Молитви – плода на Духа, събаряне на крепости, Явис, духовни съпрузи

МОЛИТВИ – БОГОСЛУЖЕНИЕ 06.04.2017г.
Интернет предаване с пастор Пламен Петров
https://www.youtube.com/watch?v=u4beDfxLZuw&t=6946s

Господи, ние Те молим сега да излееш това мощно помазание върху нас, помазанието на Самсон да слезне върху нас, помазанието на Илия и Елисей да слезе върху нас. Помазанието на Моисей да слезе върху нас! Помазанието на Исус да слезе върху нас в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Нека Твоето мощно помазание да слезе върху нас, Святи Боже! Алелуя! Благодарим Ти!
Нека сега да се помолим, приятели с молитва за ангели, искаме от Бога Неговите ангели върху нас. Нека да кажем: Отче, в името на Исус Те молим за Твоите ангели върху нас, върху семействата ни, върху служението ни. Небесни Боже, в името на Господ Исус Христос отвори небесата! Отвори вратата на небесата, небесни Боже, спусни небесната стълба, дървената небесна стълба Христовия кръст. Спусни небесната стълба, Господи! Алелуя! Нека Твоите ангели да слизат по стълбата и да се качват по нея постоянно. Нека Твоите ангели да слизат и да се качват по Христовия кръст, плътта и кръвта на Исус. Нека кажем: Аз пия кръвта на Исус и ям плътта на Исус в името на Исус.
Изпрати Твоята небесна войска! Небесни войски изпрати при нас, изпрати Твоите ангели. Твоите ангели да ни пазят, да ни охраняват постоянно, нека Твоите ангели да ни носят на ръцете си, нека Твоите ангели да ни служат, да ни слугуват в името на Исус. Нека Твоите ангели да направят стан около нас, стан, защита около нас, да ни охраняват дух, душа и тяло. Моля Те, Отче, изпрати легиони от ангели да ни бранят и воюват за нас, обграждай ни постоянно с тях. Отвори очите ни за да виждаме в духа, да виждаме, че ангелите, които си пратил от към нас са повече и са по-силни от демоните, които са срещу нас. Обгради ни с Твоята небесна войска и изпрати огнени конници, огнени колесници, огнена пехота. Ослепи демоничните войски на мрака в името на Исус, нека демоничните войски да бъдат заслепени. Тези, които са застанали срещу нас и воюват срещу нас да бъдат заслепени. Постави ангелски засади против духовните ни врагове, да се разделят враговете, да бъдат поразени и да се изтребят едни други в името на Исус!
Нека Твоята невидима войска да поразява враговете, които са се повдигнали срещу нас, да бягат по седем пътища от нас! Господи, нека ангел Господен да ги гони онези, които се противопоставят и воюват срещу нас и срещу служението ни, ангел Господен да слезе и да порази стана на врага! Ангел Господен да слезе и да порази с огън стана на врага в името на Исус! И заедно с Твоето небесно войнство, небесни Боже, ние Те хвалим и Ти отдаваме славата в името на Исус Христос от Назарет! Алелуя, слава на Бога! Чудесно е да се молим.
Сега ще направим и

МОЛИТВА ЗА ПЛОДА НА ДУХА

Господи Святи, изпълни ни с плода на Духа в името на Исус, учи ни и помогни ни да бъдем изпълнени и да изявяваме плода на Твоя Дух. Изпълвай ни с дух на вяра, с дух на надежда, с дух на любов ни изпълвай. Изпълвай ни с радост, изпълвай ни с мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Изпълвай ни с плода на Духа! Изпълвай ни с Христовия характер в името на Господ Исус Христос от Назарет се молим. Алелуя!
Слава на Бога! Благодарим Ти, Господи!
