Молитва за активиране на ангелската армия

МОЛИТВА ЗА АКТИВИРАНЕ НА АНГЕЛСКАТА АРМИЯ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 15.06.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=AqBQlBhKy1A&t=7620s

Молим Те, святи Боже, в името на Исус за мощни ангелски сили в живота ни, за мощни ангелски сили, господства, началства, тронове, престоли, имена, в мощното име на Господа Исуса Христа нека да се активират. Активирай Твоите ангелски сили, Господи! Благодарим Ти за серафимите, за херувимите, за четирите живи същества, благодарим Ти и за тези четири живи същества, които са наречени бистс в Откровение на Йоан, благодарим Ти за седемте Божии духа, благодарим Ти за тези седем рога на главата на Божието Агне Исус, Което беше заклано за нас. Молим Те да активираш Твоите ангелски легиони! Благодарим Ти за това, че Ти си дал ангели на църквите „до ангелите на седемте църкви“, както пише в Откровение на Йоан! Благодарим Ти, че Ти си поставил ангели над домовете ни и ангели над самите нас в мощното име на Исуса Христа! Научи ни как да активираме ангелските сили! Научи ни, Господи, как да ги активираме да воюват, да слугуват и да ни охраняват в името на Господа Исуса Христа от Назарет! Алелуя! Ние Ти благодарим и Ти отдаваме слава и хвала!
Те са служебни духове изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение – Евреи 1:14.
Нека кажем: Господи, в името на Исус изпращай Твоите служебни духове да ни слугуват в наследяването на спасението. Небесни Боже, в името на Исус Христос изпращай служебните Си духове да ми слугуват в наследяването на спасението ми! Още един път: Небесни Боже, в името на Божия Син Исус Христос изпращай Твоите служебни духове да ми слугуват в наследяването на спасението ми! Благодаря Ти, Господи!
Ето сега според Псалм 91, в името на Исус научи ме да живея в скришното място, в Духа на Всевишния и да пребъдвам под сянката на Всемогъщия! Да живея под покрива, под покривалото на Всевишния Ел Елион – най-високият. Всевишния значи най-високият, не този, който всичко вижда, а онзи, който е на най-високото. Научи ме да живея заедно в присъствието на най-високостоящият, Онзи, Който е с най-голямата власт на небето и земята, Този, Който е най-високо във властта – Исус Христос и да пребъдвам под сянката на Всемогъщия, в името на Исуса Христа от Назарет. Дори и хиляда човека да падат от страната ми, дори хиляди да падат от страната ми и десетки хиляди до десницата ми и до мен никога да не се приближи никакво зло в името на Исус! Заповядай на ангелите Си за мен, изпрати ангелите Си за мен да ме пазят във всичките ми пътища! Да не ме сполети никакво зло, нито да се приближи язва или зло до жилището ми. Хиляди дори да паднат от страната ми, десетки хиляди до десницата ми до мен никога да не се доближат. Заповядай на ангелите Си за мен да ме пазят във всичките ми пътища, на ръце да ме вдигат, на ръце да ме носят, за да не би да ударя в камък ногата си и никакво зло да не ме сполети, нито да се приближи язва до шатъра ми.
Молете се, приятели с тази молитва.
Да настъпя лъва и аспида старовременната змия, да стъпча млад лъв, змия, скорпион, крокодил, левиатан, езавел в мощното име на Исуса Христа!
Молим Те, Господи, за Твоите служебни духове да ги изпратиш да воюват въоръжени с огнени мечове, както бяха херувимите в Битие 3 глава. Изпрати ангелите Си до всеки един от нас, изпрати ангелите Си до домовете ни, изпрати ангелите Си до децата ни, изпрати ангелите Си на всякъде където ходим и каквото правим, с огнени мечове, въоръжени с цялото Божие оръжие. Както ние да бъдем въоръжени с Божието оръжие така и те да са въоръжени, с бронения нагръдник, с щита, с меча, с всичко въоръжени и ние да бъдем въоръжени.
В името на Исус, туморът да изсъхне в името на Исус! Ракът да изсъхне от корен! Всеки тумор и рак го проклинаме в името на Господ Исус Христос, туморът и ракът да умрат! Тези ангели на тъмнината ние ги отхвърляме и им заповядваме да се махнат от живота ни, да се махнат от семейството ни в името на Исус Христос! Изпрати, Господи, изцеляващи ангели, изпрати ги, Господи, в името на Исус!
