Оръжието на Христовата кръв – част 4 – Изповед на вяра

КРЪВТА НА ИСУС И ИЗПОВЕД НА ВЯРА – 4
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 05.08.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZWBJnSejZM

Това е четвъртият път, в който говорим за кръвта на Исуса като оръжие. Ние знаем, че имаме враг, който е дух, той не е човек. Нашите врагове не са хора, нашите врагове са духове, ето защо ние трябва да се учим как да водим духовна война, не естествена. И сега ще говорим за кръвта на Исус, но преди да започнем искам да прочета някои стихове. Първо ще прочета от послание към Евреите 3:1, на английски звучи по-добре отколкото на български, но ние ще използваме и двата превода, английският казва:
За това, братя святи, участници в небесното звание разберете Пратеникът и Първосвещеникът на нашето вероизповедание Исус Христос.
Това е синодалният превод, той звучи малко по-особено, но пратеника тук, както е казано думата е първосвещеникът. Апостолът и Първосвещеникът на нашата изповед, така е правилният превод. Казва:
Размислете за Апостолът и за Първосвещеникът на нашата изповед
Исус Христос е Апостолът, Пратеникът и Той е Първосвещеникът. Има само един Първосвещеник и Той е вечен Първосвещеник и Той е великият Първосвещеник, но Той е Първосвещеник и на нашата изповед. Той е в присъствието на Бог Отец и Той е ходатай, Той постоянно ходатайства за нас и Той ходатайства за нас според нашата изповед. Ето защо, ако не Го изповядваме нищо не може да се случи в духовния свят. Исус каза:
Всеки, който Ме изповяда пред човеците, Аз ще го изповядам пред Отца Ми и пред ангелите, който Ме отхвърля пред хората, Аз ще се отрека от него пред Моя Отец на небето.
Много е важно какво всъщност казваме за Него. Ние знаем много добре, че има в естествен свят, ние виждаме този свят с очите си, ние го докосваме, ние чуваме, ние живеем в този свят с нашите тела, но в същото време ние сме и дух и нашият дух живее в духовния свят. В духовния свят ние можем да влезем чрез вяра, ние влизаме чрез Словото на Бога. Още един стих в Евреи искам да ви покажа 11:28.
С вяра изпълни Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните /става въпрос за Моисей/.
Ако по времето, когато еврейският народ беше в робство в Египет и Господ изпрати Моисей, за да освободи хората от робството, Бог направи десет чудеса, мощни чудеса да освободи Своя народ от Египет и последното се нарича Пасха. Пасхата беше едно агне, което беше принесено в жертва и всеки глава на семейство трябваше да вземе кръвта на агнето и да я постави на страничните прагове и отгоре на врата, на три места – това говори за дух, душа и тяло. Защото през тази нощ духът на смърт и разрушение щеше да мине през всяка къща в Египет и щеше да убие всяко първородно дете, това беше съд от Бога срещу Египет, защото те не искаха да пуснат еврейския народ да излезе от робството. Когато ангелът на смъртта минаваше през къщите, там където имаше кръв той не можеше да убие никой и това пасхално агне беше образ на Исус Христос, Който е Божието Агне. Както преди така и сега кръвта на Исус ни протектира от смърт и от разрушение и кръвта на Исус ни прави свободни – свободни от смърт, свободни от грях и свободни от дявола.
Ние виждаме тук, че Библията ни казва относно Моисей, който чрез вяра, всичко, което Бог върши дефакто се случва чрез вяра. Всичко, което вършим в естествения свят го вършим без вяра, но каквото правим в духовния свят ние го вършим чрез вяра. Така че, ето защо има два начина на ходене. Ние можем да се движим от това какво нашите очи виждат, но ние можем да ходим по това какво Словото Божие казва, да ходим в Духа. И Моисей чрез вяра, вяра в Словото Божие взе пасхата. Има две части, първата част е убиването на агнето, пожертването на агнето и следващата част това е приложението на кръвта върху праговете на къщата. Първата част, преди две хиляди години Бог направи чрез пожертването на Своя Единороден Син Исус Христос. Ние не бяхме родени по това време, не знаем какво точно, ние тогава не сме се молили на Бога да ни спаси или да ни помогне, ние по това време не сме търсили Бога, но Той е мислил за нас дори преди да се родим да ни спаси. Така че Той изпрати единственият Си Син да умре на нашето място. Чрез Неговата кръв ние сме свободни от съда, от смъртта и разрушението, от робството, от греха. Ние сме свободни чрез Неговата кръв.
