Четири молитви от Библията

ЧЕТИРИ МОЛИТВИ ОТ БИБЛИЯТА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 31.08.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=Ka-IKhsx_y8

Сега искам да ви покажа един начин, по който ние можем да се молим. Мнозина се чудят как да се молят. Ето, сега ще видите един библейски начин за молитва. Аз ще започна да чета Лука 18:9-14
9 Също и на ония, които бяха убедени в себе си, че са праведни
Значи това се нарича себеправедност, между другото това е много сериозен грях, който се простира в църквата, наречен себеправедност, защото мнозина считат себе си за толкова праведни, а другите са толкова грешни, а пък един ден може да се окажем малко изненадани от цялата тази работа. Така че би било добре, приятели, да бъдем внимателни с това да не би да бъдем изненадани.
и презираха другите
Виждате ли презрение, ние праведните, а те грешните, ето това отношение. Ние сме оправдани чрез кръвта на Исуса, ние сме вече Божията праведност в Христа Исуса, а те другите са грешните, нали?
каза им Исус тая притча:
10 Двама човека възлязоха в храма да се помолят /ето ви молитва/, единият фарисей, а другият митар – тоест бирник или данъчен служител, който се предполага, че е корумпиран, нали?
11 Фарисеят, като застана, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци
Ето ви гордостта. С други думи благодаря Ти, Боже, че съм повече от другите, благодаря Ти, че нашата църква е най-добрата, благодаря Ти, че ние имаме най-добрия пастир, благодаря Ти, че ние сме най-святи и чисти, благодаря Ти, че ние разбираме най-много истината, всички други са заблудени. Казва:
Благодаря Ти, че не съм като другите човеци грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този митар.
И конкретно презрение към конкретния човек, както стана въпрос и за затворниците.
12 Постя два пъти в седмицата
Между другото това постене два пъти в седмицата е много добър пост, това аз вярвам, че е библейски пост, макар че ние постим един път в седмицата, но два пъти в седмицата е много библейски пост. Постя два пъти в седмицата – лошо ли е? Много е хубаво, обаче просто това го докарва до гордост човека, защото той действа по плът. Всяко действие по плът докарва гордост.
давам десетък от всичко що придобия.
Лошо ли е да се дава десятък? Не е, напротив добро е. Кое е лошото? – че даването на десятък го прави да си мисли, че се спасява, разбирате ли? Ние се спасяваме по благодат. Даването на десятък и каквото и да е не е нещо, което ни препоръчва пред Бога, то е нещо, което се прави от благодарност към Бога.
13 А митарят като стоеше надалеч, не смееше дори очите да подигне към небето
С други думи просто той се разглежда като грешник, недостойно – недостоен съм да погледна към небето.
но удряше се в гърдите си
Вижте това означава болка, болка. Има болка от това, че е в грах, него го боли и казва:
Боже бъди милостив към мене грешника.
Аз съм сложил молитвата като цитат „Боже, бъди милостив към мене грешника“ и един брат ме пита: „Ама ние сме оправдани с кръвта на Исус, как така ще се молим с тази молитва?“ ами не се молете, никой не ви кара да се молите, аз слагам цитат от Библията. Въпроса е в това, че не всички са оправдани с кръвта на Исуса, има хора, които са грешници в истинския смисъл на думата, на тях не трябва ли да им оставим тази молитва, за да знаят как да се помолят на Бога, за да им бъде простено? Така че ние не трябва да отиваме в крайности. Аз съм оправдан с кръвта на Исуса, аз съм Божията праведност чрез кръвта на Исус – братя и сестри, някои, които твърдят, че са Божията праведност в Христа Исуса не са, трябва да го имаме в предвид. Те на думи са, потенциално са, но на практика са в греха, така че не всичко, което казва човек с устата си е точно така, както го казва. И пак е хубаво да има смирение, нали?
Боже, бъди милостив към мене грешника – казва.
Исус дава коментар:
14 Казвам ви, че този отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен
Ние в нашия превод казваме смирен, православните казват унизен, по-правилно го превеждат. Не смирен, а унизен.
а който смирява себе си, ще бъде въздигнат.
Така че, вижте, нашите доктрини излъскани, перфектни доктрини имаме, ние си имаме едни супер, перфектни доктрини, лъщят, обаче доктрината на Исус защо все се различава от нашите не знам. Виждате какво казва Исус.