В името на Исуса се молим за кръвта. Нека да се молим за кръвта, моли се за кръвта си сега, кръвта е животът. Всяко едно проклятие в кръвта ми да бъде разрушено в името на Исус! Всяко едно зло в кръвта ми, всяко нещо, което убива и разрушава кръвта ми, аз му заповядвам в мощното име на Исус, вън от моята кръв и никога да не се връща! Всяко едно зло, всеки един дух от сатана, който се крие в кръвта ми, аз му заповядвам, вън в името на Исуса Христа! Всеки един дух, всяко едно зло, което се крие в тялото ми от корен да бъде изтръгнато и изкоренено, коренът да изсъхне и да не даде плод до века! В мощното име на Исуса Христа, всеки един дух разрушител, всеки един дух убиец, излез от тялото ми, излез от дома ми в мощното име на Исус!
О Господи, изпълни дома ми с Твоето присъствие, с присъствието на Святия Дух, изпълни дома ми със Словото на Бога! Изпълни дома ми и покрий дома ми с кръвта на Исуса, изпълни дома ми с ангелски сили, ангелски власти в името на Исуса Христа от Назарет!
Всеки един дух разрушител на съдбата ми, на бъдещето ми, аз го връзвам в името на Исус и му заповядвам в мощното име на Исуса Христа от Назарет, излез! В името на Исус, всеки един дух разрушител на бъдещето ми, в името на Исус Христос, аз ти заповядвам вън от моята съдба, вън от моето бъдеще! Вън от моето бъдеще! Вън от моята съдба! Всяка една клопка, примка, стратегия, тактика на сатана във връзка с бъдещето ни в името на Исус да бъде локализирана, Господи, изпрати Твоите ангели и всяка една мина, която служителите на сатана са поставили, моля Те да я обезвредиш и да я отмахнеш. Всеки един камък, всяка една мина от пътя ни да я обезвредиш, всяка една примка да скъсаш, всяка една клопка да разкъсаш и да я разрушиш, всяка една яма поставена пред нас да изравниш. В името на Исус изпрати Твоите ангели в бъдещето! Изпрати Твоите ангели в бъдещето да воюват за нас! Изпрати Твоите ангели по пътя, по който вървим да воюват за нас, с железни окови да оковат всички тия демонични сили, които са се изправили срещу нас и искат разрушението ни.
Нека огънят на Святия Дух да върви пред нас! Нека ангелът на Господа да върви пред нас! Ангелът на Господа вървеше пред слугата на Авраам и той можа да намери съпруга за сина си. Ангелът на Господа да върви пред нас и да приготвя пътя ни! Ангелът на Господа да бъде зад нас, за да ни брани! Ангелът на Господа да бъде от всичките ни страни и да ни защитава в името на Исус! Твоите слуги огнен пламък да бъдат на всякъде около нас. Огнен пламък! Огнен пламък!
Бъдете изцелени в името на Исус! Бъдете изцелени в името на Исус! Бъдете изцелени в името на Исус! Господи, изпрати ангелите Си при Твоите деца. Изпрати ги, Господи, да ги изцеляват, изпрати ги да ги освобождават в мощното име на Исуса Христа!
Изпраща Словото Си и ви изцелява и ви освобождава от гробовете, в които лежите.
Изпраща Словото Си, с ангелите Си изпраща Словото Си.
Има сила чудотворна мощ в святата кръв! Нека святата кръв да тече по нашите вени сега. Нека се молим: Нека святата Христова кръв да тече по вените ми! Нека святата Христова кръв да тече по вените ми да освобождава, да изцелява, да възстановява, да възкресява, да освещава. Святата Христова кръв, има сила в тази кръв!
Бъдете изцелени! Положете ръце на болните. Положи ръце на дядо ти. В името на Исус, да бъде изцелен, нека огънят на Святия Дух да слезе върху него и върху всеки един болен!
Активиране на ангелските легиони в името на Исус! О небесни Отче, активиране на ангелски легиони в името на Исус! Активиране на ангелските власти, началства, сили, господства, тронове, престоли, чинове, да бъдат активирани! Да бъдат активирани князе, главните князе в мощното име на Исуса Христа. Изпрати Твоите неизброими множества да воюват за Твоята църква, да воюват за нашите домове, да воюват там, където отиваме, предварително изпращаме тия ангели. Благодат!
