Изход

ИЗХОД
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 29.06.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=KA4uYq7SYoY&t=6301s

Вие знаете книгата Изход, втората книга от Библията, втората книга от Стария завет наречена Изход. От първа глава до 15 глава, няма да четем, защото това е много дълъг пасаж, ако някои стихове специално се занимаваме с тях иначе в противен случай просто така ще мина ако е рекъл Господ през този пасаж от книгата Изход от 1 до 15 глава, даже той е от 1 до 14 глава, защото 15 глава представлява псалм на победата. Така че вие можете да си отворите Библиите на книгата Изход от 1 глава и ще видите там започва книгата с този период след смъртта на Йосиф. Знаете за Йосиф и неговите братя, знаете те са дванадесетте израилеви племена, това са синовете на Яков. Вижте, книгата се казва Изход.
Изход от какво? Мнозина от нас търсят изход, мнозина от вас търсите изход, търсите изход от ситуацията, търсите изход от положението, в което се намирате. Има цяла книга, която се нарича Изход. В Гърция като пътувате има ексодос, когато има изход се казва ексодос. Така че всички търсим изход и вие знаете много добре, че нашият изход се нарича Исус Христос, нашият изход е в Божието Слово, нашият изход е в Библията. Но ето има цяла книга, която се нарича Изход и започва така, че еврейският народ, който се е намирал по това време в Египет, народа е бил в положение на робство, еврейския народ, народът на Израел е бил в положение на робство в египетската империя. Трябва да обърнем внимание, че народът на Израел е бил Божий народ, защото този народ е потомък на Авраам, Исаак и Яков, Яков, който е Израел, той е Божий народ, обаче Божий народ в робство, Божий народ поробен под властта на египетската империя, под властта на Фараона.
Разбира се тези неща, които са в Стария завет са образ или сянка на онова, което ние имаме днес в Новия завет. Днес имаме Божий народ наречен църква, имаме Божии хора, които са в положение на робство. Аз това искам да ви кажа, скъпи приятели, ако сте в положение на робство, не бойте се, има изход. Цяла книга в Библията се нарича Изход, има изход от ситуацията ви.
Днес искам да поговорим за този изход по какъв начин ние можем да излезем от ситуация на робство. Божий народ в робство. Божият народ е бил роб в Египет, имало е време когато Божият народ е бил роб и във Вавилон, но ние сега говорим за Египет, четиристотин и тридесет години робство в Египет. Животът на евреите е бил толкова тежък, те са били роби, работили са тежък труд, от сутрин до вечер правили са тухли и т.н. тежък труд, но народът на Израел започнал да се размножава. Размножавайки се народът египетският Фараон, който вече не е познавал Йосиф се уплашил, че този народ, който са роби при тях се размножава повече от тях и в един момент може да стане по-силен, може да се съюзи с противниците им и да ги победят, изплашват се от евреите и тогава решават да им дадата повече труд и решават да убиват всяко мъжко дете, което се роди.
Сега искам да ви кажа, скъпи приятели, понеже някои хората казват: „Абе уж нещата тръгват на добре, уж ставаме по-силни, уж израстваме в Господа, а в същото време съпротивата срещу нас се засилва, атаките срещу нас се засилват. Когато виждате атаките се засилват от страна на египтяните, от страна на Фараона срещу народа на Израел, защото Фараонът го е страх от народа. Докато народът е бил слаб не е имало голям проблем, но колкото по-силен става Божият народ, толкова повече пресата и атаките на врага се засилват, ако ние като християни ставаме по-силни, духовно по-силни трябва да очакваме, че атаките от страна на врага ще са също по-силни. Както и в този случай – Фараонът заповядва всяко мъжко дете, което се роди на евреите да бъде убивано, а всяко женско дете да бъде оставено живо.
Защо това е така? От една страна ние знаем, че още в Битие 3 глава Бог обещава на змията, когато проклина змията и казва: „Проклета да си измежду всичкия добитък, с пръст ще се храниш, по земята ще лазиш“ и т. н. и казва: „Семето на жената ще ти строши главата, потомъкът на жената ще ти строши главата, а ти ще му нараниш петата.“ Този потомък, това семе, за което се пророкува, това е някъде в Битие 3:15, за което Бог пророкува там, това семе на жената представлява Христос. Още тогава Бог обещава, въпреки че човекът пада в грях, въпреки че съгреши Бог му обеща изход, изход от ситуацията. Няма ситуация, в която да няма изход. Човек може да каже – аз съм в такава криза, няма никакъв изход. Не, няма такова нещо, от всяка ситуация Бог е направил изход и вие ще видите.
