Свидетелство на Ник Владимиров

Бог да благослови брат Ник Владимиров, за това прекрасно свидетелство, за което отдаваме цялата слава на Бога!
Длъжен съм да спомена, че каквото и да се говори, аз лично съм бил на събрание на Пламен Петров. Тогава не бях спасен, но бях чул за него. Благодарение на нещата, които Духът на Бог извърши чрез брат Пламен в това събрание, аз се покаях и се спасих.
Да, имам общение с Христос. Той е моята Канара и моят Бог. Той стана моят живот и източник на живот. И аз живея за Негова слава. Благодаря на Бога за тази благодат, да се наричаме Негови деца. Затова моля да не се караме, защото всички сме в едно семейство, дори и да имаме различия, трябва да сме обединени, защото не сме си врагове един на друг. Ник Владимиров