Молитва срещу тъмницата и духа на питон

МОЛИТВА СРЕЩУ ТЪМНИЦАТА И ДУХА НА ПИТОН
https://www.youtube.com/watch?v=zk9HvxBni6w
/втората половина/

Ще се молим върху този пасаж от 16-26 стих на 16-та глава на Деяния на апостолите.
Благодарим за привилегията на молитвата. Молитвата е влизане в духа. Боже, благодаря Ти, че чрез молитвата влизаме в духа. Благодаря Ти, Господи, научи ни на молитва. В името на Исус, научи ни да се молим. Нека кажем: Господи, научи ни да се молим! Господи Исусе, научи ни да се молим!

В Захария 12:10: Дух на благодат и моление

Сега да поискаме дух на благодат и моление, в името на Исус. Нека да поискаме от Бога дух на благодат и моление. Искаме дух на благодат и молитва.

2 Кор.4:13 Дух на вяра искаме

В името на Исус искаме дух на вяра. Молим се за дух на вяра. Всяко неверие от нас да се махне, в името на Исус.
В името на Господ Исус, връзвам всяко неверие в мене и дома ми и заповядвам да напусне. В името на Исус разрушавам всяко наследствено проклятие по майчина и бащина линия в дома ми. Всяко наследствено проклятие на неверие да бъде разрушено в мощното име на Исус Христос от Назарет. В името на Исус се отричам и отхвърлям всеки дух на колебание, съмнение в ума ми, разрушавам делата му и заповядвам да напусне, в мощното име на Исус. Всеки дух на страх в мене и дома ми го връзвам и заповядвам да напусне в мощното име на Господ Исус Христос от Назарет. Всеки дух на безмолитвие, молитвен блокаж, в името на Исус, молитвен блокаж, връзвам те, разрушавам блокажа и те изгонвам в мощното име на Исус Христос от Назарет. Благодарим Ти, Господи.
В името на Исус се отричам от дух на питон, дух на предсказание, на чародейство, дух на гадателство, на врачуване, в мощното име на Господ Исус Христос се отричам от този дух. Дух на питон, връзвам духа на питон в моето семейство, връзвам и арестувам духа на питон в служението, в църквата. Връзваме и арестуваме духа на питон в мощното име на Исус Христос от Назарет и както Павел хвърли змията в огън, нека бъде хвърлен в огъня в името на Исус. Огън и съд върху този дух. Исая 4:4 дух на огън и съд. Дух на огън и съд върху този дух на питон.
В името на Исус се отричаме по майчина линия, по бащина линия до всяко допитване до врачки, баячки, гледачки, екстрасенси, всякакви чародеи, магьосници, каквото и такова нещо да е имало. Спиритисти, медиуми, отричаме се в името на Исус от това наследствено проклятие по майчина и бащина линия. Почти навсякъде го има това нещо –допитване до Ванга и не знам какво си. В името на Исус се отричаме, разрушаваме тия вериги, наследствени вериги, в мощното име на Исус Христос от Назарет. Благодаря ти, скъпи Боже.
Да се молим за този дух на питон, защото повечето го имат това нещо, за да може в регистрите на сатана да се изтрие всякаква такава негативна информация. Имайте предвид, че всяко нещо, което врага прави го прави на база информация. Който има повече информация, печели битката. Те си имат шпиони и пращат шпионите да проучват и да получават информация за нас, не само за нашия живот, но и информация за живота на дедите ни, по майчина и бащина линия, за да могат да се хванат за някаква законна основа да ни тормозят.
Така че, в името на Исус Христос от Назарет, ние прилагаме кръвта на Исуса върху всеки демоничен регистър по майчина линия, по бащина линия, чак до корена. До корена на всяко проклятие. В името на Исус, всяка такава информация, кръвта на Исуса да бъде приложена върху нея. Ние прилагаме също и извикваме огъня на Святия Дух да изгори всеки демоничен регистър по майчина линия и по бащина линия. В нашия живот, всяко нещо което в миналото нашите деди са извършили и ние сме извършили, Господ ни прощава греховете като ги изповядаме и се покаем, но в името на Исус всичката тая информация, огъня на Святия Дух да я изгори. Всяка демонична информация срещу нас, която се използва, за да ни обвинява и клевети от обвинителя на нашите братя. Всяка една демонична информация, нека огъня на Св.Дух да я изгори, в името на Исус Христос. Каквото и да са правили нашите предци, ние се отричаме от това и разрушаваме всяко проклятие. Нека огъня на Св.Дух да изгори по майчина линия, всички регистри на тъмнината и всички регистри на тъмнината по бащина линия да бъдат изгорени в името на Господ Исус. Нека всяка база данни на тъмнината срещу нас да бъде разрушена. Всичко да бъде изтрито, да бъде разрушено чрез кръвта на Исуса и огъня на Св.Дух. Всеки свитък на тъмнината срещу нас, нека огъня на Св.Дух да ги изгаря в мощното име на Исус Христос. Всички обвинения, клевети, в името на Исус Христос, нека огъня на Св.Дух, огън, огън, огън! И този дух на питон, нека огъня на Св.Дух да го гори в името на Исус Христос от Назарет. Ние хвърляме в огъня духа на питон, отрязваме му главата с меча на духа Божието слово и го хвърляме в огъня в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Всяка нечестива връзка, в която някога сме се забърквали, нека да бъде разкъсана, в името на Исуса. Ако някога сте ходили при екстрасенси, врачки, гледачки, баячки, просто врага си държи в регистъра и смята, че има определени права върху вас. Ако вашите родители са го правили, той също така разсъждава. Затова ние трябва тия неща да ги изчистим.
В името на Исус всяко събрание, което се е събрало срещу нас, всяко събрание което се е събрало срещу мен и дома ми, срещу служението, да бъде разпръснато в името на Исус. Всяко събрание което се е събрало срещу мен и дома ми, срещу служението, Господи взриви го, в мощното име на Исуса Христа от Назарет, чрез динамита на Св.Дух. Всички врагове, които са се събрали срещу нас в мощното име на Господ Исус Христос по седем пътища да бягат! По седем пътища да бягат, в името на Господ Исус Христос!
Всяко нещо, което врага е планирал, направил, изговорил, всяка кръвна жертва, човешка или животинска, всеки завет, всяко съглашение което срещу нас е направил през тази седмица, която е изминала и преди това, в мощното име на Исус Христос, нека огъня на Св.Дух, нека динамита на Св.Дух да го взриви и да го изгори, в мощното име на Исус!

