Живот чрез Духа на Бога

ЖИВОТ ЧРЕЗ ДУХА НА БОГА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 14.09.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=0eVBSIeC__s

Нека да отворим на евангелието от Марк 4 глава.
Тази сутрин се събудих много рано, още по тъмно се събудих, защото Бог започна да ми говори по един въпрос свързан със Святия Дух, приятели. Искам да ви обърна внимание на всички относно личността на Святия Дух. Скъпи братя и сестри, всяко нещо, което Бог е направил в нашия живот и служение, ние с моята съпруга сме едно семейство чудо от всякъде, семейството започна не от нула, а започна от минус, много минус. Нашето семейство започна от нищо, започна от минус, но Бог направи семейството, създаде това семейство, беше чудо. Имали сме сериозни демонични атаки от вън, на три четири пъти, които са били насочени към това да разрушат семейството, но слава на Бога Господ го е удържал.
Казвам го, защото и вие можете да минавате през такива неща. И аз искам да ви кажа, че аз като човек, говоря сега за Пламен, не съм силен човек, но благодаря на Бога, че имам силен Бог. Ако нещо е станало в живота ми, в семейството ми, ако нещо е станало в служението ми дължа го изключително и само на Святия Дух, Който е Бог наравно с Отца и наравно със Сина. Нашият Господ Исус Христос изпрати на земята Святия Дух с цел да ни укрепи, с цел да ни направи силни, да ни научи, да ни помогне да живеем християнски живот, да ни води в тая пустиня на живота. И всичко започна с Него. Не съм имал човек, който да ми помогне, за да стартирам служение, имал съм хора, които да ми попречат да започна служение, да развия служение и да служа. Да такива хора съм срещал и постоянно срещам, но не е имало, както някои примерно имат духовен баща, който да им помогне да стартират по какъвто и да било начин, не е имало такъв човек. Разбирате ли?
Моята майка е професор в икономически университет, все още ходи да преподава. Аз завърших икономически университет също, работил съм в банка, тя много искаше аз да отида в университета и да стана преподавател в икономическия университет, да стана асистент, после да стана доцент, после да стана и професор. Тя беше готова да ми помогне, толкова много желаеше, наистина можеше да ми помогне майка ми за това, обаче призванието от Бога е по-силно отколкото интересите. Защото искам да ви кажа, братя и сестри, когато отидох в циганската махала или ромската махала да служа 1997 година, аз не съм отишъл от немай къде. Аз работех в междунарония отдел на Балканбанк София, работил съм там като счетоводител във валутен пазар, работил съм като дилър, работил съм и в чекова служба. Така че искам да ви кажа, че напуснах банката и отидох в ромската махала да служа. Жена ми изобщо не ме спря, майка ми много се изненада жената горката, защото тя имаше други планове за мен. Не искам да ви занимавам с този въпрос. Разбира се не само майка ми се разочарова, ами и родителите на Мими се разочароваха, много хора се разочароваха, защото представете си да имате вие зет или да имате син, който работи в банка, международен отдел и да напусне и да отиде в ромската махала, без да има заплата, без да има някой да помага от Америка, без нищо. Отидох ей така искам да ви кажа, газех калта и едно нещо си казвах, Словото казва:
Който смирява себе си ще бъде възвишен.
Не от себе си, а от Бога. Това ми е била вярата, с това съм тръгнал. Моята съпруга ходеше с автобуса на църквата, минаваше през целия квартал с две деца, едното дете едва ходи, другото с количка, тя минаваше през целия квартал, където имаше кучета, не знаеш кой човек ще те срещне. Слава на Бога никога през десетте години, които сме служили там никога никой не ни е пипнал с пръст, Бог винаги ни е защитавал. Аз съм ви казвал един път в началото само едни кучета ни наобиколиха, искаха да ме хапят и аз само като им проговорих на езици те избягаха и това беше. Пастирят на другата църква беше изпохапан от кучета, той ме наплаши и ме предупреди разбира се.
Така че искам да ви кажа, че не тръгват нещата много лесно, не тръгват леко, не тръгват с фойерверки, а тръгват от тинята, тръгнаха от никъде и този, който ме е водил, този, който ме е подкрепял не е бил човек, не е имало човек, разберете, не е имало организация зад мен. Понеже във финансово отношение бяхме много затруднени, аз започнах да търся работа и Господ ми отвори през 2000 година работа, която не само беше работа, но беше духовна работа, за което аз много благодаря. В продължение на повече от три години съм работил в Библейска лига в София като в самата Библейска лига длъжността беше директор по основаване на църкви, ходехме да правим семинарии в цяла България. Прекрасна организация, вършат прекрасна работа, обучават основатели на църкви, как да бъдат ефективни в тази дейност. Ако някой от вас има желание да се занимава с това можете да се обърнете към Библейска лига София, разпространяват Библии, разпространяват духовна литература, вършат много голяма работа и тихичко я вършат работата, без големи фойерверки, но вършат работа. Така че аз там работих повече от три години, докато Господ ми каза сега е време да започваш служението. Ние се разделихме като приятели и дори и до ден днешен сме приятели и се обичаме, прекрасни хора.