Нека да продължим да се молим. Господи, небесни Отче, в името на Господ Исус, направи ме нов човек чрез Духа Си, нов човек. Да се облека с новия човек, утвърди ме в новия човек чрез Твоя Дух. Излей Твоя Дух върху мен, Господи, алелуя! Излей Твоя Дух върху мен, потопи ме в Духа Си, Господи! Изпълвай ме сега и постоянно с Твоя Свят Дух! Утешавай ме, Господи, чрез Святия Си Дух, Който е моят утешител. Благодаря Ти за Утешителя! Благодаря Ти за Водачът Святия Дух! Води ме чрез Духа Си! Учи ме чрез Духа Си! Откривай ми идните неща чрез Духа Си! Проявявай Твоята чудотворна сила на Духа чрез мен. Проявявай плода на Духа Си чрез мен. Давай ми сънища, видения, пророчества от Духа. Дай, Господи, чудотворната сила на Духа да се проявява в служението ми, в името на Исус Христос от Назарет! Благодаря Ти и Ти отдавам славата и хвалата! Алелуя!
Нека да кажем така: Святи Душе, Ти си моят помощник, Ти си моят утешител, Ти си моят учител, учи ме. Ти си моят водач, Ти си Дух на откровение, откривай ми Словото. Откривай ми идните неща, Ти си пророчески Дух. Ти си Духът на сила, проявявай силата си чрез мен, проявявай Христовия характер и нека Словото на Бога да се всели дълбоко в мен и нека Христовия характер да се изобрази в мен. Давай ми сънища, видения и пророчества. Благодаря Ти! Моето тяло е Твой храм, изпълвай ме, живей и управлявай в мен в името на Исуса Христа. Амин.
Нека пак да се помолим за Божия Дух. Отключвам и отварям всяка врата на Святия Дух в името на Исус Божият Син. Отключвам и отварям всяка порта, врата и прозорец в живота ми за Божието Слово, за кръвта на Исус и за Святия Дух. Отключвам и отварям всяка врата на сърцето си, на ума си, на духа ми, на душата ми, на емоциите ми, на волята ми, на тялото ми, на кръвта ми. Отключвам и отварям всяка врата на дома ми за Святия Дух. Отключвам и отварям всяка врата на потомството ми, на родителите ми, на служението ми, на финансите ми. Отключвам и отварям всяка врата на Святия Дух на Господ Исус Христос, на Божието Слово, на кръвта на Исус. Благодаря Ти, Господи! Алелуя! Благодарим Ти, Боже!

НЕКА СЕ ПОМОЛИМ ЗА СЪБАРЯНЕ НА КРЕПОСТИ

В името на Исус Христос Божия Син събарям всяка демонична стена и крепост, които блокират Божието Слово, кръвта на Исуса и Святия Дух в живота ми. Събарям всяка демонична стена, крепост и блокаж в сърцето ми, в ума ми, в душата ми, в емоциите ми, във волята ми, в тялото ми, в кръвта ми, в дома ми, в потомството ми, в родителите ми, в служението ми, в работа, бизнес, във финанси събарям всяка демонична стена, крепост и блокаж в името на Господа Исуса Христа!
Сега в името на Исус изкореняваме всеки сатанински корен в живота ни, в сърцата ни, умовете ни, душите ни, емоциите ни, волята, тялото, кръвта, ако има болести на кръвта, тялото, всеки сатанински корен да бъде изкоренен. Дома, потомството, родителите, служението, работа, финанси, всяка една област, всеки демоничен корен да бъде изкоренен в името на Исус Христос! И сега всяко демонично семе в името на Господ Исус Христос, нека да изсъхне! Ние проклинаме всяко демонично семе и го умъртвяваме и нека да изсъхне и да не даде плод до века! В името на Исус, всяко демонично семе в сърцето ми, в ума ми, в душата ми, в емоциите, в тялото ми, в кръвта ми, в дома ми, в потомството, в родители, в служение, в работа и бизнес, във финанси, всяко демонично семе да бъде изсушено и да не даде плод до века! Благодарим Ти, Господи!
