Оръжието на Христовата кръв – част 3

ОРЪЖИЕТО НА ХРИСТОВАТА КРЪВ 3
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 29.07.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=iVCh8QDGlL8

Това е третият път, когато ние говорим за кръвта на Исус, така че ще продължим.
№1 Първото, което казахме, че ние сме изкупени чрез кръвта на Исус, ние сме изкупени от силата и властта на дявола.
№2 Нашите грехове са простени чрез кръвта на Исус и това не е само за един път, но Библията ни казва 1 Йоан 1 глава, че ако ние изповядваме греховете си Той е справедлив и верен да прощава нашите грехове и да ни изчиства от всякаква неправедност. Това означава, че кръвта на Исус има сила не само за нашето минало, но има сила и за нашето настояще, тя ни очиства сега и постоянно и ако ние изповядваме греховете си и това не е само за грешниците, но също и за праведните хора, всеки трябва да изповядва своите грехове и кръвта на Исус ни очиства от всичките грехове.
№3 Ние дойдохме до точката, в която разбираме, че ние сме оправдани чрез кръвта на Исус.
Така че ние първо сме купени, ние бяхме собственост на дявола и ние не сме купени с пари, но с живот, с кръв, кръвта на Исус, не кръв на животно. Кръвта на Божия Син е цената за нашите души. Така че ние сме купени и повече не сме собственост на дявола, но ние сме купени заедно с греховете си, също с нашите проклятия, с всичките негативни неща. Така че Исус ни купи с всичките ни мръсни дрехи и Той ни пресели от царството на дявола в Неговото царство и там Той махна нашите мръсни дрехи и ни изчисти с водното кръщение и с кръвта на Исус и тогава ни даде бялата дреха на праведност. Ние от грешници ставаме простени грешници и ставаме праведни хора, синове и дъщери на Бога.
И сега аз ще продължа с мира.
№4 Чрез кръвта на Исус ние имаме мир с Бога.
Без кръвта на Исус ние сме във война с Бога. Така че, когато ние казваме на хората „Исус те обича“, Той наистина те обича. Но всеки в греха е враг на Бога, защото презентира в царството на тъмнината. Така че чрез кръвта на Исус ние идваме от война към мир и всеки, който не е приел Исус и не вярва в кръвта на Исус е враг на Бога и си е в греховете, затова Божият гняв идва към хората на тази земя поради греха и греха е като стена между Бога и човека, така че чрез кръвта на Исус тази стена се разрушава. Ето защо ние имаме възможност да имаме взаимоотношения с Бога и чрез кръвта на Исус ние се приближаваме до Бога и ние така получаваме мир с Него. Това е много важно. Бог е много силен и не е добре да сме врагове на Бога.
Някои хора ги е страх да бъдат врагове на дявола, но дяволът е вече победен враг, а Бог е всемогъщ. Някои хора се страхуват да бъдат врагове с други хора, но най-опасното нещо е ние да бъдем врагове на Бога. Ето защо е толкова важно за хора, които са въвлечени в сатанизъм или окултни практики да тичат към Исус.
Защото всеки, който изповяда името Господне ще бъде спасен.
Така че чрез кръвта на Исус ние имаме мир с Бога и когато имаме мир с Бога ние можем да имаме мир със себе си. Много хора нямат мир, те пият много лекарства, за да имат мир, срещу депресия например, срещу страх, но това не помага много. Само кръвта на Исус носи мира с Бога. Исус казва:
Аз ви давам мир, не както светът дава.
Той дава перфектен мир, който надминава всяко разбиране. И ето защо, ако ние нямаме мир, дори християните, ние трябва да молим Бога за повече откровение върху кръвта на Исус и да можем да я апликираме, да я прилагаме тази кръв в живота си да имаме мир с Бога. Библията ни казва, че плода на Духа включва мира – любов, мир и радост. Чрез кръвта на Исус ние имаме мир с Бога, ние имаме мир със самите себе си и ние имаме мир помежду си. Ако няма кръвта на Исус в църквата няма да има мир, ще има война, битка, ще има много боричкане, но кръвта на Исус покрива всички грехове и носи мир. Ние трябва да носим мира на Бога в нас. Този мир не зависи от обстоятелствата, които са около нас, това е вечен мир, това е вътрешен мир, който идва от Святия Дух, не идва от странични неща, които се случват около нас. Ние можем да имаме много проблеми и въпреки всичко да имаме мир. Трябва да се учим да живеем в мира на Бога.
