Молитва върху Ефесяни 3 глава

МОЛИТВА ВЪРХУ ЕФЕСЯНИ 3 ГЛАВА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.02.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=g679Z52a2Cw

Искам да отидем в книгата Ефесяни 3 глава от 14 стих до края. Има една молитва на апостол Павел и ми се иска да започнем с нея да се молим като за начало. Можете да си обърнете на Ефесяни 3:14. Вие знаете, че говорим напоследък и за молитвата, как да се молим, прост, лесен начин на молитва, но ефективен, основан на Божието Слово чрез помощта на Святия Дух. Римляни 8:26 ни казва, че:
Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва.
Така че Святият Дух ни помага, но знаете, че меча на Духа е Божието Слово, така че Святият Дух ни помага чрез Божието Слово за да се молим. И ето сега решаваме да започнем с молитва, отиваме в Ефесяни 3:14 и Павел казва:
14 затова, прекланям коленете си пред Отец [на нашия Господ Исус Христос]
Ние можем да започнем с молитвата така: Отче, на нашия Господ Исус Христос – ето го обръщението според този пасаж.
15 от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята,
16 да ви даде, според богатството на славата Си да се утвърдим здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек.
Започваме да искаме – Отче, дай ни според богатството на Твоята слава. Имаш славата, имаш богатство на славата, дай ни според богатството на Твоята слава, Господи.
И вие се молете с мен и като се моля, и като се молиш ти – дай ни, значи в това „дай ни“ включвам себе си и включвам дома си, включвам служението, включвам всичко що е свързано с мен. По същия начин и вие включвате себе си, но като се молите се молете и за семейството си и за работа или бизнес ако имате, църква ако сте ангажирани в нея. Така че ние се молим:
Дай ни, дай ни на нас, дай на децата ни, на съпруг, на съпруга, на семейството ни, на служението ни, дай ни според богатството на Твоята слава да се утвърдим здраво чрез Божия Дух във вътрешния човек.
Прекрасна молитва, ето ви първата молитва тук, която намираме. Върху това можеш да се молиш половин час, един час.
Отче, на нашия Господ Исус Христос, от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята /ето сега и нашия род и вашия род също носи името си/.
Дай ни според богатството на Твоята слава /а тя е огромна, неограничена слава, огромно неограничено богатство/ да се утвърдим здраво чрез Твоя Дух във вътрешния човек.
Да се утвърдим здраво чрез Божия Дух в нашия дух.
Отче, дай ни според богатството на Твоята слава да се утвърдим здраво чрез Твоя Дух във вътрешния човек, да се стабилизираме, заякваме, даже на английски е да се утвърдим и да заякнем. Така че, дай ни, Господи, според богатството на Твоята слава да се утвърдим и да заякнем чрез Твоя Дух във вътрешния човек.
И Вътрешния ни човек има нужда да се укрепи, да заякне, да се утвърди, да се стабилизира и Божият Дух работи, за да укрепи нашия вътрешен човек. Вътрешен човек значи моя дух, вътрешния човек значи твоя дух. Вижте каква хубава молитва: Отче, на нашия Господ Исус Христос от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята. /Сега може да се помоля за себе си./ Дай ми според богатството на Твоята слава да се утвърдя здраво и да заякна чрез Твоя Дух, чрез Божия Дух във вътрешния човек, да стана силен, да стана утвърден, да стана стабилен в Духа. Дай ми според богатството Си, според славата Си, утвърди ме, укрепи ме, направи ме силен, направи ме мощен чрез Божия Дух. Направи моя дух, моя вътрешен човек силен, мощен, стабилен в името на Господ Исус Христос. Алелуя.
17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че вкоренени и основани в любовта
18 да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,
19 и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
До тук ще спра. Значи ние се помолихме до тук и продължаваме.
Отче, на нашия Господ Исус Христос, от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята, дай ни според богатството на Твоята слава да се утвърдим здраво и да заякнем чрез Твоя Дух във вътрешния човек. Молим Те чрез вяра да се всели Христос в нашите сърца.
Ето сега следващата молитва:
Молим Те, Отче, чрез вяра Христос да се всели, да се засели, да се вкорени в нашите сърца. Молим Те чрез вяра Христос да се всели, да се вкорени, да се установи в нашите сърца, в моето сърце, в сърцата на децата ни, в съпругата ми, във всеки един, който е в служението, в църквата, нека чрез вяра Христос да се всели в сърцата ни. Кажи Му сега: Господи, нека чрез вяра Христос да се всели в моето сърце, нека чрез вяра Христос да се вкорени в моето сърце, нека чрез вяра Словото Ти да се вкорени в сърцето ми и да се всели.