Какво казва Библията? Даже има такава песен – Бог направи път, там където няма път. Както Бог направи път, там където нямаше път, през морето направи Бог път, за да спаси народа Си, те минаха по сухо. Така че Бог прави път, там където няма път. Винаги Бог намира изход и знайте, че този изход за нас е Исус Христос, този изход за нас е Божието Слово.
Добре. Така че, когато Бог обещава, че ще изпрати Месията, ще изпрати семето нажената, което ще строши главата на змията, а змията знаете е сатана, сатана се уплашва от този момент нататък и той очаква, че ще дойде някой, семето на жената и Той ще бъде мъж. Ще дойде някой, който ще строши главата на сатана и от този момент нататък сатана се опитва по някакъв начин да унищожи семето на жената. Вие виждате става въпрос за семето на жената, защото дефакто Христос не се роди от мъжка похот, не се роди от мъжко семе, Той се роди от Святия Дух, обаче чрез жена, чрез Мария. Следователно това, което сатана започва да наблюдава е мъжките и той очаква да дойде Месията. По времето на робство в Египет, когато Божият народ е поробен в Египет, това е време, в което сатана се радва, че Божият народ е тъпкан, че народът на Бога е мачкан, че народът на Бога е под робство, обаче той се страхува, че може да дойде Месията, че може да се появи семето на жената. Той не знае, че това по-късно ще стане, но идва време, когато наистина да се появи избавител, да се появи спасител, който да спаси еврейския народ, който е образ на Исус Христос, но това е Моисей.
Вие виждате по онова време заповедта е била мъжките да бъдат убивани, всяко мъжко да бъде убивано, женските да бъдат оставяни, обаче това, което се получава, че когато се ражда Моисей родителите му са видели, че той е специално дете и поради това, че те са видели, че Моисей е специално дете започнали да го крият, не са го дали. Крили са го три месеца и вече нямало как да го крият повече, взимат една кошничка, слагат бебето в кошничката и пускат бебето по река Нил. По река Нил има крокодили, има опасности, но те просто пуснали детето по реката и то както си плувало по реката кошничката отишла точно на мястото, където фараоновата дъщеря се къпела и тя видяла бебчето, то плачело, тя го взела и т.н. вие повечето знаете историята. Но това, което е интересно, че спасението на бебето Моисей, забележете бебето Моисей, което е било предназначено, родено да бъде спасител или освободител да кажа по точно на Израел от египетското робство, самото бебе имало нужда да бъде спасено и спасението на това бебе от смъртта е било посредством вода.
Искам да ви кажа, че в християнството, както виждам и още от времето на книгата Изход водата заема много важно място, защото Моисей е бил спасен чрез вода. Забележете Моисей е бил спасен чрез вода. Евреите, когато излизат от Египет биват спасени чрез вода, семейството на Ной бива спасено чрез вода по време на потопа, ние самите биваме спасени чрез водата на водното кръщение. Така че, който не е минал през водното кръщение, водното кръщение е спасение, приятели. Минете през водното кръщение, бъдете потопени във водата, която носи спасение.
И сега, виждаме нашият брат Моисей, който като малко бебче тримесечно плува с неговата лодка, с неговата кошничка по река Нил. Намира го фараоновата дъщеря, бебето плаче, тя го съжалява, разбира, че е от еврейските деца и всъщност му взима кърмачка, като кърмачката е самата майка на бебето и фараоновата дъщеря започва да плаща на майката, за да кърми своя собствен син. Каква благодат небесна? Коя майка получава заплата за това, че кърми собственото си дете? Вижте каква небесна благодат и това при положение, че детето е трябвало да умре, но е било спасено чрез вода. Аз искам да ви кажа, ако ние е трябвало да умрем, ако за нас е била определена смъртна присъда от царството на мрака, ние сме били спасени от смъртта чрез водата на водното кръщение, защото чрез водата на водното кръщение старият човек на греха е бил погребан и е възкръснал нов човек за спасение и вечен живот, слава да бъде на Бога!
По-нататък Моисей вече пораства, аз няма да се занимавам с този въпрос, но интересното което е, че когато става на 40 години той решава да види своя народ на какво положение е, защото явно, че човекът е бил с призвание. Ако някой е с призвание, Моисей определено е с едно от най-сериозните призвания, представете си да освободиш цял народ от една империя, един човек освободи цял народ от една империя. Той не може да го направи ако няма армия с него, той не може да го направи ако няма Бог с него. И когато става на 40 години той отива да види своя народ как живее, а по това време Моисей е принц, син на фараоновата дъщеря богат, мъдър, състоятелен, отива вижда как един египтянин тормози един евреин и от вътре му кипва и той хваща и убива египтянина.
