Корпоративна молитва върху словото – Отче наш

КОРПОРАТИВНА МОЛИТВА ВЪРХУ СЛОВОТО – ОТЧЕ НАШ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Гара Елин Пелин, 07.05.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=mrJ8hT5biIY&t=13s

Сега преминаваме към молитва. Готови ли сте за молитва? Господна армия, нали? Нека да започнем, дали да не започнем с Господната молитва? Матей 6 глава, да се помолим с Господната молитва. Нека кажем заедно:
9 …Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!
10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;
11 Дай ни днес ежедневния хляб;
12 и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници;
13 и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].
Още един път: Отче наш, Татко наш, Небесен Баща, Който си на небесата, да се свети Твоето име, както на небето така и на земята, да се хвали Твоето име, както на небесата така и на земята, както ангелите Те хвалят така и ние да Те хвалим. Научи ни, помогни ни да Те хвалим и да се покланяме с дух и с истина, както на небесата така и на земята. Моето сърце ще хвали Господа! Моята уста ще хвали Господа! Моят дух ще се покланя на Господа! В името на Исус да се свети Твоето име, както на небесата така и на земята!
Да дойде Твоето царство, както на небето така и на земята, Твоето царство да дойде в моето сърце! Твоето царство да дойде в моя дом, Твоят Цар да дойде в нашата страна България, да дойде Царят на царете в името на Исус! Ние Те каним, Господи Исусе, Твоето царство да бъде сред нас. Да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята! Твоята воля, а не моята воля. Моята воля да бъде разпъната, Божията воля да бъде, Божията воля в моето сърце, Божията воля в моята уста, Божията воля в моите ръце, Божията воля на молите на моите нозе. Да бъде Твоята воля! Твоята воля в моя дом в името на Исус!
Отхвърлям волята на сатана! Отричам се от волята на сатана в моя дом и в моето сърце в името на Исус! Отхвърлям царството на сатана, не приемам царството на сатана в мен и в дома ми и в църквата ми! В името на Исус да бъде разрушено царството на сатана в сърцето ми, в тялото ми, в дома ми, да бъде разрушено това царство и да бъде установено Божието царство! Да бъде разрушена волята на сатана в мен и в моя дом в името на Исус! Да се установи Божията воля! Божията воля в името на Исуса Христа!
Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята! Отворено небе, моля се за отворено небе. Всяка преграда между мен и Бога да бъде разрушена чрез кръвта на Исуса, да бъде разтопена чрез огъня на Святия Дух! Святия Дух и огън! Отворено небе! Исусе, отворено небе над мен, отворено небе над дома ми!
Господи Исусе, дай ми благодат! Благодат върху благодат, благодат върху благодат чрез кръвта Ти. Аз хваля святата кръв, благославям святата кръв, кръвта на живота, кръвта на спасението, кръвта на изкуплението, кръвта на победата, кръвта на оправданието, кръвта на прощението, кръвта на освещението! В името на Исус кръвта на изцелението, кръвта на освобождението. О благодарим Ти за кръвта!
Сега, покрий ни със святата кръв дух, душа и тяло. Кръвта на Исус, призоваваме кръвта на Исус. Има сила в кръвта! Кръвта на Исус, има живот в кръвта! Кръвта на Исус, призоваваме святата кръв, единствената кръв, не кръв на агнета, не кръв на петли, ние се отричаме от курбани, ние се отричаме от магии, ние се отричаме от чародейства, ние се отричаме от куршуми, ние се отричаме от служители на сатана. Ние се отричаме от гледачки, баячки, врачки, екстрасенси, ходжи и всички служители на сатана, в името на Исус се отричаме от тях! Ние се отричаме от всеки договор със сатана в името на Исуса Христа!
Кажи го твърдо: Отричам се от всеки договор със сатана в името на Исус! Всеки завет сключен в моя дом, в бащиния ми дом да бъде разрушен! Всеки завет сключен в майчиния ми дом със сатана да бъде разрушен! В името на Исус, всеки корен, който не е от Бога да изсъхне и да бъде изкоренен! Всеки корен на зло в сърцето ми да бъде изкоренен! Всеки корен на зло и всяко семе на зло в тялото ми да бъде изкоренено в името на Исуса! Всеки корен на зло в моя дом, аз те изкоренявам в мощното име на Исус! Всеки нечист и зъл дух, който е дошъл в мен или в дома ми и се крие, аз те връзвам в името на Исуса! Връзвам те в името на Исуса! Връзвам те в името на Исуса и ти заповядвам, излез от мен, излез от дома ми, излез от мен, излез от децата ми! Излез от мен, излез от родителите ми! Излез от мен, излез от къщата ми в името на Исуса, излизайте, отивайте в бездната!