Всеки зъл и нечист дух го връзваме и го изгонваме от домовете си, от сърцата си, от умовете си, от душите си, от емоции, воля, тяло, от кръвта. Всеки един зъл и нечист дух, който е влязъл в тялото да донесе болест, ние го изгонваме в името на Исус! Който е влязъл в кръвта да донесе болест го изгонваме в името на Исус! Всеки зъл и нечист дух от потомството, който иска да разруши потомството и децата, в името на Исус, вън! Всеки един зъл и нечист дух, който иска да разруши връзката между родители и деца, между нашите родители и нас, който иска да разрушава, да убива и да краде, вън! Изгонваме всеки зъл и нечист дух, който действа против служението ни, против работата ни и бизнеса ни, против финансите ни в мощното име на Исус Христос ние го изгонваме. Да бъде светлина искаме. Да бъде светлина! Благодарим Ти, Святи Боже, алелуя!
И сега, всяко идолопоклонство, в мощното име на Исус, всяко идолопоклонство в бащиния дом и в майчиния дом, отричаме се от поклонение на идоли в бащиния дом и в майчиния дом, по майчина и бащина линия от корен да бъдат изкоренени всички идоли и да бъдат строшени в името на Господа Исуса Христа. Семейни, наследствени, родови идоли да бъдат строшени в мощното име на Исус! Всяко идолопоклонство, ние се отричаме от поклонение на идоли в мощното име на Исус. Няма значение как ще се нарече идола, може да се нарече комунизъм, може да се нарече нещо друго, да бъде разрушен всеки идол в мощното име на Исус! Всяко идоложертвено, жертвоприношение на идоли в майчиния и бащиния ни дом, ние се отричаме и разрушаваме всяко жертвоприношение на идоли. Жертвоприношение на идоли е жертвоприношение на демони. Ние се отричаме от жертвоприношение на идоли и жертвоприношение на демони. Всяко кръвно жертвоприношение да бъде разрушено по майчина и бащина линия и да бъде изкоренено! Всяко жертвоприношение на животинска кръв или на човешка кръв да бъде разрушено в мощното име на Исус Христос. Мерзост пред Бога е това нещо, включително и курбаните, колене на петли.
Всяко жертвоприношение на храна, хранене на демони, отричаме се от всяко хранене на демони в рода ни. Подаване на мъртвите или както някои казват раздаване на мъртвите, ние се отричаме по майчина и бащина линия от всяко подаване и раздаване на мъртвите в мощното име на Исуса Христа. Всяко нещо, което сме изяли или сме изпили от трапезата на сатана ние го отхвърляме, отделяме се от него и му заповядваме да се махне от нас! Отричаме се от общение с демони в нашите фамилии по майчина и бащина линия. Всеки корен на идолопоклонство или идоложертвено в бащина ми дом и в майчиния ми дом да бъде изкоренен! Унищожавам всеки идол в сърцето ми, в ума ми, в душата ми, в тялото ми, в съня ми, в дома ми, в бащиния и майчиния ми дом, всеки идол да бъде строшен в мощното име на Исус! Унищожавам всеки фамилен идол в бащиния и майчиния дом в мощното име на Исус и събарям всеки семеен олтар в бащиния и майчиния дом, който се покланя на идоли, събарям го в мощното име на Господа Исуса. Благодаря Ти, Господи! Отдавам Ти славата и хвалата! Всеки дух на идолопоклонство и идоложертвено, вън от живота ни!
Високи места. Високите места в рода ни да бъдат разрушени в мощното име на Исус! Поклонения на високи места да бъдат разрушени в името на Исуса Христа. Ние се покланяме само на Бога Отца в името на Господа Исуса Христа чрез Святия Дух. Благодарим Ти, Господи! Отдаваме Ти слава и хвала, святи Боже!
Отричаме се също в името на Исус от всякакви думи на клетви и проклинания срещу нас и домовете ни. В името на Исус всякакви думи на проклинане ние разрушаваме.
Никакво оръжие скроено против нас няма да успее.
Всяка нечестива изговорена дума срещу нас да бъде разрушена в името на Исус! Всяка нечестива написана дума срещу нас да бъде разрушена в името на Исус!
Всякакво проклинане чрез картини разрушаваме в името на Исус! Проклинане чрез музика разрушаваме в името на Исус! Проклинане чрез видео разрушаваме в името на Исус! Всяко действие на проклинане разрушаваме. Заровени дрехи с цел смърт ние разрушаваме в мощното име на Исус! Коси заровени с цел смърт, ние разрушаваме в мощното име на Исус! Яйца и други неща използвани с цел проклинане, ние разрушаваме в името на Исус и всякакви магии, чародейства и клетви направени срещу нас да бъдат разрушени по майчина линия и по бащина линия. Благодарим Ти, Господи, алелуя!