Обикновено ние казваме, че Моисей е бил, чувал съм да казват, че Моисей е бил убиец. Скъпи приятели, аз не вярвам, че Моисей наистина е бил убиец, Моисей е бил защитник, той не е убил египтянина, защото е искал да го убие, защото се е наслаждавал в убийството, той не го е убил защото е убиец, той го е убил просто, защото е защитил евреина. Аз не вярвам, че той нарочно е искал да го убие, но това, което той прави като убива египтянина отново показва неговото призвание, че той е призован да освобождава, той е призован да избавя. Моисей е призован да воюва, той е войн. Макар че, виждате, живял е в палат, в двореца на Фараон, но въпреки всичко призванието се проявява. Той като вижда как египтянина, образ на египетската империя тормози евреина, който е образ на Израел, Моисей защитава Израел, Моисей защитава израилтянина и убива египтянина. На другия ден Моисей вижда двама евреи как се карат един с друг и той отива и казва на този, който онеправдава другия: „Защо го онеправдаваш, ами вие сте братя?“, той се обръща към него и казва: „Какво искаш ти от мен? Кой те е поставил теб съдия над нас, да не би да искаш да убиеш и мен, както уби вчера египтянина?“ Очевидно се е било разбрало това, което стана. И забележете, този евреин казва: „Кой те е поставил съдия над нас?“
Истината е, че Бог постави Моисей да бъде съдия над израилтяните, но този израилтянин не го разпозна това нещо. Моисей като разбра, че се разбрала тази работа разбра, че живота му е в опасност и реши да избяга. Избяга в медианската земя през пустинята и започва един нов период от живота на Моисей, период, в който Моисей от принц, от царския дворец, от двореца на фараона отива в пустинята и започва да пасе овце. Там се оженва, там му се раждат деца и става един овчар. Абсолютна смяна на сезона. Трябва да ви кажа, че в живота на човека има различни сезони. Ето, той минава през един сезон началото на опсаност, смъртна опасност, после един сезон на просперитет в света, обаче след това отива в един сезон пустинен. Оказа се, че пустинните сезони са едни от най-полезните сезони. Едни от най-големите дела, които са извършени на тая земя са били извършени след сезон на пустиня.
Христос преди да влезе в служението Си със сила и мощ на Духа – Лука 4:14, трябваше да мине през пустинята, където да пости, да се моли и да воюва със сатана, това е място на война. Виждате Моисей – преди да влезе Моисей в служението си той трябваше да мине през период на пустиня. Много хора искат да влязат в големите неща без да минат през пустинята. Вижте, Моисей първо 40 години е бил в двореца, следващите 40 години прекарва в пустинята, период на пустиня, самота, но точно през този период на пустиня Моисей среща Бога. Това е времето, когато Моисей среща Бога и той Го среща в огнения храст, това е някъде 3 глава на Изход. Можете да видите Моисей вижда един храст, една къпина, която гори и привлича вниманието му и той решава – я да видя, я да видя какво е това нещо, как гори тази къпина пък не изгаря? Отива да види какво става и Господ му говори от къпината:
Изуй си обущата от нозете, това е свята земя
И Бог започва да говори на Моисей чрез ангела Си и му каза: „Моисей, аз чух вика на Моя народ, аз чух пъшкането на Моя народ и си спомних завета ми с Авраам“. Искам да ви кажа, че когато ние започнем да се молим на Бога Бог си спомня завета, който е сключил с нас посредством кръвта на Исуса Христа. Нека да припомняме на нашия Бог завета, който сме сключили с Него, това са едни връзки вечни, които сме сключили с Бога, един вечен завет чрез Христовата кръв, един вечен завет чрез Христовия кръст и ние правим възпоменание на този завет всеки път, когато ядем Господната трапеза, когато пием кръвта на Христос ядем тялото на Христос. Това трябва да го направим, да това трябва да го направим да ядем тялото на Христос и да пием Неговата кръв. Но ето, Господ казва на Моисей: „Аз си спомних, чух пъшкането, чух виковете на Моя народ Израел и си спомних завета, който съм сключил със слугата Ми Авраам и дойдох, слязох, за да освободя народа Си“.
