Болен ли е някой от вас? – Яков 5

БОЛЕН ЛИ Е НЯКОЙ ОТ ВАС? – ЯКОВ 5
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 01.06.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=tuYTWydHYlQ&t=4136s

Сега искам да ви прочета едно слово, което се намира в Яков, благодаря на Бога за това слово. Аз благодаря на Бога, че ми го даде.
Отче, молим Те в името на Исус за Твоето откровение и мъдрост. Амин.
Това е в Яков 5:13, слушайте сега внимателно.
Зле ли страда някой от вас?
Как страда някой? Ами на първо място зле страдат хората от болести. Нали така? Зле ли страда някой от вас от болести? – въпрос. И отговора е:
Нека да се моли.
Сега, има ли някой от вас, който зле да страда, някой, който е болен? Кое е първото, което трябва да направи? Казва Божието Слово такъв човек, нека да се моли. Може да си запишете: Ако съм болен първото нещо, което трябва да направя е да се помоля.
Зле ли страда някой от вас? Нека да се моли.
Даже не казва да се помоли, а да се моли, тоест това е процес.
Весел ли е някой? Нека пее хваления.
14 Болен ли е някой от вас? /отново/ нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.
Сега, когато човек е болен казахме първото нещо, което трябва да направи е да се моли на Бога. Второто нещо, какво трябва да направи? Ако се моли на Бога, обаче резултат от молитвата не идва има второ решение, но преди да говоря за второто решение, нека да ви кажа още за първото решение. Някой казва: „Брат, аз се моля и се моля и се моля и резултат няма“. Не е вярно, че няма резултат, чашата се пълни, в един момент изцелението ще дойде. Може да дойде чрез друг човек, може да дойде чрез твоята молитва, може да дойде по различен начин, но това, че ти се молиш в момента допринася за твоето бъдещо изцеление. Това, че не си го преживял още не означава, че не си в процеса на получаване на изцелението.
Подобен е случаят, има хора, които ходят при този служител да се помоли, при оня служител да се помоли, трети, четвърти, пети и накрая казва: „Аз при всички служители ходих не получих изцеление, накрая тук дойдох и получих изцеление“. Искам да ви кажа, приятели, вие сте ходили при първия, той е допринесъл за вашето изцеление, при втория сте отишли, той е допринесъл, третият е допринесъл, четвъртия е допринесъл, петият е допринесъл, накрая отивате при шестия служител и получавате изцеление и вие давате целия кредит, давате цялата заслуга на последния служител, обаче в това изцеление всичките шест служители си имат своето място. Техните молитви на всичките са допринесли, другите са сяли, последният жъне. Разбирате ли за какво става въпрос? Не да кажем: „Тези не стават, само този става“. Не. Всичките са вършили работа, един сял, друг жънал, обаче Господ дава растежа и Господ дава изцелението. Искам този въпрос да го изясним. Защото ние си мислим, че ако нещо не стане веднага, значи не става. Не е вярно. Както виждате тук се казва:
Болен ли е някой от вас? – нека да се моли.
Не да се помоли – еднократно. Това е процес на молитва и в процеса на тая молитва ще получите изцелението. Сега казва, ако вие известно време се молите и няма видим резултат от тази молитва, няма видим резултат, то резултат има, но не е видим, тогава казва:
Повикайте църковните презвитери
Не е въпроса дали ще ги повикаш или ще отидеш при тях. Може да не ги викаш, може да отидеш при тях, в Библията има отиване и викане, даже в Новия завет повече има отиване, отколкото викане. Тук е един случай с викането, но в повечето случаи те отиват при служителите. Така че не искам да наблягаме на викането, искам да обърнем внимание на църковните презвитери, тоест – служители на Бога. Вие отивате при служители на Бога – пастири, презвитери и т. Отивате и те да ви помажат с масло в Господното име. Значи има помазване с масло.
