Молитва за укрепване и обличане на новия човек

Укрепване и обличане на новия човек

Молитва на пастор Пламен 13.04.2017

Слава на Господа Исуса Христа, който не само умря за нашите грехове, но и възкръсна от смъртта и е жив. И не само възкръсна от смъртта, но на четиридесетият ден беше възнесен на небесата и поставен да седне от дясната страна на Отца в небесни места, на третото небе, на небето на небесата на трона в позиция на власт и господство като Божий Син и като Господ на господарите и царете. Благодарим Му и ние вярваме в Него, вярваме в Неговата смърт и възкресение и ние вярваме в неговото свято и мощно име. Вярваме и в неговата свята и мощна кръв и вярваме в неговият Свят Дух. Да бъде благословенно името на Господа Исуса Христа, което е яка кула за нас.
В името на Господ Исус Христос ние връзваме всяко началство, власти и сила, които са застанали, планират или правят нещо срещу служението ни (богослужението; служението), срещу домовете ни, срещу всяка област и сфера на живота ни, ние ги връзваме сега в мощното и свято име на Господа Исус Христос, името което е над всяко друго име пред което трябва да се поклонят колената и трябва езиците да изповядат, че Господ Исус Христос е за слава на Бога, Отца, така че ние ги връзваме в името на Исус Христос ние разрушаваме техните дела, планове стратегии и клопки и им заповядваме в името на Исус вън от живота ни, вън от служението ни, вън от семействата ни, вън от всичко що е свързано с нас и да отидат там, където Исус Христос им е предназначил, както казва да заповядаме на планината да отиде в морето и ние им заповядваме да отидат в бездната в мощното и свято име на Исус Христос и Господи ние те молим ти да изпратиш значително множество ангели с легиони, които да им помогнат да отидат на мястото, където трябва да отидат. Нека ангели с вериги, ангели с мечове, ангели с оръжие, ангели на светлината на Бога в името на Господ Исус Христос да се активират, да воюват сега за нас, за домовете ни, за служението в мощното име на Исус нека бъдат освободени да воюват. В името на Исус благодат да се умножи, милостта да се умножи. В мощното име на Исуса Христа мирът да се умножи. В името на Исуса Христа от Назарет изпрати Господи с легиони да воюват да ни бранят, да ни охраняват да ни защитават и според евреи 1:14 Не са ли те всички служебни духове, проваждаеми да слугуват на тези които ще наследват спасение? да ни служат и да ни слугуват Господи за твоя слава в името на Господ Исус и ние приемаме това ангелско воюване, ангелска охрана и ангелско служение ние ги приемаме и ти отдаваме славата Боже на тебе в името на Господа Исуса Христа. Бъди благословен всемогъщи Боже. Сега също в мощното име на Исус Христос покривам себе си, домът си, служението, всичко което сме, всичко имаме, всичко което докосваме го покриваме със святата и мощната кръв на победата, на възкресението и на живота, с кръвта на Исуса Христа покриваме всичко, всеки който влиза в контакт с нас да бъде покрит с Христовата кръв. Всеки който чете, гледа или ще гледа видеото когато и да било след часове, след дни, след години нека докосването на Святия Дух да бъде върху него. Нека словото на Бога да дойде върху мен, нека ангелите да действат и нека кръвта на Исуса да ме покрива. Кръвта на прощението, кръвта на оправданието, кръвта на освещението, кръвта на приближаването до Бога, кръвта на победата, кръвта на изобилният живот, кръвта на вечният живот в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет. Амин!
Това беше въвеждаща молитва. Силите на тъмнината са вързани. Ангелите на Господа са освободени и действат, кръвта на Исуса ни покрива, ние сме скрити в името Господно, което е яка кула и в името на Исус Божието помазание, действие и слово действа. Слава на Бога!
Слава на Исуса за неговата свята кръв и за неговото възкресение! Благодарим ти Господи за твоето свято възкресение!