Но, скъпи приятели, искам да ви покажа нещо – Господ слезе да избави народа Си, но не отиде в Египет да избави народа Си като може да го направи, Господ отиде в пустинята при Моисей, когото Той избра. Бог избра съд, Бог избра инструмент и този инструмент е човек. И днес Бог избира инструменти, избира съдове, чрез които да освобождава народа, Божият народ да бъде освободен чрез Негови инструменти, чрез Негови съдове и тия инструменти и съдове са хора, хора от плът и кръв, както сте вие, както сме ние. Бог избира хора, Бог ще ви избере с някаква специална мисия, която трябва да изпълните, за да можете да помогнете на Божия народ да излезе от ситуацията, в която се намира. В случая това е ситуация на робство и отново искам да подчертая, че става въпрос за Божий народ в робство, защото мнозина смятат, че Божият народ не може да бъде в робство. Не, Божият народ е бил категорично роб в Египет и днес Божият народ робува и има нужда да бъде освободен от робството на Фараона. За това дойде Божият Син да съсипе робството на Фараона.
Така че Бог избра човек от плът и кръв – Моисей, за да избави Неговия народ. Да, Бог каза: Аз ще бъда с теб“, Бог каза: „Аз изпращам ангела Си с теб“, но Бог казва: „Ти ще отидеш! Ти ще отидеш, за да освободиш народа ми“, Моисей каза: „Как ще отида? Аз не мога да говоря“ – „Кой направи човешката уста?“ – „Ама, Господи, аз не мога да го направя“ – „Не, ще го направиш!“ Господ изпрати човек, за да свърши тази работа да освободи народа. Може ли един човек като Моисей да освободи цял народ от огромна, мощна египетска империя? – абсолютно невъзможно, но човека с Бога е огромна сила. Затова трябва да имаме в предвид, че когато ние отиваме да изпълняваме някаква задача, която Бог ни възлага ние не сме сами, Бог идва с нас, Неговата армия е с нас, както беше с Моисей, както беше с Елисей, цяла огромна армия.
И така, Бог каза на Моисей: „Ти ще отидеш и ти ще избавиш народа“, Моисей Му каза: „Господи, ама видиш ли, аз като отида и кажа на народа на Израел Бог ме праща, те ще кажат – абе ние не вярваме, че Бог те праща“, Бог каза: „Аз ще ти дам знамения, чрез които ти ще докажеш на хората и хората ще разберат и ще повярват, че Бог те праща, защото тия две знамения, които ще ти дам са свръхествествени“, човек не може да ги измисли, човек не може да си ги направи, това е само Божият пръст. Той казва: „Какво имаш в ръката си?“ – „Ами жезъл имам, тояга“ – „Хвърли жезъла на земята“, хвърля жезъла и той се превръща в змия, змията знаете образ на сатана. Моисей побягва от змията, защото го е страх, но Бог казва: „Не, не, хвани змията за опашката“, Моисей хваща змията за опашката и тя се превръща отново в жезъл. Какво е първото знамение, което Бог дава на Моисей? – това е знамението на властта над силите на ада, знамението на властта над силите на сатана.
Това знамение днес в днешно време ние го упражняваме чрез духовно воюване, чрез изгонване на демони. Бог даде на Моисей власт над силите на тъмнината и демонстрира това нещо чрез този жезъл и тази змия. Така че първото знамение, което Бог на нас ни дава и в Новият завет се казва:
Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони, власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди.
Не само това, но Бог каза на Моисей: „Ето на Аз те изпращам и те поставям като бог над Фараона и брат ти Арон ще бъде устата, ще бъде като пророк, но теб те поставям като бог. Какво означава аз те поставям като Бог? Той казва: „Аз ти давам властта, Божията власт над Фараон, над силите на мрака, над царството на мрака и така те пращам“, Бог праща Моисей с власт. Къде ще тръгне той срещу Египетска империя ако няма власт? Така че първото знамение е власт.
Знамение номер две – казва: „Пъхни си ръката в пазвата“, той си я пъха, „Извади я“, изважда я и цялата е бяла от проказа, проказата е болест. След това казва: „Върни обратно ръката си в пазвата, извади я отново“ и ръката му е нормална. Какво показва Господ? Господ казва: – Аз ти давам второ знамение.
1. Първото знамение е власт над силите на тъмнината – давам ти власт да изгонваш силите на мрака.
2. Давам ти също власт и сила да изцеляваш. Защото проказата е болест.
И днес Господ казва, както в Матей 10:1 пише, че когато Христос изпрати Своите ученици:
Даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всяка болест и всяка немощ из между на народа.