Мирът и вярата са свързани. Когато ние имаме вяра и упование в Бога и в Неговото Слово, тогава ние имаме мир. Когато имаме съмнение, то носи страх, съмнението носи притеснение, но вярата, упованието, увереността носят мира с Бога. Така че ние можем да видим тази връзка мир с вяра, вярата носи мира. И вярата е в Исус Христос и в Неговата кръв. Колкото ние имаме увереност в Неговия кръст, толкова ние носим мира на Бога в себе си. Това е нещо много стабилно, това ни прави да не сме зависими от обстоятелствата. Защото ние виждаме, всичко в този свят е много нестабилно, ние виждаме какво се случва в света днес, но ние като християни трябва да се научим как да вървим, как да живеем в мира на Бога, ние трябва да се научим да живеем в мира на Бога, защото по този начин ние сме в най-сигурните ръце. Исус казва, че никой не може да ни вземе от Неговите ръце. Така че ние трябва да се учим как да си почиваме – да си почиваме в Бога. Ние сме много изморени, всеки е изморен, но ние трябва да се научим как да си почиваме в Бога.
Библията ни казва, че ние трябва да влезем в почивката на Бога, това е съботната почивка, съботният ден. Събота означава почивка всъщност. Да пазим съботата не означава всяка събота, но това означава, че целия ни живот ние трябва да бъдем в съботна почивка, да си почиваме в Бога, почивката и мира на Бога в нас. Каквото и да се случи ние трябва да се учим да живеем в съботата, да живеем в благодатта, в почивката, в мира на Бога и това се случва чрез вяра.
Всъщност ние разбираме колко вяра имаме от това колко мир имаме в себе си, това е тестът, тестът за нашата вяра и колко мир имаме в нашите сърца. Това е всъщност най-голямото чудо да ходим в мира на Бога днес. Така че чрез кръвта на Исус ние сме поставени близко до Бога и няма стена между нас, ние имаме общение с Него. Така че грешниците нямат достъп до Бога. Само една молитва на грешника Господ може да чуе и тази молитва е: „Боже, прости греховете ми“. След като кръвта на Исус изчиства греховете на хората, тогава вече Бог може да чуе следващите молитви, иначе греха е между Бога и човека като стена. Ето защо хората се нуждаят от кръвта на Исус, за да може техните молитви да се чуват.
Така че чрез кръвта на Исус ние имаме шалом, мир. Като видим името Ерусалим, всъщност салим – шалом. Соломон е шаломон, което означава мирен. Благодаря Ти, Исусе!
№5 Чрез кръвта на Исус ние сме осветени.
Ние сме осветени според Евреи 13:12. Ние сме осветени чрез кръвта на Исус не заради нашите дела, но Неговата кръв ни освещава. Освещение означава отделяне също, освещение означава светлина. Ние бяхме тъмнина, сега сме светлина. Светлината е отделена от тъмнината, Бог ни прави светлина. Той е светлината на света и Той ни прави нас светлината на света. Той ни отделя от греха чрез кръвта Си, но Той ни отделя и от света чрез Своята кръв, Той ни отделя и от дявола чрез кръвта на Исус, така че ние сме защитени. Ние трябва да разпознаваме, когато дяволът идва да ни атакува и когато той ни атакува ние трябва да изповядаме с вяра: „Между мен и теб, дяволе, има едно нещо и това е кръвта на Исус“. Той не може да премине линията на кръвта.
Ние побеждаваме дявола, има път, по който ние можем да победим дявола – Откровение 12:11, този начин е чрез кръвта на Исус и чрез словото на нашето свидетелство. Така че ние трябва да комбинираме кръвта със Словото, ние трябва да го кажем. Псалм 107:2 – Изкупените от Господа, Бог ги изкупи от ръката на врага, те трябва да кажат, че те са изкупени от властта на дявола. Те трябва да го кажат. Това е нашето оръжие, това е нашата война да кажем, това е мечът на Духа, по този начин Святият Дух работи, когато ние кажем, изповядаме какво Бог е казал и Святият Дух започва да воюва за нас. Кръвта на Исус ни отделя от дявола. Исус каза, че ние побеждаваме света, че Той е победил света. Исус казва, че Той е победил греха, така че чрез Исус и Неговата кръв всеки може да живее в победа над греха, над света и над дявола. Ако ние не живеем в победа ние трябва да намерим оръжието, което Господ ни е дал, за да победим греха, света и дявола.
