Молитва за излизане от тъмницата върху Деяния 12

МОЛИТВА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТЪМНИЦАТА ВЪРХУ ДЕЯНИЯ 12
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Хатива, Испания, 2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_8cc_1Cj3k&t=1s

Значи една показна молитва искам да направим сега, защото не само да сте зависими от хора. Най-важното нещо Господ даде Духа Си, не да бъдем зависими от един двама служители и да ходим да ги гоним на всякъде. Значи Господ даде Духа Си, за да се научим как ние лично да се справяме със ситуацията и трябва да вземем да придобием доверие в онова, което Бог ни е дал. Трябва да придобием доверие в тази царска власт, която Той ни е дал, царска власт да управляваме, както казва:
Да царуваме в живота чрез Христос Исус – Римляни 5:17
Трябва тази царска власт да я вземем в името на Исус и да започнем да действаме. Трябва това нещо всеки един да започне да го осъзнава и в молитва да го упражнява. Има сили, които пречат на възхода, пречат на пробива, пречат на семейството, пречат на живота, пречат на бизнеса, те разрушават. Това е – крадат, разрушават, убиват, крадат, разрушават, убиват. Това, е което правят и ние стоим и ги търпим. Да не бъде. Обаче докато се осъзнаем за какво става въпрос, защото става въпрос за невидими врагове, докато се осъзнаем, че имаме невидими врагове – страдание. Защо трябва това страдание да бъде? Голяма част от страданието е от това. „Грехът не остава ненаказан“ – казва, трябва да се справим с греха и трябва да изгоним врага.
Нека да започнем сега с една молитва. Значи първо заставаме в молитва, трябва да знаем, че ние идваме при Отца в молитвата само в името на Исуса Христа, никакво друго име. Така че заставаме в молитва, обръщаме се към Отец:
Святи Отче, ние идваме при Теб в името на Исуса Христа.
Сега виждате, че ние влизаме в момента в молитвата, важното е да влезем. За да излети самолетът трябва първо да тръгне, ние сега тръгваме, след малко ще излетим.
Отче, в името на Исус ние влизаме в молитва пред Теб. Молим Те за помощта на Святия Дух! Святи Дух, Ти си нашият помощник в молитва, учи ни, води ни в молитвата в името на Исус!
Направо тук наистина все едно сме на война. Говорим за война и все едно е война, престрелки като че ли има отвън.
Ефесяни 6:17 Вземете меча на Духа, който е Божието Слово.
Забележете Божието Слово тук не е описано само като хляб, а е описано като меч. Мечът е какво? – оръжие. Божието Слово трябва да се научим да го използваме като оръжие в молитва, войникът използва оръжие и трябва да ходи въоръжен. Така че нека кажем: Взимам меча на Духа, който е Божието Слово в името на Исус Христос от Назарет. Алелуя! Даже взимам и щита на вярата, който пак е Божието Слово, взимам и щита на вярата в молитвата. Обличам Божието оръжие в името на Господа Исуса Христа от Назарет.
Вчера един прекрасен пасаж ми показа Господ, аз искам да се върна към него и да се молим върху него. Виждате сега ще взема Божието Слово като основа на нашата молитва. Молитвата трябва да е основана върху Словото на Бога.
1 По същото време цар Ирод простря ръцете си да стори зло на някои от църквата.
Цар Ирод е образ на сатана. Виждате, че е цар, силите на тъмнината имат началства, власти, принцове и т.н. Има принцове на тъмнината, които атакуват. Кои? Църквата, защото църквата им пречи.
2 Уби с меч Йоановия брат Яков;
Виждате, че има служители дори, които биват убивани и тук до този момент църквата не е била на ясно, че трябва да се моли и тази смърт до голяма степен, причината за тази смърт е липсата на адекватна молитва на църквата. Започват лидери да си отиват, падане на водачи, падане на църкви, разцепление на църкви и други такива неща в резултат на липса или на неадекватна молитва.
3 и, като видя, че беше угодно на юдеите, улови и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове.