Благодат, милост и мир да ви се умножи чрез познаването на Господа Исуса Христа и Бога Отца!
В името на Исус дух на сила, любов и себевладение. Дух на осиновление в името на Господа Исуса Христа! Дух на вяра, надежда и любов в мощното име на Исус! В името на Исус Духът на живота и възкресението!
На мястото на инсулта живот и възкресение в името на Исус!
Нека Твоят живот да тече в нашите вени! Младостта ни се подновява като на орел чрез кръвта на Исус. Кръвта на Исус! Пийте кръвта и яжте плътта на Божия Син! Пийте кръвта и яжте плътта – това е ключ. Пийте кръвта и яжте плътта на Господа Исуса Христа!
Където дойде Неговото присъствие идва свобода, идва изцеление, идват чудеса, идва благословение в мощното име на Исуса. Аз вярвам, че се активират ангелски сили чрез името на Исуса Христа. Аз вярвам, че се активират и ангелски сили чрез Божието Слово. Аз вярвам, че са активират ангелски сили чрез нашите молитви, чрез нашите постове и чрез нашето воюване. Аз вярвам, че активират ангелските сили във връзка с болестите. О тия болести, в името на Исус връзваме духа на болест, генерално, болестотворен дух, заставам срещу теб в името на Исус Христос от Назарет. Вън от живота ми! Вън от дома ми! О ти болестотворен дух, ти дух, който идваш да съсипваш да разрушаваш, да убиваш, излез от живота ни! Ангел Господен да ги гони тия духове! Ангел Господен да ги гони в името на Исус!
Господи, воювай срещу тия, които воюват срещу мен, воювай против тези, които воюват против мен в мощното име на Исус Христос! Тия, които са дошли да изпоядат плътта ми, воювай срещу тях. Бори се, Господи, срещу ония, които се борят с мен и воювай против ония, които воюват против мен.
Нека да се молим всички тоя демонични сили дето се борят срещу тялото ти, дето искат да изпоядат тялото, искат да тормозят семейството. Кажи: Бори се, Господи, с онези, които се борят против мен. Воювай, Господи, против онези, които воюват против мен в името на Исус! Искам оръжие, щит в името на Исус. Стани да ми помогнеш. Копие в името на Исус.
Нека да бъдат като плявата пред вятъра и ангел Господен да ги гони.
Нека да кажем: Нека да бъдат като плява пред огъня, плява в огъня и плява пред вятъра. Ангел Господен да ги гони в името на Исус Христос и да ги преследва.
Тук е преведено „ангел Господен ги гони“ а два пъти, а в другия превод казва „ангел Господен да ги преследва и ангел Господен да ги гони“, две различни думи са.
Ангел Господен да ги преследва и ангел Господен да ги гони в името на Исус Христос! Огнените стрели на нечестивия в името на Исус огънят на Святия Дух да ги гори. Оръжията на сатана срещу нас да бъдат съсипани и да бъдат изгорени от огъня на Святия Дух. Огънят на Святия Дух да изгори всички оръжия и всички думи отправени срещу нас в мощното име на Исус!
Ако кажеш защо трябва да се молим за това нещо нали миналия път се молихме? – защото от миналия път до сега има огнени стрели, които нечестиви отново са изпратили, в името на Исуса Христа ние ги анулираме, унищожаваме.
Вижте в същото време какво казва Божието Слово за тези, които ни кълнат. Искам да обърнете внимание какво казва Божието Слово, за да имате вярата, това го казва Божието Слово, това не го казваме ние.
Псалм 109:17 Да! той обичаше да проклина и проклетията го стигна.
Това става с тези, които кълнат Божиите хора.
Той обичаше да проклина и проклетията го стигна, не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него.
18 Да: той обличаше проклетията като своя дреха и тя се просмука като вода във вътрешностите му и като масло в костите му.
Виждате ли, има хора, които имат болести във вътрешните си органи и в костите си благодарение на проклятия, които са изричали. И тук даже Бог казва следното нещо:
19 Нека да му стане като дрехата, в която се увива и като пояса, с който постоянно се опасва.
Значи да му бъде като дреха и да му бъде като пояс през кръста.
20 Това нека бъде въздаянието на противниците ми от Господа, И ония, които говорят зло против душата ми.
Това го казва Давид в този Псалм.
21 А Ти, Боже Господи, застъпвай се за мене заради името Си; Понеже Твоята милост е блага, избави ме.