Същото, което на Моисей му бе дадено днес се дава на Божия народ- власт над демони, власт над болести. Така че Моисей, когато тръгна към Египет той вече тръгна с власт и сила. Не може да се върши Божията работа без власт и сила, Бог не изпраща Своите без власт и сила. Защо? Защото освобождението, приятели е една дейност, която изисква насилие, и изисква сила, изисква агресивност, изисква атака. Вижте, Господ може да каже: „Фараоне, пусни народа Ми, нека да си тръгне“ и народът си тръгва и всичко е наред, но забележете, че Господ изпрати първо Моисей да отиде при Фараона и Моисей ходи при Фараона поне десет пъти да му казва:
Пусни хората ми да ми послужат.
Десет пъти поне. Направи поне десет знамения в египетската земя, чудеса, знамения, велики дела, които съсипаха египетската земя докато Фараон склони да ги пусне. И днес много хора казват: „Абе, брат, само с една дума казваш и човекът ще бъде освободен“. Приятели, искам да погледнете в Египет, когато Моисей отиде дали с една дума освободи народа. Колко пъти той каза на Фараона „така казва Господ: „Пусни людете Ми да Ми послужат“ и Фараон каза: „Кой е този Господ, аз не Го познавам, няма да пусна народа“. Започва от позиция на пълно отричане, защото пристига при него един човек, но той не вижда армията зад тоя човек. И Господ започва да дава знамения, чудеса, велики дела, със сила и мощ да действа чрез служението на Моисей, за да може лека по-лека да бъдат освободени израилтяните. Значи първоначално Фараон казва няма да ги пусна, категорично, след като Моисей обърна водата в кръв Фараон започва да склонява, след второто, третото, четвъртото знамение Фараон започва постепенно да склонява. Първо пълно отрицание „няма да ги пусна“, после казва „нека тук да служат, ето тук да си направят празника, тук да служат“, Бог казва: Не. Народ, който е роб не може да служи на Бога.“
Аз искам да ви го кажа това нещо, вижте го – докато Божият народ е роб не може да служи на Бога. Това са само приказки. Евреите в Египет не са могли да служат на Бога, те е трябвало да излязат на тридневен път извън пределите на Египет в пустинята, където няма Фараон, няма войска, няма работа, няма нищо и там на това място те могат да служат на Бога, защото те са извън територията на Египет и на Фараона, там могат да служат. Докато Божият народ е роб не може да служи на Бога. Затова мнозина казват „искам да служа на Бога, много искам да слуша“. Роб как служи? Робът служи на Фараон, робът служи на Египет, но не служи на Бога, човек трябва да е свободен от Фараон и Египет, за да служи на Бога.
Така че първо Фараон казва „не“, второ казва „тук ще служите“, след това склонява и казва: „Добре, ще ви пусна да идете“, Моисей казва: „Слушай сега, ти ще ни пуснеш, обаче трябва да ни пуснеш нас, трябва да пуснеш децата ни, трябва да пуснеш добитъка ни, всичко що имаме“, Фараон казва: „Не, аз ще пусна вас, но няма да пусна децата ви, добитъка ви, нищо повече няма да пусна“. Продължават знаменията от страна на Бога, атака. След това следващият период е Фараон казва: „Добре, ще пусна вас, ще пусна децата ви, но няма да пусна добитъка ви, имотите ви няма да пусна“. Моисей казва: „Ние като излезем с децата ни да служим трябва да имаме добитък, който да жертваме на Бога, не можем да жертваме на Бога без да принесем жертви, тук в тази страна не можем да принесем жертви, защото това е мерзост пред очите на египтяните, трябва да излезем навън да го направим“. Фараон пак се опъва докато стига вече до положението, в което казва: „Излизайте, махайте се от тук“ след последното знамение, което е смъртта на всяко първородно в египетската земя.
Аз искам да ви покажа нещо, днес си разговаряхме с Мими по този въпрос. Много интересно, че Фараон избиваше новородените момченца от Израел и Господ накрая отмъсти на Фараона като уби неговото първородно и първородните на целия му народ, включително на добитъка му, защото Фараонът не се покая от това, което направи. Но виждате, искам това нещо да ви го покажа, ето сега ние повярваме в Господа – алелуя, Господи, ние вярваме, ние сме Божий народ, ние сме спасени и т.н. но Господ казва: „Искам да Ми служите“ – „Добре ще Ти служим, но ние служим на Фараона, ние служим на Египет“, добре какви служители сте тогава? „Еми, това е, такова ни е положението“ – „Добре, излезте от Египет и Ми служете в пустинята“. Излизаме и започваме да служим на Бога, обаче след това идват децата ни, ние служим на Бога, обаче децата не служат. Фараонът ни е пуснал нас, но не е пуснал децата. Какъв е следващият етап? – война за освобождението на децата, война за освобождение на семейството, война за освобождение на бизнеса, война, война и война.
