Молитва върху скинията – светилникът

МОЛИТВА ВЪРХУ СКИНИЯТА – СВЕТИЛНИКЪТ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 05.10.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=0DVwwSvDE84&t=3186s

Приятели, ние ще се молим за болните в името на Исус, за вързаните ще се молим, за нужди ще се молим. Но това, което ми се ще да споделя с вас е свързано, всъщност вие знаете, че ежедневно получавам молби за молитви от различни хора, отчаяни хора, които казват: „Имаме нужда да ни помогнеш, имаме нужда от теб, имаме нужда от твоята помощ, не можем да се справим“ и т.н. И вие знаете, всеки един, който е вярващ в Исуса Христа знае, че човекът не може да помогне на човек. Затова другите религиозни лидери не са в състояние да помогнат на никого, понеже те също са хора, вие знаете Буда човек, Мохамед човек, комунистическите лидери хора също бяха, Кришна човек, всички тези са били хора. Човек на човек не може да помогне, единственият, който може да помогне на човека е Бог. Знаете, че Исус Христос Божият Син слезе на земята да стане човек, за да може да помогне на всички ни.
И когато става въпрос за Божий служител, един Божий служител, един човек не може да помогне на хората. Най-добрия начин да помогне на хората е като ги заведе или им покаже пътят, по който те да вървят. В днешно време обаче хората искат бързо решение, всеки иска – помоли се, пасторе, да се реши проблема ми и т.н. но виждате ли, не винаги решението е такова. В някои случаи се получава решението, помолваме се, Господ изцелява и така, обаче в повечето случаи има нужда от нещо повече. Има нужда от участието на хората. Ето, аз понеже нали ви казвам, получавам много такива молби – помогни ни, помогни ни, помоли се, ако погледнете в писанията всъщност Божиите служители не толкова се молят за тези, които са в нужда, а изпращат слово и хората подчинявайки се на словото получават чудото. Но това, което искам да ви покажа е, че ако искаме трайно решение на въпроса, трайно решение на проблемите ни, трябва да се научим да бъдем християни.
Християнин идва от Христос, християнин тази дума идва от Христос, значи трябва да се научим да бъдем християни. Христос е Помазаникът, християните са помазани хора с помазанието на Святия Дух. Тоест ние трябва да се учим да живеем в присъствието на Святия Дух, това е разрешението на нашия въпрос. Защото помолваме се, ето молим се, знаете ли колко хора получават чудеса, получават изцеление, освобождение, но след това като се върнат в реалния живот и не знаят как да живея свят живот, не знаят как да се освободят от греховете, продължават да си живеят в греховете, нещата се връщат обратно. Затова искам да се учим на това как да ходим с Бога.
Големите Божии хора са били големи Божии хора, защото те са ходели със своя Бог. Енох е ходил с Бога 360 години и Господ си го взел при себе Си. Авраам приятел на Бога е ходил с Бога, Моисей е виждал Невидимия и е ходил с Него. Всички тези Божии хора са били с Бога и те са ходили с Него и това е, което ние трябва да се научим. Но как, по какъв начин ние можем да се научим да живеем и да ходим с Бога? Единия начин е чрез Божието Слово и другия начин е чрез молитвата. Нека да се учим да се молим, защото в днешно време ние наблягаме много повече на приказките отколкото на молитвата, а Исус каза:
Моят дом е дом на молитва.
Моят дом, Божият дом е дом на молитва. Така че това, което трябва най-много да правим е молитвата. И нека да започнем с молитва и да кажем:
Небесни Боже, моля Те! Ето всеки нека да се моли с мен. Небесни Боже, имам много нужди, моля Те научи ме да се моля, в името на Исус. Амин. Небесни Татко, научи ме как да ходя в присъствието на Святия Дух. Научи ме как да се моля! Научи ме как да живея и как да ходя в присъствието на Святия Дух. Амин.
И вие знаете предишните пъти мисля, че говорих за молитвата във връзка със скинията. На първата служба ние говорихме и се молихме с молитвата на медния олтар, което беше всъщност кръста или кръвта на Исуса Христа, където изповядвахме и се молихме върху кръвта на Исуса. На втората служба говорихме и се молихме върху умивалника, където изповядвахме греховете си, изповядвахме кои сме в Христа, умивалникът, който е като огледало и ни показва кои сме и какво сме и какво ни е състоянието и ни измива, измива ни Божието Слово. Добре, това беше вторият път.
