Вяра

ВЯРА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 04.11.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=qOHhMGV_Yhc

Библията казва, че плановете принадлежат на хората, но Господ дирижира всъщност пътищата ни. Нормално аз се приготвям за посланието, за служението, но Бог след това го променя по време на службата. Понякога когато ходя по другите църкви да проповядвам и те ме питат: „Каква ще бъде темата на твоето поучение?“ или „Кои ще бъдат стиховете, които ще използваш, за да може да ги прожектираме“, но понякога отивам на служение и до последния момент нямам това, което ще говоря и когато отивам на църква се чувствам някак си несигурен, когато нямам словото. Понякога Господ ми го дава по сред нощта и това е чудесно, ти вече имаш словото и знаеш какво ще проповядваш или пък си подготвил нещо и знаеш какво ще проповядваш.
Но когато ти се молиш и четеш Библията и нямаш словото в сърцето си е трудно. Защото аз мога да имам цялата Библия в главата си, но е важно какво имам в сърцето си, защото всъщност духа е в сърцето. Всъщност сърцето на човека това е духа на човека, а ние сме духовни хора и ние трябва да говорим от сърцето си не само от ума си, защото със сърце вярва човек, не с ум. С ума си ние само можем да се надяваме, но всъщност сърцето вярва и сърцето е място на чудесата. Ето защо ние се нуждаем сърцата ни да се променят и ние трябва да проповядваме от сърце, да вярваме от сърце и да се молим от сърце и тогава има резултат.
Аз ще отида в Римляни. Ние се молим, Татко небесни, за Твоето помазание, ние се молим за Твоето Слово, слово на откровение, слово на мъдрост, Твоето рема слово, не само логос но рема.
Римляни 10:8 – тук се говори за вярата. Нека започнем от 6 стих, защото Евреи 11:6 ни казва, че без вяра никой не може да угоди на Бога, дори и най-добрия човек на света не може да угоди на Бога без вяра. Така че всеки, който идва при Бога трябва да направи две неща. Номер едно – да вярва, че Бог е, че Той съществува сега, Той не е Бог на миналото, Той не е Бог на бъдещето, но Той е Бог на сегашното. И когато говорим за вяра, 1 стих на 11 глава на Евреи:
Вярата е
„Сега вярата е“ се казва на английски, а на български „вярата е“. Така че вярата е сега. Надеждата е относно бъдещето, ние се надяваме за неща, които не се виждат, но те са в бъдещето. Ние се надяваме и очакваме идването на Исус Христос. Ние се надяваме и очакваме вечното царство на Исус Христос, но ние вярваме сега.
Вярата е твърда увереност в неща, за които се надяваме, – убеждения в неща, които не виждаме.
Номер едно, ние виждаме, че вярата съдържа в себе си надежда. Не отчаяние, но надежда. Номер две, вярата работи с неща, които не се виждат. Българският превод казва убеждения. Вярата всъщност означава да си сигурен, така че вярата те прави да си сигурен, убеден. Казва се, че вярата всъщност е субстанция, вещественост, твърда увереност. Това е духовна вещественост за неща, които още не са се материализирали. Например някоя жена, която вярва, че ще има бебе, но докторите казват, че не е възможно. Имаме такива свидетелства и специално едно в Германия, една жена нямаше много дълго време деца, не си спомням колко, но няколко 16, 17 години, защото имаше тумор в утробата си и когато се молихме туморът беше изхвърлен и когато молитвата свърши аз казах на една друга жена там, тя беше в момента с едно много малко бебе, аз казах: „Дай и твоето бебенце за малко в нейните ръце да почувства какво значи това да имаш бебе в ръцете си“ и това беше много важно и няколко месеца след това тя вече беше бременна.
Защо е толкова важно? Това е като вещественост. Много е важно да почувстваш тази вещественост в духа преди да си го получил. Сега ще се върна в Евреи 11:6:
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога.