И сега с каква молитва да се моли човек, който е грешник? Може да гледа човек, който е грешник, може да е някой затворник, може да е някоя проститутка, може да е някой престъпник, може да е някой митар. Как трябва да се молят на Бога? Ето:
Боже, бъди милостив към мене грешника.
Може сега да го кажеш: Боже, бъди милостив към мен грешника.
Като вземем в предвид новозаветната реалност може да се каже: Боже, бъди милостив към мен грешника в името на Исус. Или: Господи Исусе, бъди милостив към мен грешника!
Добре, някой ще каже – да ама аз съм оправдан чрез кръвта на Исуса, аз не съм вече грешник и не искам постоянно да се моля с тази молитва. Добре, нека да я направим по друг начин: Господи Исусе, прости ми греховете! Трудна ли е молитвата? – не, но като сложиш сърце към тези думи резултат идва. Някой ще каже – ей, че проста молитва, как пък ще я чуе Господ? Господ слуша прости молитви, Господ слуша сърдечни молитви. Ако прибавиш сърце към тия думи ще стане.
Да ама, брат, ние не трябва да се молим с написани молитви. Ами молете се тогава с молитви заучени наизуст, защото повечето хора си знаят молитвите наизуст. Дали ще е написана или наизуст няма голяма разлика, нали? Но това е Божие слово и Господ ни дава Словото като молитвеник да се учим как да се молим. Не е задължително буквално да го гледаш, но това е като едно ръководство. Боже, смили се за мен, прости греховете ми в името на Исус! Господи Исусе, прости греховете ми! – ако не искаш да се наречеш грешник.
Аз по принцип да ви кажа човек и да нарече себе си грешник най-много да вземе да се смири с това нещо, няма да му стане нищо. Няма да премалееш, няма нищо да ти стане, ако се наречеш грешник, ако кажеш „Господи Исусе, прости на мен грешника“ няма да направиш някакво престъпление с това нещо, напротив може да се смириш, даже на Господ може да Му хареса, че се смиряваш и да вземе да те въздигне. Но няма да влизаме в това, защото знам съвременните учения са такива, че просто ще се надигнат спорове, които са излишни.
Така. Лука 18:13, нека да се помолим: Господи Исусе, смили се и прости греховете ми!
Ето ви една молитва. Значи вземете си от Лука 18:13, това е молитва на грешника или молитва за прощение на грехове. Имаме нужда от нея. Вървиш по улицата, изповядваш си греха и се молиш, стоиш в къщи или миеш чиниите в кухнята, какво ти пречи да се молиш с тази молитва? Може да кажеш веднъж, може да кажеш пет пъти, може десет пъти, може да я говориш докато стигнеш до пълното убеждение, че твоите грехове са простени и очистени. Защото покаянието, изповедта трябва да присъстват в нашите молитви. Ако грехът стои молитвата няма да бъде чута, затова, приятели, тази молитва е важна. Въпроса да спорим дали сме Божията праведност в Христа Исуса или не, нека да сме Божията праведност в Христа Исуса, обаче това, което искам да ви покажа тук е, че е много важно да хванем духа на това, че не трябва да остане нито един грях, който да не ни е простен, да бъдем очистени.
Добре. След това отиваме на Лука същата глава 18, 3 стих, където Исус дава притчата:
1. Каза им и притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом отслабват.
Кога трябва да се молят? Подчертайте винаги. И никога да не отслабват.
2. В един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше.
3. В същия град имаше една вдовица /която е образ на нас между другото/, и тя дохождаше при него и казваше
Дохождаше – значи минало несвършено време забележете. Значи молитвите ни трябва да бъдат в несвършено време.
защити ме от противника ми.
Или казва: Отдай ми правото спрямо противника ми – другия превод.
Думата противник знаете, че на гръцки език противник е сатана. Аз искам да го видя между другото тук коя гръцка дума е използвана в конкретния случай, нека да отида на Лука 18 – не е използвана думата сатана. Добре, опонент, специално сатана, като архивраг, антидикос тук е използвана, но отново се вижда, че става въпрос за него, нали, нашия противник сатана. Като става въпрос за противник не става въпрос за хора, става въпрос за сатана.
4. Но той дълго време не рачи. А сетне рече си сам: макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам,
5. но, понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява с безкрайното си идване.