А сега можем да се занимаем със следващият въпрос, защото след като свещеникът мине през медния олтар и принесе жертвата, след това минава през умивалника, където измива ръцете си и краката си, тогава вече минава през вратата, която е истината и влиза в светилището, не в Светая Светих, а в светилището, тоест първата част на скинията. Когато влезе вътре от лявата страна се намира златният светилник със седем светила и това е единствената светлина, която може да се намери в скинията. Няма друга светлина в скинията, която идва от светилника. Вие знаете Петър казва:
Бог ми откри, че скоро трябва да напусна тази телесна скиния
Говори за своето тяло. Скинията е образ на нашето тяло, скинията е образ на църквата. Но ако погледнем скинията като образ на твоето и на моето тяло, очевидно, че има някакъв светилник, който да свети в нас. Библията казва:
Духът на човека е светило Господно.
Истинската светлина обаче в нас идва от една личност и тази личност е Святият Дух. Святият Дух е Този, Който ни освещава. Святия Дух е Този, Който е светлината в нас. Както и в скинията този светилник е образ на Духа на Бога. Духа на Бога е нашата светлина. Ние трябва да се молим, трябва да се научим как да общуваме с Духа на Бога. Аз искам да ви прочета този стих в 2 Коринтяни 13:14, много известен стих:
Благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца и общението на Святия Дух да бъде с всички вас.
Това е едно благословение, което апостол Павел изговаря върху светиите в Коринт, но забележете нашият Бог е любов. Може да си кажете един на друг: Бог е любов! Един на друг и на себе си трябва да си го кажем това нещо, че Бог е любов. Той е нашият небесен Баща, Той толкова много ни обича. Обаче видите ли, тази любов, която Той има към нас, човек се съмнява в нея поради простата причина, че мнозина живеят в големи трудности, някои живеят в трагедия и тогава си казват хората: „Как може Бог да допуска това нещо в моя живот и в същото време да ме обича? Какъв баща е Той? Как може Той да го допуска това?“ и се съмняват в любовта на Бога. Но виждате ли, тук в този стих има толкова много откровение? Бог толкова много възлюби света, че реши всичките проблеми на света. Това ли казва Библията? – не. Бог толкова възлюби света, че изпрати Своя Единороден Син. Решението не е както ние си мислим, че е в нашето разрешение. Проблемите са милиони и са милиарди, проблемите край нямат, но разрешението е само едно. Не е ли чудесно, че има само едно разрешение за всичките милиарди, милиарди проблеми? Всеки един проблем, който имате вие, ние, аз, ти, той, тя, всички тия проблеми, които ние имаме имат само едно разрешение. И ето тук се казва:
Любовта на Бога Отца
Бог толкова много възлюби света, Той толкова много ни обича, обаче казва:
Благодатта на Господа Исуса Христа
Забележете любовта на Бога Отца може да дойде при нас само по един път. Исус каза:
Аз съм пътят
Исус Христос е нашият път към Бога, но Исус Христос е Божият път към нас. Значи Исус Христос е нашият път към Бога, но Той е и Божият път към нас. Божията любов няма друг начин, по който да дойде до нас, освен чрез Исус Христос и Неговия кръст. Така че, ако искаме ние да получим любовта на небесния Баща и като казвам любовта, някой ще каже аз имам нужди, каква любов? Ами точно това е, че Божията любов се изразява в това, че Той се грижи за всяка ваша нужда. Какво казва Библията?
Всяка ваша нужда на Него възложете, защото Той се грижи за вас.
Всяка ваша нужда на Него възложете, защото Той се грижи за вас. Така че виждате тази любов се изразява в Неговите грижи към нас, но любовта Му има само един път, само един канал, по който може да мине, само един проводник на Божията любов и това е Христовият кръст, това е Исус Христос, Който беше разпънат за нас и възкръсна от смъртта. Ето всеки казва: „Искам моята нужда, искам да ми погнете, искам, искам…“ Обаче, приятели, разберете, че пътят е само един, пътят към разрешението е Христос. Забележете какво казва:
Благодатта на Господа Исуса Христа
Значи любовта на нашия небесен Баща може да дойде до нас само чрез благодатта на Господа Исуса. Ние даваме ли си сметка, че ние не го заслужаваме това нещо? Поради грешното ни естество има стена между нас и Бога. Единствено чрез благодатта на Господа Исуса Христа ние можем да получим Божията любов. Благодат означава незаслужен дар. Ние не го заслужаваме, това е милост или незаслужена милост. Така че ние като искаме от Бога ние не го получаваме, защото ние го заслужаваме и едва ли не Той е длъжен нещо да ни направи. Не, Той не е длъжен нищо, ние сме Му длъжни. Той с нищо не ни е длъжен. Това, което получаваме е сто процента незаслужен, незаслужен дар. Така че ние трябва да разчитаме на Неговата милост, която Той ни дава чрез кръвта на Исуса Христа.
Любовта на Отца
Ние говорим за тази любов, за тази сила, за тази помощ, за да дойде до нас тя трябва да мине през Исуса Христа, през Неговата благодат, защото Исус дойде да ни свърже с Отца и Той го направи. И чрез Неговия незаслужен дар, чрез Неговата благодат любовта на Бога Отца може да дойде до нас. Но дори и делото на кръста, което Той извърши пак не е всичко, защото след като си замина Исус изпрати, изля Святия Дух върху нас и каза:
Той е вашият Помощник, той е вашият Учител.
