Духът на питон и тъмницата

ДУХЪТ НА ПИТОН И ТЪМНИЦАТА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 13.07.2017
https://www.youtube.com/watch?v=zk9HvxBni6w

Започваме нашето богослужение. Бъдете благословени в името на Исус.
Слагаме цялата служба под кръвта на Исуса. В името на Исус просим благодат от Господа. В мощното име на Исус просим достатъчно легиони ангели, които да служат, служебни ангели които да служат, ангели които да ни пазят, гардове, войнстващи ангели, освобождаващи ангели, изцеляващи ангели. Господ да изпрати Своите ангели с легиони да служат, да воюват, да ни бранят в мощното име на Исус, нас, домовете ни, децата ни, родителите ни, служение, работа, бизнес, всичко що сме и всичко що имаме да бъде под защитата. Нека Господ да постави огнена стена около нас в мощното име на Исуса Христа. И Самия Господ казва, че Той е огнена стена около нас в Захария, много интересно слово има.

Зах.5:5. Аз ще бъда огнена стена около него и ще прославя сред него /славата около него/

Огнена стена около нас е Господ и Той ще прави защита около нас. Благодарим на Господа.
Нека се помолим: Господи, Ти бъди огнена стена около нас. Бъди Ти огнена стена около богослуженията, бъди огнена стена около семействата ни, бъди Ти огнена стена около работата ни.
Нека отидем сега в книгата Деяния на апостолите 16 глава, 16 стих.

Павел каза: като отивахме на молитва /обърнете внимание на думата молитва/, срещнахме една слугиня у която имаше дух на предсказание

В нея имаше дух на предсказание. Тук се казва дух на Питон. Всички преводи, които съм видял казват дух на предсказване, но единствено съм видял в испанската Рейна Валера превод, античния вариант се кава – espirito pitonico, т.е. казва се дух на питон. Това е според гръцкия превод. Самата дума на гръцки е ахе, питон, точно това е думата. Това е името на духа, така че духа който е бил в това момиче, което е предсказвало се е наричал дух на питно. Ясно е, че има такъв дух и искам да обърнем внимание на това. Понякога ние пренебрегваме духовете и имената им. Виждате тук какво се получава – говори се на дух на питон. Каквото е питона в естественото, така е този дух в духовната област, защото това не е физическа, това е духовна личност, която има характеристиките на питон. Те отиват на молитва и ги среща тази слугиня и тя има този дух на питон, или дух на предсказване.

И докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си

Да имате предвид врачуване, предсказване, гадаене и други такива, са свързани с този дух на питон. Тези, които ходят на такива места да внимават, защото това е опасно. Те отиват на молитва и срещат този дух, срещат момиче, обаче това момиче има в себе си този дух и чрез този дух е докарвала голяма печалба на своите господари чрез предсказването си. Интересно, че те отиват на молитва и ги среща питон. Защо питона ще срещне хора, които отиват на молитва? Какво прави всъщност питона? Питонът се увива около жертвата с цел да я погълне. Питонът поглъща жертвата си цяла, той не я разкъсва. Питонът се увива около жертвата и жертвата диша – вдишва и издишва и в момента в който жертвата издиша, питана затяга обръча. Обикновено питона не чупи костите на жертвата си, а просто я задушава. И това е много важно за нас като християни да разберем за духовния питон, който среща нас, семействата ни, църквите. Обикновено този питон може да не строши структурата на църквата, може да не строши администрацията на църквата, може не строши организацията на църквата, но може да задуши църквата. Може да задуши семейството? Как – като задуши молитвата. Забележете, те отиват на молитва излиза един конфронтиращ дух, наречен питон срещу тях. Целта на който е да спре молитвата. Защо е толкова важна молитвата? Исус казва в Лука 19 глава – домът ми е дом на молитва. С други думи, молитвата е най-характерната дейност на църквата. Молитвата представлява дишането на християните. Където няма молитва, там няма дишане, там няма живот и затова питона какво иска да направи – иска да спре молитвата в църквата, да спре молитвата в семейството, да спре молитвата на отделния християнин. Защото общо взето ние се молим обща молитва в църквата, семейна молитва и персонална молитва. Има и молитви, които се правят на национално ниво и т.н. Целта на този дух е да задуши молитвата. По време на молитва какво правим – по време на молитва ние дишаме. Когато се молим вдишваме духа на Бога, когато се молим ние вдишваме словото слово на Бога. Когато издишаме, ние издишаме духа на Бога, т.е. помазанието и словото на Бога. А ние като проповядваме какво правим – трябва преди това да сме вдишали, за да имаме какво да издишаме. Ако не сме вдишвали ние проповедниците, няма какво да издишваме. Ако не сме приели слово от Бога, няма какво да ви дадем. Както Петър каза – каквото имам това ти давам. Нямаме ли нищо, няма какво да дадем. Затова е толкова важна молитвата – вдишване и издишване, живот. Молитвата е вдишване и издишване, но виждате че има врагове. И този дух, който излиза срещу Павел и другите се нарича дух на питон, чиято цел е да задуши молитвата и в резултат задушаването на молитвата е задушаване на дишането, а дишането е духа. На гръцки език, пневма или пнеума, думата означава дъх, дух, вятър. Духът е дъхът, няма ли дух няма дъх и ето това прави този дух на питон, задушава и някои вече са задушени. Искам да ви каже, че може тялото да е цяло, костите да са цели, плътта да е цяла, да няма никакво разкъсване по плътта, органите да са цели, обаче ако няма дишане – тялото е мъртво. Забележте това нещо. Няма дишане – тялото е мъртво. Питонът за разлика от отровните змии, те имат друга стратегии. Те са по-слаби, по-немощни, но те разчитат на отровата и цялата работа за тях е да захапят местото, да впият предните два зъба, които имат едни торбички отзад, които се пълни отровата, резервоарчета и тези предни зъби са с тръбички и те са кухи. Само като ги впие тия предни зъби вътре в тялото, пуска отровата и отровата, когато влезе вътре това което прави е, че съсирва кръвта и разделя на две части – отдолу остава съсирена, отгоре остава вода. Тая кръв вече като е съсирена тя задръства кръвоносните съдове, блокира всичко и човек не може да живее по този начин. Разбира се, има един такъв случай с една змия в края на Деяния на апостолите, когато тая змия при огъня се впива в ръката на Павел, Павел я тръсна в огъня и не почувства никаква вреда. Силата на Святия Дух в него не го парализира смъртоносно, той я тръсна в огъня. И аз искам да ви кажа, че това е решението на всеки дух на змия. Исус каза – ще настъпваме змии и скорпиони. Каза каза, че ще настъпваме змии, значи има змии, но той говори за духовни змии, не за естествени натурални змии. Змии и скорпиони в духа съществуват и тяхната цел е да отровят жертвата и да я убият. Има някои, които са отровени, независимо дали отровени от огорчение, отровени от непростителност или от нещо друго, но някакъв вид отрова. Отровен от неверие, има различни видове отрови които пуска врага, за да убие човека. Влезе ли в кръвоносната система, човека е блокиран и убит. И целта е дори и християните да атакуват, защото както виждате в 16-та глава питона атакува Павел и в 27,28 гл., когато става въпрос за тази отровна змия атакува Павел. Исус каза обаче –
давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони и на цялата сила на врага