Но какво искам да ви кажа, приятели, тръгват нещата, но има един, който ходи пред нас – Огненият стълб, пред нас Святия Дух, Той е Онзи, на Когото разчитаме, Той е Онзи, Който ни води. Дори, когато кучетата лаят, дори когато вълците хапят, дори когато бурите идват, вълните те заливат, Онзи, Който ни изважда е Господ, Той протяга ръката Си. Аз съм много благодарен искам да ви кажа на Бога, че Той ме срещна и че Той ме запозна със Святия Си Дух. Аз съм много благодарен на Бога, защото без Него нямаше да мога да направя нищо от това, което съм направил и без Него нямаше да може да устоя. Искам да ви кажа, че много хора, които считаха, че са силни паднаха, защото разчитаха на собствената си сила.
Аз искам да ви кажа, дори и да се чувствате, че падате, дори и да чувствате, че сте залети от водите на живота, от проблеми, от атаки, от роднини или от неприятели, от когото и да е било, ако вие се научите да разчитате на Онзи, Който е, Вечният, Който живее вътре във вас, Който е по-велик от всичко, което е в този свят, вие ще устоите не за друго, а заради Него, защото Той не може да се провали. Ако Исус е в лодката ти лодката ти няма да потъне. Дори и да потъне лодката ти ти си с Него, както казва Давид:
Къде да отида от Твоето присъствие, където и да отида Ти си с мен.
Най-важната личност в живота ни, приятели, най-важната личност, ние трябва да обичаме братята и сестрите, ние трябва да обичаме служителите, ние трябва да обичаме роднините си, съпрузите, съпругите, децата, всички, но най-важната личност в нашия живот, тук на земята говоря, е Онзи, Който е нашият дар от Бога, Онзи, Който е обещанието на Бога за нас – Духът на Бога, Който живее в нас. Ние Го носим на всякъде със себе си, ние сме храм на Святия Дух, не трябва да забравяме Неговото присъствие. Той е причината за всичко. И ако има хора, които търсят изцеление, освобождение или каквото и да е или влизат в интернет и искат да дойдат на богослуженията, за да получат нещо, то не е заради човека, то е заради Онзи вечният, великият Дух на Бога Святият Дух, защото Той е Този, Който върши невъзможните неща и няма нищо невъзможно за Него. Трябва да отдадем заслужената благодарност на Бога Отца, Който чрез нашия Господ Исус Христос и Неговата кръв изля това благословение върху нас, за да можем днес да имаме сила за християнски живот, сила да победим греха и плътта, сила да победим дявола и ние сме благодарни за това. И днес каквато и нужда да имате, ако можете да си обърнете погледа към нашия велик Спасител, Който проля кръвта Си за нас, великият Господ Исус Христос, Святият Дух ще ви докосне и ще убие всяка болест и немощ в тялото ви, ще ви освободи от всяка верига и робство, няма по-велик от Него.
Аз искам да ви прочета тук, защото понякога ние казваме „защо това не става, защо друго не става?“ знаете ли колко интересно, тази сутрин докато размишлявах рано сутринта това, което Бог ми показа в Захария 4:6, където се казва:
Не чрез сила, не чрез мощ, а чрез Духът Ми – казва Господ на силите.
Не чрез сила, не чрез мощ, а чрез Духът Ми, не чрез сила, не чрез войска – казва Господ на небесните войски.
Това, което е интересно, че всъщност Святия Дух е войн. Той не само е войн, Той е военачалник, той е началник на небесната войска тук на земята. Виждате ли го? Не чрез сила, не чрез войска земна, а чрез Духът Ми, казва Господ на небесните войски. Той е военачалник тук и воюва срещу силите на мрака, Бог е войн казва Библията. Освен това в Ефесяни 6 глава се казва, че да вземем меча на Духа, който е Божието Слово и аз се замислих – мечът е оръжие. На кого е това оръжие? То не е мое оръжие, аз трябва да го взема, обаче то е оръжие на Святия Дух, приятели. Това означава, че след като меча е мечът на Святия Дух, той е негов войн. Святият Дух е войн, Който воюва за нас. Неговата войска са небесните ангели. Слава на Бога.
