Пост – молитва

ПОСТ – МОЛИТВА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.03.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=LhNUywVtDlM&t=7546s

Святи Боже, отдаваме Ти славата и хвалата в името на Твоят Син Исус.
И сега се молим, идваме в молитва. В името на Господ Исус чрез силата на Святия Дух, Исус Христос нашият велик Първосвещеник и Ходатай в небесни места ходатайства за нас, Святият Дух, Който живее в нас ходатайства чрез нас ние сега идваме при Теб в молитва. Святи Господи, научи ни да постим. Ето, фарисеят казва: „Постя два пъти в седмицата“.
Това е библейско между другото, виждате ли го, има го. Можем да кажем, че фарисея е лош, обаче той е лош, защото е горд, но не, че пости два пъти седмично. Вижте какво казва:
Постя два пъти в седмицата.
Ето, нека да се помолим. Господи, научи ме да постя. Отче, в името на Исус помогни ми да постя.
Ето, всеки един, който има проблеми с поста. Отче, помогни ми да постя и Те моля в името на Исус изпрати ангелите Си да ми служат. Както на Исус ангелите Му служеха в Марк 1:13:
И ангелите Му прислугваха.
Нека, Господи, ангелите да ми служат на мен и на дома ми, ангелите да слугуват в служението, ангелите да слугуват в църквата, ангелите да слугуват в работата, в бизнеса. Ангелите да слугуват, Господи, на Твоите деца се молим в името на Исус. Алелуя. Научи ме да постя, Господи.
Ето според Лука 18:12 – научи ме да постя дваж в седмицата. Аз например за себе си това нещо ще се моля, защото искам да премина към двудневен пост, става въпрос за редовен, два дена пост. „Постя дваж в седмицата“. Господи, моля Те дай ми тази благодат, небесна благодат. Значи имаме нужда от благодат. Излей в мен благодат да постя. Нека се молим: Излей в мен благодат да постя. Исусе Господи, както Ти пости в пустинята научи ме и аз така да постя. Още една молитва: Господи Исусе, Ти си моят Учител, както Ти пости в пустинята научи ме и аз да постя. Научи ме да постя като Теб, Господи Исусе! Ето, молитва.
Господи Исусе, Ти си моят Учител и Ти си моят пример, научи ме да постя като Теб. Научи ме на истински пост воден от Святия Дух. Научи ме на истински пост воден от Святия Дух, управляван от Святия Дух. Небесни Боже, аз се моля, Ти ми дай сила и благодат да победя плътта, да победя пожеланията на плътта. Дай ми сила да победя похотта на плътта, дай ми сила да победя копнежа на плътта. В името на Господ Исус, небесни Боже, ние се молим, дай ми сила да победя пожеланията, похотта, копнежа на плътта. Дай ми сила да разпъна плътта си, както Ти предаде Собствената Си плът на разпъване така ми дай аз да разпъна плътта си. Господи, помогни ми да представя тялото си в жертва жива, угодна на Теб като мое духовно служение. Исусе, Господи, дай ми сила да представя тялото си в жертва, жива жертва, Богоугодна жертва като мое духовно служение. Разпъване на плътските желания. Господи, освободи ме от лакомията. Молитва, всички заедно да се молим. Господи Исусе, освободи ме от лакомия.
О и другото което е идолопоклонство. Господ ми показва, че преяждането може да бъде идолопоклонство. Защо? Поклонения на храната. Какво казва? Хора, на които търбухът им е бог. Какво се прави с бог? Покланят се хората на бог. Значи, когато търбухът стане бог това говори за идолопоклонство. Аз това нещо не съм го гледал до сега по този начин. Благодаря Ти, Господи!
Освободи ме от идолопоклонството на стомаха. Освободи ме от идолопоклонството на корема, на търбуха. Освободи ме от идолопоклонството на храната. Святи Боже, аз Те моля, освободи ме от този идол и нека да бъде строшен. Аз се отричам от преяждане, отричам се от лакомия, отричам се в името на Исус.
Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие Слово.
Отдавам Ти славата и хвалата, скъпи Господи. Сега Те моля, Господи, да ни научиш на три в едно – пост, молитва и Слово. Научи ни на три в едно, пост, молитва и Слово да вървят заедно в името на Исуса Христа от Назарет. Пост, молитва и слово, да обединим поста, молитвата и Словото в името на Господ Исус Христос. Благодарим Ти, Господи.
Нека да се молим: Всеки дух на лакомия, вън от мен в името на Исус Христос! Всеки дух на идолопоклонство, вън от мен в името на Исус! Всеки дух на пожелание, вън от мен в името на Исус. Всеки дух на похот, вън от мен в името на Господ Исус Христос от Назарет!