Отче небесен, изпрати огъня на Святия Дух на това място да изгаря всяка верига на сатана! Всяко робство на сатана да се разтопи в името на Исус!
Планините се топят като восък пред огъня на Святия Дух.
Кажи: Планините се топят като восък пред огъня, огъня, огъня, огъня на Святия Дух.
Планините се топят като восък пред присъствието на Святия Дух.
Кажи: Планините се топят като восък пред присъствието на Святия Дух. Боже, излей Твоят огън! Боже, излей Твоят Дух! Боже, излей Твоята сила в името на Исус!
Нека вдигнем ръце към Господа. Всички вериги на сатана да бъдат разкъсани на това място в името на Исуса! Всички вериги на сатана, всеки корен на сатана го проклинаме в името на Исус да изсъхне, да се стопи и да не даде плод до века! Всяка болест, всеки дяволски агент да бъде вързан в името на Исус! Всеки агент на сатана да бъде вързан в името на Исус, да бъде вързан, арестуван и изпратен в бездната в името на Исус!
Господи, заповядай на ангелите Си за нас, изпрати Твоите ангели, изпрати огнените Си служители. Господи Исусе, заповядай на ангелите Си, изпрати войнстващи ангели да воюват за душите ни, да воюват за домовете ни! Господи Исусе, изпрати Твоите ангели да ни пазят, да ни охраняват, да воюват за нас, да ни охраняват нас и домовете ни в името на Исус. Никакво зло да не ме сполети, нито да се приближи язва до жилището ми. Заповядай на ангелите си за мен да ме пазят във всичките ми пътища, за ръце да ме вдигат, на ръце да ме носят, да не ударя в камък ногата си. Да настъпвам на лъв и аспид, да стъпквам млад лъв и змия. Кажи: Да настъпвам лъв и аспид, да стъпквам млад лъв и змия.
Сега изповед, кажи: Никакво зло няма да ме сполети! Няма да ме сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до жилището ми, защото си заповядал на ангелите Си за мен да ме пазят, да ме охраняват във всичките ми пътища, на ръце ме вдигат, на ръце ме носят и няма да ударя в камък ногата си! Настъпвам на лъв и аспид, стъпквам млад лъв и змия в името на Исус!
Господи, в Твоето име и демоните ни се покоряват!
Видях сатана паднал от небето като светкавица!
Дал си ни власт да настъпваме на змии, на скорпиони, дал си ни власт над цялата сила на сатана!
Над цялата сила на сатана! Власт над цялата сила на сатана и нищо по никакъв начин няма да ни повреди! Няма да ни повреди!
В името на Исус, нека кажем: Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога!
Дай ни днес ежедневния хляб! Дай ни днес Божието Слово! Дай ни днес хляба на живота! Нахрани душите ни. Господи, небесни Отче, дай ни небесния хляб, давай ни го днес и всеки ден. Днес и всеки ден пресен хляб! Днес и всеки ден прясна манна! Днес и всеки ден, небесни Отче, небесна манна! Днес и всеки ден дай ни хляб на масата, дай ни, Господи храна днес и всеки ден. Снабди всяка наша нужда според Твоето богатство в слава в Христа Исуса днес и всеки ден! Всяка наша нужда днес и всеки ден в името на Исус! Дай ни хляба на дечицата – изцеление на тялото и освобождение на душата днес и всеки ден! Небесни Боже, дай ни хляба на дечицата, изцеление за тялото ни днес и всеки ден в името на Исус. Искам хляба на дечицата изцеление и освобождение всеки ден в името на Исус от Назарет. Амин!
Боже, днес прощавам на всеки, който ми е длъжник, всеки, който ме е ощетил всеки, който ме е наранил. Аз взимам решение днес и му прощавам в името на Исус и заради Господ Исус, не защото заслужава, а заради Теб, Господи, не защото е невинен, а заради Теб, Господи. Прощавам на всеки човек на всеки, дори на най-близките си в името на Исуса! Прощаваш ли? Кажи: Да! Да! Да! Да в името на Исус!