Много интересно в този стих, ако обърнете внимание 2 Коринтяни 13:14, сега ще ви покажа нещо, върху, което можем да се съсредоточим.
Благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца и общението на Святия Дух да бъде с всички вас.
Ние трябва да търсим това общение със Святия Дух или общение на Святия Дух. Трябва да го търсим, но трябва да търсим също благодатта на Господа Исуса Христа и трябва да търсим любовта на Бога Отца. Вижте тези три неща колко са важни – общението със Святия Дух, любовта на Бога Отца и благодатта на Господа Исуса Христа. Ето три цели. Ако искате да изучавате нещо от Библията изучавайте общението със Святия Дух, любовта на Отца и благодатта на Господа Исуса Христа. Това е прекрасно. Искам да ви покажа също, само че в някои български библии, в по-новите тук не е преведено добре, аз ще ви го прочета как е в православния превод, защото там все пак са успели да запазят верността на този стих. В нашите протестантски преводи можете да го видите в Цариградският превод, който е от 1861 година, там някъде беше. Вижте сега, това е Исая 59:19:
И ще се уплашат на запад от името на Господа и на изгрев слънце от славата Му ако врагът дойде като река
Врагът това е дяволът, ако врага дявола дойде като река, която иска да ни залее, нали?
Духът на Господа /или дъхът на Господа/ ще го пропъди.
А друг превод казва: Ще издигне знаме срещу него.
Виждате ли кой ни защитава нас? Кой издига стената, кой издига знамето, кой ни предпазва от сатана? – Духът на Бога с Неговата войска, Той ще го пропъди, Той ще ни защити. Ние сами не можем да се защитим. Особено ако човек служи на Бога вие какво мислите, че дяволът много ще ни каже – евала, браво, моите деца, много хубаво, че служите на Бога, ще ни пляска с ръце ли? Напротив, ще ни атакува. Как ще ни атакува? Чрез врагове ще ни атакува и чрез братя ще ни атакува, по всякакъв начин ще иска да ни атакува, за да ни събори. Но искам да ви кажа, както казва Божието Слово, че всеки брат предава и т.н. братя може да ни предадат, нали, не всички, някои, то е достатъчно един. Какво казва Словото?
Един грешник може да развали много добри неща – казва Притчи.
Един грешник е нужен за да разваля. Значи какво, може да се обърнат, обаче казва:
Никога няма да те оставя, никога няма да те забравя.
Може ли майка да забрави сучещото си дете?
Но казва: Дори и да го забрави Аз теб няма да те забравя никога, на ръцете Си съм те врязал.
Все едно сме татуирани на ръцете на Господа, Той винаги ни вижда пред Себе Си. Искам да ви кажа небето и земята ще преминат, Божиите думи няма да преминат. Хора идват, хора си отиват, обаче Божието Слово живее и трае до века и верността на Бога живее и трае до века. Аз затова ви казвам, скъпи приятели, нека да се научим да се облягаме на всемогъщият Бог, Той е верен. Той е верен! Той е многомилостив, Той е дълготърпелив, много ни е търпял и ние се нуждаем всеки ден от Неговата милост. Бибилята казва, че милостта Му се подновява всяка сутрин към нас, всяка сутрин нова милост. Нека да Му благодарим.
Святи Боже, ние Ти благодарим за Твоята безкрайна милост към нас, която Ти проявяваш всяка сутрин към нас. Благодарим Ти, Господи и Ти отдаваме славата и хвалата.
Аз искам да отворим на Марк 4 глава и да прочетем. Ще започнем от 26 стих. Вярвам, че това послание е важно, защото ви казах, че Господ ме събуди тази сутрин, не можах да заспя заради тези неща, за да ми напомни, че ние трябва да се върнем отново към Святия Дух, да си припомним, че не чрез сила и не чрез мощ, а чрез Духа на Господа всичко става, да си припомним, че ако нещо сме постигнали не сме го постигнали със собствени сили, а чрез Неговите сили и че ако нещо сме постигнали ние трябва да отдадем цялата слава на Него, защото ние сме буца пръст, но Той е Този, Който ни дава живот. Възстановяване, задълбочаване и развитие на взаимоотношенията със Святия Дух.