Исая 54:15. Ето, ще се въоръжат против тебе, но това не е от Мене, който и да се въоръжи против тебе ще падне;
Създадох ковача, който да раздухва въглищата и да произвежда сечиво за твоята работа и аз създавам губител, за да изтребва; нито едно оръжие направено против тебе, няма да успее

В името на Исус, всички оръжия, които са създадени против мен, всички духовни оръжия създадени против мен, против семейството ми, против служението ми, против работата, в мощното име на Исус Христос от Назарет, всичките оръжия да бъдат разрушени и нека да бъдат изгорени чрез огъня на Св.Дух, в името на Господ Исус Христос от Назарет, СЕГА! Слава да бъде на Бога!
В името на Исус Христос, извикваме объркване в стана на врага, объркване в силите на врага, които са се насочили да ни атакуват. В името на Исус, нека да има гражданска война в стана на врага. Исус казва:

Царство, разделено против себе си, не може да устои

В името на Исус, нека царството на врага насочено срещу нас да се раздели. Ние искаме в името на Исус, онези военни части, онези части от армията на врага, които са се насочили против нас, семействата, служенията, работата, в името на Исус Христос, да се разделят помежду си и да воюват помежду си в името на Исус! Има го това нещо в Библията и ние трябва да го използваме. Всяко нещо, което го има в Библията трябва да го използваме, за да воюваме с него.
2 Лет.20: 22-23.И когато започнаха да възклицават и да словословят Господ, Господ възбуди несъгласие или разделение между амонците, моавците и жителите на Сир планина, които бяха нападнали Юдея и те бяха разбити. Защо?
Защото амонците и моавците се вдигнаха против жителите на Сир планина и ги биеха и ги трепеха, а като свършиха със жителите на Сир, наченаха да се изтребват едни други

Ето го! Царство разделено против себе си, не може да устои!
В името на Исус, въз основа на 2 Лет. 20: 22-23, нека силите на тъмнината, които са застанали срещу мен, срещу моя дом, срещу моето служението, срещу моята работа и бизнес, срещу моята църква, в името на Исус да се разделят помежду си, да воюват помежду си и да се изтребят едни други, в името на Исус Христос от Назарет! Алелуя!

