Пророческото откровение и стратегиите на врага – 4 Царе 6

ПРОРОЧЕСКОТО ОТКРОВЕНИЕ И СТРАТЕГИИТЕ НА ВРАГА – 4 Царе 6
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Гандия, Испания, 2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=dImTaSlgH08&t=10s

Започваме с 4 книга на Царете 6 глава от 8 стих.
8 Сирийският цар тръгна на война против израилтяните
Значи в Стария завет всичко е преобраз, нали? – образ на Новия завет. Сирийския цар в случая е образ на сатана, неговото царство е образ на царството на тъмнината. „Сирийският цар тръгна на война“, значи дяволът и неговото царство тръгна на война. Срещу кого моля ти се? – срещу Израел. Израел е Божият народ и Израел това означава не само, че е тръгнал срещу Израел, но духовният Израел сме ние църквата. Тоест сатана и неговото царство води война срещу църквата. Виждаш ли?
Сирийският цар тръгна на война против израилтяните и се съветваше със слугите си
Значи освен, че тръгва на война има и съвет, има съвещание. Има нечестиви съвещания, има нечестиви събрания, които се правят. Както в духовния свят дяволът с паднали ангели, с демони съвещания, с началства и власти съвещания, така и съвещания тук на земята. Има групировки, които се събират и се съвещават и призовават сатана с цел да разрушат църквата, църквата Израел, но в момента говорим за църквата конкретно, защото това ни интересува в момента, сега няма да се занимаваме с Израел. Моята задача е насочена повече към църквата. Значи тези съвещания се правят и ние трябва да знаем, че се правят такива събрания, съвещания, съвети, в които се обсъжда стратегия, обсъждат се тактики, обсъждат се военни действия, които да се провеждат срещу църквата, срещу служители, срещу семейства, за да се разрушават църкви, да се разрушават християнски семейства и да се разрушава изобщо живота на християните.
Това трябва да ни влезе в главите и да ни е ясно, защото докато не ни е ясно ние съществен прогрес не можем да видим. Повечето хора живеят в един свят на цветя, но реалността е такава, че ние сме в положение на война. Ние сме в положение на война, трябва да го знаем това нещо. Значи има такъв нечестив съвет, както на второто небе, където се намира сатана с неговите началства и власти, които са в небесни места, така има такива нечестиви съвети и в градовете тук на земята. Божието царство се представя от два вида слуги. Едните слуги са така наречените служебни духове. Евреи 1:14 се казва, че:
Ангелите са служебни духове изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.
Значи ангелите са слуги, но те са слуги духове, те не са с физическо тяло. Могат да се явят във физическо тяло по изключение, има такива случай в Библията, но те са духове, те не са като човека, който е дух, душа и тяло. Човека се състои от три – дух, душа и тяло, както и Бог е в Три – Отец, Син и Святи Дух. Добре. Но ангелите са духове, чисто, ангелът няма душа, ангелите нямат чувства и емоции, Господ им казва какво да правят, те отиват и го правят, толкова.
„Нашият ангел хранител как ни пази? Без душа?“ – пита сестра.
Той ни пази по заповед. Слушай, Псалм 103:20:
Ангелите са мощни в сила да изпълняват словото Му като слушат гласа на Неговото слово.
С други думи ангелите не се вълнуват от това как се чувстваш, Бог се вълнува от това как се чувстваш. Ангелите се вълнуват само от Словото на Бога. Идва Словото на Бога, той отива и го изпълнява, това е положението. Няма смисъл да влизаме в тия детайли, вие виждате ангели се появяват, те са примерно с мечове или както и да се появят, отива примерно и решава да съсече Валаам, защото е съгрешил на Бога. Ангелът не казва сега: „Ох, мъчно ми е за Валаам“, няма такова нещо. Валаам почна да бие магарето, ангелът вика „Защо го биеш животното, то какво ти е виновно, ти съгрешаваш. Ако не беше това магаре до сега да съм те заколил, да съм те убил“. Така че това трябва да знаем, ангелите са слуги сто процента. Затова тия, които се покланят на ангели правят голяма грешка, тези, които се молят на ангели правят голяма грешка, но тези, които пренебрегват ангелите правят също много голяма грешка, защото ангелите са първо слуги и второ те са войници.
