Posted in март 2017

Земният живот на човека не е ли воюване – Йов 7:1

ЗЕМНИЯТ ЖИВОТ НА ЧОВЕКА НЕ Е ЛИ ВОЮВАНЕ – Йов 7:1 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Бенидорм, 03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=FL0BjlTr3D0&t=2s Слава на Бога! Йов 7:1 Земният живот на човека не е ли воюване? Трябва да ни е ясно, че живота ни на земята е свързан с воюване. Не е много приятно, обаче важно. Не … Има още

Молитвата и духовното воюване

МОЛИТВАТА И ДУХОВНОТО ВОЮВАНЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Хатива, Испания, 2017г. https://www.youtube.com/watch?v=zZ-ehrCHYVM Слава на Бога! Нека да започнем със Словото направо. Радвам се, че така успяхме да се съберем, въпреки че за кратко време съобщихме службата. Тя всъщност си е всяка неделя между другото в 11 часа, всяка неделя си има в … Има още

Молитва за излизане от тъмницата върху Деяния 12

МОЛИТВА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТЪМНИЦАТА ВЪРХУ ДЕЯНИЯ 12 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Хатива, Испания, 2017г. https://www.youtube.com/watch?v=Q_8cc_1Cj3k&t=1s Значи една показна молитва искам да направим сега, защото не само да сте зависими от хора. Най-важното нещо Господ даде Духа Си, не да бъдем зависими от един двама служители и да ходим да ги гоним … Има още

Четене, размишление, изповед на Словото – Марк 11:12-25

ЧЕТЕНЕ, РАЗМИШЛЕНИЕ, ИЗПОВЕД НА СЛОВОТО – МАРК 11:12-25 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 11.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=IOZKhsCojow Тези истини важат за всеки един. Значи първото нещо, което е необходимо да правим с Библията е да я четем. Да я четем Библията, обаче да я четем не като другите книги, а да я четем бавно. Трябва … Има още

Пост – поучение

ПОСТ – ПОУЧЕНИЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=LhNUywVtDlM&t=10s Скъпи, братя и сестри, отворете си Библиите на Йона, пророк Йона. Има един пророк Йона, малко опак, но въпреки всичко Господ го използва. Интересно! Третата глава отворете на пророк Йона. Той отива в Ниневия най-сетне. След като Господ го прати в Ниневия Йона … Има още

Пост – молитва

ПОСТ – МОЛИТВА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=LhNUywVtDlM&t=7546s Святи Боже, отдаваме Ти славата и хвалата в името на Твоят Син Исус. И сега се молим, идваме в молитва. В името на Господ Исус чрез силата на Святия Дух, Исус Христос нашият велик Първосвещеник и Ходатай в небесни места ходатайства за нас, … Има още

Молитва за Божието Слово

Молитва за Божието Слово Небесни Боже, Изпращай Словото Си към нас ежедневно! Учи ни и ни помагай да размишляваме върху Словото Ти денем и нощем! Откривай ни Словото Си! Храни ни със Словото Си! Учи ни и ни помагай да стоим и пребъдваме в Словото Ти! Научи ни и помогни ни да вземем Твоето Слово! … Има още

Вятърът и реките

ВЯТЪРЪТ И РЕКИТЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 2.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDpmolSPU&t=2s Онези, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове – Римляни 8:14 Ако сте водени от Духа не сте под закон – Галатяни 5 глава. Ако сте водени от Божия Дух не сте под закон. Ние християните трябва да се научим … Има още

Молитва за вятъра и реките на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА ВЯТЪРА И РЕКИТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 2.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDpmolSPU&t=4832s Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение, Духът е бодър, тялото немощно. Поста и молитвата са големи оръжия. Сега, Святи Боже, ние Те молим в името на Твоят Син Исус Христос да ни дадеш мъдрост, … Има още