Божият Дух действа, приятели! Нека огънят на Святия Дух да слезе върху вас. Вдигнете ръце. Силата на Бога слиза. Благодарим Ти, Господи, нека Твоят Дух да ни освобождава.
Където е Господният Дух там е свобода.
Благодарим Ти за Твоите ангели.
Много се зарадвах на това свидетелство, което го сложих на стената. Една сестра, даже не знам дали не е била православна, защото тя казва, че търсела черква, където да ходи в Чехия и пише, че попаднала на нашето Богослужение и казва: „Останах с отворена уста, защото те видях как ти проповядваш, а зад теб а ангела се разхождаха ту в едната посока, ту в другата посока и през цялото време не можах да чуя Словото, защото гледах ангелите“, това значи през цялата служба, после казва: „На другия ден си пуснах службата, тогава не ги видях ангелите и слушах цялото Слово“. Аз благодаря на Бога. Нека вдигнем ръце и да кажем: Благодаря Ти, Господи, че Ти изпращаш Твоите ангели. Благодарим Ти за ангелите, които Ти пращаш. Благодарим Ти за Духа, Който Ти пращаш. Благодарим Ти за Твоята сила, в мощното име на Исуса Христа от Назарет, алелуя! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти славата и хвалата!
Ето, вижте какво казва сестрата: „Пасторе, моля ви да се молите за мъжа ми, тъкмо се обърна към Бог и тръгна на църква, падна и си счупи крака, мина операция, сега се оправя“. Приятели, да ви кажа, ще се молим за вас това, обаче, което трябва да знаете, че когато човек се обърне към Господа дяволът се опитва по всякакъв начин да го спре. Така че, нека да се разрушат всичките опити на сатана да ни спира. Господ да възстанови крака на мъжа ти в мощното име на Исус! Да аз го виждам даже как заздравява кракът на мъжа ти. Благодаря Ти, Господи, за оздравяването за крака на мъжа и.
Всякаква сатанинска съпротива нека бъде сломена. Всякакви противопоставящи се духове да бъдат вързани и да бъдат изгонени в името на Исус! Благодарим Ти, Господи, за Твоето Слово, благодарим Ти за Твоя Дух, благодарим Ти за Твоите ангели в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Алелуя! Благодарим Ти!
Нека сега да сложим ръка на болното място. В името на Исус, сложете ръка на болното място. Заповядваме, ти пратеник на сатана, ти болест, излез в името на Исус!
Ето един брат казва: „Почувствах много силно помазание и огъня на Святия Дух“. Радвам се за това.
Ти болест, ти болестотворен дух, вън в името на Исус!
Сестрата вика: „На всяка служба треперя“. Бъди свободна! Нека тези демони, които треперят да напуснат в мощното име на Исуса! Алелуя!
Ти болест, излез от тялото ми! Всеки дух в емоциите, вън! Всеки дух в ума, вън! Всеки дух във волята, вън! Всеки дух в тялото, вън! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти слава и хвала. Благодарим Ти!

МОЛИТВА ВЪРХУ МОЛИТВАТА НА ЯВИС
Нека се помолим сега с молитвата на Явис – 1 Летописи 4:10. В 9 стих се казва, че Явис означава скръб, майка му го нарече Явис, защото в скръб го родила, той е с пророческо име.
10 И скърбен Явис призова Израилевия Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш, и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.
Нека сега да се молим и да кажем:
№1 В името на Исус Христос, Святи Боже, благослови ме наистина. Наистина ме благослови, Господи, в действителност ме благослови, Господи! Нека се молим сега: Наистина ме благослови, Господи! Действително ме благослови, Господи! Моля Те за благословение. Разруши всяко проклятие в живота ми, нека благословение да дойде. Наистина ме благослови! В действителност ме благослови!