Помните ли в 8 глава на Матей, когато Исус говореше с един стотник и казва: „Ще дойда в дома ти да изцеля слугата ти“, той казва „Няма нужда, само кажи дума и слугата ми ще бъде изцелен“. И как така? „Много просто, аз съм военачалник, но имам началник над себе си, също имам слуги под себе си, каквото кажа на слугите това правят. Извиквам войника, казвам „ела тук“, войникът идва, „свърши тази работа“, той отива и я свършва“. Слуги и войници. Казва: „И Ти си по същия начин“. Какви слуги и войници има Господ? – ангелите. Защото той му казва „Слугата ми е в къщи, няма нужда да идваш, просто изпрати някой“. Кого изпрати Той? – ангела Си. Исус каза: „Заради тази дума, не съм видял такава вяра, слугата ти е изцелен“ и слугата беше изцелен без Исус да отиде лично там. Как стана изцелението? Исус изговаря словото, ангелът взима словото и го изпълнява. Това е механиката на действието на Божието царство най-просто казано.
По същия начин действа и царството на тъмнината. Има слуги тук, които изговарят клетви, заклинания, правят магии, чародейства. Какво представлява това? Те изпращат номер едно слово, номер две дух. Всяко зло, което ви го причиняват се изпращат две неща – слово и дух. Всяко добро нещо, което става в живота ни, има двама – Словото и Духа – Исус и Святия Дух. Изговаряме Словото, Духът отива и го извършва.
В началото бе Словото.
В началото на всяко добро нещо е Божието Слово. В началото на всяко зло нещо е демонично слово. Затова трябва да научим стратегията на духовната война, защото докато ние не разберем, защото няма сега смисъл ние да стоим да чакаме и да се надяваме евентуално враговете ни да станат по-добри, евентуално враговете ни да не ни кълнат, евентуално враговете ни да не правят магии. Евентуално да стоим да се надяваме на кого? – на врага. Че не трябва ли да се надяваме на Господа ние, какво ще ги гледаме тях? Това, което трябва да направим ние трябва да разберем, че има две неща във войната много важни, едното нещо е защитата, второто нещо е атаката. Защита и атака, две важни неща. Трябва да сме добре защитени и трябва да атакуваме, защото никоя война не може да се спечели само със защита. Защитата е необходимо, но не достатъчно условие. Ние трябва да можем да имаме добра защита, но да имаме и добра атака.
Сега вижте, обаче, че се оказа, че трябва да имаме и разузнаване, разузнаване в духа. Кой побеждава? – оня, който има най-добрата информация, освен другото. Сега вижте какво става тук. Значи царят се съветва със слугите си и казва. Царят какво прави? – казва. Царят изговаря думи. Какви са думите? – На еди-кое-си място ще разположа стан.
Царят се съветва с неговите войски и взима решение, защото те се съветват и накрая царят взима решение, не слугите, той просто взима съвети. И накрая казва: „Тук /показва на картата/ ще разположа стан срещу Израел“. На определено място.
9 Тогава Божият човек
Който е Елисей. Значи преди да е човек той е Божий, защото има много човеци, но малко Божии.
Божият човек изпраща до Израилевия цар да му кажат: Пази се
Вижте думата „пази се“, вижте словото на Бога: „пази се“. Какво казва Притчи?
Благоразумният предвижда злото и се укрива.
Какво значи да предвидиш? Да видиш предварително. Като дойде злото е късно да го виждаш. Когато дойде злото ти трябва вече чудо, за да го обърнеш в добро. Когато дойде злото се изисква много повече – нерви се хабят, безпокойства, безсънни нощи, вяра – за да може да го обърнеш. Затова пророческото откровение е много важно, за да се предвиди, да се види предварително злото, което е на път, злото, което е подготвено, планирано от врага. И трябва да разберем, че врагът не спи, човекът спи през нощта. Дяволът е дух и той и неговите слуги не спят ни нощем, ни денем. Слава на Бога обаче, че Бог също е Дух и Той не спи нито денем, нито нощем. Ангелите също са духове и те не спят нито денем, нито нощем. Разликата между Бога и ангелите каква е? Бог е Бог, ангелите са слуги, Бог е военачалникът, ангелите са войниците. Значи много голяма разлика има, нали?
Така, значи ние трябва да знаем, че има планове. Има планове, за които вие не знаете, направени срещу вас, срещу вашето потомство, срещу вашата работа, срещу вашето служение, те са направени плановете. Ние се молим – Да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля. Има Божие царство, има Божия воля, но има дяволско царство, има и дяволска воля. Ние искаме царството на врага да се разруши и волята на врага да се разруши, но преди волята да стане физическа реалност тя е била план. Всяко нещо, което в един момент става физическа реалност в предишен момент е било планирано, изговорено, измислено. Затова казва Исая 54:17
Никакво оръжие скроено против теб
То е кроено това оръжие. Едно време майка ми и баба ми, нямаше така дрехи толкова или пари да се купуват, те крояха, имаха кройки, крояха панталони. Крои ти, кройка. Днешните младежи не знаят какво е това да кроиш, защото отиват на пазара и взимат нещо, някой боклук, но тогава се кроеше. Виждате, че има кроежи, които се правят срещу нас и ние няма нужда да се надяваме, че няма да стане това, то става, въпроса е какво правиш. И сега виждате, че царят на сирийците обсъжда със своите слуги, изговорил е решението, взимат решението, планират какво ще направят, стратегията къде ще разположат стана, за да могат да поразят. Следващият стих, обаче веднага Божият човек предупреждава царя.
