Молитва срещу агентите на Сатана

МОЛИТВА СРЕЩУ АГЕНТИТЕ НА САТАНА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=6575s

Сега, приятели, искам да ви кажа, нека да направим една бойна молитва срещу агентите на сатана. Като казвам агентите на сатана трябва да имаме в предвид, че Божията армия се състои от хора и се състои от ангели, също така демоничната армия, армията на сатана се състои от духове и се състои от хора. Не пренебрегвайте хората.
Нашата борба не е срещу плът и кръв
Но хора са намесени и между другото хората не са само плът и кръв, хората имат и дух. Обърнете внимание, хората не са само плът и кръв. Плът, кръв, но имат душа и дух. Ние обаче какво трябва да направим? Ние трябва да ударим в духа и в никакъв случай не трябва да атакуваме хората. Ето, сега вижте как ще направим тази молитва. Нека да направим тази молитва и да започнем заедно. Нека да кажем:
Небесни Татко, Небесни Боже, Всемогъщи Боже, в името на Твоят Син Господ Исус Христос се моля. Чрез кръвта на Божието Агне идвам при Теб и чрез огъня на Святия Ти Дух, изпрати ангелите Си да воюват за мен, да ме бранят и да ми служат. Изпрати огнените Си слуги да воюват за дома ми, да ни бранят и да ни служат. Всеки агент на сатана воюващ срещу мен, дома ми и служението ми да бъде изобличен и да се покае в името на Исус!
Виждате какво правим ние сега, става въпрос за хора тук. Всеки агент на сатана, който воюва срещу мен, срещу дома ми, служението ми, нека да бъде изобличен чрез Божието Слово, изобличен от Божия Дух и да се покае от греховете си и да се спаси в името на Исуса! Алелуя! Ние воюваме срещу духовни сили, но благославяме хората, в името на Исус. Много е важно това да се каже. Аз прощавам на всеки човек, който ми е направил зло, който ми прави зло в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Изобличи ги и дай им покаяние. Амин.
Започнахме с това, сега започваме да се молим за другата част.
Всички дела, планове, стратегии, клопки, примки, клюки, клевети на агентите на сатана срещу мен, дома ми и служението ми да бъдат изобличени от светлината и от огъня на Святия Дух и да бъдат разрушени. Значи ние разрушаваме дела в момента, алелуя! Продължаваме да се молим.
Всеки съвет, група, организация от агенти на сатана воюващи срещу мен, дома и служението ми да бъдат изобличени, да бъдат разрушени, да бъдат разпръснати чрез огъня на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. Алелуя! Всички зли думи изговорени или написани, всички лъжи, клевети на агенти на сатана, на плътски вярващи, на светски хора срещу мен, дома ми, служението ми да бъдат изобличени и разрушени и унищожени в името на Исуса Христа. Алелуя!
Всички действия, ритуали, церемонии, жертвопроношения, кръвни жертвоприношения, завети насочени срещу мен, дома и служението ми, нека бъдат изобличени в името на Исус, да бъдат разрушени и да бъдат унищожени чрез огъня на Святия Дух. Алелуя.
Продължаваме, атака.
Всички предмети използвани като точка на контакт или проводник на демонична сила, всеки предмет, книга, картина, каквото и да е, използвано като точка на контакт или проводник на демонична сила към мен, дома и служението ми да бъдат разрушени, изгорени, унищожени чрез огъня на Святия Дух в името на Исус.
На някои от вас са им заровили дрехи в гробове, за да ви убият, на някои са ви направили магии, конци, яйца и такива неща по домовете и по дворовете ви и какви ли не други работи, всички такива предмети, които сатана използва, за да ни атакува, огънят на Святия Дух върху тях, в името на Исуса Христа.
Всяко нещо, което агенти на сатана са ми дали да изям или да изпия през деня или през нощта докато спя, в името на Исус, огъня на Святия Дух да го изгори и да не даде плод до века! Всички оръжия използвани от врага срещу мен, това е Исая 54:17, дома ми и служението ми, всички такива оръжия огънят на Святия Дух върху тях. Да бъдат разрушени и унищожени в името на Исус Христос!
Небесни Отче, аз Ти благодаря, за това че Ти слушаш молитвата ми. Аз прощавам на всеки човек и благославям всеки човек, но връзвам силите на мрака, разрушавам делата на врага в мощното име на Господ Исус Христос Синът на Бога чрез кръвта на Божието агне и чрез огънят на Святия Дух. Нека кажем на това: Амин. Слава на Бога!
