Оръжието на Христовата кръв – част 1

ОРЪЖИЕТО НА ХРИСТОВАТА КРЪВ – част 1
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 15.07.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=eDJzbh2rH-s

Три основни оръжия, за които ние сега ще говорим. Разбира се, те не са само три оръжията на Бога, но аз искам да говоря за три от тях и това са – Словото на Бога, то е първото оръжие, името на Исус Христос второто оръжие и кръвта на Исус Христос третото оръжие, които трябва да се научим да ги използваме практически в нашия християнски живот.
Как ги използваме тези оръжия? Използваме ги чрез молитвата. Молитвата е начинът, по който ние прилагаме оръжията, които Бог ни е дал. Трябва в молитва да можем да използваме оръжието на Божието Слово, в молитва трябва да можем да използваме оръжието на кръвта на Исус и в молитвата трябва да можем да използваме и оръжието на името на Исус. Практически, много е важно да има практика, да можем да използваме тези оръжия практически в нашия молитвен живот. Словото на Бога освен, че е хляб, както казва Исус:
Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово.
Словото на Бога е и меч или оръжие на Святия Дух. Според Ефесяни 6:17 Божието Слово е меч или е оръжие, кето можем да използваме, то е мечът на Духа и когато ние използваме Божието Слово Духът на Бога воюва в наша полза.
Така. Искам да започна със стихът в 1 Йоан 3:8, където се казва:
Затова се яви Божият Син /или с тази цел се яви Божият Син/, за да може да разруши /да съсипе/ делата на дявола.
Явяването на Исус Христос преди две хиляди години, Неговия живот, Неговата смърт на кръста и Неговото възкресение са начин, по който Исус разруши делата на дявола. С други думи на Голготския кръст чрез собствената Си кръв, чрез собствената Си смърт и чрез възкресението Си Той разруши делата на дявола – затова се яви Божият Син, за да разруши делата на дявола. С други думи кръвта или смъртта на Исус е живот и победа за нас. Кръвта на Исус, смъртта на Исус е живот и победа за нас. Обаче в Откровение 12:11 се казва, че:
Светиите побеждават дявола
Значи светиите могат да побеждават дявола, може и да не го побеждават, нали? Но светиите има начин да победят дявола, има оръжие, с което да победят дявола и те побеждават дявола чрез кръвта на Божието Агне. Вие знаете, че Божието пасхално агне е Исус Христос.
Побеждават дявола чрез кръвта на Агнето и словото на своето свидетелстване.
Виждате тук две от оръжията, едното е кръвта, другото е словото – словото на личното свидетелство, но и Божието Слово. Ето оръжие, по този начин се побеждава дявола. Ако живеем в поражение, значи не използваме добре оръжията, които са ни предоставени, защото Бог е предоставил възможност посредством смъртта и възкресението на Христос ние християните да живеем в една постоянна победа над силите на мрака, не просто победа, а постоянна победа. 2 Коринтяни 2:14 се казва:
Бог винаги /забележете думата винаги/ ни води в победително шествие в Христа Исуса.
Тоест победата не е сега, временно или нещо друго, става въпрос за вечна победа, започваща от сега. С други думи снабдяването, което имаме чрез смъртта на Христос на кръста е вечно снабдяване и постоянно снабдяване, както тук на земята, така и горе на небесата. Така че ние трябва да усвоим тези оръжия. Вие видяхте в 1 Йоан 3:8, че Христос разруши делата на дявола, значи, след като Той се яви, за да ги разруши смятам, че всички вярваме, че Той ги е разрушил, не е нещо, което да става в бъдеще или евентуално да е станало, или може би да е станало, или може би ще стане. Няма такова нещо, делата на дявола са вече разрушени. Но за да може това разрушаване на неговите дела да стане реалност в нашия живот ние трябва да го победим чрез кръвта, тоест чрез Неговата победа ние побеждаваме, затова ставаме повече от победители – казва Библията. Повече от победители, Той е победителят, ние ставаме повече, защото Той ни дава победата по благодат. Не ние побеждаваме дявола, Той го е победил, ние просто прилагаме победата Му. Това е много важно, победата идва по благодат, но победата можем да я приложим, можем да не я приложим, ако не я приложим губим, ако я приложим побеждаваме.