Святи Боже ние ти благодарим за святата кръв, благодарим ти за святото тяло на Исус Христос предадено за нас, с чийто рани ние сме изцелени. Благодарим ти за дървеният голготски кръст на който понесе греховете ни и смърта, проклятието и болестите ни. Благодарим ти за святото име на Господ Исус Христос и ние благославяме това свято име. което е яка кула за нас и сме в безопасност. Благодарим ти за мощното оръжие на Божието слово, Божията рема, Божият логос. Благодарим ти за словото, което е за нас мляко, което е за нас хляба, което е за нас оръжието, меча на духа. Благодарим ти Боже за Святия Дух, Духът на възкресението и силата, възкресенската сила. Благодарим ти за Духът на славата. Благодарим ти за Духът на благодатта. Благодарим ти за вярата, Духът на вяра, който си ни дал. Благодарим ти Господи за привилегията на молитвата. Благодарим ти за привилегията на поста. Благодарим ти Господи за хвалението и поклонението. Благодарим ти за смиернието и благодатта. Благодарим ти за твоите многобройни, неизброими множества ангели. Благодарим ти Господи за твоите ангели. Благодарим ти святи Боже за твоята слава. В името на Господа Исуса Христа ти благодарим. Амин! Алелуя!
Господ подготвя ново ниво за служението на Пламен и Мария. Нека постим и се молим 42 дни с молитвата:
Боже да дойде твоето царство и твоята слава. Да се установи твоята воля както на небесата така и в служението на Пламен и Мария. Разруши всеки план, дума и дело на сатана спрямо тях. Заповядай на ангелите си за тях да ги охраняват, да воюват и да им служат. Прилагам кръвта на Божието агне върху тях. Изпрати огъня на Святия Дух върху тях в името на Господ Исус Христос. Амин!
Нашите думи, нашите молитви, нашите благословения действат и Господ ще даде неимуверен пробив на служението им заради войни като нас. Молитвата на единство има огромна сила. Нека Бог да ни връща на нас изобилни благословения за всяка молитва и всеки пост, които принасяме. Така че всяка дума на благословение, Господ казва: благословен всеки, който те благославя, проклет който те проклина. Като благославяме Божии деца и Божии служители благословение идва върху нас и върху потомството ни и върху делата ни. Да се молим и да благославяме Пламен и Мария.
Зад всеки един наш проблем стои демон, който е излязъл да разрушава живота ни, да разрушава семейството ни, да разрушава семейството и бизнеса ни, да разрушава финансите ни. Ние не можем да го победим по друг начин освен чрез оръжията този род не излиза освен чрез пост и молитва. Този род на първо място неверието не излиза освен чрез пост, не излиза освен чрез молитвата. Но също ние с поста и молитвата връзваме силите на тъмнината, които са застанали срещу нас, са влезли в нашите семейства, влезли са в нашият живот, семейства, бизнес, взаимоотношения, влезли са дори в самите хора (нас) да разрушават, било то физически, психически или друго яче. Трябва да застанем и да вземем бойна позиция в духа и да атакуваме силите на мрака, които вече са ни нападнали, силите на мрака които вече са навлезли. Тръгваме от вътре на вън. Колко много неща има да се възстановяват в живота ни, в семействата ни, фамилиите ни и т.н. докато стигнем на ниво град или на ниво държава, където има началства, които управляват територии с много повече войска, лукавщина. На персонално ниво, на ниво семейство ние имаме повече възможности да спечелим битката. Много по-важно е да спечелим битката вътре в нас, вътре в дома ни, вътре в служенията ни и след това да излезем навън.
Ние сме Христова армия. Войни и войници на Христос. Не сме вече бебета. През тези 42 дена сме в интензивно духовно воюване. Благодарим на Бога в мощното име на Исус Христос. Молитвите ни трябва да станат огън.
Боже помогни ми. Направи молитвата ми да бъде огън. В името на Исус искам молитвата ми пред теб да бъде огън. Не хладка молитва. Искам молитвата ми да бъде огън. Огън. Когато казваме името на Исуса е огън, когато прилагаме кръвта на Исуса е огън, когато кажеме огънят на Святия Дух е огън. Така че огън от Бога. Нашият Бог е огън пояждащ. Слава да бъде на Исуса. Амин!
Божието слово
Небесни Боже ти да изпратиш твоята небесна манна, ти да изпратиш твоето слово сега. Изпрати твоето слово като мляко, изпрати твоето слово като манна, изпрати твоето слово като хляб за духът ни, изпрати твоето слово като меч с който да воюваме в мощното име на Исуса. Изпрати словото си, изцелявай ни, освобождавай ни, възкрасявай ни, възстановявай ни в мощното име на Исус Христос от Назарет. Амин!