Вижте, в България беше време, когато Ванга говореше на водачите, идва време, когато Божиите хора трябва да говорят на водачите в една държава. Трябва да има Божии пророци, обаче като казвам Божии пророци, които да са от такъв ранг да могат да кажат Божие слово, което да стресне, да уплаши управниците и което Божие слово наистина да се случва. Защото вижте какво става:
Недей, /пази се/ недей да минаваш през това място, защото там сирийците са направили стан /залегнали са там/.
Значи причакват те, има клопка. Виждате ли, има клопка? Направили са клопка и те причакват. Сега нормално човек може да е минавал, царят може да е минавал стотици хиляди пъти през това място, но точно по това време това място е опасно, защото там са разположени вражески войски и причакват, има клопка. Ако някой ти каже „Недей да минаваш от тук, защото еди какво си“, ти ще кажеш „А глупости, аз триста пъти съм минавал от там“, но той има информация, това е разузнаване. Виждате ли, че Елисей е бил духовното разузнаване на Израел? По какъв начин той е чувал и е разбирал за плановете на врага? Забележете Божият пророк е знаел стратегията и плановете на врага. В днешно време, ако питаш хората, ще кажат: „Абе, остави не се се интересувай от врага, няма значение. Ти си гледай Господа.“ Ама ти като си гледаш Господа трябва да разбереш първо царството на Бога, после волята на Бога, но трябва да разбереш и царството и волята на врага, защото врагът не спи. Казва се:
Покорявай се на Бога, но противи се на дявола и тогава дяволът ще бяга от теб – не едно, а две.
10 Израилският цар прати до мястото
Сега израилският цар иска да разбере тук тоя пророк на свръхдуховен ли ми се прави, този пророк тук на интересен ли се прави? Я да го изпитам аз. Разумно постъпва царят. Между другото така трябва да се постъпи, защото има най-различни пророци, има пророци си говорят от себе си. Иска да провери вярно ли е това, защото за едно пророчество, че е от Бога единият от показателите е да се сбъдне. Това е единият от показателите, ако не се сбъдва пророчеството, нали не е.
Разказваха за едно от фалшивите учения, хайде да не му казвам името, казала пророчицата: „На еди коя си дата, на еди кое си място идвайте с куфарите, с чантите, защото Господ си идва“. Хората си продали имотите, подготвили са, отишли с един два куфара, за какво са им тия куфари да ги питаш, къде ще ходят с тия куфари? Словото казва, че гол си дошъл гол ще си отидеш, обаче слушат пророците. Чакали хората, чакали, не дошъл Христос – ами Той не дойде. Ами, че вие не сте се покаяли, разбираш ли, затова не е дошъл. Значи ние трябва да вярваме на здрави неща. Така че царят иска да разбере, да разузнае за онова място, за което му говореше Божият човек.
за което Божият човек му каза и го предупреди; и опази се от там не веднъж, нито дваж.
Значи много пъти царя и Израел бяха опазени и не бяха поразени поради това, че те имаха свръхестествена информация за плановете и стратегиите на врага. Виждате ли колко много губим ние, когато нямаме свръхестествена информация, пророческо откровение. Пророческото откровение е наистина много необходимо да предвиждаме злото, защото това е зло.
11 И смути се сърцето на сирийския цар поради това нещо; и той повика слугите си и им каза: Кажете ми кой от нашите е с Израелския цар?
Значи царят, врагът се смути. Ето идва смущение, защото плановете му не работят. Да дойде врага, да дойде, но няма го. Събира слугите и казва: „Тук има предател между нас, кажете кой от вас е предателят? Кой от вас издава плановете?“ И то е нормално да го каже, защото явно, че изтича информация по някакъв начин.
12 А един от слугите му каза: Никой, господарю мой царю; а пророк Елисей, който е в Израил, обажда на Израилския цар думите, които говориш в спалнята си.