Сега кажи: Прости нас дълговете ни, както и ние простихме на нашите длъжници. Прости моите дългове, както аз простих на моите длъжници. Прости моите грехове, защото и аз простих на моите длъжници. В името на Исус, небесни Боже, прости ми многото грехове, измий ме със святата Христова кръв, измий духа, душата и тялото ми, измий ума и съвестта ми със святата Христова кръв. Очисти ме от всеки грях и освободи ме от всеки порок. Аз се отричам от всеки порок, от любимия ми порок, отричам се в името на Исус и го разрушавам! Веригите на пороците да бъдат разрушени в името на Исус Христос от Назарет. Веригите на пороците да бъдат разрушени в името на Исус.
И сега, не ни въвеждай в изкушения, не ни въвеждай в изпитание, но избави ни от дявола. Господи, освободи ни от дявола! Небесни Боже, освободи ни от дявола!
Слабичко се молите. Кажи: Небесни Боже, освободи ни от дявола! Трябва да сте решителни. Татко небесен, освободи ме от дявола, искам да съм свободен! Освободи ме от всяко зло! От всяко зло! От всяко зло! Освободи ме, небесен Баща, от всяко зло!
В името на Исус, взимам меча на Духа Божието Слово и с него разкъсвам всяка верига на зло в живота ми! Всяка верига на зло в живота ми да бъде разкъсана с меча на Духа Божието Слово! Корен на зло, в името на Исус, изсъхни! Семе на зло, в името на Исус, изсъхни! Зъл дух, който си дошъл в дома да разрушаваш, да разболяваш, да убиваш, ние те връзваме в името на Исус и ти заповядваме, вън! Вън! Вън! Отивай в бездната в името на Исус!
Всяка планина, която е застанала пред мен в името на Исус, заставам срещу нея като вярвам в сърцето си и не се съмнявам в сърцето си и ти заповядвам, ти планино, ти планино, в името на Господа Исуса Христа, вдигни се и се хвърли в морето! Хвърли се в морето в името на Исус!
Не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от дявола, защото Твое е Божието царство! Твое е небесното царство, Ти си Царят на царете, Ти си Господ на господарите, Ти си първият, последният, началото, края, Алфа, Омега, великият Първосвещеник Исус Христос! Ти си Синът на всемогъщия Бог! Ти си Елшадай всемогъщия Бог, Бог всемогъщи, няма нищо невъзможно за Теб. Слава да бъде на Твоето име!
Твое е царството , Твоя е силата, Ти си мощен! Твоето царство е в сила! Твоето царство е в сила! Небесни Татко, излей Твоята сила! Излей Твоята сила върху мен! Искам силата на Святия Дух! Искам силата на Святия Дух! Динамис! Динамис! Динамис! Силата на Святия Дух искам в името на Исуса Христа, алелуя!
Моля се в името, което е над всяко друго име, името на Исус, което е над всяко началство, всяка власт, всяка сила, над всяко господство, над всяко име, над всеки чин, името, което е над всяко друго име, името на Исус! Молим се в името на Исус, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята сила и отдаваме на Теб цялата слава. Славата е Твоя преди, сега и завинаги! Слава! Слава! Слава! Слава на Отца! Слава на Сина! Слава на Духа! В името на Исус амин! Амин, да бъде! Слава, слава, слава, алелуя!
Току що ви показах как да се молите върху Божието Слово. Взех една молитва от Матей 6 глава, нарича се молитвата Отче наш. Смятам, че я знаете тази молитва, взимате и се молите с нея. По интернет съм ви показал как да се молите с 91 Псалм, псалма на защитата и победата. Има псалми, има стихове, вземете Библията. Братя и сестри, аз може много сладко да ви говоря тук без да имате никаква полза, искам да имате полза. Нищо друго не върши работа освен екшън, действие. Кажи: Действие! Действие! Действие! По силно: Действие! Действие! Действие! Обърни се към съседа и кажи: Действай! Действай! Действай!
Вяра без действие е мъртва.
Обърни се към съседа и кажи: Вяра без действие е мъртва. Християнин без действие е мъртъв.
Кой иска жива вяра, да си вдигне ръката. Кажи: Действие! Действие! Действие! Трябва да задвижиш вярата. Словото Божие е номер едно.
В началото беше Словото – казва Библията.
Искаш ли промяна в живота? – В началото е Словото.