Изповед на вяра. Има огромна сила. Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Божието агне и чрез словото, словото на нашето, на моето и на твоето свидетелство. Онова което пише в библията и идва на моята уста. Словото трябва да излезне от библията и да влезне в устата ми. Тогава побеждавам дявола, когато това слово от библията дойде на устата ми и дойде на сърцето ми. Трябва да се научим словот да го изповядваме. Побеждаваме дявола чрез нашата изповед. Евреи 3:1 1 За това, братие свети, участници на небесното звание, разумейте посланника и първосвещеника на нашето изповедване, Исуса Христа; Исус Христос е първосвещенник на нашата изповед. Ние трябва да се научим словото на Бога да го изповядваме с власт. Не казва ли библията в Еремия 23:29 не е ли словото ми като огън, казва Господ, и като чук, който разбива скала. Всяка демонична скала се разбива от словото, така че словото на Бога е огън. Не е ли словото ми като огън Еремия и като чук, който разбива скала.
Небесни Боже нека твоето слово да бъде в моята уста, огън небесен. Нека твоето слово да бъде в моята уста чук небесен. Нека твоето слово да бъде в устата ми небесен огън. Нека твоето слово да бъде в устата ми небесен чук, който да строшава скалите и камъните на сатана в името на Исус Христос от Назарет. Амин! Благодарим ти Господи.
Господ казва: аз бързам да изпълнявам словото си. Когато ние неговото слово с вяра го изповядваме. Господ казва: аз бързам да изпълнявам словото си и нека и ние да бързаме да изповядваме словото му с вяра. Изповед с вяра, не изповед без вяра.
Боже нека твоето слово да завладее сърцето ми. Боже нека твоето слово да завладее устата ми в името на Исус. Амин!
Да се молим с прости сърдечмни молитви, с кратки сърдечни молитви. С кратки молитви, обаче молитви на вяра.
Боже нека твоето слово да завладее сърцето ми, Боже нека твоето слово да завладее устата ми в мощното име на Исус Христос. Не философията Евреи 4:12 Защото Божието слово е живо, и деятелно, и по-остро от всеки меч остър и от двете страни, и проминва до разделението на душата и на духа, на ставите и на мозъка, и издирва помишленията и намеренията сърдечни; така че нека твоето слово Господи да прониже духът и душата ми, ставите и мозъкът ми, духът душата и тялото ми да бъде пронизано от твоето Божие слово и всяко място където има демонично присъствие, всеки един духовен, душевен или физически тумор да бъде отстранен чрез скаплела, чрез меча на Божието слово. Всяко едно семе на сатана, всеки един корен на сатана да изсъхнат, да се стопят, да не дадат никога повече плод и всеки дух на болест, болестотворен дух, всеки дух на разрушение, всеки дух който е дошъл да убива, да разрушава, да краде аз го връзвам в името на Исус. Аз му заповядвам излез от там, където се криеш. Махни се в името на Господа Исуса Христа и иди в бездната, където Господ Исус Христос те праща. Слава да бъде на Божието име.
Изповед. Аз пия кръвта на Исус и ям плътта на Исус според Иоан 6:55 Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие. 56 Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него. 57 Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене. 58 Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи който се храни с тоя хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха. Това е небесният хляб. Аз ти благодаря Боже за небесният хляб. Благодаря ти за кръвта и тялото на Господа Исуса Христа. Чрез кръвта на Исуса аз съм изкупен, спасен, простен, оправдан, осветен, приближен до Бога, съвестта ми е очистена, имам изобилен живот, имам вечен живот, имам победа над сатана в мощното име на Исуса Христа. Чрез тялото на Исуса, което възскръсна от смъртта, моето тяло ще бъде възкресено от смъртта и чрез тялото на Господа Исуса Христа аз съм изцелен, защото библията казва че той взе на себе си моите болести, и понесе моите немощи и че чрез неговите рани аз съм изцелен. Амин.
Аз получавам в момента моето изцеление. Приемам моето изцеление сега в името на Исуса Христа. Чрез кръвта и тялото на Господа Исуса.
