Далила

ДАЛИЛА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 06.04.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=u4beDfxLZuw&t=7335s

Нека да отидем в книгата Съдии 16 глава. Искам да разгледаме едни взаимоотношения с Божията помощ между един Божий човек наречен Самсон и една жена наречена Далила. Започва се от 4 стих.
4 След това, той /тоест Самсон/ залюби една жена в долината Сорик на име Далила.
Значи Самсон, който е Божий човек, Божий пратеник, съдия, който е съдил Израел в продължение на двадесет години в един момент се влюбва в една жена наречена Далила. Даже и песни се пеят, има една песен на английски „лай, лай Дилайла“ – лъжи, лъжи Далила. Тази жена Далила той се влюбва в нея, а той е изпратен от Бога, Божий човек помазан с помазанието на Святия Дух, невероятна сила и мощ на Святия Дух почивала върху него. Господ иска да бъдем силни, иска да бъдем мощни. Обаче следващият стих се казва:
5 И филистимските началници, дойдоха при нея, казаха и
Забележете филистимските началници, думата началници. Бог ни даде власт над началства и власти. Филистимските началници са образ на началства, власти, господства, чинове, имена в духовната област на тъмнината. Тези филистимски началства дойдоха при кого? – при Далила. И казаха на Далила:
Предумай го и виж в що се състои голямата му сила, и как можем му надвием, че да го вържем, да го осмирим; а ние ще ти дадем всеки по хиляда и сто сребърника.
Невероятна оферта към Далила. Филистимските началници – началства и власти идват с оферта, казват: „Предумай го, разпитай го за да разбереш в какво се състои голямата му сила“. Скъпи приятели, Господ ни е помазал със силата на Святия Дух, но дяволът не се радва и неговите слуги не се радват на това, че Бог ни е помазал със сила и търси по всякакъв начин да ни отдели от нашата сила. Първо трябва да знаем, че „Господ е сила моя“ – каза Давид, трябва да сме на ясно, че нашата сила е нашият Господ. Когато бъдем отделени от Господа, ние сме отделени от силата, когато сме с Господа силата е с нас. Вижте тук е много показателно, че врагът търси къде и в какво се състои нашата сила. Има си тайна, Господ си има тайни, които врагът не знае. Врагът не може да разбере, не може да проумее от къде идва тази сила, той иска да я открадне. Йоан 10:10:
Крадецът идва да открадне.
Крадецът идва да открадне, това е нормално за крадеца и да разрушава, и да убива и той търси начин да открадне силата, която Бог ни е дал, но за да може да я открадне той трябва да разбере къде е ключът към нашата сила. И всеки един служител и всеки един християнин си има ключ, има ключ на нашата сила и тук казва как можем да му надвием, тоест как можем да го победим, защото един човек Самсон беше по-силен от цялата филистимска армия. Филистимците се видяха в чудо, защото Самсон с една магарешка челюст изби хиляда филистимеца – с една магарешка челюст. Магарешката челюст помните магарето на Валаам какво направи? – пророкуваше – едно пророческо слово. Елисей с едно пророческо слово цяла армия победи, царят на сирийците победи. С други думи врагът иска да ни надвие и вижте, не само иска да победи, но иска да ни върже, иска да бъдем вързани. Обаче Матей 18:18 каза, че не те ще ни връзват, а ние ще ги връзваме, защото казва:
Каквото вържете на земята ще бъде вързано на небесата.
Аз искам да ви кажа, приятели, трябва да се научим да връзваме и да развързваме, защото ако не връзваме ние другият иска да връзва, трябва да се научим да връзваме.
Как можем да го усмирим
Тоест как можем да го спрем? Как можем да спрем възхода му, как можем да спрем тази армия, която Господ е пратил? Господ пратил един човек Самсон, който е цяла армия. Как можем да го усмирим? И тогава вече идва изкушението за Далила, а ние всичките ще ти дадем на теб по 1100 сребърника. Предлагат и пари, както на Юда му предложиха пари, 30 сребърника на Юда му предложиха. За Йосиф 20 сребърника, изобщо виждате, че парите са много въвлечени в предателството, парите се използват за предателство и врагът като не може да победи той се опитва да се приближи и се опитва да се приближи до Самсон посредством жената, която той обича до него, жената, която е до него. Те се опитват да подкупят жената тези началници, а тази жена никъде не се казва, че го е обичала, казва се, че той обичаше нея, но не пише тя да го е обичала него. И ние трябва да знаем, особено мъжете служители трябва да знаем, че силата, която ни е дадена от Бога една жена е в състояние да ти я отнеме. Силата, която е дадена от Бога и служението, което е дадено от Бога много служители са паднали поради една Далила, една Далила, която им е взела силата.