Ето, видяхте сега едно хубаво свидетелство, тук една сестра пусна преди един два дена, как в Германия някаква българка и казва, че детето и се родило с някакви ранички по тялото и каквито и лекарства и каквото и да прави, не става, братче, с раните. Тя накрая отива при нашата сестра и казва: „Абе ти нали си вярваща и четеш Библията, хайде помогни ми де“ и тя тогава се сетила за маслото, взела една чаша и казала: „Имаш ли зехтин?“ Сипала в една чаша, помолила се, в интернет имаме такава молитва с молитва върху маслото, даже е записала молитвата каква е и казала: „Давай, помазвай детето докато се свърши маслото“. То като случая с Елисей старозаветния. Тя почнала да го помазва и като свършило маслото детето получило изцеление, идва и казва: „Няма ги раните вече“. Ето ти един случай с масло. Ама маслото ли изцели, това ли? Господ изцелява, но използва средства за изцеление. Бог изцелява, но използва различни средства за изцеление, нали? А Бог ги върши всичките тези неща. Както сега например имаме предаване по интернет ама един гледа по телефон, друг гледа по таблет, трети гледа по лаптоп, четвърти гледа на компютър, някои други гледат на телевизор. Значи едно и също нещо, но на различни места ги гледате. Не може да кажеш едното става, другото не става. С всичките става по различен начин. Нали?
Значи виждате първо трябва като човек е болен да започне да се моли сам. Слушайте ме внимателно. Никога човек не трябва да ходи при служител за молитва ако самият той не се е молил, защото това е идолопоклонство. Това означава, че ти очакваш, че служителят ще те изцели. Когато ходиш при служител да се моли за теб или да те помазва трябва ти да си се молил предварително на Бога и Бог те изпраща при този човек. Когато ти се молиш на Бога това означава, че ти вярваш, че като отидеш при служителя Бог ще те изцели, не служителят. Има хора идват за молитва без да са се помолили самите.
Значи това го казвам, забележете, обърнете внимание – преди да отиде човек на какъвто и да е било вид лечение, преди да отидеш при лекаря трябва да се молиш. Не – болен съм, хуквам на лекаря. Добре де болен си, преди да отидеш на лекар вземи се помоли, защото нали Господ е Този, Който изцелява нека Бог да използва лекаря. Ако Бог не използва лекаря виждате, че грешки стават, виждате, че хора страдат. Затова преди каквото и да направиш първо ти се моли. След това казва номер две – Иди при служител на Бога, той да се моли за теб, той да те помаже в името на Исус за теб и да се помоли в името на Исус за теб. И казва:
15 Молитвата, която е с вяра ще избави страдалеца.
Твоята молитва с вяра ще те избави и молитвата на служителя с вяра ще те избави. Така че трябва да има вяра в молитвата.
Господ ще го привдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.
Знаете ли какво говори това, че ако е извършил грехове ще му се простят? Това означава, че този, който отива при служителя за молитва в името на Исус и служителят го помазва с масло, този човек преди да бъде помазан с маслото по време на молитвата е изповядал греховете си, защото ако не е изповядал греховете си как ще му се простят? Тоест има изповед на грехове и този човек е изповядал грехове. С други думи, приятели, необходимо е човек, когато се моли, имаш болест, застани пред Бога, моли се и си изповядай греховете. Като отидеш при служителя да се молиш и там можеш да изповядаш някои грехове, не можеш всичките да ги изповядаш, защото може да не стигне времето, но можеш да изповядаш нещо, нали? И казва:
Ако е извършил грехове ще му се простят.
Значи вижте как изцелението и прощението вървят заедно. Тук ясно показва, че може болестта да е причинена от грехове. И после казва:
16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете.
Значи:
1. Ти лично да се молиш на Бога и да се изповядаш;
2. Да отидеш при служителя той да се моли за теб и там може да се изповядаш;
3. Изповядвайте един на друг греховете си.
Вижте ние за разлика от православните и католиците не застъпваме много изповедта на греховете, обаче това е важно. Тоест като си направил на някого зло не отивай да му кажеш просто: „Ако нещо съм ти съгрешил прости“. Нали, това е хубаво, това е по-добро отколкото без нищо, но иди и му кажи: „Съгреших пред теб това, това направих против теб – говорих против теб“.
Ето, както един брат дойде при мен на една от службите да се изповяда за нещо, което беше станало преди много години и ми каза, че е имал против мен, защото неговият брат направи едни неща и аз се обаждам по телефона да се скарам, обаче попадам на него и не съобразявам, че това не е той и се скарвам на него. Той ми се разсърдва защо на него му се карам заради брат му и аз действително не е трябвало да го направя това нещо, но аз докато разбера какво е станало и то стана, както и да е и непростителност, огорчение човека в себе си срещу мен. Обаче нещо става и отива на лекар, казват някакъв много бърз тумор в пикочния мехур, до две седмици трябва да се оперира, да го отворят, защото иначе може да замине, да се отрови, той казва: „Дайте ми малко повече време аз знам какво ще направя.“ Прибрал се човекът в къщи, застанал пред Бога, изповядал се, простил ми, отива на преглед – няма вече буца, заминала. Вижте непростителността какво прави, изповедта каква сила има и простителността. Защото ако е прав в това, което прави нямаше да се случи тази работа, нали? Това е отворило врата, дало е повод на сатана да атакува със смърт, не с нещо друго. Разбирате ли? И той дойде човекът ми се изповяда, даже ми донесе едни неща, които ми ги е бил взел, аз не съм знаел, взел ми ги нещата, дойде и ми ги донесе, върна ми ги след близо десет години, представете си. Не че толкова са ми притрябвали, аз даже подарих някои на други, но въпроса е, че за него беше добро това нещо.
