Жертва на хвала

ЖЕРТВА НА ХВАЛА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 27.04.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=X3Fifay19eI&t=1329s

Исках да ви кажа нещо друго във връзка със свидетелството. Вие знаете случая, при който Исус изцели човек и му каза:
Сега отиди и принеси жертвата, за която пише Моисей /тоест Библията/.
Каква жертва? Значи той тогава е трябвало да принесе да речем агне или нещо друго, но това е било Стария завет, в Новия завет вече ние не принасяме в жертва агне, защото Божието Агне Исус Христос е причината, за да бъдете изцелени, защото:
В Неговите рани ние сме изцелени – казва Библията.
Тогава каква жертва трябва да принесем? Цената е платена, жертвата не е под формата на пари. Като ходите на друго място да ви лекуват ви искат пари, но никой Божий служител няма право да ви иска пари, защото вие не сте изцелени заради Божият служител, а сте изцелени заради Божият Син, Който плати цената, така че изцелението е даром, по благодат. Тогава въпреки всичко казва Божието Слово, Исус казва, че трябва да се принесе жертва на Бога. Аз искам да ви кажа, че не трябва да се гледа леко на принасяне на тази жертва и Библията говори за жертва на хвала. Това означава, Исус каза: „Десет човека бяха изцелени, само един прослави Бога“.
Скъпи приятели, ето виждам, често пъти така става, между другото хората ми написват, някои не си правят труда нито да намерят имейла, нито да намерят фейсбука и да седнат да си напишат свидетелството не на латиница, а на кирилица, да се напише едно нормално свидетелство. Някои свидетелства с такъв правопис са написани. Не става въпрос изобщо за правопис, тук става въпрос толкова да ясно, че човек не може, трябва да гадае, за да разбере за какво става въпрос в това свидетелство. Никаква връзка на мисълта, никакъв правопис, не става въпрос за точки, за главни букви, запетайки, става въпрос за пълна неяснота. Аз искам да ви кажа, братя и сестри, че това е срам и позор за Господ Исус Христос. Вместо да прославим Бога ние засрамваме Бога с такива свидетелства.
Ако вие трябва да отидете на лекар трябва да стоите пред кабинета, трябва да записвате час, трябва да плащате на лекарите, операции да плащате, не знам какво да им плащате там и не се знае какъв ще ви е резултата от цялата тази работа. В един момент Господ върши чудо и ние Господа на Го уважаваме нито колкото лекаря, нито колкото кмета, пренебрежение по отношение на нашия Господ Исус Христос. Да Му се отдаде една слава както се полага. Да се каже какво е станало, как е станало, какво направи Господ, как ми беше, какво бяха казали лекарите, какви документи имам да документирам да се прослави Бог пред невярващите, които не вярват, че това е така. Ако вие погледнете, има групи, в които слагат наши видеа, ако погледнете коментарите, хората пишат такива неща, че това са лъжи, че ние сме мошеници, какво ли не не се пише.
Дълг е на всеки един християнин, който е получил чудо от Бога да покаже, че служението, което е дадено от Бога не е измислица, а е истинско. Ако искате аз ще ви покажа да видите, близо сто хиляди пъти са гледани и ако видите какви коментари са написани на тези видеа, с омраза, с ненавист, че това е лъжа, че не може да бъде това. И вижте, братя и сестри, ние като християни трябва да приемем една отговорност да доставим необходимите официални документи, които светът уважава, за да види, че дори и докторите констатират, че Исус Христос е извършил това изцеление, това чудо. Ами ние какво говорим за невярващите, знаете ли, че вярващи има, които пишат, това съм го чел, пишат срещу чудесата, които Исус върши, че това не е вярно. Има вярващи, които вярват, че Исус е изцелявал преди две хиляди години, те вярват, че Исус ще дойде един ден, но те не вярват в това, което Исус върши сега чрез служенията, които са пред тях. Те това не го вярват и това са вярващи хора.
Аз за това искам да ви кажа, скъпи приятели, направил съм специална група във Фейсбук. Нека да се вземе сериозно, както ви казах, никой нищо не ви иска друго. Това, което се иска от вас е едно честно почтено и наистина прославящо Господа Исуса Христа свидетелство, да се постараете максимално. Ако нямате образование, ако не можете да пишете, ако не можете да говорите на български, намерете някой, който може да говори, може да пише и да вземе да го изговори правилно и да го напише правилно това нещо. За съжаление не знам в България защо така се получи, обаче последните давайсетина трийсетина години просто нивото на интелигентността на българина не знам къде отиде. Аз като си спомням едно време, да изпусна запетая пред че, да не сложа запетая, то беше олее, а днес изобщо не се знае, че там запетая трябва да има, днес не се знае, че се започва с главна буква. Примерно ето, сега преди малко чета: „Молете се за унука ми“. Научете ги хората, ами трябва да се види това нещо.
Приемете тези неща, които ги говоря като изобличение и ще моля и младите хора също да се учат. Българската граматика, математика, история и други предмети, млади хора не знаят изобщо каква е историята на България, не знаят кой е Васил Левски, кой е Христо Ботев, изобщо все едно са се родили някъде в космоса. Това не бива, братя и сестри, да бъде така. Трябва да имаме някакво минимално ниво на интелигентност. В кой континент живеем? – в континента София. На какво прилича това? Трябва да се учи в училище, има някои родители не искат да си пращат децата на училище. Трябва да се учат децата, иначе нашата държава както е тръгнала на къде ще отиде с невежество? Исус казва:
Ще познаете истината /ще разберете истината/ и истината ще ви направи свободни.
Трябва да има просвещение, трябва да има просвета, както в духовно отношение, така и в интелектуално и научно отношение трябва да има просвещение. Не може, не бива, братя и сестри, поради невежество народът погива, то е свързано. Слушайте, човек, който пренебрегва учението в една област го пренебрегва и в друга. Същите хора, които не искат да учат и не наблягат на учението в училище ще ви кажат, че знанието възгордява и няма нужда да учите и Библията. Разбирате ли? Обаче без да се разбира Библията как ще познаваме Бога? Без познание на Библията няма познаване на Бога и вие виждате в днешно време колко туристическо познаване на Бога има. Просто всеки мисли, че познава Бога, обаче не се знае какво всъщност познава, нали? Трябва по-задълбочено Богоопознаване и Богопознание. Какво казва Библията? – животворно изобличение. Значи изобличението, ето, както сега изобличава. Някой ще каже „ама това не е духовно“, вижте, всичко е свързано на тоя свят. Духовното е свързано и с другото. Тези, които ги мързи да учат Божието Слово ги мързи да учат и в училище, мързи ги и да работят. Мързи ги за едното, мързи ги за другото, мързи ги и за третото. То е свързано, един и същи мързел е духовният, интелектуалният и трудовият. Затова трябва да се преодолее този мързел, ако трябва ще направим специална молитва за изгонване на духа на мързел, но казва Библията:
Не сте се съпротивили до кръв на греха също.
Значи мързела е плътско нещо, което ние трябва да го разпънем, да разпънем нашата плът, да разпънем нашия мързел. Представете си на времето Кирил и Методий, свети Кирил и свети Методий солунските братя, които измислят славянската азбука. Те измислят азбуката тази, на която пишем в момента, приблизително, защото тя е претърпяла изменения, те измислят азбуката с каква цел? Основната им цел е за да може Библията да бъде преведена на български език, за да могат българите в България като ходят на църква да слушат Библията и да я четат на български език. Защото до тогава във Византия, България мисля, че по това време е била част от Византия или поне са идвали византийски проповедници, които са проповядвали в църквата на гръцки и българите нищо не разбират от гръцки. Те не само, че не са разбирали Библията, не са разбирали и гръцки, просто единият си говори едно, другият си мисли друго и нищо не става. Кирил и Методий са се хванали с тази задача водени от Бога да просветят българския народ и да въведат тази писменост, с която в България да може да се чете и проповядва Божието Слово Библията и те са превели Новия завет и още нещо допълнително, мисля, че не са успели цялата Библия да преведат, но те са превели Божието Слово на български език, който сега го наричаме църковнославянски. Измислили са българската азбука, превели са Новия завет и този Нов завет са започнали свещениците да го четат на българите в България, за да може да се просвети тоя народ. Как ще се спасят хората?
Виждате каква работа са извършили, но са да направят това нещо тия хора са се занимали доста и доста труд са хвърлили, за да могат да измислят азбука и за да могат да преведат Новия завет на български език. Представете си го това нещо. Какво духовно ниво и какво интелектуално ниво. Интелектуалното ниво не пречи на духовното ниво. Не е необходимо човек да е прост, за да бъде духовен. Човек може да е духовен и да е прост, може и да е интелигентен, но човек може да духовен и да бъде интелигентен, още по-добре и двете ако ги има. Както е било и при тях, те са били хора, които са били учени хора, които са направили това нещо с цел да просветят българския народ. Искам да ви кажа, това е една основна причина поради, която ние, бидейки пет века под турско робство сме останали да бъдем българи и сме останали да бъдем християни, защото сме имали православната църква и сме имали най-вече книжнината и сме имали Библията. Имало е даже места, където Библията са могли по църквите да я четат и да я проповядват.
Включително и това искам да ви кажа, приятели, понякога ние имаме доста негативно отношение към Православната църква. Тя може да има в момента много недостатъци, обаче искам да в кажа, че ако нашата евангелска църква попадне в едно такова пет вековно гонение, каквото е било тогава пет века под турско робство, османско робство или ислямско робство, не знам дали ще успеем с това ниво, което имаме да изкараме пет века във вярата, докато виждате, че са успели. Появяват се след това евангелистите и т.н.
Така че трябва да бъдем благодарни на Бога и да кажем: Ние Ти благодарим, Боже и за Православната църква.
И ако има нещо, което ние искаме да се молим е Бог да донесе реформация в тази църква, за да може тя онова, което на времето е вършила да го продължи по много по-ефективен начин в днешно време.
Бог да ви благослови!