Така че всеки един служител и християнин трябва да има в предвид, че врагът атакува и врагът използва Далила. Ние знаем за Езавел, обаче освен Езавел има и Далила и тя действа по различен начин. Сега ние ще я разгледаме като човешка фигура, но също така и като демонична личност, защото има и такъв дух, а има и такъв тип хора, такъв тип жени, които идват с цел да откраднат силата.
6 И тъй, Далила попита Самсон: Кажи ми тайната на голямата ти сила
Забележете думата „тайната на голямата ти сила“. Това означава, че никой от нас не е длъжен да казва всичко. Има тайни, които Бог ни казва, има тайни, които ние не трябва да говорим, не трябва да ги казваме. Защото тази сила, която е имал Самсон е била тайна, тя е била скришна, те са виждали проявлението, но не са знаели причината.
Кажи ми тайната на голямата ти сила и с какво трябва да те вържат, за да те усмирят.
С какво трябва да те вържат, как трябва да те вържат? Значи, вижте, врагът търси как да ни връзва, ето това е. Но Павел каза:
Божието Слово не се връзва.
Само при този първи въпрос, който Далила задава, ако Самсон беше в своя здрав разум и не беше влюбен, той вече е бил омотан, ако той беше на своя здрав разум той вече щеше да знае, че тук нещо не е наред. Забележете в случая с Езавел, тя е царица, тя контролира, манипулира, заплашва, убива и т.н. В този случай имаме просто една жена, която не разполага с власт, единствено с чара си, с който по някакъв начин е изкусила Божия човек, обаче зад нея стоят началства, зад нея стоят власти. Понякога ти гледаш един човек, но не знаеш колко началства духовни стоят зад този човек. В църквата ти може да влезе един човек, може да влезе една Далила, може да изглежда малка, невинна, може да не е жена, понякога това може да бъде и дете, дори дете може да бъде използвано така. Може да бъде мъж, не трябва да се хващаме непременно за това, че е жена. Може да влезе една личност, но тази личност да носи със себе си началства, тия филистимски началници, така че не трябва да гледаме по плът, трябва да гледаме какво стои отзад.
7 И рече й Самсон:
Самсон, обаче отговаря. Забележете нещо, в момента, в който Далила се осмелява да зададе такъв въпрос Самсон трябваше да я отсече от първия път. Тя трябваше да бъде отсечена от първия път, няма право да задава такива въпроси и Самсон няма смисъл да се чуди как да я лъже и да се чуди как да крие. Ние трябва да разберем, че няма нужда да лъжем като ни задават въпроси, а направо трябва да отказваме. Вижте Самсон започва да лъже, това е първото.
Ако ме вържат със седем пресни тетиви, още не изсъхнали, тогава ще стана слаб като всеки друг човек.
Вижте какво казва „слаб като всеки друг човек“. Без Божията сила човек е слаб, с Божията сила човек е силен. Но Самсон излъгва Далила като мисли, че по този начин нещата ще преминат, обаче:
8 Тогава филистимските началници й донесоха седем пресни тетиви, още не изсъхнали; и тя /Далила/ го върза /Самсон/ с тях.
Тази жена, която беше до него го върза и той още не се осъзнава.
9 И направиха в спалнята засада
Искам да ви кажа, приятели, че ако ти си Божий човек, ако ти си Божий служител трябва да знаеш, че филистимските началници са срещу теб, те правят засади, за които ти не знаеш. Те се крият, използват някоя Далила в живота ти срещу теб, разузнаване са пуснали, предатели са пуснали в действие. Виждате ли, това е офанзива срещу Самсон и помазанието на Святия Дух. В собствената му спалня, всъщност това не е неговата спалня, това е нейната спалня. Той какво прави в нейната спалня? Забележете, в спалнята и имаше засада, тя обаче го върза. Първо Далила върза Самсон.