Името на Исус е над всяко друго име. Името на Исус е над всяко началство, власт, сила, господство, име, чин в този свят и в бъдещия. Чрез името на Исус аз имам власт над всяко началство, власт, сила, господство, чин и име. Благодаря ти Господи Исусе Христе, че съм съвъскресен с тебе и съм възнесен заедно с тебе и съм поставен да седна от дясната страна на Отца в небесни места далеч по-горе от всяко началство, власт, сила, господство, име и чин. Отдавам ти слава и хвала за това свято име. Името на Господ Исус Христод пред което всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за славата на Бога, Отца.
Аз вярвам в Божието слово, библията, аз вярвам в цялата библия. Аз вярвам в Божието слово, което е вечно, мощно свято Божие слово. Божието слово е моето духовно мляко. Божието слово е моята духовна манна. Божието слово е моят духовен хляб с който се храня и заяквам, с което се храня и раста. Божието слово е моето духовно оръжие, мечът на духа. Божието слово с което аз воювам в момента. Това е словото на живота. Това е словото на победата. Божието слово. Отдавам ти слава и хвала святи Боже.
Аз вярвам в святия Божий Дух. Моето тяло е храм на Святия Дух. Святият Дух живее в мен, господарува и управлява в мен. Святият Дух е възкресенската сила на Бога. Святият Дух е славата на Бога. Святият Дух е третото лице на Бога. Той живее в мен. Добре дошъл в мене Святи Душе. Ти си силата на възкресението. Възкресявай всичко мъртво вътре в мене. Изцелявай всичко блоно в мене. Изгонвай всяка немощ, болест и всяка сила която не е от тебе да се маха от мене. Изпълвай ме с твоето свято присъствие от главата до петите. Духът, душата и тялото. Искам твоят небесен огън да бъде в мене скъпи Святи Душе. Добре дошъл, добре дошъл, добре дошъл. Прослави Господа Исуса в живота ми и изяви Господа Исуса в живота ми. Изобрази Господа Исуса вътре в мен. Алелуя!
Помазанието на Святия Дух е вече тука, Господ започва да изцелява телата. Приемам своето изцеление в името на Исус.
Огънят на Святия Дух да слезе върху мене. Небесен огън да слезе върху мене в името на Господ Исус Христос от Назарет.
Вяра. Благодарим ти за дара на вярата. Оправдани сме чрез вяра. Простени сме чрез вяра. Имаме спасение и вечен живот чрез вяра. По благодат и чрез вяра, по благодат и чрез вяра, чрез Христос. Благодарим ти Господи за дара на Вярата. Чрез вяра съм спасен. Чрез вяра съм изцелен. Чрез вяра и благодат съм изцелен. Ефесяни 2:8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; Чрез вяра съм изцелен. Чрез вяра съм спасен. Дар от Бога е. Благодарим ти Господи. Чрез вяра съм спасен. Дар от Бога. Чрез вяра съм изцелен по благодат. Дар от Бога. Чрез вяра съм освободен по благодат. Дар от Бога. Чрез вяра съм благословен по благодат. Дар от Бога. Не чрез дела за да не се похвали никой. Нищо не сме заслужили. По благодат сме спасени, изцелени, освободени, благословени. Чрез вяра по благодат. Дар. Не от сами нас. Дар от Бога. Не чрез дела за да не се похвали никой. Благодарим ти Господи за твоят неизказн дар. В името на Господ Исус Христос приемам по благодат чрез вяра свободният дар на спасението от Бога. Приемам сега по благодат чрез вяра свободният дар на изцелението на тялото и на изцелението на душата. Приемам сега по благодат чрез вяра, приемам дара на освобождението. Да бъда свободен в името на Господ Исус Христос от Назарет. Да бъда свободен в името на Господ Исус. Приемам по благодат чрез вяра не по заслуги безплатно. Цената е платена преди две хиляди години на Кръста. Както спасението го получаваме не по заслуги, безплатно, не се плащат пари за това. Исус плати цената за нашето спасение. Не сме го заслужили Исус заслужи и ни даде неговите заслуги. Получаваме по благодат спасението така и по благодат изцелението. Прием изцелението си сега в името на Господа Исуса без заслуги по благодат. Дар от Бога. По благодат. Чрез вяра приемам изцелението. Приемам освобожнедието си сега чрез вяра по благодат. По благодат чрез вяра приемам моето освобождение. Освобождение от демони по благодат. Христос плати цената. Той беше вързан на кръста за да мога аз днес да бъда развързан от връзките на сатана. Христос беше вързан на кръста за да мога аз днес да бъда развързан от всяка връзка на сатана. Благодаря ти Боже за твоята благодат. Благодаря ти Исусе Христе за твоята неизказана благодат, за това че ти бе вързан на кръста за да бъда аз развързан. Благодаря ти. Ти беше вързан за да бъда аз развързан. Ти умря за да мога аз да живея. Ти понесе моето проклятие за да мога аз да приема моето благословение.