Искам да ви покажа още едно нещо да му обърнете внимание. Когато Бог се явява на Моисей му казва: „Аз те изпращам да освободиш народа Ми от египетското робство и това, което на теб ти казвам искам ти да го кажеш на Фараона“. И тук разсъждавах, че онова, което Бог ми казва на мен чрез Неговото Слово аз трябва да го кажа на дявола. Разбирате ли? Това означава, че трябва с власт онова, което разбера от Божието Слово, онези привилегии, онези сили, които получаваме от Словото на Бога трябва да конфронтираме с тях врага сатана и да му кажем онова, което Бог на нас ни казва. Ако Господ ми казва:
Никакво оръжие скроено против теб няма да успее.
Аз трябва да отида да кажа на дявола: „Никакво оръжие, което си скроил против мен няма да успее“. Това се нарича духовно воюване. Моисей трябваше да отиде да говори Божието Слово на хората, но той трябваше да говори Божието Слово и на дявола. И аз искам да ви кажа сега, че ние като християни трябва да се научим да говорим Божието Слово на Бога в молитва, трябва да се научим да говорим Божието Слово на хората, както сега ви го говоря аз, нали, проповядвам Божието Слово, да го говорим на хората, да го пророкуваме на хората, но трябва да се научим да говорим Божието Слово и на дявола, тоест това вече е духовно воюване, това е атака. Ако забелязвате освобождението на израилтяните от египетското робство си е едно духовно воюване. Моисей е един генерал, войн, който отива и освобождава цял народ от една египетска империя, която е поробила Божия народ. Бог казва на Моисей: „Ти трябва да отидеш и да говориш тези думи на Фараона“ и забележете какво казва на Моисей:
Фараоне, пусни хората Ми да Ми послужат.
Това е, което днес Господ казва:
Фараоне, пусни хората Ми да Ми послужат.
Обикновено ние казваме Египет е образ на света, но аз като гледам, ако погледнете в книгата Изход, там се казва малко по-друг начин: „Египет е домът на робство“. Разбира се в това влиза и светът, но Египет е домът на робство. Това е по-точно определение, защото е определение според книгата Изход. Египет е домът на робство, но ние не обичаме да говорим за робство. Аз искам да ви кажа, приятели, че докато робът не се опълчи, докато робът не започне да воюва, той няма да бъде свободен. Войната е абсолютно необходима, за да има свобода, войната е абсолютно необходима за да има истински мир, защото робството е примирие, то е примиренчество, но то не е мир, истинския мир е свързан със свободата, истинският мир е свързан с победата и победа не съществува без война. Това е доказано в Словото. Виждате самият Моисей Бог го изпраща да воюва и казва:
Пусни людете Ми да ми послужат.
И ако не искаш да го направиш ето това ще направя – казва Господ – ето това ще направя и започват жаби, започват бълхи, започват скакалци, огън, най-различни знамения от небето идват с цел да принудят, искам думата да я чуете добре да принудят сатана, да принудят Фараона да пусне еврейския народ. Виждате ли, сатана няма да пусне никого ако не бъде принуден. Забележете, аз не съм ги броил точно, но някъде около десетина дванадесет са знаменията, които Моисей извършва в Египетската земя докато народът бъде напълно освободен, десетина дванадесет чудеса. Това е сила, това е динамис насочена срещу Фараона и неговото царство на тъмнината, за да може народът да бъде пуснат. Не от първия удар, ние понякога се молим, изповядваме или пророкуваме, или проповядваме, казваме: „Ами, брат, ние се молихме за освобождение, но нещо не се освободих както трябва“.