6. И рече Господ: чуйте, що казва неправедният съдия!
7. Та Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него /обърнете внимание/ денем и нощем, макар и да забавя да ги защити?
8. Казвам ви, ще ги защити скоро. Но Син Човеческий, като дойде, ще намери ли вяра на земята?
Ето още една доктрина искам да ви покажа, която тук Исус Христос опровергава. Доктрината, която казва, че като се помолиш един път и вече не трябва да се молиш по тоя въпрос, трябва просто само да благодариш. Аз съм го правил, върши работа, но има различни видове молитви, нали? Тук Исус говори за настойчивата молитва, която не се предава и казва, че ако престанеш да се молиш, тия, които престават да се молят – ще намери ли Господ вяра на земята като дойде, дали ще продължават да се молят тия хора и да настояват или вече са се предали. Виждате, че тук вярата е оприличена на настойчивост, постоянство.
Някой ще каже: „Ама Исус каза не трябва да се повтаря молитвата“. В Матей 6 глава го казва, но тук казва нещо друго, тук казва напротив повтаряйте я молитвата. Е добре, да повтаряме ли, да не повтаряме ли? Там е работата, че трябва да се следва Духа. В един случай, когато говориш празни приказки не повтаряй празните приказки, но в другия случай, когато приказките са помазани повтаряй ги. Много е важно какво докосва Святия Дух и то не може да се обясни това нещо. Трябва човек да вземе да опознае Духа, да вземе да опознае помазанието и не да се хваща за буква. Виждате сега тук в тази ситуация, значи в едната ситуация казва, че няма да бъдат послушани поради многото говорене и заради това, че повтарят, а пък тук казва да се повтаря и да се настоява. Какво се молеше тази вдовица?
Отдай ми правото спрямо противника.
А тук казва: Защити ме от противника ми.
Сложна ли е молитвата? – не. Даде ли резултат? – да. Защо? Защото не е въпроса в думите, въпроса е в настойчивостта и в постоянството. И това е, приятели, молитва на освобождение. Да го кажем така молитва на освобождение. Имате ли нужда от освобождение в която и да е област на живота? Освобождение от демони, освобождение от други неща, имате ли нужда от освобождение? Ето ви молитвата Лука 18:3. Каква е молитвата?
Господи Исусе, защити ме от противника – православен превод.
Или: Господи Исусе, отдай ми правото спрямо противника ми – протестантски превод.
Значи, както, който и превод да хванете, обърнете се към Господа Исуса, Който е нашият освободител, защото Йоан 8:36 казва:
Ако Синът ви освободи наистина ще бъдете свободни.
За кой син става въпрос? – за Божият. Ако Божият Син ни освободи наистина ще бъдем свободни. Така че можем да се обърнем към Него: Господи Исусе, отдай ми правото ми спрямо противника ми. Колко пъти може да се помолиш? Няма ограничение. Господи Исусе, защити ме от противника ми!
Ето ви молитва за освобождение, аз даже на стената съм я сложил. Вижте, тя изглежда малка, изглежда наивна, то такива интересни учения излизат, такива странни интересни интелигентни и какви ли не неща излизат, из един път ние казваме нещо съвсем просто от Библията и като го гледаш и си казваш – хайде бе чак пък това ли ще го чуе Господ? Пробвайте го да видите. Пробвайте да видите дали Господ чува или не чува, само малко вяра да сложим, малко сърце да сложим в тази молитва.
Първата, която ви казах в 13 стих беше молитвата на покаяние на грешника. Втората молитва тук е молитва на освобождение и са библейски, братя и сестри, и са прости, едно изречение молитва. Няма дори толкова много интелектуално да има нужда да я запомниш, колкото сърцето ти да запомни и да вика към Бога с тази молитва. Тези, които имат нужда от освобождение – Господи, защити ме, Господи, освободи ме от противника ми. Кой е противникът ми? – от сатана. Господи, освободи ме от противника ми. Господи, защити ме от противника ми. Господи, отдай ми правото спрямо противника ми. Значи ние имаме право, което ни е дадено в Библията.
И така, това беше втората молитва. Нека се помолим сега заедно и да кажем: Господи Исусе, ме от противника ми! Господи Исусе, овободи ме от сатана! Или: Господи Исусе, защити ме от сатана. Или: Господи Исусе, отдай ми правото спрямо сатана противника ми! Амин. Слава на Бога! Радвам се.