Хората могат да бъдат много добрички, обаче без вяра не могат да угодят на Бога, защото този, който идва към Бога трябва да вяра, че Той е, че Бог съществува. Всъщност не е правилно да се каже, че Бог съществува, всъщност ние съществуваме, Той дори не е съществуването. Така че Бог не съществува, Той не е съществуването, всъщност ние съществуваме в Бога, съществуванието съществува в Бога. Космоса съществува в Бога, вселената съществува в Бога. Бог е много повече от съществуване или същественост и т.н. съществуването всъщност е в Самия Бог. Исус казва:
Аз съм началото и краят
Но ако говорим относно Бог Отец, вечността е създадена от Бога. Така че ние не можем да разберем Бога с ума си, защото Бог е много повече от каквото и да било. Например един проповедник говори с един студент и студентът казва: „Къде е Бог?“ и тогава той го попита: „Колко далече е най-близката звезда до нас?“ Студентът казва: „Ако ти отидеш на тази звезда и погледнеш към земята тя ще изглежда като една много много малка точка“ и тогава проповедникът го пита: „Не е ли много интересно, Бог създаде цялата тази вселена и в същото време тя постоянно расте и е толкова голяма, че никой не може да схване колко е голяма тя и Бог не е във вселената, вселената е в ръката на Бога“. И от най- близката звезда земята изглежда като много малка точица и от тази малка точица има едно много малко създание и е толкова малко, че не може въобще отчетеш от тази земя и това малко създание задава въпроса – къде е Бог? Ние не можем да схванем с нашия ум.
Библията ни казва, че Бог държи всичко чрез Словото Си. Така че всичко на земята сега и във вселената се държи от Божието Слово. Толкова е силно Божието Слово! Така че като отидем пак в 6 стих на Евреите на 11 глава четем:
Защото, който идва при Бога трябва да вярва, че Бог е.
Значи на български се казва, че Той съществува, но аз не вярвам, че това е правилният начин, защото Бог не съществува, ние съществуваме и самото съществувание всъщност съществува в самият Бог, защото Библията ни казва:
В Него ние живеем, в Него ние дишаме и Той е много повече от съществувание.
и Той възнаграждава тези, които Го търсят
Нека да кажем: Бог е възнаградител! Значи ние виждаме, че Бог възнаграждава, значи Той е добър и Той е възнаградител на тези, които Го търсят. На български е старателно, прилежно Го търсят. Значи не само да Го търсят, но старателно, прилежно да търсят Бога, защото Библията ни казва:
Който търси ще намери
Ако някой каже „аз не мога да намеря“, значи той не е търсил по начина, по който трябва да се търси – старателно и прилежно търсене. Така че ние трябва да търсим Бог. Това е вяра. Ако ние не вярваме ние не можем да търсим Бога, защото само тези, които вярват всъщност търсят Бога. Вие знаете има хора, които вярват, че могат да намерят злато под земята, те почват да търсят, да ровят, те почват да копаят дълбоко, да намерят злато, други могат да им кажат „вие сте глупави“. Ако някой вярва, че може да намери вода в пустинята той започва дълбоко копаене, за да намери извор и да направи кладенец. Така че ние трябва да търсим Бог като съкровище, като злато, сребро, като диаманти, скъпоценни камъни, а нормално хората търсят парите повече от Бога, но Бог е много по-скъпоценен от парите. Той ни дава всичко – вечен живот, милост и всичко, което е необходимо за този живот и за следващия. Така че ние трябва да вярваме, че Бог е номер едно и номер две, че Той е възнаградител. Когато хората не вярват, че Той може да ги възнагради, те не Го търсят.
Аз отивам в Римляни 10:6
Но правдата от вяра говори така: „Да не кажеш в сърцето си: Кой ще се изкачи на небето, тоест да доведе Христос долу?
Така че виждаме, че вярата идва чрез вяра в Исус, не по заслуги чрез дела от закона. Правдата от вяра говори: „Да не си кажеш в сърцето“. Така че ние виждаме колко е важно какво си говорим в сърцата си. Тази правда от вяра говори да не говориш в сърцето си: „Кой ще се изкачи на небето?“ Това означава да не си кажеш как би могло да е възможно Исус да бъде възкресен от мъртвите? Как е възможно Той да бъде занесен на най-високото небе на небесата? И как е възможно Той да бъде Цар на царете и Господ на господарите?
