Молитва с власт в името на Исус

МОЛИТВА С ВЛАСТ В ИМЕТО НА ИСУС
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 19.10.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=oyxcBm6DQHg&t=4550s

Нека всички да се обърнем сега към Господа Исуса и започваме да се молим.
В името на Исус Христос, ние взимаме властта, която ни е дадена чрез това свято име. В името на Исус аз взимам власт, властта, която ми е дадена в това име и в името на Исус демоните ми се покоряват. Нека кажем: В името на Господ Исус Христос демоните ми се покоряват.
Алелуя, става нещо в духа като го казваме, направо помазанието слиза върху мен.
Още един път: В името на Господ Исус Христос демоните ми се покоряват. Нека да кажем така: Господи Исусе, в Твоето име и демоните ми се покоряват. Господи Исусе, в Твоето име и демоните ми се покоряват. Още един път: Господи Исусе, в Твоето име и демоните ми се покоряват. Даже нека включим и благодарение: Благодаря Ти, Господи Исусе, в Твоето име и демоните ми се покоряват! Слава на името Ти, Господи Исусе, в Твоето име и демоните ми се покоряват! Още един път: Господ Исусе, благодаря Ти, че в Твоето име и демоните ми се покоряват. Благодаря Ти, Господи!
Нека кажем сега: Сатана падна от небето като светкавица! В името на Исус, сатана падна от небето като светкавица. Благодаря Ти Отче, че в името на Исус сатана падна от небето като светкавица! Благодаря Ти, небесни Боже, че в името на Исус сатана падна от небето като светкавица!
Отиваме на Лука 10:19: Благодаря Ти, Господи Исусе, че си ми дал власт да настъпвам на змии и на скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо, по никакъв начин няма да ме повреди!
Още един път, нека да изповядаме тези истини, да изповядаме Божието Слово. Благодаря Ти, Господи Исусе, че си ми дал власт да настъпвам на змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо, по никакъв начин няма да ме повреди! Благодаря Ти, Господи Исусе, че си ми дал власт да настъпвам змии и скорпиони и си ми дал власт над цялата сила на сатана и нищо, по никакъв начин не може и няма да ме повреди! Още един път: Благодаря Ти, Господи Исусе, че си ми дал власт чрез Твоето име да настъпвам змии и скорпиони и си ми дал власт чрез Твоето име над цялата сила на врага и нищо, по никакъв начин няма да ми навреди, в името на Исус Христос! Още един път. Благодаря Ти, Господи Исусе Христе, за Твоето свято име, че чрез Твоето име аз имам власт да настъпвам на змии и на скорпиони и власт си ми дал над цялата сила на сатана и нищо, по никакъв начин няма да ме повреди! Ето, това е изповед на вяра.
Обаче не се радвам за това, че духовете ми се покоряват. В името на Исус Христос духовете ми се покоряват, но не се радвам за това, че духовете ми се покоряват, а се радвам за това, че името ми е написано на небесата. Нека да кажем: В името на Исус демоните ми се покоряват, обаче не се радвам за това, че демоните ми се покоряват, а се радвам за това, че името ми е записано в Книгата на живота на небесата! Още един път: Демоните ми се покоряват в името на Исус, но не се радвам за това, че духовете ми се покоряват, а се радвам за това, че името ми е записано на небесата. Благодаря Ти, Отче, че името ми е записано на небесата чрез името на Исус! Благодаря Ти, небесни Отче, че чрез името на Исус моето име е записано на небесата!
21 В същия час Исус се зарадва чрез Светия Дух, и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за дето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.
Добре. Благодарим на Бога. Благодаря Ти, Господи!
Нека да кажем така, Марк 16 глава, започваме от 15 стих. В името на Исус ще отида по целия свят и ще проповядвам евангелието на всеки човек. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен, а който не повярва ще бъде осъден. И тези знамения ще ме придружават понеже вярвам в името на Исус – демони ще изгонвам, нови езици ще говоря, змии ще хващам и ако изпия нещо смъртоносно то никак няма да ме повреди, на болни ще полагам ръце и те ще оздравяват. Благодаря Ти, Господи Исусе Христе! Аз ще изляза и ще проповядвам навсякъде, а Ти Господи, ще ми съдействаш и ще потвърждаваш Словото със знаменията, които го придружават, в името на Исус, амин.
Ето една хубава изповед да направим. Хубаво е да правим изповеди на вяра. Изповеди на грехове, но и изповеди на вяра.