Сега може да обърнем внимание на едното оръжие, което е кръвта на Исус, защото мисля, че няма да може да успеем с всичките, с името на Исус може би няма да успеем да се занимаем, със Словото не знам дали ще можем, но можем да обърнем внимание на кръвта на Исуса като оръжие, което ни е дадено срещу силите на тъмнината. Даже мисля, че сега Мими, ти не пя ли една песен „има сила, чудотворна мощ в кръвта на Исус“, нещо за кръвта мисля, че изпя, както и да е. Но победата е в кръвта на Христос и това трябва да знаем, че тази победа се извоюва в духовния свят чрез кръвта на Исус.
Нека да започнем сега с това, защото ние много сме говорили за кръвта на Исус, но на мен ми се иска този път да поговорим за това как на практика най-сетне да го направим това нещо. Защото много поучения ние знаем, какво е станало на кръста, обаче като дойдат трудностите, като дойдат атаките, като дойдат проблемите, всичко забравя и в един момент казва – ами аз не знам какво да правя, аз съм отчаян, абе брат, отслабнал съм, отпаднал съм от вярата, помагай сега. Нали това е работата ни да се научим как да можем да побеждаваме врага.
№1 Чрез кръвта на Исус ние имаме изкупление.
Аз даже в тази връзка може да ви цитирам Псалм 107:2, защото той е много важен тук:
Нека така да рекат изкупените от Господа онези, които Той изкупи от ръката /или от властта/ на врага.
С други думи тези, които са изкупени от Господа трябва да го кажат, трябва да го изповядат. Ето ви едно оръжие изповед, много важно оръжие. Ако трябва да говорим за това по какъв начин човек се спасява отговора е в Римляни 10:9;10
10 Със сърце човек вярва и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.
Спасението включва сърцето, което вярва и устата, която изповядва, но изповядва определено нещо, изповядва Словото на Бога. Сърцето, което вярва във възкръсналия Христос, Който е Господ и уста, която изповядва Словото на Бога. Значи сърце вярва, уста изповядва, това е принципът на победата. Или да кажем тия два принципа, които са принципите на спасението, тези два принципа са принципите на изцелението. Как се получава изцеление? Със сърце човек вярва и се оправдава, с уста прави изповед и се изцелява. По какъв начин човек се освобождава от демонично действие? Със сърце вярва и с уста прави изповед. Тези, които са вързани, ето ви победата в тези два принципа, принципа на вярата и принципа на изповедта, т.е. изповед на вяра. По какъв начин се разрушава проклятие? Със сърце вярва човек и с уста прави изповед и се разрушават проклятията. Значи този принцип е повсеместен, работи за всичко. Как побеждаваме? Със сърце вярваш и с уста правиш изповед, това е принципът. И сега тук в Псалм 107 отново се казва, че:
Така нека да кажат изкупените от Господа онези, които Той изкупи от ръката или от властта на противника.
Първото нещо, което имаме чрез кръвта на Христос това е изкупление т.е. ние сме купени, платена е цена за нас – живот за живот, кръв за кръв е платено за нас, за да бъдем спасени. Спасението за нас е благодат, спасението за нас е подарък, но цената, която е платена е огромна, за нас е безплатно, но за Христос е било всичко, защото Бог даде всичко от Себе Си, за да можем да бъдем спасени, Той даде Единородния Си Син. С други думи, това спасение, който го презира или го пренебрегне пренебрегва Христос и Неговата кръв, защото жертвата е била много голяма, най-голямата жертва, затова това е най-великото нещо. Това, което Бог направи, че пожертва Своя Единороден Син за всички нас, за да можем ние да имаме живот днес и на нас това ни идва като пълен подарък, сто процента, обаче за Бога това е било огромна цена. Както знаете Авраам, който принесе собствения си син в жертва, даже не може и да се сравни това, но въпреки всичко представете си какво е преживял Бог, какво е преживял самият Божи Син.
Така че благодарение на тази жертва ние сме купени, цената не е злато, сребро, цената не е пари, душите ни са изкупени с кръв. Както се казва в Левит 17:11
Живота на тялото е в кръвта, която се дава за умилостивление за душите ни.