Казва: „Пророкът в Израел Елисей не само плановете ти, но дори и думите ти, които говориш с жена си в спалнята си, той ги казва на царя“. Каква информация има, а? Защото той между другото, царете понякога и с жените споделят програмата, обаче птиченце. Между другото знаете ли, че птиците в Библията, ако погледнете в преобраз птиците на какво са образ? Значи онези птици, които ядяха семето в Матей 13 глава бяха образ на дявола, демони, обаче птиците също са образ и на ангели, разбирате ли? И не само това, ще видите на места в Библията птиците са образ и на душата на човека. Но тук в случая вярвам, че тези така наречени птици това са ангелите, които са донасяли информацията на Елисей. Или с други думи казано, дори да не кажем ангелите, Святият Дух му открива за какво става въпрос.
13 Тогава той каза на слугите: Идете, узнайте къде е той и аз ще пратя да го хванат. И обадиха му се и казаха: Ето той е в Дотан.
Сега, царят променя стратегията си, той казва: „Аз няма нужда да воювам с царя на Израел, защото битката е изгубена“. Явно, че битката не се води с царя, а се води с пророка. Битката в една държава не се води с политиците или от политиците, води се от църквата. Църквата е духовната власт в една държава, Божиите пророци и служителите са духовната власт. Божиите служители решават бъдещето на една нация. Ние трябва да имаме това съзнание, защото самата дума еклесия на гръцки означава събрание на светии, обаче управленческо събрание на светии, тоест не някое събрание на светии просто, а събрание на светии, които управляват. Сега тук това е едно управленческо събрание на светии, които управляват града или поне така се предполага да управляват в духа. За да дойде физическата промяна трябва да дойде първо духовната промяна. Значи виждате, че пророческото предвиждане е това, което довежда до победата.
Идете, узнайте
Значи вече царят започва той да разузнава, обаче вие трябва да имате в предвид, че царят издава заповед, пуска разузнаване, трябва да знаете, че врагът е пуснал разузнаване спрямо нас. Значи и това е другото, защото всъщност ние му бъркаме в очите, трябва да го знаем и това нещо. „Изпратете“ – първо да узнаят къде е и второ да го хванат. И му казаха вече: „Той е в Дотан“, информация дойде относно Елисей къде се намира.
14 И изпратиха там коне, колесници и много войска, дойдоха нощем и обиколиха града.
Сега забележете, царят не изпрати двама човека, не изпрати пет човека, не изпрати петдесет човека, казва се, че той изпрати коне, колесници, то това е най-голямата войска по онова време, много войска, голяма войска изпрати царят за един човек, ама важен. Значи той разбра, че няма нужда да воюва с Израел, а трябваше да воюва с пророка. Днес врагът знае, че няма какво да воюва с управление, държави, той трябва да воюва с църквата и това е, което той прави.
Знаете ли, получава се така, че ние християните понякога и това не трябва да бъде така, имаме някакво чувство за малоценност. Защото ти говориш на някой евангелието, той не иска да слуша и ти се чувстваш отхвърлен. Говориш важни, скъпоценни неща, изведнъж те като свине дето се вика стъпват това нещо и вземат да те ухапят и в един момент се получава така, че твоите бисери са тъпкани, твоите ценности са утъпкани, хората не те ценят, не ценят това, което мислиш. В къщи примерно се прибереш или отидеш в работата и те гледат като някой ненормален, че едва ли не това което правиш и това което мислиш, този е вярващ, сектант и човек просто започва да подценява себе си, да подценява вярата си, че чак да подценява и Господа, покрай това, което вижда, поради отношението на другите. Вижте колко е важно да се проявява царството на Бога, защото всяко проявяване на царството на Бога носи насърчение.
Ето сега, аз от както започнах да се моля Господ да ми открива скрити неща, скрити планове, стратегии, аз до сега на съм обръщал внимание, работил съм според това, което знам, което се вижда, но в един момент дай да видим има ли някои подмолни работи, има ли неща, които се работят в тъмното? Оказва се, че има и когато ги разбера тези работи изведнъж нещата се променят, моята стратегия се променя, моите мисли. Може примерно да ми е скръбно, че е така, но по-добре да скърбиш като знаеш истината отколкото да си спокоен и в един момент бам в клопката. Затова трябва да го има това нещо, трябва да го има това разузнаване в духа. Господ за какво ги е пратил ангелите? За да ни слугуват. Има си цял департамент от ангели начело с Гавриил, който отговаря за информацията, откровенията. Гавриил всеки път като отиде някъде носи новина – „Ще родиш син, ще Го наречете Исус“, „Ще родиш син, ще го наречете Йоан“. Гавриил отива и казва какво ще става, той отговаря за този департамент да носи вести. Има си пък друг Михаил, който пък отговаря за военния департамент, той воюва, предвожда войска.
