Молитва за Израел

МОЛИТВА ЗА ИЗРАЕЛ
Интернет предване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=7480s

О небесни Боже, в името на Исус, благослови църквата и благослови Израел, народа на Израел, потомството на Авраам, Исаак и Яков и Йосиф. Благослови ни, Господи ! Благослови юдеите, Господи! Благослови Израел, Господи! Благослови дванадесетте израилеви племена, Господи! Изпрати Твоите ангелски легиони, както си казал архангел Михаил с неговата армия, той е изпратен да воюва за народа на Израел. Изпрати го, Господи, в името на Исус.
Нека благовестието да достигне до Израел, народът на Израел да се обърне към Господа, да се отвърне от греха. Избави ги от греховете им и избави ги от враговете им. В името на Исус, ние благославяме Израел, ние благославяме потомството на Авраам, на Исаак, на Яков, ние ги благославяме и ги обичаме, Господи, искаме целият Израел да се спаси, в името на Исус Христос Божият Син!