Значи вижте, казва се също:
И общението на Святия Дух да бъде с всички вас.
С други думи тази вечна любов агапе, от която ние всички толкова много се нуждаем, която е при нашия небесен Баща, Който толкова много ни обича, за да може да дойде до нас, защото вижте ние до сега само капчици сме изпитали в живота си, за да може тази изобилна любов да се излее върху нас тя трябва да дойде чрез благодатта на Господа Исуса Христа, но и чрез общението на Святия Дух. Святият Дух донася до нас тази велика Божия любов. Ние имаме нужда от Духа на Бога. Така че любовта на Отца идва чрез благодатта на Господа Исуса Христа и чрез общението на Святия Дух с нас.
Затова, когато говорим за молитвата ние трябва да имаме в предвид, че няма друг посредник, няма друг ходатай, няма друг първосвещеник, освен Исус Христос. Той е единственият, Който може да ни свърже с Отца. Никой проповедник не може да те свърже с Отца, и най-помазаните, и най-добрите проповедници, ние тичаме на ляво, на дясно, което е хубаво, че търсим помазание, търсим словото, обаче разберете, че в крайна сметка, ако вие искате трайно решение на проблемите трябва да можете чрез Исуса да се свържете с Отца, Той е единственият път и трябва да намерите това общение на Святия Дух. В нашия молитвен живот ние трябва да оставим място за общение с Духа на Бога.
Така че като се влезе в скинията казахме от лявата страна се намира светилникът, който осветява. И нас ни осветява и ни топли Святият Дух, Той е нашата сила, ние без Святия Дух сила нямаме, ние без Святия Дух сме нищо, нищо. Благодарим на Бога за Духа на Бога. Но в тази молитва ние можем да се молим и да общуваме със Святия Дух и да му кажем:
Святи Дух, благодаря Ти, че дойде! Ти си изпратен от Отца чрез Сина, аз Ти благодаря, че Ти дойде в моя живот. Благодаря Ти, че дойде в моето тяло. Моето тяло е Твой храм, Святи Душе, моето тяло е Твой дом, добре дошъл в Твоя дом! Аз имам нужда от Теб, живей в мен завинаги! Святи Дух, аз Те признавам, че Ти си Господ наравно с Отца и Сина. Аз Те признавам, че Ти си Бог наравно с Отца и Сина. Ти си светлината в мен. Моля Те, научи ме как да общувам с Теб! Моля Те, Святи Дух, научи ме как да слушам гласа на Бога! Моля Те отвори очите ми, за да виждам в Духа и да слушам в Духа! Моля Те да доведеш до мен любовта на Бога Отца чрез благодатта на Господа Исуса Христа. Моля Те да доведеш до мен любовта на Бога Отца чрез благодатта на Господа Исуса Христа! Искам да имам общение с Теб.
Святи Дух, аз Те приемам и признавам за моя най-велик учител. Бъди мой учител през всичките дни на живота ми. Учи ме на Божиите истини, води ме във всяка истина, Ти си моят най-велик водач. Води ме във всяка истина. Ти си Този, Който е дал писанията – Библията, аз Те моля откривай ми, тълкувай ми писанията за да ги разбирам. Ти си моят Параклетос Утешител, моля Те утешавай ме във всичките ми скърби, Ти си Този, Който е до мен винаги, моля Те никога не ме оставяй! Ти си Този, Който ми помага, Ти си моят помощник, имам нужда от помощник, не успявам да се справя с моите сили, помагай ми, моля Те постоянно! Имам нужда от Теб най-великият помощник. Помагай ми, учи ме, води ме! Ти си моята сила, Ти си моята мощ. Имам нужда от Твоята сила и мощ в ежедневния ми живот, имам нужда от Твоята сила в служението. Не искам служението ми да бъде с човешка мъдрост, а искам да бъде с Божията сила, онази сила, която действаше в служението на Исус и на Елисей, и на Илия, и на Моисей, и на апостолите, нека тази Твоя сила да действа и в мен и в моето служение. Ти си моята сила, Святи Дух, Ти си моята мощ! Зареди ме с Твоята сила и мощ и нека от утробата ми да текат реките на жива вода. Да, Ти си живата вода, която утолява моята жажда, дай ми да пия от Теб. Дай ми да пия от Твоето присъствие. Имам нужда да се науча да живея и да ходя и да не излизам от Твоето присъствие. Научи ме! И както е писано:
Домът ми е дом на молитва
Научи сърцето ми да пребъдва в молитва, научи вътрешностите ми да пребъдват в молитва през всичките дни на живота ми. Нека молитвата да стане най-важното ми занимание. И както казва Римляни 8:26, аз сега както се моля вие се молете с мен.