Какво исках да ви кажа с това? Значи виждате, че има нужда да се изповядат греховете. Някои хора казват: „Ама аз се изповядах на Бога, Бог ми прощава. Кой си то да…“ не, хора, не може така да се разсъждава. Виждате даже какво казва Божието Слово – „На когото простите ще е простено, на когото задържите ще е задържано“. С други думи, вие трябва да потърсите възможност да се оправите с хората, ако вече другите са опаки това е друг въпрос. Доколкото зависи от вас живейте в мир с другите. Защото обикновено аз като общувам с хора, винаги този, с който общувам е онеправданият, винаги. И в един момент си задавам въпроса къде са тия дето са виновните? Никой като идва при служителя не казва: „Аз съм виновният“, всеки казва, че той е онеправдан, че той е удареният. Значи трябва да имаме в предвид, че ние се явяваме в определени случаи в позиция на ощетяващи, в позиция на нараняващи, в позиция, в която ние навреждаме на хората. Затова трябва да имаме меко сърце, да осъзнаваме ситуацията, защото понякога болестите, не казвам винаги, за да не влиза в сърцето ви обвинение, да се чудите леле аз съм виновен за всичко, понякога с делата си, с действията си човек е отворил врата, за да може сатана да действа. Тази врата трябва да се затвори. Затова Господ е дал лекарството на изповедта на греховете, не само да изповядаме кои сме в Христа, но да изповядаме и в какво сме се провалили спрямо Бога.
Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Който крие греховете си няма да успее, който ги изповядва и оставя ще намери милост.
Ето сега с тоя фейсбук например толкова ясно си личат хората какво представляват, значи виждаш примерно някои хора с какъв тон как атакуват, как нападат, как хулят другите, обвиняват ги, разбирате ли? Виждаш го това нещо, викаш си гледай, гледай какво нещо става тук. И това примерно християнин. Мислите ли сега, че този човек ще е невинен пред Бога и мислите ли, че Господ ще му слуша молитвата? Един такъв въпрос ще ви задам. Той ще каже: „Аз съм в Христа Исуса, кръвта Исуса ме очиства“, но вижте:
Ако ходим в светлината
Което означава покаяние, което означава изповед на грехове, което означава да ходиш в любов.
Ако ходим в светлината, както Той е в светлината, тогава имаме общение помежду си и тогава кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях – 1 Йоан 1:7
Вижте, че има условие. Петър казва:
За да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова.
Виждате, че послушанието на Бога предшества поръсването с кръвта на Исус. Така да го кажем – послушанието на Словото на Бога предшества действието на кръвта на Исуса Христа. Можете да видите, че кръвта на Исус действа в съответствие със Словото Божие. Затова трябва да имаме софт хардс, меки сърца, чувствителни сърца, сърца готови към покаяние, сърца готови към простителност, защото много болести идват от лоши езици. Хората сами със собствения си език си повреждат живота. Когато със собствения си език кълнеш другите, говориш зло за другите, зло идва върху теб, когато със собствения си език гледаш да навредиш на другия, зло идва върху теб. Господ казва: „Мислите ли, че Аз няма да видя? Мислите ли, че Аз няма да отсъдя?“ за известно време човекът може да мине един гратисен период, защото казва Откровение на Йоан за Езавел:
Дадох и време да се покае, но не иска, затова ще я тръшна на болнично легло.
Ето, сега това слово в момента ми го дава Господ, скъпи приятели, който действа в духа на Езавел, направо това ми е откровение, нека да видим дали Словото ще го потвърди, защото това абсолютно не ми е било в ума, направо не ми беше в ума това нещо.
Откр. На Йоан 2:20 Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено.
21 И дадох й време да се покае
Виждате, че има гратисно време, в което човек може да върши нещо зло и да няма лош резултат, семето все още не дало плод.
Не иска да се покае от блудството си.
22 Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействуват с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела.
23 И чадата й ще убия с мор.