Така че има различни духовни сили в Божието царство, много повече отколкото в царството на тъмнината. Вие ще видите тук, че това, което Елисей каза на слугата си, защото тук слугата се уплаши, Елисей му отговори: „Не бой се, защото ония, които са с нас са повече от ония, които са с тях“.
Ако има толкова много демони, в един човек може да има две хиляди демона и повече, легион, колко ангели има, след като нашите са повече. Няма лимит, няма ограничение. Къде е проблемът? Дали знаем как да активираме ангелите? Когато църквата се научи как да активира ангелските войски каква сила ще се освободи. Петър, който беше в затвора, когато църквата се молеше ангелът влезе вътре и тъмница, затвор, вериги всичко замина.
Така. И вижте – изпрати там коне, колесници, голяма войска за един човек. Обаче защо за един човек? Защото той е един човек физически, ама не е един човек духовно, той духовно е голяма войска. Забелязали ли сте царят на Израел 13 глава същата книга, когато Елисей се разболя и вече щеше да си отива, царят отива при Елисей и почва да плаче. Защо плаче царят? Че много обича Елисей, че са му красиви очите ли? Защото казва: „Какво ще правим без теб сега като си заминеш?“
Татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова.
С други думи той казва: „Ти си войската. Елисей, ти си войската на Израел“. Разбираш ли какъв пророк войска? Ами Елисей същото каза за Илия:
Татко мой, татко мой, колесница Израилева, конница негова.
Същото нещо каза той за Илия. Това са военни мъже пророци. В 17 глава на 3 Царе се появи Илия от някъде, тесвиецът Илия, нито знаеш от къде идва, нито знаеш на къде отиде, дойде от някъде и замина без да знаят нищо за него. Обаче тесвиецът Илия, нито знаем жена имал ли е, нямал ли е, семейство имал ли е, нямал ли е, един пророк, обаче с такава мощ, че заключва небесата и отключва небесата. Има дъжд, няма дъжд, той решава. Казва: „Няма да има дъжд докато не река аз, освен чрез дума от мен“. Какво изказване с власт! Вижте, това са хора войска, Господ иска ние да станем такива. Не да ходиш сам, хората: „Много съм самотен“ – „Защо толкова много“ – „Искам да се оженя“ – „Защо?“ – „За да не съм сам“. Ама ти като се ожениш не означава, че няма да си сам, някои като се оженят още по-сами остават, нали? Така че жененето не те прави да не си сам, Господ те прави да не си сам. Елисей не виждаме изобщо да се оплаква, че е сам, напротив той си следва Господа, пък Господ като Го следваш ако те срещне с някой да вървите заедно в един впряг в Неговото царство супер, ако не срещнете няма какво, ние заминаваме за небето в един момент. Защото ако се обвържеш, колко хора са паднали като са се обвързали с неправилен човек. Страдат, страдат. Хайде страдат, добре страдат, страдание ще търпиш, страда, защото сам си го е нанесъл, ама ти остави другото ами те се огорчават. Огорчава се срещу съпруга или съпругата, после се огорчава и против Господа – Господ не вижда ли, защо не ми помага? Ама Той Господ не е келнер да върви подир нас. Ти искаш този, после Господ виновен. Не може така, ти го избираш. „Ама Господ ми го даде“ – ти го избра. Разбирате ли какво е нещо? Ние избираме после Господ обвиняваме.
Трябва да сме много на ясно, защото: „Господи, потвърди ни“. Господ може да ти го потвърди, но Господ може и да не ти го потвърди, обаче казва: Ти избираш според библейските стандарти и после като избираш си правиш сметката. Ако този мъж не иска да ходи с Бога, аз какво ще правя? Ако този мъж реши да ходи по жени, аз какво ще правя? Ако този мъж иска деца, пък аз не искам? Или пък ако той не иска, а пък аз искам, какво ще правим? Ако този мъж не си спази обещанията какво ще правим? Трябва предварително човек да си направи сметката, за да не стане после Господ виновен, защото мнозина обвиняват Бога за техните дела и това не трябва да бъде. Бог не е виновен за нашите решения.