Сега някой ще каже – как ще ида по целия свят да проповядвам? Не е задължително директно ти да отидеш, може да отидеш чрез служения, може да отидеш чрез интернет, може да отидеш като станеш част от някое служение, изобщо може, всеки трябва участва в това. Ето сега, вижте какво казва. Изповядваме: Аз отивам по целия свят и проповядвам благовестието на всеки човек в името на Исус! Който повярва и се кръсти е спасен, а който не повярва е осъден и тези знамения ме придружават, защото вярвам в името на Исус Христос синът на Бога.
В името на Исус, аз гоня демони! Нека да кажем: В името на Исус аз гоня демони! Някой ще каже – аз не ги гоня. Изповядай го с вяра. Може да има нужда в семейството ти, може да има нужда съседите, може да има нужда в болницата. Кажи: В името на Исус, аз гоня демони! Извикай в съществувание това, което не съществува с вяра. В името на Исус аз гоня демони!
В името на Исус аз говоря нови езици! Някой ще каже – аз не говоря. Изповядай го с вяра. В името на Исус аз говоря нови езици! В името на Исус аз хващам змии! В името на Исус аз хващам всички змии, които се опитват да ме ухапят мен и домът ми! В името на Исус аз настъпвам всички змии и скорпиони, които се опитват да ни хапят и да ни жилят с отровата си! В името на Исус настъпвам и хващам всички змии, които са се изправили срещу нас! В името на Исус аз хващам змии! В името на Исус вземам меча на Духа и отсичам главите на тези змии! В името на Исус отсичам главата на питона.
В името на Исус, както Павел хвана змията и я хвърли в огъня и аз хващам всички змии, които са се насочили срещу мен и дома ми и ги хвърлям в огъня. Нека огънят на Святия Дух да изгаря всички змии изпратени срещу нас, всяка отрова изпратена срещу нас, в името на Исус! Всички змии и скорпиони огънят на Святия Дух върху тях! В името на Исус хващам змиите и ги хвърлям в огъня! В името на Исус хващам скорпионите и ги хвърлям в огъня! В името на Исус хващам всички сили на тъмнината изпратени срещу нас и ги хвърлям в огъня, както Павел хвърли в огъня оная змия там, вижте в 28 глава на Деяния. В името на Исус змии хващам!
Ако изпия нещо смъртоносно то никак няма да ме повреди. В името на Исус, всяко смъртоносно питие и всяка смъртоносна храна, която ни е била предоставена или се предоставя, или ще ни бъде предоставена, в името на Исус Христос, нека отровата в тази храна да бъде унищожена чрез огъня на Святия Дух и чрез кръвта на Господа Исуса Христа! Всякакво отровно питие под формата на думи изговорени срещу нас, всяко отровно питие под формата на духове срещу нас, всяко отровно питие под формата на нещо, което ни е дадено да изпием или да изядем да бъде унищожено чрез кръвта на Исуса, чрез огъня на Свтия Дух в името на Исуса Христа! Ако изпия нещо смъртоносно, в името на Исус то никак няма да ме повреди.
Нека сега да го кажем това нещо: Ако изпия нещо смъртоносно, в името на Исус то никак няма да ме повреди! Още един път. Вижте змиите хапят отвън, а това говори за пиене на отрова вътре, вижте защитата на Бога отвсякъде. Значи змиите те хапят отвън, а това отвътре те хапе, отровата. Но в името на Исус, независимо дали отровата идва отвън или отвътре ние неутрализираме в мощното име на Исус Христос. Нали знаете, че има противоотрова? Противоотровата на кръвта на Исуса прилагаме. Противоотровата на огъня на Святия Дух прилагаме, противоотровата на Името на Господ Исус Христос използваме.
В името на Исус отровата на змиите и на скорпионите я обезсилваме, я канцелираме, я разрушаваме в името на Исус! Всяка змийска, скорпионска отрова ние обезвреждаме в мощното име на Исус Христос! Всяка змийска, скорпионска отрова под формата на клевети, под формата на обвинения, под формата на планове, стратегии, примки, клопки на сатана, всяка змийска отрова ние разрушаваме в мощното име на Исус Христос! Ако изпием нещо смъртоносно, ако изпием отрова, нещо смъртоносно в името на Исус Христос декларираме, в името на Исус Христос никак няма да ни повреди! Никак няма да ни повреди! Никак няма да ни повреди! Нека пак да кажем: Ако изпием нещо смъртоносно, в името на Исус, то никак няма да ни повреди! Благодарим Ти, Господи! Алелуя!