И му викна: Филистимците върху тебе, Самсоне! /изпитва го да види дали това е вярно/ А той скъса тетивите, както би се скъсала връв от кълчища, когато се допре до огъня.
Забележете нещо тук, забележете думата огън. Имало е огън в Самсон. В нас има огнената сила на Святия Дух. Той скъса тетивите, той скъса връзките – не могат да го вържат. Искам да ви кажа нещо, приятели, врагът постоянно се опитва да ни връзва, но ето, както в този случай това е като кълчища до огън. Няма какво ние постоянно да се плашим от това, че някой може да изговори нещо или че някой може да ни връзва или нещо друго, това, което трябва да правим е да бъдем внимателни с кого се свързваме. Ако имате около вас си някоя Далила, независимо дали в женски или в мъжки род, която идва, за да ви върже изпратена от началства и власти на тъмнината, пазете се, защото в един момент може да се окаже фатално това нещо. Бог даде време на Самсон, има време, в което човек може да се покае, има време, в което човек може да се осъзнае. Три пъти Самсон можеше да се осъзнае, на четвъртия път беше фатално. Бог ни дава възможност да се осъзнаем.
Слава на Бога за огъня, на Святия Дух, който изгаря веригите като калчища, изгаря веригите като слама, разстопява веригите като восък. Благодарим на Бога за помазанието на Святия Дух.
И силата му не се узна.
Първи опит неуспешен. Но проблема със сатана и неговите агенти е, че те са настойчиви и те са обикновено по-настойчиви от нас. Господ казва, че ние трябва да бъдем настойчиви в молитва като вдовицата, но се оказа, че те са по-настойчиви от нас.
10 После Далила каза на Самсона: Ето, ти ми се подигра и си ме излъгал; кажи ми сега с какво трябва да те вържат.
Значи тя даже не само, че не съжалява за това, което е направила, но на всичкото отгоре идва и с упрек. Аз се удивлявам понякога, трябва да ви кажа хора, които вършат нечестие и зло колко са убедителни, толкова са убедителни, че просто чак да му повярваш. Такива глупости говорят понякога, но толкова убедителни, че все едно всичко е невинно и всичко е точно, брат. Ето сега например Далила толкова убедителна: „Как може ти да ми се подиграваш на мен, не те е срам, ти ме лъжеш“. Наистина я излъга, обаче от къде на къде, тя няма право да му каже това нещо и отново „кажи ми“, отново иска Самсон да се издаде. Някои има, които още от първия път ще си кажат, Самсон поне издържа три пъти.
11 А той й рече: Ако ме вържат яко с нови въжета, още не употребявани, тогава ще стана слаб като всеки човек.
12 Далила взе нови въжета, върза го с тях, и му викна /отново го върза/: Филистимците идват върху тебе, Самсоне! (А засадата седеше в спалнята).
Отново има засада, причакване, както лъвът причаква. Интересно, аз не бях виждал питоните как причакват, не бях очаквал, че са такива хищници, как причакват и как се хвърлят върху жертвата, хващат я. Става въпрос за жертва, може да е куче, може да е пантера, може да е нещо такова голямо, захапва го, увива се около него, души го и го поглъща после. Удивително нещо колко са агресивни, като ревящ лъв и като змия поглъща.
А той ги скъса от ръцете си като нишка.
Отново слава на Бога за огъня на Святия Дух, скъса и тези въжета като нишка.
13 Тогава Далила каза на Самсон втори път: До все ми се подиграваш и ме лъжеш; кажи ми сега с какво трябва да те вържат. А той й каза: Ако втъчеш седемте плитки на главата ми в платното и заковеш с гвоздей аз ще стана безсилен като всеки друг човек.
14 И докато той спеше тя взе седемте плитки на главата му и втъка ги в платно и викна: Филистимците върху тебе, Самсоне! А той се събуди от съня си, и изтръгна гвоздея от стана с платното.