15 И на сутринта, когато слугата на Божия човек
Слугата на Божия човек Гиезий, който се оказа неправилен слуга, ами какво да правим „не от всяко дърво става свирка“ – казват. Представяте ли си Гиезий? Аз си викам, Боже, да бях до тоя пророк Елисей. Разбираш ли? Този Гиезий до един от най-великите пророци стои и нищо не научи бе и се хвана за парите. Елисей каза: „Двоен дял от Духа искам“, а оня „Дай ми два таланта злато“. Разбираш ли какво става? Има хора, които слугуват, ама не за Духа, а за златото. И какво дойде върху него? – проказа. Искам да ви покажа едно нещо, проказа дойде върху Гиезий, но не само върху него, дойде проказа върху неговото потомство до кога? До Новия завет ли? До века. Елисей каза: „Проказата на Нееман ще дойде върху теб и твоето потомство до века“, тоест завинаги. Не до Новия завет, приятели, защото ние много обичаме на Новия завет да казваме „край с това“. Не. До века каза.
И представете си тази картина. Искам да ви покажа тази картина. Представете си потомството на Гиезий, то го има и днес вероятно и идва един изцеляващ евангелизатор с големи чудеса и знамения, провежда служба, излиза потомъкът на Гиезий да се молят за него да се изцели от проказата. Проказата не се изцелява. Абе чакай, всички прокажени се изцеляват този не ще да се изцели. Защо? Той не гледа, че преди няколко века или преди две, три хилядолетия негов потомък наречен Гиезий е направил този грях и не три, четири поколения проклятие е дошло, хора, не три, не четири, а до века проказата стои върху него. И ако този служител не води този потомък на Гиезий в една молитва за разчупване на проклятието според Галатяни 3:13 и не се разруши това проклятие може този човек да не бъде изцелен. И той ще казва: „Абе брат, защо не става при мен? При всички други става, при мен не става“.
Когато не става нещо, значи трябва един начин като не стане тогава друг. Хайде полагане на ръце ок, полагаме ръце изцеляват се хората, полагаме ръце – не става, значи след като не става с полагане на ръце дай да сменим стратегията. Значи има нещо друго, нещо, което се крие, някакъв корен има, да се молим да открием корена на това нещо, дайте да видим каква е причината. Може да не е с полагане на ръце, може да е по време на хваление и поклонение, може да е с помазване на масло, може да е с пророческо слово, може да е с молитва за разчупване на проклятия, може да е с молитва на изгонване на демони. Ами, че тя проказата е болест – ами може да има някакъв демон там. Искам да ви покажа само тук между другото случаят с Гиезий, защото има такива случаи, които ние ги подминаваме – те се подразбират. Ама какво се подразбират, то го има това нещо. Виждате, че има наследствено проклятие върху Гиезиевия род до века.
Така. Добре, това беше овертюра, от страни така да го погледнем просто, защото тази идея ми дойде да я изясним, но нека да продължим.
На сутринта слугата на Божия човек /тоест Гиезий преди да съгреши още/ стана и излезе
Слугата на Елисей се движи според видимото, а не според невидимото. Вярата е гледане на невидимото, а Гиезий се движи по видимото. Това означава, че има и днес християни, които не се движат според Словото, не се движат според Духа на Бога, а се движат според виждат онова, което виждат очите им и чувстват чувствата им, това се наричат плътски християни. Те са християни, но са плътски. Плътския християнин е плътски и дявола имайте в предвид, че използва плътта и може да използва плътски християнин да разрушава духовни християни, не че ще успее да го направи, но може да се опита да го направи и се опитва. Казва се, че:
Роденото от плътта гони роденото от Духа.
Роденото от плътта гони роденото от Духа. Исмаил какво прави? Гони Исак. Исав гони Яков. Виждате ли? Роденото от плътта гони роденото от Духа.
Сега този слуга става сутринта и излезе. Пророк Елисей аз съм сигурен, че той вече е имал информацията какво става, че има войска около него, обаче безпокои ли се Елисей? Не, защото той гледа в Духа, а не гледа в плътта. Понякога ситуацията изглежда страшна, обаче всъщност хич не е непреодолима, всичко е възможно с Бога.
ето, войска около града и коне и колесници.
Войска плюс коне плюс колесници, значи войската явно е пехота. Пехота плюс конница плюс колесници. Три вида войска.
И слугата каза на Елисей: Уви, господарю! /другият превод: Ах, господарю!/ Какво да правим?
Уви, господарю, какво да правим, заобиколени сме от всякъде, градът е заобиколен от вражески войски, какво да правим? Той отговори… Вижте какво е Божието Слово във всяка една трудна ситуация, в която изпадаме:
16 Не бой се
Винаги Бог, когато говори в трудна ситуация първото, което казва е „не бой се“. Ангелът като дойде първото казва „не бой се“. И казва причината, не просто не бой се, казва „защото“.