На болни полагам ръце! На болни полагам ръце и те оздравяват. Нека да кажем: В името на Исус, аз полагам ръцете си на болни хора и те оздравяват! В името на Исус аз полагам ръцете си върху семейството ми и семейството ми оздравява. Аз полагам ръцете си върху приятели, братя и сестри, съседи и те оздравяват! В името на Исус аз полагам ръцете си върху хора, които са в болниците и те оздравяват. В името на Исус полагам ръцете си върху себе си и аз оздравявам!
Излизам и проповядвам навсякъде, а Господ ми съдейства и потвърждава Словото на благовестието със знаменията, които го придружават! Благодарим Ти, Господи Исусе! Алелуя!
Нека да отидем, един стих, който само го споменах, но не го прочетох – Откровение на Йоан 1:17.
И когато Го видях паднах при краката Му като мъртъв, а Той сложи дясната Си ръка върху мен и каза: Не бой се
Не бой се! Не бой се! Не бой се! Алелуя! Помазанието идва, приятели. „Не бой се!“ – каза Господ.
Дух на страх си отива в момента. Някой получава освобождение от дух на страх.
А Той сложи дясната Си ръка върху мен и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият,
18 бях мъртъв, и, ето, живея за вечни векове; – Нашият Господ е жив!
и имам ключовете на смъртта и на ада.
Нека кажем: Господи Исусе, благодаря Ти, че си жив и че имаш ключовете на смъртта и на ада! Още един път: Господи Исусе, благодаря Ти, че си жив и че имаш ключовете на смъртта и на ада! Господи Исусе Христе, Ти си първият, Ти си последният, Ти си началото, Ти си краят, Ти си Алфа и Ти си Омега и Ти си живият. Мъртъв беше, но ето живееш до вечни векове и Ти имаш ключовете на смъртта и на ада.
Моля Те, Господи Исусе, избави мен и дома ми от смъртта и от ада! Господи Исусе Христе, Ти Който имаш ключовете на смъртта и на ада, аз Те моля, избави мен и дома ми от смъртта и от ада. Още един път: Господи Исусе Христе сине Божий, моля Те избави мен и дома ми от смъртта и от ада, само Ти имаш ключовете на смъртта и на ада. Благодаря Ти и Ти отдавам славата и хвалата!
Ние отиваме на Евреите 2:14. И така, понеже децата са участници от общата плът и кръв, то и Ти, Господи Исусе, подобно на нас взе участие в същите неща като стана плът и кръв, както е писано: „Словото стана плът и пребиваваше между нас“, Ти подобно на нас взе участие в същите неща като стана плът и кръв и Ти унищожи чрез Твоята смърт дявола. Нека кажем: Господи Исусе Христе, Ти унищожи чрез Твоята смърт в Твоето тяло и чрез Твоята кръв ти унищожи дявола, който имаше властта над смъртта. Благодаря Ти, Господи Исусе, че Ти унищожи дявола, който имаше властта над смъртта. Чрез Твоята смърт Ти унищожи дявола, който имаше власт над смъртта. Благодаря Ти, Господи Исусе, че дяволът няма повече власт над смъртта, но Ти имаш властта над смъртта и над ада според Откровение 1:18.
Благодяра Ти, Господи Исусе, че чрез Твоята смърт и Твоята кръв в Твоето тяло Ти унищожи дявола, който имаше властта над смъртта и ни избави всички нас, които чрез страха от смъртта през целия си живот сме били подчинени на робство. Аз Ти благодаря, че Ти ни освободи, чрез Твоята кръв ни развърза от робството, развърза ни от смъртта, развърза ни от греха и осия живот и възкресение върху нас. Благодаря Ти, Господи, че Ти не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство и всички синове на Авраам. Нека кажем: Аз съм син на Авраам.
Нека да отидем на Галатяни. Слава на Бога! Нека да отидем да видим Божието Слово какво казва и да започнем да воюваме и да изповядваме това Слово. Алелуя! Галатяни 3:26, нека да кажем: Защото всички сме Божии синове чрез вяра в Исус Христос. Нека кажем така: Всички сме Божии синове чрез вяра в Исус Христос! Нека да кажем: Защото и аз съм Божии син чрез вяра в Исус Христос! Защото всички сме Божии синове чрез вяра в Исус Христос! 27 стих:
Понеже всички ние, които сме се кръстили в Христос с Христос сме се облекли
Всички ние, които сме се кръстили в Христос, говори за водното кръщение, с Христос сме се облекли, тоест сме станали част от Него, ние сме в Христос вече. Значи, всички ние, които сме се кръстили в Христос, с Христос сме се облекли. Нека да го кажа така: Аз съм се кръстил в Христос! Аз съм се кръстил в името на Исус Христос! Аз съм се кръстил значи аз съм се потопил в Христос.