Отче, ние Те молим за възстановяване, задълбочаване и развитие на взаимоотношенията ни със Святия Дух в името на Исус. Нека се помолим заедно: Небесни Отче, ние Те молим за възстановяване, задълбочаване и развитие на взаимоотношенията ни със Святия Дух. Възстановяване, задълбочаване и развитие на взаимоотношенията ни със Святия Дух. Помогни ни да пребъдваме в Божието Слово и в молитвата в името на Исус.
Марк 4:26 И казваше: Божието царство прилича, както когато човек хвърли семе в земята
Обърнете внимание на думата семе. Семето на Бога е Словото на Бога. Ние не сме се родили от естествено семе, по плът да, човешко семе, мъжко семе, но по дух сме родени от духовно семе, от Божието семе и това е Божието Слово. Човек хвърля семе в земята. Земята е нашето сърце.
27. и спи, и става нощем, денем; а как пониква, как расте семето, той не знае.
Знаете, че ние сеем, ние поливаме, но Бог дава растежа.
28. Защото земята сама по себе си ражда първо злак /т.е. стъбло/, после клас, след туй пълно зърно в класа;
29. и когато узрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва.
Тази притча, макар че се състои от четири стиха има огромна мъдрост в себе си, за да ни обясни процеса на духовния растеж. Искам да обърнете внимание на процеса на духовния растеж. Бог изпраща на земята Словото и Духа. Дори вие можете да видите, че Бог Отец изпрати на земята първо Словото, което стана плът и го нарекоха Исус и после Духът Си изпрати на Петдесятница. Виждате ли? Словото се качи на небесата след като възкръсна и седна от дясната страна на Отца, логосът Исус Христос Божият Син, но Духът Му остана тук на земята. Но днес ние имаме Словото не в плът, имаме Словото под формата на книга наречена Библия. Така че Бог от небесата ни праща Библията и ни праща Духът Си, Библията и Духът. Нека кажем: Благодарим Ти, Боже!
Библията Божието Слово и Духът на Бога като работят в нашите сърца те произвеждат вяра и молитва. Вярата и молитвата са плод на дейността на Божието Слово и на Духа на Бога. Духът на Бога и Словото на Бога действащи в нашите сърца произвеждат вяра и произвеждат молитва.
Нека се върнем към притчата. Семето на Божието Слово като се сее в нашите сърца, размишлявайки върху това семе, изповядвайки това семе, вършейки това семе, като ние размишляваме върху семето на Божието Слово нощем денем ние не знаем как това семе започва да принася плод. Забележете, че семето принася плод, не нашите мускули, не нашето напрежение и насилие. Оставете насилието, не насилвайте хората и не насилвайте себе си. Не насилието е това, което върши работата, а Словото на Бога и Духът на Бога са тези, които побеждават нас, нашата плът, те побеждават дявола, те побеждават света.
Много интересен стих има тук в Исая 30:15
Защото тъй казва Господ Бог, Светият Израилев: ако си оставахте на мястото и мирувахте /или както казва друг превод – в почивка/, щяхте да се спасите; в тишина и упование е вашата сила; но вие не искахте.
С други думи виждате ли, мирът Господен, почивката Господна, тишината в Божието присъствие е нашата сила. Не напъване, не напрежение, не блъскане, помпане, напротив Духът на Бога се лее, реки от жива вода текат от утробата, а не се помпат, не се блъскат, не се прави така. Това е плът. Потта е плът, Духът не действа с пот, Духът действа с благодат, Той е наречен Духът на благодатта. Така че ние се връщаме отново към това как можем да станем силни, как можем да влезем в свръхестествената област, как можем да вършим Божиите дела, как можем да побеждаваме в живота си? Ето как, семето, всичко започва от семе. Семето дава плод, каквото семе посееш такъв плод ще пожънеш. Така че семето на Божието Слово богато да се вселява в нашите сърца и да пусне корен.
Семето като се посее какво става? – корен. Но корена не се вижда, тук се казва първо пониква стъбло. Значи имаме първо семе, това е ниво номер едно. Някои хора остават на ниво номер едно – семе. Защо? Защото не го посяват. Божието Слово трябва да се сее в нашите сърца. Това е ниво номер едно – семе. Ниво номер две – стъбло. Вече е посято семето и това семе започва да расте. Забележете Божието Слово расте, Божието царство расте, трябва да се сее семето и започва да расте. Ти като видиш, че расте и казваш чакай сега вече можем да го правим, обаче се сблъскваш с това, че не може да дадеш плод, защото е рано, трябва търпение. С търпение, с вяра и постоянство се дава плод. С вяра и търпение и постоянство се наследяват Божиите обещания и благословения, така че стъблото идва. След стъблото какво идва? – клас. Ти казваш „а, клас, дай да го видим класа“, но то няма нищо в класа още, този клас трябва да се напълни, затова идва третото ниво – пълното зърно в класа. Виждате ли? Или това даже се води четвърто.