Левит 17:11 живота на тялото е в кръвта, така че давайки собствената Си кръв Христос Той дава собствения Си живот. Ето и това между другото сега ми идва на ум, тези хора, които имат проклятия в кръвта си, просто можете да наблегнете на това нещо, било то анемия, било то спин, било то левкемия или каквато и да е било болест на кръвта, просто заради кръвната жертва на Христос вие имате право да получите пълно възтановяване и изцеление на кръвта.
Първото жено е изкупление. Преди жертвата на Христос ние сме били частна собственост на дявола заради нашите грехове, обаче Колосяни 1:13 казва, че:
Бог ни освободи от властта на тъмнината
Властта на тъмнината значи властта на дявола или царството на тъмнината.
Бог ни освободи от властта /или царството/ на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син /т.е. в Божието царство/.
Ние сме освободени от царството или от властта на тъмнината, това е изкуплението. По-нататък казва в 14 стих на Колосяни 1:
В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта и прощението на греховете ни.
Сега тук ни въвежда и във втората част, първата част е изкупление, втората част е прощение на греховете.
№2 Прощение на греховете.
Но понеже е свързано по някакъв начин трябва и аз да ги свържа, но те са две отделни неща. Защо е толкова важно? Защото, когато Христос ни е купил Той е платил цената, Той ни купува с мръсните дрипи, Той ни купува барабар с греховете, с всичките ни престъпления, с цялото ни негативно наследство Той ни купува и след като ни купува мръсни, тогава Той маха от нас мръсните дрипи, прощава ни греховете, измива ни във водата на водното кръщение и ние излизаме чисти и след това Той ни облича с бялата премяна на правдата. Така че прощението идва след изкуплението, Той ни купува със всичко, купува ни с всичките ни дългове. Нали като някой примерно, да речем някоя банка фалира и друга банка отива и я купува с дълговете и, нали така? Ето това, което става – Той ни купува нас, не само нас ни купува, Той ни купува и дълговете, купува и греховете ни и след това, след като ни купи с греховете, тогава казва: „Аз съм ви купил с греховете, вие сте Мои роби, вие сте вързани. Били сте роби на дявола, сега сте Мои роби, обаче Аз ви пускам на свобода, не искам да бъдете Мои роби, Аз ви прощавам тия дългове всичките и ви правя Мои синове и дъщери“, ето тук виждате милостта. За да може да ни бъдат простени греховете не става просто ей така, тук има духовни закони и Бог така се смили за нас, виждате в 14 стих се казва и правилния превод е, искам да ви кажа, както го вярвам 14 стих, че:
В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му – номер едно
И прощението на греховете ни – номер две.
Това са две различни неща. Затова на второ място съм писал след изкуплението прощение на греховете. Изкуплението е свързано със сатана, ние сме били собственост на сатана, примерно тази бутилка е била собственост на някой, обаче идвам плащам пари и я купувам, тя не е вече негова собственост, тя става моя собственост, независимо какво има в нея. В момента, в който вече е моя собственост аз правя, каквото си искам и това е, което прави Бог. Той всъщност прощава, можеше да ни купи и да не ни прости, но Той ни купува и ни прощава.
2 Коринтяни 5:21 казва:
Бог направи грях Христос
Не само Го направи грешен, но Го направи грехът, даже да го кажем по тоя начин – Бог направи Христос самият грях.
Този, Който не е знаел грях стана грехът, за да може чрез Него ние да бъдем направени Божията правда в Христос.
Значи виждате Христос не просто понесе греха ни, не просто стана грях, Той стана самия грях на кръста, за да може да се получи тази размяна така, че Неговата правда да дойде върху нас и ние да станем Божията правда, но в Него – оправдание. Виждате оправданието не е, защото сме много добри, оправданието идва пак по благодат заради Неговото дело на кръста. Той понесе нашата вина, понесе греха ни, стана грях, за да може ние да бъдем оправдани, да бъдем оневинени и дори да станем Божията правда, обаче в Христос – 2 Коринтяни 5:21. И виждате как са свързани нещата. Аз говоря за прощение на греховете номер две, обаче тук дори вече говорим и за оправданието.