Духът ми помага в моята немощ
Святи Дух, помагай ми в моите немощи. И колкото повече напредваме във възраст, толкова повече имаме нужда от Твоята помощ. Помагай ми в моята немощ, защото не знам да се моля както трябва, затова помагай ми в молитвата, учи ме в молитвата да се моля както трябва. Научи ме на молитвата в Духа, научи ме на молитвата чрез Духа, научи ме на проповядване чрез Духа и в Духа. Научи ме на служение чрез Духа и в Духа.
Онези, които чакат Господа Духа ще подновяват силата си, ще се издигат с криле като орли, ще тичат и няма да се изморят, ще ходят и няма да отпаднат.
Онези, които чакат Господа Духа подновяват постоянно силата си като на орел. Искам това постоянно подновяване на силата. Дай ми това постоянно подновяване на силата! Учи ме да пребъдвам в Духа! Учи ме да пребъдвам в молитва денем и нощем. Изпълвай ме с Твоето присъствие, преизпълване, преизпълване.
Ефесяни 5:18 Не се опивайте с вино следствието на което е разврат, а се изпълвайте с Духа
19 като говорите един на друг с псалми
Като се разговаряте с псалми, ето как се изпълва с Духа, като се разговаряме помежду си с псалми. Как се разговаряме? Какво са псалмите? – Божие Слово. О научи ни, Святи Душе, да се разговаряме помежду си с Божието Слово, да разговаряме помежду си с псалми, да общуваме помежду си с Божието Слово и с химни, които да Те хвалим Теб. С псалми и с химни да общуваме, да пеем и да правим мелодии в нашите сърца на Господа, да Ти даваме благодарение винаги, за всичко на Теб, Боже, в името на Господа Исуса Христа.
21 и да се подчиняваме един на друг в страх от Господа
Благодарим Ти, Господи! Така че, научи ни, Святи Душе! Научи ни и помогни ни в молитвата. Научи ни на молитвата в Духа, как да бъдем водени и управлявани от Святия Дух в нашите молитви, а също така и в нашето библейско изучаване. Ти си нашият учител, Ти си нашият помощник. Откривай ни също и бъдещите неща, идните неща. Ето, виждаш в какъв свят жвеем, моля Те да ни откриваш и да ни предупреждаваш за бъдещите опасности. Както е писано:
Благоразумният предвижда злото – благоразумният човек предварително вижда злото.
Благоразумният предвижда злото, а безумните вървят напред и страдат.
Моля Те, Господи, моля Те, Святи Дух, дай ни да предвиждаме злото и да се укриваме, да не бъдем безумни, но дай ни дух на благоразумие да предвиждаме злото и да се укриваме. Откривай ни идните неща, откривай ни бъдещето, давай ни дух на откровение и мъдрост. И ние нашето общение с Теб го правим в името на Господ Исус Христос чрез святата Христова кръв.
Святи Дух, Ти си моят светилник, Ти си моята светлина. Научи ме да ходя с Теб, научи ме да Те следвам да ходя подире Ти. Научи ме всичко да правя заедно с Теб. И понеже Ти си моят светилник и моята светлина освещаваш, осветяваш вътрешните ми части. Нека Твоята светлина да ми покаже всяко петно и бръчка, които има в мен, всеки грях и беззаконие, които има в мен да ми ги покажеш, да ми ги изявиш и да ми помогнеш да се покая. Помагай ми в покаянието. Във всяко нещо, което съгрешавам на Бога помагай ми да се покайвам чрез Твоята сила. Очиствай ме със святата кръв. Святи Дух, Ти си Този, Който свидетелстваш за възкресението на Христос, моля Те и в моя живот и служение да свидетелстваш за възкръсналият Христос чрез Твоята възкресенска сила. Нека Твоята възкресенска сила да действа в живота и в служението ми, така щото всяка болест да се изцелява, всеки демон да бъде изгонен, творчески чудеса да се извършват и мъртви да възкръсват чрез Твоята възкресенска сила. Простирай ръката Си да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя възлюбен Син Исус Христос. Алелуя!
Вложи в мен Дух на хвала. Единствено Ти прославяш Исуса Христа, моля Те чрез мен и моя дом, /молете се с мен/ моля Те чрез мен и моето служение да прославяш Исус Христос по най-прекрасния начин. Исус каза за Теб:
Той ще Ме прослави, Той ще свидетелства за Мен
Моля Те прославяй Исус чрез мен и моя дом, свидетелствай за Исус чрез мен и моя дом. Аз и моят дом ще служим на Господа Исуса Христа! Сега декларирам и нека всички да го декларираме това: Аз и моят дом ще служим на Господа Исуса Христа! Аз и моят дом ще служим на Господа Исуса Христа! Амин.