1. Семето;
2. Стъблото;
3. Клас;
4. Пълното зърно в класа.
И това зърно трябва да узрее. Отново има нужда от търпение и тогава идва сърпът, тогава идва жътвата. Жътвата означава плодът. От семето до плода имате четири степени, четири нива. Първо имаш семе, после имаш стъбло, после имаш клас, после имаш пълно зърно в класа и чак като узрее тогава сърпа взема жетвата, прибира жетвата.
Когато Смит Уигълзуърт са го попитали: „Ти винаги ли си имал такава вяра, каквато имаш в момента?“, той казал: „Не“ – „Ами как тогава твоята вяра е пораснала?“ и той дава този пример – първо семе, второ стъбло, трето клас и накрая пълно зърно в класа. Какво означава това? Означава, че иска време и търпение семето на Божието Слово да даде плода на вярата, семето на Божието Слово да даде плода на Духа. Иска се време, приятели, иска се търпение, иска се постоянство.
Ето, например, когато отиваме да се молим за болни, слава на Бога, че Господ изцелява болни хора, но има и случаи, в които човекът не получава изцеление и започваме да се питаме: „Добре де, нали пише в Словото, че на болни ръце ще полагаме и те ще оздравяват, защо този болен не получава изцеление? Защо?“ и хората започват да се разочароват, да се отчайват от това, че са имали неуспешен случай. Аз бих ви насърчил с друго, погледнете колко хора се изцеляват, погледнете колко чудеса върши Господ. Нека да се насърчим от това, че Бог ги върши нещата. А по отношение на тези, които не са станали какво трябва да правим? Ето вижте, тук в притчата е показано – сейте Словото, сейте присъствието на Бога в живота си и то ще даде стрък, ще даде клас, ще даде пълно зърно в класа и накрая ще даде резултати и плод с търпение.
Тези, които днес не могат да получат изцеление, утре, когато нашата вяра порасне, когато помазанието върху живота ни порасне ще могат да бъдат изцелени, а в други ден дори с лекота. Защо? – ако ние растем. Това искам да ви кажа. Ама добре де, брат, нали е писано тук, че е така? То всичко е писано, обаче въпроса е, че онова, което е написано става реалност в живота ни чрез вяра и търпение. Така казва Божието Слово, ето вижте го, в Евреите на две места се говори за това нещо. Вярата и търпението са много важни, за да можем да стигнем. Едното мисля, че беше в Евреи 6:12, казва:
Да не сте лениви /или мързеливи/, но да подражавате онези, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията.
Вижте как се наследяват обещанията, да подражаваме на ония, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията и е даден за пример Авраам. Авраам /13 стих/, който получи обещание, но трябваше да изчака и всъщност той даде плода си на преклонна възраст, той даде всъщност най-сериозния плод на сто години когато стана. Какво говори това? Че ако ние позволим на Святия Дух и на Божието Слово да работят в нас с годините ще израстваме в Духа и ще даваме все повече плод и както казва Псалм 92:
Ще принасят изобилен плод дори и в дълбока старост.
Да, физически може да се чувстваш по-слаб, физически да, обаче духовно ще растеш повече. И ние с времето, с годините трябва да се научаваме все повече и повече да се облягаме. Ето сега се сещам за Яков, за който се казва, че благословил Манасия и Ефраим, той кръстоса ръцете, Йосиф очакваше едно, то стана друго, както и да е, обаче се казва, че „облегнал се на тоягата си“. Аз винаги съм се чудил какво е това облягане на тоягата и сега получавам откровението – той не се облягаше на собствените си крака, беше възрастен вече, той се облягаше на тоягата на Божието Слово. Искам да ви кажа, ние трябва, приятели, да се научим да се облягаме на тоягата на Божието Слово, да се облягаме на тоягата на Святия Дух все повече и повече. Може да сме много слаби, може да сме много немощни, колкото по немощни сме, толкова по-мощно действа силата на Бога. Колкото по-глупави сме по човешки, толкова по-мощно действа Божията мъдрост, глупави за тоя свят имам в предвид. Колкото по-немощни сме, толкова по-силно действа Божията сила, защото не чрез нашите сили и напрежение и напъване, а чрез силата и помазанието на Святия Дух.