7 или да не си кажеш: Кой ще слезе в бездната, тоест да изведе Христос горе от мъртвите?“
Защото има хора, които си казват в сърцата, те дори го казват и с устата си, че Исус Христос не е умрял. Това означава, че истинската вяра казва: Исус Христос умря за моите грехове и Той възкръсна от смъртта и Той е жив. Не само жив, Той е възнесен на небесата и Той стои отдясно на Отца на трон Цар на царете и Господ на господарите и Той има най-висшата власт на небето и на земята.
8 Но що казва тя /вярата/? Казва, че „думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти“, тоест думата на вярата която проповядваме.
Така че какво казва истинската вяра? Истинската вяра казва: Вярата е слово, тоест вярата е в Божието Слово. Вярата е Божието Слово. Където е Божието Слово там има вяра, къето няма Божието Слово няма вяра. Може да има човешка вяра, но има и Божия вяра. Сега ние говорим относно Божията вяра. Човешката вяра има човешки резултати, Божията вяра има Божии резултати. Ето защо много хора казват „аз вярвам“, но няма сила, няма чудеса. Защо? Защото това е само човешка вяра, но Божията вяра идва от Божието Слово. Така че сега думата е близо до теб. Божието Слово не е далече от нас и това е според Библията, Словото Божие е на две места. Номер едно Словото да бъде в устата ни, тоест вярата означава Словото Божие в моята уста, не моите думи, но Божиите думи и ние намираме Божиите думи в Библията. Така че вярата е когато аз говоря Божиите думи, вярата е когато аз говоря Библията, а когато аз говоря моите си думи това е съмнение или неверие, или страхове. Всеки го може. Аз мисля, че всеки може да говори страх или съмнения, или неверие, ние може да го правим, но слава на Бога ние също можем да говорим и вяра. Вярата е да говорим Божието Слово, вярата е Божието Слово в моята уста. Ето защо в Исус Навиев 1:8:
Тази книга на закона да не се отделя от устата ти
Какъв закон? Закона на вярата. Ето защо Словото не трябва да напуска устата ни. И тук се казва:
Словото е близо до теб, дори в устата ти и в сърцето ти.
Тоест какво е вярата? Значи вярата това е Божието Слово в моята уста и в моето сърце. Когато говорим за сърце това не значи физическото сърце, но се говори за духовното ни сърце. Духовното сърце това е всъщност духовният човек, а духовното сърце това е духът на човека, защото човек е дух. Бог е дух. И човекът е дух, има душа и живее в къща, в тяло. Когато виждаме хората отвън ние им виждаме къщата, има нови и стари къщи, хубаво изглеждащи къщи, не толкова хубаво изглеждащи къщи, но това е само къщата. Ние наричаме тази къща човек, но всъщност човекът живее в тази къща. Библията ни говори така. Библията дори ни казва, че нашите тела са храм на Святия Дух или дом на Святия Дух, така че в този случай ние ставаме двама. Аз съм в къщата и Святият Дух също. И тогава започват проблемите – кой ще седи на трона, дали Святият Дух или аз. Така че имам доста проблеми в къщата.
Най-добрата ситуация е когато ние дадем на Святия Дух да седне на този трон и тогава нещата се подреждат. Така че истинското аз това е моят дух. Ето защо хората казват, че преди бебето да се е родило то не съществува, но всъщност от момента на зачатието в тази клетка вече влиза духа на човека, значи от този момент той вече е личност, духа е там, а тялото още не е развито. Когато някой прави аборт той всъщност убива човек и това е убийство на невинно дете, което не може да се защити. Когато ние говорим за незаконно раждане, ние говорим за мъжа и жената дали са женени или не преди раждането, ако те са женени преди детето да се роди, детето е законно. Всъщност най-важното е зачатието в случая.
Значи виждаме Словото е в устата и в сърцето. Сърцето означава духа ни. Ние трябва да разберем, че с нашите тела ние комуникираме във физическия свят с очите ни, ушите ни и с всичко друго. С нашата душа, интелектуалната част на нашето същество и емоционалната част, но нашият дух е всъщност истинската духовна част. Нашият дух е свързан с духове. Ето защо ние се нуждаем от Святия Дух. Слово рема е когато Господ ти го вдъхне или ти го открие в момента и това е момента, в който Святият Дух на теб ти говори и Святият Дух говори сега и ти говори на теб. Защото вечното Слово логос е казано, то съществува, но когато Святият Дух вземе част от това Слово, то става рема.