Така че виждате в крайна сметка Господ, Този Който избавя слугата Си и виждате каква е сетнината на онези, които кълнат Божиите слуги според Божието Слово, това не е човешко слово. Ние не го казваме, ние не го правим, но това е, което Бог извършва срещу онези. Още един път ще го прочета:
Да! той обичаше да проклина /който и да е/, и проклетията го стигна /има хора, които са постигнати от собствените си устни/ не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него.
Исус каза: Благославяйте за да бъдете благословени.
18 Да: той обличаше проклятието като своя дреха /т.е. като поведение, като дела/; И тя се просмука като вода във вътрешностите му, И като масло в костите му.
19 Нека му стане /казва Божието Слово/ като дрехата, в която се увива, И като пояса, с който постоянно /забележете думата постоянно, хронично/ се опасва.
20 Това нека бъде въздаянието на противниците ми от Господа
Даже тук не казва на противниците на Господа, а на противниците ми въздаянието от Господа.
И ония, които говорят зло против душата ми.
Кои са противници? – които говорят зло против душата ми. Това е Божие Слово.
21 А Ти, Боже Господи, застъпвай се за мене заради името Си; Понеже Твоята милост е блага, избави ме.
В името на Исус, амин!
Това е Божието Слово, активират се духовни сили, активират се ангелите на Господа. Господ не е оставил децата Си без защита. Господ е укрепил децата Си с армия, Господ е укрепил децата си невидима армия от невидими ангели, огнени слуги. И злите думи на клетвите и проклятията няма да постигнат Божиите деца, които са защитени с кръвта на Исуса, са в името на Исуса, са в присъствието на Господа тези, които са въоръжени с Божието Слово. Слава да бъде на Бога!
Но какво се получава? Виждате какво се получава – рикушет и връщане назад. Тук според Псалм 109 видяхте, че се получава рикушет. Клетвите, които изговарят, злото, което говорят какво се получава? – рикушет и се връща при изпращачите. Това е, което казва Божието Слово в 109 Псалм. Забележете онези, които произнасят клетви срещу Божии хора, даже и да не са Божии хора, но особено срещу Божии хора се получава рикушет и тези клетви и тези злини се връщат обратно при изпращачите. Това е, което казва Словото в 109 Псалм, искам да го кажете на хората да внимават всеки кой какво говори, какво пише и какво прави, защото това, което говорят се връща върху тях. Господ казва:
Проклет, който те проклина, благословен, който те благославя.
Ако искате благословение благославяйте Божиите хора, ако искате проклятие проклинайте Божиите хора, във вас е решението. Всеки един решава, искаш ли проклятие проклинай, искаш ли благословение благославяй. Слава на Бога!
Чувствам помазание, военно помазание в името на Исуса Христа идва върху нас. Нека вдигнем ръце и да кажем: Искам военно помазание от Бога, помазание за духовна война ми дай, Господи! Помазание за духовна война, достатъчно силите на тъмнината са ни мачкали и са ни тормозили, идва време ние да се справим, да вземем властта, която ни е дадена. В името на Исус Христос ни е дадено да настъпваме на змии, да настъпваме на скорпиони, да настъпваме на цялата сила на врага и нищо по никакъв начин да не може и няма да може да ни повреди. Да настъпваме на лъв, да настъпваме на аспид, да стъпваме на млад лъв да стъпваме на змия и да ги смачкваме в името на Исуса Христа от Назарет. Езавел, веелзевул, крокодили каквито и ще да са в името на Исус Христос, левиатан този, който управлява в морето, в името на Исуса Христа какъвто и да е, който е застанал срещу нас силите му да бъдат разрушени!
Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото е заповядал на ангелите Си за теб да те пазят във всичките ти пътища.
На ръце те вдигат, на ръце те носят да не удариш о камък ногата си! Настъпваш на лъв и аспид, настъпваш млад лъв и змия.
Нека да го изповядаме: Никакво зло няма да ме сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ми, защото е заповядал на ангелите Си за мен да ме пазят във всичките ми пътища, на ръце ме вдигат, на ръце ме носят да не ударя о камък ногата си! Настъпвам лъв и аспид, настъпвам млад лъв и змия! Слава на Бога! Може хиляди да падат от страната ми, десетки хиляди до десницата ми, но до мен няма да се приближи! До мен няма да се приближи! До мен няма да се приближи в името на Исуса Христа от Назарет!