Сега искам да обърнете внимание, че тук се говори за болести, скръб и смърт в резултат на липса на покаяние. Който ви каже, че липсата на покаяние не дава резултати в Новия завет кажете му много здраве от арменския поп, така е приказката. Значи виждате болест, скръб и смърт в резултат на липса на покаяние. Така че не случайно Яков казва в 5 глава:
Молете се един за друг, за да оздравеете.
А преди това казва:
Изповядвайте един на друг греховете си, молете се един за друг, за да оздравете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
Но искам да обърнете внимание, че голяма сила има усърдната молитва на праведния, не на грешния. В молитвата на грешния сила голяма няма. Голяма сила има молитвата на праведния, а за да е праведен човек трябва да има покаяние, трябва да има изповед на грехове и трябва да има вяра.
17 Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;
18 и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.
Илия беше човек като нас. Абе като нас беше ама от една страна беше като нас, от друга страна виждате колко сме пък ние като него. Молитвите на Илия какъв резултат имат, молитвите на Елисей какъв резултат, молитвите на Моисей какъв резултат имат? И това са старозаветни пророци. Праведност – много важно. Не може човек да е праведен ако ощетява и угнетява другите. Някои хора като дойдат във вярата със същия характер от света, с който са си дошли от света остават в църквата, каквито бели са правили в света ги правят в църквата. Трябва да се пречупи това, трябва да се разпъне тази плът ако искаме наистина да има успех.
Така че, нека да ви кажа, първо виждате молитва, всеки да се помоли за собственото си изцеление, номер две служител да се помоли за теб, номер три изповед на греховете да направиш не само пред Бога, но да направиш изповед на грехове и пред хора, на които наистина си съгрешил, не да си измисляш – ако съм ти съгрешил нещо, това са вече излишни работи. Но интересното, приятели, което много прави впечатление, че хора, които не са направили нещо зло се чувстват виновни и се чудят как да изповядат грехове, нещо, което не са направили, а хора, които наистина са направили не чувстват никакво такова: „Няма такова нещо, аз съм си прав“. Просто те са си сигурни в себе си, убеждават другите, убеждават, че няма нищо такова, а в същото време наистина са го направили и могат да убедят стотици и хиляди хора, че са невинни, а в същото време са го направили, но Бога не може никой да го убеди в тия работи. Така, че който каквото и да е направил трябва да си изповядаме греховете и да се помолим едни за други. Ти ще кажеш: „Ама тоя човек няма голяма вяра“, да ама Словото казва да се помолим едни за други, нека и този човек да се помоли за теб.
И какво след това? Ами ако не получиш изцелението до тогава, което е много вероятно да го получиш като минеш тези три фази, направи си час при доктора, иди при доктора и това е. Има доктори, дал Бог лекари, отивайте при лекарите и това е. Обаче направете всичко възможно преди това, минете през тия три стъпки, които са библейски, да изпълним Словото на Бога, сами да се помолим, при служител да отидем и там, където сме виновни да отидем да поискаме прошка, да се изповядаме и същото важи ако на някой не си е простол разбира се, да му простиш на човека и т.н. И тогава вече, ако до тогава не получиш изцелението иди при лекар. Но трябва ние като християни да тръгнем с вяра, нека първо си свършим нашето задължение и с вяра да постъпим спрямо Бога и тогава вече да отидем при лекаря. А дори и да не получите изцелението при тия три стъпки, когато отидете при лекаря Бог ще бъде там и Той ще използва лекаря за вашето изцеление. Да го имате в предвид. Ако лекарят преди това е можел да сбърка, тогава няма да сбърка, а ще има мъдрост, ще ви даде правилна диагноза ще ви даде правилни лекарства и ще ви даде правилно третиране, не защото самият лекар може да не е най-добрият, но защото Господ ще е пратил ангела там на това място и ангелът ще помага и учи лекаря, ще му дава мъдрост, ще му дава откровение и дори ще насочва ръцете му ако трябва да оперира нещо.
Бог да ви благослови в името на Исуса Христа!
Надявам се, че това слово ви е от полза относно какво да правим когато сме болни. Вярвам, че трите стъпки не са сложни:
№1 Помолваш се за своето изцеление, не един път, а се молиш;
№2 Отиваш при служител да се помоли за теб, да те помаже в Господното име;
№3 Ако има на някой, на който да простиш да простиш, ако има някой, на който да си направил нещо да отидеш да се изповядаш и разбира се да се помолите заедно за това.
И вече накрая отиваш при чичко доктор.