Много интересно в Езекиил 47 глава, може би няма да го чета, но можете да прочетете от 1 до 12 стих като се говори за храма как от светилището изтича вода, от там извира, присъствието на Бога. Какво извира? От присъствието на Бога извира вода и тази вода тръгва и тече и като премина първо през нея тя беше до глезените. Вижте глезените колко са, на такава височина беше вода. И ние като християни като тръгнем първо тръгваме до глезените, аз съм християнин и като малките деца се пличкаме до глезените и викаме това е морето. Не е това морето, приятели, това е началото на морето, това са само вълничките. Това е първото ниво. Вижте тук пак има четири нива. До глезените, като мина хиляда стадия по-нататък мина отново, този път водата беше до колената. Расте помазанието, приятели, расте. Мина още хиляда стадия нататък, водата беше вече до кръста и като мина още хиляда стадия четвърто ниво вече беше дълбока река, даже се казва реки. Вие знаете, че се казва:
Реки от жива вода ще потекат от утробата ви.
Вече казва реки през, които не можеш да преминеш, има семо един начин – да плуваш и като влезнеш в реката да плуваш вече не ти решаваш на къде отиваш, а течението на реката те води. Така е със Святия Дух, като влезем на четвъртото ниво дълбоко в помазанието на Бога, вече не ние определяме на къде отиваме, Той ни води. Тия, които са водени от течението на реката са Божии синове. И се казва, че от двете страни имаше дървета на живот, които даваха плод и се казва, че листата им бяха за изцеление на народите. Ето ти го изцелението. Къде? Където е дълбока реката, където е дълбоко помазанието. Вижте, в първата степен нямаше листа, нямаше дървета, нямаше дърво на живот, нямаше живот, нямаше изцеление. Второ, трето, на четвъртото ниво вече имаше и живот и изцеление. Казва се там рибарите хвърляха огромни мрежи и ловяха много риба. Там вече не става въпрос за персонално евангелизиране, там става въпрос вече за масово евангелизиране, много хора се спасяват поради реката, поради помазанието на Святия Дух става всичкото това.
Така че Божието царство е свързано с растеж. Вижте едната от притчите казва, че Божието царство е малко като синапово зрънце, което като се посее е най-малкото зърно от всичките, но като порасне става най-голямото растение. Така че Божието Слово, когато сеем и Божия Дух, Който не виждаме, изглежда всичко толкова малко, толкова незначително, но ако го сееш в сърцето си, ако пребъдваш в Словото, пребъдваш в присъствието му, то започва да дава изобилен плод и да расте.
И така, нека да ви кажа, ние не сме сами. Ето, аз съм тук, сега ме виждате сам, в момента на кадъра ме виждате сам, а аз не съм сам, има някой с мен, някой, когото не виждам, не само с мен, но и в мен. Даже не говоря за ангелите в момента, говоря за Духът на Бога, с Който съм запечатан, запечатан за деня на изкуплението, Който е обещан, Исус обеща да бъде с мен завинаги, Който е моят учител да ме учи във всичко, Който е моят водач да ме води във всичко, Който да ми разкрива идните неща, Който да ми помага в моите немощи. Той е моята сила, Той е моят динамис и упованието ми не е в моите сили, а в Неговите сили. Не е в моите способности да поучавам, да служа, да се оправям в живота, защото ние сме неоправни като човеци, но в Неговите способности.
Божието слабо е по-силно от човешкото силно – казва Павел.
Божието немощно е по-силно, по-мощно от човешкото силно. Божието глупаво е по-мъдро от човешкото мъдро, за да не се похвали никой пред Бога.
Никой не може да се похвали, да кажем – аз съм го направил, аз не. Павел каза:
Аз няма да се похваля за нищо друго, освен онова, което Той извърши чрез мен.
Той извърши чрез мен, нищо друго. Без Него съм нула, но като сложиш пред нулата едно ставаме десет. Ако сме двама, две нули, сложиш единица пред двете нули ставаме сто, ако сме трима, четирима, слагаш отпред една единица, Господ е единицата, ставаме хиляда, десет хиляди. Вижте как расте. Ние сме прото нули, но с Него сме много, приятели. Тук примерно се събираме сто, двеста, не знам колко компютъра, 200 , 300 човека и т.н. ще кажеш ние сме малко, обаче единицата е важна, нашият Господ като е с нас. Господ е с теб, Той е в дома ти, нека да Му обърнем внимание. Даден е Духът, за да можем да общуваме с Него, за да можем да се учим от Него, за да можем да се облягаме и уповаваме. Колко хора казват: „Много съм самотен, брат, много съм самотен“, аз смятам, че Той може би се обижда. Дори да няма никакъв човек около нас, хората си взимат животно кученце, котенце. Аз много харесвам папагалчета, тия големите, които говорят, много са забавни, но поради естеството на нашето служение, че все сме на път, ето сега сме в Америка в момента, въпреки че много харесвам животни не мога, никога не мога да имам животни, поне до този момент. Но що се касае за приятел, кой е най-добрият приятел на човека? Хората казват кучето. Това е в естественото, кученцето те гледа в очите, слуша те, но най-добрия приятел на човека е Святият Дух, ние трябва да Го гледаме в очите и да Го слушаме, но Той е най-добрият приятел.