Изх.23:27. Ще пратя моя ужас пред тебе и ще докарам смущение при всеки народ, при който отидеш и ще обръщам към тебе врага на твоите врагове

Така че, в името на Исус, прати ужас в стана на врага, вкарай смущение в стана на врага и нека враговете да обърнат гръб пред нас.

28.Ще пратя пред тебе стършели и те ще погнат аморейците, хетейците и другите

В името на Исус Христос, Господи изпрати Твоите стършели да погнат враговете ни. Според Изход 23:28 изпрати Твоите стършели да погнат силите на врага – амурейци, авусейци, хананейци, хетейци, всякакви сили на тъмнината, които са застанали пред нас да бягат по седем пътища, изпрати Твоите стършели, в името на Исус Христос да ги гонят! Оттук са стършели, обаче от нашата страна са ангели. Ще кажеш – откъде можеш да си извадиш този извод?

Идете в Псалм 35:5. Ангел господен да ги гони. В английската Библия ще бъде- ангел Господен да ги преследва.

Ангел Господен да ги гони /прогони/ и ангел Господен да ги преследва.
Изпрати Господи, Исусе Христе, срещу враговете, които са се надигнали срещу нас, изпрати Твоите стършели да ги прогонят. По 7 пътища да бягат, ангел Господен да ги гони и да ги прогони, ангел Господен да ги преследва в мощното име на Исус Христос според Пс.35:5,6 и според Изход 23:27 и 28 ст. , в мощното име на Господ Исус Христос от Назарет.
Отиваме в Деяния на апостолите 28 гл.
И когато Павел събра много храсти, една ехидна змия излезе и се впи в ръката му. Туземците като видяха, че змията е увиснала на ръката му, думаха помежду си – този човек е наистина убиец, за това макар да се избави от морето, Божието правосъдие няма да го остави да живее. Но той, отърси змията в огъня и никакво зло не претърпя
В името на Исус Христос, всяка змия, която се е залепила за ръката ми, я отърсвам в огъня в името на Исус. Хвърлям в огъня всяка змия, която се е впила в ръката ми или впила в краката ми, или впила в тялото ми, или впила в душата ми. В името на Исус Христос, всяка змия я хвърлям в огъня. В името на Исус, всеки питон, който се е увил около мен, около дома ми, около служенето ми, около работата ми, всеки питон, който се е увил около нас, го хвърляме в огъня на Св.Дух, в името на Господа Исуса.
Божието слово казва: планините се топят като огън пред присъствието на всемогъщия Бог
Планините, питоните, змиите, скорпионите се топят като восък, изгарят пред огъня на Св.Дух. Благодарим Ти, Господи Исусе, в името на Господ Исус Христос! В името на Исус, заповядваме на всеки питон в живота ти, наследствен питон, какъвто и да е питон в живота ни, ние му заповядваме в името на Исуса Христа да излезеш от нас, да излезеш от семейството и да излезеш от живота ни. Както Павел заповяда в името на Исус Христос заповядвам на дух на питон, да излезеш от мен, да излезеш от дома ми, от семейството ми, от живота ми и да не се връщаш никога, в мощното име на Исус Христос от Назарет! Благодарим Ти, Боже!
И както тука „те лъжеха срещу тях“, в името на Исус, всяко лъжливо обвинение, всяка клевета, всяка клюка, всяко лъжливо обвинение, ние хвърляме в огъня, в мощното име на Исус Христос от Назарет! Всеки фалшив и зъл регистър, всеки регистър на тъмнината, да бъде изгорен в името на Исус. Всеки регистър в поднебесната, който е против нас нека бъде изгорен в името на Исуса Христа. Всеки регистър в бездната, в ада, който е против нас да бъде изгорен в името на Исус. Всеки регистър, тук на земята, който е против нас, в мощното име на Исус Христос нека бъде изгорен с огъня на Св.Дух.