№2 Господи, в името на Исус, разшири пределите ми! Разшири границите ми, премахни ограниченията ми! Премахни границите и ограниченията ми в духовно отношение. Излей Духа Си без мярка върху мен. Премахни ограниченията, Господи, в служението! Премахни ограниченията и блокажите в ума ми. Всеки блокаж в ума ми да бъде разрушен в името на Исус! Всеки блокаж в емоциите да бъде разрушен! Всеки блокаж в мисленето да бъде разрушен в името на Исус. Разшири границите ми, Господи, разшири пределите ми. Премахни ограниченията ми.
№3 Нека ръката Ти да бъде с мен, Духът Ти да бъде с мен, Господи! Присъствието Ти да бъде с мен, Господи! Силата Ти да бъде с мен, Господи, името на Исус.
№4 Господи, пази мен и домът ми от всяко зло!
Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ти – Псалм 91:10.
Пази ме от всяко зло! От всяко зло! И пази ме от дявола в името на Исус.
№5 Господи, избави ме от всяка скръб, да нямам скръб! Господи, избави ме от всяка скръб, притеснения, безпокойства, страхове. Избави ме, Господи, от всяка скръб в името на Исуса Христа от Назарет!
Той беше наречен скърбен, но Господ промени нещата, Господ му даде това, което поиска. Така че в името на Исус искаме, Господи, да ни избавиш от всяка скръб – скръб в семейството, скръб с деца, скръб с родители, скръб в страна, скръб в служение, скръб в работа. Избави ни от всяка скръб в името на Исус!
Дай ми, Господи, това, което искам, моля Те! Нека да се молим: Дай ми, Господи, това, което искам! Моля Те, дай ми това, което искам в името на Исус Христос!
И сега нека да Му благодарим. Святи Боже, ние Ти благодарим, че Ти ни даваш това, което искаме. Ние Ти благодарим, че Ти ни даваш онова, което искаме от Теб в името на Исуса! Благодарим Ти, че Ти ни даваш онова, което искаме от Теб! Алелуя! Слава да бъде на Бога! Благодарим Ти, Исусе!

МОЛИТВА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДУХОВЕН СЪПРУГ ИЛИ СЪПРУГА
Сега, приятели, може да направим една молитва, която е много важна, само не знам до колко хората са подготвени за такава молитва. Нека да се помолим с една такава молитва, тя е свързана с духовна съпруга или духовен съпруг. Става въпрос за сключени завети, които може да са сключени в рода, може да са направени насън с дух и това причинява проблеми в семейства, има жени, които не могат да се омъжат поради това, защото имат духовен съпруг, дори не го знаят и не могат да се омъжат, защото той не им позволява, те не могат да го разберат. Има жени примерно се омъжват за мъж и всеки мъж, за който се омъжат или си отива или умира, нещо става, може обратното с мъж да стане, тогава е духовна съпруга. Така че аз предлагам да направим една такава молитва за освобождение в тази област, вярвам, че ще бъде от полза, макар че наистина изглежда много странно това, но наистина имаме още малко време, така че можем да направим тази молитва и се надявам за разбиране, за да можем да се помолим.
Нека кажем така: В името на Господ Исус Христос Божия Син /всеки да се моли/, да бъде разрушена всяка моя връзка с всяка моя съпруга или съпруг. Жените ще кажат съпруг, аз ще кажа съпруга, защото нали съм мъж. Но това не е гаранция, искам да ви кажа, човек не знае какво става нощно време.
Да бъде разрушена всяка моя връзка с духовна съпруга в дух, душа и тяло, всяка област на живота ми насън или на яве, в миналото, настоящето и бъдещето ми. Да бъде разрушена всяка интимна връзка с духовна съпруга в името на Исус! Отричам се /молете се заедно с мен/ и изкоренявам всеки един завет с духовна съпруга, респективно духовен съпруг, обрек, брак, сватба, пръстен, подпис с духовна съпруга, отричам се и изкоренявам и разрушавам.
Имайте в предвид, че човек може на сън, ако сте сънували как се жените обреци да давате, бракове, сватби, сватбени рокли. Една сестра каза, че е сънувала четири пъти, че се жени с четири различни рокли и има много духовни проблеми.
