Молитва за Божието Слово

Молитва за Божието Слово
Небесни Боже,
Изпращай Словото Си към нас ежедневно!
Учи ни и ни помагай да размишляваме върху Словото Ти денем и нощем!
Откривай ни Словото Си!
Храни ни със Словото Си!
Учи ни и ни помагай да стоим и пребъдваме в Словото Ти!
Научи ни и помогни ни да вземем Твоето Слово!
Научи ни и помогни ни да се въоръжим със Словото Ти!
Учи ни да воюваме със Словото Ти!
Учи ни да побеждаваме със Словото Ти!
В Името на Исус! Амин!
Пламен Петров

Реклами