Ето сега това: Всеки блокаж, всеки дух на блокаж, в името на Исус, вън! Всеки блокаж в живота ни да бъде разрушен в името на Исус! Блокаж на молитвения живот да бъде разрушен. Блокаж на поста да бъде разрушен. Блокаж на изучаването и прилагането на Божието Слово да бъде разрушен. Всеки дух на блокаж, вън в името на Исус! Блокаж на духовни дарби, вън от живота ни в името на Исуса Христа. Блокаж на поста, вън от живота ни в името на Исус! Всеки дух, който ни пречи да постим в мощното име на Исуса, вън от живота ни! Всеки дух, който ни пречи да се молим, вън от живота ни. Всеки дух, който ни пречи в Словото, вън от нас в мощното име на Исуса Христа.
Нека да изповядаме заедно и да кажем: Не само с хляб ще живея, но с всяко Божие слово. Изповядваме заедно: Аз Пламен, не само ще живея с хляб, но с всяко Божие Слово. Ти си кажи името. Аз няма да живея само с хляб, но ще живея с Божието Слово.
Сега още една изповед да направим. В името на Исус, няма да угаждам на плътта си, няма да угаждам на желанията си, в името на Исус ще угаждам на Бога. Коремът ми няма да бъде мой бог, но Исус Христос е моят Бог. Лакомията няма да бъде мой бог и няма да ме владее, Исус Христос е мой Бог и Той ще ме владее. Научи ме на пост и молитва. Научи ме, Господи, на пост и на молитва в името на Исус.
Разрушавам в себе си и в дома си всяка верига на лакомия, плътски угаждания, копнежа на плътта, пожеланието на плътта, пожеланието на очите, разрушавам тези вериги в мощното име на Исус Христос! Отричам се от наследствено проклятие на лакомия, угаждане, пиянство, пушене и всякакви други пороци. Кажи: В името на Исус амин.
Нека сега да изповядаме нещо, защото всеки казва: „Аз не мога да постя“. Нека да кажем:
За всичко имам сила чрез Христос, Който ме подкрепя.
Да го изповядаме заедно: За всичко имам сила чрез Христос, Който ме подкрепя! Още един път: За всичко имам сила чрез Христос, Който ме подкрепя.
Ще минем по-нататък, кажи: Имам сила да постя чрез Христос, Който ме подкрепя да постя! Имам сила да се моля чрез Христос, Който ме подкрепя да се моля. Слава да бъде на Бога, алелуя! Благодарим Ти, Господи!
Нека сега призовавам ви към това да постим. Първо всеки от нас да има един ден в седмицата за пост. Който има вече убеждение, нека да премине към два дена в седмицата пост. Два дена, може да ги направиш два поредни дни, може да са два различни дни. Може да ги направиш като цяло два дни, може да е един ден, хапваш и после още един ден. Както го направите, няма някакви ограничения в това отношение. Който има сила, има ръководство от Бога може да премине към два дена седмично пост, иначе всички останали ви съветвам в името на Исус всеки да вземе един ден пост. Всеки да вземе един ден пост от седмицата. Може да направиш така, особено когато имаш отпуска или свободни дни можеш да нарушиш тази система и да направиш примерно два или три дни пост. Веднъж годишно можеш да си позволиш повече, три дни, или пет дни, или седем дни, някои правят и повече.
Дерек Принс казва, че винаги, когато е имал пост повече от 14 дена е виждал голям пробив в живота и в служението си. Сега, той говори за 14 дена, аз не съм стигнал до 14 и мнозина от нас не са стигнали до 14 дни, макар че има някои сестри постиха и по 40. Но аз това, което ви казвам, Дерек Принс казва, че винаги, когато е имал двеседмичен пост или повече е имал пробив в живота и в служението си. Значи помислете си за какво става въпрос, как е постил Дерек Принс. Слава да бъде на Господа. Благодарим Ти, Господи!
Нека да продължим с молитвата. Нашите духовни врагове ги побеждаваме с духовни оръжия и поста е духовно оръжие. Слава на Бога! Сега, нека да се насочим към молитва. Молитва за семействата и молитва за децата.
Господи, постим и се молим за семействата си и за децата си. Кажи: Постя и се моля за семейството и за потомството. В името на Исус, всяка верига на сатана да бъде разрушена! Всяко робство на сатана да бъде разрушено! Всеки порок, както един брат пише какъв порок имал – привличане, ненормално привличане. Освобождение от грехове в името на Исус. Освобождение от пороци, освобождение от слабости, освобождение от изкушения в мощното име на Исус Христос от Назарет.
Всеки дух изпратен от врага да ни изкушава и да ни побеждава, вън от живота ни! През един път идват през седем пътища да бягат в името на Исус.
Съпротивете се на дявола и той ще бяга в ужас от вас.