Подписи, изобщо сключване на завети, нека да бъдат разрушени в името на Исус! Отричам се и изкоренявам и разрушавам всеки един обряд, заклеване, церемония, ритуал с духовна съпруга в името на Исус Христос! Отричам се и изкоренявам и разрушавам наследствени връзки, завети, обреци, бракове, сватби, пръстени с духовна съпруга по бащина или майчина линия, от корен ги изкоренявам. Отричам се и изкоренявам наследствени обряди, заклеване, церемонии, ритуали с духовна съпруга по бащина или майчина линия от корен изкоренявам ги! Отричам се и изкоренявам всяко наследствено проклятие на духовна съпруга по бащина или майчина линия от корен. Отричам се и изкоренявам всяко проклятие на духовна съпруга от деня на зачатието ми до сега. Отричам се и изкоренявам всяка интимна връзка с духовна съпруга. Отричам се и унищожавам всеки предмет, който съм получил, може и да е насън от духовна съпруга. Отричам се и унищожавам всяко кръвно жертвоприношение и всеки кръвен завет направени с животинска и човешка кръв в рода ми по майчина и бащина линия от корен. Отричам се и унищожавам всяко кръвно жертвоприношение и всеки кръвен завет, в които може да съм участвал насън или на яве, от корен ги изкоренявам. Отричам се и унищожавам всяка храна и питие, които съм изял или изпил от трапезата на сатана.
Сега, вижте това е много странно – отричам се от всяко дете родено от духовна съпруга. Може насън да е това. отричаме се в името на Исус! заповядам на всяка духовна съпруга да върне всичко, което е ограбила от мен и рода ми! Някои хора живеят в мизерия поради това, защото те носят бедност и мизерия духовните съпруги. Отричам се от всичко, което съм дал, оставил или забравил при духовна съпруга от деня на зачатието ми до днес. Отричам се от всичко, което съм приел от духовна съпруга в името на Исус Христос Божия Син. Връзвам и изгонвам всяка духовна съпруга завинаги в името на Исуса. И нека да кажем: Амин! Слава на Бога, алелуя!
Сега в името на Исус, заповядваме всеки един да бъде освободен. Духовен съпруг или духовна съпруга заповядваме да напусне в мощното име на Исуса Христа!
Разрушени са оковите, разрушени са връзките. Вдигнете ръце, дишайте дълбоко, ако има такъв дух да напусне. В името на Исус заповядваме, вън! Вън! Вън! Вън! Да напусне в мощното име на Исуса.
Благодарим Ти, Господи! Свобода! Свобода в името на Исус!
В името на Исус благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца и общението на Святия Дух да бъде с всички вас! В името на Исуса бъдете благословени, скъпи приятели! Слава на Теб, Господи!
Нека сега да прокламираме нашата победа чрез кръвта на Христа. Както сме започнали с молитви да прокламираме победата ни чрез кръвта на Христа.
Нека кажем заедно: Аз съм изкупен чрез святата кръв на Исус от властта на сатана! Аз съм простен чрез кръвта на Исус! Кръвта ме очиства сега и постоянно от всеки грях! Оправдан съм, счетен съм за невинен чрез кръвта на Исус! Кръвта на Исус очиства съвестта ми от мъртви дела! Плътта ми е разпъната чрез кръвта и тялото на Христовия кръст! Имам мир с Бога чрез кръвта на Исус! Кръвта на Исус ме приближава до Бога! Осветен съм чрез кръвта на Исус! Имам смелост, имам дързост да влезна в пресвятото място небесата, Божието присъствие чрез кръвта на Исус! Изкупен съм от проклятието на закона чрез кръвта на Исус! Изцелен съм чрез кръвта и тялото на Исус Христос! Освободен съм от властта на тъмнината чрез кръвта на Исус и съм преселен в Божието царство! Побеждавам дявола сега и постоянно чрез кръвта на Исус! Освободен съм от бедност, недоимък и дългове чрез кръвта на Исус! Имам Божествена защита чрез кръвта на Исус! Имам изобилен живот и вечен живот чрез кръвта на Исус! И нека да кажем: Амин. Алелуя!