Предавам тялото си в жертва жива, угодна на Теб, като мое духовно служение и нека всяка една клетка в тялото ми да бъде пропита с присъствието Ти, Святи Душе! Всяка една част, всяка една клетка от тялото ми да бъде изпълнена с Твоето Свято присъствие, Святи Дух. Предавам всичките клетки на тялото, всяка част, всеки косъм, всяка костица, всяка една част от тялото ми да бъде Твой храм. Нека всяка една част от моето тяло да бъде изпълнена с Твоето свято присъствие, не само да бъде изпълнена, но бъди Господар, бъди Господ на тялото ми.
Нека всяка една част от душата ми да бъде изпълнена с Твоето присъствие, Святи Дух. Мислите ми да бъдат изпълнени с Теб и с Твоето Слово, всичките ми мисли да бъдат угодни на Бога. Умът ми, мозъкът ми да бъдат пропити с присъствието и силата на Святия Дух. Нека Божиите мисли да бъдат в ума ми. Аз отхвърлям човешките мисли, искам Божиите мисли. Нека всяка крепост в ума ми, която не е от Бога да бъде разрушена, изгорена и нека умът ми да бъде пълен със свободата на Святия Дух. Емоциите си, чувствата си предавам на Теб, Святи Дух. Изпълвай ме напълно, освети напълно моите чувства и емоции.
Освободи ме от гняв, освободи ме от огорчение, освободи ме от отхвърляне, освободи ме от страхове, освободи ме от депресия, освободи ме от всичко що идва от дявола и изпълни ме с Божествени чувства и емоции. Любов, изпълни ме с Божествената любов агапе, съвършената любов да изпълва моите чувства и емоции. Радост, радостта на Святия Дух, радост и веселие в Твоето присъствие. Мир, шалом да изпълва моето сърце. Мир, почивка в Господа, Христовата почивка и Христовия мир да изпълва сърцето ми и емоциите ми. Дълготърпение, кротост, благост, милост, милосърдие, вярност, себеобуздание, изпълвай ме с Твоя плод, Святи Дух. Изпълвай моите чувства, моите емоции, изпълвай ме! Предавам Ти емоциите и чувствата ми.
Сега предавам и моята воля. Не моята воля, а Твоята воля да бъде в живота ми и в семейството ми! Не моята воля, а Твоята воля да бъде в служението ми, Святи Дух. Предавам моята воля, подчинявам моята воля на Твоята воля.
Нека плътта да бъде разпъната на кръста и нека възкресенската сила на Святия Дух да се движи в мен, в моя живот, семейство, служение. Нека моята воля да бъде подчинена на Твоята воля. И аз отхвърлям волята на сатана категорично в името на Исус. Отхвърлям мислите на сатана в името на Исус! Отхвърлям всяка емоция и чувства на сатана, в името на Исус. Да бъде Божията воля, да бъде плода на Духа, да бъдат Божите мисли в мен, в името на Исуса Христа!
Предавам душата си Те моля да изпълниш напълно душата ми. Изпълни мислите ми, изпълни чувствата ми, изпълни волята ми с Твоето свято присъствие, Святи Дух! Изпълни ме! Освети мислите ми, освети чувствата ми, освети волята ми напълно, в името на Исус. И духът си предавам в Твоите ръце, Господи. Духът ми, душата ми и тялото ми да запазиш непокътнати без порок, без грях до пришествието на Господа Исуса Христа – 1 Солунци 5:23.
И Бог на мира
О Боже, на мира! О Боже на мира, освети ме напълно. Нека да се помолим. Йехова шалом – Боже на мир. Изпълни ме с Христовия мир. Боже на мира, освети ме напълно и нека моя дух, душа и тяло да бъдат напълно запазени без петно до пришествието на Господа Исуса Христа. Ти си верен, Който си ни призовал. Господи на мира, освети ме напълно, мен и моя дом, така че моят дух, душа и тяло напълно да бъдат запазени без петно, без порок, без грях до пришествието на Господа Исуса Христа. Благодаря Ти, Господи! Ти си Бог на мира, аз Ти благодаря за това. Алелуя. Така че ние се предаваме напълно на Теб, Святи Душе за Твоето ръководство.
Нека да отидем в Колосяни 3:15:
И нека – на английски оставете
Нека кажем: Оставям мира на Бог! Небесни Боже, оставям Христовия мир да управлява в сърцето ми. В името на Исус аз оставям Христовия мир да управлява моето сърце. Оставям Божият мир да царува в моето сърце. Оставям мира на Бога да решава, да отсъжда в сърцето ми. Христовият мир да ме води, Христовият мир да ме управлява, Христовият мир да решава, Христовия мир да отсъжда. Нека Христовият мир да царува в мен, в името на Исуса Христа!