Сега аз ви казвам тази молитва и ние казваме един два пъти, но на мен не ми пречи примерно пътувам на някъде, аз мога да взема тази молитва и да си се моля в духа с нея продължително време. Мен това не ме притеснява, някой щял да си помисли нещо или да каже нещо, важното е да върши работа, защото хората днеска станаха много философи, много знаят, обаче въпроса е не дали много знаем, а какво става.
Ето сега да отидем в Марк 10:46 – слепия Вертимей.
46. След това дохождат в Иерихон. И когато Иисус излизаше из Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп седеше на пътя и просеше.
Обърнете внимание тава въпрос за изцеление. Слепотата може да бъде физическа като при Вертимей, слепотата може да е духовна. Можете да се молите за себе си, можете да се молите за роднините си да им се отворят очите. Ето ви една молитва за отваряне на очи, една молитва за изцеление, една молитва за прогледване. Физическа слепота, духовна слепота на мен, на роднините ми и т.н. Виждате ли го?
седеше на пътя и просеше.
Ето, сега вижте какво откровение получавам в момента – човек, който е сляп проси от хората, човек, който вижда проси от Бога. Няма нужда да търсим милостта на хората, това е слепота, от човека милост много, много няма. Който е сляп духовно търси милост от хората, както той беше. Когато прогледна, защото Вертимей прогледна преди да прогледне. Тези, които виждаха бяха слепи, ей Боже Господи, всички около Исус, които бяха бяха слепи, те виждаха великия Учител, но те не виждаха Месията Божият Син. Вертимей, който беше сляп духовните му очи се отвориха, за да види. Исусе Сине Давидов значи месия, царят на Израел. Неговите очи се отвориха духовните и тогава му се отвориха физическите.
47. И като чу, че това е Иисус от Назарет, той взе да вика и да говори: Сине Давидов
От къде знае, че е син Давидов, че е Месията, от къде го знае? Вяра, отворени очи.
Сине Давидов Иисусе, помилуй ме!
48. Мнозина го мъмреха
Разбира се, че ще го мъмрят. Ето, виждате ли, има хора, които ще ви мъмрят да не се молите, защото не се молите по начина, по който те смятат, че трябва да се молите, защото те много знаят как трябва да се моли човек. Има хора, които много знаят как трябва да се моли човек, те ще ви спрат да се молите, защото не ви е правилна молитвата.
Мнозина го мъмреха, за да млъкне;
Значи да млъкне – не се моли, по-добре не се моли, ама ако се молиш ще се молиш, както ние го разбираме.
но той още повече викаше
Защото човекът е отчаян, това вече е молитва, която произтича от неговото отчаяние, той вече до такава степен му е омръзнало да живее сляп, да бъде зависим от милостта на хората. Знаете ли какво е да си зависим от милостта на хората? Това е трагедия. На него вече до толкова вече му е омръзнало да бъде зависим от милостта на хората, че той вече не се интересува от мнението на хората, защото знае, че от човека помощ няма и няма смисъл и да ги слуша. Те го мъмреха, представете си, за да млъкне, те му пречеха. Има хора, които са около Исус, се движат, Негови ученици, които може да ти попречат да стигнеш до Исус. Аз гледам има хора питат – ама това така ли е. Всеки някаква теория изнася и пречат на хората да опознаят Бога. Абе опознай Бога недей да слушаш какво говорят хората за Бога, опознай лично Бога. Те му пречат той да стигне до Исус, мнозина казва го мъмреха, не малцина, за да млъкне, за да спре да се моли.
но той още повече викаше /това е молитва, вик на сърцето/: Сине Давидов, смили се за мен.
49. Иисус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: дерзай, стани, вика те.
50. Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Иисус.
51. И отговаряйки му, Иисус го запита: какво искаш да ти сторя? Слепият Му рече: да прогледам, Учителю!
Забележете, че нямаше много философия в неговото искане, имаше само една дума – да прогледам. Нямаше голям списък, нямаше голяма философия и теория – да прогледам, това му е молитвата. Молиш се, какво искаш? – Господи, да прогледам. Господи, искам да виждам. Това е. Виждате ли кои молитви Господ слуша? Не философските молитви, Господ слуша сърдечния вик, Господ слуша кратки молитви.
Мария Удуърт Етер се е молила с кратка огнена молитва и Джон Джилейк се е учил от нея. Кратка огнена молитва с големи резултати, затова Исус каза кратка молитва.