Нека кажем: В името на Исус се покорявам на Бога и Неговото Слово и се съпротивлявам на дявола и той бяга и ще бяга в ужас от мен – изповед. В името на Господ Исус се покорявам на Бога, покорявам се на Неговото Слово, решавам да постя, но се съпротивлявам на дявола, съпротивлявам се на неговите изкушения и той бяга и ще бяга от мен в ужас. Слава на Теб, Господи!
Нека да кажем: Аз мога да постя! Аз мога да постя, защото Исус Христос ми дава сила. Аз мога да постя, защото Исус Христос ми дава сила да постя. Аз мога да постя, защото е велик Този, Който е в мен. Аз мога да постя, защото е силен този, Който е в мен. Аз мога да постя, защото Святият Дух, Който живее в мен е силен и ми дава сила да постя. Слава да бъде на Бога!
Този род не излиза, освен чрез пост и молитва – каза Исус.
Този род – неверието, този род робството не излиза, освен чрез пост и молитва. Постът и молитвата носят вяра. Постът и молитвата носят победа. Постът и молитвата носят освобождение.
Нека да изповядаме: Ангелите на Господа ми слугуват и ще ми слугуват в името на Исус Христос. Нека кажем: Ангелите на Господа ми слугуват и ще ми слугуват в името на Исус Христос по време на постя и след поста, слава на Господа.
Сега всяко съмнение, излез от мен и от дома ми! Всяко съмнение, вън от мен и вън от моя дом! Всяко колебание, вън от мен и от моя дом! Всяка лакомия, вън от мен и вън от моя дом! Всяко успиване, мързел, вън от мен и вън от моя дом! Мързел, излез от мен! Мързел, излез от дома ми! Всяко неверие, вън от сърцето ми и вън от дома в името на Исус! Всеки страх, вън от сърцето ми вън от дома ми! Всеки нечист и зъл дух, вън от мен и вън от дома ми в името на Исус!
Господи, искам дух на благодат. Нека да се молим: Дух на благодат, чрез Исуса Христа благодат върху благодат да дойде върху нас. Дух на благодат върху нас чрез Исуса Христа. Благодат за пост. Дай ни благодат за пост, дай ни благодат за молитва и дай ни благодат за Словото. В името на Исус дух на благодат. Благодат пост, молитва, слово. Благодат за пост, благодат за молитва, благодат за Словото в мощното име на Исуса Христа от Назарет.
Сила, сила, сила, духовна сила. Нека да кажем: Господи, духовна сила ми дай. Дай ми духовна сила, изпълни ме с духовна сила. Исусе Господи, изпълни ме с духовна сила! Исусе Господи, изпълни ме с духовна мощ! Господи Исусе, изпълни ме с духовната Си сила и с духовната Си мощ. Изпълни ме, Господи Исусе, с духовно откровение, изпълни ме с духовна мъдрост и ме изпълни с духовен характер. Дай ми духовен характер, дай ми духовна любов агапе. Дай ми духовен характер, дай ми духовна мъдрост, дай ми духовно откровение и ми дай духовната сила динамис. Дай ми духовната власт ексосия и духовна сила динамис в името на Господа Исуса Христа. Дай ми духовната вяра пистис да ме изпълва в мощното име на Исуса Христа. Изпълни ме с духовна вяра. Изпълни ме с вярата на Господа Исуса Христа, не просто вяра, искаме вярата на Господа.
Господи, Небесни Татко, изпълни ме с вярата на Господа Исуса, онази вяра, която отвори гроба на Лазар, онази вяра, която направи бурята да утихне, онази вяра, която мести планини. Изпълни ме, Господи, с вярата на Исус. Изпълни ме, Отче, с вярата на Исус! Изпълни ме, Боже, с Твоята вяра, с която създаде всичко, небето и земята и всичко видимо и невидимо. Изпълни ме с Божествената вяра, вярата на сътворението, изпълни ме с вярата на възкресението, изпълни ме с вярата на чудесата, изпълни ме с Божествената вяра, вярата на Господа Исуса Христа и научи ме да се движа в дарбата вяра, изцеления и чудеса. Дай ми да се движа в дарбите вяра, изцеления и чудеса в мощното име на Исуса.
Ако повярваш ще видиш Божията слава.
Нека да изповядаме: Аз вярвам и затова ще видя Божията слава. Аз вярвам в Исуса Христа и затова ще видя Божията слава. Още един път: Аз вярвам в Господа Исуса и затова ще видя Божията слава. Аз вярвам в Божият Син и затова ще видя Божията слава. Аз вярвам в Божието Слово и затова ще видя Божията слава. Аз вярвам в Господа Исуса Христа и затова ще виждам Божията възкресенска сила в действие, ще виждам Божията слава в името на Господа Исуса Христа. Благодаря Ти, Господи!