защото онези /говори за ангелите/, които са с нас са повече /важат/ от ония, които са с тях.
Аз затова ги комбинирам от различни преводи са повече първо и са по-силни второ. Значи ония, които са с нас са повече първо и са по-силни от онези, които са с тях. Елисей абсолютно не гледа в плътта, гледа в духа, той не каза „от тях“, не каза „те са по-силни от тях, от войската“, той каза:
От онези, които са с тях
Елисей казва: „Войната не се води в плътта, а се води в духа. Онези, които са с нас ангелите са по-силни от онези, които са с тях – падналите ангели и демоните“. Разбирате ли къде е битката? Тези там дето са с щитовете, с конете, с колесниците, както казва „ряпа да ядат“, разбираш ли, те изобщо не са фактор. Защото Бог, когато побеждава никога не е победил с голяма войска. Той победи голям Голиат с малък Давид, победи огромна войска с малък Гедеон и малка армия. Винаги Бог набляга на Духа.
Не чрез сила, не чрез войска, а чрез Духът Ми – казва Господ на Божиите войски.
Така че ние си казваме: „Ама аз съм самичък, горкичък съм. Колко съм слабичък“ или пък „Ами ние сме една малка домашна групичка, ама колко сме жалки в тоя свят“. Исус каза: „Момчета, момичета, има ли между вас двама човека, или трима човека? Колко сте? Ако сте се събрали?“ То сам човек не може да събере, аз да се събера със себе си то не е събрание това, значи събранието трябва да са поне двама и ако има пък и трима, ехе. Значи: „Двама или пък трима ама да сте събрани в Моето име Аз съм четвъртия“ и тогава кажи ми има ли нещо невъзможно. Разбираш ли за какво става въпрос? Ние наблягаме на числа, а Господ набляга на Духа и Елисей ни показва примера в това отношение. Казва:
Тези, които са откъм нас /ангелските войски/ са повече и по-силни от онези /демонични легиони/, които са с тях.
И тогава Елисей какво направи? Ето го оръжието, което използва Елисей – Елисей се помоли. Ама вижте, това не е молитва, дайте сега ще се молим и ще постим три дена и три нощи. Той не може в тази ситуация да си позволи да пости и да се моли три дена и три нощи. Той като е в пустинята пости, моли се, общува с Господа, всичкото това, ходи на планината, ходи в пустинята, обаче, когато дойде време за екшън няма такива работи. Трябва да се молиш бързо, трябва да се молиш ефективно. Какво казва той, каква молитва каза?
17 …Господи, отвори му очите за да види.
Шест думи. Ей това е молитва, шест думи. Какъв е резултатът? Значи духовните очи на Гиезий са затворени „отвори му очите, за да види“.
И Господ отвори очите на слугата
Ето, това е молитва. Значи молитвата трябва да има резултат. Молитва без резултат или молитва с резултат, има разлика.
и той видя /слугата видя/, и, ето, цялата планина бе пълна с огнени коне и колесници около Елисей.
Около града ли са огнените колесници? Около кое са? Около Елисей. Врагът беше около града, обаче огнените коне и колесници са около пророка, около Елисей. Това е защита. Значи градът може да пострада, но Елисей няма да пострада, градът могат да го разрушат, но Елисей няма да го разрушат. Огнените коне и колесници не се движат около града, а се движат около Елисей. Същото е и с църквата. Ако в този град има огнена църква, огънят е тук, обаче ако църквата, тоест хората излязат и отидат в другия град огънят си отива с тях, а не остава в града. Около хората. Около Елисей имаше огнени коне и колесници, казва се „цялата планина беше покрита“ това е огромна войска от огън. Затова се казва, че нашият Господ е огън пояждащ, Неговите войски са огън пояждащ.
Планините се топят като восък пред присъствието на Всемогъщия Бог.
18 И сирийците като отидоха при него
Значи сирийците тръгнаха към него вече, казват: „Ах сега ще го хванем ние“, обаче Елисей се помоли с втора молитва. Първата молитва едно изречение, добре, той обаче не спира с една молитва, моли се с втора молитва и казва:
порази ги със слепота.
Четири думи – порази ги със слепота. И Господ какво направи?
И порази ги със слепота, според думата на Елисей.
Тази молитва също беше отговорена. Значи ние трябва да се молим на Бога Той да ни отвори нашите очи и трябва да се молим на Бога Той да заслепи демоничните войски. Това може да стане, те също имат очи и ние също имаме. Нашите духовни очи да не са заспали, а да са отворени и техните духовни очи да бъдат заслепени.