Аз искам да развиваме взаимоотношенията си с Него, да се сприятеляваме с Него, да се сближаваме с Него, да Го опознаваме, Той ще ни говори и ще ни учи чрез Божието Слово. Божието Слово ще оживее, молитвата ще оживее чрез Него, защото Той всичко върху, което духне оживява, взаимоотношенията ни ще оживеят. Ако Господ е между нас в семейството отношенията, като има масло моторът работи добре, смазва се, не скърца, като няма масло започва да скърца семейството, започват да скърцат взаимоотношенията и в църквата. Имаме нужда от маслото, Той е най-важният и когато ние сме помазани с него, представете си колко е прекрасно това. Овчарите на изток помазват овцете, главите им, помазват ги с масло, за да не ги хапят мухите, нашият Господ ни помаза с помазанието на Святия Дух, за да не ни хапят демоните, да не ни нападат демоните.
Аз искам да ви кажа, скъпи приятели, нека нашето съсредоточаване да не бъде върху демон, демон върху демон, нека нашето съсредоточаване да бъде върху Святия Дух, Който е нашата сила. Той ще насочи нашите погледи към Исуса Христа, Той ще ни разкрива Божието Слово и ще ни говори за Божието Слово, Той ще ни подкрепи и помогне в молитвата, така че молитвата ни ще бъде жива и изучаването на Словото ще е живо и живота ни ще бъде силен и помазан живот. Не постоянно да мислим дали ще дойде някой демон от някъде, дали някой ще изрече някоя клетва или ще направи някаква магия. Когато ние сме покрити с огъня на Святия Дух никоя муха не може да ни кацне, на горещ котлон мухите не кацат. Трябва да бъдем горещи, никоя муха не каца в огъня. Трябва да бъдем горещи, огънят да бъде върху нас, да бъдем като огнената къпина, огнения храст да горим и да не прегаряме, но да бъдем изпълнени с този прекрасен Святи Дух. Нека да Го поканим в живота си.
В името на Исуса, небесни Отче Ти благодарим за Святия Дух. Толкова си прекрасен, толкова е прекрасен Духът Ти.
И сега дори като говоря, приятели, Духът се движи в момента и смъмрям тия болести и немощи, които ви тормозят, в името на Исус. Смъмрям ги и им заповядвам да се махнат от вас. Бъдете изцелени в името на Исус! Бъдете изцелени и приемете изцеление от болестите си. Господ ви обича, иска да бъдете спасени, иска да бъдете изцелени. Всеки един, който не се е покаял за греховете си, Господ те обича, покай се сега, обърни се към Исуса Христа, Той е готов да ти прости греховете и да ти спаси душата, готов е. Призови Го Господа, призови името Господне и ще се спасиш. Изповядай греха си и ще се спасиш.
В името на Господа Исуса Христа ние Ти благодарим и нека Твоят огън да слезе върху Твоите хора, Господи. Нека огънят на Святия Дух да слезе върху Твоите хора, в името на Исуса. Колко ви обичам, искам да кажа Господ колко ви обича. Благодарим Ти, Боже в името на Исус.
Слушайте, слушайте, слушайте! Ако с нещо сме оскърбили Святия Дух.
Искам да ви покажа нещо, сега ми го дава Господ в момента. Трябва да бъдем чувствителни към Духа на Бога. Ефесяни 4 глава. О прекрасно, прекрасно. Ще започна Ефесяни 4 глава от 22 стих:
22. да отхвърлите от себе си стария човек според предишното си живеене, който изтлява в прелъстителни похоти
Да оставите стария човек и греха казва.
23. да се обновите в духа на своя ум
24. и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и святост на истината.
25. Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един на друг.
26. Гневете се, но не съгрешавайте:
Гневете се, казва, допуска го, но не съгрешавайте. Пазете си устата.
слънцето да не залязва в гнева ви;
Тоест още докато не е залязло слънцето, докато не си легнал, вземи се успокой, остави гнева.
27. не давай място на дявола.
Не давай място на дявола, не давай място на гнева.