/Имаше кратко прекъсване/
Аз ви предлагам сега да говорим на всяко едно дърво, което не е насадено от нашия Бог, всеки корен, който е насаден в нас и в нашите семейства, който не е от Бога, защото дяволът идва да открадне, да разруши, да убие, но Исус дойде да ни даде изобилен живот и сега ще се молим за това.
Нека да кажем: Небесни Татко, аз Ти благодаря за вярата, Божествената вяра. Аз имам вярата на Бога! Аз имам вярата на Христос! Аз Ти благодаря, Боже! Небесни Татко, аз Ти благодаря за кръвта на Исус! Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Исус! Благодаря Ти за победата, благодаря Ти за кръвта. Аз Ти благодаря, Татко, за името на Исус! Аз имам цялата власт в това име. Аз Ти благодаря за властта, цялата власт на небето и на земята е в името на Исус. Така че аз взимам това име с вяра. Името на Исус е властта на Бога.
И сега взимам меча на Духа Божието Слово, това е моето оръжие, това е оръжието от Бога. И така, аз взимам меча на Духа. Аз Ти благодаря, Татко, че ме изпълваш с Духа Ти! Аз имам силата чрез Святия Дух, силата която създаде небето и земята, силата на възкресението, която възкреси Исус Христос от мъртвите. Аз Ти благодаря, Боже, за тази сила.
И сега в името на Исус, аз говоря срещу всяко семе на сатана, което е било насадено в моето тяло или в моята душа или в моето семейство, всяко семе на сатана, нека да изсъхне, нека умре в името на Исус и да не дава плод повече. В името на Исус, всяко сатанинско семе от миналото или сегашното, или в бъдещето, аз заповядвам, не давай плод повече, в името на Исус!
В името на Исус, всеки корен на тъмнината в моето тяло, в моята душа, нека да изсъхне в името на Исус и да не даде плод повече! Всеки корен на рак или на тумор, нека да умре в името на Исус! Всеки корен на вирус или бактерия, който идва да открадне, да убие и да разруши, нека да умре в името на Исус! В името на Исус, всеки дух, който е бил изпратен в моя живот или в моето семейство с цел да открадне, да разруши или да убие, аз го връзвам в името на Исус и аз му заповядвам, махай се в името на Исус, вън от моя живот и никога не се връщай! Вън от моето семейство! Вън от моите деца! Вън от моите братя и сестри! Вън от моите родители в името на Исус! Вън!
Отче, ние се молим за огъня на Святия Дух да дойде върху нас. Огъня на Святия Дух да изгори всяка верига на тъмнината! Огънят на Святия Дух да изгори всяка верига върху моето тяло, върху моите емоции, върху моите мисли! Нека да изгори всяко зло нещо! Огънят на Святия Дух върху моето семейство и децата. Огънят нека да изгори всяко нещо, което дяволът е направил.
В името на Исус, всяко дърво, което дяволът е насадил в моя живот, в моето тяло, в моето семейство, да не дадеш плод повече! Всеки плод на тъмнината ние го проклинаме в името на Исус, не давай повече плод! Всеки дух, дето е дошъл с цел да открадне, да убие или да разруши, вън в името на Исус, вън от моето семейство! Вън от моето тяло! Ти дух на разрушение, вън! Ти дух на разрушение, вън! Дух на убийство, вън в името на Исус!
Марк 11:20 На сутринта, когато те минаха видяха, че смокинята е изсъхнала от корен.
Слава на Бога! Всяко дърво, което сатана е насадил сега изсъхва от корен. Нека да кажем: Всяко семе, което дяволът е насадил в моята градина умира в името на Исус! Всеки демоничен корен в моята градина да изсъхне от корен в името на Исус! Всяко растение, което дяволът е насадил да изсъхне! Изсъхва и няма да даде плод повече.
Значи номер едно ние се молим, номер две изповядваме и това е молитва на власт. Както виждате ние не се молим, ние заповядваме, това е заповед в духа. Исус не се молеше за дървото, Той му заповяда повече плод да не даде.
21 Петър си спомни и Му каза: Рави, виж смокинята, която Ти прокле е изсъхнала.
Исус прокле смокинята. Ние имаме право да проклинаме рака. Корена на рака във вашите семейства ние сега го проклинаме. Ние нямаме никакво право да проклинаме хора, ние трябва да благославяме хората, да обичаме хората, но ние имаме право да проклинаме корена на рака и на тумора и на каквато и да е друга болест, нека да изсъхне от корен в името на Исус!
22 Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога!
Нека да кажем: Имам вяра в Бога! Имам вяра в Бога! Важно е да кажем: Имаме вяра в Бога! Защото вярата е в сърцето и в устата.
Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и чрез словото на нашето свидетелство.
И ние го побеждаваме сега, не някъде в бъдещето. Ние сега го побеждаваме като вземем Словото в устата си и кръвта, която е пролята преди две хиляди години за нас и не го изговаряме сега с вяра. Така че аз имам вяра в Бога и аз имам вярата на Бога. Аз имам вярата на Бога! Това означава, че аз имам Словото Божие в моето сърце. Ето това е, което означава.
23 Истина ви казвам
По принцип, когато казва истина, истина това означава – амин, амин ви казвам.
който каже на тази планина
Който значи аз, който значи всеки един, включително и аз. Понеже хората обикновено казват – всеки, но не аз. Значи това включва и мен самият.
Всеки който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето
Това е духовна планина, това може да е дух на рак, вирус, спин, каквото и да е. Така че тук се казва: „Вдигни се и се хвърли в морето“, а морето е образ на бездната.
И не се усъмни в сърцето си, но повярва, че ония неща, които казва се сбъдват, той ще има това, което казва.
С няколко думи – ние трябва да вярваме в Исус и Неговите думи, ние трябва да имаме вярата на Исус и да вършим делата на Исус. Ако ние говорим, ние трябва да вярваме, че това, което говорим ще стане или това, което сме казали вече е станало. Така че, нека да го направим.
Нека кажем: В името на Исус, с вярата на Исус, аз говоря на моята планина, планината, която е срещу мен и семейството ми. И нека всеки каже каква планина има, например може да е болест, може да е бедност, може да е някакъв друг проблем, блокаж и каквото ще да е. В името на Исус, ти планино, аз ти говоря на теб в името на Исус, името, което е над всяко друго име, аз говоря чрез силата на Святия Дух, аз говоря с вяра и в името на Исус аз ти заповядвам, ти планино, ти зла планино в моя живот, ти зла планино в моето семейство, в моето тяло, аз ти говоря, аз ти заповядвам, в мощното име на Исус Христос, вън от мен, вън от семейството ми! Премести се! Хвърли се в морето! Премести се! Хвърли се в морето в името на Исус!
Аз не се съмнявам в сърцето си, но аз вярвам в Исус, аз вярвам думите Му и аз вярвам в думите, които сега изговарям в името на Исус и аз ще имам това, което казвам в името на Исус. И аз Ти отдавам благодарност и слава, Отче, в името на Исус Христос от Назарет! Преди да съм видял аз вярвам, преди да съм видял аз приемам и Ти отдавам слава за победата в името на Исус!
24 Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че го получавате, и ще ви се сбъдне.
Така че в името на Исус, Небесни Татко, ние се молим за победа, ние се молим за пробив в нашите семейства, в нашите животи, духовно, физически, финансово, взаимоотношенията, бизнес, служенията, ние се молим за пробив в името на Исус и чрез вяра го получаваме и ние вярваме и Ти отдаваме слава и благодарност.
25 И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.
26 [Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата, ще ви прости съгрешенията].
В името на Исус Христос ние се покайваме от греховете си, ние изповядваме нашите грехове и ние също прощаваме на абсолютно всеки, който ни е наранил. Вие може да кажете – аз не го чувствам, но може да го желаете с волята си, вие можете да го решите. Така че, аз решавам да простя на всеки, дори и на някоя личност, която ти не искаш да говориш и не искаш да чуваш за нея, аз прощавам в името на Исус. Прости ми, Боже и прости на всеки, който ме е наранил.
Аз благославям моите врагове. Исус ни каза да благославяме враговете си, да се молим за нашите врагове, Той ни каза да се молим за враговете си и да правим добро в името на Исус. Така че, нека кръвта на Исус да ни очисти от всеки грях. В името на Исус ние отхвърляме всяка непростителност и горчивина!