Нека да изповядаме: Аз постя и се моля и Господ изпраща ангелите Си да ми слугуват и да воюват! Аз постя и се моля и Господ изпраща ангелите Си да ми слугуват и да воюват! Още един път: Аз постя и се моля и Господ изпраща Своите мощни ангели да ми слугуват и да воюват за нас в името на Исус Христос. Алелуя.
Чувствате ли как се зареждате с Божията сила като изповядвате, правилната изповед като държите?
Аз изповядвам Господа Исуса и Господ Исус ме изповядва в небесата. Нека да кажем: Аз изповядвам Господа Исуса и Господ Исус ме изповядва в небесата. Аз изповядвам Господа Исуса и Той ходатайства за мен в небесата! Слава на Бога! Аз изповядвам Господа Исуса и Той ходатайства за мен в небесата!
Още един път, просто насърчете се. Ако трябва сложете огледало пред себе си, ето сега аз се виждам тук: Аз изповядвам или ти изповядваш Господа Исус и Той те изповядва пред Отца в небесата и Той ходатайства за теб пред Отца в небесата. Слава на Бога!
Нека да кажем: Господ Исус Христос е небесната стълба. Господ Исус Христос и Неговият кръст е небесната стълба, по която се качват и слизат ангелите до нас. Господ Исус Христос е небесната стълба, по която се качват ангелите с нашите молитви и слизат с отговорите на молитвите при нас. Слава на Бога, имаме небесна стълба. Исус Христос е нашият път, Исус Христос е нашата стълба. Кръста е тази дървена стълба, кръста на Христос е дървената стълба, по която ангелите се изкачват при Бога с нашите молитви, носят нашите молитви и слизат от небесата с отговорите на нашите молитви. Слава на Исуса Христа да бъде! Благодаря Ти, Господи!
Нека кажем: Нека слабият рече: Аз съм силен!
Всеки, който е слаб, нека каже: Аз съм силен! – казва Словото.
Слабият да рече: Аз съм силен. Какво има в предвид? Нека кажем: Аз съм силен, защото Този, Който живее в мен е силен. Това е. Аз съм силен, ти си силен, защото Този, Който живее в мен и Този, Който живее в теб е силен. Аз съм мощен, защото Този, Който живее в мен и Този, Който живее в теб е мощен! Аз съм силен и аз съм мощен, ти си силен и ти си мощен, защото Този, Който живее в мен, Този, Който живее в теб е силен и мощен! Слава на Бога!
Тогава къде отива слабостта? Отхвърлям всяка слабост, отхвърлям всяка немощ, Този, Който живее в мен е велик, Този, Който живее в мен е мощен, затова аз съм силен и аз съм мощен чрез Този, Който живее в мен. Чрез Духа съм силен, чрез Духа съм мощен!
Някой получава изцеление в областта на стомаха и тук отзад на гърба. В областта на стомаха получаваш изцеление. Нека немощ и болест да напусне в името на Исус! Всяка язва, всеки гастрит, вън в името на Исус! Някой получава изцеление от лявата страна горе на плешката, раздвижи се в името на Исус, приеми твоето изцеление. Всяка немощ напуска. Защо? Защото Този, Който живее в нашето тяло е велик и мощен.
Кажи така: В моето тяло живее най-великият, най-мощният и най-силният! Кажи: В моето тяло живее най-великият, най-мощният и най-силният! В моето тяло живее Господ Бог всемогъщи! Още един път: В тялото ми живее Господ Бог всемогъщи!
Приеми изцелението си. Точно така, в името на Исус.
В тялото ми живее Господ Бог всемогъщи. Затова съм силен, защото в мен живее мощен, силен и велик Бог.
Всяка слабост напуска. Всяка немощ напуска, защото по-велик и най-велик, най-велик е Този, Който живее в нас. Никой демон, никой дявол не може да излезе срещу Святия Дух, защото Той е по-велик и е най-велик и живее в нас! Как можем да бъдем слаби, когато в нас живее Силният? Може да се обърнеш към съседа си или към себе си и да кажеш: Как може да си слаб, когато в теб живее най-силният? Как може да си слаб, когато в теб живее най-мощният? Как може да си немощен, когато в теб живее най-великият? Слава да бъде на Господа Исуса Христа!
Той умря в немощ, но възкръсна в слава и Божието немощно е по-силно от човешкото силно. Божието немощно е Христовият кръст, ей това е Божието немощно. Христовият кръст е Божието немощно. Божието немощно – Христос на кръста, когато беше най-немощен е по-силен от най-силното, което най-силните хора имат на земята!
Нека да кажем така: В името на Исус, Христовият кръст е по-силен от всичко човешко, всичко плътско и всичко демонично! Христовия кръст е моята сила. Христовия Дух е моята сила, Христовото Слово е моята сила!