Словото е у Бога и Словото е Бог.
В началото е Словото, Словото е в Бога и Словото е Бог.
Ето го писаното Слово, а Словото, което стана плът е Исус. Ако искате действието на Исус в живота ви, ако искате действието на Словото, което стана плът, трябва да вземете Словото, което стана книга.
Защото трима са тия, които свидетелстват на земята – водата, Духът и кръвта.
Водата е водното кръщение. Кръвта е кръвта на Исуса. Духът е Святият Дух. Тези тримата свидетелстват на земята, но водата не е само водното кръщение, водата е Словото.
Кажи: Водата е Словото! Водата е Библията! Три свидетелстват на земята – Библията, кръвта и Святият Дух. Кажи: Имам нужда от Библията!
Сега какво ще правим с тази Библия да ви кажа. Взимате Библията и започвате да я ядете, както се яде хляб. Как се яде Библията? Някой ще попита как се яде, мога ли да ям хартия? Не хартия, слово ще ядеш. Словото е хлябът на живота, трябва да ядеш Словото на Бога, защото духът ти не се храни с естествен хляб, а се храни с духовния хляб. Трябва да се научиш да ядеш Библията, в противен случай си загубен. Затова много хора пропадат, християни, губят си вярата, отпадат от вярата, отслабват, не могат да победят. Защо? Защото не знаят как да ядат хляба на живота. Който яде от този хляб няма да умре, а ще живее. Яде се от Библията като взимаш по малко от нея, не взимайте големи залъци, за да не се задавите. Запомнете това! Някои ядат големи залъци и се задавят, даже някои и язва получават. Взимайте по малки залъчета и ги дъвчете добре, взимайте малко от Библията, но размишлявайте много, дъвчете много. Как дъвчим?
Обърни се към съседа и кажи: Размишлявай! Размишлявай! Размишлявай върху Библията, не върху телевизията. Така се яде Библията – размишление.
Размишлявай върху нея денем и нощем – Исус Навиев 1:8.
Размишлявай и така се храниш. Размишлението превръща Божието Слово в хляб. Размишлението превръща Божието Слово в мляко. Размишлението превръща Божието Слово в духовна храна и така духът ти заяква. Така че запомнихте ли? Номер едно размишление. Размишление, не просто четене. То ако така ставаше? Размишление денем и нощем. Не да се прибереш вечер, прочетеш два реда, сутринта станеш, пак така. Размишление, как става? Трябва да имаш всеки ден в леглото, на масата, на работното място, сред хората, Словото трябва да бъде в сърцето ти и да размишляваш върху него, дори и когато си с хора. Хората говорят техните си работи, сърцето ми размишлява Словото Ти. Защо? Защото хората са слаби, немощни, лоши, а Господ е мощен, добър, силен, любящ. И за какво да размишлявам върху думите на хората като мога да размишлявам върху думите на Бога. Как да стана силен? Как, брате, да стана силен? Който се събира със силния ще стане силен, който се събира със слабите ще стане слаб. Който се събира с мъдрите ще стане мъдър, който се събира с глупавите, какво казва:
Зле ще пострада
Не само ще пострада, а зле ще пострада. Ако приятелите ти са глупави, не се чуди ако страдаш зле. Или по друг начин, ако страдаш зле, огледай се кои са ти приятелите. Трябва да знаеш кои да са ти приятелите. На първо място кой трябва да ти е приятел? Дали ще кажете Исус или Святия Дух, Исус е на небесата, Святият Дух е тук, но ето, как мога да се докосна до Исус? Как мога да се свържа със Святия Дух? – чрез Словото. Святият Дух има само един инструмент, който използва, нарича се мечът на Духа Божието Слово. Мечът на Духа е Божието Слово. Меча какво е? Нож и виличка да хапваме с него ли? Не, този път, приятели Божието Слово не е млекце, не е хляб, Божието Слово този път е меч, с който трябва да посрещнеш врага и трябва да знаеш как да го прободеш, трябва да знаеш как да воюваш, обаче да воюваш не с плът и кръв, а да се научиш как да воюваш срещу духовните личности и сили на нечестието. Духовните злини, които нямат човешко тяло, духовете, които ви атакува и ви разрушават живота, ето това е решението.