Така че кръвта на Исус беше пролята преди две хиляди години, но повечето хора отиват в ада. Защо това се случва? Повечето хора не са спасени. Делото на Исус Христос е най-съвършеното дело, което е направено някога на тази земя, Той каза:
Свърши се!
На кръста Той каза: „Това беше напълно завършено, свърши се“. Значи има Божия част и човешка част. Бог даде Своя Син, Той даде Неговата кръв. Значи кръвта говори относно живота и смъртта, защото без кръв няма живот.
Живота на тялото е в кръвта – Левит 17:11
Живота на тялото е в кръвта. Исус даде Своя живот за нашия живот, живот за живот, защото преди това всъщност ние принадлежахме на дявола, в дяволската територия. Вие знаете, че Адам съгреши и дяволът взе властта, която беше дадена на Адам. Така че чрез дявола смъртта започна да царува, но чрез Исуса Христа животът дойде. Така че Той ни купи не със злато, сребро или долари, Той ни купи със Своята скъпоценна кръв, която е съвършена кръв, свята кръв, няма друга кръв като тази. Може би знаете кръвта на човека може да съдържа в себе си проклятие и проклятията се предават по наследство, но кръвта на Исус е свята, няма друга такава кръв. Така че беше необходимо не само Исус да пролее кръвта Си, но също ние трябва да вземем тази кръв и да я приложим, ние нямаме кръвта на Исус в съдове и да не можем да намажем нашите прагове, това, което правим днес ние го правим чрез вяра, не физически и ние го правим чрез вяра и чрез нашата уста. Вие помните Откровени 12:11, че:
Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето – което всъщност е Исус на кръста преди две хиляди години. И номер две:
Чрез словото на нашето свидетелство – което е днес.
Така че Той направи Своето дело преди две хиляди години, но за да може да победим дявола, врага днес ние се нуждаем да го изговорим, да го кажем, да го изповядаме. Това е единственият път, по който ние можем да победим и това се случва чрез вяра. Така че тук с вяра Моисей изпълни Пасхата. Виждаме тези две части тук, първото е с „вяра изпълни Пасхата“ и след това е „поръсването с кръвта“. Ето това е, което не трябва да правим – да поръсваме кръвта чрез нашата изповед. Вие си спомняте Исус Христос е Първосвещеникът на нашата изповед.
Римляни 10:9,10 казва, че ако ние повярваме в нашите сърца, че Исус Христос е възкръснал от смъртта – значи вярата е номер едно. И номер две – ако ние Го изповядваме като наш Господ ние ще бъдем спасени. Вие виждате спасението как идва и всичко в духовния свят идва по този начин. Две много важни неща – първото е вярата в сърцето и второто е словото на вяра в устата. Вяра в сърцето и слово в устата. Това е начинът, по който ние побеждаваме. Не е лесно, защото в повечето време ние не говорим с вяра, ние говорим съмнение, ние говорим страхове, разочарования, ето защо това не е победа. Победата е вярата в сърцето и Словото на Бога в устата, защото човешкото слово не дава победа.