Сега сложи ръка на болното място. След като имаш цялата власт на небето и на земята, след като разполагаш с цялата сила на небето и на земята, застани срещу тази болест и кажи: Ти болест, аз ти заповядвам във великото и мощно и властно име на Исус Христос, ти болест, излез от мен и никога не се връщай в мен! Ти нечист дух, зъл дух, който тормозиш мен и семейството ми, аз заставам срещу теб в мощното и велико име на Господа Исуса Христа и ти заповядвам, вън от мен и вън от дома ми в името на Исус!
Сложи ръце на болното място и кажи: В името на Исус, аз извиквам изцеление, освобождение, възстановяване! Бъди изцелен! Бъди изцелена! Бъди възстановен! Бъди възстановена! Бъди възкресен! Бъди възкресена в името на Исус! Алелуя!
Моето тяло е храм на великият Святи Дух! Моето тяло е дом и храм на великият Святия Дух. Никой дявол няма право над моето тяло. Моето тяло е храм на великият и мощен Свят Дух. Ела Святи Дух, изпълни това тяло, живей в това тяло, управлявай и царувай в това тяло в името на Исуса Христа. Нека небесният огън да слезе и да изпълни това тяло. Нека небесният дъх да слезе и да изпълни това тяло. Нека да духне вятърът на Святия Дух върху мен и върху дома ми. Нека вятърът на Святия Дух да издуха всяка болест, всяка немощ, всяко робство, всеки порок и грях, всеки демон да бъдат изгонени, издухани, както вятърът духа пушека, както вятърът духа дима, така ги издухай, Господи. Както огънят разтопява восъка така Ти разтопи тези планини, восъчни и демонични планини, восъчни плътски планини разтопи ги с Твоят огън на присъствието на Святия Дух.
Сега в името на Исуса Христа, аз се отричам от всяка клетва, всяка негативна дума, която съм изговорил върху себе си, върху семейството ми, върху децата ми. Отричам се от всяка негативна дума, която съм изговорил срещу себе си. Молете се така. И в името на Исус Божият Син днес извиквам благословение върху дома си, благословение върху децата ми. Да бъдат благословени децата! Благословение върху съпругата ми, благословение върху родителите ми, благословение в името на Исус. Извиквам живот и благословение. Извиквам победа.
Нека да изговорим това слово върху себе си и върху нашите семейства.
Това слово е хубаво между другото, приятели, всяка сутрин и всяка вечер, особено всяка вечер, това слово е важно да се изговаря върху нашите семейства и върху нашите деца. Слушайте го словото, с което трябва да благославяме потомствата и семействата и си и ако наистина това нещо го направим ще донесе кръговрат и промяна в нашите семейства. Казваш на семейството, на децата си, на съпруга, на съпруг и т.н. всяка вечер:
Господа да те благослови и да те опази!
Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!
Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир! – всяка вечер.
Аз ще го кажа върху вас и върху себе си и върху семейството ни и всеки един, съпругите също, не се притеснявайте можете да го кажете това нещо за вашите деца и за вашите съпруги.
Господ да те благослови и да те опази!
Господ да осияе с лицето си над тебе и да ти покаже милост!
Господ да издигне лицето си над тебе и да ти даде мир!
В името на Исус Христос амин. Слава на Бога. Сега ще го кажа същото нещо и за себе си, защото ние много пъти сме говорили негативно от малки и върху нас са изговаряли негативни неща, затова нека да ги разчупим с едно благословение. Ето, аз ще говоря за себе си, ти говори за себе си.
Господ да ме благослови и да ме опази! Господ да осияе с лицето Си над мене и да ми покаже милост! Господ да издигне лицето Си над мене и да ми даде мир. Още един път: Господ да ме благослови и да ме опази, Господ и да осияе с лицето Си над мен и да ми покаже милост. Господ да осияе с лицето Си над мене и да ми даде мир.
Сега аз даже може да се помоля на Бога по този въпрос и да кажа: Господи, небесни Отче, благослови ни опази ни. Ето ти една молитва – Господи Исусе, благослови ни и опази ни – благословение и защита. Благослови ни и защити ни, благослови ни и опази ни. Господи Исусе, осияй с лицето Си над нас! Господи Исусе, покажи ни милост! Осияй с лицето Си над нас и ни покажи милост. Господи, издигни лицето Си над нас и ни дай мир!
Ето ви една молитва. Слава да бъде на Бога! И още един път: Господ да ни благослови и да ни опази. Това вече за семейството. Господ да осияе с лицето Си над нас и да ни покаже милост. Господ да издигне лицето Си над нас и да ни даде мир.
Така възлагайте името Ми върху израилтяните и Аз ще ги благославям.
Значи това е молитва за благословение върху Израел и това е молитва за благословение върху духовния Израел, който е църквата. Така трябва да се благославяме едни други в името на Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти, святи Боже, за това. Алелуя!