Никое човешко оръжие не може да победи сатана, има само едно оръжие, което е мечът на Духа и само с това можете да победите в духовната битка. Това Слово, когато го размишлявате то влиза във вашите сърца. Като влезне във вашето сърце Божието Слово, то се превръща във вяра. Когато Словото на Бога, ако, казвам ако допуснете Словото на Бога да влезе в сърцата ви, то се превръща във вяра. Словото на Бога съединено със Святия Дух прави вяра. Словото плюс Духа е равно на вяра. Как да имам вяра? Божието Слово с Божия Дух ми дава вяра. Но как Святият Дух се съединява с Божието Слово? – чрез размишление. Размишлението е дъвкане, преживяне, при което храната се превръща в сок, който се възприема от духовния ти организъм и се превръща в кръв, а кръвта е животът. Ако искаш да имаш живот трябва да размишляваш, да дъвчеш, да смилаш, да преживяш Словото на Бога, не новините. Който гледа новини, уж новините и какво сме прокопсали от тия новини? Какво прокопсахме като виждате всичките чернилки, защото новините са новини от сатана, да ви го кажа честно. Днес църквата стана много модерна, до толкова стана модерна, че се позволява на дявола да си предава каквото си иска в дома по телевизора, че се позволява на дявола да си предава каквото си иска по интернета, по телефоните, по таблетите и народът Божий е залят с помия и после искат да имат вяра, искат да бъдат свободни, искат да бъдат силни. Който се храни с помия не може да бъде силен. Свинете се хранят с помия, Божиите деца са като агънца, те пият бистра водица и се хранят със зелена тревица.
Господ е пастир мой, няма да остана в нужда – казва Давид.
Не казва: „В зелени кочини ме води и при мръсни води ме завежда“. Така ли пише в 23 Псалм? Не. Казва:
На зелени пасбища ме успокоява, при тихи води ме завежда /бистри/ освежава душата ми, /възстановява душата ми/, води ме в пътеки на правда, заради името Си.
Не казва: „Води ме в пътеки на грехове и нечестие“. И тогава на нас много ни харесва:
Ти си приготвил пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ни.
Ама трапезата е за тия, които ходят в светлината, а не в тъмнината.
Помазал си с миро главата ми
Искам да ви кажа, че Бог не помазва плът, Бог не помазва грях. Който иска помазание трябва да помни, че Святия Дух на първо място е свят и ако искаш Святия Дух трябва да си готов да живееш свят живот и да изриташ дявола със се греховете, не да си държиш и да си къткаш любимите гряхчета, а да ги изхвърлиш от живота си. Трябва решителност, трябва да се намрази дявола. Бог не случайно ни е дал омразата, тя е за да мразите дявола. Омразата е не, за да мразите близките си, а да мразите дявола, да мразите греховете, да мразите болестите, да мразите робството и да ги изритате от дома си. Затова е дадена омразата, не да мразим близките, не да мразим Божиите деца, а да мразим дявола и неговите дела, в името на Исуса.
Приготвил е за нас прекрасни неща и на първо място казахме:
№1 Размишлението върху Божието Слово.
Кажи: Божието Слово трябва да е в сърцето ми! Божието Слово трябва да е в сърцето ми! Как да влезе в сърцето ми? Обърни се към съседа си и кажи: Чрез размишление Словото на Бога влиза в сърцето ти. Как идва вярата? Чрез размишление. Не на новините, а на Словото на Бога. Амин.
№2 Божието Слово
Божието Слово трябва да дойде на устата ми, не само в сърцето ми, но трябва да дойде на устата ми. Как се воюва? Кога Божието Слово се превръща в меч? Виждате ли, когато ние се храним, размишляваме, ние поемаме Словото в себе си, ние го поемаме в своя си дух, то ни храни, заяква нашият духовен човек, става силен, съпротивителната, духовна имунна система става силна. Като дойде дяволът да изкушава не се поддаваш на всяко изкушение, като дойде някой демон не може веднага да влезе в теб, защото има хора дето демоните се разхождат, ту влизат, ту излизат, просто все едно няма кой да ги спре. Защо няма кой да ги спре? Защото хората не си изграждат защитни стени. Защитна стена трябва да има около теб. В Притчи се казва, че човека е град:
Съборен град без стени е оня, който не владее духа си.