В името на Исус Христос от Назарет, всеки стражар изпратен срещу мен и дома ми, в името на Господ Исус Христос, всеки стражар изпратен срещу мен и дома ми, да бъде вързан, да бъде арестуван и да бъде изпратен там, където му е мястото. В името на Господ Исус, там където Той е предназначил. Всеки един стражар, всеки един войник на тъмнината, ние го връзваме и го изгонваме от живота си в мощното име на Исус. Ние го арестуваме и парализираме в мощното име на Исус Христос от Назарет!
В името на Исус Христос, всяка тъмница в живота ми, всяка тъмница в семейството ми, вътрешна тъмница, каквато и да е, в името на Исус Христос да бъде разклатена от корен, от основи, нека да има трус от Господа върху всяка тъмница, в мен и моето семейство, всяка тъмница в децата, в родителите, всяка тъмница в живота ни, в миналото ни, всяка тъмница, която планира да бъде в бъдещето ни, всяка тъмница да бъде разклатена и изкоренена от корен, из основи в мощното име на Исус Христос. Да се срути всяка тъмница в живота ни, да се срути всяка тъмница в семействата ни, да се срути всяка тъмница в живота ми, в името на Господ Исус Христос от Назарет. Всяка сатанинска крепост в живота ми, крепости от мисли, представи, нека да се срутят в името на Исус. Всяка крепост, която врага е изградил в мен, в душата ми, в ума ми, във волята ми, в емоциите ми, в тялото ми, в семейството ми, в служението ми, всяка крепост на тъмнината нека да рухне в мощното име на Исус, както рухнаха стените на Ерихон. Благодарим Ти, Господи Исусе! Да паднат крепостните стени.
Още един път: вътрешна тъмнина, заповядвам ти в името на Исус, вън от мен и вън от дома ми! В името на Исус Христос, вътрешна тъмнина вън! Да бъде светлина! Да бъде светлина в ума ми, да бъде светлина в емоциите и волята ми, да бъде светлина в тялото ми, да бъде светлина в семейството ми, да бъде светлина в децата ми, да бъде светлина в родителите, да бъде светлина в дома ми. Да бъде светлина в служението и в работата ми, в мощното име на Исус, да бъде светлина в църквата ми! Всяка верига на тъмнината, която е хванала ръцете ми, или нозете ми, в името на Исус Христос да бъде разкъсана сега! Всяка верига на тъмнината върху ръцете ми, която ми пречи да служа и да действам да бъде разкъсана, в името на Исус. Всяка верига на тъмнината на нозете ми, да бъде разкъсана в мощното име на Исус Христос от Назарет. Всяка верига на тъмнината в домовете, в душите ни, да падне в името на Исус. Всяка верига на тъмнината по наследство, фамилярна, по майчина и по бащина линия, майчиния дом, бащиния дом, всяка верига на тъмнина, които ни дърпат назад, в името на Исус да бъдат разкъсани. Да бъдат разкъсани, да бъдат разкъсани, да бъдат разкъсани! Веригите на тъмнината да бъдат разкъсани в мощното име на Исуса! В името на Исус, молитва и хваление. Отдаваме слава и хвала на Тебе, Боже! Благодаря Ти за Твоите милости, за Твоята благодат, за Твоето действие, благодарим Ти за кръвта! Благодарим Ти за кръвта! Всички грехове под кръвта на Исус. Наследствени грехове под кръвта на Исус. Наши грехове, изповядваме греховете си.
Ти си верен и праведен да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда .
Който крие греха си, няма да успее, който го изповяда, остави и се отрече от него, ще намери милост
В името на Исус Христос, греховете си предаваме, Господи! Прости ни греховете и ни очисти от всеки грях и всяка неправда. Чрез свята кръв на Исус, всичките ни грехове са очистени. Чрез святата кръв на Исус, ние сме изкупени от властта на сатана. Чрез святата кръв на Исус, греховете ни са простени. Чрез святата кръв на Исус сме оправдани на Божия съд, невинни. Невинни чрез кръвта на Исус! Чрез святата кръв сме осветени, отделени от тъмнината, отделени от сатана, отделени от греха, отделени от тъмнината, отделени за Бога, слава да бъде на Тебе, Господи. Чрез святата кръв на Исус, съвестта ни е очистена от мъртви