Аз направо чувствам помазание, чувствам нещо става в духа, приятели, слава на Бога, приемайте го.
Аз съм се кръстил в Христос и с Христос съм се облякъл. Трябва тези неща да влязат в нашите умове и в нашите сърца, това са духовните реалности.
Понеже всички ние, които сме кръстени в Христос, с Христос сме се облекли.
28 Няма вече юдеин, няма грък /няма българи с други думи, няма ром, няма юдеин, няма грък, няма турчин/, няма роб, няма свободен, няма мъж, няма жена; защото вие всички сте едно в Христос Исус.
Братя и сестри, ние сме едно. Нека кажем: Всички ние сме едно в Христос Исус! Вижте какво казва – няма юдеин, няма грък, грък се има в предвид езичник. Езичник значи народи, други народи освен евреите. Няма роб, няма свободен, няма мъж, няма жена, защото всички вие сте едно в Исус Христос.
29 И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство и наследници по обещание.
И нека да кажем тук: Аз съм Христов! То ние сме Авраамово потомство и наследници по обещание.
Нека кажем: Ако съм Христов, то съм Авраамово потомство и наследник по обещание. Ако сме Христови, ние сме Авраамово потомство и наследници по обещание. Христови ли сме? Христови сме. Нека да кажем: Аз съм Христов и съм Авраамово потомство, Авраамов потомък съм. Авраам е мой праотец, Авраам е мой пра-пра-пра дядо или праотец Авраам. Нищо, че може физически да не съм евреин или юдеин, ако сме Христови, то сме Авраамово потомство и сме наследници по обещание, защото казва:
В Исаак ще се назове потомството ти.
Ние сме в Исаак – дете по обещание. Така че, нека кажем: Аз съм Христов и съм Авраамов потомък и съм наследник по обещание в името на Исуса Христа от Назарет.
Значи тия всичките обещания ни принадлежат и ние Ти благодарим, святи Боже, за всичките обещания, които си ни дал. Алелуя!
Нека да отидем сега в Матей 10 глава:
1 И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
Нека да кажем: Господи, благодаря Ти, че Ти си ме повикал и си ми дал власт над всички нечисти духове, за да ги изгонвам и над всички болести, за да ги изцелявам, в името на Исус. Боже, благодаря Ти, че Ти си ме повикал да бъда Твой ученик. Благодаря Ти, че Ти си ме призовал да бъда Христов ученик и си ми дал власт над нечистите духове да ги изгонвам и да изцелявам всяка болест и всяка немощ!
Ето ви изповед на вяра. Трябва да го повярваме това.
Благодаря Ти, Господи Исусе, че Ти си ме призовал да бъда Твой ученик, Ти си ми дал власт над нечистите духове да ги изгонвам и да изцелявам всяка болест и всяка немощ.
Аз даже ще отида в 8 стих: Болни изцелявам, мъртви възкресявам, прокажени очиствам, демони изгонвам, даром съм приел, даром давам в името на Исус.
Значи тия неща не се дават срещу заплащане, тези неща са дар от Бога, даром получаваме, даром даваме.
9 Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си,
10 нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.
Значи всичкото това е даром. Нека да кажем: В името на Исус болни изцелявам, мъртви възкресявам, прокажени очиствам.
Някой ще каже – къде го правите това нещо? Изповядваме с вяра, извикваме в съществувание онова, което не съществува, говорим това, което Бог казва, а не това, което ние чувстваме и мислим. Вярата, както казва Смит Уигълзуърт: „Аз не се движа от това, което виждам, не се движа от това, което чувствам, а се движа от онова, в което вярвам“. И ето, в името на Исус болни изцелявам, мъртви възкресявам, прокажени очиствам, демони изгонвам. В името на Исус болни изцелявам, мъртви възкресявам, прокажени очиствам, демони изгонвам – 8 стих от Матей. Слава на Теб, Господи!
Вижте, има молитва на просене и искане, но има молитва на изповед. Ето това е молитва на изповед. Има молитва на изповед на грехове, има молитва на изповед на вяра.
Марк 6:12 – И ние излизаме и проповядваме, че хората трябва да се покаят. Нека да кажем: Излизам и проповядвам и хората трябва да се покаят. 13 стих – изгонвам много демони, помазвам болни с масло в името на Исус и ги изцелявам в името на Исус. Нека да кажем: В името на Исус изгонвам демони и изцелявам болни в мощното име на Исуса Христа от Назарет!
Докато ги изповядаме тези неща започваме да ги вярваме и започва да се активира силата на Святия Дух в нас. Нека да отидем на Деяния 3:16, не на Йоан 3:16, много си приличат.