Ние трябва да се учим как да изповядваме Божието Слово. Може да не се чувстваме добре, може да имаме проблеми, но нека да започнем да вярваме и да изповядваме това, което Библията казва. Има конфликт между естественото и духовното. Например Библията ни казва едно, но очите ни виждат друго и какво да вярваме? Това е конфликтът. Ако ние вярваме това, което виждаме ок, това е всичко, но ако започнем да вярваме това, не което виждаме, а това което Бог казва и започнем да казваме това, което Бог казва, не което виждаме, тогава Бог ще бъде въвлечен в нашия живот чрез Неговия Дух, чрез Неговото Слово и чрез Неговите ангели и тогава вече започва свръхестествената намеса на Бога, чудесата започват да се случват, благословенията започват да идват. Не е лесно, има война и всичко в този свят крещи, а пък Словото на Бога е тихо, но Словото на Бога сътвори всичко и чрез Божието Слово всичко съществува. Така че ние трябва да се учим да поставяме Божието Слово като основа на нашия живот и едно хубаво нещо, което можем да направим е да започнем да си записваме обещанията на Бога и да започнем да ги изповядваме. Ние трябва да си спомним, че имаме завет с Бога и този завет има две страни – Бог е от едната страна, ние сме от другата страна. Той подписва Своя договор или Неговото завещание с кръвта на Исус Христос, но ние подписваме договора с водното кръщение, чрез него казваме „аз съм Твой“ и чрез изповед на на нашата уста, публична изповед, ние трябва да изповядаме: „От днес аз принадлежа на Исус Христос“ и след това този договор е запечатан. От този момент нататък Господ казва: „Всичките обещания в Библията са твои, ако ти си ми верен, ако ти не разрушаваш завета, ако ти не си неверен на завета, тогава всичките тези обещания са твои“. Както Библията казва в 2 Коринтяни 1:20, Той има хиляди обещания в Исус, не извън Исус.
Понеже, колкото са Божиите обещания всичките в Него са Да, затова и чрез Него е Амин за слава на Бога чрез нас.
Ние виждаме тук че има много обещания, но всичките тези обещания чрез Исус Христос, чрез Неговата кръв всичките обещания са Да и ние трябва да се учим да казваме да. Нека кажем всички заедно: Да! Понякога е трудно да кажеш да. Така че ние виждаме „да“ за Неговите обещания и „амин“. Амин има две значения – първо означава истина. Когато казва Исус: „Истина, истина ви казвам“, Той всъщност казва „Амин, амин Аз ви казвам“, така че амин означава истина и също означава и да бъде. Да бъде! Не да бъде или да не бъде, а да бъде.
Да и Амин чрез Исус Христос. Така че ние имаме всичките тези обещания, но как да ги превземем тези обещания? Как ние да ги завладеем тези обещания? В Числа 13:2 Бог казва на хората на Израел, на евреите: „Аз ви дадох земята, тя е ваша!“ Всички са щастливи. Изпрати дванадесет съгледвачи да съгледат земята и те отидоха 40 дена и се върнаха, десет от тях казаха: „Земята е хубава, вижте какви плодове, всичко е много богато, обаче има два проблема. Номер едно големи градове с високи стени, големи крепости и вътре има великани, ние бяхме като скакалци пред тях, така че е много опасно. Ние не можем да победим“. Но само двама от тях Джошуа и Халев: „Не, ние можем да ги победим! Бог ни даде тази земя, нека да отиваме, тя е наша!“, но хората не вярват, те започнаха да плачат. Така че какво се случи? И така, въпроса е – „Господи, какво си ни дал? Ти казваш земята е наша и ние очакваме, че земята е празна, ние само да отидем и всичко е наред, но има великани и крепости, ние трябва да воюваме“ и Бог каза – Точно така. Аз ви давам обещанията, Аз съм ви дал Словото Си, всичко е ваше, но сега вие трябва да отидете, вие трябва да воювате чрез вяра, вие трябва да вземете оръжията на Бога и вие трябва да победите враговете и победата е ваша. Аз ви давам победата, но вие трябва да ходите да воювате. Аз ще бъда с вас, Аз ще воювам с вас и ваша е победата.
Днес е същото, ние имаме победата, Исус ни я даде. В Евреи има два много интересни стиха, искам да ви ги покажа, в 6:12:
Да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.