Сега една такава молитва като направим считай, че в духовния свят светкавици има, огън има. Кръвта на Исус, името на Исус, Божието Слово, Божиите ангели в името на Исуса Христа. Духовно воюване, приятели. Само внимавайте как воювате. Воювайте като атакувате силите на мрака, а не хората, защото, който кълне хората върху него идва проклятие, който благославя хората върху него идва благословение. Така че виждате колко внимателно се обръщам към хората, дори тези, които са служители на сатана и тях дори ги благославям, на тях изговарям прощение и живот, за да има покаяние и спасение, защото Бог иска и те да се спасят, в името на Исуса Христа. Но силите на мрака, техните дела, планове, стратегии, всичко под ножа. Огъня на Святия Дух!
Искам да направим една молитва сега срещу затворените врати в името на Исус. Всяка врата на благословение, всяка врата на благодат, всяка врата на победа, всяка врата на пробив, която е залостена и заключена от сатана, в името на Исус Христос, нека да се строшат тия лостове, нека да се строшат тия блокажи, нека да се разрушат делата на сатана! В името на Исус, всяка врата, която сатана е заключил, врата на победа, врата на живот, врата на изцеление, врата на пробив, врата на благословение и благодат, заповядваме да се отключи! Да се отключи! Да се отключи в името на Исус! Железни лостове да се строшат! Медни врати да се строшат в мощното име на Исус! Изговаряме пробив и победа! Пробив, победа! Пробив, победа в името на Исус!
Всички вратари, всеки демоничен вратар и пазач, който е назначен да ни пази, за да не прогресираме, за да не напредваме, ние го връзваме и го изгонваме в името на Исус! Всеки тъмен вратар, всеки вратар на мрака, всеки портиер на мрака, всеки ключар на мрака, в името на Исус да бъде вързан, да му се отнемат ключовете и да се отключат вратите! Всеки катинар, заключен катинар, който заключва съдба, заключва утроба, заключва семейство, заключва служение, тия катинари в името на Исус Христос да се строшат! Да се строшат! Да се строшат! Огънят на Святия Дух да слезе върху тия катинари! Всяка верига да бъде разкъсана и строшена в името на Исус! Заповядваме на вратите да се отворят в името на Исус! Бог да прави път там, където няма път.
В името на Исус вдигаме жезъла на Божието Слово и в морето път. В морето път! В морето път чрез жезъла на Божието Слово, чрез жезъла на Божието име, чрез жезъла на името на Исус Христос, чрез властта, която ни е дадена, чрез Христовия трон път там, където няма път! Всеки блокаж, наследствен блокаж по майчина и бащина линия да бъде сломен и разрушен в живота ни! В името на Исус Христос, ти планино, която си застанала пред нас, ти планино, която пречиш на пробива и успеха, ти нечестива планина, ти планина от сатанински замисли и планове, ти планина от зли дела, ти нечестива планина, ние ти заповядваме в мощното име на Исуса Христа, що си ти планино велика, пред Зоровавел поле, той ще вдигне връхния камък при гласове. Благодат! Благодат! Благодат!
Чрез Божията, Христовата благодат ние заповядваме на тия планини, които са застанали пред нас, вън от живота ни! Вдигни се, планино и се хвърли в морето! Вдигни се, планино и се хвърли в бездната! Вдигни се, планино и се хвърли в бездната в мощното име на Исус Христос от Назарет! Кръвта на Исуса! Кръвта на Исуса! Кръвта на Исуса! Кръвта на Господа Исуса Христа от Назарет!
Сега, Небесни Боже, отвори небесата, отвори небесните порти! Отвори небесната порта и нека да се излива благодат върху благодат, върху благодат в името на Исус! Спусни небесната стълба, по която да слизат и да се качват ангелите. Изпрати Товите ангелски легиони в живота ни и нека тия ангели да ходят и да връзват с железни окови и вериги демони. Нека Твоите ангели да бъдат изпратени на второто небе и да атакуват началства и власти, които са застанали срещу нас в името на Исус Христос! Нека Твоите ангели да арестуват всеки един дух, който носи сатанинско послание. Нека Твоите ангели да арестуват всеки един дух, който носи сатанинско откровение или сатанинска сила в името на Исуса Христа от Назарет!