№ 1 Изкупление от властта на сатана;
№2 Прощение на греховете;
№ 3 Оправдание.
В този стих двете са свързани – грехът и оправданието, защото те са свързани. Знаете Малахия 4:2
А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в лъчите си;
Има много хубав стих в Откровение 1:5
Исус Христос верният свидетел, първороден от мъртвите. Първороден от мъртвите като се говори тук става въпрос за възкресен, първият възкресен от смъртта, което говори, че и ние имаме обещание да бъдем възкресени от смъртта.
и принцът на царете на земята. На този, Който ни е възлюбил, и ни е измил /а в бълг. превод се казва „и ни е развързал“/ от греховете ни със собствената Си кръв.
На мен ми харесва думата развързва. Хора, които са в грях те са вързани, те са в робство, Той ни е развързал от греховете, обаче чрез Собствената Си кръв. Виждате ли каква е победата над греха? Победата над греха е в кръвта на Исус, защото греха е оръжието на сатана.
Жилото на смъртта е грехът.
Оръжието на смъртта или оръжието на дявола е грехът и Христос ни е развързал чрез собствената Си кръв от греховете ни. Аз даже смятам да започнем да работим практически в тази посока. По какъв начин ние можем да прилагаме кръвта на Исус в живота си? Нека да започнем практически да го правим. Сега аз като го правя, като го говоря, като го изповядвам, вие също го изповядвайте, както тук, така и във Фейсбук, за да може наистина да се учим на практика да го правим. Никак не е сложно, много е просто, обаче е много ефективно. Казах двата принципа, трябва да има изповед на устата и трябва да има вяра в сърцето, това е всичко, което е необходимо, за да може да има победа – вяра в сърцето и изповед на устата. Вярата трябва да е на сърцето, думата трябва да е на устата и спасението идва.
И нека да започнем така, казваме следното нещо, ето сега ще го направим заедно. Да предположим, че си в някаква атака, имаш някаква атака, демонична атака, било то дух те атакува, било то, че страхове имаш или някакви притеснения, или безпокойства, или каквото и да е в живота, атака от тъмнината. Как можем да реагираме? Ето например започваме – 1 Йоан 3:8, ние минахме през този стих, казвам следното нещо: Затова се яви Божият Син, за да разруши делата на дявола в моя живот.
Първия път като го кажеш ти се струва неубедително, обаче след малко пак го казваш. Затова се яви Божият Син и умря на кръста и възкръсна от смъртта, за да победи дявола в моя живот, в моето семейство. Амин.
Е това е, нищо сложно няма. Колкото повече вяра започнем да слагаме в тия думи, толкова по-голяма победа идва. Сега, физически може да не го виждаш, обаче в духа победата е факт, защото така казва Словото. И след това продължаваме нататък: Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Исус и словото на моето свидетелство. Амин.
Ето ти. Какво представлява това? Ние хващаме оръжието на кръвта на Исуса и оръжието на Божието Слово и воюваме в момента. Много е важно човек да може да осъзнае кога е под атака. Често пъти, когато човек е под атака не разбира, че е под атака, например казва – аз толкова се старах, толкова си мислих, че такова, обаче явно нищо не става от мен. Какво означава това? – че в момента си под атака, обаче не го разбираш. Точно това е момента, в който трябва да вземеш оръжието на кръвта и оръжието на Словото и да сложиш правилната изповед в устата и правилната вяра в сърцето, да не се поддаваш на съмнения и колебания, да не се поддаваш на страхове и обвинения, но да започнеш да говориш това, което Господ казва, че кръвта на Исус е направила за теб.
Значи видяхте два стиха. След това започваме с първото нещо, говорихме за изкупление. Какво мога да кажа? Бог ме изкупи от властта на сатана чрез кръвта на Исус, избави ме от властта на тъмнината и ме пресели в царството на Исус.
Когато някой дойде и каже: „Ти си под властта на дявола“, не, аз съм освободен от властта или от царството на тъмнината и съм преселен в царството на Бога. И когато започнеш да го говориш това нещо в началото може да не си сигурен, да не си уверен, но постепенно започваш да ставаш уверен. Няма как да стане това, ако човек не тръгне. Вярата идва от слушане и слушане и слушане на Божието Слово – Римляни 10:17.