Виждате змиите и скорпионите са враг. Това означава, че дух на змия, дух на скорпион, дух на питон и нищо няма да ви повреди по никакъв начин. Това означава, че ние имаме врагове. Ето тук в 16 глава един такъв враг среща Павел и както казах структурата може да остане, организацията може да остане непокътната, всичко може да е същото. Исус в Откровение казва на едно място – на име си жив, но си мъртъв, т.е. външно структурата, всичко може да е живо, но вече може да има настъпила смърт. Вижте змиите как атакуват смъртта. Чрез питона смъртта атакува дишането, духа, атакува молитвата, обаче чрез отровните змии атакува кръвта. И аз искам да ви кажа, това на нас ни говори колко важен е Святия Дух и колко важна е кръвта на Исус. Виждате ли какво прави отровната змия – атакува кръвта на Исус. Това откровение в момента получавам. Отровната змия, духа на такава змия била тя пепелянка, усойница, кобра или каквито и да са отровни змии, отровата на змията има за цел да атакува, да разруши, да убие кръвта. Кръвта на църквата е кръвта на Христос. Тялото Христово без кръвта на Христос е мъртво. Това е, което иска да отрови кръвта на църквата. С други думи, приятели, откровението за кръвта на Исус е абсолютно жизнено важно. И отрова нейната цел е да блокира знанието и откровението за кръвта на Божието агне. А питона има за цел да блокира дихателната ни система, нашите взаимоотношения със Святия Дух, нашата молитва. Те отиват на молитва и ги среща слугиня, която има дух на питон, на предсказание.

с.17 Тя върви след Павел и след нас и казваше: тези човеци са Божии слуги, които ни проповядват път за спасение

Този дух на питон очевидно е дух на предсказване и това, което този дух предсказва е вярно. И днес много хора се заблуждават от това, че ако някой им предскаже нещо и вярно трябва да е от Бога. Говоря за Божии служители. Някои отиват в тази крайност да атакуват Божиите служители. Не, не, аз говоря за служители на Сатана – врачки, гледачки, баячки и други подобни. И казва: вярно ми каза, брат, вярно ми каза. Този дух казва вярно нещо. Той каза – тези човеци са Божии служители и възвестяват път за спасение. Вярно ли е това – вярно е. И това правеше много дни докато те ходят на молитва. Този дух какво иска да направи – иска да отвлече вниманието да не е насочено към Христос, да не е насочено към молитвата, даже ако щеш да привлече вниманието да не следват Павел дори, който ги предвожда на молитвеното място, а да последва него, защото този дух казва нещо, което е вярно. Отклонява, казва частична истина с цел да обърка хората и да ги отклони. Щом казва частична истина, може би и пълна ще каже. Така разсъждават хората.

Това тя правеше много дни, а Павел отегчен, а друг превод казва: като му дотегна, обърна се и рече на духа

Тук искам да ви кажа нещо – има хора, които говорят неща на пръв поглед просто верни работи, обаче просто ти досажда на ухото да го слушаш, ще ти се да избягаш някъде. Уж по Библията, верни неща уж говори, ама ти иде да избягаш някъде, дотяга ти. Тук казва отегчава те. Чувстваш, че нещо не е наред, думите са верни, но кое – духът е неверен. Виждате, че това свидетелство което дава този дух чрез тази жена е вярно свидетелство, но чрез погрешен дух. Духът на питон имитира Святия Дух, забелязвате ли го? Той имитира думите на евангелието, имитира думите, които Святия Дух би трябвало да каже. Обаче, отегчи Павел. Павел, първоначално няколко дена вероятно не е бил наясно за какво става въпрос. Тя е свидетелствала, той е мълчал, чувствал е че нещо не е наред, но не е би сигурен. В един момент, обаче той отегчен започва да разпознава, че това нещо, което се говори не е от Бога, че то е от дявола.

Той се обърна и рече на духа /не рече на жената/, рече на духа на питон: в името на Исуса Христа, заповядвам ти да излезеш от нея и духът излезе същия час

Той конфронтира дух, не конфронтира жена. И духът излезе от нея.

Тогава господарите й, като видяха че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павел и Сила и ги завлякоха на пазара при началниците

Виждате, че този дух е бил надежда за печалба.Нечистите духове всъщност какво правят. Отиваш някъде и ти казват примерно – 50 лв.консултация, 30 лв.това и не знам си колко лева. Значи, тези които ходят при врачки, баячки, отиват и си плащат. При Бога няма такова нещо. При Бога е благодат, цената е платена. Отиваш и получаваш по благодат от Бога.