Святи Дух, Ти с дух на вяра, моля Те да изпълниш сърцето ми с Божествена вяра. Искам вярата на Христос, не искам човешка вяра, искам Божията вяра в сърцето ми! Искам тази вяра, която произтича от Отца и идва чрез Господа Исуса Христа. Пълна вяра, съвършена вяра. Изпълни сърцето ми с вяра. И очисти сърцето ми от всяко съмнение и колебание. Изчисти сърцето ми от всяко неверие и страх. Нека да се махнат от мен, искам сърцето ми да бъде пълно само с вяра. Вяра с мир. Надежда с радост. Вяра с мир. Надежда с радост. Вяра, надежда и любов в сърцето ми. Вяра с мир, вяра с Христовия мир, надеждата с радостта на Святия Дух и любовта да изпълва сърцето ми, в името на Исус.
Нека Твоят огън да мине по цялото ми тяло и да изгаря всяка вредна клетка, всяка болестотворна клетка, всеки болестотворен корен, всяко болестотворно семе. Ето, сега молете са изцеление за себе си и за децата си, и за близките си. Всяко зло семе в моето тяло да бъде изгорено чрез огъня на Святия Дух. Всяко вредно и зло семе в тялото ми да бъде изгорено с огъня на Святия Дух. Всеки зъл и вреден корен в тялото ми да бъде изгорен с огъня на Святия Дух. Всяка зла и вредна клетка да бъде изгорена с огъня на Святия Дух.
Чувствате ли как в тялото се движи и става едно обновяване в тялото? Алелуя!
Всяка една отрова, която е в тялото ни заповядваме да бъде изхвърлена в името на Исус Христос! Всяко едно вредно и болестотворно нещо в тялото ни да бъде изхвърлено, в името на Исус Христос, вън! Нека помазанието на Святия Дух да протича през тялото ни да изцелява и да възкресява, възкресенската сила. Възкресявай живот, вдъхвай живот в нас. Святи Дух, възкресявай и вдъхвай живот в нас!
Всяко едно зло семе или корен в душите ни, в умовете ни, в мислите ни, в чувствата ни, във волята ни, всяко едно зло семе, слово, всеки един зъл корен, нека да бъде изгорен от огъня на Святия Дух. Всяка една крепост на врага да бъде разрушена в името на Исус! Всяка една верига на тъмнината да бъде растопена от огъня на Святия Дух! Благодарим Ти, Святи Душе за Твоето действие! Алелуя!
Покрий ни изцяло със святата кръв дух, душа и тяло нас и домовете ни. Аз вярвам, че Ти си главнокомандващият на Божията армия, Ти си великият генерал, Който предвожда ангелските легиони. Ела в живота ни, в семействата ни, ела в служението ни с всичките ти ангелски легиони, които можеш да доведеш, нека да воюват, нека да освобождават и да изцеляват, да носят откровение и мъдрост, да ни слугуват в името на Исус. Ела с Твоите ангели, Господи! Заповядай на Твоите ангели за нас, заповядай им да ни бранят по всяко време и на всяко място и във всичките ни пътища, нека да ни вдигат и да ни носят на ръце, за да не ударим в камък ногата си. Облечи ни с тази власт и сила да настъпваме на змии и на скорпиони и на лъвове, и на дракони, и на питони, и на кобри, и на левиатани, да настъпваме на змии и на скорпиони и ни облечи с власт над цялата сила на сатана и нищо и по никакъв начин да не ни поврежда. Молим се в името на Исуса Христа. Алелуя!
И сега, скъпи Святи Душе, днешната молитва на златния светилник, който си Ти, моля Те духни върху нас, движи се върху нас, издухай всяко зло от нашите семейства, издухай всеки прах на грях, всяка мръсотия от нас, издухай ни, Господи със Святия Си Дух. Всяка мръсотия на болест, всяка тъмнина на болест освети със светлината, която си Ти. Освети ни, Господи, дух, душа и тяло. Спасение, вечно спасение и изкупление. Пълно освобождение, защото където си Ти, Святи Дух, където Ти управляваш там е пълна съвършена свобода. Законът на животворящия Дух, съвършения закон на свободата, законът на вярата, нека работи в нас.
Някой, който има нещо в мозъка, от лявата страна тук отзад, Господ изцелява. Имаш болка или нещо вътре, Господ те изцелява в името на Исус, приеми твоето изцеление. В името на Исус Христос всяка болка да напусне!
Някой, който има проблем с лявото си око, лявото ти око получава изцеление. Смъмряме всяка болест и немощ в лявото око! В името на Исус приеми твоето изцеление сега.
Благодарим Ти, Господи и Те молим за откровение и мъдрост. Святи Дух, както е писано:
В последните дни ще изливам от Духа Си на всеки човек, на всяка твар, синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища.