Забелязвате ли, че вече три часа става близо службата и още имаме 250 компютъра тук, а пък там имаме още 76. Значи вижте народът не си отива вече три часа. Молитва, пост това е невероятна сила, приятели, променя се духовният климат. Не се безпокойте за България, не се безпокойте за Европа, ако сме силни в духа, всичко се променя покрай нас. Всичко се променя, най-важното е ние да сме силни, най-важното е ние да сме изпълнени, най-важното е ние да сме пълни с Духа, да сме пълни с вяра, да сме пълни със Словото и всичко у нас. Амин.
Всичко онени стрели на нечестивия да бъдат строшени в името на Исус! Всички огнени стрели на нечестивия да бъдат отбити и строшени в името на Исус! Всички мечове на врага да бъдат строшени! Всички лъкове на врага да бъдат строшени, всички оръжия на врага да бъдат строшени в мощното име на Исус Христос! Разрушение в стана на врага, разделение в стана на врага в мощното име на Исус и ние казваме: Пробив! Единство в Божия стан. Нека се молим: Единство в Божия стан! Единство в Божията църква! единство в Божия стан, а пък разделение и разрушение в стана на сатана, разделение и разрушение в стана на врага в мощното име на Исус Христос от Назарет!
Нали видяхте преди малко беше се включил един сатанист тук. Нямах време да се занимавам с него, но той сигурно ни гледа, ние се молим, това е сила върху него. Той няма да бъде същият човек.
Хайде сега да изповядаме този стих: Господ ще ме благослови и ще ме опази. Вижте сега този същия стих. Господ ще ме благослови и ще ме опази! Господ ще осияе с лицето Си над мене и ще ми покаже милост! Господ ще издигне лицето Си над мене и ще ми даде мир!
Хайде още един път: Господ ще ме благослови и ще ме опази! Господ ще осияе с лицето Си над мен и ще ми покаже милост! Господ ще издигне лицето Си над мен и ще ми даде мир!
Изповядвай го. Сега може да го кажем за семейството: Господ ще ни благослови и ще ни опази! Господ ще осияе с лицето Си над нас и ще ни покаже милост! Господ ще издигне лицето Си над нас и ще ни даде мир в името на Исуса Христа!
Господ ще те благослови и ще те опази! Господ ще осияе с лицето Си над тебе и ще ти покаже милост! Господ ще издигне ли цето си над тебе и ще ти даде мир в името на Исус!
Алелуя! Това е Числа 6 глава накрая. Вижте само тези три стиха каква молитва може да стане. В името на Исус извикваме въз основа на този стих благословение и защита от Бога. Извикваме сияние от лицето на Господа и милост от Господа в името на Исус. Лицето на Господа над нас и мирът на Господа върху нас. Безпокойствата да дадат път на мира. Извикваме мир, не безпокойства. Извикваме лицето на Господа, а не сатана. Искаме лицето на Господа и Божията милост, искаме благословението на Господа и защитата на Господа.
Всякакви лазещи животни да се махнат в името на Исуса Христа! В името на Исус, змии, скорпиони и всякакви други дето лазят им заповядваме, вън, вън, вън! Изнасят се. Благодарим Ти, Господи!
Важното е да се молите с мен, важното е да участвате в молитвата, в Словото като говорим изповедите на вяра, молитвите на вяра.
Всеки израстък, всеки корен в тялото ни, който не е от Бога да бъде проклет, да изсъхне и да умре, да не даде плод до века. Всяко образувание, което не е от Бога, нека да изсъхне от корен, да умре и да не даде плод до века! Всеки дух в тялото, всеки дух в нас, който не е от Бога заповядваме да напусне и да не се връща в името на Господа Исуса Христа! Семействата да бъдат свободни. Свободно семейство в името на Исус!
Нека да се молим срещу всяко оръжие, което е скроено срещу нас, всяко оръжие, може да устно, може да е писмено оръжие. Всяко оръжие, всеки език, всяка перодръжка, всеки език, всеки писмен текст, всеки изговорен текст, който е изпратен от сатана като стрела срещу нас в името на Исус да бъде разрушен и да изгори. Изгаряме всички свитъци, списъци, книги, които сатана е изпратил срещу нас чрез своите служители. Изгаряме всички думи, които са изпратени срещу нас от сатана в името на Господа Исуса Христа! Всичко, което е писмено или устно, всякакви жертвоприношения, принасяне на кръв на животни, принасяне на кръв на хора с цел да бъдем повреден повредени, всички тия жертвоприношения да бъдат разрушени и анулирани и всеки дух, който идва в резултат на тези жертвоприношения да бъде вързан и да бъде изгонен и да бъде поразен в мощното име на Исус!
Всякакви завети, кръвни сключени чрез кръв на животни на хора и на каквото и да е в името на Исус да бъдат разрушени във фамилиите ни, в семействата ни, в семействата ни по бащина и по майчина линия, поколения, поколения и поколения назад, да бъдат изкоренени тия неща в името на Исус. Всеки дух, който носи проклятие, вън от живота ни в мощното име на Исуса, вън от семействата ни в името на Исус!