4 И като го хвана, хвърли го в тъмница
Забележете Петър вторият служител, първият Яков умира, вече целта е Петър да бъде убит. Ще ударя пастиря, ще се разпръснат овцете. Затова дяволът атакува пастирите, по всякакъв начин иска да удари пастирите, за да може да разпръсне овцете. И тук това, което се получава, че хвърля в тъмница, забележете, в тъмница хвърля Петър. Значи един служител може да бъде хвърлен в тъмница. В какъв смисъл в тъмница? В духовно отношение го говоря в момента, духовна тъмница. В какъв смисъл? – Вързан. Вързан служител. Знаете ли колко вързани служители има в момента? Гледаш го служител – хайде де, стани де, служи де. Не, не става. Той е вързан бе човек, той е в тъмнина, той не е в светлина човекът. Служител, Петър, ама вързан. Ето сега:
хвърли го в тъмница
На английски е затвор, призон. Значи хвърли го. И сега ние започваме да се молим и казваме: В името на Исус Христос. Ето, това е военна молитва.
В името на Исус Христос, всяка демонична власт и сила, която иска да ни хвърли в тъмницата да бъде вързана и разрушена!
Мислите, че ги няма тия неща? Има ги.
и предаде го на четири четворки войници да го пазят
Четири по четири – шестнадесет войника, четири четворки това означава двадесет и четири часа в денонощието пазене. Вижте каква охрана, но това не е охрана Божия, това не е охрана от ангелите. Някои са охранявани от демони, не от ангели, за да не бъдат освободени. Иван Бабулев един брат, който е бил полицай на времето, разказваше за Ванга, понеже те се от град Петрич. Той вече е починал, но той е бил полицай, срещнал се е с Исус, обърнал се е и т.н. Той е говорел много пъти с Ванга и казвал: „Хайде бе, Ванге, остави ги тия неща, обърни се към Господа“, тя казва: „Не мога, не ме оставят“ и той я водил на църква, тя отива на църква, казва: „Две пантери има с мен. Като вляза в църквата пантерите стоят пред вратата и ме чакат“. Тя стои в църквата, излиза от църквата, пантерите си я взимат. Те са невидими, ти не можеш да ги видиш тия пантери, нали? Какъв е смисълът? Тя не се е покаяла както трябва, тя ако наистина се покае и беше разрушила този завет, който е направила с дявола, тия пантери ще си заминат. Продължаваме нататък.
четири четворки войници
Нека да кажем: В името на Исус, всякаква демонична сила и всякакви демонични войници, които пазят мен или дома ми да бъдат вързани и оковите им разкъсани! В името на Исуса!
Може да имаме човек в семейството, който да е пазен по този начин.
предаден на четири четворки войници да го пазят, с намерение да го изведе пред людете след пасхата.
5 И така, пазеха Петра в тъмницата /значи отново пазеха го в тъмницата/; а църквата /ето това е ключът тук/ принасяше пред Бога усърдна молитва за него.
Виждате ли ключът къде е? Това е обърнало всичко, иначе няма надежда. Църквата, на гръцки еклесия, това не е религиозна дума по начало, я е била използвана в Гърция – управленческото тяло на града еклесия. Еклесията е събрание, еклесия значи събрание, това не е сграда, това е събрание на хора, обаче не обикновени хора просто, а хора в позиция на власт, които взимат управленчески решения. С други думи църквата какво трябва да бъде? Трябва да бъде еклесия, трябва да бъде тяло, но не обикновено тяло, а управленческо тяло. И сега ние като се събираме трябва да издаваме управленчески укази с вяра, нашата молитва трябва да бъде такава. И ето сега какво става:
Църквата принасяше пред Бога усърдна молитва
Усърдна значи настойчива, усърдна значи сърдечна. Сърдечна и настойчива и постоянна молитва, защото забележете, пазачите пазят Петър 24 часа в денонощието, обаче и те се молят с молитва и не спират да се молят. И сега вижте какво става:
6 И през същата нощ
Забележете думата нощ. Нощ дори в духовно отношение – нощ, защото Петър е в нощ, въпреки че е служител той е вързан. Както казах има вързани служители, има вързани християни. Има вързани християни, както евреите бяха вързани в Египет.
През същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше
Ето, Петър спи. Нека да кажем: В името на Исус Христос, ние заповядваме на нощта да се махне от домовете ни и от нас в името на Исуса!
Ха така с власт, защото има нощ, трябва да се махне.
Петър спеше между двама войници
Сега, следващото нещо е, че Петър спи. Какво казва Ефесяните?
Стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос!
С други думи, заставам и казвам: В името на Исус, всеки един от моето семейство, който спи, аз заповядвам: Стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос.
Сега аз ще се обърна и към себе си и ще кажа: Пламене, стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осия Христос.
Сега някой ще каже: Ама ти може и да не спиш. Спя, не спя ще го кажа. Защо? Може да съм задрямал. Разбираш ли? Значи в духа трябва да сме будни.
Бъдете будни, трезвени, защото противникът ви дявола като ревящ лъв обикаля и търси кого да погълне. На него му се съпротивете стоящи твърди във вярата – казва Петър 5 глава.
Значи казваме: В името на Исус, всеки духовен сън, вън от мен и вън от дома ми!
Значи Петър спеше между двама войници. От двете страни, хванали го, държат го бе. Значи всеки един войник, който държи мен или дома ми, аз му заповядвам, вън от мен и вън от дома ми в името на Исус!
окован с две вериги
Нека кажем: Всяка демонична верига и всяка верига на грях в домовете ни, бъди разрушена в името на Исус! Амин.
Виж това са различни молитви.
стражари пред вратата пазеха тъмницата.
Значи не само, че тия войници, ами и стражари има. Вижте дори в царството на тъмнината има различни функции, стражари стоят да пазят пред вратата. Значи нека сега да кажем: Всеки стражар, който ни пази да стоим в тъмницата, вън от живота ми в името на Исуса.
Сега, тук виждаме, че има врата, нека заповядаме – В името на Исус, всяка тъмнична врата в нашето семейство, в служението, в църквата, в работата, всяка тъмнична врата, заповядвам ти в името на Исус, отвори се! Отвори се! Отвори се! Амин. Алелуя.
Просто Господ чака да го кажем. Това, че го казваме не променя нещата, Той променя нещата, но ние трябва да го кажем. Разбираш ли? Не че ние отваряме вратите, Той е Този, Който отваря вратите, Той е Този, Който роши оковите, Той е Този, Който носи освобождение, но ние трябва да съдействаме с Него, ние трябва да го кажем, ние трябва да го повярваме, за да стане.
7 И, ето, един ангел от Господа застана до него
Хайде сега да се помолим за ангела, нека да кажем: Отче, изпрати ангела Си в нашите тъмници! Изпрати ангела Си в нашите семейства! Изпрати ангела Си в живота ни, в служението ни, изпрати ангела Си, Господи, в името на Исус!
Значи едните войници се заменят с други войници. Вие знаете, че има ангел пазител, ангел хранител. Всеки християнин има ангел пазител или хранител, но когато християнинът се оплете в грехове и в други неща ангелът се отделя от него и на негово място понеже не може да остане празно място той идва, идва демон. Значи има и хора, които са пазени от демони, не от ангели, а демонът търси начин и повод, изведнъж чуеш там катастрофирал някой, се пребил умрял, там нещо се случило. Уж нещастни случаи, уж не знам, то има черна личност до него, влезне някъде, той не влиза сам, има тъмна личност. Някои казват: „Все едно някой диша във врата ми“, ами диша, „като се прибера в къщи имам чувството, че все едно има някой“, ами има, ама хайде де, махни го де. Не трябва да го има, нали? Така че ние се молим, аз на кратко ви давам молитвата, аз ако трябва да се моля, аз на една от тия точки ще наблегна пет, десет минути на всяка от тях, обаче сега понеже нямаме време ви минавам на кратко и после като се помолиш ти с тази молитва то се разчиства пътят.