дела. Чрез святата кръв на Исус сме освободени от властта на тъмнината и сме преселени в Божието царство. Чрез свята кръв на Исус сме изкупени от проклятието на закона. Чрез свята кръв на Исус сме изкупени от всяка проклятие, клетви, чародейства и магии. Чрез свята кръв на Исус сме изкупени от болестите, чрез свята кръв на Исус сме изкупени от смъртта и имаме вечен живот, имаме изобилен живот. Чрез свята кръв на Исус ние имаме победа над Сатана, победа над греха и победа над смъртта. Чрез святата кръв на Христос, имаме защита, свръхестествена, Божествена защита на нас, домовете ни, семействата ни, делата ни, благословение на делата на ръцете ни, в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Чрез святата кръв на Исус имаме победа. Благодарим Ти, Господи!
В името на Исус извикваме голям трус в тъмницата! Голям трус от Бога във всяка тъмница на нашия живот! Тъмничните основи да се поклатят в името на Исус, тъмничните основи да се изкоренят в името на Исус. В името на Господ Исус Христос заповядваме на демоничните врати, ония врати, които дявола е затворил, заповядаме да се отворят. Вратите на тъмницата да се отворят! Вратите на вътрешната тъмница да се отворят! Вратите на външната тъмница да се отворят! Вратите на външната порта да се отвори. Всяка една нечестива врата да се отвори, в името на Исус! И затворниците да излязат на свобода. Децата ни да излязат на свобода, родителите ни да излязат на свобода. В мощното име на Исус, свобода.
Където е Господния дух, там е свобода
Помазанието разрушава хомота на Сатана, в мощното име на Исус. Сега всички окови да паднат! Всички окови на всички на паднат в мощното име на Исус! Всички окови на всички в семейството ни да паднат в името на Исус. Всички окови на всички в служението ни да паднат, в името на Исус! Всички окови в мене да паднат в името на Господ Исус! Отдаваме Ти славата и хвалата, святи Боже, в името на Господа Исуса Христа от Назарет!
Нека да се помолим за тези, които са болни. В името на Исус, оковите на болестта да паднат! В името на Исус, тези които са в тъмницата на болестта, излезте от тая тъмница! Излез от тъмницата на болестта. Излез от тъмницата на греха! Излез от тъмницата на робството! В името на Исус, излез от тъмницата! В името на Исус, излез от тъмнината! В името на Исус, излез от властта на болестта, излез от властта на сатана. В името на Исус, свобода, свобода! Изцеление, бъди изцелен, в мощното име на Исус! Бъди свободен в името на Исус! Бъди благословен в името на Исус. Веригите на проклятието са разрушени в мощното име на Исус. Думи изговорени, жлъчни, отровни, ние ги разрушаваме в името на Исус. Думи изговорени срещу нас, ние ги разрушаваме, думи изговорени срещу домовете ни, ние ги разрушаваме. Всяко нещо, което е направено срещу нас, нечестиво нещо, което е направено върху снимката ми, разрушавам го в името на Исус, огъня на Святия Дух. Всяко нещо което е направено върху снимка, всяко нещо което е направено върху кристална топка, в името на Исус, огъня на Святия Дух върху тия кристални топки нека да се взривят в мощното име на Исус! Всяко нечестиво нещо направено на огледало, огъня на Св.Дух да го изгори в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Всяко нещо, което е направено чрез жертвоприношение на кръв – човешка, животинска, всяко такова нечестиво нещо, нека огъня на Святия Дух да го изгаря, в името на Исуса Христа от Назарет! Разрушаваме всякакви жертвоприношения! Всякакви завети, кръвни завети, извършени срещу нас, срещу домовете ни, да бъдат разрушени в мощното име на Исус Христос. Има само един кръвен завет – завета в кръвта на Исуса Христа от Назарет! Всички демони изпратени срещу нас, в името на Исуса Христа им заповядваме – вън от живота ни! Вън от живота ни! В името на Исус да се махат всякакви демони. Всякакви стрели на думи, ние заповядаме в името на Исус чрез щита на вярата да бъдат угасени и нека огъня на Св.