Не трябва да сме мързеливи християни. Мързеливи християни означава Исус направи всичко. Истина ли е всъщност? Да истина е, но ние сега трябва да влезем в тази истина. Значи Библията ни казва в Притчи, че ленивият го мързи от паницата лъжицата да си сложи в устата. Бог няма да ни сложи храната в устата, Той ни е дал храната и ние трябва да се храним сами. Ето защо Исус казва:
Всеки, който е жаден да дойде и да пие.
Това означава, че не Бог ще идва при нас, а ние трябва да отидем при Него да пием и не Той ще ни слага водата в устата, но ние трябва да пием. Има част, която ние трябва да направим и това се нарича действие на вяра. Апостол Яков ни казва, че:
Вяра без дела е мъртва.
Ето защо има мъртва вяра, ето защо на някои места няма резултати и хората казват – Господи, защо го допусна? Защо го допусна всичко това да се случи? А Бог пита защо ти го допусна да се случи? Аз ти дадох обещанията, Аз Ти дадох силата, Аз ти дадох властта Аз ти дадох победата, какво чакаш? Но ние казваме – Господи, ние чакаме Ти да направиш всичко. Защо Аз ви дадох пълномощно, ако Аз трябва всичко да направя? Исус каза на Своите ученици:
Както Моят Отец изпрати Мен Аз така сега вас изпращам, отивайте по целия свят, проповядвайте на всеки, изцелявайте болните, изгонвайте демоните.
Така че Той ни заповяда да вършим работата и Той ни казва:
Аз ще бъда с вас винаги, дори до края на света.
Ето защо Библията ни казва тук да не бъде мързеливи, но подражатели на тези човеци. Ние виждаме такива хора в Библията, ние трябва да сме подражатели на такъв вид хора. Така че чрез вяра те наследиха обещанията. Това е много важно да го разберем, толкова много християни не могат да го разберат. Господи, ние се молим за откровение в името на Исус Христос. Ние не можем да наследим обещанията автоматично, обещанията на Бога се наследяват от хора, които чрез вяра в действие, чрез вяра номер едно и чрез търпение, значи вяра плюс търпение наследява обещанията. Ако ние наследяваме обещанията на Бога, ако искаме това да се случи, ние се нуждаем от вяра, не съмнение и номер две търпение във вярата. О Боже, аз чакам три дена, колко дълго да чакам? Значи времето на Бога е различно от нашето време, Той не се движи според нашия календар, Той има различен календар и различно време, час. Сега е дванадесет и половина, но според Бога например е дванадесет без една минута.
Значи нормално ние просто очакваме нещата да се случват много по-бързо отколкото Бог иска те да се случат. Аз си имах тетрадка и си записвах там молитвите и се молех за някои неща и си казвах – о Господ не иска да ми даде тези неща и бях разочарован, аз някои от тях ги забравях и след време аз си намерих тетрадката, отворих, видях молитви те и се учудих Господ е изпълнил тези молитви. Но това се е случвало толкова след време, че аз просто съм забравил, че даже съм се молил за това. Така че Бог е верен. Дори понякога, когато ние не вярваме Той го прави, но ние трябва да вярваме, ние трябва да сме сигурни. Така че чрез вяра и търпение наследяваме обещанията. Ние трябва да вземем Словото на Бога в нашите уста и да почнем да изповядваме.
Аз исках да говоря за разчупване на проклятията и изцеление чрез кръвта на Исус, но не успях да отида там, но ние пък можем да ги изповядаме тези неща. Така че ние можем да започнем с изповед на Словото, да направим това, което днес говорим практически. Ако имате библии може да отворите там. Следващата проповед ще проповядвам за разчупване на проклятие и изцеление най-вероятно, понеже обикновено не става така, както си го мисля. Може да отидем в Галатяни 3:13, който иска може да си ги запише тези стихове, това е за разчупване на проклятие.
Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет за нас, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“.