Сега забележете тук нещо интересно, до сега два пъти Самсон излъга, третия път обаче отново лъже, но този път докосва косата си. Този път вече той казва „седемте плитки на неговата коса“, защото той е бил Назарей и не е трябвало да се подстригва, това е като негов обет с Господа да не се подстригва. Имал седем плитки, забележете седем плитки. Нали знаете, че косата е покривало, косата е власт, а мъжът е покривало на жената. Косата на жената или покривалото на жената е област на мъжевата власт, а пък Господ е нашето покривало, Господ е властта на мъжете. Забележете тия седем плитки говорят за седмократна власт на Господа. Този път обаче той казва „седемте плитки на косата ми“, а неговата сила е в неговата коса. Но трябва да бъдем внимателни как го казваме това, защото силата не е в косата. Косата на Самсон е била тайната, косата на Самсон е била точката на контакт между Бога и него, косата, която е образ на неговото посвещение, той е бил посветен на Господа. Докато ходим в нашето посвещение Бог и Неговата сила е с нас, но истинската сила на Самсон е Бог, защото се казва:
Господ е сила моя!
Но той не трябваше да докосва косата и ето третия път вече той издава косата. С настояването, с настойчивостта на Далила Самсон започва да се предава, малко по малко започва да изгубва фронта. Има време, в което ние трябва да бъдем решителни и трябва да можем да кажем „не“, трябва да можем да отсечем контрола, трябва да можем да отсечем манипулацията, трябва да можем да отсечем опитите на врага да се добере до нашата сила, но Самсон не го направи.
15 Тогава тя му рече /три пъти вече/: Как можеш да казваш: Обичам те, /ето тя вече го обръща на любов/ като сърцето ти не е с мене? Ето, тия три пъти ти ме излъга и не ми казваш в какво се състои голямата ти сила.
За какво и е на нея да знае силата му? Виждате ли? Но тя започва да го манипулира и започва да плаче. Виждате ли просто упрек: „Ама ти ме мразиш и не ме обичаш, ама ти ако ме обичаше щеше да ми кажеш. Защо не ми казваш? Каква е причината да не ми кажеш? Моля ти се кажи ми, ако ме обичаш ти ще ми кажеш“ и го натиска.
16 И понеже му досаждаше /забележете думата досаждаше/ всеки ден с думите си, и толкова настояваше пред него, че душата му се притесни до смърт,
А той не трябваше да търпи това нещо. Защо трябва да търпим да се притесним до смърт? Виждате ли този дух на Далила, който изглежда на пръв поглед безобиден „ти ме мразиш и не ме обичаш“, в същото време го притесни чак до смърт. Забележете думата смърт тук. И той вече притиснат, изманипулиран, натиснат, откри цялото си сърце. Откри на Далила цялото си сърце, откри на предателя цялото си сърце, откри на врага цялото си сърце.
17 той й откри цялото си сърце като й рече: Бръснач не е минавал през главата ми, защото аз съм Назирей на Бога още от утробата на майка си; ако се обръсна, тогава силата ми ще се оттегли от мене /а силата му е Бог/ и ще стана слаб, и ще бъда като всеки друг човек.
Три пъти излъга, четвъртия път каза истината. Далила разбра, че този път каза истината и се казва:
18 А като видя Далила че й откри цялото си сърце, прати да повикат филистимските началници, като каза: Елате и тоя път, защото той ми откри цялото си сърце. Тогава филистимските началници дойдоха при нея и донесоха и парите /първото нещо/ в ръцете си.
19 И тя го приспа на коленете си,
Забележете тя го приспа.
повика човек да обръсна седемте плитки на главата му; и след това тя започна да го усмирява.
След това тя започна да го усмирява, тя започна да го отслабва, тя започна да се подиграва с него, самата тя започна да се подиграва с него и се казва:
И силата му се оттегли от него.
20 Тогава тя викна: Филистимците идват върху тебе, Самсоне! И той се събуди от съня си и си каза:
Вижте сега Самсон какво си казва:
Ще изляза както друг път и ще се отърся.
Той имаше опит много пъти, както с Далила, така и преди това, знаеше, че силата на Бога беше с него и той казва: „Аз ще се отърся, аз ще стана, аз ще го направя това нещо“ , но той не знаеше, нали се казва, че силата му се беше оттеглила от него, тук се казва:
Но той не знаеше, че Господ беше се оттеглил от него.