така че вкоренени и основани в любовта
И ето тук започваме да се молим така: Господи, моля Те направи ни да бъдем вкоренени и основани в любовта,не в егоизма, а в любовта. Господи, дай ни да се вкореним и да се основем в любовта. Любовта като основа, вижте колко интересно. Дай ни, Господи, да се вкореним и да се основем в любовта, да бъдем силни. Още един път ще се върнем.
Нека чрез вяра да се всели Христос в нашите сърца, нека чрез вяра да се всели Христос в моето сърце, чрез вяра Христос да се всели в сърцата на децата ни,
така че вкоренени и основани в любовта,
Нека да бъдем вкоренени, нека да бъдем основани в Твоята Божествена любов, агапе любов, Твоята безусловна любов, съвършена любов. Чрез вяра да се всели Христос в нашите сърца и да бъдем вкоренени и основани в любовта. Алелуя.
18 да бъдем силни да разберем заедно със всички светии
Имаме нужда от сила да разберем. Значи без сила не се разбира, сила динамис. Дай ни Твоят динамис, дай ни Твоята сила, за да разберем, Господи. Дай ни Твоята сила, дай ни Твоето откровение, за да разберем, за да проумеем, за да схванем. Дай ни, Господи, Твоята сила, дай ни Твоето откровение за да разбираме, да проумяваме, да схващаме духовните истини.
Ето, още един път. Дай ни Твоята сила, дай ни Твоето откровение, за да разбираме, да схващаме и да проумяваме духовните истини, небесни Боже. Дай ни Твоята сила, дай ни Твоето откровение, дай ни Твоята мъдрост, за да разбираме, да схващаме и да проумяваме Твоите духовни истини, небесни Боже. Всички се молим. Дай ни Твоята сила, дай ни Твоето откровение, дай ни Твоята мъдрост да разбираме, да проумяваме, да схващаме духовните истини заедно с всички светии.
Нека кажем: Господи, освети ме със святата кръв! Святата кръв освещава. Господи Исусе, освети ме със Святия Дух. Святия Дух освещава. Господи, освети ме с Твоето свято Слово. Словото на Бога освещава. В Йоан 17 глава се казва, че ние сме осветени чрез Словото, ние сме осветени чрез учението.
Значи, Господи, освети ни! Освети мен, освети дома ми, освети ни със святата Христова кръв! Господи, освети ни с Твоето Свято Слово! Господи Исусе, освети ни с Твоя Дух! Господи, освети ни чрез Духа Ти, чрез Словото Ти, чрез кръвта Ти.
Да бъдем силни да разберем заедно с всички светии
Чрез кръвта на Исус Ти си ни осветил и си ни направил светии. Благодарим Ти, Господи, за светлината. Нека бъде светлина в сърцето ми, нека бъде светлина в ума ми, нека да бъде светлина в душата ми. Нека бъде светлина в емоциите ми и във волята ми. Нека бъде светлина във вътрешния ми човек, в духа ми и в сърцето ми. Нека да бъде светлина в тялото ми. Всяка тъмнина от мен да напусне! Всяка тъмнина в ума ми, вън! Всяка тъмнина в емоциите и волята ми, вън! Всяка тъмнина в сърцето ми, в духа ми, вън! Всяка тъмнина в тялото ми, както на рентгена като има някое тъмно петно значи някаква болест, значи всяка тъмнина в тялото, сканирай, Господи тялото ни, всяка тъмнина, сканирай душата ни, сканирай духа ни, всяка тъмнина в нас, ние заповядваме в името на Исус, вън от нас! Така че освети ни напълно. Духът душата и тялото да останат непокътнати до пришествието на нашия Господ Исус Христос. 1 Солунци 5:23
Да се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Така че ние искаме дух, душа и тяло да бъдат осветени и да бъдат непокътнати, да бъдат свободни от всеки грях, от всеки порок, от всеки демон в името на Господ Исус.
Тази молитва е страхотна, за първи път ми идва това. Благодаря Ти, Боже!