Нека сега приема благословението. Галатяни 3:13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“; за да може благословението на Авраама да дойде върху мене чрез Исуса Христа. Така че сега в името на Господа Исуса Христа нека ние всички да приемем това благословение, което Исус извоюва за нас на Голготският кръст. Благословение по благодат и чрез вяра да дойде върху нас. В името на Исуса Христа благодаря ти Господи за благословението на Христовия кръст. Алелуя!
Молитва. Благодарим ти Господи за привилегията на молитвата. Чрез молитвата на езици духът ми се назидава. Господи Исусе Христе чрез молитвата на езици духът ми се назидава, духът ми се изгражда. 1 Коринтяни 14:4 Който говори на непознат език, назидава себе си; а който пророкува, назидава църквата. Духовният човек. Господи Исусе изгради духовният ми човек. Господи Исусе назидавай духовният ми човек. Изгради духовният ми човек. Назидавай духовният ми човек в молитва Господи Исусе. Молитвата в духа изгражда и назидава вярата ми в мощното име на Исуса Христа.
Благодаря ти за оръжието на поста Господи. Отдавам ти славата и хвала за оръжието на поста Господи. Научи ме да постя. Укрепи ме да постя. Помогни ми да постя. Помогни ми да постя, воден от Святия Дух. Алелуя!
Бдете и молете се за да не паднете в изкушение. Духът е бодър а тялото е немощно. Научи ни да се молим и да постим Господи. Алелуя!
Научи ме Господи на живот на хваление и живот на поклонение. С духът си да се покланям на тебе. Духът ми да се покланя на Бога чрез Божия Дух. Боже научи духът ми да се покланя на тебе чрез Божият Дух. Боже, небесен татко, научи духът ми да се покланя на тебе чрез Святия Дух. Научи духът ми да се покланя на тебе чрез Святия Дух. Поклонението е духовна реалност. Господи научи ме да се покланям с духът си, не само с емоциите си, научи ме да се покланям с духът си, а не с плътта си. Научи ме да се покланям с духът си и да се покланям чрез Духът ти в името на Исуса Христа. Господи научи ме да се покланям с духът си, не просто с душата и плътта, но да се покланям с духът си и да се покланям чрез Духът ти в името на Исус Христос от Назарет. Алелуя!
Бог дава благодат на смирените, а се противи на горделивите. Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. В притчи се казва: Бог се противи на присмивателите. Горделивите са тия които се присмиват. Бог се противи на горделивите, а дава благодат на смирените. Тия коио се присмиват са горделиви.
Господи прости ми че съм се присмивал. Господи прости ми, че съм се присмивал на по-глупавите. Господи прости ми, че съм се присмивал на по-слабите. Господи прости ми, че съм се присмивал на по-невежите. Господи прости ми, че съм се присмивал на по-грозните. Господи прости ми, че съм се присмивал на по-възрастните. Господи прости ми, че съм се пирисмивал на другите, които са по-долу от мене в името на Исус. Сега помогни ми Господи, Господи помогни ми чрез Духът ти, научи ме чрез духът ти и помогни ми чрез Духът ти да се смирявам. Както казва Исус в Матей 11:28 Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. 29 Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. 30 Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. Господи Исусе научи ме на кротост и смирение по сърце. Господи Исусе научи ме на смирение и кротост в сърцето ми. Господи Исусе научи ме на смирение и кротост в сърцето ми. Господи изпълни ме с твоята кротост и твоето смирение. Господи Исусе изпълни моето сърце с твоята кротост и твоето смирение. Благодаря ти Господи. Бог на горделивите се противи, но на смирените дава благодат. В името на Исус Христос аз заставам срещу всяка гордост в моето сърце. В името на Исус всяко семе на гордост в сърцето ми да изсъхне и да не даде плод никога повече. В името на Исус всеки корен на гордост да бъде изкоренен от сърцето ми завинаги. Всяка мисъл на гордост в сърцето и ума ми да бъде изкоренена завинаги в името на Исус. Всяко горделиво растение в мен да бъде изкоренено завинаги в името на Исус. Аз те моля Господи посей в сърцето ми семето на смирението и кротостта. Небесен сеяч, Господи Исусе Матей 11 посей в сърцето ми, в мислите ми, посей семето на смирението и на кротостта. Благодаря ти Господи. Моисей беше най-кроткият човек на земята. Господ използва агнетата и на тях каца гълъба. За да кацне гълъбът, той трябва да кацне върху агнето, върху кротко, смирено, така че Господи направи, дай ми сърце на агънце. Господи Исусе дай ми сърцето на агънцето. Кротост и смирение пред теб, пред теб и пред брата човек да бъда агънце. Срещу дявола да бъда лъв. Господи пред теб да бъда кротък като агънце. Пред хората да бъда кротък като агънце. Дай ми тази благодат. Но пред дявола да бъда смел като лъв в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Тази двойна природа на агнето и лъва искаме да бъде в нас. Послушанието, покорство, кротост и смирение. Лъвът, власт, царската власт, отдясно на Отца над началства, власти, сили, господства, имена и чинове. Слава да бъде на Господа.
Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Така Боже научи ме на тази кротост. И аз искам Боже твоята благодат. Излей твоята благодат върху мене Господи Исусе. Излей твоята благодат върху мене Господи Исусе. Излей благодат върху благодат. Благодат върху благодат. Дай ми да се вкореня в благодатта. Да вляза в благодатта и да се вкореня в благодатта. Да стоя в благодатта, да пребъдвам в благодатта. Дай мо Господи благодатта ти да се преумножава в мен. Господи дай ми твоята благодат да се преумножава в мене. Не просто събиране, а умножение. Дай ни твоята благодат в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Бог на смирените дава благодат, а на горделивите се противи. И сега Господи аз те моля за твоята небесна слава. Твоята небесна слава, твоят небесен огън в живота ми. И името на Исус изпрати твоите ангелски войски в живота ми днес и всеки ден, днес и всеки ден. Нека да се умножават твоите ангелски войски в живота ми. Ангели, които да ни служат, ангели, които да воюват за нас в битките, ангели които да ни охраняват в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Благодарим ти Господи и ти отдаваме славата и хвалата.
Словото Божие трябва директно да го прилагаме. Взимам меча, директно го прилагам, взимам хляба директно го ям, взимам млякото директно го пия, взимам манната директно я ям.
1 Петрово 2:2 пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, Като новородени бебета да пожелаваме чистото или неподправеното мяко на Божието слово. Божието слово е духовно мляко. Аз съм дух, духа и тяло. Аз съм дух, имам душа и живея в тяло. Моят дух е новороден чрез вяра в Христос. Моят дух е възкресен чрез вяра в Христос. Иоан 3: 3 Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. 5 Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Боже аз ти благодаря, че си ме родил отгоре, че си ме родил от Бога, че си ме родил от Духа и съм нов човек. Нов човек, аз съм нов човек в Христа. Аз съм нов човек чрез Христа. Аз съм нов човек, Духът ми е нов. 2 Коринтяни 5:17 За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. Старото аз премина, старото аз умря във водното кръщение и възкръсна нов човек. Аз съм нов човек по образа на Христос.
След като Ефесяни 1:17 дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, 18 и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, 19 и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите – сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ, 20 с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, 21 далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. Христос бе възкресен чрез силата на Бога и възнесен и поставен да седне отдясно на Отца, далеч по горе от всяко началство, власт сила, господство, чин и име след това в Ефесяни 2: 6 и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса; се казва че ние също сме съвъзкресени с него, значи ние сме възкресени с него чрез вяра и чрез водното кръщение погребение и възкресение и сме възнесени заедно с него и сме поставени да седнем отдясно на Отца в позиция на власт далеч по горе от всяко началство, власт сила, господство, чин и име в Христа. Ние сме в Христа. Не сме извън Христа. Даже не сме и до христа. Ние сме в Христа.
Благодаря на Бога. Новият човек в мен е Божий син. Новият човек в мен е Божий син. Новият Дух в мен е Божий син. Т.е. аз съм Божий син. Лука 10: 20 Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. Благодарим ти Боже, че имената ни са записани на небесата в името на Исуса Христа от Назарет. Новият човек в мен има власт над всяко началство, власт, сила, господство, име и чин. Новият човек в мен има власт в името на Господ Исус Христос. Новият човек в мен има власт чрез Исус Христос. Слава да бъде на Бога.