Така че ние искаме пророчества, видения и сънища да ни даваш в мощното име на Исус Христос от Назарет. Нека пребъдваме в молитва, Господ изцелява в момента. Господ изцелява в момента. Слава на Бога.
Едно детенце с едни слаби крачета, в колената има проблем някакъв. Смъмряме тази болест и немощ в колената и в краката и заповядваме, бъди изцелен! И го виждам как си е изпънало краката, така леко прилегнало и започва да си ги движи. Нека да се раздвижат тия крака. В името на Исус, започни да си движиш краката, движи си краката в коленете. Бъди изцелен в името на Исус Христос от Назарет!
Виждам дясната ръка на някой, тази част от китката към пръстите. О Боже, изцели тази ръка в името на Исус, Небесни Татко!
Някой се занимава с нещо като гребане или нещо подобно, някакви такива движения, може би е гребане, може би гребец, приеми твоето изцеление, в името на Господ Исус Христос.
Лакът, тази част лакътя, приеми изцеление на лакътя в името на Исус Христос. Повярвай и раздвижи лакътя си. Благодаря Ти, Господи!
Лявата ръка, китката на някой с изгаряне, има нещо, чак се виждат като кости. Приеми изцелението си! Приеми изцелението! Каквото изцеление е необходимо приеми го в името на Исус Христос от Назарет. Приеми изцелението. Ако не можеш да движиш ръката си, започни да я движиш в името на Исус Христос!
Още един човек с ръка, която тук е деформирана, в смисъл е малко обезобразена ръката. В името на Исус, Господи, искаме изцеление и възстановяване на тази ръка. Ноктите, изцеление и възстановяване на нокти. Нека нови нокти да се появят на мястото на ония, които са изгубени. В името на Исус да пораснат нови нокти ние се молим.
Господи, Ти ни давай дарбите на Святия Дух да работят чрез нас. И ето така като имаме такива богослужения ние имаме нужда от дарбите да работят. В името на Исуса ние имаме нужда от дарбите на Святия Дух да работят. Откривай ни идните неща, Господи, в името на Исус Христос.
Сега видях една вода като река, така завива. Вода, ние се молим, Господи, ако това е предупреждение, Те молим в името на Исус, ако има опасности от наводнение Ти да ги предотвратиш, в мощното име на Сина Ти Исуса Христа от Назарет!
Благодаря на Бога. Сестра, виждам тук някакво свидетелство, ако можеш да го напишеш във Фейсбук или по имейла. Пише, че сърцето те е боляло, откакто сме се молили за теб не те боли. Зъбите са те боляли много, припадала си, но Господ те изцели. Все едно си родена отново. Да, много хубаво свидетелство, напиши ми го, сестричке, защото аз тук ще го изгубя, няма да мога да го запазя. Нека да го имаме, за да може да свидетелстваме за слава на Бога. Слава на Бога!
Всички тези, които виждам, че имате израстъци или ваши хора, които имат израстъци, имам в предвит тумори, миоми, ракове, кисти, хемороиди, в името на Исус Христос от Назарет чрез кръвта на Божието Агне, чрез огъня на Святия Дух ние говорим на всеки израстък от корен да изгори. От корен да изгори всеки нечестив израстък. Хемороидите да се стопят в името на Исус! Кисти, миоми, тумори да се стопят от корен в името на Исус Христос от Назарет! Искаме здрава силна имунна система в името на Господа Исуса Христа от Назарет! Благодарим Ти, Господи! Алелуя!
Ние днес се молихме с една молитва на общение със Святия Дух според светилника в скинията, но нека сега да се помолим с една молитва за здраве. Искате ли да направим една молитва за здраве за всеки един от нас? Молете се с мен. Нека сега да се помолим за здраве, скъпи приятели, не само за изцеление, но дори за здраве.
В името на Исуса Христа от Назарет се моля, за себе си се моля и за моето семейство. И като полагам ръце върху себе си полагам ръце и върху семейството ни, нали така? Прилагам ръце върху очите си и ги благославям в името на Исус. Изговарям живот, да бъде светлина, изцеление, възстановяване, здраве на очите ми. Всяка болест и немощ, вън от очите! Всяка зла наследственост вън от очите ми в името на Исус Христос! Прилагам кръвта на Исус върху очите ми и огъня на Святия Дух. Амин.
Прилагам кръвта на Исуса върху моите уши. Извиквам изцеление и възстановяване на ушите и на слуха в името на Исус! Тези, които имат шум, заповядвам всеки шум да се махне, да бъде тишина в името на Исус, да няма шум. Благодарим Ти, Господи Исусе!
Синозит смъмряме в мощното име на Исус и заповядваме, ти дух на синозит, ти възпаление и инфекция, вън от синусите ми в мощното име на Исус Христос от Назарет! Прилагаме кръвта на Исус.