И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи тогова, когото гледате и познавате; да! тая вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве.
Деяния 3:6 Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи.
Нека да кажем: В името на Исус Христос от Назарет изцелявам болни! В името на Исус Христос от Назарет изгонвам бесове! В името на Исус Христос от Назарет възкресявам мъртви! Благодаря Ти, Господи!
Стих 16 – Чрез вяра в името на Исус името на Исус изцелява хората. Нека кажем: Чрез вяра в името на Исус името на Исус изцелява! Още един път: Чрез вяра в името на Исус името на Исус изцелява! Хващаме сърцевината. Нека кажем: Чрез вяра в името на Исус името на Исус изцелява. Значи името на Исус изцелява, но трябва да има вяра в това име. Чрез вяра в името на Исус името на Исус изцелява!
Тази вяра, която е чрез Исус дава съвършено здраве
Нека да кажем: Тази вяра, която е чрез Исус дава съвършено здраве. Още един път: Тази вяра, която е чрез Исус дава съвършено здраве! Нека кажем: Тази вяра, която е чрез Исус ни дава съвършено здраве! Още един път: Тази вяра, която е чрез Исус ми дава съвършено здраве! Още един път ще кажем: Чрез вяра в името на Исус името на Исус ме укрепява и ме изцелява! Да! Тази вяра, която е чрез Исус ми дава съвършено здраве! Отдаваме Ти слава и хвала, скъпи Исусе, алелуя!
Благодарим на Бога. Да отдадем слава и хвала на нашия Спасител.
Нека да отидем в Колосяни 2 глава, от 12 стих ще почнем. Аз съм погребан с Исус в кръщението! Аз съм съвъзкресен с Исус чрез вяра в силата на Бога, който възкреси Исус от мъртвите! Аз бях погребан с Исус във водното кръщение, в него, във водното кръщение бях съвъзкресен чрез Исус, чрез вяра в силата на Бога, Който възкреси Исус от мъртвите и възкреси и мен. И нас, които бяхме мъртви в прегрешенията си и необрязването на плътта си Той ни съживи с Христос като прости всичките ни престъпления. Той изличи написаното в постановленията на закона, който беше против нас и го отстрани от нас като го прикова на кръста.
Нека кажем: Христос прикова на кръста закона.
И като разоражи и ограби началствата и властите, Той ги изложи открито на показ, възтържествувайки над тях чрез кръста. В името на Исуса Христа, благодарим Ти, Господи!
Прекрасни изповеди! И ето, искам да отидем на Филипяни 2 глава 9 и 10 стих: Христос намери Себе Си в човешки образ заради нас, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст, та понесе нашето проклятие. Затова и Бог го възвиши най-високо Му подари името, което е над всяко друго име; така че в Исусовото име да се поклони всяко коляно, и моето коляно се покланя на Исус, от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
Нека да кажем: В името на Исус моите колена се покланят пред Господа Исуса Христа и моят език изповядва, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.
Виждате ли какво става, когато свидетелите на Йехова не вярват, че Исус Христос е Господ. Всеки език казва ще изповяда, че Исус Христос е Господ. Слава да бъде на святия Бог, в името на Исус. Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти слава и хвала. Алелуя!
Нека отидем на Ефесяни 1:19
Колко превъзходно е величието на твоята мощ, Господи, към нас вярващите – сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ,
20 с която подействува в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,
21 далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
22 И всичко покори под краката Му, и постави Го да бъде глава над всичко за нас църквата,
23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.
И 2 глава 6 стих – и като ни съвъзкреси Ти ни сложи да седим заедно с Теб в небесни места в Христа Исус.
Нека да кажем: Боже, благодаря Ти, че Ти ни съвъзкреси и ни сложи да седим заедно с Теб в небесни места в Христа Исуса! Искам да почнем от 1 стих. Ти ни съживи, когато бяхме мъртви. Направо първо лице единствено число. Ти ме съживи, когато бях мъртъв в моите престъпления и грехове.
Вижте колко хубаво да Му го кажем на Господа. Благодаря Ти, Боже, че Ти ме съживи, когато бях мъртъв в моите престъпления и грехове, в които съм ходил някога според вървежа на тоя свят /и аз го помня/, според княза на въздушната власт на духа, който сега действа в синовете на непокорството /и бях непокорен/, между които и аз съм живял някога своите плътски страсти като съм изпълнявал волята на плътта и на помислите и по естество съм бил дете на гнева, както и други.