Знаете ли защо е толкова важно това? Нека да ви го кажа, защото е много по-лесно да убиеш яйцето на змията, отколкото да убиеш питона. Един голям питон, той започва от малко яйце. Ние това, което правим с тия молитви, че убиваме змията под формата на яйце още, убиваме големия дъб с жълъдите още докато той е семенце. Злото, което сатана е предвидил да се случи утре, ние днес го изкореняваме. Разбираш ли?
Много по-лесни са превантивните мерки. Вместо утре да се притесняваш и да се безпокоиш за проблемите и грижите, които идват, които сатана е посял през миналата седмица или миналия месец, ти по този начин предотвратяваш действието му в бъдеще време. И така се сменя сеитбата. Имало е лошо семе, лоши плодове, ти почваш да изкореняваш и почваш да сееш добри неща и в един момент живота ти се изчиства. Някои казват: „Абе защо на мен все такива работи, все това ми се случва, а пък на теб така и така?“ Разбираш ли, защо? Защото ти плевиш, разчистваш. Който се грижи за градината какво става с градината? – процъфтява. Който не се грижи какво има? – тръни и бодили. Нали?
Ето това е, което правим сега в момента веригите се разкъсват. Ти казваш, а приказки, не е вярно приказки. Ако има верига се къса. Сега, може някоя верига да не можем да я скъсаме днеска, може да я разкъсаме утре. Може да я скъсаш други ден. Разбираш ли? Но това не означава, че не трябва да късаш, трябва да изкореняваш, трябва да работиш до пълна победа. Вижте Псалм 18:37 какво казва Давид:
Гоних неприятелите си
Не казва „те ме гонят мен“, Давид казва: „аз ги гоних“, не те ме гонят. Ние днес сме се обърнали на обратно, те ни гонят – „О, Господи Боже, какво ми стана? Какво ми се случи?“ Те те гонят. „Ооо Господи“. Не.
Гоних неприятелите си
И какво каза:
И ги стигнах и не се върнах докато не ги довърших.
Ето, това се казва войник. Няма примерно ударил му един шамар и доволен. Докато не ги довърши не се връща, защото дявола разбира само от насилие. Той е насилник. Вижте какво казва:
Гоних неприятелите си.
Исус казва: В Мое име бесове ще изгонват.
Няма да ги галим, да им се молим. Трябва да бъде виолентос, тази дума се използва вайлант. Как казва се влиза в Божието царство? Не се влиза мяу мяу в Божието царство. Искаме мяу, мяу, мяу, лъв трябва да влезе там. Трябва да станем лъвове, тогава вълкът ще бяга.
Ето, нека да я довършим молитвата.
Ангел от Господа застана до него и светлина осия килията;
Нека кажем: В името на Исус, Божията светлина да осияе моята тъмнина. Да бъде светлина! Да бъде светлина в ума ми, да бъде светлина в сърцето ми, да бъде светлина в душата ми, да бъде светлина и в тялото ми, да бъде светлина и в семейството ми, да бъде светлина и в служението ми в името на Исуса. Молим Те за светлина.
Дайте и една кофичка ако трябва, донеси нещо. Спокойно. Това са оперативни неща, Господ върви и върши операция, спокойно. Той ни обича. Няма да се впечатляваме от външни работи, важното е в духа да ги разбием нещата.
Така. Значи светлина искаме да осияе килията. Виждате, искам да ви покажа едно нещо. Словото по най-прекия начин, по най-бързия начин и по-най прекия път трябва да влезе в действие. Няма теории, мина времето на теориите, живеем в много динамично време, жестоко време. Разберете дяволът вилнее в момента. Никаква теория, взимаш Словото, моментално в молитва го слагаш, взимаш Словото, моментално в действие го слагай. Това искам да ви кажа. Забележете това, което казвам в момента, чета го и веднага го слагам в молитва. Нали виждате? Така искам да ви видя. Искам да се научите да воювате, хора, защото само така ще победим.
и като побута Петър по ребрата, разбуди го /значи ангелът разбуди Петър/ и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.
Вижте сега даже Господ ми показва нещо – като се събудиш веригите ще паднат. Значи това означава, че спим. Трябва да се събудим. Нека да кажем сега: В името на Исус, аз заповядвам на всеки член на моето семейство: Събуди се! Ставай бързо! Събуди се! Ставай бързо в името на Исус!