Абе, братя и сестри, нека да погледнем сериозно на въпросите, не може да се разчита, че от първия път Фараон ще те пусне, 430 години, четири поколения. Вижте, казва се, много интересно там се казва, че народът четири поколения е бил в Египет – четири поколения, значи четиристотин години. Значи там има определение, до колкото се сещам в книгата Изход беше това, ако не е в Битие – четиристотин години се счита за четири поколения, значи едно поколение от сто години. Както и да е, въпроса е, че тия 430 години не са два дена. Това е едно продължително робство, което не се изкоренява за два дена, едни дълбоки корени на робство, които се простират четири поколения поне назад, било то по бащина, било то по майчина линия. Защо мислите, че трябва да се изкорени всеки един дънер, всеки един дълбок корен с първата дума? С една дума и всичко да се изкорени? Приятели, трябва да бъдем сериозни и трябва да има наистина да има сериозно воюване. Така че никой да не се отчайва. Вижте самият Моисей, какъв велик пророк Моисей, той не избави народа на Израел с първите си думи, а освен думите трябваше да извърши и чудесата. Знаете ли Господ какво му казва на Моисей: „Внимавай като отидеш в Египет да извършиш всичките знамения, които слагам в ръката ти“, във властта ти. Значи това, което казва Бог на Моисей – не те искам само да приказваш, много приказки има, много мотивация има, много информация има, Той казва: „Аз искам ти да бъдеш войн, искам като отидеш не само да говориш, а искам думите ти да бъдат действие, искам като отидеш това, което казваш да го демонстрираш и искам да извършиш знаменията, които съм поставил под твоя власт, за да може царството на мрака да се срути.
Аз само искам да ви покажа един пример. Забележете Исус Навиев, който е наследникът на служението на Моисей, когато отива да превзема крепостта наречена Ерихон Господ пак го води. Ние ще кажем за Бога всичко е възможно, но Господ казва: „Обикаляш града един път първия ден, втори път обикаляш втория ден, третия ден, четвъртия ден, пети, шести, на седмия ден искам седем пъти да обиколите града и тогава да викате и да тръбите с тръбите и тогава стените ще паднат“. Ние ще кажем – добре де, Господи, Ти си Бог с една дума можеш да го направиш, защо ние трябва да обикаляме толкова километри, толкова дни, толкова да викаме, толкова с тръбите всичко това, като можеш от първия момент да го направиш?
Скъпи приятели, трябва да разберем, че крепостните стени на сатана трябва да бъдат обикаляни, атакувани, атакувани, атакувани докато паднат. Каквото и да е положението ти, каквото и да е положението в семейството ти, каквото и да е положението в бизнеса или в служението, каквото и да е физическото ти, емоционалното ти състояние, трябва да разбереш, че имаш крепости срещу себе си, имаш фараон срещу себе си, имаш империя срещу себе си, която трябва да атакуваш до тогава, докато не падне. И Моисей отива и атакува, атакува, атакува, докато най-накрая Фараонът вече се предава, казва: „Махайте се, махайте се, не мога повече“. Забележете нещо – след като Фараон казва: „Махайте се с малките си, с имотите си, с добитъка си, с всичкото си, излизайте, не мога повече“, излиза народът на Израел, стига до Червеното море, разполага стан и Фараон из един път се замисля и казва – чакай, какво правя аз, за какво аз ги пуснах, те са мои роби, те ми работят толкова хубаво, аз такава печалба имам от тях, за какво ги пуснах? Впряга там колесниците, конниците и тръгва с войската си, настига израилтяните до Червено море с цел да ги върне обратно в робство. Искам да ви кажа, че дори след като Фараон ги пусна пак искаше да ги върне назад. Така че трябва да знаем, че дяволът е упорит, демоните също са упорити и няма да искат да ви оставят на мира докато освобождението ви не бъде завършено и вие трябва да можете да го запазите това освобождение и това става чрез духовно воюване.
Сега, когато стига Фараон до тях народът виква срещу Моисей и казва: „Не ти ли казвахме, че е по-добре да си стоим роби в Египет, защо трябваше да излизаме за да ни избие Фараонаът тук в пустинята? Защо трябваше да се мъчим толкова време тук?“ И там преди това го измъчваха с повече работа, повече работа, като тръгнеш да получаваш освобождение още повече бремена започва дяволът да ти слага, още повече бремена, защото иска да те изтормози и да те накара да се откажеш. Те обвиниха Моисей – ти ни изведе тук, ти ни изтормози, защо не си останахме роби в Египет? Ето, виждате много хора, когато започнат да получават освобождение и казват: „Брат, аз преди да тръгна да получавам освобождение ми беше по-спокойно, сега такива атаки минавам“, ами нормално е приятели, свободата има цена. Когато врагът види, че ти започваш да получаваш освобождение, какво казва Исус:
Когато нечистият дух излезе се връща с още седем.
