Posted in май 2017

Превземане на Ерихонската крепост

ПРЕВЗЕМАНЕ НА ЕРИХОНСКАТА КРЕПОСТ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=SIfStMJusA0 Нека да започнем с Божието Слово. Да отворим на книгата Исус Навиев 5 глава, от 13 стих ще започнем. 13 И когато беше Исус при Ерихон, повдигна очи и видя, и, ето, насреща му стоеше човек с измъкнат меч в ръка; и … Има още

Молитва за събаряне на крепости

МОЛИТВА ЗА СЪБАРЯНЕ НА КРЕПОСТИ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=SIfStMJusA0&t=5536s Алелуя! Отдаваме Ти почит и слава, святи Боже и Ти благодарим, в името на Исуса! Аз ви препоръчвам, когато заставате в молитва, взимайте си лист и пишете на него и се молете. Даже ви препоръчвам в молитви да си имате специална … Има още

Молитва за Израел

МОЛИТВА ЗА ИЗРАЕЛ Интернет предване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=7480s О небесни Боже, в името на Исус, благослови църквата и благослови Израел, народа на Израел, потомството на Авраам, Исаак и Яков и Йосиф. Благослови ни, Господи ! Благослови юдеите, Господи! Благослови Израел, Господи! Благослови дванадесетте израилеви племена, Господи! Изпрати Твоите ангелски легиони, както … Има още

Молитва срещу агентите на Сатана

МОЛИТВА СРЕЩУ АГЕНТИТЕ НА САТАНА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=6575s Сега, приятели, искам да ви кажа, нека да направим една бойна молитва срещу агентите на сатана. Като казвам агентите на сатана трябва да имаме в предвид, че Божията армия се състои от хора и се състои от ангели, също така демоничната … Има още

Два вида молитви

ДВА ВИДА МОЛИТВИ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. Нека да минем на Божието Слово. Аз ви казах, че в последно време това, което Бог ни учи е свързано с молитвата, молитвата – и то два аспекта. Разбира се има много видове молитви, да речем някъде около десетина вида молитви можем да кажем, … Има още

Корпоративна молитва върху словото – Отче наш

КОРПОРАТИВНА МОЛИТВА ВЪРХУ СЛОВОТО – ОТЧЕ НАШ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Гара Елин Пелин, 07.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=mrJ8hT5biIY&t=13s Сега преминаваме към молитва. Готови ли сте за молитва? Господна армия, нали? Нека да започнем, дали да не започнем с Господната молитва? Матей 6 глава, да се помолим с Господната молитва. Нека кажем заедно: 9 …Отче … Има още