Ето сега аз примерно мога да кажа така: В името на Исус, Пламене, събуди се и ставай бързо!
Аз казвам на себе си, говоря на духа си: В името на Исус ти заповядвам събуди се и ставай бързо! После ще се обърна за жена ми: Мими, в името на Исус ти казвам, събуди се и ставай бързо! После ще се обърна към Йосиф: Йосифе, независимо къде си, събуди се и ставай бързо, в името на Исус ти заповядвам! Като мой син имам право да му заповядам. В името на Исус, събуди се, ставай бързо! Стефане, в името на Господа Исуса Христа, събуди се и ставай бързо! Нека кажем: Амин! Слава на Бога!
и веригите паднаха от ръцете му.
В името на Исус, заповядваме на всички вериги, които са на ръцете ни, на краката ни, където и да било у нас и в дома ни, всички вериги на тъмнината, ние ви заповядваме, паднете в името на Исус! Паднете в името на Исус! Паднете в името на Исус! Алелуя!
8 И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и ела след мене.
Сега, тук вече трябва да има едно лично решение. Ангелът говори от името на Господа и казва: „Опаши се, облечи се“. За какво става въпрос? Облечи се в оръжието на Бога. Да колана на истината, всичко това, обаче аз като цяло ще ги взема тия работи, казва Господ: „Облечи се“, въоръжи се, да ви го кажа по друг начин. Въоръжи се му казва, какво спиш тук? Какво си се излегнал в затвор? Знаете ли човек се успива в робството, заспива и забравя, че трябва да воюва. Господ казва първо „събудете се“, после „въоръжете се“. Амин. И след това „тръгнете да воювате“. Докато спиш не можеш да воюваш, докато спиш не можеш да се облечеш с Божието всеоръжие.
Така че нека да кажем сега: В името на Исус Христос, аз и моето семейство ще се опашем, обуем, облечем в цялото Божие оръжие. Взимам цялото Божие оръжие, за да воювам в името на Господа Исуса Христа. Слава на Теб, Господи!
И след това казва: „Ела след мен“. Нека да кажем: В името на Исус, заповядвам на всеки член от моето семейство, следвай Господа! Следвай Господа! Следвай Господа! Сега на себе си, аз ще кажа: Пламене, в името на Исус, следвай Господа! Слава на Бога.
9 И Петър излезе и вървеше след него, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение.
Той още спи. Както и да е. Разбирате ли за какво става въпрос? Петър, Петър ама спи. Обаче по-нататък:
10 А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него.
Слушайте сега тук какво става. Значи имаше толкова войници, имаше стражари и сега тук виждаме, че има първа и втора стража. Не една стража, братче, една стража гоним, друга стража има. Разбирате ли какво става? Един завет разрушаваш, друг завет може да има, един враг гониш, друг може да има. Трябва да ги гоним всичките, всичко това.
Нека кажем: В името на Исус, нека всичките стражи да заспят! Сега желязната порта им се отвори сама. Представяте ли си затворническата, желязната порта сама се отвори?
Нека кажем: В името на Исус, заповядвам на желязната порта, на затворническата порта, която държи затворени членовете на семейството ми, в името на Исус, отвори се! Отвори се! Отвори се в името на Исус! Алелуя! И тя им се отвори и те излязоха през нея. Нека кажем: В името на Исус, аз и моят дом излизаме от затвора! Аз и моят дом излизаме от тъмницата! Аз и моят дом излизаме на свобода в името на Исус! Аз и моят дом ще служим на Господа! Нека кажем: Слава на Бога! Алелуя!
Ето я молитвата. Нека да благодарим на Бога. Този пасаж вчера Господ ми го показа и трябва да ви кажа, че е много силен за молитва. Много силен, за първи път вчера видях, че можем да се молим върху това. Псалмите са пълни с война вътре. Но трябва да внимаваме да воюваме срещу духовни сили, а не срещу хора, защото това е неправилна война да воюваме срещу хора. Нека да благодарим на Господа в името на Исуса Христа. Слава на Теб, Господи! Алелуя!