28. Който е крал, да не краде вече, а по-добре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има какво да отделя за онзи, който има нужда.
29. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушателите.
Никакви гнили думи да не говорим. Вижте думата като плод. И вижте 30 стих:
30. И не оскърбявайте Светия Дух Божий
Всичко това, което говорим оскърбява Духа на Бога – лъжата, гнева, кражбата, гнилите думи, които говорим, всичко това оскърбява Бога, оскърбява Святия Дух.
И не оскърбявайте Святия Божий Дух, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението.
Вижте тук показва какво оскърбява Духа –
31. Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба;
Тези неща огорчават Святия Дух, те Го наскърбяват.
32. но бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайте си един на друг, както Бог ви прости в Христа.
Виждате ли всички тези неща. Аз искам да ви кажа, приятели, ние оскърбяваме Святия Дух като се отнасяме лошо с ближните, като се отнасяме лошо с хората, като говорим против хората, като ги одумваме, като клюкарстваме, като ги обиждаме, като ги обвиняваме ние оскърбяваме Святия Дух. Виждате ли? Това не е хула, не е непростимият грях, човек може да се покае, може да изповяда, но просто това оскърбява Духа и Духът се оттегля. Ние искаме Духът да действа. Затова казва да се обичаме и да си прощаваме както Христос ни е простил на нас, да се обичаме един друг, да си прощаваме, да си помагаме, да се подкрепяме в пътя.
Такова е учението на Господа, повярвайте ми. Учението не е да бъдем като кучета, които лаят, които хапят, не е да сме като хиени, като вълци, като котки, които дерат, това са нечисти животни, но да бъдем кротки като агънцата, незлобливи като гълъбите, чисти, святи, готови да помогнат. Аз като видя такива хора да ви кажа, сещам се за едно братче в България, то направо като ангелче ходи човекът, къде, на когото може да помогне, само търси хора и като види някой в нужда, от времето си отделя, гледа да излезе от работа да помогне, гледа да направи всичко възможно. Направо все едно човека не е от земята, не може да повярваш, че има такива хора. Искам да ви кажа, че просто Господ ни е призовал към това да покажем любов, да покажем милост, да покажем простителност и Духът на Бога почива, гълъбът почива, не върху котка, не върху куче, не върху вълк, гълъбът почива върху агнето. Забележете го това. Гълъбът идва върху Божието Агне, което носи греха на света. Ако искаме Духът на Бога в живота си и служението си трябва да имаме характера на Агнето.
Затова ви насърчавам, нека да вземем в себе си Христовия пример и характер на поведение. Всички имаме много недостатъци, това е истина. Всички братя и сестри имаме недостатъци, това е вярно. Слава на Бога, че вярваме в съвършен Господ, но това което можем да направим е да извадим от себе си, да премахнем обвиненията, да премахнем осъжденията, омразата, да не се атакуваме един друг, поне да не се атакуваме един друг, но да се предаваме на това да си помагаме. Един на друг да си помагаме и по този начин да изпълняваме Господния закон. Аз вярвам, че Святият Дух ще почива много повече в църквата. Вижте, в деня на Петдесятница всички бяха събрани заедно в единство и тогава се изля Духът на Бога.
Искаме в България да се излее Духът на Бога, кажете ми по какъв начин и върху кого да се излее, как да се излее Духът на Бога? Няма летище, има нужда от летище на любов, има нужда от летище на единство, на радост в Святия Дух. Как да повярват невярващите? Те трябва да видят нашата любов. По какво ще ни познаят? По любовта, радостта, приветливост, мирът на Господа в нас, всичко що е добро, що е угодно на Бога. Ето, вижте какво казва тук във Филипяни 4 глава:
8. Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно /ние тази дума даже я нямаме вече/, за това, що е добродетел, що е похвала, – само за него мислете.
За какво да мислим? За онова, което е истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетелно, похвално, само за това мислете – казва. Алелуя.
О, Господи, благодарим Ти за Твоя Дух, моля Те да ни разтовариш от греховете. Разтовари ни, освободи ни от греховете, Господи!
Нека сега да се покаем пред Господа за всяко нещо, което сме говорили против братя и сестри. В крайна сметка кой ме е поставил съдия? Ето вижте какво казва, трябва ли да ходя да съдя хората? Кой какво направил, какво ми е направил, трябва ли да ходя да ги съдя? Не. Нека да ги оставя. Вижте какво казва в 4 глава на Яков, 7 стих:
И тъй, покорете се на Бога, опълчете се против дявола и той ще побегне от вас.
8 Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава п