Молитва за изход

МОЛИТВА ЗА ИЗХОД
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 29.06.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=KA4uYq7SYoY&t=4266s

Сега ви предлагам да започнем да се молим, скъпи приятели, това, което говорихме да го приведем в действие. Ние днес воюваме в молитва и аз искам всеки един от вас, всеки един от нас да заеме военна позиция, да станем войни на Христос, да се научим да воюваме. Не просто да викаме, не просто да плачем, не просто да се оплакваме, не дори просто да се молим, а да се научим и да воюваме в молитва, както Моисей го направи.
Моисей можеше да отиде и да каже: „Господи, Ти всичко можеш, иди и освободи народа“, Господ му каза: „Не, Моисей, не Аз ще освободя народа, ти ще го освободиш, Аз ще бъда с теб, но ти трябва да отидеш да го освободиш“. Виждате ли какво се получава? Ние днеска – ами аз възлагам всичко на Бога. То хубаво го възлагаме, ама Господ го възлага на нас. Разбирате ли, че Господ възложи на Моисей да освободи народа, а не Моисей възложи на Господа да го освободи. Много е лесно да възлагаме на Господа Той да освобождава, но Господ на нас ни възлага да освобождаваме. Даже, както казва:
В Мое име бесове ще изгонват.
Кой ще ги изгонва? Ние трябва да го правим това нещо, нали виждате?
Нека сега да започнем да се молим. В името на Господа Исуса Христа поставете своите нужди сега в ръцете на Бога. Разчитаме и с вяра започваме да атакуваме Фараона и египетската територия, египетските божества. Между другото тези всичките десетина, дванадесет атаки, с които Моисей атакува царството на Фараона са атаки срещу различни египетски божества, примерно бога на реката и т. н. така че просто ние трябва по този начин да атакуваме всички божества, всички сили на поднебесната, които ни държат нас и семействата ни, служенията ни, бизнесите ни в робство. Разберете, че сатана разбира само един език и това е езикът на войната и езикът на насилието, той е насилник. Божието Слово казва, Йоан Кръстител казва, че в Божието царство как се влиза? – на сила се влиза. А как се излиза от царството на мрака? – пак на сила. За да влезеш в царството на Бога трябва да излезеш от другото, значи да излезеш от онова става на сила и да влезеш в другото пак става на сила. Тоест трябва да насилим себе си и трябва да атакуваме крепостите на врага, иначе излизането много пъти се бави, се бави, се бави поради това, че ние не приемаме тази агресивна позиция, ние трябва да заемем агресивна позиция срещу врага. Врагът разбира само езика на силата. Говоря за силите на сатана.
Разбирате ли, единствения език, който разбират е сила, единствения език, който разбират е власт, те не разбират от нищо друго. Трябва да застанем в позиция на сила, в позиция на власт да вземем наистина Божието оръжие, да ги конфронтираме и да бъдем безкомпромисни с тях, безкомпромисни войни в атака. Няма нужда да се оплакваме, да хленчим, от това нещо полза няма, но трябва да атакуваме.
Ето, сега например, да ви кажа нещо – значи човека в книгата Притчи е оприличен на град. Градовете са имали крепостни стени едно време, както Ерихон. Ако аз съм град и ти си град, значи въпроса е какво има в този град, какви сили има в този град? Ако има сили, които са сили на нечестие, има квартали, които са завладяни от някакви тъмни сили, тия сили трябва да бъдат изгонени, разни банди и други такива трябва да бъдат изгонени. Освен това крепостните стени трябва да бъдат възстановени, ако има съборени крепостни стени, за да не може да влиза всеки от всякъде, както казва:
Човек, който не владее духа си е като съборен град без стени.
С други думи човек, който се гневи и не може да се въздържа, просто всеки един може да влезе в него и да го изкара извън нерви. Значи трябва градът да бъде освободен, трябва аз да бъда свободен. Значи в духовното ми воюване това, което трябва да направя, номер едно цел в моето духовно воюване аз да бъда свободен, ако има крепости на сатана в ума ми, трябва да паднат, както казва 2 Коринтяни 10 глава от 3 до 5, крепости от мисли. Трябва да бъдат съборени, никакви крепости от мисли и представи да няма в ума ми. Ако има крепости в моите емоции – депресии, страхове, паники, не знам какви други неща, тия неща трябва да бъдат съборени и да бъдат унищожени и трябва да бъдат изгонени. Ако има крепости в областта на волята – човек безволеви, не може да взима решения, каквото стане това става, значи ако волята е обхваната трябва волята да бъде освободена от тези връзки. Ако в тялото има крепости – корени, тия корени трябва да изсъхнат, корени на болести, корени на немощи, каквито и да било корени, корени на грехове и пороци, те трябва да паднат тия неща в името на Исуса Христа.
Така че самият човек трябва постепенно крепост след крепост да превзема и да събаря и да става все по-свободен и по-свободен и да бъде изпълван все повече с Божието Слово и с Духа. Същевременно второ ниво на молитва е молитва за семейството – децата, родителите, започваме да воюваме. Ами да децата, това дете в грях, онова дете не иска да служи на Бога, другото дете не знам какво прави, глупости т.н. Какво почваме? – почваме война – ти, сатана, нямаш право, ние искаме умът на детето, пленяваме ума на детето, пленяваме го за Божието царство, събаряме тия сили, всякакви небогоугодни връзки, контакти, които има трябва да бъдат разрушени. Започваме да атакуваме в тази посока.
И така, започваме да атакуваме за семейството. Има семейства, където съпругът и съпругата са като котка и куче, лаене, хапане, мяукане, дращене, значи ако има такова нещо това означава, че се е намесил някой там и нещата не са наред. Започва духовно воюване, ама не срещу съпругата и не срещу съпруга, ами воюване срещу дявола. Ако ние не се научим да воюваме срещу правилния враг, воюваме срещу неправилния враг, ако не се научим да воюваме срещу дявола воюваме срещу ближния си, а Бог заповядва:
Обичай ближния си, пък мрази злото, мрази дявола и воювай срещу него.
Значи ние трябва да намерим правилния враг. Който воюва срещу правилния враг, той не воюва срещу ближните си и едно от оръжията, може би най-мощното оръжие е оръжието на любовта. Трябва да се научим да обичаме ближните, но да мразим дявола и да мразим делата му и да мразим греха, така че да воюваме с правилния враг.
Казахме – освобождение мое, всякакви неща, ако има корени от миналото, ако има старовремски основи, ако има някакви тлъсти, дебели питони от миналото, които да задушават духовния ни живот, всичко това да бъде унищожено в мощното име на Исус чрез огъня на Святия Дух. Алелуя! Ако има в дома ни, било то между съпруг и съпруга, било то между деца и родители, тия неща трябва огънят на Святия Дух да ги изгори, всичко това трябва да го атакуваме, докато паднат всички крепости, докато дяволът дето се вика не може да устои на огъня на Святия Дух и трябва да напусне. Ако има крепости и други такива неща в служението – междуособици, караници, клюки, този говори за оня, оня говори за другия, тоя недоволен от това, значи ако ги има всичките тия неща дяволът е влязъл вътре и вършее, значи атака, атака, атака срещу дявола докато служението не бъде свободно, църквата да бъде свободна. Какво сме оставили ние по църквите да вършеят разни духове на Езавел, разни питони, не знам какви си други духове да работят и хората се карат и се бият по между си, вместо да атакуваме правилния враг.
Като става въпрос за работа и бизнес – блокажи, ето блокаж: „Брат, блокирани са ми личните взаимоотношения, не мога да общувам с хората“, значи блокаж във взаимоотношенията. Блокаж – не мога да се оженя, не мога да се омъжа, значи отново блокаж. От кого е това? – от дявола. Не мога да си намеря работа – какво е това? – блокаж – от кого? – от дявола. Не мога това да направя, не мога онова – ами тия всички блокажи чакат атака, тия всички крепости чакат атака. Кой да го направи това нещо?
Не може да чакаме все някой друг да го направи, трябва ние да възтанем, трябва въстание, Божият народ трябва да възтане срещу силите на мрака да ги конфронтира и разбие в името на Исус, защото ни е дадено името на Исус. Това име е дадено с власт, имаме власт в това име. За какво е това име, за какво е тази власт? За да атакуваме и да конфронтираме силите на мрака и да ги победим. Кой? Ние, като използваме името. Не да чакаме Господ да го направи, Той седна горе, сега ние сме тия, които трябва да ходим и да воюваме. Чакаме Господ да воюва, Господ нас ни чака, две хиляди години се изчакваме, Той чака, нас, ние Него чакаме, Той чака нас, ние чакаме Него и какво става на края? Виждате какво става от цялата работа. Така че атака. В бизнеса, в работа, в образование, ами същото и във финансите, там също атака, трябва да се разбият тия крепости, каквито и ще да са. Може да са наследствени проклятия, може да са липса на мъдрост, ако нямаш мъдрост какво да правиш – молиш се. Ако има блокаж във финансите, в работата – атака.
Така че, вместо да стоим да се оплакваме трябва да се научим да се молим и аз ви предлагам направо да започваме сега. Аз виждам, че Бог отваря вратите в резултат на агресивна молитва на власт, молива, в която ние атакуваме крепостите. Ако има някъде скрити сили на тъмнината, атакуваме ги, ако има зли корени атакуваме ги, ако има лоши основи положени от дедите ни атакуваме ги, ако има идоли, разни фалшиви божества или фалшиви религии атакуваме ги. Всичко това трябва да бъде атакувано и трябва да бъде победено в името на Исуса Христа от Назарет. Аз знам, че някои не вярват в тия неща, съблазняват се от тия работи, но искам да ви кажа, братя и сестри, най-важното е наистина да успеем. Да успеем, както казва Откровение на Йоан, ако обърнете внимание, седем пъти се казва:
Който победи
Който победи
Който победи
Няма поражение в Откровение на Йоан – „който победи“. Ама може да победи, може и да не победи, затова ви казвам, че ние трябва да се научим да побеждаваме – който победи той ще бъде така и така, с него така и така ще бъде. Кой? – който победи. Значи Господ казва: „Аз искам вие да бъдете победители. Аз съм направил всичко възможно, за да бъдете вие победители, от вас зависи дали ще бъдете победители“. Бог ни е подарил победата чрез Христа, Бог ни е подарил победата чрез кръвта, Бог ни е подарил победата чрез Духа. Бог ни е подарил победата, сега от нас се изисква ние да победим, да вземем цялото Божие оръжие и да започнем да атакуваме и да побеждаваме.
И сега: В мощното име на Исус Христос от Назарет, святи и небесни Боже, ние Ти благодарим за всичката власт, която си ни дал! Ние Ти благодарим за тая власт, която си ни дал в името на Исуса Христа Божият Син, ние Ти благодарим за тая сила, която си ни да Святия Дух, Който живее вътре в нас, ние Ти благодарим за всички тия оръжия, които си ни дал оръжията на светлината! Ние Ти благодарим за дара на вярата, дара на спасението, дара на вечния живот! Ние Ти благодарим, Господи за святата Христова кръв, чрез която побеждаваме дявола и неговите орди, побеждаваме смъртта чрез кръвта на Исуса Христа! Благодарим Ти за дървения Голготски кръст, чрез който побеждаваме и проклятието. Благодарим Ти, Господи, за кръвта на Исуса, чрез която победихме греха и пороците.
В името на Исус, сега Те молим, Господи, открий ни всяка област от моя живот, която е в робство, всяка област от моя живот, моето семейство, работа, бизнес, служение, която е в робство. Аз Те моля да ми откриеш в името на Господа Исуса Христа всеки зъл и горчив корен, всеки наследствен корен на зло и на проклятие по майчина и по бащина линия. Открий ми, Господи, враговете ми, открий ми да видя ясно враговете ми, да видя ясно проклятията, да видя ясно крепостите, да видя ясно демоничните сили и нека тези сили на тъмнината да излязат от скривалищата си. В мощното име на Исус ние ги връзваме и заповядвам всяка тъмна сила в мен, в моя дом, излез от скривалището си! Излез от скривалището си да те видя! Всеки зъл и тъмен корен, всяка зла основа по майчина и по бащина линия, нека огънят на Святия Дух, нека динамитът на Святия Дух да взриви от основи в мощното име на Исус Христос! Всяка една тъмница в мен и в моя дом, в името на Исус нека динамитът на Святия Дух, нека огънят на Святия Дух да взриви и да изгори! Всеки тлъст дебел питон, всяка змия, където и да се крие в живота ми, в семейството ми, в мощното име на Исус Христос, както Павел хвърли змията в огъня, нека всяка една такава змия да бъде хвърлена в огъня на Бога!
Бог е огън пояждащ!
Нека пояде всички змии и всички скорпиони в нашия живот! Ако в мен има тъмнина, нека да изгрее Божията светлина! Да бъде светлина в мен и да бъде светлина в дома ми. Да бъде светлина в ума ми, да бъде светлина в емоциите ми, да бъде светлина във волята ми, да бъде светлина в очите ми, да бъде светлина в тялото ми, да бъде светлина в духа ми, да бъде светлина в костите ми, да бъде светлина в кръвта ми, в мощното ме на Исус! Да бъде светлина в семейството ми, да бъде светлина в децата ми, да бъде светлина в родителите ми, да бъде светлина в домовете ни. В мощното име на Исус Христос от Назарет се молим, огънят Ти, Господи, да изгаря всяко зло.
Всяка зла дума в моя род по майчина и бащина линия, всяка зла дума срещу моя род по бащина и майчина линия, всяка зла дума да бъде изгорена от огъня на Святия Дух в името на Исус Христос! О Боже, поръси ни със святата кръв! О Боже, поръси ни със святата кръв на Божието Агне, поръси ни дух, душа и тяло, поръси семействата ни, поръси, Господи, родителите ни, децата ни със святата кръв.
Всяка сила и власт на Фараон да бъде разрушена! Нека Божият гняв, нека Божият съд, нека Божият огън да слезе върху царството на Египет. Нека Божият гняв, нека Божият съд, нека Божият огън да слезе върху Фараон и неговия трон. Фараоне, в името на Господ Исус Христос, пусни семейството ми да служи на Бога! Нека да кажем заедно: Фараоне, в името на Господ Исус Христос, пусни децата ни да служат на Бога! Фараоне, в името на Исус Христос, пусни родителите ни да служат на Бога! Фараоне, в името на Господ Исус Христос, пусни семейството ми, пусни служението ми да служи на Бога! Фараоне, в името на Господ Исус Христос пусни мен, съпругата ми да служим на Бога! Всяко робство на Фараона да бъде разрушено в името на Исус и нека язвите, които Бог праща да ги прати срещу царството на мрака, срещу Египет, срещу Фараона. В името на Исус,знамения, чудеса и велики дела!
Изпрати ангелите Си, Господи, с огнени мечове да воюват срещу силите на мрака, които са застанали срещу нас. Преследвай онези, които ни преследват и гони онези, които и гони онези, които ни гонят в името на Исус! Още един път: Господи, изпрати ангела Си и преследвай ония, които ни преследват, гони ония, които ни гонят, воювай срещу ония, които воюват срещу нас, бори се срещу тези, които се борят срещу нас, в името на Исус – Псалм 35. В мощното име на Исуса, небесни Боже, бори се срещу тези, които се борят срещу нас, воювай срещу онези, които воюват срещу нас, атакувай онези, които ни атакуват нас, преследвай тези, които ни преследват нас, гони онези, които ни гонят нас! Ангел Господен да ги преследва! Ангел Господен да ги гони в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Алелуя!
Нека кажем: Атака! Атака! Атака! Божия атака! Божия атака! Божия атака в мощното име на Исуса Христа! Всяка сила, която е вързала мен, дома ми, служението ми, в името на Исус Христос аз я връзвам нея и развързвам себе си, развързвам дома си, развързвам децата си, развързвам родителите, развързвам служението! Алелуя! Всяко оръжие, с което от тъмнината воюва с нас, в името на Исус да бъде строшено и нека огънят на Святия Дух да изгори оръжията на тъмната в мощното име на Исус! Било то предмети, било то думи, било то магии, било то чародейства, било то клюки, каквото и да е да бъдат разрушени в мощното име на Исус Христос! Защото затова се яви Синът на Бога, за да разруши, да взриви, да съсипе делата на дявола!
Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола!
Благодарим Ти, Господи!
Всеки фараон, който ни е държал роби, в името на Исус Христос му заповядваме, Ти Фараоне, в моето сърце, пусни ме да служа на Христос! Ти Фараоне, в сърцето ми, пусни ме да служа на Христос! Ти Фараоне, в сърцата на децата ми, пусни ги да служат на Христос! Ти Фараоне, в сърцето на съпругата ми, в сърцето на родителите ни, пусни ги да служат на Христос! Ти Фараоне, в семейството ни, в служението ни, в работата ни, пусни ни да служим на Христос, в името на Исуса Христа!
Небесни Боже, ако Фараон и неговото царство се съпротивляват на нашето освобождение, нека както Ти изпрати знамения чрез ръката на Моисей, така изпрати знамение срещу царството на мрака и този Фараон, нека огънят, нека знаменията, нека силата на Бога да разрушат царството на мрака, да разрушат веригите на робството, да разрушат робството и да бъдем свободни!
Където е Господният Дух, там е свобода.
Движи се, Божий Душе! Където е Господният Дух, там е свобода! Където е Господният Дух, там е свобода в името на Исуса!
Нека сега да се молим за болните. Молете се за себе си, молете се за семейството и за децата си и за близките.
Всяка болест /това е крепост на сатана/, в мен и в дома ми, ти не си добре дошла, ти си мой враг, аз те отхвърлям в името на Исус Христос. Както отхвърлям греха, така отхвърлям и теб, болест. В мощното име на Исус Христос, ти болест, излез от мен, излез от тялото ми, излез от мозъка ми, излез от очите ми, излез от костите ми, излез от кръвта ми, излез от тялото ми! Ти, болест, излез в името на Исус! Ти, дух на разрушение, дух на смърт, ние ти заповядваме, излез от нас, излез от семействата ни! В мощното име на Господа Исуса Христа, всяко нещо, което е дошло в мен или в дома ми да краде, да разрушава и да убива, аз го връзвам в името на Исус и заповядвам, излез, излез, излез и не се връщай! Всяка черна и тъмна птица изпратена от служители на тъмнината, в мощното име на Исус Христос Святия Дух и огън! Святия Дух и огън! Святия дух и огън!
Всяка стрела, която тъмнината е изпратила, изпраща или ще изпрати срещу нас срещу нас, всяка една стрела в името на Исус да бъде изгорена от огъня на Святия Дух, да бъде разрушена в името на Исуса Христа от Назарет! Алелуя! Всеки един завет, жертвоприношение, ритуал, церемония насочени срещу нас, срещу семейството ми, срещу служението ми, в името на Исус Христос от Назарет чрез кръвта на Божието Агне, чрез огъня на Святия Дух, чрез меча на Божието Слово да бъдат разрушени! Разрушени в името на Исуса Христа! Срещу всеки изпратен демон, срещу всеки изпратен срещу нас паднал ангел, нека Господи, да бъдат изпратени Твоите ангелски легиони да ги пленят, да ги арестуват в мощното име на Исус и да ги изпратят там, където им е мястото. В името на Исус Христос, нека ангелски легиони да бъдат освободени, да бъдат изпратени, да бъдат задействани да бранят, да воюват и да слугуват на нас, домовете ни и служенията ни.
Призовавам святата Христова кръв, кръвта на победата, призовавам святата Христова кръв върху нас, кръвта на живота. Призовавам святата Христова кръв върху нас, кръвта, от която сатана го е страх, огъня на Святия Дух, от който сатана го е страх, името на Исус, от което сатана го е страх, Божието Слово, от което сатана го е страх.
Вие сили на тъмнината, където и да се намирате, които воювате срещу нас, ние заставаме срещу вас в мощното име на Исус Христос и ви изгонваме, изгонваме, изгонваме в името на Исуса! Всяко началство, власт, сила трон, които воюват срещу мен дома ми и служението ми /молете се, аз ви водя в молитва/. Всяко началство, власт, сила, трон, име, които воюват срещу мен, семействато ми и служението ми да бъдат вързани в името на Исус, да бъдат арестувани, в името на Исус, да бъдат парализирани в името на Исус от Твоите ангелски легиони. Благодарим Ти, Господи! Пълен блокаж на силите на тъмнината в името на Исус! Всяка една тъмна сила, която е блокирала мен или е блокирала дома ми и семейството ми, блокирала служението ми или работата, всяка една тъмна сила, която ни е блокирала в името на Исус да бъде блокирана от Бога, да бъде арестувана от Бога, да бъде вързана от Бога! Всеки блокаж в живота ни да бъде разрушен! Ти, дух на блокаж, вън от мен! Ти, дух на блокаж, вън от дома ми, вън от семейството ми, вън от служението ми! Освобождение и победа в името на Исус! Победа! Пробив и победа! Пробив и победа!
Крепости на тъмнината в нас и домовете ни, крепости на тъмнината да паднат в името на Исус Христос. Крепости в ума и мозъка да паднат в името на Исуса Христа от Назарет. Провъзгласяваме освобождение! Всякакви древни зли корени, окултни корени, идолопоклонство и каквото и да е било зло от миналото в името на Исус нека да бъде изгорено от огъня на Святия Дух! Всички зли корени да бъдат изкоренени, зли основи да бъдат изкоренени в името на Исус! Ние искаме победа! Благодарим Ти, Господи!
Дух на болест и немощ, излез! Дух на болест и немощ, излез! Нечист дух излез! Зъл дух, излез! Нечист дух, излез! Зъл дух, излез! В името на Исус Христос, всеки един чужденец, който се крие в дома ни, всеки един чужденец, който се крие в нас, всеки един чужденец, който се е скрил в скривалищата си, ние заповядваме, говорим за демонични сили, излез! Излез! Излез и иди в бездната в мощното име на Исуса Христа от Назарет!
Всяка една врата, която е била залостена от сатана дълго време, о заповядваме ти на теб, врата и порта, отвори се в името на Исус! Отвори се в името на Исус! Отвори се в името на Исус! Нека бравите за лостовете да бъдат строшени в името на Исус и всяка врата, която сатана е залостил да бъде отворена. Да бъде отворена!
Тъмница. Всяка тъмница в живота ни да бъде отворена, тъмничните врати да бъдат отворени в името на Исус. Нека да има земетръс в царството на мрака там, където са вързани нашите пленници. Ако имаме семейни, братя, сестри, деца, децата ни да излязат от тъмницата. Ние да заповядаме: В името на Исус, заповядваме децата ни да излязат от тъмницата! В името на Исус заповядваме родителите ни да излязат от тъмницата! В името на Исус, заповядваме семействата ни да излязат от тъмницата! В името на Исус, заповядваме служенията ни да излязат от тъмницата! В мощното име на Исус Христос от Назарет да бъде светлина и да бъде свобода! Да бъде светлина и да бъде свобода!
Всяка една душа вързана от силите на ада, в името на Исус, ние заповядваме, излез, излез, излез на светлина! В името на Исус, заповядваме на децата си, стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос! Заповядваме на децата си, стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос! Сега заповядвам на себе си и ти заповядай на себе си: Стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос! Стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос, в името на Исус Христос от Назарет!