Дух да ги угаси. Всеки нечестив огън, в името на Исус да бъде изгорен. И в името на Исус да го гори огъня на Св.Дух, в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Всеки нечестив огън, всяка нечестива дума, в мощното име на Исус Христос от Назарет, сега Господи ние призоваваме, Ти да освободиш и да изпратиш Твоите легиони, твоите ангели с легиони. Моля Те, Господи за ангели- пазители, гардове да пазят нас, домовете ни, служенията ни, църквите ни. Изпрати ангели-пазители. 24/7 дни в седмицата, Твоите ангели да бъдат около нас, огнени конници и огнени коне около нас да има постоянно. В името на Исус, изпрати Твоите войнстващи ангели с мечове, огнени мечове. Изпрати Твоите ангели-войници в името на Исус да воюват! Изпрати, Господи Твоите ангели-слуги, които да ни служат, да ни слугуват. Изцеляващи ангели изпрати, освобождаващи ангели изпрати, в мощното име на Исуса. Искаме изцеление, освобождение в името на Господа Исуса Христа. Изпрати ангели на откровение в мощното име на Исус Христос от Назарет. Направи ни силни. Сега, Господи, ние отново се обличаме в цялото Божие оръжие. Обличаме се от главата до петите в цялото Божие оръжие. Взимаме го това Божие оръжие, обличаме се със Словото, с меча, с духа, обличаме се Господи, със щита на вярата, с правдата, с бронния нагръдник, обличаме се с пояса на истината, обуваме се с обувките на благовестието, слага шлема на спасението, в мощното име на Исуса Христа. Напълно въоръжени и воюващи, в името на Господ Исус Христос.
Трябва да бъдем като един човек в името на Исус, вярващи без съмнение. Отвърнете се от всеки, който нарича себе си брат или сестра и всяват съмнение, колебание, страхове, притеснения и други такива. Движете се с хора на вярата, които вярват и не внасят съмнение. Слава на Исуса! Благодарим Ти, Господи!
Псалм 149. Словословие към Бога да бъдат в устата им, меч остър от двете страни в ръката им
Нека кажем: в името на Исус вземам хваление и славословие в устата си и меч остър от двете страни в ръката си. В името на Исус, въоръжавам се.
Извършвам отмъщение над народите и наказание над племената,
Извършвам наказание над силите на тъмнината, които са застанали срещу нас в името на Исус и искам Божия съд, Божието наказание да дойде върху силите на тъмнината, които са застанали срещу нас, в името на Исус. В името на Исус, Божия съд, дух на огън и съд, Божието наказание да дойде върху силите на тъмнината, които са застанали срещу нас.
8. Връзваме царете им, князете им, началствата, властите с вериги
Връзваме царете с вериги, велможите връзваме с железни окови, в името на Исус. Царе, началства, власти, тронове, които са застанали срещу нас ги връзваме с вериги, в името на Исус и със железни окови.
9.Извършване над тях писания съд
В името на Исус, нека писания Божии съд да бъде извършен върху силите на тъмнината! Князът на този свят е осъден вече, казва Библията. Исус каза:
Видях сатана паднал от небето като светкавица
В името на Исус писания съд да бъде извършен!
Тази чест принадлежи на всички Негови светии
Алелуя! Нека сега да направим една изповед:
Псалом 93. Аз живея под покрива на Всевишния и обитавам под сянката на всемогъщия, няма да ми се случи никакво зло, нито ще се приближи язва до жилището ми, защото си заповядал на ангелите Си за мен да ме пазят във всичките ми пътища, на ръка ме вдигат и ме носят, за да не се спъна, за да не ударя в камък ногата си. Настъпвам лъв и кобра, настъпвам голям лъв и змия