И за това се изпълнява словото давам ви власт да настъпвате на змии и скорпиони, власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Христос ми даде власт да настъпвам на змии и скорпиони, даде ми власт над цялата сила на сатана и нищо по никакъв начин няма да ме повреди. Новият човек в мен трябва да го храня. Не с естествена храна, а с Божествена храна. Тази Божествена храна е Божието слово. Божието слово е чистото духовно мляко за новото бебе, новият човек. Господи помогни ми да се храня ежедневно с чистото духовно мляко на Божието слово в името на Исус. Господи помогни ми да се храня ежедневно с чистото духовно мляко на Божието слово за да мога да заяквам, да раста към спасение. Без мляко бебето не расте. Без мляко бебето отслабва. Без мляко бебето се разболява. Без мляко бебето може да умре. Духовният човек в мен не се храни с физически хляб или мляко. Духовният човек в мен се храни с духовното мляко на Божието слово. В името на Исус аз ще храня духовният си човек всеки ден с чистото мляко на Божието слово. Амин. Господи дай ми да пия ежедневно от чистото мляко на Божието слово за да порастна чрез него към спасение в името на Исуса Амин.
Исус обаче каза, не само с хляб ще живее човек, но и с всяко Божие слово. Бебето живее с мляко, човека живее с хляб. Или както казва в Евреи 5:14 а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. твърда храна.
Господи давай ми всеки ден духовният хляб на божието слово за да заяквам чрез него в името на Исус. Божието слово е хляба на духа. Всеки ден трябва да се храним с него ако искаме да сме здрави, ако искаме да имаме добра имунна система в духа за да можем да побеждаваме в духа всички вируси, бактерии, духовни паразити, демонични сили, грехове и други неща. За да можем да ги побеждаваме ние имаме нужда от силна имунна духовна система. Трябва ни довра храна в духа. Господи помогни ми духовният човек в мене да го храня с добра духовна храна. Господи помогни ми да храня духовния си човек ежедневно, редовно с добра духовна храна, с добро духовно слово, аз те моля в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Алелуя! Божието слово както мляко, Божието слово като хляб. Благодарим ти за млякото, благодарим ти за хляба небесни Боже в името на Исуса Христа от Назарет.
Сега идва време, когато трябва да вземем Божието слово като оръжие, като войници. Ефесяни 6:17 казва 11 Облечете се с всеоръжието Божие за да можете да устоите среща ухищренията на дявола; 12 защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу управителите на тъмнотата на този век, срещу лукавите духове в поднебесната. 13 За това, вземете всеоръжието Божие за да можете да противостоите в деня лукав, и на всичко като надвиете да устоите. 14 Стойте прочее препасани с истина през чреслата си, и облечени с бронята на правдата, 15 и нозете ви да бъдат обути в приготвяне за благовестие на мир. 16 А върх всичко това вземете щита на верата, с който ще можете да угасите всичките разжежени стрели на лукавия; 17 и вземете шлема на спасението, и меча на Духа който е словото Божие; 18 молеще се Духом на всеко време с всека молитва и молба, и в това истото бъдете бодри с всеко стърпеване и молене за всичките светии, трябва давземем Божието слово като оръжие с което да воюваме срещу врага.
Боже дай ми меча на духа Божието слово. Господи учи ръцете ми да воюват. Господи учи ръцете ми да държат меч. Господи учи ръцете ми да държат лък и копие и щит. Учи ръцете ми да воюват Господи. Учи ме да използвам твоето слово като меча на Духа. Учи ме да използвам твоето слово като щтит на вярата. Меча е за атака, щита за защита. В името на Исус научи ме да използвам твоеот слово като оръжие. Господи научи вътрешният ми човек да излезе от бебешкият период. Помогни ми Господи да изляза от бебешкият период и да вляза в периода на зрялост. Господи Исусе помогни ми да изляза от бебешкият период и да вляза във възрастта на зрялост. Евреи 5:14 а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото Господи в името на Исус дай ми да премина от бебешкият период в периода на пълнолетие и зрялост. Господи дай ми да премина от болничният период във военният период. Господи Исусе помогни ми да не бъда вечно бебе, но да стана зрял християнин. Господи Исусе помогни ми да не бъда да не бъда вечно болен, но да стана войн на Христос в името на Исуса Христа. Направи ме Господи не винаги да бъда болен, а да изляза от болестта и да вляза във воюването в името на Исус. Направи ме Войн. Алелуя! Дай ми да се храня не само с мляко, но да премина към твърда храна. Научи ме да се храня с твърдата храна на хляба на Божието слово в името на Исуса.
Господи научи ме да се упражнявам в словото на правдата. Проблемите които идат в живота ми идват за да ме направят по-силен християнин. Трудностите в живота ми ме правят по-силен християнин в името на Исус. Господи научи ме да се упражнявам и да се обучавам чрез трудностите в живота ми. Господи помогни ми да разпознавам доброто и злото. Дай ми да различавам добро и зло. Дай ми да различавам дявола и Бога в името на господа Исуса Христа от Назарет. Господи обучавай ме във войната. Господи обучавай ме да воювам. Господи направи ме войн на Христос. Господи обучавай ме във военното дело в името на Исус. Господи приеми ме в Христовата войска в името на Господа Исуса Христа. Който влиза във войска не хленчи, а се обучава и воюва. Господи Исусе помогни ми да не хленча, да не се оплаквам, но да се упражнявам и да се обучавам в духовното воюване. Господи Исусе помогни ми да не хленча, да не се оплаквам, но да се упражнявам, да се обучавам и да заяквам в Духа. Амин!
Воюването предшества победата. Няма победа без война. Воюването предшества победата. Трябва да има настойчивост и воюване и никакво предаване. Молитвата трябва да стане агресивна. Молитвата трябва да стане огнена. Важното е да победим. Амин.
Ефесяни 6:10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество Боже помогни ми да заяквам в Духа. Боже помогни ми да заяквам в Господа в името на Исус. Боже помогни ми да облека цялото Божие оръжие. Ефесяни 6:11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Боже помогни ми първо да облека цялото Божие оръжие, което си ми дал. Помогни ми не само да го гледам на стената, не само да говоря за Божието оръжие, помогни ми Господи да го взема от стената и да го облека това Божие Оръжие. Господи помогни ми да взема Божието оръжие от стената и да го превърна в оръжие в ръцете ми. В името на Господа Исуса Христа Боже помогни ми да взема оръжието на светлината. Благодаря ти. Обличам Божието всеоръжие, за да мога да устоя срещу хитростоте и плановете на дявола, на клеветника, защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началства, власти, сили, господства, имена, чинове на тъмнината. Новият човек в мен трябва да заяква, новият човек в мен трябва да се въоръжи, новият човек в мен трябва да се обучава, новият човек в мен трябва да се упражнява, новият човек в мен трябва да воюва в мощното име на Господ Исус Христос от Назарет. Благодаря ти Господи.
По какъв начин новия човек в мен се изгражда. 1 Коринтяни 14:4 Който говори на непознат език, назидава себе си; а който пророкува, назидава църквата. който говори на непознат език, молитвата на език изгражда себе си, защото ако се моля на непознат език духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Духът ми дава плод. Духът ми се изгражда и расте. Как да се изгратят духовните ми съпротивителни сили? Като изградим имунната система на духа. Притчи25:28 Град който не владее духът си е като съборен град без стени.
Боже изгради духовните ми стени, изгради стените на града ми. Изгради духовните ми стени, изгради духовният ми човек в името на Исус. Всяка стена, която е съборена от сатана, Господи ти я възкреси, ти я възстанови. Еремия и Ездра ходеха и възстановяваха духовните стени. Град, храм, стени. Воюване и строене, воюване и строене. Тия стени трябва да се възстановят. Матей 12:43 Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. 44 Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. 45 Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение. Духът като се върне трябва да завари затворена врата. Господи научи ме и помогни ми да изградя падналите си стени и да залостя затворените си врати за сатана в името на Господа Исуса Христа. Като дойдат нечистите духове, духовната имунна система да ги поразява и да не ги допуска да влязат вътре за да не сме зависими от външна намеса.На нас ни трябва да укрепим духовният организъм за да може да се бори срещу нашествието на врага. Да се бори срещу грехове, да се бори срещу демони. Господи из