Много хубави изповеди, благодарим на Бога за Неговото прекрасно Слово. Искам Неговото Слово да го слагаме в практика – Словото, практика, Словото, практика, Словото, практика, молитвата, практика. Слово, молитва, Слово, молитва – това е! Слава на Бога! Благодарим Ти, Исусе!
Прекрасна молитва има в Йов 1 глава. Аз ще се помоля с нея, днес в доста молитви ви водя, но вярвам, че е от полза, заяквате в Господа, ставате силни в Господа с молитвите.
Господи, Боже всемогъщи, в името на Господ Исус Христос обгради и защити от всякъде мен, обгради и защити от всякъде мен. Моли се, това е Йов 1:10. Обгради, Господи и защити от всякъде дома ми! Обгради с Твоята огнена ограда от всякъде всичко що имам. Благослови делата на ръцете ми, Господи. Дай ми дара на вечния и изобилния живот. Имотът ми да се умножи на небесата и на земята в името на Господ Исус Христос! Нека кажем: Амин!
Слава на Бога за тази хубава молитва, която я има там. И сега, приятели, искам да произнеса върху вас благословение, което е записано в Словото – Числа 6 глава: Господ да ви благослови! Господ да те благослови! Господ да те опази! Господ да осияе с лицето Си над теб! Господ да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над теб! Господ да ти даде мир в името на Исус Христос. Амин. Слава на Бога, алелуя!
Нали сме Божия армия? Ние днес Божието оръжие не сме го обличали тук на службата, нали? Нека да кажем сега:
№1 В името на Исус Христос се препасвам с истината през кръста.
Ето това е обличане на Божието оръжие Ефесяни 6 глава. Препасвам се, стягам се в истината през кръста. Истината е Словото, истината е Христос.
№2 Обличам бронения нагръдник на правдата. Христос е моята правда! Обличам бронения нагръдник на правдата, Христос е моя правда.
№3 Обувам нозете си в готовност за благовестието на мира, благовестието на почивката в името на Исус Христос.
№4 Взимам щита на вярата, с който угасям всички огнени оръжия, стрели и копия на нечестивия.
Думата, която се използва за стрели означава и копия, означава и оръжия, но става въпрос за такива оръжия, които са общо взето балестични, такива междуконтинентални, не знам какви си, тоест става въпрос за много яки оръжия. Но ние взимаме щита на вярата, а Словото е щита на вярата. Можем да угасяме и в името на Исус угасям всичките огнени стрели на нечестивия. Благодаря Ти, Господи!
№5 Взимам шлема на спасението и го слагам на главата си, шлема на надеждата за спасение. Това е надежда шлема на спасението. В 1 Солунци 5:8 има обяснение. Шлема на надеждата за спасение.
№6 Вземам меча на Духа, който е Божието Слово – оръжие.
№7 Моля се в Духа с неуморно постоянство в името на Господ Исус Христос от Назарет. Благодарим Ти, Господи, алелуя! Слава на Исуса!
В името на Исус, вземете Словото Божие в едната ръка, вземете молитвата в другата ръка и воювайте. Вземете Божието Слово в едната ръка, вземете молитвата в другата ръка и станете войни на Христа. Вземете Словото в едната ръка и молитвата в другата ръка и станете войни на Христа! Алелуя! Амин! Слава на Бога, благодарим Ти, Господи!
Сега, скъпи приятели, наистина вие сте герои и аз благодаря на Бога, че сте наистина хора, които обичате да се молите, защото наистина има много голяма нужда от молитва. Нека да се молим в името на Господ Исус Христос.
Святи Боже, разкрий ни плановете на врага срещу нас! Само да ви предупредя, че като разберете плановете на врага срещу вас да не ви паднат гемиите, имайте в предвид, защото ние като започнахме да се молим взехме да разбираме някои неща, но трябва да продължавате да се молите и да не се страхувате от плановете на врага.