В 2 Коринтяни 2:14 Библията казва, че Бог ни води винаги, Той ни води винаги в триумфално шествие в Христос. Това означава, че Бог винаги ни води в победа, винаги! Има път, начин да се живее в една непрестанна победа над греха и над дявола. Има начин, ако ние го следваме ще бъдем винаги в победа, дори когато паднем ще се изправим, ще станем и ще продължим, но има начин.
Ето защо ние изучаваме този предмет, защото ние знаем, че победата не идва от самите нас, победата е извън нас. Преди две хиляди години Някой умря за нас, Някой спечели победата, Някой ни даде победата и ние трябва да я приемем и да я живеем, за да бъдем победоносни. Слава на Бога.
Значи освещението означава, че ние сме отделени. Ние сме отделени от врага чрез кръвта, така че ние трябва да прилагаме кръвта с нашите уста, за да апликираме кръвта на Исус в нашия живот. Ние виждаме, че кръвта на Исус и огънят на Святият Дух са свързани, където кръвта е, там е и Духът на Бога. Като не можеш да намериш кръвта и Святият Дух Го няма там. Исус първо умря и след това беше възкресен чрез Духа, чрез силата на Бога. Първо Исус трябваше да дойде и след това да дойде Петдесятница, Той трябваше да умре и след това дойде Петдесятница и ние виждаме, че винаги кръвта е преди идването на Святият Дух.
Така че ние, когато изучаваме този предмет и получаваме откровение силата на Бога ще започне да работи мощно в живота ви и ние можем да се молим: Господи, дай ни откровение върху кръвта на Исус! Дай ни откровение върху кръвния завет! Дай ни откровение върху кръста на Исус Христос! Ние имаме нужда да разберем, ние трябва да знаем и ние имаме нужда да приложим. Учи ни, Боже, как да воюваме в Духа. Учи ни, Боже как да побеждаваме в Духа, как да побеждаваме греха чрез Твоята кръв, как да победим света, как да побеждаваме дявола чрез кръвта на Исус, кръвта на благодатта. Ние се нуждаем от кръвта на благодатта. В името на Исус, ние се молим и Ти отдаваме благодарност, Господи.
Сега можем да си затворим очите и да започнем да говорим на Бога: Небесни Татко, чрез кръвта на Исус, аз имам мир с Теб, аз съм близко до Теб, не поради моите дела, но поради кръвта на Исус. Чрез кръвта на Исус аз имам достъп при Святото място, чрез кръвта на Исус зад завесата, в името на Исус. Учи ме как да влизам в Твоето присъствие! Учи ме как да стоя в Твоето присъствие, как да ходя в Твоето присъствие, как да живея в Твоето присъствие. Аз не искам да напускам Твоето присъствие, но да бъда винаги вечно с Теб, в името на Исус. Аз Ти благодаря, че чрез кръвта на Исус аз имам мир с Теб, аз не искам да бъда във война с Теб, аз искам да имам мир с Теб и общение с Теб като баща със своето дете. Нека бъда Твоето дете. Аз се нуждая от Твоята помощ, аз се нуждая от Твоя мир, дай ми Твоя мир, Твоя вечен мир, вътрешен мир, който идва от Твоят Дух чрез кръвта на Исус.