52. Иисус му рече: иди си, твоята вяра те спаси.
Забележете думата спаси. Я да видим каква е тази дума на гръцки език. Думата е созо – твоята вяра те спаси, твоята вяра те изцели, твоята вяра те освободи. Значи тази дума означава и спасение, и изцеление, и освобождение. Това е изцеление, но интересно, че се казва „твоята вяра те спаси“, значи той не само изцеление получава, но получава и спасение.
Братя и сестри, искам да ви кажа някои казват – няма значение изцелението, важното е спасението на душата. Искам обаче да ви кажа нещо, изцеление не може да стане ако няма прощение, обърнете внимание. За да може тялото на човека да бъде изцелено трябва да има прощение на греховете, защото иначе греховете са пречка между Бога и човека и не може човекът да получи изцеление, разбирате ли го това? Така че като казваме няма значение изцелението и омаловажаваме изцелението трябва да знаем, че преди да дойде изцелението трябва да дойде спасението, трябва да има прощение на греха, за да може да има изцеление на болестта. Исус каза:
Кое е по-лесно да направя, да простя ли греха или да изцеля?
Така че хората като говорят тези неща някак, като че не ги мислят много, омаловажават действието на Бога. Може ли да омаловажим една трета от служението на Исус Христос, която е изцеление, даже една втора, изцеление и освобождение една втора от служението на Исус Христос, ние да кажем това няма значение. Кой съм аз да кажа, че няма значение, след като Исус цялото евангелие и Той и апостолите изцеляват, освобождават и накрая аз идвам и казвам това няма значение, важното е спасението на душата. Исус никога не е казвал такова нещо. Исус ги гледа като съвкупност – созо. Спасение на душата, освобождение, изцеление те вървят заедно, при Него няма кое е по-лесно да каже, едното или другото, изцеление или прощение, всичко върви в комплект.
Така че, скъпи приятели, ето сега в този случай „твоята вяра те спаси“ казва този превод, значи той е спасен чрез вяра, а в същото време му прогледнаха очите. Външното проявление беше изцеление, ние не можем да видим спасението на душата, защото е вътре, но външно се вижда проявление на изцеление. Така че аз искам да насърча хората, които получават изцеление, да знаете, че заедно с изцелението идва и прощение. Ама аз не съм достоен – ами не си достоен. Да не си достоен случайно да бъдеш изцелен или достойно да бъдеш простен? Всичко става по благодат чрез милост от нашия Господ Исус Христос.
И така, нека се върна на 47 стих, където слепият Вертимей ни отваря очите как да се молим за изцеление и как да се молим за Божията милост. Значи тази молитва ни показва как да се молим за изцеление и как да се молим за Божията милост. Между другото православните имат една молитва, която се казва „Исусовата молитва“, с която те се молят много и аз вярвам, че от този стих са я взели. Тяхната молитва е така: Господи Исусе сине Божии, имай милост за мен или по-разширения вариант: Господи Исусе сине Божий и Слово Божие, имай милост към мен. Аз вярвам, че те от тук са я взели, защото вижте какво казва той:
Исусе сине Давидов, имай милост за мен.
Сега Той наистина е сине Давидов, обаче те го сменят и казват: Исусе Божий Сине, имай милост към мен. И на Исус отпред слагат Господ, защото Той е Господ, нали? Господи Исусе Божий сине, имай милост за мен. Много добра, библейска ли е? Ами библейска е молитвата. Ние ги презираме, но тя им е библейска молитвата. Извадена е от Марк 10:47. Така че, ето ти примерно една молитва за изцеление. Имаш нужда от изцеление: Господи Исусе, Божий сине, имай милост към мен! Или: Господи Исусе сине Давидов, /може да кажеш, както тук е казано/ имай милост към мен! Или може само: Исусе сине Давидов, имай милост към мен!
Както искате го направете. Ако мислите, че не съм прав доктринално, защото всеки има някакво виждане, направи го както на теб ти пасва на доктрината, само го направи и ето ти молитва за изцеление.
Трета молитва. Видяхте молитва за покаяние и прощение на греховете, молитва за освобождение от противника ни сатана и сега това е молитва за изцеление и Божията милост. Господи Исусе сине Божий, имай милост към мен! На база на Марк 10:47 може да се помолим с тази молитва. Алелуя. Може да се помолим с нея.