Извикваме благословение чрез кръвта на Исуса. Извикваме благословение чрез Новия завет в кръвта на Исус, кръвта на Новия завет носи благословение. Кръвта на Новия завет носи живот, кръвта на Новия завет носи прощение, оправдание, освещение, очистване. Благодарим Ти, Господи, за кръвта на Новия завет. Благославяме кръвта на Новия завет. Благославяме Божието Агне, Което беше заклано за нас и се храним с Божието Агне, Което беше заклано за нас и пием кръвта на Божието Агне, Което беше заклано за нас. Пием от кръвта на Исуса, ядем от плътта на Исуса. Нека кажем: Пием от кръвта на Исуса и ядем от плътта на Исуса и имаме живот вечен в себе си. Исус каза:
Който пие от кръвта Ми и яде от плътта Ми има живот вечен в себе си.
Нека да го изповядаме това: Аз пия от кръвта на Исуса, ям от плътта на Исуса и имам живот вечен в себе си. Аз пия от кръвта на Исуса и ям от плътта на Исуса и имам живот вечен в себе си чрез кръвта.
Нека кажем: Аз побеждавам дявола, аз побеждавам старовремската змия, аз побеждавам обвинителя и клеветника, аз побеждавам дявола чрез кръвта на Божието Агне и чрез словото на моето свидетелство. Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Божието Агне Исус Христос и чрез словото на моето, моето, моето свидетелство. Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Божието Агне и чрез словото на моето свидетелство.
Затова се яви Божият Син да съсипе делата на дявола в моя живот и в моето семейство.
Нека кажем: Затова се яви Синът на Бога да съсипе всяко дело на дявола в моето семейство! Затова се яви Синът на Бога да съсипе, да разруши делата на дявола в моето семейство! Нека кажем: Божият Син разруши делата на дявола в моето семейство чрез Своята Си кръв, Собствената Си кръв и Собственото Си тяло. Нека кажем: Аз се храня с тялото на Христос, защото е истинска храна и аз пия кръвта на Христос, защото е истинско питие. Аз пия кръвта на Христос и в нея имам прощение, оправдание, освещение и вечен живот. Аз ям тялото на Христос и в него имам изцеление и възкресение за моето тяло. Аз ям тялото на Господ Исус Христос, защото в него имам изцеление и възкресение на собственото си тяло. Благославям тялото на Христос и благославям кръвта на Христос. Вярвам в тялото на Христос, вярвам в кръвта на Христос. Благодаря Ти за Твоето тяло, в Неговите рани ние се изцелихме. Благодаря Ти за Твоята кръв, кръвта на вечния живот, кръвта на изобилния живот. Отдавам Ти слава и хвала!
Дълбока оран, дълбока оран, дълбока оран. Разоряват се, дълбока оран и се изтръгват бурени, изтръгват се плевели, изтръгват се всякакви паразити, духовни паразити от живота ни.
Нека кажем: Всеки духовен и физически паразит в семейството ми, вън! Всеки духовен и физически паразит в мен, вън! Всеки паразит, който пие живота ни, който пие кръвта ни, който пие щастието ни, който пие мира ни, ние му се противопоставяме в мощното име на Исус Христос и заповядваме, вън от живота ни завинаги! Всеки паразит, в името на Исус, всеки духовен паразит, нека да бъде изгонен!
Някой получава изцеление тук в областта на корема. Изцеление в областта на корема, около пъпа, от лявата страна на пъпа. Приеми своето изцеление! Дух на болест и немощ, излез!
Всеки духовен и физически паразит да изсъхне от корен! Всеки паразит да умре в името на Господ Исус Христос от Назарет! Свобода от паразити! В името на Исус всяко паразитно взаимоотношение да бъде разрушено! Каквито ще да са паразити, има някои имат тения, дори физически, други имат други такива, разни червеи такива работи, паразити, вируси, бактерии в тялото. Някои се очистват от паразити и т.н. Всякакви физически паразити в семействата, червеи, глисти, каквото и да е в името на Исус ги проклинаме да умрат, да изсъхнат и да не дадат плод до века и заповядваме, вън от тялото! Има хора с тении, хванали кучешки тении и т.н. котешки тении, сега много кучета има и котки и плъхове има и какви ли не работи няма. Всякакви паразити в името на Исус да умрат и да се изхвърлят от тялото! Всякакви паразити в мозъка, всякакви паразити във вътрешните органи, всякакви паразити в червата в името на Исуса да умрат и да се изхвърлят. Ние проклинаме паразитите в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Всеки паразит да умре в името на Исус и да бъде изхвърлен от тялото! Паразити в кръвоносната система да бъдат изгонени.
Десния крак, дясното бедро. В името на Исус приеми изцелението си. Изцеление на дясното бедро, приеми го сега.