Човека е като града, като крепост. Едно време градовете са били крепости, Ерихонските стени никой не е можел да мине от там. Трябва да имаш крепостни стени като дойде сатана да не може да те превземе. Но ако има дупки по стените ти, ако стените ти са съборени, който иска може да дойда и да те завладее. „Оле, някой изрече нещо, край загинах. Някой ме прокле, край. Направиха магия край, загинах“, така е с хора, които нямат защита. Когато те нападнат стрелите на нечестивия основния въпрос не е от къде додоха стрелите, основният въпрос е коя е причината, поради която стрелите минаха защитата ни. Това е важният въпрос.
Братя и сестри, защото ние живеем и сме на бойното поле, ние сме на война. Стрели хвърчат по всички посоки, копия, огън има, оръжия, войски т.н. В тази битка, приятели да кажеш от къде дойде стрелата е глупаво, стрели постоянно има. Служителите на сатана се събират всяка вечер от 2 часа до 4 часа, изговарят клетви срещу вас, правят магии срещу вас, чародейства. Бъдете спокойни, всяка вечер става това и въпроса не е дали ще стане, защото то става постоянно, въпроса е как ние да станем силни, за да може тия стрели на нечестивия да не идват до нас. Амин! И Словото казва да вземем щита на вярата, който е Божието Слово, с който щит на вярата ще можем да угасим всичките огнени стрели на нечестивия. Колко от тях? – всичките, с вярата, за която говорим. Но ако нямаш вяра какво ще правиш като дойдат стрелите? Затова ви казвам размишлявайте Словото на Бога, подготвяйте се за битката. Няма полза от оплакване, няма полза от роптание, има полза от подготовка. Господ изгражда армия. Иехова Саваот Господ на небесните войски. Кой е готов да влезе в тази армия? В тази армия има ангели, но в тази армия има и хора – светии и трябва болните да станат здрави и да влязат в битката да помагат и на други да излизат.
Така че това Слово, което го приемаме като храна в себе си, като хляб, това Слово се превръща в храна, в меч. Кога хлябът, който е в сърцето ни и храни нашата вяра, кога този хляб се превръща в меч? Когато от сърцето излезе на устата. На устата ти хляба вече не е просто хляб, то става меч. Това, което правим тази вечер, вие виждате това, което направихме преди малко в молитвата беше меч, забелязахте ли го? Не беше молитва галене, не беше такава молитва, това беше молитва ама меч Господен. И трябва да се научите да се молите агресивно срещу врага, защото молитвата, приятели, има две основни цели и трябва да не ги бъркате. Първа основна цел е не да искаме дай, дай, това не е основното, искането лесно най-важната цел на молитвата е:
Приближавайте се при Мене – казва Господ – и Аз ще се приближавам към вас.
Това е. Молитвата е приближаване при Бога. Молитвата е общуване с Бога. Молитвата, която Исус се молеше сутрин беше да влезе в присъствието на Отец и да получи от живота, молитвата вечерно време да получи от живота. И когато отиваше да служи той казваше: „Вън“, Той казваше: „Стани и ходи“, защото тази сила беше в Него. Кажи: Общуване с Бога! Приближаване към Бога! Опознаване на Бога, време с Бога. Е това е основното в молитвата, не Господи дай, дай, дай, дай. От много викане „дай“ няма много резултат, защото Господ дава според Йоан 15:7:
Ако пребъдвате в Мене и Моите думи, Слово пребъдва във вас, искайте каквото и пожелаете, ще ви бъде.
Но ако пребъдвате, ако сте в Моето присъствие. Виждате ли колко е важно да сме в Неговото присъствие? В Неговото присъствие има защита, в Неговото присъствие има сила! В Неговото присъствие има свобода, в Неговото присъствие има мир, в Неговото присъствие има снабдяване, има всичко, от което се нуждаеш.
Името Господно е яка кула, праведният прибягва в него
Трябва да прибегне в него и е в безопасност, но извън името на Исус има опасност, извън присъствието на Бога има опасност. Къде се намираш? Ако си извън Неговото присъствие е опасно, ако те удря някой да знаеш, че не си вътре. Вътре стрелите не стигат, навън стрелите удрят, връщат се обратно. Храната, хлябът се превръщат в меч. Трябва да се научим да използваме Словото като меч. Първия вид молитва търсене на присъствието на Бога, втория вид молитва е военна молитва.
Кажи: Военна. Молитва с власт, военна молитва.
В тази молитва какво се прави? Първо изповядваш Божието Слово. Аз ви показах:
Дори хиляда да падат от страната ми, десет хиляди до десницата ми, до мене никак няма да се приближи – казва Словото.