Всички клетви изговорени срещу нас, всички чародейства и магии направени срещу нас в името на Исус ги канцелираме, в името на Исус ги разрушаваме, в името на Исус ги отбиваме с щита на вярата.
Приемете освобождението! Приемете изцелението! Изцеление на стомаха, в момента изцеление на стомаха, в името на Исус приеми го! Приеми го! Приеми го изцеление на стомаха в момента! Чувстваш топлина в стомаха си, получаваш изцелението! Благодаря Ти, Исус!
Не чрез войска, нито чрез човешки способности и сили, но чрез Духът Ми – казва Господ на небесните, на ангелските войски.
Господ на небесните войски, Господ на невидимите войски, Господ на ангелските войски. Стани, Господи и ще се разпръснат враговете ни! Стани, Господи и разпръсни враговете ни в името на Исуса Христа от Назарет!
Убеди ли се вече да станеш войн на Господа или още се чудиш дали трябва да воюваш? Не се чуди.
Врагове, кои са враговете ли? – болестите са враговете. Те са невидими врагове, които атакуват домовете, заслужава се да се воюва с тях. Кои други са? Изкусителите са, онези, които идват и ви вкарват в греховете, за нямате сила пред Бога. Онези, които носят робството, те са врагове онези, които носят зло и връзват са врагове онези, които носят мизерия, недоимък, дългове, те са врагове. Има много врагове срещу, които трябва да воюваме, но не са плът и кръв. Ето Псалм 68:1
Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му
Нека кажем: Стани, Боже и разпръсни враговете Си! Стани, Боже и разпръсни враговете Си в името на Исус!
Нека бягат пред Тебе ония, които Те мразят.
Стани, Боже и разпръсни враговете Си, нека бягат пред Теб ония, които Те мразят.
2 Както вятърът разнася дима, така и тях ги разнеси
Нека в името на Исус, както вятърът издухва дима и пушека, така нека всички демони, които са в живота ни да бъдат издухани с вятъра на Святия Дух!
Както се топи восък пред огъня, Така нека да се разтопят и да изгорят нечестивите пред присъствието на Божия Дух.
Както се топи восъка пред огъня, така нека да се топят, да изгарят планините, нечестивите пред Божието присъствие в името на Исус.
3 А праведните нека се веселят и да се радват пред Бога, Да!
В името на Исус Христос да се веселим и да се радваме пред Бога. Стани, Боже, разпръсни враговете ни и да бягат от Теб онези, които ни мразят и ги издухай, както вятърът издухва. Твоят ураган, Твоето торнадо нека да издуха всички дела на дявола в името на Исуса Христа и нека огънят на Святия Дух да разтопи като восък планините на сатана! Нека огънят на Святия Дух да разтопи като восък веригите, нека огънят на Святия Дух да разтопи като восък нечестивите пред присъствието и Божието лице, в мощното име на Сина на всемогъщия Бог Исус Христос от Назарет, алелуя!
Сила, сила, сила от горе! Нека вдигнем ръце, искаме небесна сила, искаме отворено небе в името на Исуса! Пробив! Пробив и победа идва! В името на Исус пробиви и победи! Пробиви и победи, пробиви и победи пред нас! О Боже, изпрати армия пред нас, нека винаги армия да върви пред мен да подготвя пътя ми. Където и да ида, нека Твоята армия да върви пред мен в името на Исуса Христа! Нека Твоята армия да върви пред мен в името на Исус. Невидимата войска, Божията армия!
Спомням си на времето имаше една песен на Франк Запа, той правеше много такива песни и в една песен каза: „Вярваш ли в невидимата армия?“ Вярвам разбира се в невидимата армия.
Нека да кажем: Аз вярвам в невидимата армия на Господа Исуса Христа! Аз вярвам в невидимата армия на Царя на царете и Господа на Господарите и Неговата огромна армия от ангели!
Нека да го видим това нещо, нека да го видим да се зарадваме още един път. Това е пак в Откровение на Йоан 19 глава, невидимата армия на Господа Исуса Христа, алелуя!
След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен
Можете да си представите кой е Верния и Истинния. Слава да бъде на името Му.
и съди
Верен, истинен съдия. Исусе, Ти си верен, Ти си истинен и Ти си съдията на света. Верен и истинен съдия.
и воюва праведно.
Праведният войн! Ето тук едно име на Исус – Праведният войн. Слава на Бога. Ето, воюва праведно. Исусе, Ти си Правеният войн! Исус воюва! Исус воюва! Праведният войн!