Ето тук някой: „Хиликобактер пилори е бактерия в стомаха“. Какво е това? Приемете изцеление в името на Исус!
Всякакви такива бактерии, бактерии, които са от дявола, бактерии, които идват да разрушават, да убиват, да разболяват, ние ги убиваме в името на Исус и заповядваме да умрат и да бъдат изхвърлени от тялото! Вируси, които са пратени от сатана с цел да разрушават и да убиват и да разболяват, ние заповядваме, вън от телата ни в мощното име на Исус. Инфекции, възпаления, вън от тялото!
Духовните пиявици също, духовни пиявици. Всяка духовна пиявица, която пие от живота ни, може да бъде депресия, може да бъде мързел, може да бъде страх, може да бъде взаимоотношение, може да бъде дух, с който общуваш, може да бъде дори човек, с който общуваш, всяка духовна пиявица ние в името на Исус заповядваме, вън! Взимаме меча на Духа Божието Слово и всяка духовна пиявица да се отдели от нас. Ние сме солта на земята. Взимаме сол, нека да кажем: Взимам сол и слагам солта върху всяка пиявица в живота ми. Слагам Божествената сол върху всяка пиявица в живота ми и нека тази пиявица да падне от мен, да падне от семейството ми. Всяка пиявица, която пие живота ни и силата ни, в името на Исус да се махне от нас! Ние заповядваме, вън, вън, вън в името на Исус. Всяка духовна пиявица да се махне.
Едно време като бяхме малки имаше пиявици в Търново като сме си играли и те като се лепнат и почват да смучат и затлъстяват едни такива, слагаш отгоре сол, защото не може да я махнеш, слагаш сол и тя се маха. Солта освобождава от пиявиците. Солта на Божията благодат, солта на Божието присъствие, солта на Божието Слово ни освобождава от пиявиците на този свят и от духовните пиявици в името на Исуса Христа от Назарет.
Вън от телата ни! Вън от душите ни! Вън от семействата ни в името на Исуса Христа. Нека всяка скорпия, всеки скорпион и всяка змия, както Павел хвърли змията в огъня, нека да хвърлим всяка змия, която е в нашите семейства и ни хапе и иска да ни отрови, всяка духовна змия ние хващаме и хвърляме в огъня на Святия Дух. Нека всяка змия в живота ни да бъде хвърлена в огъня на Святия Дух. Всеки скорпион, огън върху него! Всяка змия, огън върху нея! Огъня на Святия Дух върху всеки скорпион, върху всяка змия, върху всяко демонично влечуго, върху всяко демонично животно, нека огънят на Святия Дух да слезе върху тях в името на Исус.
Става ти много топло и се изпоти, Господ те освобождава. Вън от теб в името на Исус! Това е огънят на Святия Дух, това е огън.
Всяка змия в живота ни огън върху нея. Всяка змия в семейството ни, огън върху нея. Всеки скорпион в семейството, огън върху него. Всяка мръсна нечестива птица огън да бъде върху нея в името на Исус! Всякакви духовни животни, нечисти, мръсни, огън върху тях в името на Исуса Христа. Огънят на Святия Дух да изгаря! Огънят на Святия Дух да изгаря паяка и паяжината му. Паякът и паяжината му да бъдат изгорени в името на Исус с огъня на Святия Дух. Всякакви нечисти влечуги да бъдат изгорени в мощното име на Исуса Христа! Всякакви духове на хищници, вълк, духът на вълк ние изгонваме от семействата си, дух на вълк, вън! Кръвожаден дух, вън! Гняв, вън! Омраза, вън! Огорчение вън! Духът на питон, който увързва и който задушава, в името на Исус вземаме меча на Духа Божието Слово и му отсичаме главата. На питона му отсичаме главата в мощното име на Исус! Нашият Господ е огън пояждащ, да пояде враговете в мощното име на Исуса. Духът на вълк заповядваме да напусне. Духът на Левиатан, Левиатан крокодил да напусне в името на Исуса!
Всякакво духовно куче, в името на Исус да се махне от семействата ни! Всяко духовно куче в името на Исуса, вън от нашите семейства! Лисиците, които идват да изядат гроздето, лисиците, които идват да изядат плода ни, тези лисици, в името на Исуса, вън от живота ни! Малките лисици, вън от живота ни в името на Исус! Малките лисици, които ядат плодовете, вън от живота ни в мощното име на Исуса! Небесните птици, които слизат да ядат семето на Божието Слово, ние заповядваме на тия небесни птици, тези гарги, врани, всякакви такива духовни, които идват да изяждате семето на Божието Слово в нашите семейства, вън в името на Исуса Христа!
А пък всеки един, който е уловен, душата му е уловена като птица в примка, нека да се разкъсат примките на сатана.

Пост – поучение