О заповядваме на очите, отворете се в името на Исус! Очите да прогледнат и да се отворят! Господи, отвори духовните ни очи в мощното име на Исуса Христа. Отвори духовните ни очи, за да виждат, отвори духовните ни уши, за да чуват. В името на Исус, заповядваме на ушите ни да се отпушат и да прочуят. Отвори ушите ни, Господи, отвори уши в нас в името на Господ Исус Христос от Назарет!
Сега се молим за тялото и казваме: В името на Исус, бъди изцелен! Бъди изцелена! Бъди изцелен! Бъди изцелена! Бъди изцелен! Бъди изцелена!
Христос ни изкупи от проклятието на закона
И затова ние го разрушаваме това проклятие в името на Исус.
като стана проклет за нас, защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво.
В името на Исус извикваме благословението на Авраам – дълъг живот, изобилие, благословение във всяко едно нещо.
Всяко нещо, което идва да ни изкушава с цел да съгрешаваме, вън от живота ни! Всеки един дух, който идва с цел да съгрешаваме, вън от живота ни! Всяко едно нещо изпратено от сатана в живота ни с цел да съгрешаваме, вън от живота ни в името на Исус! Плановете и стратегиите на сатана разрушени в дома ни! Плановете, стратегиите и клопките на сатана разрушени в дома ни в името на Господа Исус Христа! Всяко едно нещо, което идва с цел да ни събори, да ни разрушава живота, да ни убива, в името на Исус, вън от нашия живот! Всяко едно нещо, което идва в живота ни с цел да ни разболява, вън от живота ни! Всяко едно нещо, което идва в живота ни с цел да съкрати живота ни, вън от живота ни!
Призоваваме святото име на Исуса Христа, призоваваме, Господи, Твоите ангели в наша защита, в наше служение и воюване в името на Исус!
Атакувайте сега, молете се за семействата си, молете се за болните около вас. В името на Исус аз се съгласявам с вас. Бъдете изцелени! Бъдете свободни! Бъдете победители! Пробив! Пробив и победа в мощното име на Исуса Христа! Чуваме шум на победа, чуваме звук на победа, чуваме глас на победа в името на Исус Христос. Пробив!
Заповядайте на морето, простираме жезъла и заповядаме на морето, отвори се! Отвори се! Отвори се в името на Исус! Морето се отваря! Бог прави път там, където няма път, Бог отваря врата там, където няма врата, Бог отваря път там, където няма път в името на Господа Исуса Христа. Благодарим Ти и Ти отдаваме слава и хвала, святи Боже!
Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духът Ми – казва Господ на силите.
Огъня на Святия Дух! Огъня на Святия Дух! Огъня на Святия Дух! Благодарим Ти, Господи! Идва победа, идва свобода! Нека да празнуваме победата, нека да благодарим на Бога за победата, нека да благодарим за пробива. Нека да изповядаме пробива и победата. В името на Исус приемете го с вяра! Приемете с вяра, ще видите пробиви. В следващите дни, в следващия месец ще почнете да виждате пробиви в живота си. В името на Исус Христос от Назарет благодарим Ти, Господи! Приемаме с вяра. Приемаме с вяра в името на Исус.
В името на Исус изповядваме победата, благодарим за победата! Отдаваме слава и хвала за победата! Нека вдигнем ръце и да благодарим за победата и нека да хвалим Господа. Приемете победата!
Повече от победители чрез Исус Христос!
Бог винаги ни води в победоносно шествие в Христа Исуса!
За всичко имам сила чрез Оня, Който ме подкрепя!
По-велик е Този, Който е в мен от оня, която е в света!
Никакво оръжие скроено против мен няма да успее и аз ще победя всеки език, който се надигне на съд срещу мене. Това ми е наследството като Господен слуга и правдата ми е от Господа!
Благодарим на Бога! Благодарим Ти!
Във всичко това ставаме повече от победители чрез Исуса Христа, Който ни е възлюбил!
Благодарим на Бога и нека да отдадем слава и хвала. Алелуя!

Поучение Изход