Какво всъщност може да започнем да правим? Миналия път, когато ние говорихме тук януари и се събира и арабската църква, преди половин година, имаше една жена и тя започна да получава освобождение, аз и казах да изповяда този стих. Когато тя започна да го изповядва, тя просто се изгуби, падна тук на тези седалки и след известно време се завърна в съзнание и каза, че е била на небето. Много странно. Интересното е, че тя изповядва стих, който е за изкупление от проклятието и в същото време Бог я освободи и я занесе на небето. Тя беше толкова щастлива. Но какво искам да ви кажа? Тя просто изповяда един стих от Библията, това не е сложно. Няма значение дали чувствате нещо или не, просто да го казваме с вяра и победата идва. Аз мога да изповядам този стих за мен или за моето семейство, защото проклятията и благословенията ходят семейно. Ако ние получаваме благословение от Бога това има влияние в цялото ни семейство. Дори апостол Павел казва, че ако съпругът е невярващ той може да се освети от вярващата съпруга и децата по същия начин, има влияние в кръвната линия и проклятията по същия начин вървят. Така че, когато се молим ние се молим за нас и за децата ни.
Нека да кажем: Христос ни изкупи от проклятието на закона като беше направен проклет за нас, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“. Това е. Слава на Бога. Това е пътят, по който е разчупено проклятието. Значи в началото, първия път като го кажеш може да не си много убедителен, ти не знаеш стиха добре още, не можеш много добре да разбереш какво е, но ако ти започнеш да размишляваш и ти почнеш да го изповядваш повече и повече то започва да става кръв в теб или живот в теб и тогава ти започваш да го разбираш с твоето същество и тогава вече наистина се разчупва силата на тъмнината.
Така. Този стих идва от Второзаконие 21:22,23. Исус изпълни тези стихове, за да може да ни освободи от проклятието.
Ако някой е извършил грях заслужаващ смърт и бъде убит и го окачиш на дърво, тялото му да не остане през цялата нощ на дървото, а непременно да го погребеш на същия ден, защото обесеният /или провесеният/ е Божие проклятие, за да не оскверниш земята, която Господ твоя Бог ти дава като наследство.
Така че вие виждате, който е овесен на дърво е всъщност проклет от Бога, ето защо Исус беше разпънат на дървен кръст, за да може да ни изкупи от това проклятие, защото тук се говори за грях достоен за смърт и ние всички сме направили грехове, които заслужават смърт.
Нека да се върнем пак на Галатяни 3:14 и ще изповядаме. Първото е Исус ни изкупи от проклятието, а 14 стих ни казва:
Така че благословението на Авраам да дойде чрез Исус Христос на езичниците /народите/
По-лесно е да кажем езичниците, всъщност това са народите. Значи за Бога има евреи и народи, Израел и нациите.
за да приемем обещанията на Духа чрез вяра.
Нека да кажем: Исус умря на кръста, така че благословенията на Авраам да дойдат върху нас чрез Исус Христос. Амин.
Аз ще спра тук, исках да ви покажа какво е благословението на Авраам. Аз обичам по простичък начин да работя.
Битие 24:1, тук се казва всъщност какво е благословението на Авраам или поне част от благословението на Авраам.
И когато Авраам беше стар – виждаме, че Авраам беше стар, това означава, че благословението е да се изпълниш живота просто.
Авраам беше стар в напреднала възраст и Господ беше благословил Авраам във всичко – във всичко, дълъг живот и благословение във всичко.
Ето защо дяволът иска да донесе проклятие на хората, примерно преждевременна смърт, болести, зарази. Ето защо той е разрушител, но Исус е нашият живот. И когато ние казваме благословенията на Авраам да дойдат върху нас ние казваме дълъг живот и благословение във всичко на този свят и в бъдещия свят. Това е истинско благословение, реално. Благодарим Ти, Исусе!
Ние ще продължим с кръвта на Исус, вярвам, че това ще ни е благословение. Бог да ви благослови!