1 Солунци 5:23 да се молим. Господи, освети духа ми, освети душата ми, освети тялото ми и нека да бъдат осветени, непокътнати без порок, без грях и без демон до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Нека всяка част от моето тяло да бъде изпълнена със Святия Ти Дух. Нека кажем: Нека всяка част от тялото ми да бъде изпълнена и помазана със Святия Ти Дух. Нека всяка част от душата ми да бъде изпълнена и помазана със Святия Ти Дух, нека всяка част от душата ми да бъде изпълнена и помазана със Святия Ти Дух. Всяка част от ума ми да бъде изпълнена и помазана със Святия Дух, всяка част от емоциите и волята ми да бъдат изпълнени и помазани със Святия Дух. Нека всяка част от духа ми да бъде изпълнена и помазана от Святия Ти Дух. Искам пълно помазание. Нека всеки един от семейството ми да бъде изпълнен и помазан със Святия Дух, нека всеки един от служението, от църквата да бъде изпълнен и помазан със Святия Божи Дух. Благодарим Ти, Господи, за помазанието на Святия Дух!
Да бъдем силни да разберем заедно с всички светии
Искам, Господи, всеки един в дома ми да бъде светия, искам да общувам само със светии, Господи. Освободи ме от хора на тъмнината. Господи, искам да ме свързваш със светии. Нека да се молим. Искам да ми дадеш да изградя душевни и духовни връзки със светии и не искам да общувам с хора на тъмнината нито с духове на тъмнината. В името на Исус Те моля, за освобождение от всеки дух и от всеки човек на тъмнината. Никакъв контрол от духове на тъмнината, никакъв контрол от хора на тъмнината да няма върху мен, върху дома ми, върху служението и върху каквото и да с е свързано с нас. В името на Исус никаква тъмна личност да няма контрол върху децата ми, да не упражнява контрол и влияние върху децата ми в името на Исус. Ние искаме само светлина. Да бъде светлина! Да бъде Божествената светлина.
В Него бе живота и живота бе светлина за човеците – живот и светлина са едно. Когато говорим за светлина ние говорим за живот.
Господи, нека Твоята светлина и Твоят живот да бъде върху нас. Нека Твоята светлина и Твоят живот да бъде върху тялото ми. Ето има болни сега, кажи: Твоята светлина и Твоят живот да бъде върху тялото ми. Болестта е тъмнина, изцелението и здравето е светлина, Божия Дух е светлина, Исус Христос е светлина, Божието Слово е светлина, кръвта на Исус носи светлина. Нека да бъде светлина и живот в тялото ми, нека да бъде светлина и живот във всяка част на душата ми и емоциите ми, и мислите ми, и волята ми, и духът ми. Всяка част от мен, всяка част от семейството, всяка част от служението да бъде светлина и живот.
Сега ние се молим върху Словото, виждате, че малко отклонение има, но когато Духът води оставяш, позволяваш Духът да те води в отклонение от това, след това Той ще ни върне обратно.
Да бъдем силни да разберем заедно с всички светии
Дойдохме на светии, наблегна се върху думата светлина. Господ наблегна върху нея, така че ние се молим сега за светлина.
Да бъдем осветени чрез кръвта на Исус, да бъдем осветени чрез Духа на Бога, да бъдем осветени чрез силата на Святия Дух, да бъдем осветени чрез Словото на Бога, да бъдем осветени чрез името на Исус, да бъдем осветени чрез вярата, която Бог дава. Слава да бъде на Него!
Да бъдем силни да разберем. Сила за разбиране, сила за схващане. Имаме нужда от Твоята сила, Господи, за да разбираме истината, имаме нужда от сила, за да можем да заченем Твоето Слово, имаме нужда от сила, за да можем да родим в Духа, имаме нужда от сила, за да дадем плод. Дай ни Твоята сила, дай ни Твоята динамис, Господи.
чрез вяра да се всели Христос в нашите сърца
Той го говори на ефесяните, които са християни, така че трябва Христос да се всели в нашите сърца чрез вяра, не чрез колебание и страхове.
Чрез вяра да се всели Христос в нашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта да бъдем силни да разберем заедно с всичките светии, какво е широчината и дължината, височината и дълбочината.
Забележете, приятели, че тук има четири измерения в това. Ние живеем в триизмерен свят – дължина, ширина, височина, обаче са показани четири – широчина, дължина, височина и дълбочина. Тая дълбочина е явно свързана с Духа, тая дълбочина е дълбочината в Духа.
Така че, Господи, дай ни откровение сега да бъдем силни да разберем заедно с всички светии широчината, дължината, височината и дълбочината, тия четири измерения дай ни, Господи, да ги разберем. Дай ни сила, дай ни откровение и дай ни мъдрост да ги разберем, що е широчина, що е дължина, що е височина, що е дълбочина. Да влезем в дължина, широчина, височина и дълбочина на Духа в името на Исус. Давай ни откровение онова, което око не е видяло, дай ни откровение за него чрез Духа Си. Онова, което човешко ухо не е чуло, дай ни, Господи, откровение чрез Духа Си.
Значи аз като се моля, и вие с мен.