Нека да се помолим: Разкрий ни плановете на врага, на сатана срещу нас, в името на Исус! Разкрий ни стратегиите на врага, клопките. В името на Исус Христос разкрий ни примките, разкрий ни крепостите на врага срещу нас, оръжията на врага срещу нас. Разкрий ни делата на врага срещу нас и домовете и служенията ни. Разкрий оковите на тъмнината в нас. Боже, разкрий оковите на тъмнината в мен, в нас, в дома ми. Разкрий веригите на тъмнината в мен, в дома ми. Разкрий връзките на тъмнината в нас. Разкрий ни всяко семе и всеки корен на зло в домовете ни и в служенията ни в името на Исус. Молим Те за плановете, стратегиите, клопките, примките, крепостите, оръжията, делата, оковите, връзките, семената и корените, разкрий ни ги всичките тези неща в мощното име на Исуса Христа от Назарет!
Трябва също да се помолим хора и за това да искаме Бог да ни открива и греховете. Открий ни, Господи, тайните и скришни грехове. Господи, открий ми тайните ми грехове, скришните ми грехове, открий ни неосъзнатите ни грехове, Господи, открий ни наследствените ни грехове по майчина, бащина линия. Открий ни проклятията, завети, окултизъм, корени на злото в майчиния и бащиния дом, открий ни наследствените грехове. Открий ни всяка бариера и стена, която стои между мен и Теб, между нас и Теб. Открий ни всяка бариера и всяка стена между нас и Теб. Открий ни, Господи, всяко нещо, което е застанало между нас и Теб и ни пречи да се приближаваме при Теб, в името на Исус. Открий ни всяко нещо, което ни пречи да имаме общение с Теб, святи Боже, молим Те в името на Исуса Христа. Алелуя!
Тайни и скришни грехове, неосъзнати грехове, наследствени грехове и проклятия, завети, окултизъм, корени на зло в нашия дом, майчин, бащин дом, наследство, бариери, пречки, блокажи, които ни пречат да се приближаваме при Бога и да общуваме с Бога, в името на Исус всичко това нека да бъде сломено. Господи, ние изповядваме, нека кажем: Изповядвам греховете си. Заставаш и Му казваш греховете.
Изповядвам греховете, изповядвам греховете на предците ми по майчина и бащина линия. Покайвам се за греховете ми в името на Исуса Христа разрушавам наследствени проклятия, завети, окултизъм, корени на зло в бащиния и майчиния ми дом, всяка бариера между мен и Теб да бъде разрушена. Всяко зло между мен и Теб да бъде премахнато. Всеки дух, който блокира и пречи, вън от живота ни в мощното име на Исуса Христа! Алелуя! Благодарим Ти, Боже!
Открий ни всяко нещо, което ни пречи да Ти угодим и да извършим Божията воля за живота ни. Открий ни Твоята воля за живота и служението ни. Помогни ни да проумяваме Божията воля. Открий ни призванието ни, Господи. Помогни ни да влезем, да ходим и да останем в призванието си в името на Исус. Помогни ни да разбираме Божието време и да действаме на Божието време, учи ни и ни помогни да следваме Святия Ти Дух, в името на Исуса. Алелуя!
Моля Те, Господи, за дарбите на Святия Дух – дарба вяра за местене на планини, изцелителни дарби болестите да се изцеляват, вършене на чудеса и велики дела. Моля Те за слово на мъдрост, слово на знание, вяра, изцелителни дарби, чудеса и велики дела, динамис, пророкуване, разпознаване на духовете, разни езици, тълкуване на езици. Молим Те, Господи, за дарбите на Святия Дух да ги излееш върху нас в името на Исуса Христа от Назарет!
Нека да благодарим на Бога, доста молитви направихме днес.
Молете се Бог да ми даде, искам да направя една книга с молитви като конспект как да се молим по различни въпроси, за това, за това, като скелет, като конспект, за да може да удряме главните точки със стихове. Молете се Бог да ми даде благодат, защото имам на сърце, вярвам, че това е най-същественото.
Домът Ми е дом на молитва.
Трябва да влезем в молитвата. Приказките са излишни, молитвата е важна, в името на Господа Исуса Христа.
Божият мир, благодат и радост да бъде с всички вас, в името на Господа Исуса Христа. Обичаме ви, скъпи душици, обичаме ви!

Реклами