Ето, виж сега какво става. Затова е станала катастрофата, защото той затваря не само духовните, но и физическите очи, обаче Библията казва:
Стани ти, който спиш! Възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос!
Марианче, в името на Исус, стани ти, който спиш! Възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос! Амин!
Аз даже до тук е спра, няма да продължавам нататък, защото той нататък и очите им отвори. Но това, което се получи, че врагът беше до такава степен поразен, че когато заведе вражеската войска при царя, царят каза:
Татко мой, да ги убия ли?
Tой казва:
Би ли убил тия, които си пленил с твоя лък и с твоя меч?
С други думи казва: „Те бяха пленени“, той казва: „Сложи им да ядат“, след като се нахраниха той казва: „Хайде идете и много поздрави на сирийския цар“ и се казва:
Сирийските войски повече не посмяха да дойдат срещу Израел.
Слава на Бога. Нека сега да се помолим с тази молитва, защото тази молитва е важна. Нека кажем:
Господи, отвори очите ми, за да виждам! Господи, отвори очите ми, за да виждам! Отвори ушите ми, за да чувам и да виждам плановете на врага срещу моя живот! Господи Исусе, разкрий ми корена на проблема ми! Господи Исусе, дай ми дух на откровение и ми открий корена на злото в моя живот и в моето семейство, в името на Исуса!
Господи Исусе, отвори очите ми, за да видя, че онези, които са откъм нас са повече и са по-силни от ония, които са откъм тях! Господи Исусе, ослепи врага! Нека врагът да ослепее. Демоничните сили, които са застанали срещу нас да ослепеят в името на Исус, а Ти отвори нашите очи! В името на Исус, ние пленяваме врага чрез меча на Духа и чрез лъка на Господа! В името на Исус, поразяваме съвета на врага! Връзваме царя на врага! В името на Исус, княза на тъмнината връзваме, неговите орди и произнасяме поражение върху врага, в името на Господ Исус!
Господи Исусе, изпрати огнена армия, огнени коне, огнени колесници, огнена пехота на всякъде около мен, около дома ми, около служението ми, около църквата! Огнени коне, огнени колесници, огнена пехота! Моля се за Твоите войски, огнен пламък! Огнен пламък! Не чрез сила, не чрез войска, а чрез Божият Дух, Господи на силите, Господи на ангелските войски, изпрати Твоята армия в нашата малка църква! Изпрати Твоята армия в Гандия! Изпрати Твоята армия в дома ми, в името на Исус! Искам откровение и искам мъдрост, моля Те за духовна сила! Господи Исусе, искам да се движа във власт като Илия, като Елисей, като Исус. Дай ми ключовете на царството да заключвам, да отключвам, да връзвам, да развързвам, в името на Исус!
Сега в името на Исус се обръщаме срещу вражеските орди, които са се изправили срещу мен и домът ми и служението ми и провъзгласявам поражение, разрушение! Заповядвам всеки нечист дух, всеки зъл дух, вън от мен! Вън от дома ми! Вън от семейството ми! Вън от служението ми, в името на Исуса!
Вдигам ръце към Господа: Слава на Исуса! Изпълни ме с огъня на Святия Дух! Искам огнено кръщение! Святия Дух и огън! Отворена врата небесна, стълбата небесна, нека Твоите ангели да слизат по стълбата и да се качват по стълбата. Изпълни ме с Духа Си, Господи Исусе! Укрепи ме във вътрешния човек, укрепи духа ми. Облечи ме с Божието оръжие, направи ме мощен и силен в Духа. Дай ми защитни сили, имунна система в името на Исус, имунитет срещу демони, имунитет срещу клетви, имунитет срещу магии, имунитет срещу омраза, имунитет срещу духовните врагове в името на Исус! Дай ми небесен имунитет, защити ме, Господи, с Твоята сила!
Сега призовавам името на Исус, името над всяко друго име и се скривам в името на Исус, което е яка кула! Името на Исус е моята яка кула, аз се скривам в него. Благодаря Ти, Боже!
Сега взимам кръвта на Исуса и я прилагам върху себе си дух, душа и тяло. Дух, душа и тяло прилагам кръвта, святата кръв, прилагам я върху дома ми. В името на Исуса, кръвта на Исуса, маслото на Святия Дух, огънят на Святия Дух върху мен дух, душа и тяло и върху дома ми и върху служението ми. Святият Дух и огън! Взимам Божето Слово, което е мечът на Духа и с него поразявам силите на врага! Писано е! Писано е! Писано е!
В името на Исус, моето тяло е храм на Святия Дух, Който имам от Бога, Святият Божи Дух живее в мен и п