Освободи ме, Господи, от всичките страхове, притеснения, депресии, освободи ме, Господи чрез кръвта на Исус и чрез силата на Святия Дух. Аз искам да живея в мир със себе си, да си простя на самия себе си всичко, което съм направил. Аз искам да мога да простя на всеки, на братя и сестри и да живея в мир с другите и специално с братята и сестрите. Дай ми мир в църквата чрез кръвта на Исус. Небесни Татко, учи ме как да уповавам на Теб и на Твоето Слово, как да уповавам в завършената работа на кръста и да влезна в почивката на Бога, да мога да влезна в съботния ден, в благодатта на Бога и да стоя в нея винаги. Освободи ме от съмнение и изпълни сърцето ми с духа на вярата. Аз искам мира на Исус Христос и почивката на Христос, да намеря почивка за моята душа. Аз се моля в името на Исус, учи ме, помогни ми чрез Твоя Святи Дух да ходя винаги в мира на Христос и във взаимоотношения с Теб във всички дни на моя живот, дори и в бурите, трудностите, проблемите, учи ме как да имам мира на Бога в себе си. Всяка буря в моето сърце аз я връзвам в името на Исус и аз заповядвам мир, утихни в името на Исус! Всяка буря и всяка планина от проблеми, болести в името на Исус Христос, аз ти заповядвам премести се и се хвърли в бездната! В името на Исус всеки корен на съмнение, страх и зло в моето сърце, нека да се махне в името на Исус! Аз го изкоренявам и нека да се хвърли в огъня, в името на Исус.
Сега аз каня Святия Дух, ела Святи Душе, изпълни моето сърце, изпълни моя ум. Дай ми небесен мир, нека небето да дойде в сърцето ми, нека небето да влезе в моето същество, аз се моля Тронът на Бога да бъде в моето сърце. Води ме, Господи, управлявай, бъди цар на моето сърце, в името на Исус Христос и мирът на Бога, който надминава всяко разбиране ще пази нашите сърца и нашите умове в Исуса Христа. Нека Твоят мир да ни защитава.
Сега, нека всеки дух на депресия, аз заповядвам, вън в името на Исус, вън от всяко сърце. Депресия вън! Страхове, различни видове страхове, ние им заповядваме вън от нашите сърца! Притеснения, вън от нашите сърца! Ние прилагаме кръвта на Исус върху нашите умове, върху нашите емоции в името на Исус. Нека мирът на Бог да управлява в нас.
Освети ни, Господи, чрез кръвта на Исус. Нека да няма повече тъмнина в нас, нека нашата тъмнина да е светлина, всичко в нас да е светлина на тялото ни, в кръвта, нека нашата кръв да се освети чрез кръвта на Исус и чрез огънят на Святия Дух. Всяко наследствено робство да бъде строшено! Нека кръвта на Исус да бъде приложена върху нашите кости и стави и ние заповядваме на всяка болест и немощ, вън в името на Исуса Христа! Вън от костите ни! Вън от ставите ни! Вън от гръбнака ни! В името на Исус чрез кръвта да бъдем осветени и изцелени. Бъди изцелен в името на Исус! Бъди освободен в името на Исус! Всеки дух, който е дошъл в моя живот, в моето семейство, в моето тяло, всеки дух, който е дошъл да разрушава, ние разрушаваме силата и му заповядваме, вън! В името на Исус, дух на разрушение и всеки друг дух, който е дошъл да убива ние му заповядваме, вън в името на Исус. Исус дойде да ни даде живот чрез кръвта Си, преизобилен живот чрез кръвта Си, в името на Исус Христос.
Господи, ние се молим за огъня на Святия Дух, нека да дойде върху нас огънят на Святия Дух да изгори всяка окова и всяка тъмнина, всяка болест, всичко това да бъде изгорено от огъня на Святия Дух. Всяка окова да бъде изгорена! Всяка окова в нашето семейство, в децата ни дух, душа и тяло, небогоугодни душевни връзки да бъдат изгорени от Святия Дух в името на Исус. Всяка точка на контакт с грях и с дявола да бъде разрушена в името на Исус. Ние искаме да бъдем в контакт с небето не с тъмнината, така че, Господи, аз Те моля Ти да реставрираш взаимоотношенията ми с Теб. Всяка стена на грях между Теб и мен, изчисти я в името на Исус. Прости ми, Господи, направи ме бял като сняг. Изчисти ме, нека да имам взаимоотношения с Теб, в името на Исус. Аз искам Твоята благодат. Отвори небесната врата и изпрати ми Твоята благодат и Твоето помазание, отново ме помажи със Святия Си Дух, помазанието, което разрушава всеки хомот, помазанието, което носи свобода. Където е Божият Дух там е свобода. Благодаря Ти, Господи Исусе!
И сега ние Ти даваме слава, хвала и благодарност и вярваме, че ние имаме отговор на нашите молитви. Ние Ти благодарим, ние Ти даваме слава и хвала, Господи Исусе Христе! Алелуя! Алелуя!