12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони
Приятели, не една корона, Той е Цар на всичките царе, Той е Цар във всичките области, много корони. Не една корона, не малко корони, много корони. Слава да бъде на Исуса Царят на царете! О всички тия много корони, всички тия много власти, които имаш.
Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Не една власт, не едно царство, всяка власт на небето и на земята, много корони.
и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;
13 и беше облечен в дреха, обагрена с кръв – кръвта на Божието Агне и кръвта на победата
и името Му беше Божието слово.
Нека кажем: Исусе, Ти Слово Божието!
14 И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.
15 Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите
Забелязвате ли, Той воюва праведно. С какво воюва? – с острия меч на Божието Слово. Той е Божието Слово и воюва с Божието Слово. Ние като Божии служители трябва да вземем същото Божие Слово и да воюваме със същото.
Нека да кажем: В името на Исус взимам острия меч на Божието Слово и с него поразявам силите на тъмнината! Още един път: В името на Исус взимам двуострия меч на Божието Слово и с него поразявам всички сили на тъмнината, които са се изправили срещу мен и дома ми! Алелуя!
и Той ще ги управлява с железен жезъл и ще стъпче винения лин на яростния гняв на Бога Всемогъщия.
Искам да ви кажа, братя и сестри, приятели, нашия Бог има яростен гняв. Забележете ще стъпче винения лин на яростния гняв на Бога Всемогъщия. Както гроздето се стъпква така ще ги стъпче. Яростния гняв на Бога срещу силите и слугите на тъмнината! Идва време да се освободи яростния гняв на Бога срещу силите на тъмнината.
16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.
Велик Цар на царете и Господ на господарите, праведният войн! Цар на царете и Господ на господарите с яростния Си гняв срещу слугите на тъмнината.
17 После видях един ангел, стоящ на слънцето; и, извиквайки със силен глас, каза на всичките птици, които летяха в небето: Елате, съберете се за великата Божия вечеря
Каква е тая велика Божия вечеря?
18 за да ядете плът на царе и плът на хилядници, плът на юнаци и плът на коне и на ония, които яздят на тях, дори плътта на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи.
19 И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство.
Антихристът ще воюва срещу Него. Алелуя!
20 И звярът беше уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори със сяра /или с огън и жупел/.
21 А останалите бяха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им
Това е много кръвожадна сцена, която предстои. Аз искам да ви кажа, че тази сцена по някакъв начин, понякога не се покрива с нашата представа за Бога, тази вечеря, която се подготвя да се ядат месата на всички тези врагове Божии това е яростния гняв на Всемогъщия Бог, който предстои. И ако някой, който ме слуша не се е покаял от греховете си и не се е обърнал към единственият Спасител, Който Бог е изпратил на земята – Синът на Бога, днес е ден за спасение и покаяние, за да можеш да избегнеш тази вечеря, която предстои, за да можеш да избегнеш яростния гняв на Бога срещу това нечестиво поколение. В мощното име на Исус Христос от Назарет ви призовавам всеки един да се обърне към Спасителя, към спасението, към дървения Голготски кръст към пролятата при завета кръв и да сключите вечен завет с Всемогъщия Бог чрез пролятата кръв на Неговия Син. Алелуя!
Огънят на Святия Дух! Огънят на Святия Дух! Огънят на Святия Дух! Призоваваме огъня на Святия Дух! Слава! Слава! Слава! Благодарим Ти, Господи!
Виждате Го Този, Който язди на коня, тази огромна войска, която Го следва, тази огромна войска от ангели, която следва нашият велик Генерал и Цар Исус в 19 глава на Йоан. Алелуя! Аз виждам, че Бог започва да ме насочва и към откровението на Йоан, защото там има много ключове. Велики неща има в тая книга Откровение на Йоан. О благодарим Ти, небесни Боже, за тези откровения, които си дал, благодарим Ти за Твоите велики пророци, които си дал, благодарим ти за Твоите велики апостоли и Те молим и в днешно време да даваш мощни апостоли пророци. Апостоли и пророци да изпращаш в мощното име на Исус Христос, тежката артилерия. Изпращай апостоли, изпращай пророци в името на Исус Христос! Облечени със сила, апостоли и пророци с огромна духовна армия, с огромна духовна сила, които да разбиват крепостите на врага в името на Исуса Христа!
Слава! Слава! Слава! Алелуя!