
Непрестанно се молете
Това означава, да не спираме да се молим, това означава да бъдем постоянни в молитва. Научи се на постоянство в молитва – молитва сутрин, молитва вечер, използвай времето за молитва през деня. Ние те молим, Господи, за това да ни дадеш дух на благодат и моление. Нека сега да молим Господа за това. Има значение, аз като поисках от Господа това, Той започна да ми го дава. Това е дух на благодат и моление. Защото молитвата идва с благодат. Дай ни дух на благодат и молитва, Господи, дух на благодат и моление. Ние ти отдаваме цялата слава, цялата хвала на Тебе, дай ни дух на благодат и моление. Моля те, Господи, да дадеш на братя и на сестри да ходатайстват, ходатайствено служение в името на Исус. Моли се на Бога за ходатайствено служение. Научи ги на ходатайствено служение, в името на Исус се молим за това. Дай на Твоите деца Господи, ходатайствено служение. Алелуя.
В името на Исус Христос, хора които ще се посветят на ходатайство. Ако искаме служението да напредне, ако искаме да пробие духовния климат, има нужда да ходатайстваме за служение, да ходатайстваме за пробив, така че души да се спасяват. Така че тела да се изцеляват, така че да се освобождават умовете на хората от гнета на Сатана, сърцата, емоциите да се освобождават от робството на Сатана, да бъдат свободни. Имаме нужда от ходатайство, Господи. Моля те за дух на ходатайство да излееш в мощното име на Господа, Исуса Христа. Призоваваме те, Господи за ходатайство. Дух на благодат и моление. Молете се, приятели и викайте към Господа. Дух на благодат и моление в името на Исус.
Непрестанно се молете. Pray without ceasing. Не спирайте, не преставайте в това нещо, нека молитвата да стане като дишането. Без молитвието е грях. Самуил каза:
Няма да съгреша на Господа, като спра да се моля за вас
Така че, когато хората спират да се молят са в грях и трябва да изповядаме греха си на безмолитвие.
И какво казва Исус, че
От времето на Йоан Кръстител насам Божието царство се проповядва и онези, които насилят себе си влизат в него
Така че в молитвата не се влиза винаги леко, има нужда понякога да пробиеш, да насилиш себе си, за да влезеш в духа на молитва.
Святият Дух, според Римляни 8:26 “ни помага да се молим”.
Но Той ни помага докато се молим, не да се молим, а докато се молим. Така че влез в молитвения дух. Искаме пробив в името на Исус.
Ето нуждите са големи, но ние имаме нужда от помазание, ние имаме нужда от слово, имаме нужда от пробив, дори и затова да пробием в България, пак има нужда от действието на Святия Дух, пак има нужда от вашите молитви, за да пробием в интернет, има нужда от вашите молитви. Всяка съпротива на Сатана да се разруши в името на Исус, ние връзваме, развързваме. Казва Божието слово:
Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата,
Но трябва да връзваме на земята, за да бъде вързано на небесата. Трябва да развързваме на земята, за да бъде развързано на небесата. Това е молитва – да връзваш Сатана, да развързваш хората. Това е свързано с молитва, има труд в това нещо. Бог те благославя и помазва в труда, но ти се трудиш в това нещо. Така че молитвата е труд, работене за Господа. Работа за Господа. Който иска нека вдигне ръце и иска работа за Господа. Всяка работа за Господа е благословена в името на Исуса Христа.
Ние искаме Господи, огънят на Петдесятница, огъня на съживлението да излееш, искаме промяна в името на Исус, искаме обновяване в името на Исус, искаме възстановяване на човека, възстановяване на дух, душа и тяло да бъдат възстановени в името на Исус. На някои хора душите им имат нужда да бъдат възстановени.
Псалм 7:1 казва, че “душата е била разкъсана от лъва”.
Господи, имаме нужда от възстановяване, според 23 Псалм, където казва “възстановява душата ми, успокоява душата ми”. Молим те за възстановяване на душите на хората. Молим те, Господи, за изцеляване на телата на хората, защото много хора имат нужда от изцеляване. Ето рака например, този убиец, ние искаме този рак да се махне, всяко нещо, което краде, което убива, което разрушава живота на Божиите хора, нека бъде разрушено в името на Исус и нека бъде Твоето царство и да бъде Твоята воля в името на Исус Христос от Назарет. Ние ти благодарим и ти отдаваме славата и хвалата.
Слушайте какво Слово Господ дава за църквата си. Слушайте и приемайте с вяра.
Господното слово дойде към мене. Виж днес те поставих над народите /ето ти властта и управлението, говори за народите на света/, над царствата, /говори се за царството на врага, различните царства на врага/, да изкореняваш, да съсипваш, да погубваш, да събаряш, да градиш и да садиш.
Четири деструктивни неща и две градивни или позитивни. Четири деструктивни – да изкореняваш, да съсипваш, да погубваш, да събаряш. Да изкореняваш това, което врага е насадил. Съсипваш,
Затова се яви Божия Син, за да съсипе делата на дявола
Погубваш означава един вид да го унищожиш и да събориш нещо, което е изградено. Крепости да падат. Да градиш, това е да строиш и да садиш. Тоест, основата на онова, което врага е извършил. Още от основа трябва да се унищожи в нашите семейства, в нашия живот, в нашите църкви и трябва да се гради и да се сади в името на Исус.
Нека се молим сега за това нещо.
Господи, благодарим ти за властта, която си ни дал над народи, над царства, над силите на тъмнината. Ние ти благодарим за властта, която си ни дал. Моля те, Господи, помажи ни и сега ние изкореняваме, съсипваме, погубваме и събаряме /кажи го това!/ всяко нещо, което дявола е изградил в мене, в моя дом, в моята църква, моя бизнес или работа. Изкоренявам, съсисипвам, погубвам и събарям и в името на Исус. Аз ще градя и аз ще садя. Благодаря ти, Господи.
Продължавайте да се молите за това.
Продължавайте да изкоренявате, да съсипвате, погубвате и събаряте. Всичките нужди, които имате във вашите семейства, нека Господ да действа и вие се молете.
Тука сега в момента Росен пише – “Нуждаем се от подкрепа. Молим се с моята жена за болен от рак, който е в тежко състояние, но се е закоравил, но духа ни нуди да се молим, нека се обединим. Той се казва Румен, но цялото семейство е засегнато”.
Сега, искам да ви кажа нещо тука по въпроса. Винаги тръгвайте от лекото към трудното, от отвореното към затвореното. Значи, ако хора не искат молитви, не искат да слушат словото, знайте че има хора, които искат да слушат словото и искат да се молите за тях. Тръгнете от тях. Тръгнете оттам където е отворено, тръгнете от лекото към трудното. Ако тръгнете с трудна молитва, често пъти има хора, които са разочаровани, защото не са успели в молитвите си. Тръгнете от лекото към тежкото, от отвореното към затвореното.
Например, аз като служа, тръгвам първо да се моля за хората, които виждам, че са по-отворени, Господ действа в тях и чрез тях започват да стават нещата и другите започват да се отварят. Ако тръгна обаче с някои, който е скептик и не иска и не вярва, ако тръгна оттам да се моля и не стане нищо, тогава и другите се удрят във вярата и нещата се затварят и не тръгват нататъка. Така че трябва да се научим как да се движим в помазанието.
Искам да ви кажа, че има някои служители даже, които стоят и се мъчат на едно и също нещо, с едни и същи хора, които не искат, които са затворени и аз съм правил тази грешка. И стоят и се мъчат, и се мъчат и казват – Бог ми е казал да стоя тука, а Господ казва – “ако не те приемат на едно място, иди на друго”. И понеже се мъчат и се мъчат, и не успяват. Трябва да имате предвид, че има място, където хората са отворени, където желаят да слушат, има място, където хората ще приемат. Иди и проповядвай там, където почвата е добра. Иди и сей семето си в тази почва, която е добра. Внимавай в каква почва сееш семето си. Всеки земеделец внимава на почвата. Той не отива в пустинята да сее и да казва – Господ ме прати в пустинята да сея. Той отива, подбира хубава почва и сее в хубава почва. Така че търсете наистина това, което Бог ви води. Виждате Павел отиде на едно място, духа не му позволи, отиде на друго място, духа му забрани и го изпрати в Македония. Ако беше отишъл там, където духа не позволява, нямаше да успее.
Искам да ви кажа и друго нещо. Господи, аз те моля да докоснеш хората с изцеление в името на Исус, спасявай и изцелявай хората в името на Исуса Христа.
Нека да ви покажа един друг пасаж, който вярвам, че ще ви бъде от полза и за благословение.
Нека отидем в Лука 10 глава, един популярен стих, от 17-ти стих:
Седемдесетте се върнаха с радост и казаха – “Господи, в Твоето име бесовете се покоряват на нас”. Той им рече – “видях Сатана паднал от небето като светкавица. Давам ви власт да настъпвате над змии и скорпиони и цялата власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте да се радвате на това, че духовете ви се покоряват, радвайте се, че имената ви са написани на небесата
С други думи, какво казва Исус на своите ученици? Недейте да се радвате, че бесовете ви се подчиняват, радвайте се, че имена ви са написани на небесата. Радвайте се затова, че имате вечен живот. Слава на Бога.
Искам да ви кажа още нещо, което означава този стих. Не само означава това да се радваш, че името ти е написано на небесата, но това означава, че когато имаш власт и сила да правиш нещо, името ти е записано в смисъл такъв, че придобива някакво значение. Например, какво стана в Деяния на апостолите? В Деяния на апостолите, седем братя отидоха да гонят един демон, използваха името на Исус, не можаха да го изгонят, демона скочи и ги наби. Седемте братя голи и пребити си тръгнаха. Обаче, духа каза: “Исуса признавам, в името на Исус всичко признавам, Павел го знам, ама вие кои сте?” Какво каза той – той каза името на Исус е над всяко друго име, в името на Исус всичко се прави. Вие го използвате като име, но кои сте вие? Вашите имена не са записани горе, вие нямате този авторитет, не сте новородени, не сте изпълнени с духа, нямате авторитета и да го вършите това. И не само това, но вашите имена не значат нищо, т.е. вие сте никой в царството на Бога, никога не сте направили нещо, никога не сте се борили и дефакто вие не представлявате нищо особено. Това е, което духа им каза на тях.