Не можем да разчитаме, че някой друг ще ни говори вярата, за да я слушаме, трябва собствената ни уста да започне да говори вяра, собствената ни уста трябва да започне да говори Словото на Бога, за да може ние да слушаме устата си и да се усилва вярата ни. Някой ще каже – да ама ти си ги говориш, да обаче в мен живее Святият Дух. Така ли е? Значи когато говоря Божието Слово кой говори? – Святият Дух. Значи аз мога да говоря Божието Слово, Святият Дух може да говори през моите уста и аз може да засилвам вярата си. Дори и тия, които са сами, заставаш пред огледалото и почваш да изповядваш:
Ти си повече от победител чрез Исус Христос, Който те е възлюбил!
Не бой се, само вярвай!
Никакво оръжие скроено против тебе няма да успее!
Почваш на себе си да говориш. Аз съм го правил да ви кажа окуражава се човек, сам се охрабрям, както казват македонците, като няма кой да ме окуражи аз се окуражавам. Дето викаше Джон Остин: „Като няма кой да ме похвали аз сам си се хваля“. Като няма кой да те охрабри сам си се охрабряш.
Продължаваме Колосяни 1:14 – В Христос имам изкуплението си. Нека да кажем: В Христос имам моето изкупление чрез Неговата кръв и в Христос имам прощението на всичките си грехове. Амин.
Защото дяволът ще дойде и ще каже: „Ти не си ли спомняш какво направи петдесет и седма година лятото? Помниш ли какво направи ти тогава осемдесет и трета година есента?“ Обаче какво казва Божието Слово? Чрез кръвта на Исус ние сме изкупени и от властта на тъмнината, но чрез кръвта на Исус и нашите грехове са простени. Вижте колко интересно, човек може да го пренебрегне това нещо и да каже – е сега пък какво ще говоря? Точно така побеждаваме дявола с малките неща. Малките неща, които ние пренебрегваме са важните неща. Този стих в Песен на песните:
Малките лисици изяждат плода на лозето.
Малките съмнения, малките колебания, малките страхове, които ние ги изговаряме и т.н. те развалят работата, обаче малката вяра, синаповото зрънце сложена в устата, синаповото зрънце в сърцето и в устата побеждава дявола.
Така. Значи ние минахме това нещо, сега отиваме на номер три оправданието, но преди да отидем там, тук има един много интересен момент в 1 Йоан 1:9. Ние имаме сега и постоянно, тоест имаме постоянно прощение на нашите грехове , защото има един проблем, хората казват: „Добре де, моите грехове са простени в миналото, обаче аз сгазих лука, сега вече край, няма надежда за мен. Аз вече знам, вярвам, обаче обърках конците“. Значи Господ е предвидил, че ние можем да сбъркаме, Господ е предвидил, че човек може да падне, най-важното е не дали е паднал, а дали е останал паднал. Който е паднал трябва да стане.
Стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос – казва Библията.
Кръвта на Исус има сила не само върху нашето минало, но има сила върху нашето настояще също, дори и върху нашето бъдеще. Кръвта на Исус има сила и върху нашето настояще, тя е жива кръв, казва се в Евреи че:
Кръвта на Исус говори по-добри неща от Авеловата кръв.
Това е кръвта на Новия завет и тя говори, тя има глас. Кръвта на Исус говори. Виждате връзката между кръвта на Исус и Божието Слово, даже и учените са открили, че кръвта говори. Кръвта на Исус говори, не в минало време, а в настояще. И в този стих 1 Йоан 1:9 се казва как можем да имаме сега и постоянно прощение на греховете си. Като говоря това не говоря за хора, които се възползват и казват – аз мога да си живея както си искам, Господ ще ми прощава. Не за това става въпрос, не за съзнателни грехове, не за хора, които изкривяват ученето и изопачават учението, но става въпрос за онези, които са сбъркали.
Праведният може седем пъти да падне, но пак ще стане.