Тук ясно се вижда коя е силата му. Той не знаеше, че Господ се беше оттеглил от него. И тъй, стана каквото стана. Филистимците го хванаха номер едно, дотогава не можеха да го хванат, но той вече беше вързан и то от собствената му любима Далила.
Затова аз искам да кажа, братя и сестри, трябва да бъдем много внимателни. Мъжете трябва да бъдат много внимателни. Който иска да служи на Господа да знае, че дяволът е изпратил Далили. Далили може да бъдат с минижупи, Далили могат да изглеждат много духовни, но Господ ни предупреждава чрез това слово всеки един мъж да внимава, по същия начин и жените да внимават с Далилите, които идват, защото като дойдат ще ви вържат и като ви вържат ще ви вземат силата и ще видите какво става по-нататък. Има служители, които са паднали в тези неща, някои в момента са паднали и хората не знаят за това, но в един момент ще се открие, а дори и да не се открие те в паднало положение, дяволът си е доволен. Един служител ако е паднал и вързан от някоя Далила той може да стои да проповядва на амвона, обаче няма полза от това проповядване, няма сила, няма помазание.
Скъпи приятели, Божието царство не е в приказки, Божието царство не е във философия, Божието царство казва 1 Коринтяни 4:20 е в динамис, в сила. Нямаме ли силата, нямаме Господа. Много може да приказваме, много може да философстваме, сила нямаме ли нямаме Господа. Забележете къде се насочи Далила, срещу силата, не срещу приказките. Вие погледнете Илия, погледнете Елисей, те почти не говорят, от време на време по някоя дума казват „ще дойда, отивам“, казва по някоя дума, обаче останалото какво е? – действие, останалото е сила. Връзва развързва, отваря небе, затваря небе, това е, което прави. Силата – Господ се оттегли от Самсон. И всеки един Самсон трябва да знае, че трябва да се пази от Далила, трябва да бъде отрязана. Например знаете колко пъти се случва, това вече започва да става, как да кажа, семейства да се разбиват, даже и при служители. Идва някоя и се разбиват семейства, разбиват се служения.
21 И тъй, филистимците го хванаха – първо, значи хванаха го, той е вързан вече, под тяхна власт.
и избодоха очите му – второто нещо.
Избодоха очите му това означава видение, Самсон нямаше повече пророческо видение. Какво правиш? – проповядвам. Какво правиш? – ами чета Библията. Очите също са очите на вярата. Когато човек е хванат от филистимците няма вяра, вярата я няма човек е в тъмнина.
Защото ние не ходим с гледане, ние ходим с вярване.
Вярата е нашето духовно зрение.
Не гледаме на видимите, а на невидимите.
Изгуби си видението, изгуби си вярата и после като си изгубил вярата всичко заминава. Какво става по-нататък?
и като го отведоха в Газа, вързаха го с медни окови;
Вързаха го с медни окови, връзване. Може да си Самсон и може да бъдеш вързан.
И той мелеше в тъмницата. Тъмница, затвор, тъмница, вързан. И какво прави? – мели. Вършеше работата на едно магаре. Магаретата се въртят и мелят, той вършеше магарешка работа, едно и също, едно и също, циклично. Служението загубва вече остротата, загубва откровението, служението загубва видението, просто едно и също, едно и също, едно и също. Виждате хванаха го избодоха му очите, вързаха го и започна да работи като роб, вече не като слуга на Бога, а като роб на тъмнината. Самсон в тъмницата, затворен. И ако ме слуша някой Божий човек служител, който е в такова състояние, има надежда, може да се обърнеш с покаяние, изповед на грехове и Господ може да те избави от състоянието, в което се намираш.
22 Но космите на главата му започнаха пак да растат след като беше обръснат.
23 И филистимските началници се събраха да принесат голяма жертва на бога си Дагон
Някой казва, че този бог Дагон е бил с тяло на жена и с опашка на риба, някакъв бог на морето. Трябва да го проучим този бог, но така или иначе, ако помните имаше случай, в който сложиха ковчега на завета в храма на бога Дагон и на сутринта статуята на бога Дагон беше паднала по лице пред ковчега на завета. На другия ден го дигнаха и след това той пак падна, Дагон и този път двете му ръце бяха счупени, този същият бог Дагон.
и да се развеселят, защото си рекоха: Нашият бог предаде в ръката ни врага ни Самсона.