Всяка болест и възпаление на зъбите и на венците да бъдат разрушени, да бъдат изгонени. В името на Исус благославяме зъбите и венците си. Благославяме ушите си в името на Исус. Благославяме врата и прешлените в името на Исуса Христа.
Сега се молим в името на Исус за щитовидната жлеза и благославяме щитовидната жлеза. Извикваме изцеление и възстановяване. Всяка немощ и болест в щитовидната жлеза, вън! Нека да работи нормално щитовидната жлеза. Хипофизата да работи нормално в името на Господ Исус Христос от Назарет! Да бъдат изцелени и възстановени.
Всяка болка и немощ в ставите, в раменете да напусне в името на Исус Христос!
Всяка болест и немощ в белите дробове, вън в името на Исус! Възпаление и инфекции на белите дробове да напуснат! Заповядваме всяка болест и немощ на сърцето и кръвоносната система да напусне в името на Исус Христос от Назарет!
Болест и немощ на кръвоносната система и на сърцето да напусне в името на Исус! Вреден холестерол и запушване да се отпушат в името на Исус! Вредния холестерол го смъмряме в името на Исус Христос от Назарет! Да бъдат освободени, отпушени артериите в името на Исус! Също в мозъка всички кръвоносни съдове да бъдат отпушени и освободени и кръвта да достига до всички центрове и клетки в мозъка в името на Господ Исус Христос от Назарет! Нека кръвообращението да се подобри в тялото! Благодарим Ти, Господи!
Молим се за жлъчката, за панкреаса, за черния дроб, прочистване в името на Исус. Господи, изчисти жлъчката, панкреаса и черния дроб. Ние ги благославяме в името на Исус. Благославяме си мозъка, в името на Господ Исус Христос да функционира нормално. Мозъка е най-важният орган. В името на Исус, мозъкът да функционира нормално, благославяме мозъка, прилагаме кръвта на Исус върху мозъка.
Вътрешности, черва да бъдат изцелени, дебело, тънко черво, каквито израстъци да има вредни ние заповядваме да се стопят в името на Исус, включително и хемороиди, ако има туморни образувания да се растопят в името на Господа Исуса Христа. Ако има замърсяване да бъде изчистено. Смъмряме апандисит, възпаление и инфекция на апендикса смъмряме, в името на Исус, да напусне! Вътрешните органи, бъбреците да бъдат изцелени и освободени, благословени в името на Исуса! Отделителната система, половата система да бъде изцелена, освободена, благословена в името на Исус!
Между другото панкреаса да бъде изцелен и възстановен и да произвежда нормално количество инсулин. Смъмряме всеки диабет в името на Исуса!
Стави. Стави и кости да бъдат изцелени възстановени в мощното име на Исус Христос от Назарет! Гръбначният стълб, прешлени и дискове да бъдат изцелени и възстановени в името на Исус! Всички стави и кости, може да раздвижваме стави и кости, приемете изцеление в мощното име на Исуса! Ние благославяме цялото тяло от главата до петите, прилагаме кръвта на Исуса и огъня на Святия Дух. Господи, нека възкресенската сила на живота да възстановява телата ни.
Що се касае за душите ни, всеки дух, който е дошъл да носи разрушение, както в тялото, така и в душата, ние го смъмряме и го връзваме и го изгонваме. Духове на страх, депресия, отчаяние, вън в името на Исус. Духове на отхвърляне, огорчение, гняв, непростителност да напуснат в името на Господ Исус Христос от Назарет! Молим се за нас и за домовете ни, молим се за децата ни и за родителите ни, в името на Исус Христос от Назарет. Господи, Ти си тук, Ти си там, Ти си навсякъде.
В името на Исус, всеки черен дух, всеки дух на черногледство да се отмахне. Депресия, черногледство, негативизъм да напусне в името на Исус Христос от Назарет!
Господи, изпълвай ни с любов, радост и мир нас и домовете ни. Изпълвай ни със Святия Си Дух и душите и духа и тялото ни изпълвай с Твоето присъствие.
Изцеление, някой получава изцеление на дясното ухо. Приеми изцеление. Възпаление, инфекция в дясното ухо смъмряме в името на Исус Христос! Смъмряме всяка инфекция! Инфекция или възпаление на дясното ухо, приемете своето изцеление в името на Исус.
Чувствате много топлина в тялото си. Господ ви изцелява, приемете изцелението.
Сколиоза смъмряме в името на Исус! Всяка болест и немощ, дископатия, тези, които са с дископатии, дискови хернии, ви моля, легнете на леглото, болки в краката, ако имате също, болки в ставите. Легнете на леглото или на земята, легнете хубаво, успокойте се и ще се помолим за вас, Господ ще ви даде нови прешлени, нови стави, ще ви изцели, само вярвайте. Легнете си на мястото или на леглото, или на земята, отпуснете се хубаво, не си допирайте краката един до друг, свобод