Значи праведният човек е възможно да падне, обаче Господ казва ще стане, докато грешният човек той си е паднал. Значи ние трябва да правим разликата между грешника и праведника. Праведникът може да падне, но неговото състояние е прав, грешникът само си лежи и той казва – всички сме грешни. Значи грешниците казват „всички сме грешни“, но това не е вярно. Праведникът е прав, той ходи по прави пътеки, може да падне, но дори, когато падне той не е грешник, той е паднал праведник. Когато стане, изтръска се, бъде измит с кръвта на Исус той отново възстановява взаимоотношенията си с Бога.
Тук смятам, че е много важно този въпрос да изясним – каква е разликата между грешника и между праведника и между падналия праведник? Ето това е много интересно. Грешникът няма, не е имал и няма взаимоотношения с Бога, грешникът е мъртъв по отношение на Бога, той няма връзка с Него. Единствената връзка на грешен човек с Бога е когато той каже: „Боже, прости на мен грешника“, тогава възкръсва и вече има взаимоотношения с Бога, прощават му се греховете, до тогава той няма връзка с Бога.
Праведния човек, който е оправдан новороден, той е като дете, което има връзка със своя Баща, връзка на любов, но когато това Божие дете съгреши и падне, то не отпада от позицията си на дете, защото е отишло и счупило един прозорец или е паднало и си ударило коляното, или е отишло направило някоя беля, то не престава да бъде Божие дете, както и нашите и вашите деца не престават да бъдат нашите деца, защото са направили беля. Дето едно детенце идва и казва на родителите си „беля, беля“. Значи това, че е направило беля не значи, че престава да бъде дете, то е дете, което е направило беля. Какво се получава тогава? Праведният човек, който е паднал в грях продължава да бъде дете на Бога, но се нарушават взаимоотношенията с Бога. Тоест има преграда между праведникът, който е паднал в грях и Бога, т.е. той в момента е в грях и грехът е пречка между него и Бога.
Както примерно родителите: „Не искам да те слушам, докато не се извиниш на сестра си не желая да те слушам. Не желая да говорим за друго нещо“ – „Ама искам сладолед“ – „Никакви сладоледи, нищо, няма да ти отговарям на молитвите, докато не се оправиш“. Значи, когато е паднало детето отпада от взаимоотношението, то не престава да бъде Божие дете, но Божие дете в немилост. В момента е това състоянието. Какво е лечението? Казва:
Ако изповядваме греховете си
Значи ето го лекарството за вярващия, за праведникът, който е паднал.
Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Трябва да има изповед на греховете, т.е. признаване – Боже, направих го. Татко, направих го, прости ми, измий ме със святата кръв на Исус. И както се казва в Притчи 28:13
Който крие престъпленията си няма да успее, но онзи, който ги изповядва /номер едно/ и ги оставя /номер две/ ще намери милост.
Ето го покаянието. Не само да ги изповядваме, но и да ги оставим казва Господ. Изповедта и оставянето на престъпленията е покаяние, тогава намира милост, прошка и се възстановяват взаимоотношенията между баща и син или баща и дъщеря, все едно, че не е имало проблем. Затова е много важно, ако има някой, който да е в това състояние веднага трябва да отиде, по най-бързия начин, значи не трябва да оставяме да залезе слънцето без да сме се изповядали и възстановили взаимоотношенията с Бога. Кръвта на Исус ни очиства сега и постоянно, има сила сега и постоянно, не само в миналото, но и в настоящето. Това е много важно да разберем – прошка за миналото, очистване за настоящето и оправдание за бъдещето.
Оправдание за бъдещето защо? Защото от сега ние сме оправдани за Божия съд чрез кръвта на Исус. Не забравяйте, че предстои съд, страшния или великия съд, който предстои. От сега ние сме оправдани за тогава чрез кръвта на Исус.
Значи кръвта има власт в миналото ни да го очисти напълно, има власт и в настоящето да ни очиства сега и постоянно, има власт и в бъдещето ни да ни представи на Божия съд оправдани, а не да падне върху нас Божият гняв, както ще падне върху грешниците. Всичко това става заради кръвта на Исус, всичко това е благодат и милост от Бога. Но за да може това нещо да стане така, виждате, че трябва да има от наша страна определено действие. Тук се казва, че ние трябва да изповядваме греховете си и е много важно, когато изповядваме греховете си да ги изповядваме специфично, не да искаме общо прошка само, ние можем да си искаме – Господи, прости ни, очисти ни от греховете, но като има нещо конкретно, което сме извършили да кажем: „Боже, това направих, това съгреших, конкретно, това казах, с този така направих“, за да може, да имаме сигурност и увереност, че нашите грехове са простени.