В мощното име на Исус Христос от Назарет, благодаря Ти, Господи! Отдавам ти славата и хвалата! Да вдигнем ръце към Господа да Му отдадем славата и хвалата! Каня те Святия Дух да завладееш моя ум и да го изпълниш, да завладееш моята душа, моите емоции, моята воля, да завладееш тялото ми, духът ми. Моето тяло е Твой храм. Изпъни храма Си, Святи Дух! Добре си дошъл. Провъзгласявам трона на Исус Христос в сърцето ми. На Господа моя Бог се покланям и само на Него служа. Нека кажем: На Господа моя Бог ще се покланям и само на Него ще служа. В името на Исус. Господ Исус цар и Господар на дома ми! Провъзгласявам трона на Твоето царство в моето семейство. Провъзгласявам трона на Твоето царство в моето служение и църква в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Слава и хвала за всичко. Хвалим и славим святата ти кръв, хвалим и славим Святия Ти Дух. Хвалим и славим Твоето свято слово, хвалим и славим Твоето свято име, сине Божий! Тебе те прославяме и отдаваме славата и хвалата!
Прилагам кръвта на Христа върху себе си – дух, душа и тяло, върху ума, емоциите, волята, духа, тялото, нека да се запазят непокътнати. Да бъдат осветени напълно духа и душата, и тялото до пришествието на Исуса.
Нека се помолим така: Небесни Боже, освети напълно духа ми, душата ми и тялото ми до пришествието на Господа Исуса Христа. Господи Исусе, освети напълно духът, душата и тялото ми до Твоето пришествие! Плановете на врага да рухнат. Всеки съвет на врага да бъде разделен. Езиците им да се разделят. Всяка стратегия на врага срещу нас да се разруши в името на Исус. Всяка тактика на врага срещу нас да падне в името на Исус. Всяка клопка и примка на врага да бъде разкъсана, в името на Исус. Всяка яма и дупка на врага да бъде обезвредена, в името на Исус. Всяка мина, която врага е поставил, да бъде обезвредена в името на Господ Исус. Всяко скривалище на врага да бъде разкрито. Всяко място на което той е сложил запаси, да бъде изгорено в името на Исуса Христа. Всичките запаси на врага да бъдат изгорени. Всички места, на които врага ни причаква да бъдат разкрити и огъня на Святия Дух да разруши плановете и стратегиите на врага. В името на Исус ние се молим, небесни Боже, да се свети Твоето име както на небесата, така и в сърцето ми, така и в дома ми, така и в служението ми. Да дойде Твоето царство както на небето, така и в сърцето ми, така и в дома ми, в служението, в църквата, в името на Господ Исус. Твоята воля както на небето, така и в сърцето ми, в дома ми, в служението и в църквата Твоята воля да бъде! Името ти да се свети, царството Ти да дойде, волята Ти да се изпълни. И в името на Исус, всяко друго име да падне. И в името на Исус, всяко друго царство да бъде разрушено и да се махне. И в името на Исус, всяка друга воля да бъде разрушена и да се маха! И в името на Исус, волята на Бога, царството на Бога, името на Исус и волята на Бога в живота ни! Слава да бъде на святото име на Господа Исуса Христа от Назарет! Отдаваме ти почит и слава.
Пробив в семействата. Семействата да бъдат освободени да служат на Господа. Семействата, децата, роднините да бъдат освободени. Искаме Господи, всяко разцепление и разделение на семейството ВЪН! Вън от дома, всяко наследствено проклятие в семейството разрушено. Искаме дух на единство в дома. Дух на любов, мир в дома. Мир, любов, радост и единство в дома искаме в името на Исус. Искаме вяра, надежда и любов в домовете. Слава да бъде на Бога. Домът ми е дом на молитва. Нека дома ми да бъде дом на молитва. Благославяйте служителите и църквите, но не разчитайте на служители църквите за молитвата, вие имате отговорност пред Господа да се молите. Така че настоявайте, наблягайте на молитвата в домовете си даже и в църквите. Църквите, домовете и персонална молитва. На три нива – лична молитва, семейна молитва, църковна молитва, в името на Господ Исус Христос. Ако някоя от тях не работи, продължавайте. Никой не може да ти попречи ти да се молиш в дома си и в църквата дори не могат да ти попречат да се молиш.
