Силата на Святия Дух

Силата на Святия Дух

Какво казва: Ще приемете сила като дойде върху вас Святия Дух. Господи благодаря ти за Святия Дух, който живее в мен, чрез който съм приел Божията сила. Аз съм помазан, аз съм помазан със силата на Святия Дух. Аз съм помазан със силата на Святия Дух. Аз съм помазан със силата на Святия Дух. 2 Коринтяни 1:20 Защото всичките Божии обещания в него са Ей и в него Амин за слава Божия чрез нас. 21 А който ни утвърдява с вас в Христа, и който ни е помазал, е Бог. Понеже всичките Божии обещания са в него. Благодаря ти Боже за това, че всичките Божии обещания в мен са ДА чрез Христос. Боже благодаря ти, че ме утвърждаваш в Христос. Небесни Боже благодаря ти, че ме утвърждаваш в Христос. И който ни е помазал е Бог, минало време. Бог ме е помазал със Святият Дух, Бог ме е помазал със Святият Дух, както Бог помаза Исус от Назарет със Святия Дух и със сила, който обикалаше да върши благодеяния, да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Бог ме е помазал със Святият Дух. Аз съм приел сила, защото е дошъл Святият Дух върху мен в името на Господа Исуса Христа. Алелуя!
Силата е върху нас но Бог чака. Всемогъщият Бог е в нас, но Бог чака новият ни човек да заякне. Господи не искам новото създание в мен да е бебе, не искам новото създание в мен да е слабо, не искам новото създание в мен да е болно, не искам новото създание в мен да е вързано, не искам новото създание в мен да е невъоръжено, не искам новото създание в мен да е неузряло, не искам новото създание в мен да е неумело във войната, но научи ме Господи, укрепи ме Господи, уякчи ме Господи, въоръжи ме Господи, помогни ми Господи в името на Господ Исус Христос от Назарет.
Святият Дух е всемогъщ. Деяния 19:13 И некои скитници Юдеи заклинатели начнаха да произносят името на Господа Исуса над тези които имаха зли духове, и казваха: Заклеваме ви в Исуса когото Павел проповедва. 14 И тия що правеха това беха некои си седмина синове на Скева, първосвещеник Юдейски. 15 И отговори лукавият дух и рече: Исуса познавам, и Павла зная; но вие кои сте? 16 И скочи върх тех человекът в когото беше лукавий дух, и като им надви укрепи се над тех, така що голи и ранени избегаха из онази къща.Тези Юдейски заклинатели произнасят същото име на Господ Исус Христос, което и ние произнасяме, но те не са новородени, те не са ново създание и те не са изпълнени със Святият Дух. Техните имена не са записани в книгата на живота. А записването на името ми в книгата на живота(която е на небесата, на трона горе) означава 1:преминаване от смърт към живот; 2:преминаване към власт. Името ми вече има власт заради името на Исус. Нищо че като баща им е свещенник, те като не са новородени, като не са кръстени в Духа няма полза. И злия дух име рече, Исуса познавам, защо, защото е над всяко друхо име на което казва демона трябва да се подчиня. Павел го знам, защото името му е записано на небесата. Те знаят Павел в каква власт и сила се движи. Исус го признават и Павел го знаят, който се движи във власт и сила в името на Исус. Но вие кои сте, т.е вашето име го няма записано на небесата. Святият Дух не е вътре във вас. И като скочи човека, надви ги и голи и ранени избягаха. Името на Исус работи за онези, които са родени от Бога, които са кръстени в Святия Дух, името на Исус работи чрез вяра. Новото създание е това, което е родено от Бога и името му е записано на небесата. Новото създание в нас са новите мехове в които се излива новото вино на Святия Дух. Новото създание има властта и силата чрез името на Исус и чрез Святият Дух. Слава да бъде на Бога. Господи направи новото ми създание силно в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Благодарим ти Господи. Алелуя.
Като дойде срещу нас Исая 54:15 Ето, ще се съберат и съберат купно против тебе, но не чрез мене. Които се съберат купно против тебе, към тебе ще припаднат.Това слово е валидно за новото създание в нас. Господ ни казва, че дори всички да се съберат против нас те няма да се съберат чрез Бога и че всички които се съберат против нас ще паднат пред нас. Как побеждавам дявола, като кажа: Ето всички може да се съберат против мене, обаче не чрез Бога, всички които се съберат против мене ще паднат пред мене в името на Господ Исус Христос и чрез силата на Святия Божи Дух. Амин. Това вече е победа. Меча на Духа. Исая 54:17 Ни едно оръжие устроено против тебе няма да благоуспее; И ще победиш всеки език който би се повдигнал против тебе в съдба. Това е наследието на рабите Господни; И правдата им е от мене, говори Господ. Нито едно оръжие скроено против мен няма да успее и аз ще победя (осъдя) всеки език (дявола е клеветник, той е обвинител) който се е повдигнал или би се повдигнал на съд срещу мене. Това ми е наследство като господен слуга и като господен син и правдата ми е от Христос, Христос е моята правда. Това го декларирам в духовният свят. Реже. Слава на Бога. Упражняваме тези стихове във воюване. Затова се яви Божия Син в плът и умря на кръста и възкръсна, за да съсипе, за да разруши, за да премахне всяко дело на дявола. Всяко нещо, което дявола е направил ние го премахваме. Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Божието агне, чрез тялото на Божието агне, защото пия кръвта му и ям плътта му и чрез словото Божие, чрез словото на моето свидетелство.
Пслам 107:2 Така нека говорят изкупените от Господа, Които Той изкупи от ръката на противника. Така нека говорят изкупените от Господа, Които Той изкупи от ръката на противника.
Аз искам ли да бъда част от Божията армия. Тези които се оплакваха змии ги хапеха. За тях ситуацията се влошава. Тези които се научат да воюват във Духа, воюват използвайки оръжията на Господа. Те ще вървят от победа в победа, от слава в слава и от сила в сила.