Никакво зло няма да ме сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ми, защото ще заповядаш на ангелите Си за мене да ме пазят във всичките ми пътища, на ръце ще ме вдигат да не ударя о камък ногата си.
Ще настъпя лъв и аспид, ще смачкам млад лъв измия!
Ето ти, изповядвам Словото. Това е воюване в момента, това е молитва. Това е военна молитва. Още един вид молитва, аз ви го показах преди малко:
В името на Исус, всеки един зъл дух, който е влязъл в моя дом, всеки един нечист дух, който е влязъл, аз го връзвам и го изгонвам, не си добре дошъл. Аз взимам властта, която имам в името на Исус и ти заповядвам.
Ти трябва да му го кажеш. Ти трябва не само да му го кажеш, ти трябва да му го кажеш с устата си и със сърцето си. Кажи: С устата и със сърцето! Ти трябва да си сигурен, че не го искаш. Не става хлабава молитва, блудкава молитва. Когато застанеш срещу сатана, той е нахалник, досадник, той няма да си тръгне, защото просто си му казал, ти трябва да го изтласкаш от дома си. На английски един превод казва „да ги изхвърлиш, да ги изтласкаш навън“. Исус казва:
Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, тогава Божието царство е дошло върху вас.
Този вид молитва, приятели, я няма много много, затова сатана си развява байряците по домовете. Трябва всеки мъж да си застане на мястото като глава на семейството и да каже „достатъчно“. Трябва да изгоним този нахалник, който е влязъл в дома. Той не е влязъл сега, той е влязъл отдавна, той е влязъл в някои домове поколения, няма кой да го обезпокои.
Народът Ми погива поради липса на знание – казва Господ.
Не, не, не става въпрос за невярващите. Невярващите ги оставете, те са загубени, говорим за Божият народ загива, защото няма знание. Божият народ ходи като стадо без пастир и не знае какво да прави, а трябва да станем армия, която да се съюзи. Исус казва:
Ако двама се съгласят ще получат всичко
Каквото вържете на земята ще бъде вързано на небесатата, каквото развържете на земята ще бъде развързано на небесата.
Ако някой рече
Ако някой, казва, който рече, който и да е, най-малкият християнин ако рече на тая планина:
Вдигни се, хвърли се в морето и не се усъмни, но повярва в сърцето си, че това, което казва става ще му бъде.
Може да получиш всичко. Ние трябва да влезем в тия неща. Така че този вид молитва, първия вид е общение с Бога, което може да трае много време, може да си общуваш нощно време или когато имаш време. Недейте да си прекарвате времето пред телевизора дяволът да ви краде. Искам да ви предупредя нещо – дяволът измисли много техника, слава на Бога, че използваме и ние техниката, но много малко я използваме, даже ние използваме техниката, интернета, компютрите и срещу нас плюят и казват, че това не било от Бога. Значи само дяволът имал право да използва интернета, ние нямаме право да използваме. Как ли пък не ще се хванете на тия работи. Можете ли да си представите? Но дяволът измисли всичката тази техника, за да ви отклони вниманието. Вие виждате днес младежите гледат само в телефоните. Това се получи. Телевизия, интернет, телефони, таблети, не знам още какво ще измислят. Народът загива. И аз ви казвам, че трябва да направим усилие в тази посока.
На сила се влиза в Божието царство.
Да вземем Божието Слово, да вземем молитвите, загасете ги тия телевизори, изритайте ги от къщи, изхвърлете ги ако трябва, каквото трябва направете. Какво толкова, че не знаеш новините, ще ги научиш от Господа и като ги знаете голяма полза има, само се ядосвате. Но нека да влезнем в Духа, нека да получим от Бога, нека да имаме отворено небе от горе, нека по стълбата на Господа, по кръста, по стълбата на Исуса Христа да се качват ангелите и да слизат. Нека да се движим по свръхестествен начин с ангелски войнства, огнени коне и колесници, с Божия сила да се движим, не с човешка мъдрост, а с Божията сила. И аз ви казвам, приятели, ако има поне един човек на това място да ме чуе, един, един ще настане радикална промяна в живота ти, защото това, което ви го говоря не ви говоря интересни поучения, не ви говоря просто да отворя Библията и да ви кажа нещо от нея, говоря ви Словото на Бога, приемете го като Слово на Бога: Събуди се, Божий народе и се обърни, защото Господ казва така:
Домът ми ще се нарече дом на молитва.