Сега, тези, които се бунтуват и които не приемат Христос са деца на гнева, виждате ли го, дете на гнева. И ние сме били деца на гнева, но Ти благодаря, Господи, че ни избави ни промени. Четвърти стих – Ти, обаче, Боже, Който си богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки че бях мъртъв в престъпленията ми Ти ме съживи заедно с Христос. Въпреки, че бях мъртъв в престъпленията ми Ти ме съживи заедно с Христос преди две хиляди години. По благодат съм спасен.
Нека кажем: По благодат съм спасен! По благодат съм спасен и като ме съвъзкреси с Теб ме сложи да седна заедно с Теб в небесни места в Христа Исуса, за да показваш през идните векове изобилните богатства на Твоята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса, защото по благодат сме спасени чрез вяра и то не от сами нас, това е дар от Бога. Благодарим Ти за този дар, който си ни дал, дара на вечния живот, в името на Исус Христос. Благодаря на Бога!
В името на Исус Христос сложете ръце на болните места и приемете вашето изцеление. Тези, които не са приели Господа Исуса Христа, покайте се и повярвайте в благовестието, приемете Господ Исус за свой Спасител и Господ сега. Извикай към Него, Всеки, който призове името на Господа Исуса Христа ще бъде спасен от гнева, който има да се открие. В името на Исус Христос покайте се от греховете си и повярвайте в Господа Исуса. Покайте се от греховете си и повярвайте в Господа Исуса.
И сега, в името на Исус, сложи ръка на болното място. Ако око на окото, ако е ухо на ухото, ако е щитовидна жлеза тук, ако е стомаха, корема, бъбреци, където и да е, ръка, крак, става, сложи ръка на болното място, ако е главата тук, ако имаш проблеми със сърцето на сърцето, в името на Исус и вярвай.
На болни ще полагаме ръце и те ще оздравяват включително и на себе си да полагаш ръце пак ще оздравяваш. В името на Исус ние приемаме благословението чрез кръста, в името на Исус ние приемаме благословението чрез кръвта на Исус, понеже Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет, стана проклятие на кръста, на дървения кръст чрез Собствената си кръв, понеже е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“. Така че в името на Исус разрушаваме проклятието върху нас, проклятие на болест, проклятие на бедност, проклятие на преждевременна смърт, финансово проклятие, проклятие в семейството, проклятие в работата, проклятие в служение, ние разрушаваме в името на Исус Христос всички планове на врага. Разрушаваме ги чрез кръвта на Исуса, прилагаме святата кръв и ги разрушаваме в името на Исуса. Исус ни изкупи и от болестите. Той взе на Себе Си нашите болести, понесе нашите немощи, с Неговите рани ние се изцелихме. Така че въз основа на делото на кръста, ние, Господи, приемаме нашето изцеление.
Връзваме болести и немощи и заповядваме, вън! Вън от тялото ми! Кажи: вън от душата ми, вън от емоциите ми, вън от мислите ми, вън от волята ми! Всяка болест и немощ в тялото, дух, душа, вън в името на Исус Христос! Всяка болест и немощ в семейството ми заповядвам, вън в името на Исус. Вън! Вън! Вън! Вън, заповядваме в името на Исус. Всеки дух, който носи болести, болестотворен дух, вън! Всеки дух, който носи разрушение, в името на Исуса Христа, вън! В името на Исуса Христа, вън! В името на Исуса Христа, вън!
Много интересно, виждам нещо, просто ще ви го споделя. Кънки, но едно време такива кънки се караха пък сега вече преминаха на едно друго нещо, скейтборд. В името на Исус, какъвто и да е проблемът свързан с кънките и скейтборда, в името на Исус искаме изцеление, искаме освобождение, искаме благословение. Ако има нараняване свързано с кънки или със скейтборд, Господи, ние искаме Твоето изцеление в името на Исуса, искаме, Господи, възстановяване и изцеление. Ако това е била причината, ние Те молим, Господи, Ти да откриеш и да изцелиш и да възстановиш в името на Господа Исуса Христа, така че да могат да се младежите движат. Ако има предупреждение от Бога, ако това означава предупреждение от Бога с карането на кънки и на скейтбордове, така че имайте го в предвид. Нямам инструкции от Бога защо Бог ми го показва това нещо, така че имайте го като предупреждение в името на Исус да внимавате като използвате такива неща, внимателно да карате, свързано с падане и също внимателно да карате по улиците, защото обикновено шофьорите не обръщат внимание на такива скейтбордове, аз знам много добре, даже и колоездачи трудно виждат, даже и мотоциклетисти трудно ги виждат шофьорите, затова бъдете внимателни. Говоря на младите, защото обикновено младите се движат с такива неща. Казвам ви, не знам по каква причина Бог ми го показва, дали някой е паднал и се е навредил с това и Господ казва: „получаваш изцеление“ или това е предупреждение да внимаваш как да се движиш с тия неща, за да не се получи някой фал. В името на Исус Христа от Назарет! Благодарим Ти, Господи!