Така. Сега аз искам да обърна обаче по-нататък, искам да отида в Стария завет, надявам се, че ще ми позволите, в книгата Числа глава 6. Там знаете от 24 до 26 стих е този пасаж, просто искам на него да му обърна внимание. Значи тук ще започна от 22 до 27 стих.
22. И рече Господ на Моисей, думайки:
23. кажи на Аарон и на синовете му;
Кой е Аарон? Аарон е първосвещеник от левиевото племе. Първосвещеник образ на Исус, защото Исус е великият Първосвещеник днес според Евреите 3:1, Той е великият Първосвещеник, първосвещеникът на нашата изповед. Той е образ на първосвещеника, но в същото време аз вярвам, че той е образ на свещениците, тоест на служителите, той е образ и на всеки един от нас, който е служител, вие сте си служители в домовете. Нека да видим какво ние можем да направим.
тъй благославяйте синовете Израилеви и им казвайте
Значи тук става въпрос за благославяне. Как да благославяме? Аарон как е благославял, Исус как благославя, но и ние като свещеници, защото Библията казва, че ние сме свещеници, царско свещенство, как ние да благославяме, кого? Семействата си и кого другиго? Как да благославяме братята и сестрите си. Как примерно аз вас да ви благославям? Има библейски пример за това. И последният стих казва, защото аз ще отскоча направо на последния стих:
27. Така да призовават името Ми над синовете Израилеви, и Аз (Господ) ще ги благословя.
Така че казва: „Ако вие свещениците, по този начин прилагате името Ми или призовавате името Ми над синовете Израилеви“ или да кажем над братята и сестрите, или над семействата си „Аз Господ ще ги благословя“. Не само да благославяме с думи, но Господ казва – „Аз на база на тия думи ще ги благословя“. Вижте колко е хубаво това. Добре. Нека да видим какви са всъщност думите:
24. да те благослови Господ и да те опази!
25. да погледне милостно към тебе Господ със светлото Си лице и да те помилува!
26. Да обърне Господ към тебе лицето Си и да ти даде мир!
Аз обаче ще отида да го видя в нашия превод, че съм свикнал с него и сега тепърва да не се превключвам на православния, имам нужда от време за да мога да включа, защото то малко обърнато.
24 Господ да те благослови и да те опази!
25 Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!
26 Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!
Тази молитва, това благословение може да се каже, че има три части или дори може да се каже, че има и шест части, може да го разделим и на шест. Но ето сега аз например ще го кажа на вас, ще ви благословя с това благословение в името на Исуса Христа и вижте как ще го направя. Мога да го направя по два начина, единия: Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир, в името на Исус Христос! Амин! Това е единият начин, по който мога да го кажа.
Втория: Господ Исус да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето си над теб и да ти даде мир! Ето го втория начин, по който мога да го направя. Вие това можете да го правите с децата си и със семействата си сутрин и вечер например. Когато имате възможност, но най-вече сутрин и вечер е време, в което може да изговориш благословение върху семейството си и Господ обещава, че ще ги благославя, има обещание. Но използвайте името на Исус, защото в Стария завет името Исус още не е споменато, тъй като Исус още не се бе родил, Божият син не е бил станал още Човешки син.
Това е начинът, по който ние можем да благославяме семействата си и братята и сестрите. Но ето, примерно можеш ли да благословиш себе си? Защо да не може? Ето, вижте как мога да го направя – Господ да ме благослови и да ме опази! Господ да осияе с лицето Си над мен и да ми покаже милост! Господ да издигне лицето Си над мен и да ми даде мир, в името на Исус! Амин!
Ето, едно благословение изговарям върху себе си, ти може да го изговориш и върху себе си това благословение, както върху семейството си така и върху себе си. Или върху цялото семейство: Господ да ни благослови и да ни опази! Да осияе с лицето Си над нас и да ни покаже милост! Да издигне лицето Си над нас и да ни даде мир! Ето ви, това е благословение. И това е важно да се практикува, но както казах не е толкова важно да го философстваме толкова, че да стане неефективно, а просто трябва да почнем практически да прилагаме Словото на Бога в живота си. То ти е показано, то пред очите ни стои просто чака някой да вземе меча и да го използва. Мечът стои закачен в къщи на стената, само чака някой да го вземе.