Виждате ли какъв срам идва, когато ние християните се предаваме пред една Даила, какъв срам идва и започват враговете да смятат, че техния Бог е по-силен, защото не виждат силата на нашия Бог.
24 И когато го видя народът, хвалеше бога си, казвайки: Нашият бог предаде в ръката ни врага ни, разорителя на земята ни, който е убил множество от нас.
25 И когато се развеселиха сърцата им, казаха: Повикайте Самсон, за да ни развлича.
Вече го взеха за клоун.
И повикаха Самсон от тъмницата и той ги развличаше;
Какво се получава с църквата на Бога и с нас, когато загубим помазанието и силата на Бога? Започват да се подиграват с нас и ставаме за насмешище, изгубила сила църква.
и го поставиха между стълбовете на храма.
26 Тогава Самсон каза на слугата, който го държеше за ръката: Остави ме да напипам стълбовете, на които се крепи храма, за да се подпра на тях.
Самсон не вижда, той е сляп.
27 А храма беше пълен с мъже и жени; там бяха и всичките филистимски началници.
Слава на Бога. Значи тия всичките началници, които подкупиха Далила са там. За Далила повече не чуваме нищо, какво стана с нея не знаем.
и на покрива имаше три хиляди мъже и жени, които гледаха Самсон
Значи кой знае колко народ е имало, само на покрива са били три хиляди.
като им беше станал за посмешище.
Този велик Божий служител за посмешище стана. Обаче тук се получава един поврат – Самсон се помоли. Тази дума се помоли на Господа е много важна.
Тогава Самсон извика към Господа, казвайки: Господи Иеова, спомни си за мене и ме подкрепи само тоя път, Боже, за да отмъстя с един удар на филистимците за двете си очи.
Самсон се помоли на Господа, приятели и това е нещото, което върна помазанието на Святия Дух. Помазанието на Святия Дух ще се върне върху нас чрез молитва, сериозна молитва.
29 И Самсон прегърна двата средни стълба, на които се крепеше храма, и опря се на тях, на единия с дясната си ръка, и на другия с лявата.
30 И каза Самсон: Нека умра с филистимците.
Вижте тук Самсон е преобраз, също и тази ситуация е преобраз на Исус Христос, Който умря. Както Самсон умря с филистимците, така чрез смъртта на Христос силите на тъмнината умряха за нас. Ние сме победители над тях чрез Неговата кръв. Самсон искаше да умре с филистимците.
И наведе се с всичката си сила; и храмът падна
Храмът на Дагон падна, слава на Бога. Забележете Самсон разруши храма на Бога Дагон. Слава на Бога! Вижте, той не само изби филистимците, той разруши храма на един фалшив бог, на Дагон.
И храмът падна върху началниците /началниците заминаха/ и върху всички хора, които бяха в него. Така, умрелите, които Самсон уби при смъртта си
Слава на Бога, че Исус с Неговата смърт унищожи сатана.
Умрелите, които той уби при смъртта си бяха повече от ония, които беше убил през живота си.
Аз искам да ви кажа, че онова, което Христос направи със Своята смърт надминава много повече онова, което Той направи със Своето служение. Неговата смърт, смъртта на Христос е огромна, необятна победа за нас. Слава на Бога. Но ето Самсон при смъртта си уби повече врагове отколкото през живота си. Аз до тук ще свърша това поучение.
Благодарим Ти, Святи Боже, за Твоето Слово и Те моля да ни дадеш поука, Твоята поука в името на Исус. Амин.
Мими казва: „Аз само бих добавила нещо, което ми се струва наистина важно, че този демон Далила работи много чрез чувствата, примерно за разлика от Езавел, която работи законно чрез властта и всъщност ние трябва да пазим сърцата си, както казва Словото. И че всъщност помазанието не се връзва, защото те го вързаха няколко пъти, а всъщност може да се отнеме от човека, когато се отреже връзката или точката на контакт.“ Което беше косата в случая със Самсон.
Словото казва да пазим сърцата си, така че всеки трябва да внимава било то мъж или жена, да се пазим. Слава на Бога. Аз знам, че всеки получава някакво откровение по въпроса. Виждам, че някои от вас пишат за това.

Молитва срещу духа на Далила