Онова, което на човешко сърце не е идвало дай ни откровение чрез Духа Си – 1 Коринтяни 2:9. Можете да видите:
1 Коринтяни 2:10 А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.
Така че всичко онова, което човешкото око не е видяло, Господи, открий ни го чрез Святия Си Дух. Всичко онова, което човешкото ухо не е чувало, открий ни го, Господи, чрез Святия Дух и всичко онова, което на човешкото сърце не е идвало, открий ни го, Господи, чрез Божия Дух. Око, ухо, сърце. Всичко онова, което чрез човешките сетива не можем да възприемем, нека да го възприемем чрез Божия Дух. Святи Боже, отвори духовното ми око, отвори духовните ни очи, за да виждаме в Духа. О Господи, отвори духовните ни уши, сърдечните ни уши, за да слушаме в Духа и отвори, Господи, сърцето ни, за да разбираме духовните истини, да разбираме духовните неща. Отвори очите ни, за да виждаме, отвори ушите ни, за да чуваме, отвори сърцата ни, за да проумяваме и за да разбираме духовните неща, в името на Исуса Христа. Алелуя, благодарим Ти!
19 и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне
Да познаем Христовата любов, не просто да знаем за Христовата любов. Знанието е интелектуално, познанието е духовно. Едно е да знаем, друго е да познаваме. Алелуя! Нека да се молим сега: Господи, дай ни да познаваме, не само да знаем, не само да сме многознайко, а да сме познайко. Господи, не само да знаем много, защото знанието възгордява, а познанието смирява. Знанието за Бога възгордява, познанието на Бога смирява. Дай ни да познаваме Бога, Господи, дай ни да познаваме Теб, да познаваме характера Ти, да познаваме лицето Ти, да познаваме сърцето Ти. Дай ни да познаваме Теб, Господи и дай ни да познаем Твоята любов. Дай ни духовно познание.
Нека да се молим за духовно познание. Виждате тия неща, които тук ги пише са духовни неща, не са просто дай ми да се оженя, дай ми да се омъжа или дай ми да си намеря работа, неща, които са необходими, но тук има духовни неща и нека да се молим, защото:
Първо търсете Божието и всичко друго ще ви се прибави.
Първо търсете Божието и другото ще ви се прибави, първо търсете Божието и човешкото ще ви се прибави. Така че ние сега търсим в тая молитва Божието, а не човешкото, когато Божието ни се даде човешкото идва.
Да познаем, Господи, Христос, отвори очите ни.
И се молим отново, аз като казвам да познаем първо лице множествено число, аз се моля за себе си, но в своята молитва включвам семейството, включвам децата, в своята молитва включвам всеки един, който е в служението, всеки един, който е в църквата. Така че като казвам това нещо включвам вас, които гледате на екрана, било то директно или на видео, така че аз се моля множествено число, защото включвам много неща вътре. И вие така, като се молите включвайте себе си, включвайте децата си в молитвата.
Господи, дай ни да познаем Божието, дай ни да познаем Христос, Божието дете, Божието ни дай да познаем. Дай ни да познаем Божието, да познаем Христос, да познаем Неговата съвършена любов агепе любов, дай ни да познаем дължината, широчината, височината и дълбочината на Христовата любов, които са огромни, така че никое човешко знание не може да обхване. Дължината, широчината, височината и дълбочината на Христовата любов никое човешко знание не е в състояние да ги обхване, защото Твоята любов е огромна любов, безгранична, безкрайна, неограничена. Дай ни дух на откровение и на мъдрост за да познаем Христовата любов. Разшири, Господи, сърцата ни, разшири вътрешностите ни, дай ни, както даде на Соломон душевен простор като крайморския пясък. Дай ни душевен простор като крайморския пясък, за да познаем Христовата любов, която никое знание не може да обгърне.
И да се изпълним с цялата Божия пълнота.
Ето, отиваме сега на това. О, слава на Бога!
Сега искаме, Господи, дай ни да се изпълним с цялата Божия пълнота. Дай ни да се изпълним, цялото ми същество да се изпълни с цялата Божия пълнота. Кажи: Дай ми, Господи, Небесни Татко, дай ми цялото ми същество да се изпълни до преливане, с цялата Божия пълнота. Изпълни ме с цялата Божия пълнота в името на Исус.
Вие виждате, докато се молим дори се научава пасажа, получава се откровение върху пасажа, защото ние хем размишляваме, хем се молим, комбинираме хем се храним със Словото, хем се обръщаме към Бога в молитва.
Да познаем Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълним в цялата Божия пълнота.