Тоест взима подкрепление, седмократно подкрепление взима, защото казва аз трябва да си върна отново тази крепост, този човек аз го изгубих искам да си го върна. Затова извиква допълнително подкрепление, тоест атаката става по-силна. Исус го казва в 12 глава на Матей до 43 до 45 стих, тази атака се засилва, защото врагът иска да те върне обратно в робство и човек ако се отчая и казва: „Ами да, то ми беше по-леко като бях роб, отколкото сега, когато тръгвам да получавам освобождение“, да обаче като се завърши освобождението ще бъдеш честит, ще бъдеш благословен, ще бъде друго. И какво става? Тогава Моисей вика към Бога, представете си Моисей пада на лице и почва да се моли на Бога, Бог му казва: „Моисей, Моисей, какво правиш по лицето си?“ – „Моля се“ – „Ама сега ли е време за молитва, Моисей, трябваше да се молиш по друго време, сега не е време за молитва, сега е време за война. Ставай от мястото си“, той става – „Какво имаш в ръката си?“ – „Жезъл“ – „Тоя жезъл какво прави?“ – „Нищо“ – „Простри жезъла“.
Господ казва: „Какво имаш в ръката си?“ Ние какво имаме в ръката си? – власт. Какво имаме в ръката си? – Божието Слово. Какво имаме в ръката си? – името на Исус. Какво правим с това, което имаме? Простри ръката си, простри властта, простри Словото, използвай Словото, използвай властта, използвай името на Исус. И какво става? Червеното море, морето се отваря там, където няма път Бог прави път, обаче Той го прави чрез нас. Ако Моисей само лежеше на лицето си да се оплаква и да вика, ако народът само се оплакваше и викаше нищо няма да стане, трябва да вземем тази власт, която ни е дадена и да говорим на морето пред нас да се отвори и морето ще се отвори и Бог прави път там, където няма път. Тогава народът на Израел започна да минава по сухо през морето. Ангелът на Господа, който се е движил от пред като огнен стълб и като облачен стълб преминава отзад зад тях и застава между тях и евреите да ги защитава. Присъствието на Бога е наша защита. След като минават израилтяните египтяните се опитват също да минат и тогава се връщат водите на Червеното море издавя Фараона и цялата му армия.
Ето, за нас това е също един преобраз, защото Червеното море е образ на водното кръщение. Както Бог избави, спаси евреите посредством водата на Червеното море така Бог нас ни избавя посредством водата на водното кръщение. Ако хората искат да са свободни трябва да минат водното кръщение, силите на тъмнината се давят и умират във водното кръщение, старият човек умира във водното кръщение и ние излизаме свободни. От другата страна на морето те бяха свободни, Фараон никога повече не дойде, египтяните никога повече не дойдоха, робството на Египет никога повече не дойде. Те трябваше да обновяват ума си, те се връщаха със сърцата си в Египет, но физически не се върнаха в Египет, физически те бяха свободни вече.
Така че това беше последното знамение свързано с освобождението на израилтяните от Египет. Аз искам да ви кажа, че погледнете, това са някъде десет, единадесет, дванадесет знамения зависи от къде ще ги броите, които Моисей извърши в земята на египтяните, за да може да освободи народа от робството. И като казвам Моисей ги извърши става въпрос, че Бог ги извърши съвместно с Моисей тези знамения. И ако ти не бъдеш освободен с първа молитва за освобождение или с втора, или с трета, или с четвърта, не се отчайвай, атакувай до край. Аз искам да ви покажа нещо тук, че първоначално Фараон не искаше да ги пуска, после каза вие тук ще служите, значи искам да сте ми под око, служете си на Бога, роби да служат на Бога окей, обаче те казват: „Не, не, ние трябва да сме свободни“, казва Фараон: „Тогава пускам ви вас, не пускам децата ви“.
Скъпи приятели, виждате ли какво се получава? В един момент ние започваме да служим на Бога, но децата остават назад. Какво става? – трябва да продължим да воюваме. Не, Фараоне, няма само аз да служа на Бога, няма само съпругата ми да служи на Бога и децата ми също ще дойдат да служат на Бога. Добре, в един момент се съгласява Фараон, ще служиш ти, ще служи жената ти, ще служат децата ти, но няма да ви пусна с всичко онова, което имате да служите на Бога, а ще ви държа по някакъв начин роби с това нещо. Значи нещо се опитва да задържи.
Може да се опитва фараонът да задържи бизнеса, може да се опита да задържи нещо, работата ти и т.н. не, продължаваме да воюваме. Продължаваме да воюваме до край, докато паднат всичките крепости. Ето, това е истината, приятели, която аз виждам от 1 глава до 14 глава на книгата Изход за войната, която Моисей води под ръководство

Молитва за изход