Posted in март 2017

Земният живот на човека не е ли воюване – Йов 7:1

ЗЕМНИЯТ ЖИВОТ НА ЧОВЕКА НЕ Е ЛИ ВОЮВАНЕ – Йов 7:1 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Бенидорм, 03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=FL0BjlTr3D0&t=2s Слава на Бога! Йов 7:1 Земният живот на човека не е ли воюване? Трябва да ни е ясно, че живота ни на земята е свързан с воюване. Не е много приятно, обаче важно. Не … Има още

Четене, размишление, изповед на Словото – Марк 11:12-25

ЧЕТЕНЕ, РАЗМИШЛЕНИЕ, ИЗПОВЕД НА СЛОВОТО – МАРК 11:12-25 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 11.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=IOZKhsCojow Тези истини важат за всеки един. Значи първото нещо, което е необходимо да правим с Библията е да я четем. Да я четем Библията, обаче да я четем не като другите книги, а да я четем бавно. Трябва … Има още

Пост – поучение

ПОСТ – ПОУЧЕНИЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=LhNUywVtDlM&t=10s Скъпи, братя и сестри, отворете си Библиите на Йона, пророк Йона. Има един пророк Йона, малко опак, но въпреки всичко Господ го използва. Интересно! Третата глава отворете на пророк Йона. Той отива в Ниневия най-сетне. След като Господ го прати в Ниневия Йона … Има още

Пост – молитва

ПОСТ – МОЛИТВА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=LhNUywVtDlM&t=7546s Святи Боже, отдаваме Ти славата и хвалата в името на Твоят Син Исус. И сега се молим, идваме в молитва. В името на Господ Исус чрез силата на Святия Дух, Исус Христос нашият велик Първосвещеник и Ходатай в небесни места ходатайства за нас, … Има още

Вятърът и реките

ВЯТЪРЪТ И РЕКИТЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 2.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDpmolSPU&t=2s Онези, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове – Римляни 8:14 Ако сте водени от Духа не сте под закон – Галатяни 5 глава. Ако сте водени от Божия Дух не сте под закон. Ние християните трябва да се научим … Има още

Молитва за вятъра и реките на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА ВЯТЪРА И РЕКИТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 2.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDpmolSPU&t=4832s Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение, Духът е бодър, тялото немощно. Поста и молитвата са големи оръжия. Сега, Святи Боже, ние Те молим в името на Твоят Син Исус Христос да ни дадеш мъдрост, … Има още