Оръжието на Христовата кръв – част 1а – Победа над обвинителя

ОРЪЖИЕТО НА ХРИСТОВАТА КРЪВ – част 1а
ПОБЕДА НАД ОБВИНИТЕЛЯ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 16.07.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=TXw3X2TW3gA&t=3s

Значи има тази възможност, има го това оръжие, както ти каза, казваш: „Исусе, Исусе“, името на Исус призоваваш, значи:
Призови ме в ден на напаст, Аз ще те избавя и ти ще Ме прославиш.
Призоваваш името на Исус като оръжие. Кръвта на Исус, примерно – кръвта на Исус, кръвта на Исус, обаче аз искам да отидем още една стъпка нататък, не само да призоваваме кръвта на Исус, а да я призоваваме конкретно, както тук сега стана, кръвта на Исус относно изкуплението. Примерно дяволът казва: „Ами ти и твоето семейство сте мои, каквото и да правите сте мои“ и ти какво ще направиш? „Ами, брат, изглежда няма шанс за нас“ – не. Хващаш Словото – ние сме изкупени, цена е платена преди две хиляди години за мен и моето семейство, няма такова нещо.
Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целия ти дом.
Значи има изкупление. После за прощението – дали Бог ще ми прости, дали няма да ми прости? Казано е:
Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Нашите грехове са простени благодарение на Неговата кръв. Да не би нашите грехове да са по-силни от кръвта на Исус? Нека да разсъждаваме. Ако ние мислим, че нашите грехове са по-силни от кръвта Му това означава, че ние сме се възгордели, мислим, че можем да направим такова голямо дело, че кръвта на Исус просто да е немощна пред мен. Кръвта немощна разбираш ли, едва ли не, а нашите грехове много мощни и големи. Не може това да бъде.
Така че ние трябва да ударим и в спецификата. Значи минаваме на още едни ниво, това дето го казваш е където Святият Дух те е научил, обаче навлизаме в още едно ниво, по-конкретно, примерно кръвта на Исуса по въпроса за изцеление, по въпроса за освобождение. Ние после ще говорим тия неща, как да можем да влезем във всичките тия работи, за да можем наистина да реализираме тази победа.
Много хубави неща каза ти, нещо искаш да кажеш ли? „Както каза ти като започна, ние сме слушали много относно кръвта, но не сме имали практическото приложение и това е, което казваш молиш се с много кратка, но е като лазер, като светлина, много концентрирана, може да е много кратка, да не е с много думи, но само с няколко думи за конкретната ситуация. Да практикуваме, да практикуваме и после всеки ще може да се моли, а не само да слуша за молитва, да слуша за кръвта, да слуша за това, за онова“.
Практиката, просто практиката наистина е много голямо нещо. Кажи Мими. „Аз това си мисля, че много от нас по някой път страдаме от това, че дяволът действа с обвинения. В смисъл такъв, аз не, че си мисля, че моите грехове са толкова големи, че Исус не може да ги оправдае“.
Сега, като става въпрос за обвиненията имайте в предвид, обърнете внимание на Йоан 12:10 се говори за обвинителя на братята ни или клеветника на български, на английски е обвинителя. Значи обвиненията и клеветите идват от сатана, клевети и обвинения. Между другото за това трябва да се внимава християните да не поглъщат клевети в себе си, защото те се вгорчават, стават горчиви и след това тази горчивина, горчивият корен като поникне убива вярата и хората се погубват и се разпространява горчивината. Значи обвинението, осъждението, клеветите, клеветника е сатана, той клевети денем и нощем се казва, той ни клевети пред Бога, той клевети и в ушите ни, обвинява в ушите ни и в сърцата ни. Значи 10 стих ни обяснява, че дяволът ни обвинява и той е клеветник, той е враг, даже думата дявол означава клеветник и после в 11 стих се казва, че „те светиите“ тоест братята победиха него. Кого? Клеветника, победиха обвинителя. Как го побеждават обвинителя и клеветника? Той те клевети сега той ще те клевети и на съда, как обаче можем да го победим?
Чрез кръвта на Агнето Божие и чрез словото на нашето свидетелство.
Ето виждате отново победата къде е. Обвиненията, защото човек може да чувства обвинение, обвинение за миналото, има хора десет, петнадест, двадесет години и повече се обвиняват за неща, които са от миналото. Какво казва Библията? – че Бог ни прощава прегрешенията, казва:
Прегрешенията ви ще простя и няма да ги помня вече.
Тоест те се изтриват от Божията памет. След като греховете ни са изтрити от Божията памет това не означава, че те са изтрити от паметта на сатана. Както стана въпрос на последната служба сатана си има база от данни, черни данни в поднебесната. Тази база данни, която има си записва всички черни точки от нашия живот и ни ги повтаря периодично, не само ни ги повтаря, но той ги използва като основа, за да ни атакува. Значи тази база данни, която той има ние трябва да я отхвърлим. Той може дори да използва хора, които слушат него, да ни напомнят неща, които вече не съществуват в регистъра на Бога. В регистъра на Бога са изчистени вече поради кръвта на Исуса, но в регистъра на сатана продължават да съществуват, в умовете на хората продължават да съществуват и дяволът ги използва, за да обвиняват, да клеветят и следователно ние какво трябва да кажем? – не на това нещо. Няма да останем в блатото на отчаянието, няма да потъваме в блатото на отчаянието, в блатото на обвинението, каквото и да е, Христос е нашето изкупление, нашия живот.
Ние няма да бъдем спасени, защото сме перфектни. Перфекционизма е от дявола. Дяволът иска перфекционизъм, всичко да е лъскаво, всичко да е точно, всичко да е такова, ако не си перфектен не стават работите. Няма такова нещо, Господ избира неперфектни хора, Господ избира отхвърлените, слабите, простите неща на този свят, за да може да посрами перфектните неща. Така че Бог не е перфекционист, Той е съвършен, но не перфекционист и затова трябва да оставим на страна перфекционизма, защото той е от дявола, а Бог е милостив, въпреки нас, въпреки тия, които сме, въпреки това, което сме направили Той ни спасява и ни дава вечен живот и в това е Неговата благодат и милост.
Затова ние трябва да отхвърлим всичкия боклук на сатана, всичката стара информация, която той я кътка. Чакайте тая информация, която сатана събира той не я събира само от нашия живот, той я събира от прадедите ни, той ни обвинява още от пра–прадедите ни, всичкия този боклук той го събира и ние просто трябва да кажем: „Кръвта на Исуса върху всичкото това да го изчисти, огънят на Святия Дух върху всичкото това да го изчисти“ и да бъдем чисти и святи, с чиста съвест пред Бога, да вървим напред. Амин.
Ето тия всичките неща – шизофрения, не знам какво си, всичките работи, скъпи приятели, идват от тази информация, тази така да се каже даже генетична информация, която идва от прадедите. Това нещо трябва да се изчисти чрез кръвта на Исуса, огъня на Святия Дух, затова трябва да воюваме. Всичката тази база данни, всичката тази информация, която сатана е събрал просто трябва кръвта на Исуса да изчисти и огънят на Святия Дух трябва да изгори, да не остане нищо. Дяволът като погледне в неговия компютър, отвори компютъра, какво става нищо не пише тук? Няма нищо, кръвта на Исуса минала и изчистила всичко. Амин.