Аз даже тук мога да отида и една крачка по-надалече да ви кажа, че в Стария завет пророците, например Даниил изповядва греховете на народа си, не само Словото, той каза: „Съгрешихме пред Тебе ние и бащите ни, служихме на ваалите, разбунтувахме се срещу Тебе“. Аз мисля, че Даниил на е се е разбунтувал, но той се включва в това нещо, това е смирение, изповядва греховете и на бащите, изповядва греховете и на децата, изповядва и собствените грехове и аз вярвам, че това е хубаво нещо от Божиите пророци, ние да се научим да го правим, било то за нашите родители, да включваме себе си, да се молим и да изповядваме нашите грехове заедно с греховете на родителите и също така и греховете на децата ни. Разбира се, че родителите трябва сами да изповядат греховете си и децата сами да ги изповядат, но въпреки всичко има значение, ако има някой застъпник ходатай, който в молитва да изповяда греховете на своите близки, има значение. Има едно по-специфично благоволение, което идва върху хората, защото някой застава и казва – моите деца, ние, в това и в това Ти съгрешаваме, Господи. Така че това е хубаво. Това не означава, че те ще бъдат спасени, защото ние изповядваме греховете, но това означава, че ще има специфично благоволение върху тях и аз вярвам, че това ще повлияе върху живота на децата и те наистина ще застанат и ще си изповядат греховете, както и на родители, роднини и т.н.
Така че, ако изповядаме греховете си и тук можем да включим дори и греховете на нашите близки, да ги изповядаме, както и Даниил го правеше. Добре, това е по въпроса за изповедта на греховете. Ето например, нека да направим една такава молитва да видим как би могло да бъде една такава молитва, в която да изповядаме нашите грехове и греховете на нашите близки, да кажем: Святи Боже, изповядвам греховете ми и греховете на родителите ни, както и греховете на децата ни, имай милост за нас, святи Боже. И сега конкретни грехове могат да се изповядат, сега ние няма да ги казваме конкретните. Моля Те, Господи, прости ни, имай милост за нас! Имай милост за нас, измий ни със святата кръв, освети ни със святата кръв, прости ни със святата кръв и ни оправдай, в името на Исус. Амин.
Ето една кратка молитва, някой ще каже много кратка, но има ефект. Хора, молитвите имат резултат много повече отколкото много приказки.
Колко време говоря вече? Добре, така или иначе трябва да завърша с оправданието при всички положения, защото Бог големия съдия на великия съд, трябва да можем да завършим това.
Римляни 5:9 Много повече сега, бидейки оправдани чрез Неговата кръв ще бъдем спасени от гнева /т.е. от Божия гняв/ чрез Него.
Виждате ли какво нещо? Сега сме оправдани чрез кръвта Му. Тоест какво каза? Не заради нашите дела сме оправдани, заради Неговата кръв и заради това ще бъдем спасени от Божия гняв на съда, който е в бъдеще, но още сега Неговата кръв ни оправдава. Благодарим на Бога за това.
И нека да кажем сега с вяра, ето едно оръжие тук, да кажем: Аз съм оправдан чрез кръвта на Исус и ще бъда спасен от Божия гняв чрез Христос. Амин.
Това нещо може да си го повтаряш, за да може да влезе да стане живот в теб. Аз смятам да спра до тук, защото минахме три точки – изкуплението, прощението и оправданието – три точки, има още доста, някъде около тринадесет точки съм записал тук. Виждате оръжието на кръвта на Господа Исуса Христа как можем да го използваме. Много е важно това да го запомним, със сърце трябва да вярваме, с уста изповядваме и побеждаваме. Това е, ние сме го виждали. Когато се спасяват хората, ние ги извикваме отпред публично да изповядат с устата си своята вяра в Христос и те се новораждат, стават нови хора, променя им се живота, само от една проста изповед на вяра. По същия начин идва изцеление, по същия начин освобождение, по същия начин победата идва чрез вяра в сърцето и изповед на устата. Затова трябва да внимаваме какво мислим в сърцата си, трябва да внимаваме какво говорим с устата си, защото от това зависи нашата победа. Победата ни е дадена, но ние трябва да я вземем в сърцата си и в устите си в името на Господ Исус. Амин. Слава на Бога.