В името на Господ Исус Христос дух на благодат и моление в нашите домове. Двама или трима събрани в Неговото име и Той е сред нас, така че недейте да разчитате на множества. Дори ще кажа на тези църкви, които са малки църкви, малко хора. Казват: ние сме толкова малко, а сме толкова немощни. Двама да сте дори, или трима да сте дори и Бог е пред вас, вие сте много повече от огромни множества, които нямат Бога със себе си. Важното е Бог да е с нас, така че Господ с нас. Казва – каквото вържете на земята, ще бъде вързано, ако двама или трима се съгласят, ще им бъде дадено. Каква привилегия! Не се притеснявайте, количеството не от значение. Това което е от значение е духовната сила. Това, което е от значение е молитвата, молим ли се или не се молим. Възползвайте се от привилегията на молитвата, не говорете само на хората, говорете и на Бога. Свързвайте се с всемогъщия Бог в молитва. Ако се свързвате със силния, ще бъдете силни. Влезте в контакт с мощния и ще бъдете мощни. Свържете се със Святия и ще бъдете святи. Общувайте с праведния и ще бъдете праведни. Бъдете свързани с победителя и ще бъдете победители. Общувайте с живота и ще имате живот.
Искаме дарбите тълкуване на езици. Огнени езици, искаме Господи. Дух на откровение да ни даваш в името на Исус. Живейте живота си чрез Божията благодат чрез дух на откровение, а не чрез човешка мъдрост. Излезте от плътта и влезте в духа. Невъзможното в плътта е възможно в духа, казва Господ. Това, което не можеш да направиш, можеш да направиш чрез духа. Това, което не можеш да направиш, можеш да направиш чрез вяра. Победата е в царството на духа. Силните сме в духа, а не в плътта. Водете войната в духа, а не в плътта. Войната в плътта е поражение, войната в духа е победа. Използвайте оръжията на светлината. Използвайте оръжието на името, името което е над всяко друго име. Използвайте оръжието на словото, използвайте оръжието на молитвата, на поста, на хвалата, оръжието на смиренето, оръжието на любовта, оръжието на вярата. Изпозвайте оръжията на светлината в името на Исус. Излезте от плътта, казва Господ и влезте в духа Ми. Ходете подир Духа Ми, слушайте Духа Ми, учете се от Духа Ми. Той е най-добрия учител. Не пренебрегвайте писанията, в които имате победа и утеха. Не разчитайте на хора, разчитайте на Господа. Не уповавайте на човек, уповавай на Господа. Не уповавай на плът, уповавай на Господа. Не използвай човешките методи, използвай Божиите методи. Слава на Тебе, Исус. Силата е в духа. Мъдростта е в духа, любовта е в духа, вярата е в духа, победата е в духа и живота е в духа. Не бой се, само вярвай и ще се избавиш! Болестта не издържа в духа. Робството не издържа в духа, защото духа Ми е огън, казва Господ, който пояжда веригите на тъмнината. Не бойте се, деца Мои, защото ви възлюбих. Не бойте се, деца Мои, защото ви обичам. Не бойте се, деца Мои, Аз съм с вас дори до свършъка на века. Не бойте се, деца Мои, само бъдете с Мене. Приближавайте се при Мене и Аз ще се приближавам при вас. Ходете с Мене и Аз ще ходя с вас, казва Господ. Действайте с Мене и Аз ще действам с вас, казва Господ. Всичко е възможно с Бога. Слава на Исуса! Нека да благославяме и се покланяме на нашия велик Господ! Нека да хвалим Бога, да издигаме ръцете си, да издигаме сърцата си. Да издигаме святи ръце към Господа. Благодат и благословение върху вас.

Поучение за Духа на питон и тъмницата