изчезна надеждата им за печалба, /естествено, понеже губят тези господари/, хванаха Павел и Сила и ги завлякоха тука при воеводите, казаха тия хора са юдеи и бунтуват града ни

Значи, дават фалшиво свидетелство. Те отиват на молитва. Искам да ви кажа – много хора се връзват, когато се говори против Божии служители. Тези хора Павел и другите отиват на молитва до реката да се молят. И единственото, което направиха е, че изгониха един дух на питон. Когато атакуваме духовете, които са от сатана, това което се получава е, че те се опитват да контраатакуват. Този дух на питон, неговите началници, едно че него са наказали, второ, че те искат да накажат Павел и Сила, защото чрез този дух на питон те не само са печелели, но този дух на питон е бил хванал целия оня район и го е задушил. Целият район е бил задушен, бил е под контрола на този дух на предсказване и питон. И затова идва тая контраатака и това фалшиво обвинение – бунтуват града ни. А те никого нищо не бунтуват. Обвиняват ги в гордост, обвиняват ги в бунт. Първото нещо обвинение в гордост и бунт. И казват –

проповядват обичаи, каквито нито като римляни, не бива да приемаме, нито да изпълняваме

С други думи, това което проповядват е против закона. Ето това обвинение, което се отправя против Божиите хора – това, което говорят е против закона и това не е вярно. Това пак е лъжа.

Тогава тълпата налетя срещу тях

Народа, какво, народа му дай само да намрази някой. Пускат се някои отрови в медията или където и да е и народа да намрази някой и да се втурне да го унищожава и убива.

налетя срещу тях, а воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият с тояги

Следващата стъпка вече е бой, започва бой с тояги. Сега може да не бият служителите с тояги, но могат да ги бият с думи. Думите са тояги. Може да не хвърлят камъни да ги убият, те може да ги убиват с думи, с имейли, с писаници, това също са смъртоносни оръжия.

И като им наложиха много удари ги хвърлиха в тъмница

Тъмницата е затвор. Тоест, какво иска да направи дявола – иска да задуши молитвата, да задуши дишането на църквата и как може да го направи – като вкара лидерите, които учат хората да се молят, учат ги да следват духа, да ги вкара в тъмница. Да ги затвори по някакъв начин да не могат да функционират. Иска да блокира дейността им.
Затова искам да ви кажа приятели, който и да ви лъже по какъвто и да е начин, колкото и реално да изглежда, не заставайте срещу Божии хора по никакъв начин, да ги вкарвате в тъмница, да ги вкарвате в затвори и подобни неща. Не си слагайте грях на душата, защото днес може да ви изглежда много добре, но един ден на съда е важно как ще изглеждат нещата. Не е важно как ще изглежда днес, да кажем: ами, ние така си мислехме. Обаче, не може с това да отидем на съда. Трябва да бъдем много внимателни. Да не ги хвърляме в тъмница, да не ги хвърляме в затвор, напротив, нека Божиите хора на свобода да бъдат да могат да вършат Божията работа.

И ги хвърлиха в тъмница и заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази

Сложиха и в тъмница и им сложиха стражар, т.е. тъмничен пазар. И аз искам да ви кажа нещо тука – някои от вас се намират в момента в тъмница, се намират в затвор. Даже може да не сте вие, може да са някои членове на семейството ви, които се намират в затвор. Може да бъде затвор от наркотици, алкохол, може да бъде затвор от взаимоотношения, които ги държат в затвор. Може да бъде затвор на страх, парализирани и т.н. Но има духовни затвори, както казахме тука духовен питон, който беше арестуват от Павел и изпратен на място, където трябва да бъде. Този дух на питон повече на може да се върне там. Районът е свободен, но този контролиращ дух, това началство, което е управлявало този район и следващото което е на тези служители да бъдат хвърлени в тъмница и им се постави пазач или стражар. Разбира се, това е физически стражар, но аз искам да ви кажа, всяка тъмница има духовна тъмница, духовен питон, духовни стражари. Разбирате ли, Бог на нас ни е дал ангели пазители, но дявола също преназначава на стражари-пазители. Ангелите пазители ни пазят, за да може да бъдем свободни да се движим в Божията воля, а пък пазачите, които сатана поставя имат за цел да вържат човека. Аз искам да покажа, ако искате да видите за какви стражари става въпрос, помислете си за някой човек, даже може да е християнин. Вие знаете, че християните си имат ангел пазител, християнин човек може да е, обаче който е вързан и парализиран. Вие виждате, има такива които си стоят в къщи не смеят да излязат навън. Те си имат стражар, който ги пази. Има хора, които са като с вързани ръце, не могат да действат. Други пък краката им са вързани във вериги, не могат да се движат. Искат да се движат, не могат да се движат нещо ги спъва, като спънат кон. Има хора с блокирани мозъци, просто мислите ми са блокирани, объркани, ти обясняваш, но този човек е арестуван от такъв стражар и е в тъмница. Не може просто с благи думи, не може с желание да стават нещата, тук трябва воюване да има за това нещо.

И като получи такава заповед, стражара ги хвърли във вътрешната тъмница

Сега забележете има тъмница, има и вътрешна тъмница, т.е. строг тъмничен режим. Не просто тъмница, а вътрешната тъмница. Има различни степени.

И нозете им стегна в клада

Защо трябваше да бъдат стегнати нозете им – за да не ходят и да вършат това, което вършеха. Дяволът иска да върже нозете на Божиите служители. Какво казва Библията?

Колко блажени са нозете на ония, които проповядват благовестието

Какво дявола иска да направи? Да върже нозете на служителите да не могат да пътуват. По различен начин може да бъде, но искам да ви кажа, че погледнете в книгата Деяния на апостолите, която е наш образец, ап.Павел на едно място ли стоеше или пътуваше? Като се съпостави днешното разбиране за служението с тогавашното разбиране за служението. Аз смятам, че книгата Деяния на апостолите е образец. В църквата има два вида служения, едните са локални служения, другите са пътуващи служения. Като погледнете в книгата Деяния на апостолите ще видите, че там пътуват апостолите, пътуват пророците, пътуват учителите. Евангелизатор се споменава в осмата глава на Деяния, Филип, другаде в Новия Завет се споменава евангелизатор в Ефесяни 4:11 петкратното служение на евангелизатора. Два пъти се споменава в Новия завет евангелизатор. Пастирят се споменава в Ефесяни 4:11, друго място не мога да се сетя да се споменава служението на пастиря. В Новия Завет се споменава много апостоли, пророци, учители. Примерно 13 глава на Деяния, пророци и учители бяха се събрали молеха се, постеха и изпратиха Павел. Какво виждаме в Новия Завет? Виждаме тези служения апостоли, пророци, учители, които са в движение. Те обикалят по църквите. Ако обърнете внимание Павел, по какъв начин той пастируваше църквите? № 1 чрез посещение. Можем ли да кажем за Павел, че той не върши работа понеже на стои в локална църква? Ап.Павел чрез посещения пастируваше и насочваше църквите и втори начин, чрез писма, които ние наричаме послания. Това са двата начина, по които той действа. Единия начин чрез посещение и втория чрез писма. Единият начин е чрез пътуващо служение, другия начин медийно служение, ако го приложим в днешно време. А в самите местни църкви, в местните гроздове да го наречем така на лозата, /лозата е една, но има различни гроздове, различни места/, във всеки един от тия гроздове местни има така неречените стареи на гръцки презвитери или епископи. Стараи означава така наречените стареишини или презвитери, т.е. по-старите братя, по-зрелите братя. Някой, който е по-зрял бива ръкоположен, за може какво да прави, да наблюдава, на помага и да слугува. Другата дума е епископ. Какво означава епископ? Епископ значи надзирател. Значи имаме стареи, които са надзиратели, т.е. в местния грозд, в местната църква, трябва да има стареи или надзиратели, които да наблюдават делото, да се грижат за овцете, както пастиря се грижи за овцете, а другите служение, така да се каже пътуващите служения, както на ап.Павел служението те минават, наминават, навестяват, насочват, дават учението, както виждате доктрината кой я даде – Павел я даде. Чрез тия послания той казва – това правете, това не правете, това е учението, това не е учението. Той носи учението, показва как трябва да се движат, но вече в местната църква се движат в тези граници и си имат хора, служители зрели, надзиратели които надзирават тялото, а тези пътуващи служители, минават, пътуват и насочват. Ето виждате какво врага искаше да направи. Да хване нозете им в клада, т.е. да спре пътуващото служение. Днешно време как пътуваме – пътуваме в пространството, но пътуваме и чрез медиите. Било то чрез писма, книги, видео предавания, видео файлове, аудио, на живо, както в момента предаваме, това е вид пътуване. Естествено, врага не е щастлив от такива неща. Трябва да имаме предвид, затова трябва да оставаме на Божията страна.

Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха

Виждате картината е много отчайваща. Те са вързани двамата Павел и Сила, стражар има, който ги пази, вътрешна тъмница, окови, врати, ключалки и всичко това, присъда. Те са вече в една ситуация не за завиждане. Обаче вижте реакцията на Павел и Сила. Започнахме със 16 стих, където се казваше, че те отиват на молитва и тогава ги срещна духа на питон и искаше да ги спре от молитвата. Те го изгониха, но след това ги хванаха и вързаха, спираха им движението и смятаха да им спрат и молитвата, обаче посред нощ, това дори е духовна нощ. Когато се намираме по средата на духовна нощ, атака, имайте предвид, че служителите на сатана нощно време функционират най-много между 2 и 4, когато ние сладко си спим, те работят неща, които не ги знаете какви са. Какви неща се изричат срещу вас, какви неща се правят срещу вас, не знаете. Събуждате се сутринта без да сте наясно какво е станало тази нощ. Затова е толкова важна и сутрешната молитва.
Павел и Сила посред нощ какво правеха – молеха се. Те не позволиха нито на духа на питон, нито на оковите, нито на тъмницата, нито на стражаря да ги спре да се молят. Ето това искам да ви кажа. Много хора се оплакват. Вижте, приятели, ако се намирате в тъмница вие, или семейството ви, или бизнеса, или служението, или децата ви, или родителите ви, каквото и да е било да се намира в тъмница, да е оковано в окови, разберете, че няма друго разрешение. Разберете, питона задушава молитвата ви, задушава духа, а стражарите, които са ви назначени, повярвайте, искам да ви кажа нещо – сатана има стражар персонален за тебе, който и да си. За всеки един той е изпратил персонален стражар. Ние трябва да се научим да активираме ангелите, които са ни дадени чрез молитва, за да не може тия стражари да си вършат работата. Те трябва да бъдат вързани, не ангела да е вързан, стражарите трябва да са вързани. Има стражар в семейството ви. Има стражар за църквата ви, за бизнес, за всяко нещо, има отговорник, има стройна организация както в Божието царство, така и в царството на мрака. Затова ние трябва да разберем ето го ключа – Павел и Сила посред нощ вместо да се оплакват, че бяха обвинени невинни, затова че вършат Божията воля, бяха обвинени несправедливо, бяха бити с тояги, много удари казва, значи са имали рани, в тъмница са вкарани, стражар им е сложен, вериги са им сложени, те можеха да се оплакват, можеха да подават петиции, молби можеха да подават до правителството, те обаче заложиха на духа. Не просто да кажат – аз уповавам на Бога. Понякога казваме уповавам на Бога, а всъщност оставяме нещата на дявола. Не за това говорим. Говорим за реално действие на вяра – молитва отправиха към Бога с хваление. Казва славеха Бога, хвалеха Бога и се молеха. Молитва с хваление. Какво показва хвалението – вяра. Те вярват, че молитвата им се чува и хвалят Бога. Така че, те започнаха да се молят и да хвалят Бога. И казва – затворниците ги слушаха. Значи имаше и други затворници с тях, които слушаха какво става. Изведнъж обаче се казва, Святият Дух действа изведнъж. В Деяния на апостолите – внезапно става фучене като силен вятър. Тука изведнъж става голям трус, голям земетръс. Искам да обърнете внимание на този земетръс. За какво говори този земетръс? Говори за това, че ангел от Господа пристигна. В резултат на тези молитви на Павел и Сила, пристигна ангел от Господа, тежка артилерия. Като пристигна ангела, той пристигна със своя легион. Пристига ангел от Господа в резултат на техните молитви, които те принасят през нощта. И като резултат става трус. Този трус са го усетили физически, но всъщност този трус е главно духовно, физическото е само отзвук. Те отиваха да се молят /това е духовна дейност/, среща ги дух на питон, който си е дух, хванаха ги, вързаха ги, сложиха ги в тъмница, сложиха стражар. Това, което се получава е, че всъщност тези планове, стратегии на врага, можеха да бъдат разбити само с подходяща, агресивна молитва. Този трус, който се получи разтърси основите на духовната тъмница. Ето какво казва:

Тъмничните основи се поклатиха /или се разтърсиха/ и веднага /отново думата веднага/ всички врати се отвориха

Приятели, искам да ви кажа, тези врати са били затворени много здраво. Никой не може да излезе оттам. Но като дойде ангела на Господа и предизвика целия този трус на основите на мрака, казва се, че не една врата, а всички врати се отвориха. Всички тъмнични врати се отвориха с какво – с молитва посред нощ. Нощна молитва. Нощта физически означава нощ, но също означава – когато се намирате в духовна нощ, в тъмнина, в тъмница, арестувани от врага, не се чудете какво става. Има назначени стражари, има пазачи, има окови, има затворнически врати, има тъмница, има вътрешна тъмница, всичките тези неща са срещу нас. Ако се намираме в това нещо, решението е това, което Павел и Сила направиха. Те преди това отиваха на молитва, когато срещнаха духа на питон и сега отново през нощта не можеха да отидат на молитва, но там се молеха на Бога. Независимо къде си. Иска да ви кажа не се притеснявайте сред невярващи ако сте, невярващи да го кажем, това са хора затворници. Противници, това са хора затворници. В каквато и атмосфера да се намираме, ние можем да се молим. Можем да се молим тихо, можем да се молим в сърцето си, в духа си. Можем да намерим място да се молим. Не се възпирайте заради това, че се намирате на място, където хората не вярват. Нека молитвата ни да не престава заради това, че около нас има затворници. Затворниците можеха да кажат – ние искаме да спим, пазете ни тишина и т.н., но се казва, че затворниците ги слушаха. Ние не трябва да парадираме. Искам да ви кажа, че Павел и Сила се молят в тъмнината на нощта, молят се във вътрешната тъмница, заобиколени от стражари, оковани във вериги. Нищо не можа да спре тяхната молитва. Искам да ви кажа, че нищо не може да попречи на молитвата ви – нито тъмници. Йона се моли, казва „от корема на рибата“. Той казва от ада се моли. Искам да ви кажа, че където и да се намираме, има небе над нас. И нищо да не спира молитвите ви. Нито в семейството, нито в църквата, нито персоналната молитва. Често пъти ми се иска да помогна на хората, виждате, че има свидетелства как Господ действа, обаче за какво ги правим тези молитви, които слагаме в Интернет, за да може вие, скъпи приятели, да вземете тези молитви и да се молите с тях. Не слушайте хората, които ви казват – тези молитви не работят, това не работи. За тях не работи, защото не вярват. Те си мислят, че вие само рецитирате. Но вие можете да говорите молитвата с вяра и да получавате резултати, пък кой каквото иска да си говори, и кой каквото иска да си мисли. Това ви казвам, че ако мога да ви науча да се молите агресивни, военни молитви, които да атакуват тия крепости, тия тъмници, затвори, да можете да разклатите основите на тъмницата, така че всичките врати да се отварят, не само вие ще бъдете свободни, но всички. Защото вижте какво казва:

И оковите на всички паднаха

Не само на Павел и Сила оковите паднаха. На всички, които се намираха в тъмницата оковите паднаха. Ако ние се научим да се молим както трябва, оковите на хората, които са около вас, вашите скъпи братя, сестри, майки, бащи, вашите семейства, оковите ще започнат да падат, заради вашите молитви. Не защото много ги убеждавате, а защото ще паднат тъмничните окови, които са ги вързали. И това зависи от твоята молитва и от моята молитва. Нека не обвиняваме хората, че не приемат. Нека ние да вземем отговорността, да се обърнем в тази тъмна нощ, така че да може основите на тъмницата да се разклатят, да се разбият, вратите да се отварят и оковите на всички около нас да падат, в името на Исуса Христа.
И след това, 27-и стих и нататък става въпрос за тъмничния началник, който се уплаши, че са избягали и ще се самоубият, Павел му каза – недей да го правиш. Той каза- какво да правя, как да се спася? Павел каза – повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целия ти дом. Вие го знаете този стих. Ако вярвате в Господа Исуса, ще се спасите вие и целия ви дом. Ама като казва вярвате, това не означава да кажа – аз вярвам. Това е бедно нещо. Това, което Павел показа тук е вяра. Дори в тъмната килия, в тъмната нощ, стоят в молитвата, не хленчат. Няма полза от хленчене и оплакване, има полза от молитва, приятели.
В името на Исуса Христа, нека Божията благодат да бъде с вас. Амин!

Пазете се най-вече от невярващи вярващи, защото невярващите ги знаете, че не вярват. Опасни са тези вярващи, които са невярващи. На думи са вярващи, на сърце са невярващи. И на дела са невярващи. Тези, които ще ви кажат, че това не работи, че друго не става, всичко е възможно, казва Библията, всичко е възможно, за този, който вярва обаче. Не е проблема във възможността, проблема е във вярата. Не вярвайте на невярващи вярващи или не вярвайте на невярващи християни. Вярвайте на вярващи християни. И ще ви кажа, че всичко е възможно за Бога, всичко е възможно с Бога, всичко е възможно за оня, който вярва в Бога.
Някой ме беше питал: къде в Библията пише, че можем да гоним демони от вярващи хора. Исус изобщо не поставя този въпрос, това го поставят невярващи хора. Аз пък поставят този въпрос – къде в Библията пише, че е забранено да се гонят демони? Защо мислиш, че трябва непременно да го има точно това. Како примерно в Библията се използват молитвено кърпички, нали? И казват само това може да се използва. Защо се хващаме за буквата? В Библията пише, че на Павел взимаха кърпички и престилки и ги носеха по болните. Ама, къде пише в Библията, че не може да се използва и друго нещо. Може да не е кърпичка, може да е салфетка или нещо друго. Може да е лист хартия, върху който е отправена молитвата. Може да е вода, може да е масло. Може да е каквото и да е, да се занесе при болния, стига да има помазание, стига да има вяра – ще стане. Може да купиш кутия бонбони и те да са същото нещо. Ние обичаме да блокираме нещата, обичаме да хващаме буквата. Нека никой да не ви спира и да не ви спъва във вярата. Бъдете силни във вярата. Бъдете свободни във вярата. Действайте, спасявайте хора, проповядвайте, нека Бог да върши чудеса в живота ви. Да идват благословенията на Бога в живота ви, в името на Госода Исуса Христа. Четете словото и вярвайте всичко каквото пише. Всичко е възможно, за този който вярва в Бога.

Молитва срещу тъмницата и духа на питон