Обаче аз това нещо вчера например докато пътувах аз го използвах като молитва да се моля с него. Ето как се моля: Господи Исусе, благослови ме и опази ме! Господи, осияй с лицето Си над мен и ми покажи милост! Господи, издигни лицето Си над мен и ми дай мир!
Виждате ли, аз се моля в момента. Направих го на молитва, обърнах го на молитва. После вече реших, че това нещо може да стане на три молитви или на шест молитви.
Молитва №1 Господи, благослови ме! Ето, започвам молитва номер едно. Господ Исусе, благослови ме! Господи, Ти понесе проклятието, изкупи ме от проклятието чрез Собствената Ти кръв на дървения кръст, Ти си разрушил проклятието. Разруши го в моя живот, Господи и ме благослови! Господи Исусе благослови ме! Молитва номер едно.
Молитва №2 Господи Исусе, пази ме, опази ме! Господи, покрий ме със святата кръв мен и дома ми, опази ме! Господи, искам облака Ти, огъня Ти върху мен! Скрий ме в скривалището на Твоето присъствие и ме опази! Господи, искам огнена ограда около мен, искам Твоите огнени служители ангелите около мен да ме пазят. Господи Исусе, опази ме! Ето ти молитва, кратка, обаче мощна. Това е втората молитва.
Молитва №3 Господи Исусе, осияй с лицето Си над мен! Осияй с лицето Си над мен, Ти си моята светлина, Ти си моето слънце, осияй с лицето Си над мен! Може да се молите с мен.
Молитва №4 Господи Исусе, покажи ми милост! Господи Исусе, смили се за мен – отново за милост. Смили се за мен, Господи! Може да е смили се за децата ми.
Молитва №5 Господи, издигни лицето Си над мен! Тоест погледни над мен, Господи, виж ме. Господи, издигни лицето Си над мен!
Молитва №6 Господи Исусе, дай ми Твоя мир! Дай ми Христовия мир, изпълни сърцето ми с Христовия мир и освободи ме от всяка депресия, отчаяние, безизходица, страх, съмнения. Изпълни сърцето ми с Твоята вяра, изпълни сърцето ми с Твоя мир! Господи Исусе, дай ми Христовия мир! Амин.
Ето ти шест вида молитви. Така като го хванеш спокойно половин един час отива с тази молитва. Може като цяло да се моля, може да я разчленя на части да се моля с нея, да използвам всяка една частичка от нея и да се моля поотделно и Господ те води и ти показва и ти правиш молитва основана върху Словото на Бога, изговаряш благословение основано върху Словото на Бога. Това не е просто молитва, която аз съм си измислил, а това е молитва, която Господ е поставил в Неговото Слово и Той не случайно ги дава тези молитви вътре.
Така че, ето тук ви показах четири вида молитви
1. Молитва за покаяние и прощение на грехове – Лука 18:13
2. Молитва за освобождение – Лука 18:3
3. Молитва за изцеление и Божията милост от Марк 10:47
4. Благословение или молитва за благословение – Числа 6:24-26, което вярвам, че е нещо много добро да се учим на него и да се молим, защото виждам, че много хора не знаят как да се молят, а има хора, които знаят, но просто не го правят.
Вижте, взимате си една Библийка със себе си и върви Библията с вас и вие просто си се молите, използвате времето. Не стоите да чакате на милостта на някой човек или дори на милостта на служители да ви обърнат внимание, за да се помолят за вас, но се обръщате към източника на живота, източника на силата Исус Христос, да се молите към Него. Сега, в тази молитва можете да се обърнете към Бог Отец – Отче, в името на Господ Исус или можете да се обърнете директно към Господ Исус да кажете – Господи Исусе Христе, така че и двете са библейски. Разбира се по-библейския начин да го кажем е обръщане към Бога Отца. Можем ли да се помолим и да се обърнем към Святия Дух? Всичко е възможно, Святият Дух също е Бог, но по принцип в Библията не виждаме много обръщения, нямаме така библейски обръщения на молитва към Святия Дух затова ви препоръчвам, за да сме по-точни, нека обръщенията да са или към Отца, или към Сина, защото за Сина имаме поне един случай на молитва към Божия Син, т.е. към Господа Исуса. Стефан се обърна към Него в седмата глава мисля, че на Деяния, каза:
Господи Исусе, приеми духа ми.
