Второ Свидетелство за Божия слава

Второ Свидетелство за Божия слава (към свидетелство номер 10.1)
Слава на Бога, брат Пламене, откакто получих освобождението от алкохола и цигарите, вече съм друг човек. Преди дори не можех да се моля, а сега още като се събудя, дори преди да съм си отворил очите благодаря на бога че съм жив и здрав. През целия ден Господ е в главата ми и размишлявам над Словото. Използвам всяко свободно време в почивките на работа да чета библията и намирам неща които преди съм подминавал, а сега ми правят впечатление и се опитвам да размишлявам над тях. Много се радвам че Господ ме освободи от този товар, слава и поклон на Господарят ни и благодарност, че има такива служители като вас. Благодаря на Бога! Е.Х.

Advertisements