Нека обаче да кажа на тези, които не са се обърнали към Христос, да вземат да се помолят сега на Бога в името на Исус Христос. Исус каза:
Всеки, който изповяда името на Господ Исус ще се спаси.
Така, че извикай към Господа Исуса Христа и кажи: Господи Исусе, прости греховете ми, спаси душата ми, дай ми вечен живот, направи ме нов човек! Господи Исусе, благодаря Ти за кръвта Ти, благодаря Ти за живота и Ти отдавам славата и хвалата, алелуя! Нека да хвалим Бога сега.
Нека сега да се помолим за семействата си в името на Исус и да приложим кръвта на Божието Агне. Както видяхте кръвта се прилага чрез нашата уста. Нека да кажем така: В името на Исус прилагаме святата кръв върху нас и върху нашите семейства, върху духа, душата и тялото. Прилагаме кръвта на Исус върху нашите мисли, прилагаме кръвта върху нашата воля и върху нашите емоции. В името на Исус, Господи, освети ни напълно дух, душа и тяло чрез святата кръв и чрез Святия Дух. Всяка тъмнина в нас и в семействата ни да напусне в името на Исус! Да бъде светлина в мен и в дома ми, в името на Исус! Заповядваме на всяка сила на тъмнината, атакуваща нас и семейството ни да напусне в името на Исус Христос! Небесни Боже, изпълвай ни със Святия Си Дух! Изпълвай ни нас и домашните ни с Духа Си в името на Исус! Ние се предаваме в Твоите ръце. Тялото ми е храм на Святия Дух, владей, Святи Душе. И нека Христовият трон да бъде установен в дома ми и в служението ми и в църквата ми, в името на Исус. Благодарим Ти, Боже, алелуя!
Ние побеждаваме врага чрез кръвта на Агнето и нашето свидетелство.
Нека да продължаваме в живота си, в ежедневието си, сега даже да започваме вече да използваме оръжието на Христовата кръв като изповядваме с вяра.
Ние сега се молим за всяка една нужда, в името на Исус Христос, всяка една нужда на братя, на сестри, Господи, ние се съгласяваме за Твоята милост да бъде в живота на братята и сестрите. Всяка пречка в личния живот, в бизнеса да бъде премахната в името на Исус, искаме пробив и победа. Всяка пречка в духовния живот да бъде премахната. Греховете, Господи, се молим за покаяние, за изповед, за промяна, за освобождение, за изцеление, в мощното име на Исус за всеки един от вас. Нека кръвта на Исус да покрие и нас, да покрие и вас в името на Исус, има огромна сила в кръвта на Божието Агне Исус Христос. Благодарим Ти, Боже!
Искам да ви насърча и за нещо друго, което не съм говорил днес, но искам да ви насърча да се молите на езици, на непознати езици да се молите, защото, когато се молите на езици назидавате и изграждате себе си, даже нека сега да започнем да се молим малко на езици. Въпреки че умът ни не разбира, умът ни не се моли, но духът ни се моли и това назидава нашия дух, назидава новия ни човек да се молим на езици. Нека всички да започнем да се молим на езици, разбира се тези, които могат да се молят на езици. Даже се моля на езици, Господ знае нуждите ви. Тези, които не могат да се молят да се молят Бог да им даде възможност да бъдат кръстени със Святия Дух, да бъдат изпълнени със Святия Дух и да бъдат изпълнени с езиците. В името на Исус, огнени езици.
Всеки страх да напусне в името на Исуса. Назидание на духа, изграждане на духа с молитва на езици. Нека да се разпалваме, да се разпалваме.
Не чрез сила и мощ, а чрез Духа на Бога. Домът на Бога е дом на молитва. Пребъдване в молитва. Непрестанно се молете. Разпалване на духа в молитва. Победата е чрез молитвата.
Слава на Бога! Бог да ви благослови, скъпи душици, в България, в Америка, в Европа, където и да се намирате Господ да ви благослови изобилно.