Това е единствената молитва, която виждам след възнесението на Христос, другите молитви са отправени все към Отца в името на Господа Исуса Христа. Така че хубаво е все пак да се съблюдават тези неща, защото всъщност източникът на живота и на благодатта и на всичко, което получаваме е нашият Баща. От Него идва чрез пътят, който е Исус Христос и чрез Духът, Който е от Бога, всичко идва от Отца на светлините. Слава да бъде на Бога!
Нека сега да започнем да се молим. Братя и сестри, аз искам да ви кажа, че съм се настроил в тази посока, не знам вие дали го виждте това, аз съм се настроил в посока, в която съм установил, че просто само приказките работа не вършат, а трябва вярата да бъде активирана и то най-вече да бъде активирана в нашите молитви, защото ние имаме нужда от небесна благодат. Деяния 7:59 хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа, казвайки:
Господи Исусе, приеми духа ми.
Ето, това е единствената молитва, която аз съм забелязал след възнесението на Христос да е отправена към Самият Исус Христос, а пък нито една не съм видял да е отправена към Святия Дух. Святият Дух като наш учител и помощник е Този, с Който можем да общуваме, да търсим помощ, да общуваме, но някак си библейски не е този към, Когото ние трябва да адресираме молитвите ни, защото днес е много модерно да се молим – Святи Душе. Не. Господи Исусе или Небесни Боже, Небесни Отче в името на Господ Исус.
И пак, не трябва да вадим доктрина да спираме хората, ако искат да се молят на Святия Дух да се молят, може пък Господ да ги слуша. Недейте да ги възпирате, недейте да парирате вярата на хората, но все пак нека ударението да бъде повече, молитвата да бъде към Небесния Баща, защото Той е най-велик, даже Исус каза:
Отец е по-голям от Мене.
Тоест по-велик от Мене. Дори Самият Исус го признава и дори Самият Исус не казва „Аз съм целта“, Той казва „Аз съм пътят към целта“, казва:
Аз съм пътят
Обаче трябва да се дойде при Отца.
Никой не може да дойде при Отца, ако не дойде чрез Мен.
Тоест Исус въпреки всичко обяснява, че има някой, Който е по-велик от Него, нали? Бащата по-велик от Сина. Бащата изпраща Сина, Бащата въздига Сина, защото Той обича Сина. Обаче въпреки всичко Синът признава, че Бащата е по-голям. И разбира се този, който изпраща е по-голям от оня, който е изпратен, нали, то е логично, в този смисъл. Така че ние трябва да отдадем заслуженото на Бога Отца, Който е начинателят на всичко, от Когото произтича всичко и се казва за Него, че Бог е любов. Забележете в Библията като се казва в 2 Коринтяни 13:14
Любовта на Бога Отца
Нали? Любовта е свързана с Отца, обаче:
Благодатта на Господа Исуса Христа
Забележете, че с Исус е свързана повече благодатта, защото благодатта и истината идват чрез Исус, но любовта е от Отца и тази любов идва чрез благодатта на Исус и чрез общението на Святия Дух. Тоест Святият Дух общува с нас, Святият Дух. Той е Този, Който докарва любовта чрез благодатта на Христа, но е нужно общението на Святия Дух, за да може да се докоснем до тази любов чрез благодатта на Христа. Виждате, че любовта идва чрез благодатта и чрез общението. Любовта на Отца трябва да дойде до нас, но тя идва чрез благодатта на Господа Исуса Христа и чрез общението на Святия Дух, Който е в нас, и пак Отец е най-голям. Нали? В този смисъл. В друг смисъл ако погледнем Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух са равни, защото и Отец и Син и Святи Дух са Бог. Но в друг аспект като ги погледнем Отец е най-големият. Трябва да можем да разберем, че може да погледнем от различни страни.
Много интересно, видях една карикатура накъде в интернет, написана една шестица и двама човека от страни на шестицата. Единият казва това е шестица, другият от другата страна казва това е деветка. Кой е прав? Ами и двамата са прави, от страната на единия се вижда деветка, от страната на другия се вижда шестица, става въпрос за едно и също число, зависи от къде ще го погледнеш. Така че понякога има някои истини, които Бог казва в Словото, в единия случай го казва така, в другия случай съвсем обратното изглежда че е. Тесен е пътят, трябва да се намери баланса, но този баланс може да се намери само чрез Словото и само чрез Духа на Бога, затова трябва да се приближим до Него