Виждам също така някакъв плик, има такива хартиени пликове, в които се слагат плодове, зеленчуци на пазара, такива големи хубави зеленчуци, в такъв плик. Ако има някой, който да е в нужда, Господи, Те молим за Твоето снабдяване, да имат достатъчно на трапезата братята и сестрите храна. Ако това означава, че някой ще има благословение в земеделието, молим Те, Господи. Ако си решил да имаш бизнес или да работиш и да се занимаваш със земеделие, а Господ показва това изобилие, такива големи хубави зеленчуци като краставици и някакви други бяха големи зеленчуци, благословение и изобилие в името на Исус Христос. Ако си решил да се занимаваш със земеделска дейност, така че да можеш и да продаваш, защото в такъв плик обикновено се продават, те не просто се произвеждат, но се продават, ние изговаряме благословение върху твоя бизнес, върху продажбата на зеленчуци и плодове, продавай качествени зеленчуци без да ги пълниш с отрови, за да може хората да бъдат благословени, Господ и теб ще те благославя. В името на Господа Исуса Христа ние Ти благодарим, Господи, за това, което правиш. Алелуя!
Също така виждам една табла с такива чаши, в които чаши има някакви кремчета, сладки, като кремчета, обаче са сложени така на етажи, една върху друга на няколко етажа, голямо изобилие от това нещо. Ако си се молил за това Господ да ти даде работа в тази област, в някакъв ресторант или в нещо такова, явно Господ отваря вратата и ти дава възможност, сладкарница или каквото и да е, някакво заведение, в което да вършиш работата като келнер, който да разнася такива неща на клиентите. В името на Исус, Господи, ние Те молим за Твоето благословение върху братята и сестрите, да имат работа, да отвориш врата за работа. Явно, че в тази област се отваря работа, в името на Господ Исус Христос. Много интересни неща.
Сега пък виждам едно такова колело, знаете имаше едно време такива колела, които се въртяха по панаирите, като деца сядахме на едни люлки, които са вързани, в смисъл люлки, които са спуснати и се въртят, такива със синджири. Здрави са люлките и се въртят, завиваше ни се свят, обаче не знам просто за какво го виждам това нещо. Молим Те, Господи, в името на Исус Ти наистина да даваш работа на Твоите деца, ако има такава възможност в нещо такова да работят. Давай им работа, но в същото време Те моля, Господи, Ти да пазиш децата Ти, да пазиш семействата от наранявания, ако има някакви повреди, които могат да се случат, ние Те молим. Наистина някои неща изглеждат глупави, но ние искаме, Господи, да се съобразяваме и да внимаваме в онова, което евентуално Ти можеш да ни показваш. В името на Исуса Христа от Назарет отдаваме Ти славата и хвалата.
Също още едно нещо, нека да го отбележа и него. Знаете, че някои хора работят като дърводелци или някаква подобна работа, има едни такива машини, които режат дърва, кръгли са, тази е по-фина, не е от тези най-грубите, но пазете се като работите на такива машини, пазете ръцете, пазете пръстите си. В името на Исус, Господи, ние Те молим да пазиш Твоите деца да не им се случва нищо, да няма отрязани пръсти и такива неща, молим Те, Господи! Пазете се, ако имате хора, които работят в тази област, нека да се пазят, в името на Исуса Христа, за да няма такива наранявания. Ние Ти благодарим и Ти отдаваме славата и хвалата в името на Исуса Христа от Назарет. Алелуя! Благодарим на Бога! Отдаваме Ти славата и хвалата, скъпи Исусе, благославяме Те, скъпи Исусе! Благославяме Те, скъпи Исусе!
Също така, скъпи приятели, някакъв израстък в областта на гърдите, отвънка даже се забелязва, не просто вътрешен, но се забелязва отвънка. Ако имаш такъв израстък, просто положи ръка върху това нещо и нека да го прокълнем в името на Исус Христос да изсъхне от корен. Какъвто и да е този израстък, нека да изсъхне от корен в името на Исус и да не даде повече плод до века в мощното име на Исус Христос от Назарет!
Око, изцеление на око в името на Исус Христос, каквато повреда има окото, ляво око, искаме изцелението на ляво око в името на Исус.
Изцеление на сърце. Сърцето да бъде изцелено в името на Исус! Всяко запушване да се отпуши, всеки порок смъмряме в името на Исус! Искаме възстановяване на сърцето в мощното име на Исус Христос!
Значи пазете се, защото идва този празник хелоин, много ви моля, братя и сестри, не взимайте съучастие в това нещо, защото това е дяволска работа. Ние сме деца на светлината, нека нямаме нищо общо с тъмнината. Празнувайте празника Петдесятница, празнувайте Рождество Христово, празнувайте възкресението на Исуса Христа, празнувайте християнски празници. Няма нужда да спорим, нека да празнуваме за възкресението, за раждането на Христос, за идването на Святия Дух, нека да празнуваме тези празници, които са християнски, празнувайте нещо, което е хубаво. Недейте да празнувате тези демонични вещикарски ли, как се наричат, неща от вещици от вещици, които идват. Пазете се, не взимайте участие, не се обличайте с тези неща, защото искам да ви кажа, всички тия черепи и скелети и какви ли не неща, аз даже и тук в Америка ги виждам, вече са ги наслагали по дворовете си, някакви скелети, някакви черепи и такива работи. Това означава, че тия хора се покланят на смъртта и викат смъртта в дома си. Искате ли да викате смъртта в дома си? Ние искаме да викаме живота в дома си, нека да се покланяме на Исус Христос, Който е животът и възкресението, а не на смъртта. В Мексико се покланят на смъртта и я обличат като булка и се покланят на смъртта с цел един вид да я омилостивят та да не дойде при тях, но ти като и се покланяш ти и служиш, а казва Библията:
На Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш.
Покланят се, служат и естествено, че смъртта идва и завладява. Ние не искаме смъртта по никакъв повод и по никакъв начин. В дома ми смърт, в никакъв случай! Отхвърлям абсолютно под каквато и форма да е, било то под форма на смърт преждевременна, било то под формата на болест, било то под формата на каквото ще да е. Ние вярваме в Исус Христос, Който е животът и възкресението и отхвърляме категорично смъртта. Божието Слово го казва и ние трябва това нещо да го повярваме и да отхвърлим всякаква форма на смърт в името на Исуса Христа от Назарет.
Така, приятели, много ви моля, имайте го това нещо в предвид. Не искам да влизам в детайли и сега да ви давам всички стихове от Стария завет или от Новия завет за това, че това е грях. Така че пазете децата си. Ако това означава примерно в този ден да пазиш детето ти и да не го пращаш на места, където може да има такива неща, по-добре го опази, че да има живот, а да няма смърт. От къде дойдоха тия неща в България? По едно време нямаше такова нещо, аз даже не знам кога е, разбрах, че тук в края на месеца се празнува това нещо. Така че, много ви моля в името на Исус, не се хващайте, защото виждате след това колко проблеми имат хората, лесно се влиза в примка после колко проблематично е освобождението и разчупване на проклятието. На приказки понякога лесно, обаче понякога отнема много време, докато човекът бъде напълно освободен. Така че не влизайте, не рискувайте живота си, не рискувайте живота на децата си. Съветвам ви в името на Исус да нямате нищо общо с вещици, да нямате нищо общо с тия неща, фокусници, вълшебници и други такива.
В името на Исус Христос вдигнете си ръцете и приемете изцеление за вас и за семейството ви.
Благодат, милост и мир да бъде върху вас! Благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца и общението на Святия Дух да бъде с всички вас в името на Господа Исуса Христа от Назарет!
Молете се за пробив и за нас се молете за пробив за служението. Имайте ни във вашите молитви, пробив за служението ни в Америка, пробив за служението ни в Европа и в България. Молете се за пробив на служението ни, колкото по-бързо имаме пробив, толкова по-добре. Имаме нужда от благодат наистина и да бъдем опазени от всякакви планове и стратегии на сатана. Обичаме ви!
Тук Костадин Петров казва: „Благодаря на Бога, изцели ставите на ръцете ми по време на молитвата“. Брат, Костадине, можеш ли да напишеш сега по време на тази молитва ли получи ти изцеление на ставите на ръцете ти?
Сигурно има и други свидетелства, които не съм ги видял, защото просто не гледам в чата, но благодаря на Бога за това свидетелство – „Благодаря на Бога, че изцели ставите на ръцете ми по време на молитвата“. Ето ти казваш „амин“. Амин, значи по време на тази молитва си получил изцеление на ставите на ръцете, докато сме се молили. Ето, в този конкретен случай аз не си спомням да съм имал слово на знание за ръцете и за ставите, но ти си получил изцелението, въпреки всичко като си пов