Ти даде на Исус Духът без мярка и ние сега заставаме и искаме Святия Дух без мярка. Отче небесен, в името на Господ Исус, дай ми Святия Си Дух без мярка, без ограничение, без лимити, Святия Дух без мярка. Не просто двойна мярка от Духа, а неограничена мярка от Духа искам, не искам да ограничавам Духа, искам неограничена мярка от Духа. Нека да бъда изпълнен с цялата Божия пълнота, не двойна мярка, не тройна мярка, а неограничен дял, неограничена мярка от Святия Дух, в името на Исуса Христа. Алелуя. Да се изпълним с цялата Божия пълнота.
20 А на Този /тоест на Бога/, Който, според действуващата в нас сила /която е силата на Святия Дух/, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.
А на Този, тоест на Бога и ние ще кажем: А на Теб, Боже, на Теб, Боже, на Теб, Небесни Татко, Ти, който според действащата в нас сила на Святия Дух, според неограничената действаща сила на Святия Дух в нас направи несравнено повече, отколкото искаме в нашите молитви и отколкото изобщо можем да си помислим.
Ето ти една неограничена молитва, само този стих дори.
Небесни, Боже, Ти, Който действаш в нас, според Твоята неограничена сила направи несравнено повече, неограничено повече, отколкото искаме в молитвите си или мислим. Ти, Небесни Татко, Ти Небесни Боже, действай със силата на Святия Дух в нас и направи несравнено и неограничено повече от всичко, което сме поискали в нашите молитви, от всичко, което сме си представяли, от всичко, което някога сме помисляли, Ти направи несравнимо, несравнено и неограничено повече и ние Те молим в името на Исус.
Разруши ограниченията, разруши ограниченията в нас, разруши всяко нещо, което ни пречи да приемаме от Теб, разруши всеки скептицизъм в нас, разруши дребнавото мислене в нас, разруши ограниченото мислене в нас, разшири сърцата ни, разшири душите ни като крайморския пясък. Дай ни душевен простор, разшири мисленето ни и ни освободи от ограниченото мислене, разшири мисленето ни ни и ни освободи от сектанско мислене, разшири мисленето ни и ни освободи от фанатичното мислене. Освободи мисленето ни, мислите ни освободи и ни освободи от всякакво легалистично мислене, нека Твоята благодат да бъде в мислите ни, нека Твоята необятност и Твоят Дух да бъде в мислите ни в името на Исус. Ти, Боже, действай със Святия Дух в нас дух, душа и тяло, действай с Твоята неограничена сила в нас и направи несравнено повече от всичко, което сме искали в нашите молитви, направи молитвите ни неограничени, направи мисленето ни неограничено и направи представите ни неограничени в името на Исус. Направи несравнено повече от всичко, което искаме от Теб, от всичко, което си представяме, от всичко, което мислим в името на Исуса. Нека Твоята неограниченост да бъде в нас.
Молим Те, за Твоята дължина и широчина, и височина, и дълбочина да бъде в сърцата ни в името на Исус. Молим Те, Господи, Твоята височина, дължина, ширина и дълбочина да бъде в сърцата ни, да бъде в умовете ни, да бъде в душите ни в името на Господа Исуса Христа. Искаме Твоята широчина, Твоята дължина, Твоята височина и Твоята дълбочина да бъде в нас, искаме широчината, дължината, височината и дълбочината в Твоето царство да бъде в нас. Нека да дойде царството Ти, както е на небето така и в душата ни, нека да дойде царството Ти, Боже, както е на небето така и в моето мислене и нека да дийде царството Ти, както е на небето така и в моя дух и в моето сърце. Изпълни ме с Божието царство. Да дойде царството Ти и да бъде Твоята воля в мен! Да бъде Твоята воля в мен! Да бъде Божията воля в мен.
Първо търся Божието царство, Божията правда, търся Божието Царство. Изпълни ме с Божието царство, изпълни дома ми с Божието царство, изпълни служението ми с Божието царство. Да дойде Божието царство! Искам дължината на царството, широчината на царството, височината на царството, дълбочината на царството в нас, в името на Исус. Ти Господи, действай според действащата в нас сила на Святия Дух, тая сила динамис, неограничена Божия сила, взривната неограничена Божия сила нека действа мощно и неограничено. Моля Те за Божията сила, широчината и дължината, и височината, и дълбочината на Твоята сила да действа в нас. Широчината, дължината, височината, дълбочината на Твоята неограничена сила, която никое знание не може да обхване да действа дълбоко в нас.
Да познаваме Божията сила, дай ми да познавам ръката Ти, дай ми да познавам силата Ти, да познаваме Твоята все-все-всемогъща сила, дай ни да познаваме Твоята всемогъща сила и нека Твоята всемогъща сила да действа вътре в нас. Господи, нека Твоята всемогъща сила да действа в нас мощно и чрез тази всемогъща сила направи несравнено повече от всичко, което някога сме искали и всичко, което някога сме си представяли и сме мислили. Нека Твоята всемогъща сила да променя нашата вътрешност, да променя вътрешния ми човек и нека от утробата ми да потекат тези реки от тази всемогъща сила на Святия Дух. Реки да потекат! Реки да потекат! Реки да потекат от всемогъщата сила на Святия Дух.
И така, молете се с мен това, което аз казвам и вие го казвайте и вярвайте, докато се молите.
Така че, нека Твоята всемогъща и неограничена сила да действа в нас и да направи несравнено повече в нас и извън нас, несравнено повече от това, което искаме и от онова, което си представяме и от онова, което мислим в името на Исус.
На Него да бъде славата в църквата
На Теб да бъде слава в църквата! Това е молитва направо, защото църквата наистина трябва да прослави Господа. На Теб, Господи, да бъде слава в църквата, нека Твоята слава да се излее в църквата, нека Твоята слава да се излее в служението. На Теб да бъде слава в църквата!
и в Христа Исуса да бъде слава във всичките родове
Във всичките родове. В поколенията да бъде славата и в нашите поколения да бъде славата, не само в нас, но и в родовете, които следват след нас, колкото Бог ще даде до пришествието, ние не знаем. Така че, нека Твоята слава да бъде в нас, да бъде чрез нас, но да бъде и в потомството ни и в родовете ни от века и до века завинаги. Амин. Святи Боже, благодарим Ти в името на Исус.
Прекрасна молитва, нали?
Ефесяни 3:14 Затова прекланям нозете си пред Отец на нашия Господ Исус Христос.
Отче, на нашия Господ Исус Христос!
15 от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята /включително нашия/ дай ни според богатството на Твоята слава
Дай ни според богатството на Твоята слава, дай ни от богатството на Твоята слава, Господи, да преживеем, дай ни от богатството на Твоята слава в сърцата ни. Нека Богатството на Твоята слава да бъде в нашите сърца. Господи, богатството на Твоята слава да дойде в нашите сърца, богатството на Твоята слава да дойде в нашите домове. Преобразени домове, преобразени деца, преобразени семейства, преобразени църкви, преобразени бизнеси, преобразени служения, чрез богатството на Божията благодат да има преобразяване. Дай ни да бъдем преобразени чрез богатството на Твоята благодат. Така че дай ни според богатството на славата си, искаме Твоята слава, искаме Божията слава, искаме Божият огън, искаме Божието присъствие.
16 Дай ни според богатството на Твоята слава да се утвърдим здраво /да се укрепим, да заякваме/ чрез Твоя Дух във вътрешния човек.
Вътрешния човек, Господи, нека бъдем хора на вътрешния човек, не на външния, не плитки хора, а дълбоки в духа, да сме силни във вътрешния човек, да сме силни в духовния човек, да сме силни чрез Святия Дух в духовния човек. Нека да Му кажем: Направи ни силни чрез Святия Дух във вътрешния човек, утвърди ни чрез Святия Дух във вътрешния човек, утвърди ни, уякчи ни, укрепи ни и ни направи силни във вътрешния човек в името на Исус.
17 чрез вяра да се всели Христос в сърцата ни
Чрез вяра Христос да се всели в сърцето ми, чрез вяра Христос да се всели в сърцата ни.
и да бъдем вкоренени и основани в любовта – вкореняване и основаване в любовта.
Направи ни силни да разбираме, направи ни силни да проумяваме, направи ни силни да схващаме духовните истини, да схващаме заедо с всички светии.
Светиите са силни, забелязвате ли?
Господи, направи ни силни светии, не слаби светии, силни във вътрешния човек светии, силни в Духа светии. Направи ни силни в Словото светии, силни във вярата ни направи. Така че направи ни силни светии, да бъдем силни. Направи ни силни разбиращи светии, разбиращи Бога, познаващи Бога, разбиращи духовните истини светии ни направи.
Освободи ни от глупост, освободи ни от простотия. Господи, освободи ни от всяка глупост и от всяка простотия в името на Исус. Нека се молим с тази молитва: Боже, освободи ме от всяка глупост и от всяка простотия, която идва от плътта, освободи ме от всяка глупост и от всяка простотия, която идва от сатана. Господи, освободи ме в името на Исус мен и дома ми от всяка глупост и от всяка простотия. В името на Исус Христос да бъда силен да разбирам наистина, да схващам духовните истини. Да разбирам заедно с всички светии широчината, да не бъдем на тясно, да не бъдем в утеснения, но дай ни да разбираме широчината. Дай ни да разбираме дължината, височината, дълбочината в името на Исус. Дай ни да познаем любовта на Христа, Христовата любов агапе, Божията любов агапе, която никое знание не може да обхване.
Господи, моля Те, нека моето знание да стане познание. Дай ми да премина от знание към познание в името на Исус. Дай ми да премина от интелектуално знание към духовно познание в името на Исус. Направи ме от знаещ в духовен човек, направи ме от интелектуален в духовен християнин, направи ме от горделив в смирен християнин в името на Исус Христос. Така че Те моля, нека знанието, което възгордява да се превърне в Богопознание, което смирява. Направи знанието ми да се превърне в Богопознание в името на Исус. Господи, обърни знанието ми в Богопознание, както Йов каза:
Бях слушал за Тебе със слушане на ушите си, но сега очите ми Те видяха.
Нека, Господи, онова, което сме слушали да отвори очите ни, за да можем да Те видим. Не само да слушаме за Теб, но да слушаме от Теб. Ето молитва – Боже, моля Те, научи ни и помогни ни не само да слушаме за Теб, но да слушаме от Теб, не само да слушаме за Теб, но и да Те виждаме. Отвори очите ни да Те виждаме. О Небесни Боже, не само да слушам за Теб, но да Те виждам с духовните си очи. Нека знанието да стане познание, нека знанието ми да стане Богопознание в името на Исус Христос.
И това всичко може да стане единствено чрез Святия Дух.
Моля Те, Твоят Свят Дух да докосне моето знание и да го преобрази в Богопознание. Святия Дух да превърне моето знание в Богопознание в мощното име на Исус Христос от Назарет.
19 да познем Христовата любов, която никое знание не може да обгърне /знанието е ограничено, а любовта на Бога неограничена/ и да се изпълним в цялата Божия пълнота.
От тук, от утробата ни да извират и да бълбукат поточета и реки от жива вода, реки от живот, не просто знание, а реки на познание, не просто реки на знание, а реки на живот. Реки на познание, реки на Богопознание и реки на живот от Бога, живот от Бога да потече от нас, живот от Бога да потече от утробите ни.
Сега докато се молим на някои жени им се отварят утробите. Утроба, която не може да ражда, утроба, която е затворена поради действието на смърт сега започва да бълбука и да се отваря утробата, защото силата на живота побеждава света, силата на живота побеждава смъртта, светлина идва. Да бъде светлина! Светлината и живота вървят заедно, така че, нека от утробата ни да потекат реки от светлина и реки от живот. От утробата ни да потекат реки от светлина и реки от живот, ние се молим в името на Исуса Христа.
Нещо става в утробата и нещо става тук, освобождение в тази част, в утробата освобождение и освобождение нагоре. Идва едно изпълване със Святия Дух. Святия Дух е не само вода, бистра вода, вода на живот, Святия Дух и Неговото присъствие е злато, то е духовно злато. Присъствието на Святия Дух, помазанието е злато – Захария 4:6 „през тръбичките се изливаше злато“, а това злато е помазанието. Помазанието е истинско злато, Божието злато е помазанието на Святия Дух. О колко ценно е това! това е Божието злато. Помазанието на Святия Дух нека да се излива в нас и чрез нас в името на Исус.
Затова е толкова скъпоценно, защото в духовния свят не е материално злато, което погива и което крадец краде, а в духовния свят това е духовно злато, златото на Святия Дух помазанието.
Да ето, чувстваш в стомаха си топлина. Слава на Бога!
Нека сега да поискаме този огън. Святия Дух и огън. Където има масло като се запали там започва да гори огън, така че помазанието на Святия Дух носи огъня на Святия Дух. Присъствието на Святия Дух, което е маслото носи огъня на Святия Дух, което е силата. Исус каза:
Ще бъдете кръстени със Святия Дух и с огън.
Тоест ще бъдете кръстени със Святия Дух и със сила. Виждате ли, Исус обеща кръщение. за Него се казва, че Той кръщава със Святия Дух и с огън, със Святия Дух и със сила.
Сега дясното ухо на някой се изцелява. Чувстваш топлина, в името на Исус да бъде изцелено ухото ти. Приеми изцеление на ухото.
Значи Святия Дух, присъствието Му е маслото, а пък силата Му е огънят. Така че, където е присъствието, където е маслото, там идва силата, идва огъня. Затова ние като се изпълваме с маслото и като се запали фитила това, което става, че започваме да горим, но горим с небесен огън. Това е огън, който слиза от небесата. Значи има естествен огън, тук на земята се палят огньове, има огън, който се пали от пъкъла, в Яков 3 глава се говори, че се запалва от пъкъла и е на езика на човека, но има огън, който се запалва от небето, той дойде в деня на Петдесятницата.
И дойдоха огнени езици върху тях, те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на езици според, както Духът им даваше способност да говорят.
И този огън, който идва от небето, ние искаме този небесен огън да гори. Където небесният огън гори никакъв червей не може да издържи, никаква змия не може да издържи, защото червеи, змии, скорпиони, всичко това изгаря от огъня на Святия Дух. Веригите се топят от огъня на Святия Дух, планините се топят като восък пред огъня на Святия Дух. Затова ние го искаме този огън, защото този огън не само е присъствието на Бога, но той не позволява на нищо сатанинско и нищо плътско да остане. Всичко плътско и всичко сатанинско изгаря и остава чистото злато от Бога.
В името на Исус, Господи, нека в нас всичко що е от плътта, всичко що е от дявола да бъде изгорено. Всякакви вериги, всякакви планини да се стопят от огъня на Святия Дух. Всеки един червей, всяка една змия, всеки един скорпион, нека да изгорят от огъня на Святия Дух. Всяка една планина, заповядваме да се стопи, да се стопи от помазанието, да се стопи от огъня на Святия Дух. Всяка една планина от плът да се стопи като восък пред присъствието на огъня на Святия Дух, алелуя. Така че да се изпълним с цялата Божия пълнота, да се изпълним с Твоя огън, да се изпълним с Твоята слава, да се изпълним с Твоето царство, да се изпълним с Теб, да се изпълним с Христос. Нека Христос да се всели в нашите сърца чрез вяра. Нека Христос да се взели, нека да си изобрази в нас Христос в мощното име на Исус Христа от Назарет се молим.
И на Теб, Господи да бъде слава. Ти действай според Твоята могъща сила и мощ в нас, действай с Твоя Свят Дух в нас и прави несравнено повече в нас и чрез нас, несравнено и неограничено повече в нас и чрез нас чрез Духът, Който действа в нас и нека знамения и чудеса и велики дела да бъдат извършвани чрез нас в нашето служение. Знамения, чудеса и велики дела. И както Авраам даде плод, когато стана стар на сто години, истинския плод даде и обещанието на Бога се изпълни когато Авраам беше на сто години, когато беше замъртвял, когато беше стар той и Сара, когато нямаше никаква надежда да дадат плод те тогава дадоха плод. Така и ние Те молим, Господи, не чрез сила човешка, не чрез мощ човешка, не чрез човешки напрежения, не чрез човешко знание, но чрез силата и помазанието на Святия Дух Ти ни давай да действаме мощно в служението и нека знамения чудеса и велики дела да се вършат чрез името на Твоя Свят Син Исус Христос. Ти простирай ръката Си да изцеляваш, да стават знамения, чудеса, велики дела чрез името на Твоят Син Исус Христос от Назарет и за Неговата слава. Нека болните да се изцеляват, всяка една болест да се изцелява, всеки един демон да излиза, мъртвите да възкръсват, творчески чудеса да се случват, души да се спасяват и обръщат към Теб в името на Исуса Христа и да се прослави Святото Ти име, защото няма друг като Теб.
И така, в името на Исус Христос от Назарет, нека Твоята мощна сила да действа в нас, нека действа чрез нас и както беше с Авраам – действително, най-великото нещо, което се случи в живота на Авраам се случи, когато Авраам стана на сто години. Обещанието, за което той чака 25 години се сбъдна на стогодишната му възраст. Така че обещанията, които Ти си ни дал дори и да се бавят ние ги чакаме, Господи, ние очакваме, ние ги вярваме, че Твоите велики дела ще се случат в живота ни, независимо от времето, независимо от възрастта. И както пише в Псалм 92:10 и надолу, към края, пише, че ще дават плод и в преклонна старост. В името на Исус, нека да го изповядаме това нещо и да го вярваме.
14 Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени.
Нека да кажем: В името на Исус ще бъдем плодоносни и в дълбока старост, а в дълбока старост, не само в старост, а в дълбока старост. Ще бъдем плодоносни и в дълбока старост, ще бъдем сочни и зелени. Благодарим Ти, Господи!
Господи, дай ни да бъдем плодоносни и в дълбока старост, да бъдем сочни и да бъдем зелени. В името на Исус, дай ни да бъде