Нека кажем: Домът ми ще се нарече дом на молитва! Кажи: Отричам се от клюките! Отричам се от дърдорене! Отричам се от безмислени разговори! Отричам се от говорене срещу хора! Господи, помогни ми Теб да търся, от Теб да се уча, със Словото да се храня, със Словото да воювам. Научи ме да се моля, Исусе! Амин!
Ето ви една молитва. Сложно ли е приятели? Като има проблем веднага: В името на Исус – това е първото. Алелуя.
Нека вдигнем ръце към Господа. Божието Слово в сърцето, Божието Слово в устата. Ако има тук на това място някой човек, който не е излизал публично да изповяда вярата си в Господ Исус Христос и иска това нещо да го направи сега, аз те призовавам от името на Исус Христос, вдигни си ръката, ти който не си призовал името на Господа Исуса Христа публично, искаш да се обърнеш сега към Него, вдигни си ръката, стани на мястото си. Има и други хора, които се срамуват, елате отпред в името на Исуса. Алелуя! Нека кажем: Слава на Бога!
Не ви питам дали някой вярва в Дева Мария или в някой пророк или в някой светия, не ви питам дали сте се молили на икони и сте целували икони, питам вие призовахте ли името на Господ Исус Христос да спаси душите ви? Питам ви дали сте родени от Бога? Ако не сте родени от Бога излезте отпред в името на Исус. Който не е роден от Бога да излезне отпред. Това е твоят ден за чудо, най-голямото чудо, спасението на човешките души. Алелуя! Най-голямото чудо е спасението на човешката душа новорождението на човека. Някой пита това ли е краят? Аз също ще попитам раждането на човека края на живота ли е или е началото на живота? Всеки, който излезе да приеме Исус Христос за свой Спасител и Господ той бива роден от Бога и става малко бебе, това е началото на небесния ти живот и трябва да бъдеш верен на Бога до край, защото който се роди не означава, че не може да умре, както знаете тия, които се раждат може и да умрат, който ви казва, че не може да умре, не му вярвайте. Така че за да не умрете, слушахте днес за яденето как да се храните със Словото и освен това, другото, което казва Божието Слово, че трябва да се въоръжим с Божието Слово, с меча на Духа, за да може да побеждаваме врага и който устои до край ще бъде спасен.
Това е началото, но трябва да устоите до край. Има три основни неща, които искам от всеки. Пратиха ми да видя, че някой е писал против това, което говоря, разбира се винаги има такива хора.
№1 Библията всеки ден
Нека кажем: Библията всеки ден! Трябва да се размишлява върху Библията всеки ден.
№2 Молитва всеки ден
Обаче молитвата всеки ден в името на Исус, не в името на човек, не в името на светия, не в името на пророк, а в името на Исус. Библията всеки ден, молитвата всеки ден.
№ Църква
Нека кажем: Църква! всеки един трябва да има местна църква. Ето тук на Гара Елин Пелин има местна църква, нека пасторът да си вдигне ръката, пастор Томи, познавате го, нека да го поздравим. Вие, които сте от този район отивате в неговата църква, които сте от други места ще намерите църкви, ако не знаете ще пишете, ще намерим църкви, но трябва всеки да ходи в църква и ще уважавате пастирите, ще ги благославяте.
Нека да се помолим сега. Вие отзад се молете тихо. Аз ще ви моля, вие затворете си очите, искам да не мислите за мен, да не мислите за друго, а мислете за Исус Христос, Който проля кръвта Си за вас. Кажи: Боже, прости греховете на мен грешника! Аз идвам при Теб в името на Исус Христос и прося милост! Вярвам, че Исус е Синът на Бога, Който умря за моите грехове и възкръсна от смъртта. Господи Исусе, Спасителю мой, спаси моята душа, прости моите грехове и дай ми вечен живот. Напиши моето име в небесата, Книгата на живота. Днес аз се предавам в Твоите ръце и се отричам от сатана и сключвам завет с Всемогъщия Бог чрез кръвта на Исус Христос, вечен завет. Боже, днес Ти ставаш мой баща, а пък аз Твое дете завинаги в името на Исус! Амин!
Нека пляскаме на Господа! слава на Бога! Бъдете благословени в името на Исус!