Да дойде Божието царство, да бъде Божията воля, както на небесата така и на земята, а поднебесната да бъдат вързани тия сили, които ни атакуват. Началства, власти, сили, господства, имена, чинове, които са застанали срещу нас, които са застанали срещу мен, които са застанали срещу дома ми и служението ми да бъдат вързани в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Господи, изпрати Твоите ангели, които да носят откровение, Гавриил. Изпрати Твоите ангели с откровение. Изпрати Твоите войнстващи ангели предвождани от архангел Михаил. Изпрати Твоите ангели, Господи, да воюват в нашите битки в името на Исус.
Не мога ли да се помоля и Бог да изпрати повече от дванадесет легиона ангели още сега? – каза Исус.
Господи, ние искаме ангелите с легиони, войнстващи ангели с легиони в името на Исуса Христа.
Стига поражения, идва време за победа. Господ Исус е нашето знаме – Иехова Нисий. Господ Исус е нашето знаме, Господ Исус е нашата победа, издигаме това име. Издигаме това име, името на победата в мощното име на Исуса Христа от Назарет се молим.
Отдаваме Ти почит и хвала и слава, Господи, в името на Исуса Христа! Алелуя! Победа! Победа! Победа!
Искам вие да се молите в домовете си, използвайте ги тези молитви и се молете военно и за нас се молете. Армия Господна. Ние сме армия Господна. Кажи: Ние сме армия Господна, армия на Христос!
Слава да бъде на Бога! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти славата и хвалата!
Нека се помолим сега с молитва, искам да завършим с вечерната молитва. Понеже ви казах, че има сутрешна молитва, вечерна молитва. Бог ми дава различни молитви и аз искам да издам книга, която да може тия молитви, виждате какви са бойни да може да се молим и да побеждаваме. Това е практика, не е теория. Почваме вечерната молитва и с нея ще завършим. Заедно се молим.
Небесни Татко, в името на Господ Исус Христос Сина на Бога Те моля, седнал на третото небе /тоест аз и ти седнали на третото небе/ небето на небесата в Христа, тоест седнали сме на трона в позиция на власт, заставаме в позиция на власт в молитвата, взимаме власт в името на Исус. Скривам себе си и съня си в името на Господа, което е яка кула, което е яка крепост, името на Господа, което е моята безопасност. Покривам себе си и съня си с кръвта на Исус Христос. Скривам себе си и съня си в присъствието на Святия Дух! Отхвърлям и разрушавам всеки сън и кошмар от сатана. Отхвърлям, връзвам и изгонвам всеки зъл и нечист дух! Божиите ангели да ме охраняват, да воюват за мен и да ми слугуват през цялата нощ и целия ми сън. Всеки зъл план, стратегия, тактика, примки, ями, клопки на второто небе срещу мен, дома ми, служението ми, работата и бизнес, имоти и други да бъдат разрушени в името на Исус!
Всяка връзка на поднебесната с мен, дома ми, служението ми да бъде разрушена! Всяка зла дума, заклинание изговорени в поднебесната срещу мен, дома ми и служението и работата да бъде разрушена! Всеки зъл и нечист дух изпратен от второто небе срещу мен и дома ми, служението, работата да бъде вързан, обезоражен и изгонен вън в името на Исус! Всяко зло оръжие скроено в поднебесната срещу мен, дома и служението ми да бъде разрушено чрез огъня на Святия Дух и изгорено!
Господ Исусе, дай ми Христовия мир да царува в сърцето и съня ми през цялата нощ! Господи, говори ми и учи ме на сън, давай ми Божии сънища и видения в името на Господ Исус Христос Сина на Бога. Амин! Слава на Бога!
Ето една вечерна молитва, с която се подготвихме за сън. След тази молитва сънят ви е покрит под кръвта, в името на Исуса и в присъствието на Бога, така че сте защитени. Слава да бъде в името на Господ Исус Христос от Назарет!
Тук имам и сутрешна молитва, сутринта как да се молим. Така че молете се тия молитви да видят бял свят, да може да се ползват от християните, за да можем да бъдем защитени чрез молитва и чрез Божието Слово.
Сега, скъпи приятели, благодатта на Господа Исуса Христа да бъде върху вас! Любовта на Бога Отца да бъде върху вас! Общението на Святия Дух да бъде върху вас в името на Господ Исус Христос! Амин!